Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.096 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (2) lit. c) si m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.096 din 22 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 53 alin. (2) lit. c) si m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.096 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (2) lit. c) si m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 11 decembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 53 alin. (2) lit. c) şi m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicatã de Marin Iovan în Dosarul nr. 16.130/54/2006 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspunde reprezentantul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, lipsã fiind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse la dosar de autorul excepţiei, prin care acesta solicitã acordarea unui nou termen de judecatã.
Reprezentantul Uniunii Naţionale a Barourilor din România lasã la aprecierea instanţei acordarea unui nou termen de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea cererii formulate de autorul excepţiei.
Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecatã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Uniunii Naţionale a Barourilor din România solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 aprilie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 16.130/54/2006, Curtea de Apel de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 53 alin. (2) lit. c) şi m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicatã de Marin Iovan.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticat, contravin prevederilor art. 41 din Constituţie, ale art. 8, 10 şi 23 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi ale art. 6, 13, 14 şi 17 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor şi a libertãţilor fundamentale, fãrã a arãta în ce mod.
Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciazã cã dreptul la muncã, prevãzut de textul constituţional invocat, nu are legãturã cu întocmirea şi publicarea tabloului anual al avocaţilor şi nici cu mãsura suspendãrii din funcţie a unui avocat în cazul neîndeplinirii unor obligaţii prevãzute de lege, deoarece <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 prevede, referitor la categoria profesionalã a cãrei activitate o reglementeazã, cã "profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei". Instituirea, prin textele de lege criticate, a unor condiţii în exercitarea profesiei de avocat este justificatã de asigurarea unui climat de ordine în valorificarea, de cãtre titulari, a drepturilor şi intereselor legitime. De altfel, avocatul nemulţumit de decizia Consiliului Baroului, de suspendare din exercitarea profesiei în cazul neplãţii taxelor, are dreptul de a se adresa Consiliului Uniunii Avocaţilor din România, iar în conformitate cu art. 21 din Legea fundamentalã, instanţei de judecatã competente.
Avocatul Poporului aratã cã soluţia legislativã instituitã prin dispoziţiile de lege criticate nu constituie o restrângere a exercitãrii dreptului de a profesa avocatura, ci o garanţie legalã stabilitã în scopul asigurãrii unui climat de ordine în valorificarea, de cãtre titulari, a drepturilor şi intereselor legitime. Avocatura este un serviciu public, al cãrui specific impune necesitatea prevederii, prin lege, a unor condiţii de exercitare a acestei profesii. Instituirea, prin legea care reglementeazã exercitarea profesiei de avocat, a unor obligaţii pentru cei în cauzã, precum şi a unor mãsuri sancţionatorii faţã de cei ce încalcã regulile prevãzute nu încalcã sub niciun aspect accesul liber la justiţie ori dreptul la apãrare al avocatului suspendat, întrucât prin exercitarea cãilor legale de atac împotriva deciziei Consiliului Baroului se oferã acestuia suficiente garanţii pentru a formula pretenţii şi apãrãri.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 53 alin. (2) lit. c) şi m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, dispoziţii modificate prin <>Legea nr. 255/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004. Textul de lege criticat are urmãtorul conţinut: "Consiliul baroului are urmãtoarele atribuţii:[...]
c) întocmeşte, modificã şi dã publicitãţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunicã celor în drept;[...]
m) suspendã din exercitarea profesiei, pe durata neplãţii taxelor, avocatul care nu achitã taxele şi contribuţiile prevãzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenţa acestora, dacã a fost avertizat despre neplatã şi nu s-a conformat obligaţiei;".
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 41 referitoare la munca şi protecţia socialã a muncii. De asemenea, se invocã prevederile art. 8, 10 şi 23 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi ale art. 6, 13, 14 şi 17 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând sesizarea, Curtea constatã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 53 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995 a mai fost invocatã de acelaşi autor în acelaşi dosar, cu o motivare asemãnãtoare.
Astfel, prin <>Decizia nr. 406 din 14 iulie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 6 septembrie 2005, Curtea a statuat cã instituirea prin legea care reglementeazã exercitarea profesiei de avocat a unor obligaţii pentru cei în cauzã, precum şi a unor mãsuri sancţionatorii faţã de cei ce încalcã regulile prevãzute este întru totul legitimã. Referitor la invocarea art. 41 din Constituţie, Curtea a constatat cã dreptul la muncã prevãzut de textul constituţional nu are legãturã cu mãsura suspendãrii din funcţie a unui avocat, în cazul neîndeplinirii unor obligaţii prevãzute de lege, deoarece <>art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 prevede, referitor la categoria profesionalã a cãrei activitate o reglementeazã, cã "Profesia de avocat este liberã şi independentã, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei",
Tot cu acel prilej, fãcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Cauza H. contra Belgiei, 1987, şi Cauza Albert şi Le Compte contra Belgiei, 1983, Curtea a constatat cã prevederile legale criticate nu încalcã nici dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 53 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 51/1995 , Curtea constatã cã acestea prevãd în sarcina consiliul baroului obligaţia de a întocmi, de a modifica şi de a da publicitãţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi de a-l comunica celor în drept, fãrã ca în acest mod sã se încalce prevederile art. 41 din Constituţie şi cele ale art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Cât priveşte dispoziţiile art. 8, 10 şi 23 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi cele ale art. 13, 14 şi 17 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor şi a libertãţilor fundamentale, Curtea constatã cã acestea nu au incidenţã în cauza dedusã judecãţii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 53 alin. (2) lit. c) şi m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicatã de Marin Iovan în Dosarul nr. 16.130/54/2006 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016