Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.095 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. c) si art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.095 din 22 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. c) si   art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.095 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (1) lit. c) si art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 11 decembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi <>art. 82 alin. (2) din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, excepţie ridicatã de Gheorghe Stanciu în Dosarul nr. 6.966/1/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public aratã cã, în ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , autorul excepţiei nu face o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, ci criticã modul în care instanţa de judecatã a aplicat dispoziţiile de lege criticate, excepţia de neconstituţionalitate fiind inadmisibilã. În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 25 aprilie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 6.966/1/2003, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi ale <>art. 82 alin. (2) din Legea nr. 409/2001 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind unele mãsuri premergãtoare privatizãrii bãncilor, excepţie ridicatã de Gheorghe Stanciu.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã se aflã în situaţia prevãzutã de dispoziţiile <>art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , dar cã acestea au fost aplicate greşit, AVAS îndreptându-se, pentru stingerea datoriei, direct împotriva sa, iar nu împotriva persoanelor care au contractat creditul. Pentru aceste motive, textul de lege respectiv contravine art. 21, 44 şi 124 din Constituţie.
În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , se aratã cã acestea sunt neconstituţionale, contravenind art. 21, 44 şi 124 din Constituţie, deoarece executarea silitã începutã de AVAS continuã şi pe parcursul soluţionãrii contestaţiilor formulate de debitori, aceştia având dreptul întoarcerii executãrii numai în baza unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã apreciazã cã reglementarea unei proceduri speciale de urmãrire silitã a creanţelor şi de soluţionare a cererilor în legãturã cu activele bancare neperformante preluate de AVAS nu îngrãdesc dreptul la apãrare, debitorii urmãriţi având posibilitatea sã atace în justiţie mãsurile luate cu ocazia urmãririi silite, putând uza de toate mijloacele procedurale.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciazã cã dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 reglementeazã o procedurã specialã de recuperare a creanţelor deţinute de AVAS. Aceasta este justificatã prin rolul important în recuperarea creanţelor neperformante care se aflã în strânsã legãturã cu datoria publicã, bugetul statului şi ocrotirea interesului public. Privilegiul acordat de lege AVAS-ului este în strânsã legãturã cu datoria publicã internã şi cu obligaţia statului, prin instituţiile sale, de a asigura protejarea interesului naţional în activitatea economico-financiarã.
Avocatul Poporului aratã cã dispoziţiile de lege criticate reglementeazã o procedurã specialã de soluţionare a litigiilor privind creanţele neperformante preluate de AVAS, în considerarea naturii deosebite a acestor creanţe şi a strânsei legãturi a acestora cu datoria publicã, bugetul statului şi ocrotirea interesului public, neputându-se reţine o ocrotire diferitã a proprietãţii private în raport de calitatea titularilor. De asemenea, nu poate fi reţinutã nici critica potrivit cãreia dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 24 şi 124 din Legea fundamentalã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Deşi, prin încheierea de sesizare, Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi ale <>art. 82 alin. (2) din Legea nr. 409/2001 , din motivarea excepţiei rezultã cã aceasta se referã la dispoziţiile art. 38 alin. (1) lit. c) şi ale <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 .
Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 38 alin. (1) lit. c) şi ale <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
- Art. 38 alin. (1) lit. c): "Stingerea prin platã a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceastã datorie a activelor bancare cesionate la AVAS constituie o obligaţie ce revine urmãtoarelor categorii de debitori:[...]
c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garanţii pentru restituirea creditului;";
- Art. 82 alin. (2): "Executarea silitã începutã de AVAS prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecãtoreşti continuã şi pe parcursul soluţionãrii contestaţiilor formulate de debitori, aceştia având dreptul întoarcerii executãrii numai în baza unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privatã şi ale art. 124 referitoare la înfãptuirea justiţiei.
I. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , Curtea constatã cã autorul acesteia criticã modul în care instanţa de judecatã a aplicat dispoziţiile de lege criticate, şi nu textul de lege pentru ceea ce cuprinde. În acest context, Curtea reţine cã motivul invocat nu reprezintã o problemã de constituţionalitate, ci o problemã de aplicare a textului de cãtre instanţa de judecatã, ceea ce, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , excedeazã competenţei instanţei de contencios constituţional. Având în vedere cele de mai sus, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã.
II. În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 , Curtea constatã cã prin Decizia nr. 686 din 20 decembrie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 24 ianuarie 2006, a statuat urmãtoarele: "faptul cã executarea silitã începutã de AVAS continuã şi pe parcursul soluţionãrii contestaţiilor formulate de debitori este justificat prin aceea cã poprirea, în general, şi mai ales în cazul procedurii speciale de soluţionare a litigiilor privind creanţele neperformante, reglementatã de <>Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 51/1998 , se realizeazã prin intermediul unei proceduri suple şi rapide în vederea recuperãrii creditului, finalitatea acestei proceduri fiind tocmai asigurarea celeritãţii executãrii prestaţiei la care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. În considerarea acestor raţiuni şi pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rãu-platnici, în sensul tergiversãrii executãrii obligaţiilor ce le incumbã, legiuitorul a prevãzut în mod expres cã debitorii au dreptul întoarcerii executãrii numai în baza unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile."
Raţiunile care au stat la baza adoptãrii soluţiei anterioare îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi menţinutã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 38 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicatã de Gheorghe Stanciu în Dosarul nr. 6.966/1/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
II. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 22 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016