Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.082 din 14 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 974 din Codul civil si ale   art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.082 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 974 din Codul civil si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 974 din Codul civil şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Makinvest Com" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 55/121/2004 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 iunie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 55/121/2004, Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 974 din Codul civil şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Makinvest Com" - S.R.L. din Galaţi în dosarul cu numãrul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cereri privind rezilierea unui contract.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât norma instituitã de Codul civil limiteazã acţiunile pe care le promoveazã creditorul în virtutea dreptului de gaj general, iar <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 îngrãdeşte dreptul pãrţilor de a sesiza Curtea Constituţionalã, prin posibilitatea acordatã instanţei de judecatã de a respinge cererea ca inadmisibilã.
Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ şi-a exprimat opinia în sensul cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 974 din Codul civil şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, având urmãtorul cuprins:
- Art. 974 din Codul civil: "Creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afarã de acelea care îi sunt exclusiv personale.";
- <>Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 : "Dacã excepţia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivatã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacatã numai cu recurs la instanţa imediat superioarã, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecã în termen de 3 zile."
Excepţia de neconstituţionalitate se raporteazã la prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa legii, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 privind dreptul la apãrare şi ale art. 146 lit. d) privind atribuţia Curţii Constituţionale de a soluţiona excepţii de neconstituţionalitate.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
I. Referitor la dispoziţiile art. 974 din Codul civil, Curtea constatã cã acestea reglementeazã un mijloc juridic procedural, şi anume acţiunea oblicã (denumitã în doctrinã şi indirectã sau subrogatorie) - acea acţiune în justiţie pe care creditorul o exercitã pentru valorificarea unui drept care aparţine debitorului sãu. Aşadar, aceste dispoziţii de lege nu contravin accesului liber la justiţie, prevãzut de art. 21 din Constituţie, astfel cum în mod eronat susţine autorul excepţiei, ci, dimpotrivã, dau posibilitatea creditorilor sã exercite toate acţiunile debitorului lor, cu excepţia celor cu caracter exclusiv personal. Aceastã limitare este fireascã, având în vedere categoriile acţiunilor exclusiv personale, şi anume cele prin care se apãrã drepturi personale nepatrimoniale sau drepturi patrimoniale, dar a cãror exercitare implicã o apreciere subiectivã din partea titularului lor.
De asemenea, Curtea constatã cã nu poate fi reţinutã nici critica referitoare la încãlcarea prevederilor art. 16 din Constituţie deoarece textul criticat se aplicã în aceeaşi mãsurã tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale, iar referitor la invocarea prevederilor constituţionale ale art. 24 privind dreptul la apãrare, Curtea observã cã acestea nu au relevanţã în cauza de faţã.
II. Cu privire la dispoziţiile <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , Curtea s-a pronunţat în numeroase cauze, constatând cã acestea sunt constituţionale. De exemplu, prin <>Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, s-a reţinut, în esenţã, cã aceste prevederi sunt constituţionale, reprezentând norme de procedurã pe care instanţa care a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate este obligatã sã le aplice în vederea selectãrii doar a acelor excepţii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţionalã, unica autoritate de jurisdicţie constituţionalã. Aceastã procedurã nu face însã posibilã respingerea sau admiterea excepţiei de neconstituţionalitate de cãtre instanţa judecãtoreascã, ci doar pronunţarea, în situaţiile date, asupra oportunitãţii sesizãrii Curţii Constituţionale, instanţa de judecatã având rol de filtru al excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de pãrţi, cu obligaţia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerinţele legii.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 974 din Codul civil şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Makinvest Com" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 55/121/2004 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice