Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.079 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.079 din 16 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001  privind procedura somatiei de plata    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.079 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 4 alin. (2) si art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010
DECIZIE nr. 1.079 din 16 septembrie 2010
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2) şi <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010


Augustin Zegrean - preşedinte
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Marieta Safta - magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 , <>art. 4 alin. (2) şi <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Suki Group" S.A. în Dosarul nr. 11.255/300/2009 al Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 ianuarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 11.255/300/2009, Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 , <>art. 4 alin. (2) şi <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Suki Group" - S.A.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate încalcã liberul acces la justiţie deoarece "permit instanţei de judecatã sã soluţioneze o cauzã fãrã a-şi exercita obligaţia de aflare a adevãrului, doar pe baza susţinerilor subiective ale creditoarei, fãrã ca debitoarea sã poatã administra probe în apãrare, ducând la emiterea titlului executoriu în urma unui proces sumar". În plus, aceste dispoziţii încalcã prevederile constituţionale referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, deoarece nu oferã debitorului posibilitatea sã se foloseascã de toate mijloacele legale pentru a-şi apãra interesele şi pentru a duce la soluţionarea în mod echitabil a cauzei deduse judecãţii.
Judecãtoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, "întrucât creanţele certe, lichide şi exigibile care fac obiectul <>Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 , prin aceste caractere, justificã reglementarea unei proceduri speciale de realizare, mai rapide, şi cu o probaţiune redusã la înscrisuri, care însã asigurã în totalitate dreptul la apãrare, la un proces echitabil, dreptul de proprietate, accesul la justiţie şi nu creeazã nicio discriminare, fiind vorba de situaţii distincte, care permit soluţii diferite".
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 1 , <>art. 4 alin. (2) şi <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 295/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având urmãtorul cuprins:
- Art. 1: "(1) Procedura somaţiei de platã se desfãşoarã, la cererea creditorului, în scopul realizãrii de bunãvoie sau prin executare silitã a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintã obligaţii de platã a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de pãrţi prin semnãturã ori în alt mod admis de lege şi care atestã drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrãri sau orice alte prestaţii.
(2) Suma ce reprezintã obligaţia prevãzutã la alin. (1), precum şi dobânzile, majorãrile sau penalitãţile datorate potrivit legii se actualizeazã în raport cu rata inflaţiei aplicabilã la data plãţii efective.";
- Art. 4 alin. (2): "În toate cazurile, pentru soluţionarea cererii, judecãtorul dispune citarea pãrţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lãmuriri, precum şi pentru a stãrui în efectuarea plãţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea pãrţilor asupra modalitãţilor de platã.";
- Art. 6 alin. (1): "Dacã nu a intervenit închiderea dosarului în condiţiile art. 5, judecãtorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lãmuririlor pãrţilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4. [...]".
În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 privind dreptul la apãrare.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat, prin numeroase decizii, cu privire la constituţionalitatea art. 1, art. 4 alin. (2) şi a <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 , prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie şi cu o motivare asemãnãtoare celor din prezenta cauzã. În acest sens sunt, de exemplu: <>Decizia nr. 244 din 20 martie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2007, <>Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, <>Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, sau <>Decizia nr. 173 din 6 mai 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003, prin care, pentru considerentele acolo reţinute, Curtea a respins excepţiile de neconstituţionalitate invocate. Tot astfel, prin <>Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, respingând excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 , în ansamblul sãu, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, ale art. 4 alin. (2), ale art. 6 alin. (1), (2) şi (4), ale art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din aceastã ordonanţã, Curtea a rãspuns unor critici similare celor formulate în prezenta cauzã.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia pronunţatã de Curte prin deciziile menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o sunt valabile şi în prezenta cauzã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 1 , <>art. 4 alin. (2) şi <>art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de platã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Suki Group" - S.A. în Dosarul nr. 11.255/300/2009 al Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 septembrie 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,
Marieta Safta

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016