Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.071 din 14 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.071 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã TMUCB - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.641/325/2008 al Judecãtoriei Timişoara.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 iunie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 2.641/325/2008, Judecãtoria Timişoara a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Societatea Comercialã TMUCB - S.A. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece prin obligarea unei organizaţii economice private de a organiza paza bunurilor sale potrivit unui plan avizat de poliţie şi instituirea rãspunderii contravenţionale pentru neîndeplinirea acestei obligaţii se restrânge în mod nejustificat exercitarea dreptului de proprietate.
Judecãtoria Timişoara şi-a exprimat opinia în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiului constituţional al garantãrii proprietãţii private.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 şi ale <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu urmãtorul cuprins: "Constituie contravenţii la prezenta lege urmãtoarele fapte: a) neluarea mãsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevãzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi la art. 18 alin. (2) şi (3)."
Dispoziţiile de lege la care face referire textul criticat au urmãtorul cuprins:
- Art. 3 alin. (1) şi (3): "(1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducãtorii unitãţilor prevãzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pazã, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitãţi concrete de organizare şi de executare a pazei, dupã caz, cu efective de jandarmi, pazã cu gardieni publici, pazã proprie sau pazã prin societãţi specializate. [...]
(3) La unitãţile unde nu este posibilã realizarea unui sistem de pazã organizat, conducãtorii acestora sunt obligaţi sã execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmã sau alte asemenea mijloace necesare asigurãrii pazei şi integritãţii bunurilor.";
- Art. 5 alin. (1): "Paza se organizeazã şi se efectueazã potrivit planului de pazã, întocmit de unitatea ale cãrei bunuri sau valori se pãzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pazã.";
- Art. 17: "Paza cãilor ferate, a pãdurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânãtoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigurã de cãtre operatorii economici de profil, în formele prevãzute de lege.";
- Art. 18 alin. (2) şi (3): "(2) Primarul este obligat sã ia mãsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetãţenilor şi rãspunde pentru întocmirea planului de pazã a comunei.
(3) Întocmirea planului de pazã, instruirea şi controlul personalului de pazã din localitãţile rurale se efectueazã de cãtre organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pazã."
Excepţia de neconstituţionalitate se raporteazã la prevederile constituţionale ale art. 44 alin. (1) teza întâi, referitoare la garantarea dreptului de proprietate privatã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, constituie contravenţie neluarea de cãtre unitãţi (astfel cum sunt definite în <>art. 2 din Legea nr. 333/2003 ) a mãsurilor de organizare şi funcţionare a pazei bunurilor sau valorilor cu orice titlu.
Curtea constatã cã prin aceste dispoziţii nu se aduce atingere principiului constituţional al garantãrii proprietãţii private, prevãzut de art. 44 alin. (1) din Legea fundamentalã, ci, dimpotrivã, astfel cum prevede <>art. 1 din Legea nr. 333/2003 , paza şi protecţia sunt activitãţi desfãşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurãrii siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricãror acţiuni ilicite care lezeazã dreptul de proprietate, existenţa materialã a acestora, precum şi a protejãrii persoanelor împotriva oricãror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizicã sau sãnãtatea. Aşadar, dispoziţiile de lege criticate au ca finalitate tocmai protejarea proprietãţii private a unitãţilor la care face referire <>Legea nr. 333/2003 .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã TMUCB - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.641/325/2008 al Judecãtoriei Timişoara.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice