Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.064 din 16 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contraventiilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.064 din 16 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 5 octombrie 2010

Augustin Zegrean - preşedinte
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicatã de Lucian Sfâşie în Dosarul nr. 11.742/55/2008 al Tribunalului Arad Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 decembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 11.742/55/2008, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de recurentul Lucian Sfâşie cu ocazia soluţionãrii recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 5.210 din 2 iunie 2009, pronunţatã de Judecãtoria Arad într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textul de lege criticat contravine art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, întrucât "afişarea pe uşã a procesului-verbal creeazã o incertitudine cu privire la ajungerea efectivã la cunoştinţa contravenientului a copiei de pe procesul-verbal şi în consecinţã la regularitatea comunicãrii acesteia", iar de lege ferenda se impune completarea dispoziţiilor <>art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din aceeaşi ordonanţã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 27: "Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţãrii de platã se face prin poştã, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemneazã într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prin acest text de lege sunt încãlcate prevederile constituţionale cuprinse la art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi cele ale art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã prin <>Decizia nr. 467 din 6 iunie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, a constatat cã afişarea, ca modalitate de comunicare a procesuluiverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, satisface pe deplin cerinţele procedurale care sã asigure contravenientului exercitarea atât a dreptului de acces liber la justiţie, cât şi a dreptului de apãrare.
Totodatã, Curtea observã cã autorul excepţiei nu formuleazã o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, ci, în realitate, este vorba de o problemã de apreciere a circumstanţelor concrete ce contureazã fondul litigiului. În aceste condiţii, revine instanţei de judecatã competenţa de a stabili dacã au fost întrunite, în speţã, condiţiile legale privind operaţiunea de afişare, ca etapã în soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare, stabilire şi sancţionare a contravenţiei.
De asemenea, din modul în care a fost formulatã excepţia de neconstituţionalitate se desprinde concluzia cã autorul acesteia criticã textul de lege supus controlului nu pentru conţinutul sãu, ci pentru ceea ce, în opinia sa, lipseşte acestui text, problemã ce ţine de procesul de legiferare, excedând sferei de competenţã a Curţii Constituţionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicatã de Lucian Sfâşie în Dosarul nr. 11.742/55/2008 al Tribunalului Arad Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 septembrie 2010

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,
Doina Suliman

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice