Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.060 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10), art. 87 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.060 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10), art. 87 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.060 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10), art. 87 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 18 octombrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Simina Gagu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (5) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicatã, din oficiu, de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 202/119/2009 al acestei instanţe judecãtoreşti şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.948D/2010.
    La apelul nominal rãspunde partea Comisia Superioarã de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, prin consilierul juridic Adrian Cãlin, cu delegaţie depusã la dosar. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului pãrţii prezente, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate deoarece deciziile emise de Comisia Superioarã de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pot fi contestate în faţa instanţei judecãtoreşti, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Susţine cã Legea nr. 448/2006 stabileşte atribuţia comisiilor de evaluare de a realiza o evaluare a persoanelor cu handicap, şi nu o expertizã de specialitate, astfel încât nu poate fi pusã în discuţie contrarietatea dintre calitatea de pârât, pe care o au Comisia Superioarã de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Comisia judeţeanã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în cauza dedusã judecãţii, şi cea de expert în aceeaşi cauzã. De asemenea, aratã cã dispoziţiile legale criticate nu afecteazã drepturile persoanelor cu handicap.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca nefondatã, deoarece nu sunt încãlcate dispoziţiile art. 21 şi 50 din Constituţie. În acest sens aratã cã este asigurat accesul liber la justiţie, întrucât certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de Comisia judeţeanã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pot fi contestate în termen de 30 de zile la Comisia Superioarã de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în componenţa cãreia existã medici specialişti, iar deciziile emise de aceastã comisie pot fi supuse controlului instanţei judecãtoreşti. Exclusivitatea acordatã acestor comisii în ceea ce priveşte încadrarea în grad şi tip de handicap nu duce la încãlcarea dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, având în vedere caracterul strict al acestor evaluãri. În plus, subliniazã cã procedura reevaluãrii persoanelor adulte cu handicap se realizeazã de o comisie de experţi din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei şi din domeniul asistenţei sociale, desemnaţi prin tragere la sorţi din Lista naţionalã de specialişti.

                                  CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 202/119/2009, Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (5) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicatã, din oficiu, de instanţa judecãtoreascã într-o cauzã având ca obiect refuzul acordãrii unor drepturi la protecţie socialã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa judecãtoreascã susţine cã prevederile art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (5) şi art. 87 lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 sunt neconstituţionale, în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã limiteazã dreptul de a efectua expertiza asupra încadrãrii în grad de handicap, dând aceste atribuţii exclusiv în competenţa Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap şi a comisiilor judeţene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care, de regulã, au calitatea de pârâte în cauzele având ca obiect contestaţiile formulate de persoanele fizice nemulţumite de activitatea acestor comisii. Instanţa considerã cã atât timp cât comisia de evaluare este parte în cauzele având ca obiect încadrarea în grad de handicap a unei persoane atunci se încalcã şi dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, întrucât una dintre pãrţi are şi rol de expert în aceeaşi cauzã, împrejurare care afecteazã major obiectivitatea activitãţii sale de expertizare în cadrul aceluiaşi litigiu. Lacunele prevederilor legale criticate sunt de naturã sã conducã la concluzia îngrãdirii accesului la justiţie, afectãrii dreptului la un proces echitabil al persoanelor nemulţumite de actele emise de comisia de evaluare, precum şi a limitãrii caracterului egal al justiţiei, consacrat de art. 124 alin. (2) din Constituţie.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile criticate din Legea nr. 448/2006 sunt constituţionale deoarece nu înlãturã posibilitatea persoanelor fizice nemulţumite de activitatea Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de a se adresa instanţei judecãtoreşti şi de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de o instanţã independentã, imparţialã şi stabilitã prin lege, într-un termen rezonabil. În plus, observã cã în realitate autorul excepţiei doreşte o completare a soluţiilor legislative criticate, în sensul introducerii unor reglementãri referitoare la expertizele de specialitate în cauzele având ca obiect încadrarea în grad şi tip de handicap. Totodatã, în opinia sa, critica de neconstituţionalitate vizeazã dificultãţile care, într-adevãr, pot apãrea în procesul de aplicare a legii, fãrã însã ca acest aspect sã constituie o problemã de constituţionalitate, deoarece modul de interpretare şi de aplicare a legii în raport cu situaţiile de fapt nu intrã în competenţa Curţii Constituţionale, ci se realizeazã de cãtre instanţele judecãtoreşti.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum rezultã din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (5) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008.
    Analizând aceste texte de lege, Curtea constatã, în ceea ce priveşte prevederile art. 85 şi ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, cã, ulterior sesizãrii sale cu excepţia de neconstituţionalitate, acestea au fost modificate şi completate prin art. I pct. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010. Soluţiile legislative criticate din textele de lege au fost preluate în art. 85 alin. (10) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    În aceste condiţii, Curtea urmeazã sã exercite controlul de constituţionalitate al prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006, care, în prezent, au urmãtorul cuprins:
    - Art. 5 pct. 14: "În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile folosite au urmãtoarele semnificaţii:
    [....]
    14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fãrã personalitate juridicã în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale cãrei atribuţii principale sunt stabilite prin prezenta lege;";
    - Art. 85 alin. (10): "Criteriile medicopsihosociale pe baza cãrora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sãnãtãţii.";
    - Art. 87 alin. (1) lit. a) şi c): "Comisia de evaluare are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi, dupã caz, orientarea profesionalã a adultului cu handicap;
    [....]
    c) reevalueazã periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesionalã, precum şi celelalte mãsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;".
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 50 referitor la protecţia persoanelor cu handicap, precum şi prevederilor art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã argumentele autorului se referã la caracterul exclusiv al atribuţiilor comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în ceea ce priveşte stabilirea încadrãrii în grad şi tip de handicap şi reevaluarea acestei încadrãri, fiind îngrãditã orice altã competenţã de expertizare medicalã în acest domeniu.
    În legãturã cu acest aspect, Curtea constatã cã instanţa judecãtoreascã nu formuleazã o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, ci, nemulţumitã fiind de soluţiile legislative criticate, solicitã, în realitate, modificarea şi completarea prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006, în sensul stabilirii unei alte instituţii sau autoritãţi publice, în afara Comisiei superioare şi comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care sã fie învestitã cu competenţa de a efectua expertize, în condiţii de deplinã imparţialitate, în cauzele având ca obiect încadrarea în grad şi tip de handicap. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
    Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006, astfel cum a fost formulatã, urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã.
    De altfel, prin Decizia nr. 618 din 12 mai 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, Curtea Constituţionalã a respins ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (10) din Legea nr. 448/2006, ridicatã din perspectiva unor critici similare celor formulate în situaţia de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 pct. 14, art. 85 alin. (10) şi art. 87 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicatã, din oficiu, de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 202/119/2009 al acestei instanţe judecãtoreşti.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

            PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent,
                       Simina Gagu

                                    -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016