Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.049 din 13 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.049 din 13 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.049 din 13 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 28 noiembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Everest Ropack" - S.R.L. din Azuga în Dosarul nr. 307/310/2007 al Tribunalului Prahova Secţia civilã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, prin consilier juridic, lipsind cealaltã parte, faţãde care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul autorului excepţiei solicitã admiterea acesteia astfel cum a fost formulatã, reiterând, pe larg, motivele expuse în faţa instanţei de fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, deoarece neconstituţionalitatea textului de lege criticat este dedusã dintr-o omisiune legislativã, ceea ce excedeazã competenţei Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 iunie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 307/310/2007, Tribunalul Prahova - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Everest Ropack" - S.R.L. din Azuga într-o cauzã civilã având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstituţionale, deoarece "nu menţioneazã cã termenul de 48 de ore opereazã şi în condiţii de contestare a proceselor-verbale de contravenţie prin atacarea acestora cu plângere, iar dupã epuizarea cãilor de atac sã se restabileascã situaţia anterioarã şi sã se repunã în noi termeni procedura de achitare a amenzii contravenţionale". Faţã de aceastã "lacunã legislativã", apreciazã cã sunt încãlcate prevederile art. 24 şi art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie.
Tribunalul Prahova - Secţia civilã considerã cã dispoziţiile de lege criticate nu interfereazã cu dreptul la apãrare prevãzut de art. 24 din Constituţie. În ceea ce priveşte încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 135, instanţa apreciazã cã limitarea la 48 de ore a posibilitãţii de a achita jumãtate din minimul amenzii prevãzute de actul normativ nu este de naturã a aduce atingere intereselor naţionale în activitatea economicã, financiarã şi valutarã, ci, dimpotrivã, faptul cã, ulterior expirãrii acestui termen, nu mai existã aceastã posibilitate nu poate decât sã protejeze aceste interese, mai ales într-o situaţie similarã cauzei supuse judecãţii, când sancţiunea aplicatã a rãmas definitivã şi irevocabilã, dupã ce a fost supusã controlului judiciar.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale, considerã cã excepţia este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În susţinerea acestui punct de vedere se aratã cã "stabilirea unei contravenţii şi sancţionarea acesteia cu amendã reprezintã o opţiune a legiuitorului. Astfel cum sunt formulate, prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate dau expresie regulilor constituţionale potrivit cãrora statul trebuie sã asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie şi protejarea intereselor naţionale în activitatea economicã, financiarã şi valutarã".
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, ordonanţã modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 526/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, prin <>Legea nr. 352/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006, şi prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 8/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006.
Textul de lege criticat are urmãtorul conţinut: "Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul constatator fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor aceastã posibilitate trebuie menţionatã în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep sã curgã de la miezul nopţii zilei urmãtoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sãrbãtoare legalã sau când serviciul este suspendat se va prelungi pânã la sfârşitul primei zile de lucru urmãtoare."
Dispoziţiile constituţionale pretins încãlcate sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apãrare şi ale art. 135 alin. (2) lit. b) privind protejarea intereselor naţionale în activitatea economicã, financiarã şi valutarã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea reţine urmãtoarele:
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate criticã reglementarea <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , întrucât "nu menţioneazã cã termenul de 48 de ore opereazã şi în condiţii de contestare a proceselor-verbale de contravenţie prin atacarea acestora cu plângere, iar dupã epuizarea cãilor de atac sã se restabileascã situaţia anterioarã şi sã se repunã în noi termeni procedura de achitare a amenzii contravenţionale".
Curtea reţine cã prin critica de neconstituţionalitate se are în vedere completarea textului <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , soluţia legislativã în cauzã nemulţumindu-l pe autorul excepţiei din prisma a ceea ce nu cuprinde. Or, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
În consecinţã, excepţia de neconstituţionalitate ridicatã urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã, neintrând în competenţa Curţii Constituţionale modificarea actului supus controlului sãu în sensul dorit de autorul excepţiei.

Faţã de cele arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Everest Ropack" - S.R.L. din Azuga în Dosarul nr. 307/310/2007 al Tribunalului Prahova - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 13 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016