Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.046 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.046 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.046 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 7 octombrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Compact Security" - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 572/97/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.737D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã textul criticat a fost modificat în sensul dorit de autorul excepţiei.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 18 august 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 572/97/2010, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Compact Security" - S.R.L. din Deva.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia îşi întemeiazã critica referitoare la neconstituţionalitatea extrinsecã a dispoziţiilor art. 286-287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 prin raportare la prevederile constituţionale cuprinse în art. 73 alin. (3) lit. k), art. 76 alin. (1), art. 115 alin. (1), (4) şi (5). În esenţã, se susţine cã legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, care conţine norme ce intrã în sfera de reglementare a legilor organice, nu respectã condiţiile prevãzute de art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie. Astfel, deşi textele criticate reglementeazã în domeniul contenciosului administrativ, legea de aprobare a ordonanţei este o lege ordinarã, iar nu organicã.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintã dispoziţiile art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, care reglementeazã procedura de soluţionare în primã instanţã a proceselor şi a cererilor privind acordarea despãgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilateralã a contractelor de achiziţie publicã.
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocã prevederile constituţionale ale art. 1 referitoare la statul român, art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, art. 52 referitoare la dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, art. 73 referitoare la categorii de legi, art. 76 referitoare la adoptarea legilor şi a hotãrârilor şi art. 115 referitoare la delegarea legislativã.
    1. Ulterior aprobãrii prin lege a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, prevederile care consacrau dispoziţiile generale privind procedura de soluţionare a litigiilor în instanţã au suferit modificãri succesive. Astfel, au fost adoptate
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 19/2009 privind unele mãsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009, şi Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010. Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2010 a fost aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 278/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010, lege adoptatã cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţie, iar celelalte ordonanţe nu au fost încã aprobate prin lege de cãtre Parlament. Prin urmare, la data la care Curtea Constituţionalã efectueazã controlul de constituţionalitate, sunt în vigoare dispoziţiile art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, în forma modificatã prin ordonanţe de urgenţã, dupã adoptarea Legii nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea nr. 278/2010, prin care s-a aprobat Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 76/2010, a modificat dispoziţiile acesteia în sensul cã procesele şi cererile privind acordarea despãgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilateralã a contractelor de achiziţie publicã se soluţioneazã în primã instanţã de cãtre secţia comercialã a tribunalului în circumscripţia cãruia se aflã sediul autoritãţii contractante.
    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicatã încã la data pronunţãrii prezentei decizii, Curtea a stabilit cã sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, este constituţionalã în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale cãror efecte juridice continuã sã se producã şi dupã ieşirea lor din vigoare.
________
    *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate care reglementeazã competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia cãruia se aflã sediul autoritãţii contractante îşi produc în continuare efectele juridice.
    În acest caz, Curtea are competenţa de a controla constituţionalitatea dispoziţiilor legale care reglementeazã competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia cãruia se aflã sediul autoritãţii contractante.
    2. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii s-a mai pronunţat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.014 din 8 iulie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 31 august 2010, Decizia nr. 1.544 din 25 noiembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 7 ianuarie 2011, şi Decizia nr. 867 din 24 iunie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 29 iulie 2010.
    Soluţia adoptatã în deciziile anterioare, precum şi considerentele pe care aceasta se întemeiazã îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţã, întrucât nu au apãrut elemente noi, care sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în aceastã materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 286 - 287^17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Compact Security" - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 572/97/2010 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                         AUGUSTIN ZEGREAN

                        Magistrat-asistent,
                      Daniela Ramona Mariţiu
                          ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016