Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.043 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.043 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicatã de Maria Dima în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.715D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã, întrucât dispoziţiile actuale ale Codului fiscal prevãd la art. 68^1 scutirea de impozit a veniturilor din pensii realizate de persoanele cu handicap.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 15 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 14.124/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
    Excepţia a fost ridicatã de Maria Dima cu prilejul soluţionãrii unei acţiuni civile având ca obiect o obligaţie de a face.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã, în esenţã, cã prevederile de lege criticate sunt discriminatorii, întrucât nu prevãd beneficiul scutirii de impozit pe venit decât pentru persoanele cu handicap care realizeazã venituri din salarii, iar nu şi pentru pensionarii cu handicap.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, dispoziţii potrivit cãrora: "Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiazã de urmãtoarele facilitãţi fiscale:
    a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de naturã salarialã;".
    Curtea constatã cã, ulterior sesizãrii sale, art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 a fost abrogat prin art. I pct. 153 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 13 octombrie 2009. Prin modificãrile aduse acestei ordonanţe de Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010, scutirea de impozitul pe salarii a persoanelor cu handicap a fost preluatã în cuprinsul art. 55 alin. (4) lit. k^1 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003. Tot prin Legea nr. 76/2010 a fost introdus însã în codul fiscal şi art. 68^1 , potrivit cãruia: "Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de cãtre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat."
    Potrivit celor statuate însã prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 aflatã în curs de publicare, dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate şi care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate în virtutea principiului "tempus regit actum", pot constitui obiect al excepţiei de neconstituţionalitate chiar dacã acestea au fost abrogate sau şi-au încetat aplicarea.
    Prin acţiunea formulatã în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale, Maria Dima a solicitat Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale sã dispunã anularea impozitului pe pensie începând cu data introducerii acţiunii. Prin urmare, chiar dacã ulterior formulãrii acestei acţiuni codul fiscal a prevãzut scutirea de impozit solicitatã, în speţã sunt deopotrivã aplicabile dispoziţiile anterioare, ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, dispoziţii care nu prevedeau aceastã scutire.
    Autorul excepţiei considerã cã acest text de lege este contrar art. 16 din Constituţie referitor la egalitatea în drepturi a cetãţenilor, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate în raport cu aceleaşi critici şi aceleaşi dispoziţii ale Legii fundamentale. Astfel, prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 3 decembrie 2009, reţinând cã legiuitorul nu a avut în vedere simpla acordare a unor facilitãţi fiscale în considerarea statutului de persoanã cu handicap, ci şi alte criterii obiective, a concluzionat cã "instanţa de contencios constituţional nu poate interveni în sensul declarãrii acestor dispoziţii de lege ca fiind neconstituţionale prin prisma principiului egalitãţii în drepturi şi extinderea incidenţei acestora şi asupra unor situaţii nereglementate, întrucât aceasta ar presupune subrogarea ei în atributele legiuitorului şi încãlcarea competenţei sale prevãzute de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, conform cãruia «Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.»"
    Chiar dacã ulterior soluţia legislativã criticatã a fost îndepãrtatã, Curtea apreciazã cã acest eveniment legislativ nu poate constitui un temei al reconsiderãrii jurisprudenţei sale şi implicit al extinderii sferei de aplicare a textului de lege actual cu privire la situaţii juridice din trecut, astfel cã cele reţinute prin Decizia nr. 1.237/2009 îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicatã de Maria Dima în Dosarul nr. 14.124/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Patricia Marilena Ionea

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice