Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.039 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.039 din 9 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.039 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 11 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Beatrice-Daniela Stroe în Dosarul nr. 4.193/105/2007 al Tribunalului Prahova - Secţia comercialã şi de contencios administrativ II.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.193D/2008, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , ridicatã de Societatea comercialã "Asociaţia Tinerilor şi Tinerilor Cãsãtoriţi din România" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 4.787/30/2007 al Tribunalului Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã, de asemenea, lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã. Magistratul-asistent referã asupra faptului cã intervenienţii în interes propriu din dosarul Tribunalului Timiş au transmis Curţii Constituţionale concluzii scrise prin care solicitã în principal admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.
Curtea, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului nr. 1.193D/2008 la Dosarul nr. 1.158D/2008, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 5 februarie 2008 şi 23 aprilie 2008, pronunţate de Tribunalul Prahova - Secţia comercialã şi de contencios administrativ II în Dosarul nr. 4.193/105/2007 şi de Tribunalul Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ în Dosarul nr. 4.787/30/2007, Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , respectiv ale art. 7 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege. Excepţia a fost ridicatã de Beatrice-Daniela Stroe şi, respectiv, Societatea Comercialã "Asociaţia Tinerilor şi Tinerilor Cãsãtoriţi din România" - S.R.L. din Timişoara în cauze de contencios administrativ.
În motivãrile excepţiei, având un conţinut asemãnãtor, se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale potrivit cãrora jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite şi creeazã "un regim discriminatoriu pentru unele sau altele dintre subiectele de drept care sunt obligate sã parcurgã procedura prealabilã". În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin urmãtoarelor dispoziţii din Legea fundamentalã: art. 16 - "Egalitatea în drepturi", art. 21 - "Accesul liber la justiţie" şi art. 52 - "Dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã".
Tribunalul Prahova - Secţia comercialã şi de contencios administrativ II şi Tribunalul Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate şi completate prin <>art. I pct. 7-9 din Legea nr. 262/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 7 - "Procedura prealabilã
(1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se considerã vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sã solicite autoritãţii publice emitente sau autoritãţii ierarhic superioare, dacã aceasta existã, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
(1^1) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilã poate fi formulatã oricând.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specialã prevede o procedurã administrativ-jurisdicţionalã, iar partea nu a optat pentru aceasta.
(3) Este îndreptãţitã sã introducã plângere prealabilã şi persoana vãtãmatã într-un drept al sãu sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţã, pe orice cale, de existenţa acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevãzut la alin. (7).
(4) Plângerea prealabilã, formulatã potrivit prevederilor alin. (1), se soluţioneazã în termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. g).
(5) În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vãtãmate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazurile prevãzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilã.
(6) Plângerea prealabilã în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de procedurã civilã fiind aplicabile în mod corespunzãtor. În acest caz, plângerea trebuie fãcutã în termenul de 6 luni prevãzut la alin. (7), care va începe sã curgã:
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b) de la data modificãrii contractului sau, dupã caz, de la data refuzului cererii de modificare fãcute de cãtre una dintre pãrţi, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;
c) de la data încãlcãrii obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;
d) de la data expirãrii duratei contractului sau, dupã caz, de la data apariţiei oricãrei alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;
e) de la data constatãrii caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului."
Cu privire la alin. (7) al articolului criticat, Curtea a statuat, prin <>Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007, cã acesta este neconstituţional în mãsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se aplicã plângerii prealabile formulate de persoana vãtãmatã într-un drept al sãu sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept decât destinatarul actului.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã a mai exercitat controlul de constituţionalitate asupra prevederilor <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , prin prisma aceloraşi critici ca şi cele formulate în cauza de faţã şi prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie, iar prin mai multe decizii dintre care pot fi amintite cu titlu exemplificativ <>Decizia nr. 687 din 12 iunie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 25 iulie 2008, sau <>Decizia nr. 569 din 19 septembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 30 octombrie 2006, Curtea a respins excepţia ca neîntemeiatã, pentru considerentele acolo reţinute. Întrucât nu au intervenit elemente noi, soluţiile pronunţate cu acele prilejuri şi motivele pe care acestea s-au bazat îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Beatrice-Daniela Stroe în Dosarul nr. 4.193/105/2007 al Tribunalului Prahova - Secţia comercialã şi de contencios administrativ II şi de Societatea comercialã "Asociaţia Tinerilor şi Tinerilor Cãsãtoriţi din România" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 4.787/30/2007 al Tribunalului Timiş - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 9 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016