Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.039 din 14 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) si ac), art. 4 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 1.039 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) si ac), art. 4 alin. (2) si (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 16 noiembrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Aviroms Rent a Car" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.748/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, domnul avocat Hugo Vitzman, membru al Baroului Bucureşti, în calitate de apãrãtor ales cu delegaţie la dosarul cauzei. Lipseşte partea Ministerul Administraţiei şi Internelor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul apãrãtorului autorului excepţiei. Aceasta reitereazã argumentele expuse în notele scrise depuse la dosarul cauzei.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei. Precizeazã cã textele de lege criticate cuprind definiţii legale ale termenilor utilizaţi şi stabilesc condiţiile de organizare şi desfãşurare a unor activitãţi economice, fãrã sã contravinã dispoziţiilor constituţionale invocate în motivarea criticii.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 9 octombrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 5.748/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Aviroms Rent a Car" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect anularea unui act administrativ.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi ale <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003, prin care se impun perceperea şi plata anticipatã a serviciului de închiriere/de transport în regim de închiriere, reprezintã o restricţionare gravã a drepturilor consfinţite de art. 45 şi art. 135 din Constituţie. Aceasta, deoarece este reglementatã imixtiunea statului într-un raport de drept privat, prin împiedicarea libertãţii pãrţilor de a negocia data plãţii unui serviciu ce urmeazã sã fie prestat. În plus, impunerea plãţii anticipate a serviciului de închiriere având ca obiect autovehicule se aplicã doar activitãţii de închiriere şi reprezintã o obligaţie de platã a unui serviciu încã neprestat, de care consumatorul încã nu a beneficiat. În plus, necunoscându-se numãrul de kilometri ce urmeazã a fi parcurşi, este imposibilã plata anticipatã a serviciului la momentul închirierii. Dispoziţiile art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. e) pct. 2 şi ale <>art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 restricţioneazã libertatea economicã şi libertatea comerţului, întrucât obligã operatorul economic sã deţinã autovehiculul exclusiv pe baza unui act translativ de proprietate sau a unui contract de leasing, deşi legislaţia în vigoare prevede multiple modalitãţi de transmitere a dreptului de folosinţã. În sfârşit, prevederile <>art. 9 alin. (1) lit. e) pct. 1 din Legea nr. 38/2003, care impun deţinerea în proprietate sau în regim de închiriere a spaţiului de parcare utilizat în cadrul activitãţii de transport, limiteazã libertatea economicã şi contractualã a operatorului economic, care ar putea exercita, de pildã, şi un drept de folosinţã, de uzufruct sau de comodat asupra spaţiului respectiv.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã se impune admiterea excepţiei, prin textele de lege criticate fiind limitat accesul liber al persoanei la o activitate economicã, fãrã sã fie îndeplinite cerinţele impuse de art. 53 din Legea fundamentalã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere sunt constituţionale, deoarece condiţiile astfel reglementate nu sunt de naturã sã îngrãdeascã libertatea economicã şi contractualã a unei persoane, drepturi garantate, de altfel, "în condiţiile legii". Totodatã, activitatea de transport în regim de închiriere prezintã interes public prin însuşi specificul ei, astfel cã exigenţele legale avute în vedere pentru organizarea şi funcţionarea acestei activitãţi economice constituie criterii obiective care se impun în scopul protejãrii interesului public.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile apãrãtorului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 265/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 1^1 lit. ab) şi ac): "În sensul prezentei legi, urmãtorii termeni se definesc astfel: (...)
    ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducãtori auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bazã de contract de închiriere tarifat pe orã sau pe zi, cu plata anticipatã a contractului;
    ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fãrã conducãtor auto, pe bazã de contract, cu plata anticipatã a contractului de închiriere;";
    - Art. 4 alin. (2) şi (3): "(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bazã de contract, achitat integral şi realizat în condiţiile prezentei legi.
    (3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizeazã numai cu autovehicule deţinute de cãtre transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.";
    - Art. 9 alin. (1) lit. e): "(1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se elibereazã de autoritatea de autorizare din cadrul primãriei localitãţii sau primãriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorialã în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, dupã caz, pe baza unei documentaţii care trebuie sã conţinã urmãtoarele: (...)
    e) dovada îndeplinirii capacitãţii financiare, respectiv:
    1. declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului cã poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfãşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
    2. declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului cã acesta deţine sau are capacitatea financiarã de a deţine un numãr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacã este posibil.";
    - Art. 11 alin. (1) lit. b): "(1) Autorizaţia taxi sau orice copie conformã a autorizaţiei de transport se elibereazã de cãtre autoritatea de autorizare, dacã a fost atribuitã în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilitã în condiţiile prezentei legi, dupã depunerea urmãtoarelor documente în copie: (...)
    b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care sã rezulte cã acesta este deţinut de cãtre transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.";
    - Art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b): "(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducãtor auto, pus la dispoziţia clientului pe bazã de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe orã sau pe zi, cu plata anticipatã a prestaţiei contractate, pe bazã de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizeazã pe orice traseu, la cererea expresã a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare dupã efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducãtorul auto trebuie, obligatoriu, sã deţinã atestat profesional şi sã fie angajat al transportatorului autorizat. (_)
    (6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sã existe: (...)
    b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipatã a întregului transport contractat; (_)
    (7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie sã existe copia conformã a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului, eliberatã, la cerere, de cãtre autoritatea de autorizare pentru o duratã de 5 ani. Copia conformã este valabilã în prezenţa urmãtoarelor documente sau însemne, respectiv (...)
    b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;".
    Autorul excepţiei susţine cã textele indicate sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 45 - Libertatea economicã, art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 135 - Economia.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã, potrivit <>art. 2 din Legea nr. 38/2003, atât serviciul de închiriere a unui autoturism fãrã şofer, cât şi transportul în regim de închiriere fac parte din categoria serviciilor publice, cãrora legiuitorul a înţeles sã le acorde o reglementare specialã, impusã de necesitatea asigurãrii, pe de o parte, a unui cadru unitar pentru desfãşurarea acestora, iar, pe de altã parte, a unei calitãţi corespunzãtoare standardelor unui transport civilizat şi în condiţii de siguranţã. Curtea observã cã textele de lege criticate nu contravin, prin ele însele, dispoziţiilor constituţionale care consacrã dreptul de acces liber la o activitate economicã şi nici celor referitoare la economia de piaţã a României, bazatã pe libera iniţiativã şi concurenţã. Curtea reţine cã libertatea economicã, statuatã de art. 45 din Legea fundamentalã, nu este o libertate absolutã, ci trebuie exercitatã în condiţiile legii. Or, prevederile legale ce formeazã obiectul excepţiei dau expresie obligaţiei statului de a impune reguli de disciplinã economicã menite sã creeze un cadru adecvat desfãşurãrii activitãţilor la care se referã textele de lege criticate, prin impunerea anumitor exigenţe pe care cei care doresc sã presteze un astfel de serviciu public trebuie sã le îndeplineascã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. ab) şi ac), art. 4 alin. (2) şi (3), art. 9 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (1) lit. b), <>art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) şi alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Aviroms Rent a Car" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 5.748/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Valentina Bãrbãţeanu

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016