Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.034 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de Ministerul Justitiei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.034 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de Ministerul Justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.034 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si de Ministerul Justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 22 septembrie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Financiar Urban" - S.R.L. din Piteşti în Dosarul nr. 436/1259/2010 al Tribunalului Comercial Argeş şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.476D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 26/1990, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi ca inadmisibilã, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998, întrucât actul normativ criticat nu este un act de reglementare primarã.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 22 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 436/1259/2010, Tribunalul Comercial Argeş a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Financiar Urban" - S.R.L. din Piteşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului împotriva unei încheieri pronunţate de judecãtorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Tribunalul Argeş.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile legale criticate creeazã un dezechilibru între petenţii ce depun cereri la Oficiul Registrului Comerţului, pe de o parte, şi acţionarii, administratorii sau reprezentanţii legali ai societãţilor comerciale, pe de altã parte, în sensul cã primii pot înscrie în Registrul comerţului fapte sau acte nelegale ori abuzive care pot afecta societatea comercialã. Mai mult, aratã cã, prin dispoziţiile legale criticate, este îngrãdit accesul liber la justiţie şi dreptul la apãrare al acţionarilor, administratorilor şi al celorlalţi reprezentanţi legali ai societãţilor comerciale care nu sunt citaţi la judecarea cererilor de cãtre judecãtorii delegaţi la oficiul registrului comerţului, aceştia neputând lua cunoştinţã de actele depuse de terţe persoane la oficiu.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate mai aratã cã dispoziţiile legale criticate încalcã şi dreptul de proprietate privatã, libertatea comerţului şi protecţia concurenţei loiale, întrucât, respectând procedura înregistrãrii în Registrul comerţului a actelor depuse de petenţi numai în baza hotãrârii judecãtorului delegat, acţionarii, administratorii şi ceilalţi reprezentanţi legali ai societãţilor comerciale nu pot interveni la timp pentru stoparea unor acte frauduloase şi pãguboase pentru societãţile lor.
    Tribunalul Comercial Argeş considerã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au urmãtorul conţinut:
    "(1) Înregistrãrile în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecãtorului delegat sau, dupã caz, a unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile, în afarã de cazurile în care legea prevede altfel.
    (1^1) Judecãtorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judeţ se va pronunţa, prin aceeaşi încheiere, şi asupra înmatriculãrii persoanelor juridice astfel înfiinţate, radierii celor care îşi înceteazã existenţa ori înregistrãrii în registrul comerţului a modificãrii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupã caz, precum şi asupra înmatriculãrii şi radierii persoanelor juridice care îşi schimbã sediul social în alt judeţ.
    (2) Încheierile judecãtorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrãri în registrul comerţului sunt executorii de drept şi sunt supuse numai recursului.
    (3) Termenul de recurs este de 15 zile şi curge de la data pronunţãrii încheierii pentru pãrţi şi de la data publicãrii încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
    (4) Recursul se depune şi se menţioneazã în registrul comerţului unde s-a fãcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerţului înainteazã recursul curţii de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiinţate în alt judeţ, la curtea de apel în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sucursalei.
    (5) Motivele recursului se pot depune la instanţã, cu cel puţin douã zile înaintea termenului de judecatã.
    (6) În cazul admiterii recursului, decizia instanţei de recurs va fi menţionatã în registrul comerţului."
    De asemenea, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de Ministerul Justiţiei, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 11 mai 1998.
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) - Egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) - Accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 - Dreptul la apãrare, art. 44 - Dreptul de proprietate privatã, art. 45 - Libertatea economicã, art. 124 alin. (2) - Înfãptuirea justiţiei şi art. 135 - Economia.
    I. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, Curtea constatã urmãtoarele:
    Sub aspectul admisibilitãţii excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observã cã art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor mãsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 84/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010, prevede: "[...] competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului şi, dupã caz, a altor cereri aflate în competenţa de soluţionare a judecãtorului delegat, pe o perioadã de maximum 4 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţã, aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângã tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de cãtre directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului."
    În consecinţã, Curtea reţine cã, în momentul de faţã, atribuţiile judecãtorului delegat au fost preluate de directorul oficiului registrului comerţului, fãrã ca instituţia judecãtorului delegat sã fi fost, expres sau implicit, desfiinţatã. Din textul legal menţionat se înţelege cã numai pe o perioadã determinatã competenţele judecãtorului delegat au fost preluate de cãtre directorul oficiului registrului comerţului, urmând ca, în viitor, potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 116/2009, activitatea de înregistrare în registrul comerţului sã fie efectuatã de registratorii comerciali. Însã, pânã în momentul de faţã, nu a fost adoptatã o atare reglementare legalã; implicit, Curtea reţine cã aplicarea prevederilor legale referitoare la competenţele judecãtorului delegat a fost practic suspendatã. Având în vedere aspectele expuse mai sus, Curtea constatã cã aceste dispoziţii sunt în vigoare, fiind doar suspendatã aplicarea lor.
    Analizând pe fond critica de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã asupra prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 s-a mai pronunţat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.670 din 15 decembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2010, sau prin Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 14 decembrie 2009. Cu acele prilejuri, a stabilit cã, "potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, este atributul exclusiv al legiuitorului sã reglementeze procedura de judecatã, atâta vreme cât îşi subordoneazã acest demers regulilor şi principiilor constituţionale, iar prevederile de lege criticate sunt norme procedurale care reglementeazã aspecte referitoare la funcţionarea societãţilor comerciale în condiţii de legalitate, fãrã sã conţinã dispoziţii de naturã sã îngrãdeascã dreptul de liber acces la justiţie ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil".
    Neintervenind elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţia deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    II. Curtea constatã cã autorul excepţiei criticã pentru neconstituţionalitate şi prevederile Normelor metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Ministerul Justiţiei. Or, potrivit art. 146 lit. d) din Constituţie şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, pot face obiectul controlului de constituţionalitate pe cale de excepţie numai legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau ordonanţe. În consecinţã, controlul constituţionalitãţii actelor normative emise de autoritãţile administraţiei publice centrale nu este de competenţa Curţii Constituţionale, cenzurarea eventualei nelegalitãţi a acestora revenind instanţelor judecãtoreşti.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    1. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Financiar Urban" - S.R.L. din Piteşti în Dosarul nr. 436/1259/2010 al Tribunalului Comercial Argeş.
    2. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Normele metodologice nr. P/608-773/1998 privind modul de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a înregistrãrilor, emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Ministerul Justiţiei, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                            Mihaela Senia Costinescu

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016