Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.025 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.025 din 7 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 9 alin. (3) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.025 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 18 noiembrie 2008
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Triton Energy UK CO" din Marea Britanie în Dosarul nr. 149/88/2008 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, deoarece criticile formulate sunt neîntemeiate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 mai 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 149/88/2008, Tribunalul Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Triton Energy UK CO" din Marea Britanie într-o cauzã comercialã.
În motivarea excepţiei se susţine cã art. 9 alin. (3) teza întâi din ordonanţã contravine art. 21 şi art. 129 din Constituţie, prin aceea cã "îngrãdeşte pãrţii - eventual nemulţumitã de hotãrârea de respingere a cererii de emitere a unei ordonanţe de platã - dreptul de a se adresa instanţei superioare, pentru o verificare a condiţiilor de legalitate şi temeinicie a hotãrârii date de prima instanţã", deşi garantarea existenţei şi respectãrii drepturilor şi libertãţilor omului trebuie sã fie efectivã, iar liberul acces la justiţie "înseamnã totodatã şi dreptul la o judecatã într-un dublu grad de jurisdicţie". Or, potrivit textului de lege criticat, "în vreme ce hotãrârile de admitere a cererilor de emitere a ordonanţelor de platã în materie comercialã pot fi atacate cu o acţiune în anulare separatã, hotãrârile de respingere a unor asemenea cereri sunt irevocabile, nefiind supuse vreunei cãi de atac".
Tribunalul Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã "mijloacele procedurale puse la îndemâna pãrţilor diferã tocmai datoritã caracterului special al procedurii, fãrã ca prin aceasta una dintre pãrţi sã fie privilegiatã, iar cealaltã dezavantajatã." Teza a doua a textului de lege criticat conferã creditorului posibilitatea de a introduce cerere de chemare în judecatã, potrivit dreptului comun.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 118 din 27 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008. Textul de lege criticat prevede: "(3) În cazul în care contestaţia este întemeiatã, instanţa va respinge cererea creditorului printr-o încheiere irevocabilã. [...]"
Autorul excepţiei susţine cã acest text de lege contravine prevederilor constituţionale ale art. 21 privind "Accesul liber la justiţie" şi ale art. 129 referitoare la "Folosirea cãilor de atac".
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã pentru urmãtoarele considerente:
În esenţã, în opinia autorului excepţiei, <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 îngrãdeşte dreptul pãrţii nemulţumite de hotãrârea de respingere a cererii de emitere a unei ordonanţe de platã de a se adresa instanţei superioare, ceea ce încalcã accesul liber la justiţie şi folosirea cãilor de atac.
Analizând susţinerile formulate, Curtea constatã cã, deşi art. 9 alin. (3) teza întâi din ordonanţã dispune cã încheierea prin care instanţa respinge cererea creditorului în cazul în care contestaţia debitorului este întemeiatã, prevederea criticatã nu contravine nici liberului acces la justiţie, nici dreptului pãrţilor la folosirea cãilor de atac. Aceasta deoarece, potrivit art. 129 din Constituţie, exercitarea cãilor de atac se face "în condiţiile legii". Cu privire la prevederile art. 129 din Constituţie, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cã ele nu pot fi interpretate în sensul cã ar garanta tuturor pãrţilor din proces accesul la toate cãile de atac, ci au semnificaţia unei reglementãri precise a modalitãţilor concrete în care cãile de atac vor fi exercitate. De asemenea, Curtea a mai statuat cã accesul la justiţie nu înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecãtoreşti şi la toate cãile de atac, întrucât, potrivit art. 126 din Constituţie, competenţa instanţelor de judecatã şi procedura în faţa acestora se stabilesc prin lege. Aşadar, legiuitorul poate reglementa, fãrã a încãlca Constituţia, regimul juridic al cãilor de atac şi gradele de jurisdicţie pe care le considerã necesare pentru buna administrare a justiţiei.
Or, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptatã pentru a stabili mãsuri pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã asumate prin contracte comerciale şi pentru reglementarea unei proceduri simplificate de soluţionare a acţiunilor în justiţie având ca obiect asemenea obligaţii. Aşa fiind, prin textul de lege criticat, potrivit cãruia încheierea de respingere a cererii creditorului este irevocabilã, legiuitorul a apreciat cã este oportunã exceptarea acestei încheieri de la cãile de atac, fãrã ca prin aceasta sã fie încãlcate prevederile constituţionale menţionate.
De altfel, Curtea constatã cã, potrivit tezei a doua a <>art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 , în cazul respingerii cererii, creditorul "[...] poate introduce cerere de chemare în judecatã potrivit dreptului comun", iar în prezenta cauzã autorul excepţiei de neconstituţionalitate, având calitatea de creditor, îşi poate valorifica drepturile conform acestor prevederi din ordonanţã.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Triton Energy UK CO" din Marea Britanie în Dosarul nr. 149/88/2008 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Gabriela Dragomirescu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016