Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.024 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.024 din 14 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.024 din 14 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 10 noiembrie 2010


    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din <>Legea nr. 303/2008 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Troplast Construct" - S.R.L. din Bacãu, reprezentatã legal prin administrator Ghiocel Lupu, în Dosarul nr. 10.619/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenitã inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. II pct. 2, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, şi ca neîntemeiatã, în ceea ce priveşte prevederile art. II pct. 1, 5 şi 9 din acelaşi act normativ. În acest sens, invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume <>Decizia nr. 269 din 16 martie 2010.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 11 noiembrie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 10.619/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia".
    Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Troplast Construct" - S.R.L. din Bacãu, reprezentatã legal prin administrator Ghiocel Lupu, într-o cauzã civilã având ca obiect soluţionarea unei cereri de apel formulate de Regia Autonomã de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" împotriva unei sentinţe comerciale pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã reglementarea criticatã dispune trecerea din proprietatea privatã a statului în proprietatea publicã a unitãţilor administrativ-teritoriale a unor bunuri imobile şi mobile fãrã ca acestea sã fie declarate ca fiind bunuri de uz sau de interes public local, încãlcând astfel dispoziţiile <>art. 136 alin. (2) din Constituţie şi prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia. De altfel, acest din urmã act normativ - legea organicã în materia proprietãţii publice - "nu prevede nicio modalitate de trecere a unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al unitãţii administrativteritoriale, ceea ce prevede, în schimb, <>Legea nr. 303/2008". Totodatã, "nu existã şi nu poate exista potrivit Constituţiei şi <>Legii nr. 213/1998 un domeniu public sau privat al autoritãţii administrativ-teritoriale", astfel cum prevede "<>art. II pct. 9 din Legea nr. 303/2008", şi nici subiectul de drept public determinat de "sectoarele municipiului Bucureşti", deoarece unitãţile administrativ-teritoriale, menţionate în art. 136 alin. (2) din Constituţie, reprezintã, potrivit <>art. 21 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, "comuna, oraşul şi judeţul". Mai susţine autorul excepţiei cã prevederile art. II pct. 5 din legea atacatã încalcã principiul autonomiei locale, statuat de art. 120 alin. (1) din Constituţie, deoarece "consiliul local al unitãţii administrativ-teritoriale beneficiare este obligat sã îşi însuşeascã, prin hotãrâre, preluarea unui bun, în proprietate publicã, doar pe baza voinţei primarului şi a reprezentantului Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», exprimatã prin intermediul unui simplu protocol".
    De asemenea, apreciazã cã textele de lege criticate contravin şi principiului statuat de art. 136 alin. (4) din Constituţie, potrivit cãruia "Bunurile proprietate publicã sunt inalienabile". Astfel, cu toate cã prin art. II pct. 1 din legea examinatã sãlile şi grãdinile de spectacol cinematografic sunt trecute din domeniul privat al statului în domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale, iar prin pct. 9 al aceluiaşi articol se interzice autoritãţilor administraţiei publice locale trecerea imobilelor preluate în temeiul acestor prevederi legale din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autoritãţi, totuşi, la pct. 11 se dispune cã autoritãţile administraţiei publice locale pot iniţia procedura de privatizare în favoarea titularului contractului de închiriere a respectivului imobil.
    Cu privire la bunurile mobile rezultate prin investiţiile contractantului, se aratã cã, "deşi pct. 1 al <>art. II din Legea nr. 303/2008 dispune cã bunurile mobile trec în domeniul public, la pct. 2 al aceluiaşi articol se aratã cã aceste bunuri trec, în acelaşi timp, şi în proprietatea privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora". Se realizeazã, astfel, o naţionalizare, un transfer silit de proprietate, care opereazã din patrimoniul Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", ceea ce reprezintã o încãlcare a dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţie.
    În sfârşit, se mai aratã cã <>Legea nr. 303/2008 a fost adoptatã cu încãlcarea art. 76 alin. (1) din Constituţie, deoarece prevederile legale criticate au fost introduse şi adoptate în Camera Deputaţilor dupã ce legea fusese dezbãtutã şi adoptatã în Senat ca primã Camerã sesizatã, iar la adoptarea legii nu a fost întrunit cvorumul necesar, respectiv votul majoritãţii fiecãrei Camere, ci votul majoritãţii membrilor prezenţi, necesar adoptãrii legilor ordinare.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, apreciind cã prevederile de lege criticate reprezintã o mãsurã legislativã necesarã pentru satisfacerea interesului public general privind accesul la culturã. Totodatã, aratã cã legiuitorul poate sã reglementeze transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului în domeniul public sau privat al unitãţilor administrativ-teritoriale, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor art. 44 din Constituţie.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul excepţiei, îl constituie prevederile <>art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008.
    În realitate, din examinarea succesiunii actelor normative în materie, obiectul excepţiei, asupra cãruia Curtea urmeazã a se pronunţa, îl constituie prevederile <>art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006.
    Aceste texte au fost modificate şi completate prin <>art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008. Ulterior, prevederile <>art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 au fost, la rândul lor, modificate şi completate prin pct. 8 al articolului unic din <>Legea nr. 303/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 decembrie 2008.
    Aşa fiind, textele legale criticate au urmãtorul conţinut:
    "Art. II. - 1. La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, sãlile şi grãdinile de spectacol cinematografic, prevãzute în anexa nr. 1 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 328/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreunã cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orãşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, dupã caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.
    2. Bunurile mobile aflate în inventarul sãlilor şi grãdinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.
    (...)
    5. Punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unitãţii administrativteritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de cãtre conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de cãtre consiliile locale respective prin hotãrâre. (...)
    9. Prin derogare de la dispoziţiile <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se interzice autoritãţilor administraţiei publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autoritãţi administrativ-teritoriale. (...)
    11. În cazul sãlilor şi grãdinilor de spectacol cinematografic care la data preluãrii fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzãrii de film cinematografic, autoritãţile administraţiei publice locale pot iniţia procedura de privatizare în favoarea contractantului, în baza dispoziţiilor <>Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã difuzarea de film cinematografic s-a fãcut constant şi au fost respectate toate clauzele contractuale.
    12. În termen de maximum 30 de zile de la preluarea sãlilor şi grãdinilor de spectacol cinematografic, în baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de închiriere pot sã notifice intenţia de cumpãrare consiliului local al autoritãţii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor în vigoare."
    Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) care consacrã supremaţia Constituţiei şi obligativitatea respectãrii sale şi a legilor, art. 44 alin. (1) referitor la principiul garantãrii dreptului de proprietate privatã, art. 73 alin. (3) lit. m) conform cãrora regimul juridic general al proprietãţii şi al moştenirii se reglementeazã prin lege organicã, art. 76 alin. (1) care prevãd cã "Legile organice (...) se adoptã cu votul majoritãţii membrilor fiecãrei Camere", art. 120 alin. (1) referitor la principiul autonomiei locale şi celor ale art. 136 alin. (2) potrivit cãrora proprietatea publicã este garantatã prin lege şi aparţine statului sau unitãţilor administrativ teritoriale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate au mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale invocate în cauza de faţã, şi cu o motivare identicã.
    În acest sens, este <>Decizia nr. 269 din 16 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2010, prin care Curtea a constatat cã prevederile <>art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din <>Legea nr. 303/2008 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia sunt neconstituţionale.
    De asemenea, Curtea a constatat cã sunt neconstituţionale şi prevederile <>art. II pct. 2 din Legea nr. 328/2006, în mãsura în care se referã la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sãlilor şi al grãdinilor de spectacol cinematografic.
    În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. II pct. 1, 5 şi 9 din Legea nr. 328/2006, prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat cã acestea sunt constituţionale, iar excepţia a fost respinsã ca fiind neîntemeiatã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. II pct. 2, 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din <>Legea nr. 303/2008 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea <>Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Troplast Construct" - S.R.L. din Bacãu, reprezentatã legal prin administrator Ghiocel Lupu în Dosarul nr. 10.619/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
    2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II pct. 1, 5 şi 9 din acelaşi act normativ, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe de judecatã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 septembrie 2010.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                       Ingrid Alina Tudora
                            ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016