Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.020 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.020 din 7 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si   art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale   art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.020 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 18 noiembrie 2008
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Alcom" - S.A. în Dosarul nr. 1.417/44/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât apreciazã cã prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor din Constituţie invocate ca fiind încãlcate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 octombrie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 1.417/44/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Alcom" - S.A. din Galaţi într-o cauzã de contencios administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã art. 2 şi <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 contravin art. 9, art. 16, art. 21, art. 24, art. 44, art. 45, art. 51, art. 52, art. 53 şi art. 73 din Constituţie, întrucât expropriazã titularul dreptului de proprietate asupra acţiunilor nou-emise, a cãrui calitate nu este recunoscutã de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, cu toate cã emiterea acestor acţiuni s-a fãcut în temeiul legii şi a fost certificatã irevocabil printr-o încheiere a judecãtorului delegat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângã tribunalul unde îşi are sediul social emitentul. În legãturã cu neconstituţionalitatea <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , apreciazã cã încalcã art. 16, art. 21, art. 24 şi art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, prin aceea cã cenzurarea excepţiei de cãtre instanţa în faţa cãreia a fost ridicatã "este ea însãşi o îngrãdire a liberului acces la justiţie".
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia ridicatã este neîntemeiatã, întrucât autorul excepţiei nu precizeazã în ce constã neconstituţionalitatea dispoziţiilor de lege criticate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 şi <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. Art. 2 din lege stabileşte semnificaţiile termenilor şi expresiilor folosite în cuprinsul acesteia, iar art. 240 cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de aprobare a majorãrilor de capital social, sens în care Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare va emite reglementãri. De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Art. 29 alin. (6) din aceastã lege prevede: "(6) Dacã excepţia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivatã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacatã numai cu recurs la instanţa imediat superioarã, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecã în termen de 3 zile."
Autorul excepţiei susţine cã dispoziţiile art. 2 şi ale <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 9, art. 16, art. 21, art. 24, art. 44, art. 45, art. 51, art. 52, art. 53, art. 73 şi ale art. 146 lit. d), fãrã însã a motiva aceste susţineri. De asemenea, fãrã vreo motivare, şi cu privire la neconstituţionalitatea <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , invocã încãlcarea art. 16, art. 21, art. 24 şi art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
1. Dispoziţiile <>art. 2 din Legea nr. 297/2004 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie şi, de exemplu, prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 474 din 6 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008, excepţia a fost respinsã ca inadmisibilã. Prin decizia menţionatã s-a constatat cã, potrivit acestor dispoziţii, Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare poate emite, din oficiu sau la cererea unei pãrţi interesate, acte administrative care sã cuprindã aprecieri motivate în legãturã cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia stabilitã la alin. (1). S-a mai constatat cã textul criticat prevede expres posibilitatea oricãrei persoane fizice sau juridice, dacã se considerã vãtãmatã în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, de a se adresa în contencios administrativ Curţii de Apel Bucureşti. Or, critica autorului excepţiei care, ca şi în prezenta cauzã, constã în aceea cã dispoziţiile <>art. 2 din Legea nr. 297/2004 expropriazã titularul dreptului de proprietate asupra unor acţiuni, întrucât Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare nu îi recunoaşte calitatea de titular al acestora, nu reprezintã o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, ci vizeazã în fapt probleme de aplicare a legii ce ţin de competenţa instanţei de judecatã, singura în mãsurã a aprecia cu privire la legalitatea unor titluri de capital sau cu privire la titularul acestora.
2. Curtea constatã, de asemenea, cã şi prevederile <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate într-o cauzã în care erau formulate critici asemãnãtoare celor prezente, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie. Astfel, de exemplu, prin <>Decizia nr. 663 din 10 octombrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 noiembrie 2006, respingând excepţia, Curtea a reţinut cã prevederile de lege criticate se referã, în esenţã, la majorãrile de capital social prin aport în numerar şi prin aport în naturã, la hotãrârile adunãrii generale extraordinare a acţionarilor în aceste cazuri, la evaluarea aportului în naturã de cãtre experţi independenţi, precum şi la determinarea numãrului de acţiuni ce revine acţionarilor ca urmare a aportului în naturã sau ca urmare a ridicãrii dreptului de preferinţã, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 240. În consecinţã, Curtea a constatat cã nici aceste dispoziţii nu sunt neconstituţionale.
3. Prin decizia anterior menţionatã, Curtea s-a pronunţat şi cu privire la constituţionalitatea <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în sensul respingerii excepţiei, pentru argumentele acolo reţinute.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi <>art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Alcom" - S.A. în Dosarul nr. 1.417/44/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Gabriela Dragomirescu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016