Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.010 din 7 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.010 din 7 iulie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.010 din 7 iulie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009
DECIZIE nr. 1.010 din 7 iulie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 22 septembrie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent


Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor "<>art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi a ordonanţei în ansamblul sãu", excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Tamango" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 4.628/99/2008 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din 16 iunie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţã de la acea datã, când Curtea, la cererea autorului excepţiei, a amânat pronunţarea la data de 23 iunie 2009, pentru ca acesta sã depunã concluzii scrise. La 23 iunie 2009, Curtea a dispus, din nou, amânarea pronunţãrii pentru data de 30 iunie 2009 şi, apoi, pentru 7 iulie 2009, ca urmare a imposibilitãţii constituirii legale a completului de judecatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.628/99/2008, Tribunalul Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi a ordonanţei în ansamblul sãu". Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Tamango" - S.R.L. din Iaşi într-o cauzã având ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã restricţiile impuse prin modificãrile aduse prevederilor <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 reprezintã nu doar o restrângere a exercitãrii dreptului de proprietate, "ci o anihilare efectivã a acestuia în atributele sale esenţiale, folosinţa şi dispoziţia". Întrucât nu este permisã construirea pe terenurile aflate în proprietate privatã, la care se referã textul de lege criticat, opereazã "o expropriere de facto, sub adãpostul protecţiei mediului înconjurãtor". Aratã cã "interesul protejãrii mediului ambiant nu poate justifica legiferarea unor reguli abuzive care sã aducã o îngrãdire atât de drasticã". În opinia sa, limitarea exercitãrii dreptului de proprietate nu este rezultatul unor situaţii excepţionale, de natura celor prevãzute în mod expres în art. 53 din Constituţie, argumentul potrivit cãruia protecţia şi gestionarea durabilã a spaţiilor verzi din localitãţile puternic urbanizate sunt obiective de interes public nefiind suficient pentru a justifica adoptarea unor norme care sã nesocoteascã un alt principiu constituţional, şi anume cel al garantãrii dreptului fundamental la proprietate. În plus, limitarea nu este proporţionalã cu situaţia care a determinat-o şi nu este limitatã în timp, mãsura de interzicere a schimbãrii sau reducerii suprafeţei spaţiului verde fiind instituitã sine die. Mai aratã cã, prin aplicarea prevederilor de lege criticate, se încalcã în mod abuziv principiul constituţional al garantãrii dreptului la liberã iniţiativã economicã. Aceasta, deoarece a achiziţionat terenul anterior modificãrilor legislative criticate, în realizarea obiectului de activitate al societãţii comerciale şi în scopul exercitãrii unei activitãţi cu conţinut economic, or, dacã, la momentul achiziţionãrii terenului, ar fi putut întrevedea o asemenea iniţiativã legislativã, nu ar fi consimţit la cumpãrarea acestuia.
În ceea ce priveşte neconstituţionalitatea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 , susţine cã emiterea acesteia s-a fãcut cu încãlcarea principiilor cuprinse în <>art. 115 alin. (4) şi (6) din Legea fundamentalã . În acest sens, aratã cã transpunerea în plan naţional a normelor Uniunii Europene în materie de mediu nu poate fi consideratã o situaţie extraordinarã, ci, dimpotrivã, este un deziderat a cãrui realizare implicã o strategie coerentã, care sã aibã ca temei legea şi respectarea principiilor şi valorilor fundamentale ale statului democratic. Totodatã, autorul excepţiei considerã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 este neconstituţionalã, întrucât afecteazã regimul juridic al proprietãţii, prin nesocotirea prerogativei sale esenţiale, respectiv a dreptului de dispoziţie. În fine, precizeazã cã, potrivit <>art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituţie , regimul juridic general al proprietãţii şi al moştenirii poate fi reglementat numai prin legi organice, acesta fiind încã un argument care conduce la concluzia neconstituţionalitãţii ordonanţei de urgenţã în integralitatea sa.
Tribunalul Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã. Astfel, considerã cã interdicţia schimbãrii destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevãzute ca atare în documentaţiile de urbanism, a reducerii suprafeţelor acestora ori a strãmutãrii lor, fãrã a se ţine seama de regimul lor juridic, "aduce indubitabil atingere dreptului de proprietate, punând astfel pe cel care are în proprietate privatã un spaţiu din categoria celor ce cad sub incidenţa ordonanţei de urgenţã de a nu-l putea folosi potrivit scopului avut în vedere la achiziţionare şi fãrã a fi prevãzutã o modalitate de despãgubire echitabilã".
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul opineazã în sensul respingerii ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse de autorul excepţiei la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile "<>art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007. Acest text modificã <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Curtea urmând sã examineze constituţionalitatea acestor dispoziţii din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 265/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au, în prezent, urmãtoarea redactare:
- Art. 71: "(1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevãzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strãmutarea lor este interzisã, indiferent de regimul juridic al acestora.
(2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã."
De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, în ansamblul sãu.
Textele din Constituţie invocate de autorul excepţiei în motivarea criticii sunt urmãtoarele: art. 44 - "Dreptul de proprietate privatã", <>art. 45 - "Libertatea economicã", <>art. 53 - "Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi al unor libertãţi", <>art. 73 alin. (3) lit. m) care stabileşte cã regimul juridic general al proprietãţii se reglementeazã prin lege organicã şi <>art. 115 alin. (4) şi (6) referitor la condiţiile în care Guvernul poate emite ordonanţe de urgenţã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã soluţionarea acesteia trebuie sã înceapã cu analiza criticilor privind constituţionalitatea extrinsecã a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 , întrucât existenţa unor asemenea eventuale vicii ar face inutilã examinarea pe fond a prevederilor acesteia şi, implicit, a prevederilor cuprinse în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 pe care aceasta le modificã şi care formeazã obiect al prezentei excepţii.
Aşadar, sub acest aspect, Curtea reţine cã adoptarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 întruneşte condiţiile impuse de <>art. 115 alin. (4) din Legea fundamentalã . În condiţiile actuale, în care mediul înconjurãtor este din ce în ce mai ameninţat de procesul de industrializare şi de dezvoltare urbanã, reglementarea pe calea unei ordonanţe de urgenţã a unor mãsuri pentru protejarea acestuia îşi gãseşte pe deplin justificarea. Riscul de distrugere a unor zone verzi prin transformarea acestora în suprafeţe ocupate de construcţii nu putea fi contracarat decât prin emiterea unei asemenea ordonanţe, fiind evidentã necesitatea unei asemenea reglementãri, în lipsa cãreia s-ar fi produs consecinţe ireparabile pânã la o eventualã intervenţie în domeniu, pe calea unei legi, a Parlamentului.
De asemenea, nu sunt nesocotite nici dispoziţiile <>art. 115 alin. (6) din Constituţie , întrucât prevederile ordonanţei criticate nu afecteazã dreptul de proprietate privatã, aşa cum este reglementat de <>art. 44 alin. (1) şi (2) din Legea fundamentalã . Aceastã concluzie se deduce din cele statuate, în jurisprudenţa sa, de Curtea Constituţionalã, care, chematã fiind sã examineze excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 , a constatat cã dispoziţiile de lege criticate, prin care se interzice schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevãzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strãmutarea lor, indiferent de regimul lor juridic, nu contravin dispoziţiilor constituţionale referitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate şi la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, atât timp cât mãsura dispusã de textul de lege criticat nu atinge dreptul în însãşi substanţa sa, ci instituie doar o limitare obiectivã şi rezonabilã, în acord cu principiile fundamentale. În acest sens este, de exemplu, <>Decizia nr. 824 din 7 iulie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2008.
Curtea constatã cã nu este întemeiatã nici critica potrivit cãreia, prin aplicarea prevederilor <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 , se încalcã principiul constituţional al garantãrii dreptului la liberã iniţiativã economicã, pe motiv cã autorul excepţiei nu mai poate desfãşura activitatea pentru care a achiziţionat terenul în cauzã. Un argument în sensul respingerii acesteia este cel reţinut de Curtea Constituţionalã prin <>Decizia nr. 1.416 din 17 decembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 10 februarie 2009, şi anume acela potrivit cãruia, pentru lipsa de folosinţã a terenurilor proprietate privatã amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevãzute ca atare în documentaţiile de urbanism, proprietarii terenurilor sunt îndreptãţiţi sã beneficieze de despãgubiri. Curtea a observat cã nimic nu împiedicã persoana care a suferit un prejudiciu cauzat de interdicţia instituitã prin lege sã solicite autoritãţilor administraţiei publice locale repararea pagubei produse, potrivit dispoziţiilor dreptului comun.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 71 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Tamango" - S.R.L. din Iaşi în Dosarul nr. 4.628/99/2008 al Tribunalului Iaşi - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 iulie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

-------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016