Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.007 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.007 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.007 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 si 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Verone Adrian Rãdulescu în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.666D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra cauzei şi aratã cã autorul excepţiei a depus la dosar un înscris prin care face precizãri cu privire la excepţia de neconstituţionalitate, solicitând admiterea acesteia.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã, considerând cã textele de lege criticate nu încalcã dreptul la pensie, ci reprezintã o expresie a accesului liber la justiţie.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 30 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
    Excepţia a fost ridicatã de Verone Adrian Rãdulescu cu prilejul soluţionãrii recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 157 din 8 ianuarie 2010, pronunţatã de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul nr. 34.082/3/AS/2009.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate, care stabilesc condiţiile exercitãrii cãii de atac împotriva deciziei caselor teritoriale de pensii cu privire la pensionare, încalcã prevederile art. 47 din Constituţie referitoare la dreptul la pensie. În acest sens aratã cã termenul de 45 de zile pentru formularea contestaţiei este mult prea scurt, iar pensionarii nu au timp suficient pentru a verifica legalitatea deciziei de pensionare.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispoziţii potrivit cãrora:
    - Art. 87: "(1) Decizia emisã în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi contestatã la instanţa judecãtoreascã competentã în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.
    (2) Decizia emisã în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi anulatã, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare.";
    - Art. 88: "Decizia casei teritoriale de pensii, necontestatã în termen, este definitivã."
    Autorul excepţiei considerã cã aceste texte de lege sunt contrare dispoziţiilor art. 47 din Constituţie referitoare la dreptul la pensie.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, ulterior sesizãrii, Legea nr. 19/2000 a fost abrogatã prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.
    Potrivit celor statuate însã prin Decizia nr. 766*) din 15 iunie 2011, aflatã în curs de publicare, dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate, şi care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate în virtutea principiului tempus regit actum, pot constitui obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, chiar dacã acestea au fost abrogate sau şi-au încetat aplicarea.
--------
    *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    Având în vedere considerentele acestei decizii, Curtea urmeazã a se pronunţa asupra dispoziţiilor de lege cu care a fost sesizatã, în temeiul cãrora, prin Sentinţa civilã nr. 157 din 8 ianuarie 2010, instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale, a apreciat cã Decizia Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti din data de 28 mai 2009, pe care Verone Adrian Rãdulescu a atacat-o în faţa instanţei de judecatã, a devenit definitivã, astfel cã nu mai poate face obiectul contestaţiei în justiţie.
    Astfel, Curtea constatã cã textele de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile Legii fundamentale care consacrã dreptul de acces la justiţie. Din examinarea modului în care a fost motivatã excepţia în prezenta cauzã, Curtea observã cã, în realitate, se formuleazã aceeaşi criticã, însã pe cale indirectã. Astfel, autorul excepţiei susţine cã, neputând exercita dreptul de a contesta decizia de pensionare în timp util, i se aduce o încãlcare a dreptului la pensie.
    Or, faţã de aceste critici, Curtea, prin Decizia nr. 439 din 10 mai 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2007, arãta cã "accesul liber la justiţie nu este un drept absolut, a cãrui exercitare nu ar putea fi condiţionatã prin lege de îndeplinirea unor cerinţe prealabile şi de respectarea unor termene de prescripţie sau de decãdere. Important este ca persoana care se considerã lezatã în drepturile, libertãţile sau interesele sale legitime sã aibã efectiv posibilitatea de a se adresa instanţei judecãtoreşti competente, iar în cadrul judecãrii cauzei sale sã beneficieze de toate garanţiile şi mijloacele procedurale prevãzute, care condiţioneazã desfãşurarea unui proces echitabil.
    Atacarea în justiţie a oricãrui act juridic de dispoziţie poate fi fãcutã în termenele stabilite de lege. În acest sens, textul de lege criticat este în conformitate cu dispoziţiile art. 21 din Constituţie, deoarece prevede posibilitatea titularului dreptului de asigurãri sociale, deci şi a pensionarului, de a ataca decizia casei teritoriale de pensii cu contestaţie introdusã la tribunal în termen de 45 de zile de la data comunicãrii. Acest termen este rezonabil pentru persoana interesatã sã se convingã asupra corectitudinii stabilirii drepturilor sale şi, dacã este cazul, sã conteste decizia de pensionare. De asemenea, în faţa instanţei de judecatã, beneficiazã de toate drepturile procesuale legale".
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                            CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                               În numele legii
                                   DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Verone Adrian Rãdulescu în Dosarul nr. 34.082/3/2009 (nr. vechi 1.591/2010) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a civilã şi pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

          PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                  AUGUSTIN ZEGREAN

                 Magistrat-asistent,
               Patricia Marilena Ionea

                                   --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016