Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.001 din 7 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.001 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã, din oficiu, de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã în Dosarul nr. 10.183/3/2008.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 9.308/3/2008 şi nr. 15.055/3/2008 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã, dosare în care, din oficiu, instanţa de judecatã a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege. Cauzele au fost înregistrate la Curtea Constituţionalã cu nr. 1.381D/2008 şi nr. 1.382D/2008.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele menţionate au conţinut identic, pune în discuţie, din oficiu, conexarea acestora.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor menţionate, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea dosarelor nr. 1.381D/2008 şi nr. 1.382D/2008 la Dosarul nr. 1.217D/2008, care este primul înregistrat.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate ca fiind încãlcate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 21 aprilie 2008 şi 19 mai 2008, pronunţate în dosarele nr. 10.183/3/2008, nr. 9.308/3/2008 şi nr. 15.055/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale. Excepţia a fost ridicatã din oficiu de instanţa de judecatã în cauze având ca obiect cereri de emitere a unor ordonanţe de platã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã "o justiţie imparţialã şi egalã pentru toţi este acea justiţie care, între altele, se realizeazã prin magistraţi fãrã idei preconcepute despre soluţia ce se va da litigiului şi prin mecanisme care nu creeazã dezechilibre de tratament între pãrţi; în realizarea unui act de justiţie imparţial şi egal pentru toţi, judecãtorul aplicã în mod egal prezumţia de bunã-credinţã a tuturor pãrţilor în îndeplinirea obligaţiilor din raporturile juridice contractuale". În opinia autorului excepţiei, "abia la finalul procedurii judecãtorul constatã - dacã este cazul - neîndeplinirea obligaţiilor de una sau unele dintre pãrţi, eventuala rea-credinţã a vreunei pãrţi sau chiar a ambelor". De asemenea, se mai aratã cã "nici chiar mãsurile asigurãtorii nu sunt o excepţie de la imperativul constituţional şi de la regula proceduralã a interdicţiei antepronunţãrii judecãtorului, ele vizând conservarea unor situaţii juridice sau a unor drepturi, iar nu rezolvarea acestora", precum şi cã art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã transformã judecãtorul cererii de emitere a ordonanţei de platã într-o autoritate "care încearcã sã impunã unei pãrţi sã plãteascã înainte de a se efectua orice verificare".
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile art. 7 din ordonanţa de urgenţã sunt constituţionale, arãtând cã tratamentul juridic diferenţiat în raport cu alte categorii de litigii este justificat de specificul soluţionãrii conflictelor legate de întârzierea executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contractele comerciale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 118 din 27 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008. Textul de lege criticat prevede: "(1) Pentru soluţionarea cererii, judecãtorul dispune citarea pãrţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lãmuriri, precum şi pentru a stãrui în efectuarea plãţii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înţelegere a pãrţilor asupra modalitãţilor de platã. Citaţia va fi înmânatã pãrţii cu 3 zile înaintea termenului de judecatã".
Autorul excepţiei susţine cã acest text de lege contravine prevederilor constituţionale ale art. 124 alin. (2), potrivit cãrora "Justiţia este unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi".
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã pentru urmãtoarele considerente:
În esenţã, autorul excepţiei criticã acea prevedere din cuprinsul <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 potrivit cãreia judecãtorul cererii privind emiterea ordonanţei de platã trebuie sã stãruie pentru efectuarea plãţii de cãtre debitor ori pentru ca pãrţile sã ajungã la o înţelegere asupra modalitãţii de platã. Se considerã cã astfel judecãtorul este transformat într-o autoritate "care încearcã sã impunã unei pãrţi sã plãteascã înainte de a se efectua orice verificare", ceea ce contravine art. 124 alin. (2) din Constituţie.
Analizând aceastã susţinere, Curtea constatã cã, dimpotrivã, prevederea de lege criticatã este chiar în sensul aplicãrii rolului activ al judecãtorului, care, la soluţionarea pricinilor în primã instanţã, are obligaţia de a încerca împãcarea pãrţilor. Faptul cã, potrivit aceluiaşi text de lege, judecãtorul citeazã pãrţile pentru explicaţii şi lãmuriri şi stãruie în efectuarea plãţii sumei datorate nu înseamnã cã acesta se antepronunţã, întrucât hotãrârea se va da numai dupã ce judecãtorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 10 din actul normativ criticat dispune cã ordonanţa de platã se va emite numai în urma verificãrii cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaraţiilor pãrţilor, precum şi a celorlalte probe administrate, instanţa constatând cã cererea este întemeiatã.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã, din oficiu, de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã în dosarele nr. 10.183/3/2008, nr. 9.308/3/2008 şi nr. 15.055/3/2008.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Gabriela Dragomirescu

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice