Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIA 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitatilor Europene
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007  privind sistemul de resurse proprii al Comunitatilor Europene    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIA 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitatilor Europene

EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008
DECIZIA 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007
privind sistemul de resurse proprii al Comunitãţilor Europene
EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene, în special articolul 269,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 173,
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Parlamentului European*1),
---------
*1) Aviz emis la 4 iulie 2006 (nepublicat încã în Jurnalul Oficial).
având în vedere avizul Curţii de Conturi*2),
---------
*2) JO C 203, 25.08.2006, p. 50.
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European*3),
--------
*3) JO C 309, 16.12.2006, p. 103.

întrucât:
(1) Reuniunea Consiliului European de la Bruxelles din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis, inter alia, cã normele privind resursele proprii ar trebui sã stea sub semnul obiectivului general al echitãţii. Aceste norme ar trebui, prin urmare, sã ofere asigurãri, în corelare cu concluziile relevante ale Consiliului European de la Fontainebleau din 1984, cã niciunul dintre statele membre nu suportã o sarcinã bugetarã excesivã în raport cu nivelul sãu relativ de prosperitate. Este adecvat, prin urmare, sã se introducã dispoziţii privitoare la anumite state membre.
(2) Sistemul de resurse proprii al Comunitãţilor trebuie sã asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea ordonatã a politicilor Comunitãţilor, fiind supus unei discipline bugetare stricte.
(3) În sensul prezentei decizii, venitul naţional brut (VNB) ar trebui definit ca fiind VNB anual la preţul pieţei, astfel cum este furnizat de Comisie în procesul de aplicare a Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (denumite în continuare SEC 95), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului*4).
----------
*4) JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima datã prin Regulamentul (CE) nr. 1.267/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 180, 18.07.2003, p. 1).
(4) În vederea tranziţiei, din motive bugetare şi de resurse proprii, de la SEC 79 la SEC 95 şi în scopul de a pãstra neschimbatã contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziţia Comunitãţii, Comisia a recalculat, în conformitate cu articolul 3 alineatele (1) şi (2) din Decizia 2000/597/CE , Euratom, a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunitãţilor Europene*5), plafonul resurselor proprii şi plafonul creditelor pentru angajamente, exprimate cu douã zecimale, pe baza formulei cuprinse în articolul respectiv. La 28 decembrie 2001, Comisia a comunicat noile plafoane Consiliului şi Parlamentului European. Plafonul resurselor proprii a fost stabilit la 1,24% din totalul VNB-urilor statelor membre la preţul pieţei, iar un plafon de 1,31% din totalul VNB-urilor statelor membre a fost stabilit pentru creditele pentru angajamente. Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a ajuns la concluzia cã aceste plafoane ar trebui pãstrate la nivelurile lor actuale.
----------
*5) JO L 253, 7.10.2000, p. 42.
(5) În scopul de a pãstra neschimbatã contravaloarea resurselor financiare puse la dispoziţia Comunitãţilor, este adecvat sã se adapteze aceste plafoane exprimate în procent din VNB în cazul modificãrilor SEC 95 care presupun o schimbare importantã a nivelului de VNB.
(6) În urma punerii în aplicare în legislaţia Uniunii Europene a acordurilor încheiate în timpul rundei Uruguay a negocierilor comerciale multilaterale, nu mai existã nicio diferenţã substanţialã între taxele agricole şi taxele vamale. Este adecvat, prin urmare, sã se elimine aceste distincţii din domeniul bugetului general al Uniunii Europene.
(7) În interesul transparenţei şi al simplitãţii, Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis cã cota uniformã exigibilã a resursei Taxa pe Valoarea Adãugatã (TVA) ar trebui fixatã la 0,30%.
(8) Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis cã Austria, Germania, Ţãrile de Jos şi Suedia beneficiazã de cote reduse ale TVA exigibile pe perioada 2007-2013 şi cã, în aceeaşi perioadã, Ţãrile de Jos şi Suedia beneficiazã de reduceri brute ale contribuţiilor lor anuale bazate pe VNB.
(9) Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis cã mecanismul de corectare în favoarea Regatului Unit este menţinut, alãturi de finanţarea redusã a corectãrii de care beneficiazã Germania, Austria, Suedia şi Ţãrile de Jos. Cu toate acestea, dupã o perioadã de adaptare între 2009 şi 2011, Regatul Unit participã pe deplin la finanţarea costurilor extinderii, cu excepţia plãţilor agricole directe şi a cheltuielilor legate de piaţã şi a acelei pãrţi a cheltuielilor cu dezvoltarea ruralã care derivã din "Secţiunea Garantare" a Fondului European pentru Orientare şi Garantare Agricolã (FEOGA). Prin urmare, calculul corectãrii operate în favoarea Regatului Unit este ajustat prin excluderea progresivã a cheltuielilor alocate statelor membre care au aderat la UE dupã 30 aprilie 2004, cu excepţia cheltuielilor agricole şi a celor cu dezvoltarea ruralã, menţionate mai sus. Contribuţia suplimentarã a Regatului Unit, care rezultã din reducerea cheltuielilor alocate, nu depãşeşte, în perioada 2007-2013, suma de 10,5 miliarde EUR, exprimatã în termenii preţurilor din 2004. În eventualitatea unei noi extinderi înainte de 2013, cu excepţia aderãrii Bulgariei şi a României, suma va fi ajustatã în consecinţã.
(10) Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis cã articolul 4 paragraful al doilea litera (f) din Decizia 2000/597/CE , Euratom, privind excluderea, în ţãrile aderente, a cheltuielilor anuale de preaderare din calculul corectãrii operate în favoarea Regatului Unit nu se mai aplicã la sfârşitul lui 2013.
(11) Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a invitat Comisia sã întreprindã o analizã completã, de largã acoperire, care sã trateze toate aspectele privind cheltuielile UE, inclusiv Politica Agricolã Comunã (PAC), precum şi toate aspectele privind resursele, inclusiv compensaţiile Regatului Unit, şi sã înainteze un raport în 2008/2009.
(12) Ar trebui adoptate dispoziţii care sã reglementeze trecerea de la sistemul stabilit prin Decizia 2000/597/CE , Euratom, la sistemul introdus prin prezenta decizie.
(13) Consiliul European din 15 şi 16 decembrie 2005 a conchis cã prezenta decizie intrã în vigoare la 1 ianuarie 2007,

STABILEŞTE PREZENTELE DISPOZIŢII, PE CARE LE RECOMANDÃ STATELOR MEMBRE SPRE ADOPTARE:

ART. 1
Comunitãţilor li se alocã resurse proprii pentru a asigura, în conformitate cu articolul 269 din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene (denumit în continuare Tratatul CE) şi cu articolul 173 din Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare Tratatul Euratom), finanţarea bugetului general al Uniunii Europene.
Bugetul general al Uniunii Europene este, fãrã a aduce atingere altor venituri, finanţat în totalitate din resursele proprii ale Comunitãţilor.
ART. 2
(1) Constituie resurse proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene veniturile din:
(a) taxe, prime, sume adiţionale sau compensatorii, sume sau factori adiţionali, taxe din Tariful Vamal Comun şi alte taxe stabilite sau care urmeazã a fi stabilite de cãtre instituţiile Comunitãţilor în legãturã cu comerţul cu ţãrile terţe, taxe vamale la produsele care intrã sub incidenţa Tratatului de instituire a Comunitãţii Europene a Cãrbunelui şi Oţelului, expirat între timp, precum şi contribuţii şi alte taxe prevãzute în cadrul organizãrii comune a pieţelor de zahãr;
(b) fãrã a aduce atingere celui de-al doilea paragraf al alineatului (4), aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, a bazelor armonizate de evaluare a TVA, stabilite în conformitate cu normele comunitare. Baza de evaluare care urmeazã sã fie luatã în calcul în acest scop nu depãşeşte 50% din VNB al fiecãrui stat membru, astfel cum este definit la alineatul (7);
(c) fãrã a aduce atingere celui de-al doilea paragraf al alineatului (5), aplicarea unei cote uniforme - care urmeazã a fi stabilitã în conformitate cu procedura bugetarã în lumina sumei totale a tuturor celorlalte venituri - aplicate sumei tuturor VNB-urilor statelor membre.
(2) De asemenea, constituie resurse proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene veniturile rezultate din toate taxele noi instituite în cadrul unei politici comune, în conformitate cu Tratatul CE sau Tratatul Euratom, cu condiţia ca procedura de la articolul 269 din Tratatul CE sau de la articolul 173 din Tratatul Euratom sã fie respectatã.
(3) Statele membre reţin 25% din sumele menţionate la alineatul (1) litera (a) sub formã de costuri de colectare.
(4) Cota uniformã menţionatã la alineatul (1) litera (b) este fixatã la 0,30%.
Exclusiv pentru perioada 2007-2013, cota resursei TVA exigibile se stabileşte la 0,225% în cazul Austriei, la 0,15% în cazul Germaniei şi la 0,10% în cazul Ţãrilor de Jos şi al Suediei.
(5) Cota uniformã prevãzutã la alineatul (1) litera (c) se aplicã VNB-ului fiecãrui stat membru.
Exclusiv pentru perioada 2007-2013, Ţãrile de Jos beneficiazã de o reducere brutã a contribuţiei lor anuale la VNB de 605 milioane EUR, iar Suedia de o reducere brutã a contribuţiei sale anuale la VNB de 150 milioane EUR, exprimate în preţurile anului 2004. Aceste sume se adapteazã la preţurile curente prin aplicarea celui mai recent coeficient de deflaţie PIB pentru UE exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului preliminar de buget. Aceste reduceri brute se acordã dupã calcularea corectãrii în favoarea Regatului Unit şi a finanţãrii sale menţionate la articolele 4 şi 5 din prezenta decizie şi nu au niciun efect asupra acesteia.
(6) În cazul în care nu este încã adoptat bugetul la începutul exerciţiului financiar, cotele de TVA şi VNB exigibile existente rãmân aplicabile pânã la intrarea în vigoare a noilor cote.
(7) În sensul prezentei decizii, VNB este definit ca VNB pentru anul respectiv la preţurile de piaţã, astfel cum sunt furnizate de Comisie cu ocazia aplicãrii SEC 95 conform Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 .
Dacã modificãrile SEC 95 determinã schimbãri semnificative ale VNB astfel cum a fost furnizat de Comisie, Consiliul, hotãrând în unanimitate la propunerea Comisiei şi dupã consultarea Parlamentului European, decide dacã aceste modificãri se aplicã în sensul prezentei decizii.
ART. 3
(1) Suma totalã a resurselor proprii alocate Comunitãţilor pentru a acoperi creditele anuale pentru plãţi nu depãşeşte 1,24% din totalul VNB-urilor statelor membre.
(2) Suma anualã totalã a creditelor pentru angajamente înscrisã în bugetul general al Uniunii Europene nu depãşeşte 1,31% din totalul VNB-urilor statelor membre.
Se menţine un raport sistematic între creditele pentru angajamente şi creditele pentru plãţi, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea şi pentru a permite respectarea în anii urmãtori a plafonului de la alineatul (1).
(3) Dacã modificãrile SEC 95 determinã schimbãri semnificative ale VNB care se aplicã în sensul prezentei decizii, plafoanele pentru plãţi şi angajamente, astfel cum au fost stabilite la alineatele (1) şi (2), sunt recalculate de cãtre Comisie folosind urmãtoarea formulã:


VNB(t-2) + VNB(t-1) + VNB(t) SEC actual


VNB(t-2) + VNB(t-1) + VNB(t) SEC modificat

unde t reprezintã cel mai recent an întreg pentru care sunt disponibile date conform Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului naţional brut la preţurile pieţei (Regulamentul VNB)*6).
---------
*6) JO L 181, 19.07.2003, p. 1.
ART. 4
(1) Regatului Unit i se acordã o corectare a dezechilibrelor bugetare.
Corectarea se stabileşte prin:
(a) calcularea diferenţei, în anul financiar precedent, dintre:
- partea procentualã a Regatului Unit în totalul bazelor de evaluare a TVA nereduse; şi
- partea procentualã a Regatului Unit în totalul cheltuielilor alocate;
(b) înmulţirea diferenţei astfel obţinute cu totalul cheltuielilor alocate;
(c) înmulţirea rezultatului de la litera (b) cu 0,66;
(d) scãderea din rezultatul de la litera (c) a efectelor care rezultã pentru Regatul Unit în urma trecerii de la TVA redusã şi a plãţilor menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), adicã diferenţa dintre:
- ceea ce ar fi trebuit Regatul Unit sã plãteascã pentru sumele finanţate din resursele menţionate la articolul 2 alineatul (1) literele (b) şi (c), în cazul în care cota uniformã a TVA s-ar fi aplicat la bazele nereduse; şi
- plãţile Regatului Unit în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) literele (b) şi (c);
(e) scãderea din rezultatul obţinut la litera (d) a câştigurilor nete ale Regatului Unit rezultate din creşterea procentului resurselor menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) reţinute de statele membre pentru a acoperi costurile de colectare şi cele conexe;
(f) calcularea, la momentul fiecãrei extinderi a UE, a unei ajustãri a rezultatului de la litera (e) pentru a reduce compensarea, asigurând astfel faptul cã cheltuielile nereduse înainte de extindere rãmân nereduse dupã extindere. Ajustarea se efectueazã prin reducerea sumei totale a cheltuielilor alocate cu o sumã echivalentã cu cheltuielile anuale de preaderare din ţãrile aderente. Toate sumele calculate astfel sunt reportate în anii financiari ulteriori şi se ajusteazã anual prin aplicarea celui mai recent coeficient de deflaţie PNB disponibil pentru UE, exprimat în euro, astfel cum a fost furnizat de cãtre Comisie. Acest punct înceteazã sã se aplice de la data la care corectarea urmeazã sã fie bugetatã pentru prima datã în 2014;
(g) ajustarea calculului prin scãderea din suma totalã a cheltuielilor alocate a sumei totale a cheltuielilor alocate în statele membre care au aderat la UE dupã 30 aprilie 2004, cu excepţia plãţilor agricole directe şi a plãţilor legate de piaţã, precum şi a acelei pãrţi a cheltuielilor cu dezvoltarea ruralã care derivã din FEOGA, "Secţiunea Garantare".
Aceastã reducere se introduce progresiv, conform calendarului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Corectarea Regatului Unit, care │Procent din cheltuielile legate de │
│urmeazã sã fie bugetatã pentru prima │extindere (astfel cum sunt definite │
│datã în anul respectiv: │mai sus), care urmeazã sã fie exclus │
│ │din calculul corectãrii operate │
│ │în favoarea Regatului Unit │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2009 │ 20 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2010 │ 70 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ 2011 │ 100 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘(2) În perioada 2007-2013, contribuţia suplimentarã a Regatului Unit, care rezultã din reducerea cheltuielilor alocate menţionate la alineatul (1) litera (g), nu depãşeşte 10,5 miliarde EUR, exprimatã în preţurile anului 2004. În fiecare an, serviciile Comisiei verificã dacã ajustarea cumulatã a corectãrii depãşeşte aceastã sumã. În scopul acestui calcul, sumele exprimate în preţuri curente sunt convertite în preţurile anului 2004 prin aplicarea celui mai recent coeficient PIB de deflaţie disponibil pentru UE, exprimat în euro, astfel cum a fost furnizat de cãtre Comisie. În cazul în care se depãşeşte plafonul de 10,5 miliarde EUR, contribuţia Regatului Unit se reduce în mod corespunzãtor.
În eventualitatea unei noi extinderi înainte de anul 2013, plafonul de 10,5 miliarde EUR se ajusteazã prin majorare în mod corespunzãtor.
ART. 5
(1) Costul corectãrii este suportat de cãtre celelalte state membre în conformitate cu urmãtoarele norme:
(a) repartizarea costului se calculeazã mai întâi raportându-se la partea fiecãrui stat membru din plãţile menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), Regatul Unit fiind exclus şi fãrã a ţine seama de reducerile brute din contribuţiile bazate pe VNB ale Ţãrilor de Jos şi ale Suediei, care sunt menţionate la articolul 2 alineatul (5);
(b) aceasta se ajusteazã apoi în aşa fel încât sã limiteze contribuţia financiarã a Austriei, a Germaniei, a Ţãrilor de Jos şi a Suediei la o pãtrime din contribuţia normalã a acestora, rezultatã din acest calcul.
(2) Corectarea se acordã Regatului Unit printr-o reducere a plãţilor sale, rezultate din aplicarea articolului 2 alineatul (1) litera (c). Costurile suportate de celelalte state membre se adaugã plãţilor acestora rezultate din aplicarea pentru fiecare stat membru a articolului 2 alineatul (1) litera (c).
(3) Comisia efectueazã calculele necesare pentru aplicarea articolului 2 alineatul (5), a articolului 4 şi a prezentului articol.
(4) În cazul în care la începutul anului financiar bugetul nu a fost încã adoptat, corectarea acordatã Regatului Unit şi costurile suportate de celelalte state membre, înscrise în ultimul buget adoptat, rãmân aplicabile.
ART. 6
Veniturile menţionate la articolul 2 se folosesc fãrã distincţie pentru a finanţa toate cheltuielile înscrise în bugetul general al Uniunii Europene.
ART. 7
Orice excedent de venit al Comunitãţilor din totalul cheltuielilor efective din cursul anului financiar se reporteazã pentru anul financiar urmãtor.
ART. 8
(1) Resursele proprii ale Comunitãţilor, menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sunt colectate de cãtre statele membre în conformitate cu dispoziţiile de drept intern impuse prin acte cu putere de lege şi norme administrative, care, dupã caz, sunt adaptate pentru a îndeplini cerinţele normelor comunitare.
Comisia examineazã la intervale regulate dispoziţiile de drept intern pe care i le comunicã statele membre, notificã tuturor statelor membre ajustãrile pe care le considerã necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele comunitare şi raporteazã la autoritatea bugetarã.
Statele membre pun la dispoziţia Comisiei resursele prevãzute la articolul 2 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c).
(2) În conformitate cu procedurile prevãzute la articolul 279 alineatul (2) din Tratatul CE şi la articolul 183 din Tratatul Euratom, Consiliul adoptã dispoziţiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii şi pentru a face posibile controlul colectãrii, punerea la dispoziţia Comisiei şi plata veniturilor prevãzute la articolele 2 şi 5.
ART. 9
În cadrul reexaminãrii complete, de largã acoperire, care trateazã toate aspectele cheltuielilor, inclusiv PAC, precum şi ale resurselor Uniunii Europene, inclusiv compensaţiile Regatului Unit, cu privire la care înainteazã un raport în 2008/2009, Comisia efectueazã o reexaminare generalã a sistemului de resurse proprii.
ART. 10
(1) Fãrã a aduce atingere alineatului (2), Decizia 2000/597/CE , Euratom, se abrogã de la 1 ianuarie 2007. Orice trimitere la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom, a Consiliului din 21 aprilie 1970 cu privire la înlocuirea contribuţiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunitãţilor*7), la Decizia 85/257/CEE, Euratom, a Consiliului din 7 mai 1985 cu privire la sistemul de resurse proprii ale Comunitãţilor*8), la Decizia 88/376/CEE , Euratom, a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii al Comunitãţilor*9), la Decizia 94/728/CE , Euratom, a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii al Comunitãţilor Europene*10) sau la Decizia 2000/597/CE , Euratom, se înţelege ca trimitere la prezenta decizie.
-------------
*7) JO L 94, 28.04.1970, p. 19.
*8) JO L 128, 14.05.1985, p. 15.
*9) JO L 185, 15.07.1988, p. 24.
*10) JO L 293, 12.11.1994, p. 9.
(2) Articolele 2, 4 şi 5 din deciziile 88/376/CEE , Euratom, 94/728/CE , Euratom, şi 2000/597/CE , Euratom, se aplicã în continuare la calcularea şi ajustarea veniturilor care provin din aplicarea unei cote uniforme, valabile pentru toate statele membre, la baza de evaluare a TVA determinatã uniform şi limitatã la 50% şi 55% din PNB sau VNB al fiecãrui stat membru, în funcţie de anul financiar respectiv, şi la calculul corectãrii dezechilibrelor bugetare acordate Regatului Unit pentru anii 1988-2006.
(3) Statele membre reţin în continuare, prin costuri de colectare, 10% din sumele menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit sã fie puse la dispoziţie de cãtre statele membre înainte de 28 februarie 2001 în conformitate cu normele comunitare aplicabile.
ART. 11
Secretarul general al Consiliului notificã statele membre cu privire la prezenta decizie.
Statele membre notificã fãrã întârziere secretarul general al Consiliului cu privire la îndeplinirea procedurilor de adoptare a prezentei decizii în conformitate cu normele lor constituţionale.
Prezenta decizie intrã în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare primirii ultimei notificãri menţionate la al doilea paragraf.
Intrã în vigoare la 1 ianuarie 2007.
ART. 12
Prezenta decizie se publicã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptatã la Luxemburg la 7 iunie 2007.

Pentru Consiliu,
Preşedintele,
M. Glos

-------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016