Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE INTERNATIONALA din 2 decembrie 1972  pentru securitatea containerelor (CSC)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE INTERNATIONALA din 2 decembrie 1972 pentru securitatea containerelor (CSC)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 91 din 12 august 1975
PREAMBUL

Pãrţile contractante,
recunoscind necesitatea menţinerii unui înalt nivel de securitate al vieţii omeneşti pe timpul manipulãrii, stivuirii şi transportãrii containerelor,
constiente de necesitatea facilitãrii transporturilor internaţionale prin containere,
recunoscind în legatura cu acestea avantajele oficializarii unor prescripţii internaţionale generale de securitate,
considerind ca mijlocul cel mai bun pentru a se atinge acest scop este încheierea unei convenţii,
au decis sa oficializeze cerinţele constructive care sa asigure securitatea manipulãrii, stivuirii şi transportãrii containerelor în condiţii normale de exploatare şi, în acest scop,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obligaţia generalã decurgind din prezenta convenţie
Pãrţile contractante se angajeazã sa punã în aplicare prevederile prezentei convenţii şi anexelor sale, care fac parte integrantã din prezenta convenţie.
ART. 2
Definiţii
Inacceptia prezentei convenţii, în afarã unei prevederi contrararii exprese:
1. Container înseamnã un utilaj de transport:
a) cu caracter permanent şi, în consecinta, suficient de rezistent pentru o utilizare repetatã;
b) special conceput pentru facilitarea transportului de mãrfuri printr-unul sau mai multe moduri de transport, fãrã reincarcari intermediare;
c) conceput pentru a putea fi fixat şi/sau manipulat cu usurinta, fiind prevãzut cu piese de colt pentru aceste scopuri;
d) de astfel de dimensiuni încît suprafata delimitata de cele patru colturi exterioare-inferioare sa fie:
(i) de cel puţin 14 m²(150 pic. patr.) sau
(ii) de cel puţin 7 m² (75 pic. patr.) dacã exista piese de colt la colturile superioare.
Termenul container nu cuprinde nici vehiculele şi nici ambalajele; totuşi cuprinde şi containerele transportate pe sasiuri.
2. Piesa de colt înseamnã detaliu constructiv de la colturile superioare şi/sau inferioare ale containerului, avînd fatete cu deschizaturi, servind la manipulare, stivuire şi/sau fixare.
3. Administraţia înseamnã guvernul partii contractante sub autoritatea cãruia sînt acceptate containerele.
4. Acceptat înseamnã acceptat de cãtre administraţie.
5. Acceptarea înseamnã decizia unei administraţii ca un tip constructiv ori un container este sigur în condiţiile prevãzute de prezenta convenţie.
6. Transport internaţional înseamnã un transport între puncte de plecare şi de destinaţie situate pe teritoriile a doua tari, dintre care cel puţin într-una se aplica prezenta convenţie. Prezenta convenţie se aplica de asemenea şi atunci cînd o parte a transportului dintre doua tari are loc pe teritoriul unei tari în care se aplica prezenta convenţie.
7. Incarcatura înseamnã orice bunuri, mãrfuri sau produse de orice natura transportate în containere.
8. Container nou înseamnã un container a cãrui construcţie a început la data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii sau ulterior.
9. Container existent înseamnã orice container care nu este un container nou.
10. Proprietar înseamnã fie proprietarul conform legislaţiei naţionale a partii contractante, fie cel ce închiriazã sau depozitarul, dacã pãrţile convin ca acel ce închiriazã sau depozitarul îşi asuma şi responsabilitãţile proprietarului, pentru întreţinerea şi inspectarea containerului, conform prevederilor prezentei convenţii.
11. Tip de container înseamnã tipul constructiv acceptat de cãtre administraţie.
12. Container de serie înseamnã orice container construit unui tip constructiv acceptat.
13. Prototip înseamnã un container reprezentativ al celor construite sau ce se construiesc în seria unui tip constructiv.
14. Masa bruta maxima de serviciu sau R înseamnã masa totalã maxima admisibilã a containerului şi a încãrcãturii sale.
15. Ţara înseamnã masa containerului gol, inclusiv accesoriile permanent fixate.
16. Incarcatura utila maxima admisibilã sau P înseamnã diferenţa dintre masa bruta maxima de serviciu şi ţara.
ART. 3
Aplicabilitate
1. Prezenta convenţie se aplica containerelor noi şi existente, folosite în transportul internaţional, cu excepţia containerelor special concepute pentru transport aerian.
2. Orice container nou trebuie sa fie acceptat conform dispoziţiilor anexei I, fie prin încercãri de tip, fie prin încercãri individuale.
3. Orice container existent trebuie sa fie acceptat în decurs de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii, conform dispoziţiilor anexei I, referitoare la incercarile containerelor existente.
ART. 4
Încercãri, inspectarea, acceptarea şi întreţinerea
1. Pentru punerea în aplicare a prevederilor anexei I, fiecare administraţie trebuie sa instituie o procedura eficienta de încercare, inspectare şi acceptare a containerelor, conform criteriilor stabilite în prezenta convenţie; totuşi administraţia poate incredinta efectuarea incercarii, inspectarii şi acceptãrii unor organizaţii legal autorizate de ea.
2. Administraţia care încredinţeazã unei organizaţii efectuarea incercarii, inspectarii şi acceptãrii trebuie sa informeze secretarul general al Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale, (denumita în continuare organizaţia), care anunta pãrţile contractante.
3. Cererea de acceptare poate fi adresatã administraţiei oricãrei pãrţi contractante.
4. Orice container trebuie sa fie menţinut într-o stare de securitate conformã dispoziţiilor anexei I.
5. Dacã un container acceptat nu corespunde reglementãrilor anexelor I şi II, administraţia interesatã va trebui sa ia mãsurile pe care le considera necesare pentru a face containerul corespunzãtor reglementãrii sau pentru a-i retrage acceptarea.
ART. 5
Recunoaşterea acceptãrii
1. Acceptarea acordatã conform prezentei convenţii, sub autoritatea unei pãrţi contractante, trebuie sa fie recunoscuta de cãtre celelalte pãrţi contractante, pentru obiectivele conţinute în prezenta convenţie.
Aceasta acceptare trebuie consideratã de cãtre celelalte pãrţi contractante ca avînd aceeaşi valoare cu acceptarea acordatã de cãtre ele.
2. O parte contractantã nu trebuie sa impunã nici un fel de alte cerinţe de securitate constructivã sau încercãri containerelor cãrora li se aplica prezenta convenţie; totuşi nimic din prezenta convenţie nu exclude aplicarea reglementãrilor sau legislaţiei naţionale sau acordurilor internaţionale, care prescriu cerinţele de securitate constructivã sau încercãri suplimentare pentru containerele special concepute pentru transportul mãrfurilor periculoase, sau pentru elementele caracteristice ale containerelor care transporta lichide în vrac, sau pentru containerele transportate aerian. Expresia mãrfuri periculoase va avea semnificatia care îi este data prin acordurile internaţionale.
ART. 6
Controlul
1. Orice container care a fost acceptat în virtutea articolului III este supus, pe teritoriul pãrţilor contractante, controlului funcţionarilor legal autorizaţi de cãtre aceste pãrţi contractante.
Acest control trebuie sa se limiteze la verificarea prezentei pe container a placutei pentru aprobarea de securitate, valabilã cerutã de prezenta convenţie, dacã nu exista o proba evidenta ca starea containerului prezintã vreun risc vadit pentru securitate. În acest caz funcţionarul care efectueazã controlul trebuie sa-l exercite numai atît cît este necesar pentru a se asigura de restabilirea stãrii de securitate înaintea repunerii containerului în serviciu.
2. Dacã apare cazul unui container devenit nesigur ca rezultat al unui defect care ar fi putut exista în momentul acceptãrii, administraţia rãspunzãtoare pentru acea acceptare va fi informatã de cãtre partea contractantã care a descoperit defectul.
ART. 7
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
1. Prezenta convenţie va fi deschisã, pînã la 15 ianuarie 1973 la Oficiul Naţiunilor Unite la Geneva, apoi de la 1 februarie 1973 pînã la 31 decembrie 1973 inclusiv, la sediul organizaţiei la Londra, pentru semnarea de cãtre toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale uneia dintre instituţiile sale specializate, sau ale Agenţiei internaţionale pentru energie atomica, sau parte la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie şi de cãtre oricare alt stat invitat de cãtre Adunarea Generalã a Organizaţiilor Naţiunilor Unite sa devinã parte la prezenta convenţie.
2. Prezenta convenţie este supusã ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii de cãtre statele semnatare.
3. Prezenta convenţie va rãmîne deschisã pentru aderarea oricãrui stat dintre cele menţionate în paragraful 1.
4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al organizaţiei (denumit în continuare secretarul general).
ART. 8
Intrarea în vigoare
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la douasprezece luni dupã depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
2. Pentru oricare stat care va ratifica, accepta, aproba sau adera la prezenta convenţie, dupã depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare la douasprezece luni dupã data depunerii de cãtre acest stat a instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
3. Orice stat care devine parte la prezenta convenţie dupã intrarea în vigoare a unui amendament, în lipsa exprimarii vreunei intentii diferite, este considerat ca:
a) parte la convenţia astfel amendata, şi
b) parte la convenţia neamendata, în raporturile cu orice stat la convenţie, care nu este legat de amendament.
ART. 9
Procedura de amendare totalã sau parţialã a prezentei convenţii
1. Prezenta convenţie poate fi amendata la propunerea uneia dintre pãrţile contractante printr-una dintre procedurile specifice în acest articol.
2. Amendarea dupã examinarea în cadrul organizaţiei:
a) Orice amendament la prezenta convenţie, propus la cererea unei pãrţi contractante, va fi examinat în cadrul organizaţiei. Dacã în Comitetul securitãţii maritime al organizaţiei, la lucrãrile cãruia au fost invitate sa participe cu drept de vot toate pãrţile contractante, amendamentul este adoptat cu o majoritate de doua treimi din membrii prezenţi şi votanti, acest amendament va fi comunicat tuturor pãrţilor contractante, cu cel puţin şase luni înaintea examinãrii în Adunarea organizaţiei. Orice parte contractantã, care este membra a organizaţiei, este în drept sa participe la lucrãrile Adunãrii organizaţiei şi sa voteze, atunci cînd se examineazã un amendament.
b) Dacã în adunare, amendamentul este adoptat cu o majoritate de doua treimi din membri prezenţi şi votanti şi dacã aceasta majoritate include o majoritate de doua treimi din pãrţile contractante prezente şi votante, acest amendament va fi comunicat de cãtre secretarul general tuturor pãrţilor contractante, pentru acceptare.
c) Amendamentul va intra în vigoare la douasprezece luni dupã data la care este acceptat de doua treimi din pãrţile contractante. Amendamentul va intra în vigoare pentru toate pãrţile contractante, cu excepţia acelor care, înainte de intrarea în vigoare, fac o declaraţie ca nu îl accepta.
3. Amendarea printr-o conferinţa:
La cererea uneia dintre pãrţile contractante susţinutã de cel puţin o treime dintre pãrţile contractante, secretarul general va convoca o conferinţa la care vor fi invitate statele menţionate în articolul VII.
ART. 10
Procedura specialã de amendare a anexelor
1. Orice amendament la anexe, propus la cererea uneia dintre pãrţile contractante, va fi examinat de cãtre organizaţie.
2. Dacã în Comitetul securitãţii maritime al organizaţiei, la lucrãrile cãruia au fost invitate sa participe cu drept de vot toate pãrţile contractante, amendamentul este adoptat cu o majoritate de doua treimi din membrii prezenţi şi votanti şi dacã aceasta majoritate include o majoritate de doua treimi din pãrţile contractante prezente şi votante, acest amendament va fi comunicat de cãtre secretarul general tuturor pãrţilor contractante, pentru acceptare.
3. Amendamentul va intra în vigoare la o data stabilitã de cãtre Comitetul securitãţii maritime al organizaţiei, în momentul adoptãrii acestuia, în afarã cazului ca pînã la o data anterioarã, stabilitã de cãtre Comitetul securitãţii maritime în acelaşi moment, o cincime dintre pãrţile contractante dacã aceasta cifra este mai mica, au notificat secretarului general ca au obiecţiuni contra amendamentului.
Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc în Comitetul securitãţii maritime, cu o majoritate de doua treimi din membrii prezenţi şi votanti, care majoritate va include o majoritate de doua treimi din pãrţile contractante prezente şi votante.
4. Intrînd în vigoare, amendamentul înlocuieşte orice dispoziţii anterioare la care se referã, pentru toate pãrţile contractante care nu au avut obiecţiuni contra lui; la acceptarea containerelor cãrora li se aplica prezenta convenţie, obiecţiunea unei pãrţi contractante nu poate obliga celelalte pãrţi contractante.
5. Secretarul general va informa toate pãrţile contractante şi membrii organizaţiei despre orice cerere sau comunicare conforme acestui articol şi despre data intrãrii în vigoare a oricãrui amendament.
6. Cînd Comitetul securitãţii maritime a examinat, dar nu a adoptat o propunere de amendament la anexe, orice parte contractantã poate cere convocarea unei conferinţe la care vor fi invitate statele menţionate în articolul VII. La primirea notificãrii acordului a cel puţin o treime din celelalte pãrţi contractante, secretarul general va convoca o conferinţa pentru examinarea acestui amendament la anexe.
ART. 11
Denunţarea
1. Orice parte contractantã poate denunta prezenta convenţie prin depunerea unui instrument la secretarul general. Denunţarea va intra în vigoare dupã un an de la data acestei depuneri la secretarul general.
2. O parte contractantã, care a comunicat o obiectiune contra unui amendament la anexe, poate denunta prezenta convenţie şi aceasta denunţare va intra în vigoare la data intrãrii în vigoare a acelui amendament.
ART. 12
Anularea
Prezenta convenţie va inceta de a mai fi în vigoare dacã numãrul pãrţilor contractante va fi mai mic de cinci, timp de duoasprezece luni consecutiv.
ART. 13
Reglementarea diferendelor
1. Orice diferend între doua sau mai multe pãrţi contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu poate fi rezolvat prin negocieri sau prin alte mijloace de reglementare, la cererea aneia dintre acestea, va fi supus unui tribunal arbitral compus dupã cum urmeazã: fiecare dintre pãrţile în diferend va numi cîte un arbitru care va fi preşedinte. Dacã dupã trei luni de la primirea unei cereri, una din pãrţi nu şi-a desemnat arbitrul, dacã arbitrii nu au putut alege un preşedinte, oricare dintre pãrţi poate cere secretarului general sa numeascã arbitrul sau preşedintele tribunalului arbitral.
2. Decizia tribunalului arbitral, constituitã conform dispoziţiilor paragrafului 1, va fi obligatorie pentru pãrţile în diferend.
3. Tribunalul arbitral îşi va stabili regulile sale de procedura.
4. Deciziile tribunalului arbitral, referitoare atît la procedura şi la locul de întrunire cît şi la controversele prezentate, vor fi luate cu majoritate.
5. Orice controversa care ar putea aparea între pãrţile în diferend, referitoare la interpretarea şi executarea sentinţei, poate fi prezentatã judecaţii tribunalului arbitral care a dat sentinta, de cãtre oricare dintre pãrţi.
ART. 14
Rezerve
1. La prezenta convenţie vor fi admise rezerve, cu excepţia celor referitoare la dispoziţiile articolelor I-VI, XIII şi prezentului articol, ca şi la dispoziţiile conţinute în anexe, cu condiţia ca aceste rezerve sa fie comunicate în scris, iar dacã acesta se face înaintea depunerii instrumentului de ratificare, acceptarea, aprobarea sau aderarea, rezervele sa fie confirmate prin acest instrument.
Secretarul general va comunica aceste rezerve tuturor statelor menţionate în articolul VII.
2. Orice rezerva comunicatã în virtutea paragrafului 1:
a) modifica dispoziţiile prezentei convenţii la care se referã, pe mãsura în care rezerva li se aplica pentru partea contractantã care a formulat-o, şi
b) modifica dispoziţiile în aceeaşi mãsura, pentru celelalte pãrţi contractante în relaţiile cu partea contractantã care a formulat rezerva.
3. Orice parte contractantã care a formulat o rezerva în virtutea paragrafului 1 o va putea retrage în orice moment printr-o notificare la secretarul general.
ART. 15
Notificãri
În afarã notificãrilor şi comunicãrilor prevãzute în articolele IX, X şi XIV, secretarul general va notifica tuturor statelor menţionate în articolul VII urmãtoarele:
a) semnarile, ratificarile, acceptarile, aprobãrile şi aderarile în baza articolului VII;
b) datele intrãrii în vigoare a amendamentelor la prezenta convenţie conform articolelor IX şi X;
d) denuntarile în baza articolului XI;
e) anularea prezentei convenţii în baza articolului XII.
ART. 16
Autenticitatea textelor
Originalul prezentei convenţii, a carei versiuni în limbile chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt autentice în egala mãsura, va fi depus la secretarul general, care va comunica copii certificate pentru conformitate tuturor statelor menţionate în articolul VII.
Drept care, plenipotenţiarii subsemnati, legal autorizaţi pentru aceasta de cãtre guvernele lor, au semnat prezenta convenţie.
Facuta la doua decembrie una mie noua sute şapte zeci şi doi.

ANEXA 1

REGULI PENTRU ÎNCERCAREA, INSPECTAREA, ACCEPTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA CONTAINERELOR

CAP. 1
Reguli comune tuturor sistemelor de acceptare

REGULA 1
Placuta pentru aprobarea de securitate
1. O placuta pentru aprobarea de securitate, conformã celor specificate în apendicele la prezenta anexa, se va fixa permanent pe orice container acceptat, într-un loc vizibil şi neexpus deteriorarilor, din vecinãtatea celorlalte placute de aprobare, eliberate în scopuri oficiale.
2. a) Placuta trebuie sa poarte urmãtoarele inscripţii, redactate cel puţin în limba engleza sau limba franceza.

APROBAREA DE SECURITATE CSC
Ţara acceptãrii şi indicativul acceptãrii.
Data construcţiei (luna şi anul).
Numãrul de identificare dat de constructorul containerului sau, în cazul containerelor existente cãrora nu li se cunoaşte acest numãr, numãrul atribuit de cãtre administraţie.
Masa bruta maxima de serviciu (kilograme şi livre engleze).
Sarcina admisibilã la stivuirea pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze).
Sarcina pentru proba de rigiditate transversala (kilograme şi livre engleze).
b) Pe placuta va trebui sa se rezerve un spaţiu liber pentru inserarea valorilor (factorilor) care exprima rezistenta pereţilor frontali şi/sau a pereţilor laterali, conform paragrafului 3 din regula 1 şi probelor 6 şi 7 din anexa II. Pe placuta va trebui de asemenea sa se rezerve un spaţiu liber pentru indicarea datelor (luna şi anul) primei şi urmãtoarelor examinari de întreţinere, dacã este cazul.
3. Atunci cînd administraţia considera ca un container nou satisface dispoziţiile referitoare la securitate ale prezentei convenţii şi dacã, la acest container, valoarea (factorul) care exprima rezistenta pereţilor frontali şi/sau laterali, este conceputã a fi mai mare sau mai mica decît cea prescrisã în anexa II, aceasta valoare va fi indicatã pe placuta pentru aprobarea de securitate.
4. Prezenta placutei pentru aprobarea de securitate nu elimina necesitatea aplicãrii etichetelor sau indicaţiilor care pot fi cerute prin alte reglementãri în vigoare.

REGULA 2
Întreţinerea
1. Proprietarul containerului rãspunde pentru menţinerea lui în stare de securitate.
2. Proprietarul unui container acceptat trebuie sa-l examineze sau sa-l supunã examinãrii, la intervale compatibile cu condiţiile de exploatare, conform procedurii prescrise sau aprobare de cãtre partea contractantã interesatã. Data (luna şi anul) înaintea cãreia containerul nou trebuie sa fie supus primei examinari trebuie sa fie marcata pe placuta pentru aprobarea de securitate.
3. Data (luna şi anul) înaintea cãreia containerul trebuie sa fie reexaminat trebuie sa fie marcata clar pe placuta pentru aprobarea de securitate sau pe container cît mai aproape de acesta, într-un mod acceptabil pentru partea contractantã care a prescris sau aprobat respectiva procedura de întreţinere.
4. Intervalul dintre data construcţiei şi data primei examinari nu trebuie sa depãşeascã cinci ani. Examinarile ulterioare ale containerelor existente noi şi reexaminarile containerelor existente trebuie sa se facã la intervale nu mai mari de 24 de luni. Toate examinarile trebuie sa determine dacã la container exista defecte care ar putea prezenta un pericol pentru persoane.
5. În acceptia prezentei reguli prin partea contractantã interesatã se înţelege partea contractantã pe teritoriul cãreia proprietarul îşi are domiciliul sau sediul principal.

CAP. 2
Reguli pentru acceptarea de tip constructiv a containerelor noi

REGULA 3
Acceptarea containerelor noi
Pentru a putea primi aprobarea de securitate în virtutea prezentei convenţii, orice container nou trebuie sa satisfacã regulile enunţate în anexa II.

REGULA 4
Acceptarea de tip constructiv
În cazul containerelor pentru care s-a depus o cerere de acceptare administraţia va examina planurile şi va asista la incercarile prototipului pentru a se asigura ca acest container va fi conform regulilor enunţate în anexa II. Atunci cînd administraţia este satisfacuta, ea va notifica în scris solicitantului ca acest container este conform regulilor prezentei convenţii; aceasta notificare autoriza pe constructor sa aplice placuta pentru aprobarea de securitate, pe toate containerele din serie.

REGULA 5
Dispoziţii privind acceptarea de tip constructiv
1. Atunci cînd containerele vor fi construite în serie, cererea adresatã administraţiei pentru acceptarea de tip constructiv trebuie sa fie însoţitã de planurile şi specificaţiile de proiect ale tipului de container supus acceptãrii, ca şi de orice alte date care pot fi cerute de cãtre administraţie.
2. Solicitantul trebuie sa indice simbolurile de identificare care vor fi atribuite de cãtre constructor tipului de container la care se referã cererea.
3. De asemenea, cererea trebuie sa fie însoţitã de o declaraţie a constructorului prin care se angajeazã:
a) sa punã la dispoziţie oricare dintre containerele din tipul constructiv respectiv, pe care administraţia ar dori sa-l examineze;
b) sa informeze administraţia despre orice modificare în planuri sau în specificaţii şi sa nu aplice pe containere placuta pentru aprobare de securitate decît dupã primirea autorizãrii acesteia;
c) sa aplice placuta pentru aprobare de securitate pe fiecare dintre containerele din seriile acceptate şi pe nici un altul;
d) sa ţinã lista containerelor construite conform tipului constructiv acceptat. Aceasta lista trebuie sa conţinã cel puţin numerele de indentificare ale costructorului, datele livrãrii şi numele şi adresele celor cãrora le-au fost livrate containerele.
4. Administraţia poate accepta containerele construite ca o modificare a unui tip constructiv acceptat, dacã administraţia considera ca modificãrile nu afecteazã valabilitatea încercãrilor efectuate în timpul acceptãrii tipului constructiv.
5. Administraţia nu va autoriza constructorul sa aplice placuta pentru aprobare de securitate pe baza acceptãrii tipului constructiv, decît dupã ce s-a convins ca sistemul de control intern al producţiei, instaurat de cãtre constructor, garanteazã producerea containerelor conform prototipului acceptat.

REGULA 6
Examinarea în timpul construcţiei
Pentru a se asigura ca toate containerele din aceeaşi serie sînt construite conform tipului constructiv acceptat, administraţia trebuie sa examineze sau sa incerce numãrul de containere considerat necesar în orice etapa a producţiei seriei respective.

REGULA 7
Notificarea adresatã administraţiei
Constructorul va notifica administraţiei înaintea începerii producerii fiecãrei noi serii de containere ce se construiesc conform unui tip constructiv acceptat.

CAP. 3
Reguli pentru acceptarea individualã a containerelor noi

REGULA 8
Acceptarea individualã a containerelor
Se poate acorda acceptarea individualã unui container, dacã administraţia care l-a examinat şi a asistat la încercãri, îl considera conform regulilor prezentei convenţii; atunci cînd administraţia este satisfacuta, ea va notifica în scris solicitantului acordarea acceptãrii; aceasta notificare îl autoriza sa aplice placuta pentru aprobarea de securitate pe acel container.

CAP. 4
Reguli pentru acceptarea containerelor existente

REGULA 9
Acceptarea containerelor existente
1. Dacã, în 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii, proprietarul unui container existent prezintã unei administraţii urmãtoarele informaţii:
a) data şi locul construcţiei;
b) numãrul de identificare dat de constructorul containerului, dacã exista;
c) masa bruta maxima de serviciu;
d) (i) probe ca acel tip de container a fost exploatat în condiţii de securitate în transporturi maritime şi/sau de navigaţie interioarã, în decursul unei perioade de cel puţin doi ani, sau
(ii) probe satisfãcãtoare pentru administraţie ca acel container a fost construit conform unui tip constructiv care a fost încercat şi acceptat ca satisfacind condiţiile tehnice enunţate în anexa II, cu excepţia condiţiilor tehnice referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali şi laterali, sau
(iii) probe ca acel container a fost construit dupã standarde de care, dupã opinia administraţiei, sînt echivalente cu condiţiile tehnice enunţate în anexa II, cu excepţia condiţiilor tehnice referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali sau laterali;
e) sarcina admisibilã de stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze); şi
f) celelalte date cerute de placuta pentru aprobarea de securitate; atunci administraţia, dupã inspectare, va notifica în scris proprietarului dacã a fost acordatã acceptarea şi, în caz afirmativ, aceasta notificare îl autoriza pe proprietar sa aplice placuta pentru aprobare de securitate, dupã examinarea containerului respectiv, în conformitate cu regula 2.
2. Containerele existente, care nu satisfac condiţiile de acceptare a paragrafului 1 din prezenta regula pot fi prezentate pentru acceptare în condiţiile prevãzute în capitolele II şi III ale prezentei anexe. Acestor containere nu li se vor aplica prescripţiile anexei II referitoare la probele de rezistenta ale pereţilor frontali şi/sau laterali. Administraţia, dacã este satisfacuta de faptul ca acest container a fost în serviciu şi dacã apreciazã ca oportun, poate renunţa la anumite cerinţe referitoare la prezentarea unor planuri şi la unele probe, cu excepţia probelor de ridicare şi de rezistenta a planseului.

APENDICE
Placuta pentru aprobarea de securitate, conform modelului reprodus mai jos, va fi de forma unei placute rectangulare de dimensiuni cel puţin de 200 mm pe 100 mm, rezistenta la coreziune şi la incendiu, fixatã permanent. Cuvintele "Aprobare de securitate CSC", cu o înãlţime a literelor de minimum 8 mm şi toate celelalte cuvinte şi numere, cu o înãlţime de minimum 5 mm, vor fi gravate, în relief sau înscrise pe suprafata acesteia într-un mod permanent lizibil.APROBARE DE SECURITATE CSC
1 .................... [GB.L/749/2/7/75]
2 .................... DATA CONSTRUCŢIEI_________________
3 .................... Nr. DE IDENTIFICARE _________________
4 .................... MASA BRUTA MAXIMA __________kg-_______Lb
5 .................... SARCINA ADMISIBILĂ DE STIVUIRE
PENTRU 1,8 g_________ kg-___________Lb
6 .................... SARCINA PENTRU PROBA DE RIGIDITATE
____________kg-_______________Lb1. Ţara acceptãrii şi indicativul acceptãrii, asa cum se indica în exemplul de pe linia 1. (Ţara acceptãrii trebuie sa fie marcata prin semnul distinctiv utilizat pentru indicarea tarii de înregistrare a autovehiculelor în traficul internaţional rutier).
2. Data construcţiei (luna şi anul).
3. Numãrul de identificare dat de cãtre constructorul containerului sau, în cazul containerelor existente cãrora nu li se cunoaşte acest numãr, numãrul atribuit de cãtre administraţie.
4. Masa bruta maxima de serviciu (kilograme şi livre engleze).
5. Sarcina admisibilã la stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze).
6. Sarcina pentru proba de rigiditate transversala (kilograme şi livre engleze).
7. Rezistenta pereţilor frontali se va indica pe placuta numai dacã pereţii sînt conceputi sa suporte o sarcina inferioarã sau superioarã lui 0,4 ori incarcatura utila admisibilã, adicã 0,4 P.
8. Rezistenta pereţilor laterali se va indica pe placuta numai dacã pereţii sînt conceputi sa suporte o sarcina inferioarã sau superioarã lui 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilã, adicã 0,6 P.
9. Data (luna şi anul) primei examinari de întreţinere pentru containerele noi şi eventual datele (luna şi anul) examinarilor de întreţinere ulterioare.

ANEXA 2

REGULI PENTRU SECURITATEA CONSTRUCTIVĂ ŞI ÎNCERCĂRI

INTRODUCERI

Dispoziţiile prezentei anexe presupun ca în nici o faza a exploatãrii containerelor eforturile rezultate din miscarile, poziţia, stivuirea şi greutatea containerului încãrcat, ca şi din forţele exterioare, nu depãşesc rezistenta de calcul a containerului. În special s-au fãcut urmãtoarele ipoteze:
a) containerul va fi astfel fixat încît sa nu fie supus unor forte superioare celor pentru care a fost conceput;
b) incarcatura din container va fi arimata conform practicilor recomandate pentru astfel de transporturi, încît sa nu exercite asupra containerului forte superioare celor pentru care a fost conceput.

CONSTRUCŢIA
1. Trebuie sa fie considerat sigur orice container, construit din material adecvat, care suporta satisfãcãtor incercarile menţionate mai jos, fãrã deformari permanente sau anomalii care l-ar face inapt utilizãrii pentru care este destinat.
2. Trebuie verificate dimensiunile, poziţia şi toleranţele corespunzãtoare ale pieselor de colt, ţinînd cont de sistemele de manipulare şi de arimare, pentru care sînt destinate.
3. Dacã un container este prevãzut cu dispozitive speciale, care se utilizeazã numai cînd containerul este gol, aceasta restrictie trebuie sa fie marcata pe container.

SARCINILE DE ÎNCERCARE ŞI PROCEDURILE DE ÎNCERCARE
Urmãtoarele sarcini de încercare şi proceduri de încercare vor fi aplicate la incercarile containerelor de orice fel, dacã pot fi aplicate modelului de container respectiv.

Sarcini de proba şi forte aplicate
Proceduri de încercare

1. RIDICAREA
Containerul, încãrcat cu SARCINA INTERIOARĂ prescrisã, va fi ridicat astfel încît sa nu-i fie aplicate forte de acceleratie importante. Dupã ridicare, containerul trebuie sa ramina suspendat sau sa fie sprijinit timp de 5 minute, apoi este lãsat pe sol.

A) RIDICAREA PRIN PIESE DE COLT
Sarcina interioarã:
O sarcina uniforma repartizata, astfel ca masa totalã a containerului, inclusiv sarcina de proba, sa fie egala cu 2 R.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa se ridice masa totalã cu 2 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE).
(i) Ridicarea prin piesele de colt superioare:
La containerele cu lungime (nominalã) mai mare de 3000 mm (10 picioare), forţele de ridicare trebuie sa se aplice vertical pe toate cele patru piese de colt superioare.
La containerele cu lungime (nominalã) de 3000 mm (10 picioare) sau mai mica, forţele de ridicare trebuie sa se aplice pe toate cele patru piese de colt superioare, astfel încît unghiul dintre verticala şi fiecare dispozitiv de ridicare sa fie de 30 grade.
(ii) Ridicarea prin piesele de colt inferioare:
Forţele de ridicare trebuie sa se aplice astfel încît dispozitivele de ridicare sa între în contact numai cu piesele de colt inferioare. Forţele de ridicare trebuie sa se aplice sub urmãtoarele unghiuri fata de orizontala:
30 grade la containerele cu lungime (nominalã) de 12.000 mm (40 picioare) sau mai mare,
37 grade la containerele cu lungime (nominalã) de 9.000 mm (30 picioare) pînã la 12.000 mm (40 picioare) exclusiv,
45 grade la containerele cu lungime (nominalã) de 6.000 mm (20 picioare) pînã la 9.000 mm (30 picioare) exclusiv,
60 grade la containerele cu lungime (nominalã) mai mica de 6.000 mm (20 picioare).

B. RIDICAREA PRIN DIVERSE ALTE METODE

Sarcina interioarã:
O sarcina uniform repartizata astfel ca masa totalã a containerului, inclusiv sarcina de proba, sa fie egala cu 1,25 R.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa se ridice masa totalã egala cu 1,25 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE ).
Sarcina interioarã:
O sarcina uniform repartizata astfel ca masa totalã a containerului, inclusiv sarcina de proba, sa fie egala cu 1,25 R.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa se ridice masa totalã egala cu 1,25 R, în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE ).
(i) Ridicarea prin intrãrile pentru furci:
Containerul va fi pus pe nişte bare care sa fie în acelaşi plan orizontal; în fiecare dintre intrãrile pentru furcile de manipulare a containerului încãrcat se centreaza cîte o bara. Barele trebuie sa aibã aceeaşi latime ca şi furcile utilizate la manipularea containerului şi trebuie sa între pe 75% din lungimea intrãrilor pentru furci.
(ii) Ridicarea prin locasurile pentru prindere cu brate:
Containerul va fi pus pe nişte suporturi care sa fie în acelaşi plan orizontal, sub fiecare dintre locasurile pentru prinderea cu brate. Aceste suporturi trebuie sa aibã aceleaşi dimensiuni ca şi cele ale suprafeţelor de sprijin ale locasurilor pentru prinderea cu brate, a cãror utilizare este prevãzutã.
(iii) Alte metode:
Containerele concepute sa fie manipulate în stare încãrcatã, prin orice alta metoda nementionata la A sau B (i) şi (ii), trebuie sa fie de asemenea încercate cu SARCINI INTERIOARE şi cu FORTE APLICATE EXTERIOR neproducind condiţiile de acceleratie proprii acelei metode.

2. STIVUIREA

1. În condiţiile de transport internaţional în care forţele de acceleratie verticale maxime diferã apreciabil de 1,8 g şi atunci cînd în mod incontestabil şi efectiv containerul este limitat la astfel de condiţii de transport, sarcina de stivuire poate fi modificatã într-un raport corespunzãtor forţelor de acceleratie.
2. La trecerea cu succes a acestei probe, containerul poate fi considerat apt sa suporte deasupra, în mod static, sarcina admisibilã de stivuire care trebuie sa fie indicatã pe placuta pentru aprobarea de securitate, la rubrica " Sarcina admisibilã la stivuire pentru 1,8 g (kilograme şi livre engleze)".

Sarcini de proba şi forte aplicate
Proceduri de încercare

Sarcina interioarã:
O sarcina uniform repartizata, astfel ca masa totalã a containerului, inclusiv sarcina de proba, sa fie egala cu 1,8 R.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa supunã fiecare dintre cele patru piese de colt superioare unei forte egale cu 1/4x1,8 sarcina admisibilã la stivuire static aplicatã deasupra.
Containerul, avînd SARCINA INTERIOARĂ prescrisã, va fi pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, care la rindul lor sînt aşezate pe o suprafata orizontala rigida, cîte un suport sub fiecare piesa de colt inferioarã sau structura de colt echivalenta.
Suporturile trebuie sa fie centrate sub piesele de colt şi sa aibã în plan, aproximativ acelaşi cu acestea.
Fiecare dintre FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie sa se aplice la fiecare dintre piesele de colt prin intermediul unei piese de colt corespunzãtoare pentru probe, sau prin intermediul unui suport de aceleaşi dimensiuni în plan. Piesa de colt pentru probe sau suportul trebuie sa fie descentrata fata de piesa de colt superioarã a containerului, lateral cu 25 mm (1 tol) şi longitudinal cu 38 mm (1 1/2 toli).

3. SARCINILE CONCENTRATE
a) Pe acoperis

Sarcina interioarã:
Niciuna.
Forţele aplicate exterior:
O sarcina concentrata de 300 kg (660 livre engleze) uniform repartizata pe o suprafata de 600 mm X 300 mm (24 toli X 12 toli).
FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie sa se aplice vertical, în jos, pe suprafata exterioarã, pe porţiunea cea mai puţin rezistenta a acoperişului containerului.

3. SARCINILE CONCENTRATE
b) Pe planseu

Sarcina interioarã:
Doua sarcini concentrate de cîte 2730 kg (6000 livre engleze) fiecare, aplicate pe planseul containerului prin cîte o suprafata de contact de 142 cm² (22 toli patrati).
Proba se va face cu containerul pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, sub cele patru piese de colt inferioare ale acestuia, astfel încît baza containerului sa se poatã incovoia liber. Pe intreaga arie a planseului containerului se va deplasa un dispozitiv de proba avînd o masa totalã de 5.460 kilograme (12.000 livre engleze) repartizata în doua pãrţi de cîte 2.730 kilograme (6.000 livre engleze) pe fiecare dintre cele doua suprafeţe avînd o arie de contact totalã de 284 cm² (44 toli patrati) adicã 142 cm² (22 toli patrati) de fiecare, lãţimea suprafeţelor fiind de 180 mm (7 toli), iar ecartamentul centrelor lor de 760 mm (30 toli).
Forte aplicate exterior:
Niciuna.

4. RIGIDITATEA TRANSVERSALA

Sarcina interioarã:
Niciuna.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa incline transversal montantii de colt ai containerului. Forţele vor fi egale cu cele pentru care a fost conceput containerul. Containerul gol va fi pus pe patru suporturi la acelaşi nivel, cîte unul sub fiecare piesa de colt inferioarã şi, pentru evitarea oricãror deplasãri laterale şi verticale, va fi fixat prin dispozitive de ancorare astfel dispuse încît imobilizarea laterala sa se exercite numai asupra pieselor de colt inferioare, diagonal opuse celor superioare asupra cãrora se aplica forţele.
FORŢELE APLICATE EXTERIOR vor fi aplicate fie separat, fie simultan pe fiecare dintre piesele de colt superioare de pe o parte a containerului, paralel cu baza şi în planul pereţilor frontali ai containerului. Forţele trebuie sa se aplice mai întîi în sensul spre piesele de colt, apoi în sensul opus. În cazul containerelor la care fiecare perete frontal este simetric fata de axa sa verticala centrala se va supune acestei probe numai unul dintre pereţii laterali; în cazul containerelor cu pereţii frontali asimetrici în raport cu axele lor centrale, se vor supune probei ambii pereţi laterali.

Sarcini de proba şi forte aplicate
Proceduri de încercare

5. SOLICITAREA LONGITUDINALA (PROBA STATICA)

La proiectarea şi construirea containerelor, trebuie sa se ţinã seama ca în transporturile terestre containerele pot fi expuse unor acceleratii de 2 g. aplicate în plan orizontal, în direcţia longitudinala.
Sarcina interioarã:
O sarcina uniform repartizata, astfel ca masa totalã a containerului, inclusiv sarcina de proba, sa fie egala cu masa bruta de serviciu, R.
Forţele aplicate exterior:
Astfel încît sa supunã fiecare latura a containerului la forte longitudinale de compresiune şi tensiune egale cu R, adicã, baza containerului ca un întreg, la o forta totalã egala cu 2 R.
Containerul, avînd SARCINA INTERIOARĂ prescrisã, va fi supus solicitãrii longitudinale, dupã ce piesele de colt inferioare sau structurile de colt echivalente, de la o extremitate, au fost fixate la puncte de ancorare adecvate.
FORŢELE APLICATE EXTERIOR trebuie sa se aplice mai întîi în sensul spre punctele de ancorare, apoi în sensul opus. Trebuie sa fie supusã probei fiecare latura a containerului.

6. PEREŢII FRONTALI

Pereţii frontali trebuie sa poatã suporta o sarcina cel puţin egala cu 0,4 ori incarcatura utila maxima admisibilã. Totuşi, dacã pereţii frontali sînt conceputi sa suporte o sarcina mai mica sau mai mare decît 0,4 ori incarcatura utila maxima admisibilã, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate conform regulii 1 din anexa I.
Sarcina interioarã:
Astfel încît sa supunã suprafata interioarã a unui perete frontal unei sarcini uniform repartizate de 0,4 P, sau unei alte asemenea sarcini pentru care ar putea fi conceput containerul.
SARCINA INTERIOARĂ prescrisã trebuie sa fie aplicatã în modul urmãtor: se vor proba ambii pereţi frontali ai containerului în afarã cazului ca aceştia fiind identici este necesar sa fie probat numai unul.
Pereţii frontali ai containerelor, care nu au pereţi laterali deschisi sau usi laterale, pot fi probati separat sau simultan.
Pereţii frontali ai containerelor, care au pereţi laterali deschisi sau usi laterale, vor fi probati separat. Atunci cînd pereţii frontali sînt probati separat, reactiunile la forţele aplicate peretelui frontal trebuie sa fie limitate la structura bazei containerului.
Forţele aplicate exterior:
Niciuna.

7. PEREŢII LATERALI

Pereţii laterali trebuie sa poatã suporta o sarcina cel puţin egala cu 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilã. Totuşi, dacã pereţii laterali sînt conceputi sa suporte o sarcina mai mica sau mai mare de 0,6 ori incarcatura utila maxima admisibilã, factorul care exprima rezistenta va fi indicat pe placuta pentru aprobarea de securitate conform regulii 1 din anexa I.
Sarcina interioarã:
Astfel încît sa supunã suprafata interioarã a unui perete lateral unei sarcini uniform repartizate de 0,6 P, sau unei alte asemenea sarcini pentru care ar putea fi conceput containerul.
Forţele aplicate exterior:
Niciuna.
SARCINA INTERIOARĂ prescrisã trebuie sa fie aplicatã în modul urmãtor: se vor proba ambii pereţi laterali ai containerului în afarã cazului ca aceştia fiind identici, este necesar sa fie probat numai unul.
Pereţii laterali vor fi probati separat, iar reactiunile la sarcina interioarã trebuie sa fie limitate la piesele de colt sau la structurile de colt echivalente. Containerele cu acoperis deschis trebuie sa fie probate în condiţiile de exploatare pentru care sînt concepute, de exemplu cu traversele superioare demontabile, instalate.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016