Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 6 noiembrie 2002  intre Romania si Republica Macedonia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 6 noiembrie 2002 intre Romania si Republica Macedonia

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 10 iulie 2003

România şi Republica Macedonia, denumite în continuare pãrţi contractante,
animate de dorinta de a dezvolta şi întãri relaţiile prieteneşti, traditionale dintre cele doua state,
reafirmand hotãrârea lor de a aseza la baza relaţiilor bilaterale încrederea, cooperarea şi ajutorul reciproc,
având drept temei respectarea principiilor independentei, suveranitãţii, integritãţii teritoriale, neamestecului în treburile interne şi egalitãţii în drepturi,
dorind sa reglementeze şi sa dezvolte relaţiile consulare dintre cele doua state, cu respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului şi a angajamentelor internaţionale asumate,
au hotãrât sa încheie prezenta convenţie consularã şi, în acest scop, au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. I
Definiţii

ART. 1
Definiţii
În prezenta convenţie, expresiile de mai jos vor avea urmãtorul înţeles:
a) prin oficiu consular se înţelege orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consularã;
b) prin circumscripţie consularã se înţelege teritoriul atribuit unui oficiu consular pentru exercitarea funcţiilor consulare;
c) prin şef de oficiu consular se înţelege persoana insarcinata sa acţioneze în aceasta calitate;
d) prin funcţionar consular se înţelege orice persoana, inclusiv şeful postului consular, insarcinata sa exercite funcţiile consulare;
e) prin angajat consular se înţelege orice persoana angajata în serviciile administrative sau tehnice ale oficiului consular;
f) prin membru al personalului de serviciu se înţelege orice persoana afectatã serviciului casnic al unui oficiu consular;
g) prin membri ai oficiului consular se înţelege functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
h) prin membru al personalului particular se înţelege persoana folositã în mod exclusiv în serviciul particular al unui membru al oficiului consular;
i) prin membru de familie se înţelege soţul sau sotia membrului oficiului consular, copiii minori şi pãrinţii acestuia, cu condiţia ca aceste persoane sa locuiascã împreunã şi sa fie în întreţinerea membrului oficiului consular;
j) prin localuri consulare se înţelege clãdirile sau pãrţile de clãdiri şi terenul aferent care, indiferent în a cui proprietate se afla, sunt folosite exclusiv pentru scopurile oficiului consular;
k) prin arhive consulare se înţelege hârtiile, documentele, corespondenta, cãrţile, filmele, mijloacele tehnice folosite pentru culegerea şi utilizarea informaţiilor, registrele oficiului consular, benzile magnetice, precum şi materialul de cifru, fişierele şi mobilierul destinate sa le protejeze şi sa le conserve;
l) prin nava se înţelege orice mijloc civil de navigaţie, care are dreptul sa arboreze drapelul statului trimiţãtor potrivit legilor sale, cu excepţia navelor militare;
m) prin aeronava se înţelege orice aparat civil de zbor înregistrat în statul trimiţãtor şi care are dreptul sa foloseascã însemnele de înregistrare ale acestui stat, cu excepţia aparatelor de zbor militare.

CAP. II
Înfiinţarea oficiilor consulare şi numirea membrilor oficiilor consulare

ART. 2
Înfiinţarea unui oficiu consular
1. Statul trimiţãtor poate infiinta un oficiu consular pe teritoriul statului de resedinta numai cu consimţãmântul acestui stat.
2. Sediul oficiului consular, rangul şi circumscripţia sa consularã sunt stabilite de statul trimiţãtor şi sunt supuse aprobãrii statului de resedinta. Statul trimiţãtor poate aduce modificãri ulterioare sediului oficiului consular, rangului sau ori circumscripţiei consulare numai cu consimţãmântul statului de resedinta.
ART. 3
Numirea şi admiterea şefului oficiului consular
1. În vederea numirii şefului oficiului consular, statul trimiţãtor trebuie sa obţinã în prealabil, pe cale diplomaticã, acordul statului de resedinta.
2. Sub rezerva prevederilor prezentei convenţii, modalitãţile de numire şi de admitere a şefului oficiului consular sunt stabilite de legile, regulamentele şi uzanţele statului trimiţãtor, cu respectarea legilor, regulamentelor şi uzantelor statului de resedinta.
ART. 4
Patenta consularã şi notificarea numirii
1. Statul trimiţãtor elibereazã şefului oficiului consular un document, sub forma de patenta sau un act similar, întocmit pentru fiecare numire, atestând numele şi prenumele, calitatea sa, circumscripţia consularã şi sediul oficiului consular.
2. Statul trimiţãtor va transmite guvernului statului de resedinta, pe cale diplomaticã sau pe orice alta cale potrivita, patenta consularã sau actul similar.
ART. 5
Exequaturul
1. Şeful oficiului consular este admis sa-şi exercite funcţiile printr-o autorizaţie a statului de resedinta denumita exequatur, oricare ar fi forma acesteia.
2. Statul care refuza sa elibereze un exequatur nu este obligat sa comunice statului trimiţãtor motivele refuzului sau.
3. Sub rezerva prevederilor art. 6 din prezenta convenţie, şeful oficiului consular nu poate sa-şi exercite funcţiile înainte de primirea exequaturului.
ART. 6
Admiterea provizorie a şefului oficiului consular
Pana la eliberarea exequaturului, şeful oficiului consular poate fi admis, cu titlu provizoriu, sa îşi exercite funcţiile. În acest caz, dispoziţiile prezentei convenţii îi sunt aplicabile.
ART. 7
Exercitarea cu titlu temporar a funcţiilor şefului oficiului consular
1. Dacã şeful oficiului consular este împiedicat sa-şi exercite funcţiile sau dacã postul sau este temporar vacant, un gerant interimar poate acţiona, cu titlu provizoriu, în calitate de şef al oficiului consular.
2. Numele şi prenumele gerantului interimar sunt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta sau autoritãţii desemnate de acest minister, de cãtre misiunea diplomaticã a statului trimiţãtor sau, în lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat în statul de resedinta, de cãtre şeful oficiului consular sau, în cazul în care acesta este împiedicat sa o facã, de cãtre orice autoritate competenta a statului trimiţãtor.
Aceasta notificare trebuie sa fie facuta în prealabil.
Statul de resedinta poate conditiona acordarea consimţãmântului sau privind admiterea unei persoane ca gerant interimar de calitatea acesteia de reprezentant diplomatic sau de funcţionar consular al statului trimiţãtor în statul de resedinta.
3. Autoritãţile competente ale statului de resedinta trebuie sa acorde asistenta şi protecţie gerantului interimar. În perioada gerantei sale, dispoziţiile prezentei convenţii îi sunt aplicabile în aceeaşi mãsura ca şi şefului oficiului consular respectiv.
4. Dacã, în circumstanţele prevãzute la paragraful 1 al acestui articol, un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice sau un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al statului trimiţãtor este numit de acest stat în calitate de gerant interimar, acesta continua sa beneficieze de privilegiile şi imunitãţile diplomatice.
ART. 8
Notificarea cãtre autoritãţile din circumscripţia consularã
De îndatã ce şeful oficiului consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, sa-şi exercite funcţiile, statul de resedinta este obligat sa informeze fãrã întârziere autoritãţile competente din circumscripţia consularã şi sa ia mãsurile necesare pentru ca acesta sa-şi îndeplineascã funcţiile şi sa beneficieze de prevederile prezentei convenţii.
ART. 9
Cetãţenia funcţionarilor consulari
Functionarii consulari de cariera trebuie sa fie numai cetãţeni ai statului trimiţãtor, care nu au domiciliul în statul de resedinta.
ART. 10
Exercitarea funcţiilor consulare într-un stat terţ
Statul trimiţãtor poate, dupã notificarea statelor interesate şi numai dacã nici unul dintre acestea nu se opune în mod expres, sa imputerniceasca un oficiu consular, înfiinţat în statul de resedinta, sa exercite funcţii consulare într-un alt stat.
ART. 11
Exercitarea funcţiilor consulare pentru un stat terţ
Dupã notificarea corespunzãtoare facuta statului de resedinta şi dacã acesta nu se opune, un oficiu consular al statului trimiţãtor poate exercita în statul de resedinta funcţii consulare pentru un stat terţ.
ART. 12
Functionarii consulari onorifici
Fiecare dintre cele doua pãrţi contractante, în relaţiile reciproce, poate numi şi primi funcţionari consulari onorifici, aplicând în cazul acestora dispoziţiile cap. III din Convenţia de la Viena, din 24 aprilie 1963, cu privire la relaţiile consulare şi, atunci când contextul o permite, dispoziţiile prezentei convenţii.
Functionarii consulari onorifici pot fi cetãţeni ai statului trimiţãtor, cu domiciliul în statul de resedinta, sau ai statului de resedinta ori ai unui stat terţ, domiciliaţi în statul de resedinta.
ART. 13
Notificarea cãtre statul de resedinta a sosirilor şi plecarilor
Ministerul Afacerilor Externe al statului de resedinta va fi informat cu privire la:
a) sosirea unui membru al oficiului consular, plecarea sa definitiva sau încetarea exercitãrii funcţiilor sale, precum şi orice alte schimbãri referitoare la statutul sau, care s-au produs în timpul serviciului la oficiul consular;
b) sosirea şi plecarea definitiva a unui membru de familie al membrului oficiului consular şi, dacã este cazul, faptul ca o persoana devine sau înceteazã sa mai fie membru al familiei acestuia;
c) numirea şi încetarea funcţiilor unui membru al oficiului consular sau ale unui membru al personalului particular, care are resedinta sau domiciliul în statul de resedinta.
ART. 14
Documente de identitate
1. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor elibera, în mod gratuit, fiecãrui funcţionar consular un document care atesta identitatea şi calitatea sa, menţionând funcţia pe care o îndeplineşte la oficiul consular.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol se aplica şi angajaţilor consulari, membrilor personalului de serviciu şi membrilor personalului particular, cu condiţia ca aceste persoane sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta şi sa nu aibã domiciliul în acest stat.
ART. 15
Încetarea funcţiilor unui membru al oficiului consular
1. Funcţiile unui membru al oficiului consular înceteazã, îndeosebi, prin:
a) notificarea încetãrii funcţiilor acestuia, facuta statului de resedinta de cãtre statul trimiţãtor;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea statului de resedinta, facuta statului trimiţãtor, ca el a încetat sa mai considere persoana în cauza ca membru al oficiului consular.
2. Statul de resedinta poate, în orice moment şi fãrã a fi obligat sa-şi motiveze decizia, sa comunice, pe cale diplomaticã, statului trimiţãtor ca retrage exequaturul eliberat şefului oficiului consular sau ca un alt funcţionar consular este declarat persona non grata ori ca un alt membru al oficiului consular a devenit inacceptabil. Într-o asemenea situaţie statul trimiţãtor va rechema persoana în cauza, dacã aceasta a intrat deja în funcţie la oficiul consular. Dacã statul trimiţãtor nu ia mãsurile de rechemare într-un termen rezonabil, statul de resedinta poate inceta sa mai considere persoana în cauza ca membru al oficiului consular.

CAP. III
Funcţii consulare

ART. 16
Scopurile funcţiilor consulare
Funcţionarul consular favorizeazã, prin toate mijloacele, dezvoltarea relaţiilor economice, comerciale, culturale, ştiinţifice şi turistice dintre statul trimiţãtor şi statul de resedinta, promoveazã, în orice alt mod, relaţii prieteneşti între cele doua state, apara şi protejeaza în statul de resedinta drepturile şi interesele statului trimiţãtor şi ale cetãţenilor sãi.
ART. 17
Comunicarea cu autoritãţile statului de resedinta
1. Funcţionarul consular îşi exercita funcţiile în limitele circumscripţiei consulare. În cazuri excepţionale el îşi poate exercita funcţiile şi în afarã circumscripţiei consulare, cu consimţãmântul statului de resedinta.
2. În exercitarea funcţiilor sale funcţionarul consular se poate adresa:
a) autoritãţilor locale din circumscripţia consularã;
b) autoritãţilor centrale ale statului de resedinta, în mãsura în care acest lucru este permis de legile şi regulamentele acestui stat, precum şi de acordurile internaţionale.
ART. 18
Reprezentarea pe lângã organizaţii internaţionale
Dupã notificarea prealabilã facuta statului de resedinta, funcţionarul consular poate acţiona şi în calitate de reprezentant al statului trimiţãtor pe lângã organizaţiile internaţionale care îşi au sediul pe teritoriul statului de resedinta.
ART. 19
Reprezentarea cetãţenilor în fata justiţiei şi a altor autoritãţi ale statului de resedinta
1. Funcţionarul consular are dreptul, în conformitate cu legile, practica şi procedurile în vigoare în statul de resedinta, sa reprezinte cetãţenii statului trimiţãtor sau sa ia mãsuri în scopul reprezentãrii corespunzãtoare a acestora în fata justiţiei sau a altor autoritãţi ale statului de resedinta, pentru a cere, conform legilor şi regulamentelor statului de resedinta, adoptarea de mãsuri provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor cetãţenilor statului trimiţãtor, atunci când aceştia, datoritã absentei sau din orice alta cauza, nu-şi pot apara, în timp util, drepturile şi interesele.
2. Reprezentarea la care se referã paragraful 1 al prezentului articol ia sfârşit în momentul în care persoana reprezentatã îşi desemneazã mandatarul ori îşi asigura personal apãrarea drepturilor şi intereselor.
ART. 20
Înregistrarea cetãţenilor, eliberarea de paşapoarte şi vize
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa înregistreze cetãţenii statului trimiţãtor;
b) sa elibereze cetãţenilor statului trimiţãtor paşapoarte sau alte documente de cãlãtorie, sa le prelungeascã, sa le reînnoiascã, sa facã modificãri în acestea, sa le anuleze ori sa le retragã;
c) sa acorde vize.
ART. 21
Funcţii referitoare la starea civilã
1. Şeful oficiului consular are dreptul sa încheie cãsãtorii, cu condiţia ca cel puţin unul dintre viitorii soţi sa aibã cetãţenia statului trimiţãtor, iar legea statului de resedinta sa nu se opunã la aceasta. Oficiul consular informeazã autoritãţile competente ale statului de resedinta în legatura cu cãsãtoriile încheiate, dacã legislaţia statului de resedinta prevede o astfel de obligaţie.
2. Funcţionarul consular are dreptul sa înregistreze naşterea şi decesul cetãţenilor statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare ori sa primeascã comunicãri şi documente privind naşterea, cãsãtoria sau decesul cetãţenilor acestui stat. Totuşi, aceste prevederi nu dispenseaza cetãţenii statului trimiţãtor de obligaţia de a respecta legislaţia statului de resedinta în materie de înregistrare a naşterii, cãsãtoriei şi decesului.
3. Autoritãţile statului de resedinta vor transmite oficiului consular, în scop oficial, cu scutire de taxe, copii sau extrase de pe documentele de stare civilã care privesc cetãţenii statului trimiţãtor.
ART. 22
Funcţii notariale
1. Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa primeascã, sa redacteze şi sa autentifice declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa primeascã, sa redacteze şi sa autentifice declaraţii privind dispoziţii de ultima vointa şi alte acte juridice unilaterale ale cetãţenilor statului trimiţãtor, întocmite conform legilor acestui stat;
c) sa legalizeze documente eliberate de autoritãţile statului trimiţãtor sau de autoritãţile statului de resedinta, copii sau extrase ale acestora, precum şi semnãturile şi sigiliile de pe înscrisurile cetãţenilor statului trimiţãtor;
d) sa efectueze traduceri de documente şi sa certifice conformitatea traducerii textului cu originalul;
e) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice înscrisuri privitoare la acte juridice ale cetãţenilor statului trimiţãtor, dacã acestea nu se referã la imobile situate pe teritoriul statului de resedinta sau la drepturi reale grevand astfel de imobile;
f) sa elibereze, conform prevederilor legale ale statului trimiţãtor, certificate de origine a mãrfurilor sau alte documente similare ori sa legalizeze asemenea certificate;
g) sa afiseze în localurile consulare comunicãri care privesc drepturi şi obligaţii sau interese ale cetãţenilor statului trimiţãtor.
2. Documentele enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, redactate, legalizate sau autentificate de funcţionarul consular, sunt considerate documente oficiale valabile şi au aceeaşi forta probanta şi produc aceleaşi efecte juridice ca şi documentele eliberate de autoritãţile statului trimiţãtor.
ART. 23
Primirea în depozit
1. Funcţionarul consular are dreptul sa primeascã în depozit documente, sume de bani, obiecte de valoare, încredinţate de cetãţenii statului trimiţãtor, dacã legislaţia statului de resedinta nu se opune la aceasta.
2. Funcţionarul consular are, de asemenea, dreptul sa primeascã pentru a transmite proprietarilor, cetãţeni ai statului trimiţãtor, obiectele pe care aceştia le-au pierdut în timp ce s-au aflat în statul de resedinta.
ART. 24
Tutela şi curatela
1. Autoritãţile statului de resedinta informeazã oficiul consular în legatura cu necesitatea instituirii tutelei sau curatelei pentru a proteja un cetãţean al statului trimiţãtor care este minor sau are capacitate limitatã de a contracta ori pentru a se asigura protecţia bunurilor acestuia aflate în statul de resedinta şi pe care cetãţeanul statului trimiţãtor nu le poate administra singur.
2. Funcţionarul consular poate informa autoritãţile statului de resedinta dacã are cunostinta de situaţiile menţionate la paragraful 1 al prezentului articol şi are totodatã dreptul sa propunã persoana care sa acţioneze în calitate de tutore sau curator.
ART. 25
Comunicarea cu cetãţenii statului trimiţãtor
Funcţionarul consular are dreptul sa comunice cu cetãţenii statului trimiţãtor, sa le acorde asistenta, sa-i îndrume şi, în caz de nevoie, sa le asigure asistenta juridicã. Statul de resedinta nu va limita în nici un fel dreptul la comunicare al cetãţenilor statului trimiţãtor cu oficiul consular şi nici accesul acestora la acest oficiu.
ART. 26
Comunicarea cu cetãţenii privati de libertate
1. Funcţionarul consular va fi informat, cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile, de cãtre autoritãţile statului de resedinta în legatura cu reţinerea, arestarea sau orice alta mãsura privativã de libertate care priveşte un cetãţean al statului trimiţãtor aflat în circumscripţia sa.
2. Funcţionarul consular are dreptul sa viziteze şi sa comunice cu cetãţeanul statului trimiţãtor, reţinut, arestat sau supus oricãrei alte forme de limitare a libertãţii personale ori care executa o pedeapsa privativã de libertate, şi, dupã caz, sa îi acorde asistenta şi protecţie. Dreptul de vizita şi de comunicare se acorda periodic şi va putea fi exercitat cat mai curând posibil, fãrã a putea fi amânat dupã împlinirea termenului de 4 zile de la data luãrii mãsurii de privare sau de limitare, sub orice forma, a libertãţii personale.
3. Autoritãţile statului de resedinta vor informa cetãţenii în cauza lipsiţi de libertate despre posibilitatea lor de a comunica cu funcţionarul consular.
4. Vizitele menţionate la paragraful 2 al prezentului articol vor avea loc în conformitate cu legile şi regulamentele statului de resedinta.
ART. 27
Accidente de circulaţie
Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, fãrã întârziere, funcţionarul consular în legatura cu accidentele grave de circulaţie ale cetãţenilor statului trimiţãtor. La cererea oficiului consular, acestea îi vor pune la dispoziţie documentele întocmite de organele competente în legatura cu evenimentele rutiere în care au fost implicaţi cetãţeni ai statului trimiţãtor.
ART. 28
Decesul unui cetãţean
Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa, fãrã întârziere, oficiul consular în legatura cu decesul unui cetãţean al statului trimiţãtor. La cerere, îi vor pune la dispoziţie, gratuit, certificatul de deces ori o copie a altui document care confirma decesul.
ART. 29
Succesiunea
1. Autoritãţile statului de resedinta vor informa, fãrã întârziere, oficiul consular în legatura cu deschiderea în acest stat a unei succesiuni, ca urmare a decesului unui cetãţean al statului trimiţãtor, precum şi cu privire la deschiderea unei succesiuni, indiferent de cetãţenia persoanei decedate, dacã prin neinformare ar fi lezate drepturile unui cetãţean al statului trimiţãtor în calitate de moştenitor, legatar sau titular de drepturi.
2. Autoritãţile statului de resedinta vor lua toate mãsurile necesare, prevãzute de legile şi regulamentele acestui stat, pentru conservarea succesiunii şi vor transmite oficiului consular o copie a testamentului, dacã acesta a fost întocmit, precum şi toate informaţiile de care dispun în legatura cu titularii de drepturi, domiciliul sau resedinta lor, valoarea şi componenta masei succesorale, inclusiv sumele provenind din asigurãri sociale, din alte venituri sau din poliţe de asigurare. Ele vor informa, de asemenea, despre data când urmeazã sa se deschidã procedura succesoralã sau despre stadiul acestei proceduri.
3. Funcţionarul consular este autorizat sa reprezinte, fãrã a fi necesar sa prezinte o procura, direct sau indirect, prin intermediul reprezentantului sau, în fata autoritãţilor judecãtoreşti sau a altor autoritãţi competente ale statului de resedinta, cetãţeanul statului trimiţãtor, care are dreptul sau pretenţii la o succesiune deschisã în statul de resedinta, în cazul în care acest moştenitor este absent sau nu a desemnat un mandatar al sau.
4. Funcţionarul consular are dreptul sa ceara autoritãţilor statului de resedinta:
a) sa ia mãsuri de conservare a succesiunii, sa punã sau sa ridice sigilii, inclusiv sa desemneze un administrator şi sa participe la aceste activitãţi;
b) sa procedeze la vânzarea bunurilor care fac parte din succesiune, sa i se comunice data fixatã pentru vânzare, astfel încât sa poatã fi prezent.
5. În momentul încheierii procedurii succesorale sau a celorlalte formalitãţi oficiale, autoritãţile statului de resedinta vor informa, fãrã întârziere, oficiul consular şi, dupã plata datoriilor, a taxelor şi impozitelor, vor permite ca succesiunea sau bunurile personale ale persoanelor pe care le reprezintã sa fie transmise beneficiarilor.
6. În cazul în care valoarea succesiunii nu este semnificativã, funcţionarul consular va putea cere ca bunurile succesorale sa-i fie predate. El va avea în acest caz dreptul sa le transmitã persoanelor interesate.
7. Funcţionarul consular are dreptul sa primeascã, pentru a le transmite celor interesaţi, bunurile personale şi valorile aparţinând cetãţenilor statului trimiţãtor care nu domiciliazã în statul de resedinta, precum şi sumele care le revin acestora cu titlu de indemnizaţie, pensie, asigurãri sociale, drepturi salariale sau provenite din poliţe de asigurare.
8. Dacã un cetãţean al statului trimiţãtor, care nu are domiciliul în statul de resedinta, a decedat în timpul unei sederi temporare în acest stat, bunurile sale trebuie protejate de autoritãţile statului de resedinta şi transmise, fãrã o procedura specialã, funcţionarului consular al statului trimiţãtor. Funcţionarul consular trebuie sa acopere datoriile contractate de defunct în timpul şederii în statul de resedinta, pana la nivelul care sa nu depãşeascã valoarea acestor bunuri.
9. Transferul bunurilor şi activelor în statul trimiţãtor, în conformitate cu prevederile acestui articol, se va putea face cu respectarea legislaţiei statului de resedinta.
ART. 30
Funcţii în legatura cu transportul maritim şi fluvial
1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde asistenta, prevãzutã în prezenta convenţie, navelor statului trimiţãtor, precum şi echipajelor acestor nave, în timpul cat acestea se afla în apele teritoriale sau interioare ale statului de resedinta, inclusiv în porturi, de îndatã ce navele au fost admise la libera practica. El poate beneficia de dreptul de control şi de inspecţie asupra navelor statului trimiţãtor şi echipajelor lor. În acest scop el poate sa viziteze navele statului trimiţãtor, sa ia legatura cu comandantii şi cu echipajele acestor nave.
2. În îndeplinirea tuturor actelor privind nava statului trimiţãtor, comandantul sau echipajul, funcţionarul consular poate solicita sprijin autoritãţilor statului de resedinta.
ART. 31
Dreptul funcţionarului consular privind nava şi echipajul acesteia
În ceea ce priveşte nava statului trimiţãtor, funcţionarul consular are dreptul:
a) fãrã a prejudicia drepturile autoritãţilor statului de resedinta, sa viziteze nava şi sa chestioneze comandantul sau orice alt membru al echipajului, sa verifice, sa primeascã, sa întocmeascã ori sa semneze orice fel de certificate sau alte documente privind nava, sa primeascã declaraţii în legatura cu nava, incarcatura sau voiajul ei, precum şi sa elibereze documentele necesare facilitãrii intrãrii, stationarii şi iesirii navei;
b) sa intervinã, conform legislaţiei statului trimiţãtor, în vederea soluţionãrii oricãrui diferend între comandant şi ceilalţi membri ai echipajului, inclusiv a neintelegerilor privind contractele de angajare şi condiţiile de munca;
c) în conformitate cu legislaţia statului trimiţãtor, sa participe la instalarea sau concedierea comandantului ori la înrolarea altor membri ai echipajului;
d) sa ia mãsurile necesare în vederea asigurãrii spitalizarii sau repatrierii comandantului ori a altor membri ai echipajului;
e) sa acorde sprijin şi asistenta comandantului navei sau oricãrui membru al echipajului în raporturile sale cu instanţele judecãtoreşti ori cu alte autoritãţi ale statului de resedinta;
f) sa ia toate mãsurile necesare pentru a asigura disciplina şi ordinea la bordul navei.
ART. 32
Intervenţia autoritãţilor statului de resedinta la bordul navelor
1. Funcţionarul consular trebuie sa fie informat, în prealabil, în cazul în care o instanta judecãtoreascã sau orice alta autoritate a statului de resedinta intenţioneazã sa retina ori sa priveze de libertate la bordul navei statului trimiţãtor comandantul, un alt membru al echipajului, un pasager al acestei nave sau o alta persoana care nu este cetãţean al statului de resedinta, sa aplice sechestru pe un bun aflat la bord ori sa angajeze o ancheta oficialã la bordul navei, astfel încât sa poatã asista la luarea unor astfel de mãsuri. Dacã, datoritã urgenţei mãsurii, nu a fost posibil sa fie informat funcţionarul consular sau dacã acesta nu a fost prezent la luarea mãsurilor, autoritãţile statului de resedinta vor informa, fãrã întârziere şi în mod complet, funcţionarul consular în legatura cu mãsurile pe care le-au luat. Autoritãţile statului de resedinta îi vor facilita funcţionarului consular vizitarea persoanei reţinute sau arestate şi comunicarea cu aceasta şi îl vor sprijini pentru luarea mãsurilor corespunzãtoare, menite sa protejeze interesele persoanei sau ale navei respective.
2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica în cazul unui control uzual efectuat de autoritãţile statului de resedinta în materie de paşapoarte, vama, sãnãtate publica, poluarea marii şi apãrarea vieţii umane pe mare sau în cazul oricãrui alt demers întreprins la cererea ori cu consimţãmântul comandantului navei.
ART. 33
Funcţii în legatura cu avaria, esuarea sau naufragiul unei nave
1. Dacã o nava a statului trimiţãtor este naufragiata, deteriorata, esuata, aruncata pe ţãrm sau suferã orice alta avarie în apele teritoriale ori interioare ale statului de resedinta, inclusiv în porturi, autoritãţile competente ale acestui stat vor informa, fãrã întârziere, funcţionarul consular în legatura cu aceasta.
2. În cazurile enumerate la paragraful 1 al prezentului articol, autoritãţile statului de resedinta vor lua, conform legilor acestui stat, mãsurile necesare pentru a organiza salvarea şi protecţia navei, pasagerilor, echipajului, echipamentului, încãrcãturii, proviziilor şi altor bunuri aflate la bordul navei şi, de asemenea, pentru a evita orice prejudiciu adus bunurilor, precum şi pentru a impiedica dezordini la bordul navei sau pentru a le inlatura. Aceste mãsuri vor fi luate, de asemenea, şi fata de obiectele care fac parte din nava sau din incarcatura sa şi care au fost aruncate peste bord, informand funcţionarul consular despre mãsurile respective. Autoritãţile vor ajuta funcţionarul consular pentru a putea lua el toate mãsurile de inlaturare a urmãrilor avariei, eşuãrii sau naufragiului.
3. În cazul în care o nava a statului trimiţãtor este naufragiata şi echipamentul, incarcatura, proviziile sau orice alte obiecte de la bordul navei au fost gãsite pe tarmul statului de resedinta sau în apropierea lui ori sunt aduse în portul acestui stat şi nici comandantul navei, nici mandatarul sau, nici agentul maritim, nici reprezentantul companiei de asigurare nu sunt prezenţi sau nu pot lua mãsurile necesare de conservare ori de administrare a bunurilor, funcţionarul consular este autorizat sa ia, în calitate de reprezentant al proprietarului navei, mãsurile pe care proprietarul însuşi le-ar fi putut lua în acelaşi scop dacã ar fi fost prezent.
4. Funcţionarul consular poate, de asemenea, sa ia mãsurile prevãzute la paragraful 3 al prezentului articol şi atunci când un obiect aparţinând unui cetãţean al statului trimiţãtor, provenind de la bordul navei sau din incarcatura acesteia, indiferent de naţionalitatea ei, avariata, esuata ori naufragiata, a fost adus într-un port sau gãsit pe ţãrm ori în apropierea ţãrmului. Autoritãţile competente ale statului de resedinta trebuie sa informeze, fãrã întârziere, funcţionarul consular despre existenta unui asemenea obiect.
5. Funcţionarul consular are dreptul sa participe la ancheta deschisã pentru a se determina cauzele avariei, eşuãrii sau naufragiului, conformându-se legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
ART. 34
Funcţii în legatura cu decesul sau disparitia unui membru al echipajului
1. Dacã comandantul sau orice alt membru al echipajului unei nave a statului trimiţãtor a decedat la bordul navei ori pe uscat sau este dat dispãrut în statul de resedinta, comandantul ori inlocuitorul sau, precum şi funcţionarul consular al statului trimiţãtor sunt singurii competenţi sa facã inventarul tuturor bunurilor sau valorilor lãsate de defunct ori dispãrut şi sa efectueze demersurile necesare pentru conservarea bunurilor şi transmiterea lor moştenitorilor, în vederea lichidãrii succesiunii.
Dacã decedatul sau disparutul este cetãţean al statului de resedinta, comandantul ori inlocuitorul sau va întocmi inventarul în momentul constatãrii decesului sau dispariţiei acestuia. Copia acestui inventar se remite autoritãţilor statului de resedinta în vederea efectuãrii demersurilor necesare pentru conservarea bunurilor şi, în caz de nevoie, pentru lichidarea succesiunii. Aceste autoritãţi vor informa oficiul consular al statului trimiţãtor în legatura cu mãsurile luate.
2. În cazul în care funcţionarul consular exercita drepturile în materie succesoralã, prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol, trebuie sa se conformeze legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
ART. 35
Funcţii privitoare la navigaţia civilã aerianã
Prevederile prezentei convenţii se aplica în mod corespunzãtor şi aeronavelor civile ale statului trimiţãtor, cu condiţia ca aplicarea acestora sa nu contravina convenţiilor bilaterale sau multilaterale la care cele doua state sunt pãrţi.
ART. 36
Drepturi şi taxe consulare
1. Oficiul consular poate percepe, pe teritoriul statului de resedinta, drepturi şi taxe pentru serviciile consulare efectuate, conform legilor şi regulamentelor statului trimiţãtor.
2. Sumele percepute pentru serviciile consulare efectuate, menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, sunt scutite de orice impozite şi taxe în statul de resedinta.
ART. 37
Transmiterea actelor
Funcţionarul consular are dreptul sa transmitã acte judiciare şi extrajudiciare şi sa ia interogatorii în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare intre cele doua state, iar în lipsa unor acorduri, într-un mod compatibil cu legile şi regulamentele statului de resedinta. Acest drept poate fi exercitat numai fata de cetãţenii statului trimiţãtor şi fãrã a aplica mijloace de constrângere.
ART. 38
Alte funcţii consulare
Funcţionarul consular poate exercita orice alte funcţii consulare cu care îl însãrcineazã statul trimiţãtor, dacã acestea nu sunt contrare legilor şi regulamentelor statului de resedinta sau dacã acesta nu se opune.

CAP. IV
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi

ART. 39
Facilitãţi acordate oficiului consular
Statul de resedinta va acorda oficiului consular toate înlesnirile pentru exercitarea funcţiilor sale consulare şi va lua mãsurile necesare pentru ca membrii oficiului consular sa-şi poatã îndeplini însãrcinãrile oficiale şi sa beneficieze de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie.
ART. 40
Arborarea drapelului naţional şi folosirea stemei
Statul trimiţãtor are dreptul sa arboreze drapelul sau naţional şi sa foloseascã stema de stat în statul de resedinta, dupã cum urmeazã:
a) drapelul naţional al statului trimiţãtor poate fi arborat pe clãdirea destinatã ca sediu al oficiului consular, pe resedinta şefului oficiului consular şi pe mijloacele sale de transport, atunci când acestea sunt folosite în interes oficial;
b) stema statului trimiţãtor şi denumirea oficiului consular, scrisã în limba acestui stat şi în cea a statului de resedinta, pot fi puse pe clãdirea oficiului consular şi pe resedinta şefului oficiului consular.
În exercitarea dreptului acordat prin prezentul articol se va tine seama de legile, regulamentele şi uzanţele statului de resedinta.
ART. 41
Localuri şi locuinţe
Statul de resedinta va sprijini statul trimiţãtor, în cadrul legilor şi reglementãrilor sale, sa-şi procure localurile necesare oficiului consular şi, în caz de nevoie, locuinţe corespunzãtoare pentru membrii oficiului consular.
ART. 42
Dobândirea de terenuri şi clãdiri
1. Statul trimiţãtor poate, dacã legile şi reglementãrile statului de resedinta permit:
a) sa achizitioneze clãdiri sau pãrţi din clãdiri, destinate localurilor oficiului consular, reşedinţei şefului oficiului consular ori ca locuinţe pentru ceilalţi membri ai oficiului consular;
b) sa construiascã sau sa adapteze, în aceleaşi scopuri, clãdirile achiziţionate;
c) sa transfere proprietatea asupra clãdirilor sau pãrţilor din clãdiri astfel achiziţionate sau construite.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu scutesc statul trimiţãtor de obligaţia de a respecta reglementãrile şi restricţiile în materie de construcţii, urbanism, protecţia ansamblurilor arhitecturale sau a monumentelor, aplicabile pe teritoriul unde se afla amplasate clãdirile sau pãrţile din clãdiri, destinate localurilor consulare.
ART. 43
Inviolabilitatea localurilor consulare şi a reşedinţei şefului de oficiu consular
1. Localurile consulare şi resedinta şefului oficiului consular sunt inviolabile. Autoritãţile statului de resedinta nu pot pãtrunde în acestea decât cu consimţãmântul şefului oficiului consular, al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta sau al persoanei desemnate de unul dintre aceştia.
2. Statul de resedinta are obligaţia de a lua toate mãsurile necesare pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare şi pentru a preveni tulburarea liniştii oficiului consular sau afectarea demnitãţii sale.
ART. 44
Scutirea de rechiziţie
Localurile consulare, resedinta şefului oficiului consular şi locuintele celorlalţi membri ai oficiului consular, mobilierul, bunurile oficiului consular şi mijloacele de transport nu pot face obiectul nici unei forme de rechiziţie în scopuri de apãrare nationala sau de utilitate publica.
ART. 45
Scutirea fiscalã a localurilor consulare şi a mijloacelor de transport
1. Localurile consulare, resedinta şefului oficiului consular, precum şi locuintele membrilor oficiului consular, asupra cãrora statul trimiţãtor sau orice persoana, actionand în numele acestui stat, este proprietar ori locatar, sunt scutite de orice impozite şi taxe de orice fel, naţionale, regionale sau comunale, cu excepţia taxelor percepute ca remunerare pentru serviciile prestate.
2. Scutirea fiscalã prevãzutã la paragraful 1 al prezentului articol nu se aplica acelor impozite şi taxe care, dupã legile şi regulamentele statului de resedinta, cad în sarcina persoanei care a contractat cu statul trimiţãtor sau a unor persoane care acţioneazã în numele acestui stat.
3. Dispoziţiile prezentului articol se aplica, de asemenea, mijloacelor de transport folosite pentru nevoile oficiului consular.
ART. 46
Inviolabilitatea arhivelor şi documentelor consulare
Arhiva şi documentele consulare sunt inviolabile în orice moment şi în orice loc s-ar gãsi.
ART. 47
Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta permite şi protejeaza libera comunicare a oficiului consular în scopuri oficiale. Oficiul consular poate folosi toate mijloacele de comunicare potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomaticã ori consularã şi mesaje în clar sau cifrate pentru comunicarea cu guvernul sau, cu misiunile diplomatice sau cu celelalte oficii consulare ale statului trimiţãtor, oriunde s-ar gãsi ele.
Oficiul consular nu poate instala şi utiliza un post de radioemisie decât cu consimţãmântul statului de resedinta.
2. Corespondenta oficialã a oficiului consular este inviolabilã. Prin expresia corespondenta oficialã se înţelege intreaga corespondenta referitoare la oficiul consular şi funcţiile sale.
3. Valiza consularã nu poate fi deschisã sau reţinutã. Totuşi, dacã autoritãţile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creadã ca valiza conţine alte obiecte decât corespondenta, documentele sau obiectele menţionate la paragraful 4 al prezentului articol, pot cere ca valiza sa fie deschisã în prezenta lor de cãtre un reprezentant autorizat al statului trimiţãtor. Dacã autoritãţile statului trimiţãtor refuza sa dea curs cererii, valiza este înapoiatã la locul de origine.
4. Coletele care constituie valiza consularã trebuie sa poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor şi nu pot conţine decât corespondenta oficialã şi documente sau obiecte destinate exclusiv pentru folosinta oficialã.
5. Curierul consular trebuie sa posede un document oficial care sa confirme calitatea sa şi sa precizeze numãrul de colete care constituie valiza consularã. În afarã de cazul în care statul de resedinta consimte la aceasta, el nu trebuie sa fie cetãţean al statului de resedinta sau o persoana domiciliata în statul de resedinta. În exercitarea funcţiilor sale acest curier este protejat de cãtre statul de resedinta. El se bucura de inviolabilitatea persoanei sale şi nu poate fi reţinut, arestat ori supus unei alte forme de limitare a libertãţii sale personale.
6. Valiza consularã poate fi încredinţatã comandantului navei sau aeronavei care urmeazã sa soseascã într-un punct de intrare autorizat. Comandantul trebuie sa poarte un document oficial care sa indice numãrul de colete ce constituie valiza consularã, dar el nu este considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autoritãţile locale, oficiul consular poate trimite pe unul dintre membrii sãi sa ia valiza, în mod direct şi liber, de la comandantul navei sau aeronavei ori sa predea o asemenea valiza, în acelaşi mod.
ART. 48
Protecţia funcţionarilor consulari
Statul de resedinta va trata functionarii consulari cu respectul cuvenit şi va lua toate mãsurile necesare pentru a impiedica orice atingere adusã persoanei, libertãţii şi demnitãţii lor.
ART. 49
Imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã a şefului oficiului consular
1. Şeful oficiului consular nu este supus jurisdicţiei penale, civile şi administrative a statului de resedinta.
Dispoziţiile paragrafului precedent nu se aplica în caz de acţiune civilã:
a) care rezulta din încheierea unui contract pe care şeful oficiului consular nu l-a fãcut în mod expres sau implicit în numele statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de cãtre şeful oficiului consular prin folosirea unui vehicul, a unei nave sau aeronave.
2. Persoana şefului oficiului consular este inviolabilã. Nici o mãsura de executare nu poate fi luatã impotriva sa, în afarã de cazurile prevãzute la lit. a) şi b) ale paragrafului 1 al prezentului articol şi numai dacã executarea poate avea loc fãrã a aduce atingere inviolabilitatii persoanei sau locuinţei sale.
ART. 50
Imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã a membrilor oficiului consular
1. Functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu nu sunt supuşi jurisdicţiei penale, civile şi administrative a statului de resedinta, pentru actele îndeplinite în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplica în caz de acţiune civilã:
a) care rezulta din încheierea unui contract, fãcut de un funcţionar consular, angajat consular sau membru al personalului de serviciu, pe care nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în numele statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru pagube rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un membru al oficiului consular prin folosirea unui vehicul, a unei nave sau aeronave.
3. Nici o mãsura de executare nu poate fi luatã impotriva funcţionarului consular, în afarã de cazurile prevãzute la lit. a) şi b) ale paragrafului 2 al prezentului articol şi numai dacã executarea poate avea loc fãrã a se aduce atingere inviolabilitatii persoanei sau locuinţei sale.
4. Pentru activitãţile desfãşurate în afarã atribuţiilor legate de calitatea pe care o are, funcţionarul consular nu poate fi supus:
a) unor mãsuri de reţinere sau de deţinere preventivã decât în cazul comiterii pe teritoriul statului de resedinta a unei infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsa privativã de libertate de minimum 5 ani şi numai ca urmare a unei hotãrâri a autoritãţilor judiciare competente ale statului de resedinta;
b) unor alte mãsuri privative de libertate decât în cazul executãrii unei hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
5. Atunci când o procedura penalã este angajata impotriva unui funcţionar consular, acesta este obligat sa se prezinte în fata autoritãţilor competente ale statului de resedinta. Într-un astfel de caz procedura trebuie sa fie deschisã în termenul cel mai scurt posibil. Aceasta trebuie condusã cu consideraţia cuvenitã funcţionarului consular, având în vedere poziţia sa oficialã, şi, cu excepţia cazului prevãzut la paragraful 4 al prezentului articol, astfel încât sa stânjeneascã cat mai puţin posibil exercitarea funcţiilor consulare.
6. În cazul luãrii unor mãsuri privative de libertate sau de urmãrire penalã impotriva unui funcţionar consular ori a unui membru al familiei acestuia, a unui angajat consular sau a unui membru al personalului de serviciu, autoritãţile competente ale statului de resedinta îl vor informa despre aceasta, fãrã întârziere, pe şeful oficiului consular al statului trimiţãtor.
7. Prevederile prezentului articol cu privire la functionarii consulari nu se vor aplica şefului oficiului consular.
ART. 51
Obligaţia de a depune ca martor
1. Membrii oficiului consular pot fi chemaţi sa depunã ca martori în fata autoritãţilor judiciare sau a altor autoritãţi competente ale statului de resedinta. Totuşi, dacã un funcţionar consular refuza sa depunã mãrturie, nici o mãsura coercitivã sau alta sancţiune nu va putea fi luatã fata de acesta.
Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu nu trebuie sa refuze sa depunã ca martori dacã nu se afla în situaţia menţionatã la paragraful 3 al prezentului articol.
2. Autoritatea care solicita mãrturia trebuie sa evite sa împiedice funcţionarul consular sa-şi îndeplineascã funcţiile. Ea poate sa obţinã mãrturia la resedinta lui, la oficiul consular sau sa accepte o declaraţie verbalã ori scrisã din partea acestuia, ori de câte ori acest lucru este posibil.
3. Membrii oficiului consular au dreptul sa refuze depunerea de mãrturie asupra faptelor care au legatura cu exercitarea funcţiilor lor şi prezentarea de corespondenta şi documente oficiale referitoare la acestea. Ei vor refuza, de asemenea, sa depunã mãrturie în calitate de experţi asupra legislaţiei statului trimiţãtor.
Aceasta prevedere este aplicabilã şi membrilor personalului particular, atunci când este vorba de fapte legate de activitatea oficiului consular.
ART. 52
Renunţarea la privilegii şi imunitãţi
1. Statul trimiţãtor poate renunţa la privilegiile şi imunitãţile prevãzute în art. 49, 50 şi 51. Aceasta renunţare trebuie facuta întotdeauna expres şi comunicatã, în scris, statului de resedinta.
2. Dacã un membru al oficiului consular angajeazã o procedura într-o materie în care ar beneficia de imunitate de jurisdicţie, nu poate invoca imunitatea de jurisdicţie fata de nici o cerere reconvenţionalã legatã direct de cererea principala.
3. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilã sau administrativã nu este consideratã ca renunţare la imunitate, în ceea ce priveşte mãsurile de executare a hotãrârii, pentru care se cere o renunţare expresã.
ART. 53
Scutirea de prestaţii personale şi alte obligaţii
Statul de resedinta scuteşte membrii oficiului consular de orice prestaţii personale şi de orice servicii de interes public, indiferent de caracterul lor, ca şi de sarcinile militare, cum ar fi rechizitiile, contribuţiile şi incartiruirile militare.
ART. 54
Scutirea de obligaţia de înregistrare a strãinilor
Membrii oficiului consular sunt scutiţi de toate obligaţiile prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta în materie de înregistrare a strãinilor, de permise de şedere, ca şi de alte formalitãţi privind strãinii.
ART. 55
Scutiri fiscale
1. Membrii oficiului consular sunt scutiţi de orice impozite şi taxe, personale şi reale, naţionale, regionale şi comunale, în conformitate cu legislatiile naţionale ale ambelor tari şi pe baza de reciprocitate, cu excepţia:
a) impozitelor indirecte, încorporate în mod normal în preţul mãrfurilor sau serviciilor;
b) impozitelor şi taxelor pe bunurile imobile particulare, situate pe teritoriul statului de resedinta, sub rezerva dispoziţiilor art. 45;
c) drepturilor de succesiune şi de transfer, percepute de statul de resedinta, sub rezerva prevederilor lit. b) a art. 57;
d) impozitelor şi taxelor pe orice fel de venituri particulare provenite dintr-o activitate lucrativã, care îşi au sursa în statul de resedinta;
e) drepturilor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate;
f) taxelor de înregistrare, de grefa, de ipoteca şi de timbru, sub rezerva dispoziţiilor art. 45.
2. Membrii oficiului consular care angajeazã persoane ale cãror retribuţii sau salarii nu sunt scutite de impozitul pe venit în statul de resedinta trebuie sa respecte obligaţiile pe care legile şi regulamentele acestui stat le impun în materie de percepere a impozitului pe venit.
ART. 56
Scutiri vamale
1. În conformitate cu legile şi regulamentele sale, statul de resedinta permite intrarea şi acorda scutiri de orice taxe vamale şi alte redevenţe conexe, exceptând cheltuielile de depozitare, de transport şi cheltuielile privind serviciile prestate, pentru:
a) obiectele şi alte bunuri destinate folosinţei oficiale a oficiului consular;
b) bunurile destinate folosinţei personale a funcţionarului consular, inclusiv efectele destinate instalãrii sale.
2. Angajatul consular beneficiazã de scutirile prevãzute la paragraful 1 lit. b) din prezentul articol pentru obiectele importate cu ocazia primei sale instalãri.
3. Statul trimiţãtor are dreptul sa importe în statul de resedinta şi apoi sa exporte obiectele destinate folosinţei şi consumului oficiului consular, cum ar fi mobila, echipament, autoturisme, cu scutire de taxe vamale şi de alte taxe similare impuse de statul de resedinta ca urmare a importului sau exportului.
4. Funcţionarul consular poate sa importe în statul de resedinta şi, respectiv, sa exporte bagajele, efectele şi alte obiecte, inclusiv autoturismele destinate folosinţei şi consumului sau personal ori al membrilor familiei acestuia care locuiesc cu el, cu scutire de taxe vamale şi de alte taxe similare impuse de statul de resedinta ca urmare a importului sau reexportului.
Scutirea de taxe se va aplica tuturor obiectelor importate sau exportate de funcţionarul consular pe toatã durata misiunii sale în statul de resedinta.
5. Bagajul personal al funcţionarului consular este scutit de control vamal dacã nu exista motive sa se presupunã ca acesta conţine obiecte care nu beneficiazã de scutirile menţionate la lit. b) a paragrafului 1 al prezentului articol sau obiecte al cãror import ori export este interzis de legile statului de resedinta sau supus regulilor sale de carantina. Într-un asemenea caz controlul nu se poate face decât în prezenta funcţionarului consular, a unui membru al familiei sale sau a reprezentantului lor autorizat.
ART. 57
Succesiunea în cazul decesului unui membru al oficiului consular
În caz de deces al unui membru al oficiului consular, statul de resedinta:
a) permite exportul bunurilor mobile ale defunctului;
b) nu va percepe taxe de succesiune sau de transfer asupra bunurilor mobile a cãror existenta în statul de resedinta se datora prezentei în acest stat a defunctului, în calitate de membru al oficiului consular.
ART. 58
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor şi regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau supus restrictiilor din motive de securitate nationala, statul de resedinta asigura tuturor membrilor oficiului consular libertatea de deplasare şi de circulaţie pe teritoriul sau.
ART. 59
Asigurarea mijloacelor de transport
Mijloacele de transport proprietate a statului trimiţãtor, destinate folosinţei oficiului consular, şi cele care sunt proprietatea membrilor oficiului consular trebuie sa facã obiectul unei asigurãri obligatorii.
ART. 60
Privilegii şi imunitãţi ale membrilor de familie
Membrii familiei unui membru al oficiului consular beneficiazã de privilegiile prevãzute la art. 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 şi 58 din prezenta convenţie, cu condiţia ca aceştia sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta, sa nu domicilieze în acest stat şi sa nu exercite nici o activitate lucrativã.
ART. 61
Persoane care nu se bucura de privilegii şi imunitãţi
1. Membrii oficiului consular care sunt cetãţeni ai statului de resedinta sau au domiciliul permanent în acest stat nu beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie, sub rezerva prevederilor art. 50 şi ale art. 51 paragraful 3.
2. Statul de resedinta trebuie sa-şi exercite jurisdicţia asupra persoanelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, în asa fel încât sa nu împiedice, fãrã motiv, exercitarea funcţiilor oficiului consular.

CAP. V
Dispoziţii generale şi finale

ART. 62
Respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta
1. Persoanele care beneficiazã de privilegii şi imunitãţi în baza prevederilor prezentei convenţii sunt obligate sa respecte legile şi regulamentele statului de resedinta, fãrã a se prejudicia însã privilegiile şi imunitãţile lor.
2. Localurile consulare nu vor fi utilizate într-un mod incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.
ART. 63
Exercitarea funcţiilor consulare de cãtre un membru al misiunii diplomatice
1. Dispoziţiile prezentei convenţii se aplica în mod corespunzãtor şi în cazul în care funcţiile consulare sunt exercitate de un membru al misiunii diplomatice.
2. Numele şi prenumele membrilor misiunii diplomatice, însãrcinaţi sa exercite funcţiile consulare în cadrul misiunii diplomatice, vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta.
3. Membrii misiunii diplomatice mentionati la paragraful 2 al prezentului articol continua sa beneficieze de privilegiile şi imunitãţile pe care le conferã statutul lor diplomatic.
ART. 64
Dispoziţii aplicabile persoanelor juridice
Prevederile prezentei convenţii referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor se vor aplica în mod corespunzãtor, atunci când este cazul, şi persoanelor juridice ale fiecãreia dintre pãrţile contractante.
ART. 65
Ratificarea, intrarea în vigoare şi denunţarea
1. Prezenta convenţie va fi supusã ratificãrii şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificãri privind îndeplinirea procedurilor interne de ratificare.
2. Prezenta convenţie va rãmâne în vigoare pentru o perioada nedeterminatã. Ea poate fi denunţatã, prin notificare scrisã, de oricare dintre pãrţile contractante. În acest caz ea îşi va inceta valabilitatea dupã 6 luni de la data denunţãrii.
Semnatã la Skopje la data de 6 noiembrie 2002, în doua exemplare originale, în limbile romana şi macedoneana, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru România,
Mircea Geoana,
ministrul afacerilor externe

Pentru Republica Macedonia,
Ilinka Mitreva,
ministrul afacerilor externe──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016