Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 6 aprilie 1972  privind protectia plantelor si carantina fitosanitara, intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Egipt    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 6 aprilie 1972 privind protectia plantelor si carantina fitosanitara, intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Egipt

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 10 august 1972
ART. 1
În vederea protecţiei economiei agricole şi forestiere impotriva vatamarilor provocate de boli, de daunatori ai plantelor şi de buruienile dãunãtoare (denumite în continuare daunatori ai plantelor) cele doua pãrţi contractante se angajeazã sa respecte întocmai urmãtoarele clauze:
1. sa supravegheze şi sa inspecteze culturile agricole de cimp şi intinderile necultivate spre a descoperi focarul de infectie al dãunãtorilor plantelor, primejdios pentru agricultura şi pãduri;
2. sa îndrume pe agricultori şi silvicultori cum sa înlãture şi sa combata daunatorii plantelor şi sa-i informeze asupra avantajelor economice pe care le-ar putea obţine prin evitarea sau limitarea calamitãţilor provocate de aceşti daunatori.
ART. 2
Pãrţile contractante se obliga sa se informeze reciproc în scris despre apariţia pe teritoriul lor a dãunãtorilor plantelor care constituie un pericol special pentru culturile agricole de cimp şi pentru pãduri, asa cum se specifica în anexele la prezenta convenţie.
ART. 3
Spre a impiedica introducerea şi raspindirea dãunãtorilor plantelor prin schimburi comerciale cele doua pãrţi contractante vor lua urmãtoarele mãsuri:
1. Vor interzice exportul, importul sau expedierea în tranzit a plantelor sau produselor vegetale prin care ar putea fi introdusi şi raspinditi daunatorii plantelor pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
2. Orice transport de plante sau de produse de origine vegetala va fi însoţit de un certificat fitosanitar, redactat conform modelului anexat la prezenta convenţie, emis în acest scop de o autoritate competenta a tarii exportatoare. Aceste certificate, redactate în limbile engleza şi franceza, vor certifica urmãtoarele:
- transportul este considerat conform regulamentelor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;
- plantele şi produsele vegetale exportate sunt fãrã daunatori ai plantelor mentionati în listele anexate la prezenta convenţie şi fãrã agenţi patogeni, daunatori sau buruieni prezentind pericol, specificati în clauzele suplimentare;
- locul de provenienta a acestor plante şi produse vegetale;
- tratamentele sau orice alte clauze suplimentare solicitate de importator, la care a fost supus transportul.
3. Acest certificat nu exclude dreptul de a se proceda la o noua verificare în ţara importatoare şi de a se aplica mãsurile considerate necesare (refuzul de a admite marfa, dezinfecţie, combaterea insectelor etc.).
4. Dacã se constata prezenta dãunãtorilor plantelor, ţara importatoare va informa în timp util autoritatea competenta pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara exportatoare.
Dacã autoritatea competenta pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara importatoare hotãrãşte ca aceste plante agricole şi forestiere şi produse vegetale pot fi importate, cu condiţia ca ele sa fie supuse unor mãsuri speciale (dezinfecţie, combaterea insectelor, prelucrarea industriala imediata etc.) se va înştiinţa în timp util autoritatea competenta pentru carantina şi protecţia plantelor din ţara exportatoare.
5. Va trebui evitata pe cît posibil utilizarea materialului vegetal ca: paie, fin, frunze uscate şi alte produse vegetale ca material de ambalaj. Dacã se utilizeazã totuşi un astfel de material pentru ambalarea plantelor, a culturilor agricole de cimp şi a culturilor forestiere, acesta va trebui sa îndeplineascã condiţiile fitosanitare prevãzute în prezenta convenţie.
6. Schimburile de produse vegetale destinate reprezentanţilor celor doua tari vor trebui sa îndeplineascã condiţiile fitosanitare prevãzute în prezenta convenţie.
ART. 4
Importul de seminţe şi al altor materiale de înmulţire (bulbi, altoi, portaltoi, butaşi, pomi fructiferi, pomi ornamentali, pomi de padure etc.), precum şi de orice produse de origine vegetala, va fi permis numai pe baza unei aprobãri scrise emise de o autoritate competenta din secţiunea de carantina şi protecţia plantelor, imputernicita în acest scop de cãtre ţara importatoare la cererea societãţii importatoare; respectiva aprobare va specifica toate condiţiile fitosanitare ce urmeazã a fi garantate de certificatul fitosanitar emis de autoritatea competenta a tarii exportatoare.
ART. 5
Pãrţile contractante vor permite trecerea în tranzit de plante şi produse vegetale pe teritoriul lor conform prevederilor prezentei convenţii şi conform condiţiilor fitosanitare în vigoare în ţara prin care se expediazã în tranzit transportul.
ART. 6
Schimburile de plante şi produse vegetale se vor face cu respectarea nu numai a prevederilor prezentei convenţii, ci şi a condiţiilor specificate în acordurile comerciale încheiate între cele doua pãrţi contractante şi conform regulamentelor fitosanitare în vigoare în fiecare ţara care importa aceste produse.
ART. 7
Pãrţile contractante vor asigura un control fitosanitar de stat la punctele de frontiera (şosele, cai ferate, cai maritime şi aeriene) stabilite pentru importul, exportul şi trecerea în tranzit a plantelor şi produselor vegetale.
ART. 8
Recunoscind utilitatea unei colaborãri în domeniul ştiinţific şi, pe cît posibil, a unei unificari în metodele de protecţie a plantelor şi în mijloacele folosite, cele doua pãrţi contractante se angajeazã:
1. sa procedeze, o data pe an, la un schimb de informaţii asupra stãrii fitosanitare a culturilor şi pãdurilor, asupra mãsurilor utilizate în combaterea bolilor şi dãunãtorilor şi, de asemenea, asupra rezultatelor obţinute;
2. sa facã un schimb de literatura asupra protecţiei plantelor, punînd la indemina ambelor tari date despre progresele realizate în acest domeniu.
ART. 9
Recunoscind utilitatea şi necesitatea stabilirii unui contact cît mai frecvent între experţii în fitopatologie şi entomologie ai celor doua tari şi în vederea unui schimb de experienta ştiinţificã şi practica în domeniul protecţiei plantelor, cele doua pãrţi contractante accepta în general ca experţii sa efectueze schimburi de vizite în condiţii de reciprocitate.
ART. 10
Pãrţile contractante au cãzut de acord sa-şi transmitã reciproc legislatiile în vigoare privind problemele de carantina fitosanitara, traduse în limbile engleza şi franceza.
ART. 11
Anexele la prezenta convenţie cuprind listele dãunãtorilor plantelor supuse mãsurilor de carantina în vigoare în Republica Socialistã România şi respectiv în Republica Arabã Egipt.
Autoritãţile competente în protecţia plantelor ale fiecãrei pãrţi contractante pot completa sau înlocui aceasta lista. Cealaltã parte contractantã va fi informatã pe cale oficialã asupra completãrilor sau inlocuirilor efectuate, care vor intra în vigoare în a 60-a zi de la primirea înştiinţãrii.
ART. 12
Dificultãţile ce pot surveni în legatura cu punerea în aplicare a prezentei convenţii vor fi examinate de o comisie mixtã.
Comisia va fi formatã din trei reprezentanţi pentru fiecare parte, respectiv doi experţi în protecţia plantelor şi un jurist.
Comisia se va constitui în termen de o luna de la cererea uneia dintre pãrţile contractante, pe teritoriul partii respective, şi va lucra în sesiune sub preşedenţia alternativa a fiecãrui membru al comisiei. Prima sesiune va fi condusã de un reprezentant al partii pe teritoriul cãreia se va tine sesiunea.
ART. 13
Prezenta convenţie va fi supusã aprobãrii, conform prevederilor legislative ale fiecãreia dintre pãrţile contractante şi va intra în vigoare în a 30-a zi de la ultima notificare trimisa pe cale oficialã prin care se comunica aprobarea.
Convenţia este încheiatã pe o perioada de 3 ani de la data intrãrii în vigoare.
Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu a denunţat-o cu 3 luni înainte de expirarea termenului ei legal, convenţia va rãmîne în vigoare în continuare pe noi perioade de cîte un an, putind fi denunţatã cu 3 luni înainte de expirarea fiecãreia dintre aceste perioade.
Încheiatã la Cairo la 6 aprilie 1972, în doua exemplare în limba engleza, fiind egal autentice.

ANEXA 1

LISTA
de daunatori, agenţi fitopatogeni şi buruieni ale plantelor şi ale materialului vegetal supuse mãsurilor de carantina fitosanitara în Republica Socialistã România

Daunatori
1. Anarsia Lineatella Zell.
2. Anastrepha ludens Sw.
3. Aphelenchoides fragarie (Ritzema Bos) Christie
4. Bruchidius incarnatus Boh.
5. Callosobruchus spp.
6. Caulophilus latinasus Say.
7. Ceratittis capitata Wied.
8. Dytilenchus angustus (Butler) Filipjev.
9. Eriosoma lanigerum Hausm.
10. Gilletteella cooleyi Gill.
11. Gnorimoschema opercullella Zell.
12. Grapholitha molesta Busck.
13. Heterodera rostochiensis Woll.
14. Heterodera schachtii Schmidt
15. Hypantria cunea Drury
16. Meloidogyne spp.
17. Popillia japonica Newm.
18. Prodenia (Spodoptera) litura F.
19. Quadraspidiotus perniciosus Comst.
20. Rhagoletis pomonella Walsh.
21. Tragoderma granarium Everts.
22. Zabrotes subfasciatus Boh.
23. Xylosandrus germanus Bland.

Agenţi fitopatogeni
1. Agrobacterium rhizogenes (Riker et al.) Conn.
2. Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns.) Conn.
3. Annulus pruni Christoff
4. Chalara quercina Henry
5. Corynebacterium michiganense (Erw. Smith) Jensen
6. Corynebacterium spedonicum (Spiekermann et Kotthoff) Skapatason et Brukholder
7. Cronartium ribicola (Lasch.) Fischer de Waldh.
8. Dilopia zeae (Schw.) Lev.
9. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson
10. Erwinia amylovora (Burrill) Winsl. et al.
11. Fusicoccum amygdali Del.
12. Hypoxylon pruinatum (Kl.) Cke.
13. Mycosphaerella laricina Hart.
14. Phytophthora fragariae Hickmann
15. Phoma lingam (Tode) Desm.
16. Plasmopara helianthi Novot.
17. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder
18. Pseudomonas marginata (Mc Culloch) Stapp
19. Rahbdocline pseudotsugae Syd.
20. Rosellinia necatrix(Hart.) Berl.
21. Septoria linicola (Speg.) Gar.
22. Septotus populiperda Wat. et Cash
23. Synchytriium endobioticum (Schilb.) Perc.
24. Tilletia horrida Takah.
25. Venturia populina (Vuill.) Fabr.
26. Virus simillis
27. Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson
28. Xanthomonas juglandis (Pierce) Dowson
29. Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) Dowson
30. Xanthomonas stewartii (Erw. Smith) Dowson

Buruieni
1. Acroptilon picris (Pall.) Fisch. Mey
2. Ambrosia artemisiaefolia L.
3. Ambrosia psilostachia DC.
4. Ambrosia trifida L.
5. Cenchrus tribuloides L.
6. Cuscuta spp.
7. Helianthus spp.
8. Orobanche spp.
9. Solanum rostratum Dunn.

ANEXA 2

LISTA
de daunatori, agenţi fitopatogeni şi buruieni ale plantelor şi ale materialului vegetal supuse mãsurilor de carantina fitosanitara în Republica Arabã Egipt

Daunatori care nu exista şi a cãror intrare este interzisã

I. Insecte
Lepisma saccharina L.
Aspidiotus bromeliae (Newn.)
Aspidiotus destructor Sign.
Lepidosaphes pistaceae Arkh.
Epidiaspis leperu Sign.
Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Hemiberlesia rapax Comst.
Hemiberlesia palmae Ckl.
Hemiberlesia popularum (Marlatt)
Asterolecanium phocnicis Green.
Chionaspis evonymi Sac.
Dysmicoccus alazon Williams
Eulecanitim capreae (Linn.)
Ferrisiana claviseta (Lobdell.)
Ferrisiana setosa (Lobdell.)
Nipaccoccusfilamentosus (Ckell)
Pseudoonidia Tesserata de GHarm.
Planococcus Kraunkiae (Kwyana)
Pulmicultor pulmarum (Ehrhorn)
Trionymus americanus (Ckll.)
Trionymus bromi Ferris
Trionymus clandestinis Mc. Connel
Apis poni
Phylloxera vastatrix Fitch
Trioza buxtoni Laing.
Eurygaster intergriceps Putom.
Rhopalosiphoninus spp.
Setomorpha margolaestrista Keuch.
Argyroploce leuctreta Meyr.
Clysia ambiguella Hb.
Laspeyrisia spp.
Aphomia gularia Zell.
Chilo spp.
Diatraea spp.
Busseola fusca Fuller
Sesamia spp.
Oryctos elegans Prell.
Popillia japonica Niwm.
Trogoderma Tarsalis M.
Catorama tabaci Guer.
Mezium americanum Cast.
Dinoderus brevis Horn.
Pseudophilus testaccus Gah.
Epithrix cucrmeris Herr.
Leptinotarsa decimlinsata Say.
Anthonomus spp.
Criptorhynchus mangifera Feb.
Cosmopolitus sordidus Germ.
Larinus spp.
Stephanoderes hampei Ferr.
Araeocerus fasciculatus Deg.
Toţi membrii familiei Cynipidae
Eurytoma spp.(dacã sînt daunatori ai plantelor)
Isp. spp.
Rhynchites spp.
Harmolita tritici Fitch
Harmolita grandis Riley
Tridomyrmex humilis Mayr
Maycticola destructor Say
Eumerus strigatus Fall.
Merodon equestris F.
Cephus cincotus

II. Unele boli care nu exista şi a cãror intrare este interzisã
La citrice:
Mana citricelor şi miezul negru al lamiilor (Pseudomonas syringae)
Cancerul citricelor (Xantomonas sitri)
La meri, peri şi medlar (pom din familia trandafirilor cu fructe mici asemãnãtoare merelor, care se maninca atunci cînd sînt parte putrede);
Arsura la pere şi mere (erwinia amylovora)
Patarea merelor din cauza unei ciuperci (Phyllostica solitaria)
Putrezirea merelor din cauza unei ciuperci (Clomerella cingulata)
La cires:
Cancerul şi pierderea culorii (Pseudomonos syringe)
La piersici:
Pete bacteriene pe prune şi piersici (Glaeodes pomigena)
Riia coletului (Agrobacterium tumefaciens)
Pierderea culorii şi protuberante (Pseudomonas morsprumorum)
Rasucirea prunelor provocatã de o ciuperca (Taphrina pruni). Noduri negre pe ramurile prunilor provocate de o ciuperca (Dibotryon-morbosum).
La banane:
Boala lui Moke - Arsura bacteriana (Pseudomonas solanacearum)
La masline:
Noduri pe maslin (Pseudomonas savastanoia)
Antracnoza maslinilor (Gloeporium olivarum)
La vita:
Antracnoza viţei (Elsinoe ampelinashear)
Putregaiul negru al viţei (Guignardia bidwollu)
Bratul mort al viţei (Cyrptosporella viticolã)
La mango:
Antracnoza pomului mango (Colletotrichum gloesparioides)
Riia pomului mango (Elsinoe mangiferae)
Rugina roşie a pomului mango (Cephaleuras virescens)
La fructele simburoase:
Putregaiul cafeniu al simburoaselor provocat de o ciuperca (Sclerotinia fructigena, Sclerotinia Lapa şi Sclerotinia fructicola)
La smochine:
Taciunele smochinelor provocat de o ciuperca (Aspergillus niger)
Arsura tirzie a smochinelor provocatã de o ciuperca (Phytophtora infestans)
Pierderea culorii smochinelor provocatã de o ciuperca (Nectria cinnabarina)
Cancerul smochinelor provocat de o ciuperca (Phomopsis cinerensens)
La cartofi:
Virusul piticirii galbene
Virusul patarii în cerc şi cu consistenta de pluta
Dezintegrarea neagra provocatã de o ciuperca (Synchytrium endobioticum)
Patarea în cerc provocatã de o ciuperca (Corynebacterium spedonicum)
Virusul tuberculului fusiform
La trestia de zahãr:
Boala din Java a lui Cumming (Xanthomonas albilineans)
Boala fabricãrii de guma (Xanthomonas vasculorum)
Putregaiul phytophtora (Phytophtora erythrosepteca)
Rugina (Puccinia Kucheru)
Patarea Helmenthosporium (Helmenthosporium sachari) (Helmenthosporium stenospiliem)
La porumb:
Putregaiul tulpinei şi al stiuletelui (Diploidia zeae)
Putregaiul giberelinic (Giberella zeae)
Boala lui Stewart sau arsura bacteriana a porumbului (Xanthomonas Stewartu)
Patarea frunzei (Helminthosporium maydis, Helminthosporium carbonum) (Colchlioblus heterostrophus)
La sorg:
Taciunele zburator al bobului (Sphacelotheca cruenta)
Putregaiul radacinii (Pythium arrhenomanes)
La grîu:
Ergot (Claviceps purpurea)
Riia (Giberella şi Fusarium spp.)
Ophiobolus graminis
Putregaiul plantei şi putregaiul radacinii (Helminthosporium sativum)
Patarea frunzei şi patarea glumei (Septoria tritici şi Septoria nodorum)
Arsura (Typhula itoana şi Typhula idahoensis)
La ovaz:
Taciunele urit mirositor (Tilletia caries)
Patarea frunzei (Septoria passerinu)
Pleava neagra (Xanthomonas translucens)
Putregaiul negru al radacinii (Thielaviopsis basicola)
La tutun:
Antracnoza tutunului (Colletotrichum destructivum)
La orez:
Patarea cafenie ingusta a frunzei (Cercopora oryzae)
Necromacitoza din Arkansas (Ophiobolus oryzinus)
Boala Bakanea (Giberella fuyikuroi)
Taciunele negru (Nesvossia horsida)
Falsul taciune (Ustilaginoidea virus)
La ceapa:
Innegrirea cepei (Colletotrichum circinas)
La bulbi:
Putrezirea Botrytis a gladiolei (Botrytis gladiolorum)
Putrezirea Botrytis a lalelei (Botrytis tulipae)
Putrezirea Botrytis a irisului (Botrytis canvoluta)
Antracnoza lalelei (Gleossporium thumenu)
Arsura florii de lalea (Phytophtora cactorum)
Putregaiul cenusiu al lalelei (Rhizoctonia tuliporum)
Putrezirea bazei tulpinii narcisei (Fusarium bulbigenum)
Arsura narcisei (Stagonospora curtisu)
Mucegaiul alb al narcisei (Ramularia valisumbrosae)
Putrezirea narcisei (Botrytis narcissicola)
Putrezirea bazei tulpinii crinului (Phytophtora castorum)
Putrezirea fusarium a crinului (Fusarium oxysporum)
Putrezirea Bottrytis a zambilei (Botrytis hyacinthi)

III. Boli provocate de nematozi
Nematodul:
Pe radacina sfeclei şi a altor plante (Heterodera schiachtu)
Pe radacina cartofului (Heterodera rostochiensis)
Pe cartofi (Pratylenchus pratentis)
Pe capsuni (Aphelenchoides fragaria)
Pe grîu (Anguinea tritici)
Pe ceapa (Ditylenchus dipsaci)
Pe orez (Ditylenchus angustus)
Pe orez (Hirschmanniella oryzae)
Pe multe alte culturi (Meloidogyne spp.)
Pe cartofi (Ditylenchus destructor)
Acarieni daunatori
Tetranychus cucurbitaccarum (Sayed)
Eutetranychus orientalis (Klein)
Eutetranychus africanus (Banks)
Brevipalpus obovatus Donnadieu
Brevipalpus phornicic (Con. şi Fan.)
Cenopalpus lanceolatisetae (Attiah)
Eriphypes vitis Pagemstecher
Eriophypes pyri Pagenstecher
Rhizogluphus echonipus (Fum. şi Robin)
Brevipalpus californicus (Banks)

ANEXA 3

CERTIFICAT FITOSANITAR Nr.........

Prezentul certificat atesta ca plantele, pãrţile de plante sau produsele vegetale descrise mai jos au fost atent examinate în totalitatea lor sau pe baza unei probe reprezentative la ........................ de .............................................................. şi sînt considerate, conform cunoştinţelor sale, practic indemne de boli şi daunatori periculosi pentru culturi; ca acest transport este considerat corespunzãtor regulamentelor fitosanitare în vigoare în ţara importatoare, asa cum a fost specificat în declaraţia suplimentarã sau pe alta cale ..........................................................................

Data fumigatiei sau dezinfectiei Tratamentul
Durata Substantele chimice şi concentratia lor
Alte observaţii: ....................................................

Descrierea transportului

Numele şi adresa expeditorului: ...................................
Numele şi adresa beneficiarului: ..................................
Numãrul şi felul ambalajelor: .....................................
Marca ambalajelor: ................................................
Provenienta: ......................................................
Mijlocul de transport: ........... Punctul de intrare: ............
Denumirea botanica: ...............................................
Localitatea ......................... Data............19......

Inspectorul pentru carantina fitosanitara

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016