Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONVENTIE din 21 decembrie 1963 privind infiintarea si exploatarea impreuna a parcului comun de vagoane de marfa
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 21 decembrie 1963  privind infiintarea si exploatarea impreuna a parcului comun de vagoane de marfa    Twitter Facebook
Cautare document

CONVENTIE din 21 decembrie 1963 privind infiintarea si exploatarea impreuna a parcului comun de vagoane de marfa

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: COLECTIA H.C.M. nr. 33 din 29 iunie 1964
Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romane, Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice şi Republicii Socialiste Cehoslovace:
Avînd în vedere creşterea continua a transporturilor feroviare de mãrfuri dintre aceste tari şi pornind de la recomandãrile organelor Consiliului de Ajutor Economic Reciproc privitoare la o mai buna folosire a vagoanelor de marfa şi sporirea economicitatii transporturilor,
au hotãrît sa încheie prezenta Convenţie despre cele ce urmeazã:

ART. 1
1. În scopul creãrii condiţiilor necesare pentru reducerea parcursurilor în stare goala ale vagoanelor de marfa în traficul internaţional şi intern, accelerarii rulajului şi sporirii eficacitatii economice a exploatãrii vagoanelor de marfa, precum şi reducerii intensitatii traficului de marfa şi a unei folosiri mai bune a magistralelor feroviare internaţionale, a statiilor de frontiera şi de triaj, Pãrţile Contractante au convenit sa înfiinţeze parcul comun al vagoanelor de marfa, denumit în cele ce urmeazã "parcul comun".
2. Parcul comun se înfiinţeazã din vagoane de marfa cu 2 şi 4 osii (acoperite şi descoperite) de ecartament 1435 mm.
3. Felul şi cantitatea vagoanelor transmise în parcul comun de cãtre Pãrţile Contractante, care au cai ferate cu ecartament de 1435 mm, trebuie sa corespundã nevoilor reale ale transporturilor internaţionale pe cãile lor ferate ţinînd cont de folosirea acestor vagoane în traficul intern.
4. Cantitatea vagoanelor transmise în parcul comun de Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice trebuie sa corespundã aproximativ cantitãţii vagoanelor din parcul comun care se gãsesc zilnic pe cãile ferate ale U.R.S.S.
ART. 2
1. Pentru soluţionarea problemelor legate de înfiinţarea şi exploatarea împreunã a parcului comun în condiţiile stabilite prin prezenta Convenţie, se instituie Consiliul parcului comun al vagoanelor de marfa, denumit mai departe "Consiliu".
2. Consiliul se compune din reprezentanţii împuterniciţi ai tuturor Pãrţilor Contractante - cîte unul de la fiecare Parte. Consiliul se întruneşte în şedinţele sale în mãsura necesitãţii, însã cel puţin o data pe an.
3. Consiliul este împuternicit sa discute toate problemele legate de îndeplinirea prezentei Convenţii şi sa ia hotãrîri asupra acestor probleme. Hotãrîrile se iau de cãtre Consiliu numai cu acordul reprezentanţilor tuturor Pãrţilor Contractante.
4. Consiliul îşi aproba singur Regulamentul sau de lucru.
ART. 3
1. Pentru asigurarea îndeplinirii hotãrîrilor Consiliului şi efectuarea tuturor lucrãrilor curente legate de exploatarea parcului comun, precum şi pentru urmãrirea circulaţiei trenurilor internaţionale de marfa şi cãlãtori, activitãţii statiilor de frontiera şi realizãrii mãsurilor coordonate de dirijare privind acordarea de ajutor cãilor ferate ale Pãrţilor Contractante în vederea asigurãrii transporturilor mãrfurilor de export-import, Consiliul are un aparat executiv permanent - Biroul pentru exploatarea parcului comun de vagoane de marfa, denumit în continuare "Birou", cu sediul în oraşul Praga - capitala Republicii Socialiste Cehoslovace.
2. Biroul se compune din directorul Biroului, adjunctul sau, un numãr necesar de specialişti şi personal tehnic şi de serviciu.
3. Directorul Biroului şi locţiitorul sau se numesc şi se elibereazã din funcţie de cãtre Consiliu. Ceilalţi colaboratori ai Biroului se numesc şi se elibereazã din funcţie de directorul Biroului în conformitate cu Regulamentul Biroului, iar colaboratorii-specialişti se numesc şi se elibereazã din funcţie de directorul Biroului cu acordul reprezentantului tarii respective în Consiliu.
4. Lucrãrile Biroului sînt conduse de directorul Biroului care rãspunde în fata Consiliului.
5. La îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, directorul Biroului, locţiitorul sau şi colaboratorii-specialişti ai Biroului funcţioneazã în calitate de funcţionari internationali.
6. Biroul se bucura de drepturi de persoana juridicã.
Biroul, precum şi functionarii Biroului se bucura de aceleaşi privilegii şi imunitãţi de care se bucura şi Consiliul de Ajutor Economic Reciproc şi functionarii sãi în conformitate cu art. II şi punctele 2, 4 şi 5 din art. V ale Convenţiei privind capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Totodatã directorul Biroului are dreptul şi este obligat sa renunţe la imunitatea acordatã oricãrui funcţionar al Biroului, în acele cazuri cînd, dupã pãrerea lui, imunitatea impiedica înfãptuirea justiţiei şi se poate renunţa la aceasta fãrã a prejudicia interesele Biroului. În ceea ce priveşte directorul Biroului şi locţiitorul sau, dreptul de renunţare la imunitate aparţine Consiliului.
7. Atribuţiile şi împuternicirile Biroului, componenta sa, modul de lucru şi alte probleme legate de activitatea Biroului, se stabilesc prin Regulamentul Biroului, aprobat de Consiliu.
8. Cheltuielile legate de întreţinerea Biroului, se suporta în pãrţi egale de cãile ferate ale Pãrţilor Contractante.
ART. 4
1. Pãrţile Contractante sînt de acord ca vagoanele ce se transmit în parcul comun, trebuie sa fie vagoane standardizate. Totuşi, în perioada de tranzitie necesarã pentru efectuarea standardizarii vagoanelor, se admite exploatarea în parcul comun a vagoanelor care corespund cerinţelor tehnice speciale pentru aceasta perioada stabilite în Regulamentul privind folosirea împreunã a parcului comun al vagoanelor de marfa, denumit mai departe "Regulament OPW".
2. În Regulamentul OPW, în afarã de cerinţele tehnice pe care trebuie sa le îndeplineascã vagoanele ce se transmit în parcul comun, se stabilesc de asemenea modul de folosire a acestor vagoane, metodele de determinare a cotei de calcul a cãilor ferate ale Pãrţilor Contractante la parcul comun, precum şi modul de includere a acestor vagoane în parcul comun şi modul de scoatere a lor din acest parc, modul de decontare dintre cãile ferate pentru folosirea vagoanelor din parcul comun, şi se rezolva alte probleme legate de utilizarea parcului comun. Totodatã, modul de folosire a vagoanelor transmise de U.R.S.S. în parcul comun, se stabileşte ţinînd cont de condiţiile ce decurg din diferenţa de largime a ecartamentului cãilor ferate U.R.S.S. şi a altor Pãrţi Contractante.
3. Regulamentul OPW se aproba de Consiliu.
4. Felul şi cantitatea vagoanelor ce se transmit de Pãrţile Contractante în parcul comun, se stabilesc periodic de Consiliu ţinînd seama de prevederile punctelor 3 şi 4 ale art. I din prezenta Convenţie.
ART. 5
1. Vagoanele incluse în parcul comun rãmîn în proprietatea acelei Pãrţi Contractante care a transmis aceste vagoane. Vagoanele incluse în parcul comun, pe lîngã initialele caii ferate cãreia îi aparţin, se înseamnã cu un semn special.
2. Vagoanele parcului comun sînt folosite de cãile ferate ale Pãrţilor Contractante, în special în traficul internaţional dintre aceste Pãrţi. Aceste vagoane pot fi utilizate şi în traficul intern al Pãrţilor Contractante şi în traficul cu ţãrile neparticipante la prezenta Convenţie.
3. În cazul încãrcãrii vagoanelor din parcul comun de cãile ferate ale uneia din Pãrţile Contractante, cu destinaţia spre cãile ferate ale ţãrilor neparticipante la prezenta Convenţie, cota de calcul a cãilor ferate ale acestei Pãrţi se micşoreazã în mod corespunzãtor.
4. Toate condiţiile dupã care vagoanele din parcul comun vor fi indrumate la cãile ferate ale ţãrilor neparticipante la prezenta Convenţie, se stabilesc prin Regulamentul OPW.
ART. 6
1. Pãrţile Contractante au convenit ca îngrijirea, întreţinerea şi reparaţiile curente ale vagoanelor din parcul comun sa se facã de cãile ferate ale Partii care foloseşte aceste vagoane.
2. Reparaţiile periodice ale vagoanelor din parcul comun, se vor efectua de cãile ferate ale Partii Contractante cãreia îi aparţin aceste vagoane, în termenele prevãzute de schemele unice ale reparaţiilor planificate, prevãzute de Regulamentul OPW. În perioada de tranzitie se pot folosi totuşi schemele reparaţiilor planificate stabilite la cãile ferate respective.
3. Pentru efectuarea reparaţiilor periodice, vagoanele din parcul comun se indrumeaza la calea feratã a Partii Contractante cãreia îi aparţin, astfel ca aceste vagoane sa soseascã la acea cale feratã înainte de termenul de expirare stabilit pentru reparaţia periodicã.
4. Condiţiile şi felul reparaţiilor, modul de asigurare a cãilor ferate ale Pãrţilor Contractante care folosesc vagoane din parcul comun cu piesele de schimb pentru reparaţia acestor vagoane, precum şi modul de îndrumare al vagoanelor din parcul comun la reparaţia periodicã se stabilesc de Regulamentul OPW.
ART. 7
Pentru pierderea, deteriorarea grava care necesita reparaţii la nivelul celor periodice, sau pentru o deteriorare în urma cãreia vagonul din parcul comun urmeazã sa fie scos din parcul inventar al caii ferate a Partii Contractante - proprietara a acestui vagon, calea feratã care foloseşte acest vagon, poarta rãspunderea conform Regulamentului OPW.
ART. 8
1. Cãile ferate ale Pãrţilor Contractante folosesc vagoanele din parcul comun în mod gratuit, dacã numãrul vagoanelor folosite de ele nu depãşeşte cota lor de calcul.
2. Cota de calcul a cãilor ferate ale fiecãreia din Pãrţile Contractante se stabileşte pe fel de vagoane, luind ca baza cota efectivã de participare a Partii respective în parcul comun şi acele devieri de la aceasta cota, care sînt prevãzute în Regulamentul OPW. Stabilirea cotei de calcul se face de Birou.
3. Dirijarea existentului vagoanelor din parcul comun între cãile ferate ale Pãrţilor Contractante se efectueazã de Birou prin compensare dupã cantitate şi fel de vagoane, în conformitate cu Regulamentul OPW.
4. Pentru folosirea vagoanelor peste cota de calcul, cãile ferate ale Pãrţilor Contractante, potrivit calculelor Biroului, deconteazã în folosul cãilor ferate al cãror existent de vagoane în parcul comun este mai mic decît cota lor de calcul, plata pentru fiecare vagon/zi conform Regulamentului OPW. Cuantumul taxelor pentru fiecare vagon/zi se stabileşte de Consiliu.
5. Dacã Biroul primeşte de la una din cãile ferate ale Pãrţilor Contractante o cerere pentru completarea parcului sau cu vagoane corespunzãtor cotei de calcul a acestei cai ferate, Biroul înştiinţeazã neîntîrziat despre aceasta acele cai ferate al cãror existent de vagoane în parcul comun depãşeşte cota lor de calcul, precum şi cãile ferate de tranzit şi coordoneazã cu acestea transmiterea numãrului necesar de vagoane, astfel ca în decurs de 2 zile de la data înştiinţãrii Biroului (considerind de la începutul zilei urmãtoare), calea feratã care a fãcut cererea sa-şi primeascã completarea respectiva cu vagoane din parcul comun de la cãile ferate vecine.
6. Cãile ferate ale Pãrţilor Contractante care nu au îndeplinit indicaţiile Biroului fac o plata pentru folosirea vagoanelor pe care ele trebuiau sa le predea, corespunzãtor cu taxele progresiv sporite în funcţie de timpul de reţinere a vagoanelor, taxe diferenţiate în primul şi al doilea semestru. Cuantumul acestor taxe se stabileşte în Regulamentul OPW.
7. Dacã cãile ferate ale uneia din Pãrţile Contractante nu au primit vagoanele din parcul comun ce le-au fost transmise, cãile ferate transmitatoare sînt scutite de plata pentru numãrul respectiv de vagoane/zile în conformitate cu Regulamentul OPW.
3. Stabilirea existentului şi evidenta vagoanelor din parcul comun pe cãile ferate ale Pãrţilor Contractante, precum şi decontãrile între aceste cai ferate se efectueazã de Birou în conformitate cu Regulamentul OPW.
ART. 9
1. Ajutorul reciproc de vagoane se realizeazã pe baza înţelegerii dintre cãile ferate ale Pãrţilor Contractante interesate, pe cît posibil, pe seama vagoanelor din parcul comun.
2. Despre înţelegerea realizatã între cãile ferate ale Pãrţilor interesate cu privire la acordarea ajutorului de vagoane din parcul comun, cãile ferate ale Pãrţilor respective înştiinţeazã de urgenta Biroul. În acest caz cota de calcul a vagoanelor din parcul comun se majoreazã în mod corespunzãtor pentru cãile ferate care au primit ajutorul şi, se micşoreazã, pentru cãile ferate care au acordat ajutorul.
3. Condiţiile acordãrii ajutorului reciproc de vagoane se coordoneazã între cãile ferate ale Pãrţilor interesate.
ART. 10
Limba de lucru a Consiliului şi a Biroului, este limba rusa. Toate documentele în legatura cu şedinţele Consiliului şi cu activitatea Biroului, se întocmesc în limba de lucru.
ART. 11
Prezenta Convenţie este încheiatã pe un termen nelimitat. Fiecare din Pãrţile Contractante poate sa renunţe la participarea la prezenta Convenţie, instiintind despre aceasta pe depozitarul Convenţiei cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea anului calendaristic curent. Aceasta înştiinţare intra în vigoare de la 1 ianuarie a anului urmãtor.
ART. 12
La prezenta Convenţie pot adera cu acordul tututor Pãrţilor Contractante şi alte tari prin transmiterea documentului de aderare cãtre depozitarul Convenţiei spre pãstrare.
ART. 13
Convenţia poate fi modificatã sau completatã oricind cu acordul tuturor Pãrţilor Contractante. Propunerile privind modificarea sau completarea Convenţiei se trimit de Partea interesatã depozitarului Convenţiei, care ia mãsuri pentru coordonarea lor cu Pãrţile Contractante. ART. 14
Prezenta Convenţie urmeazã sa fie supusã aprobãrii Guvernelor Pãrţilor Contractante.
Convenţia va intra în vigoare dupã expirarea termenului de 30 de zile de la predarea ultimului document de aprobare a acestei Convenţii cãtre depozitar, spre pãstrare, despre care depozitarul înştiinţeazã Pãrţile Contractante.
Prezenta Convenţie s-a întocmit în limba rusa, într-un singur exemplar şi se transmite pentru pãstrare Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, care va îndeplini funcţia de depozitar al acestei Convenţii.
Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace va trimite tuturor Pãrţilor Contractante copii certificate ale Convenţiei.
Drept care reprezentanţii împuterniciţi ai Pãrţilor Contractante au semnat prezenta Convenţie.
Încheiatã la Bucureşti, la 21 decembrie 1963.

Din împuternicirea Guvernului Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Bulgaria Republicii Populare Romane
(ss) Simionov N. (ss) D. Simulescu

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Ungare Din împuternicirea Guvernului
(ss) L. Foldwary Uniunii Republicilor
Socialiste Sovietice
(ss) N. Gavrilov
Din împuternicirea Guvernului
Republicii Democrate Germane

Din împuternicirea Guvernului Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Polone Republicii Socialiste
(ss) P. Lewinski Cehoslovace
(ss) P. Bouda
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016