Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 15 aprilie 1972  privind protectia plantelor si carantina fitosanitara intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statului Spaniol*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 15 aprilie 1972 privind protectia plantelor si carantina fitosanitara intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Statului Spaniol*)

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 12 decembrie 1972

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Statului Spaniol,
animate de dorinta de a-şi coordona eforturile pentru a lupta în mod eficace contra bolilor şi dãunãtorilor plantelor,
în scopul prevenirii reciproce a introducerii şi rãspîndirii bolilor şi dãunãtorilor periculosi,
pentru consolidarea şi intensificarea relaţiilor economice, comerciale şi, de asemenea,
pentru dezvoltarea schimburilor tehnice şi ştiinţifice în domeniul fitosanitar între cele doua tari,
au hotãrît sa încheie prezenta convenţie şi, în acest scop,
au convenit asupra celor ce urmeazã:


ART. 1
În scopul protejãrii economiei rurale şi forestiere impotriva daunelor provocate de boli, daunatori ai plantelor şi de buruieni periculoase pentru plante (în continuare daunatorii plantelor), cele doua pãrţi contractante se obliga sa respecte urmãtoarele dispoziţii:
1. sa supravegheze şi sa controleze culturile agricole şi terenurile necultivate sau împãdurite, în scopul depistarii focarelor dãunãtorilor periculosi pentru agricultura şi silvicultura;
2. sa introducã lupta impotriva dãunãtorilor plantelor prin mãsurile legislative, tehnice şi administrative necesare şi sa recomande agricultorilor şi silvicultorilor aplicarea metodelor de prevenire şi de lupta impotriva dãunãtorilor plantelor, informindu-i asupra avantajelor economice care se pot obţine prin înlãturarea sau limitarea calamitãţilor provocate de atacurile dãunãtorilor.
3. Hotãrîrile acestei convenţii pot sa se aplice, de asemenea, dacã guvernele contractante considera acest fapt indicat, la locurile de inmagazinare, vase, vehicule sau materiale care însoţesc plantele, inclusiv pãmîntul care intra în transportul internaţional al plantelor şi produselor vegetale.
ART. 2
1. Pãrţile contractante se obliga sa se informeze reciproc, în scris, asupra apariţiei pe teritoriile lor a dãunãtorilor plantelor, prevãzuţi în anexa la prezenta convenţie, care constituie un pericol deosebit pentru culturile agricole şi forestiere.
ART. 3
În scopul prevenirii introducerii şi rãspîndirii dãunãtorilor plantelor prin schimburile comerciale, cele doua pãrţi contractante vor lua urmãtoarele mãsuri:
1. Controlul expedierilor de plante şi produse vegetale care circula în traficul internaţional şi, pe cît posibil, supravegherea expedierilor de alte articole sau produse care circula în traficul internaţional în cazul cînd acestea pot vehicula daunatori ai plantelor şi produselor vegetale, controlul şi supravegherea tuturor instalaţiilor de depozitare şi transport, utilizate în traficul internaţional, fie de plante şi produse vegetale, fie de alte produse, mai ales cu scopul de a preveni raspindirea dãunãtorilor plantelor peste granitele naţionale.
2. Orice expediere de plante sau produse de origine vegetala trebuie sa fie însoţitã de un certificat fitosanitar redactat dupã modelul anexat la prezenta convenţie, eliberat de cãtre serviciul autorizat în acest scop în ţara exportatoare. Aceste certificate, redactate în limbile franceza, engleza, spaniola sau germanã, vor atesta:
- ca transportul este considerat conform cu reglementãrile fitosanitare în vigoare în ţara importatoare;
- ca plantele şi produsele de origine vegetala exportate sînt indemne de daunatorii plantelor mentionati în lista anexatã la prezenta convenţie sau de alţi daunatori precizati în clauzele suplimentare;
- locul de provenienta a acestor plante şi produse de origine vegetala;
- tratamentul la care a fost supus transportul sau orice alta clauza fitosanitara suplimentarã solicitatã de importator.
Certificatul nu va putea prezenta modificãri sau ştersãturi.
3. Certificatul fitosanitar nu exclude dreptul la un nou control fãcut de ţara importatoare şi aplicarea altor mãsuri considerate necesare (refuzarea intrãrii, dezinfectia, gazarea etc.).
4. În cazul în care se constata prezenta dãunãtorilor plantelor, ţara importatoare va trebui sa informeze, în cel mai scurt timp posibil, serviciul central de protecţia plantelor şi carantina al tarii exportatoare.
Dacã serviciul de protecţia plantelor şi carantina al tarii importatoare decide ca aceste plante şi produse agricole sau forestiere pot fi importate, cu condiţia de a fi supuse aplicãrii anumitor mãsuri speciale (dezinfecţie, gazare, transformãri imediate etc.), aceasta decizie va fi comunicatã în cel mai scurt timp serviciului central de protecţia plantelor şi carantina al tarii exportatoare.
5. Serviciul de protecţia plantelor şi carantina al tarii importatoare nu-şi va asuma nici o responsabilitate în cazul în care produsele supuse în mod obligatoriu la dezinfecţie vor suferi deteriorãri în cursul acestei operaţii.
6. Produsele vegetale ca: paie, fin, frunze uscate şi orice alte produse vegetale nu vor trebui sa fie utilizate ca ambalaj. Dacã aceste produse sînt utilizate ca ambalaj la produse agricole şi forestiere, ele vor trebui sa indeplineasea condiţiile fitosanitare ale prezentei convenţii.
7. Schimburile de produse vegetale destinate reprezentanţilor diplomatici ai celor doua tari vor trebui sa fie conforme cu dispoziţiile fitosanitare ale prezentei convenţii.
ART. 4
Seminţele şi alte materiale destinate inmultirii (bulbi, tuberculi, rizomi, altoi, portaltoi, butaşi), pomi fructiferi, arbori ornamentali sau forestieri etc., precum şi orice produs de origine vegetala, pot fi importate pe baza autorizaţiei scrise prealabile a serviciului de protecţia plantelor şi carantinei al tarii importatoare, eliberata la cererea întreprinderii importatoare; autorizaţia va specifica toate condiţiile fitosanitare care trebuie sa fie garantate prin certificatul fitosanitar eliberat de organul competent al tarii exportatoare.
ART. 5
Pãrţile contractante vor autoriza tranzitul plantelor şi produselor de origine vegetala pe teritoriul lor în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii, precum şi cu legislaţia fitosanitara în vigoare în ţara de tranzit.
ART. 6
Schimburile de plante şi de produse de origine vegetala vor trebui sa fie conforme nu numai cu dispoziţiile prezentei convenţii, ci şi cu condiţiile stipulate în acordurile comerciale încheiate între cele doua pãrţi contractante şi cu dispoziţiile fitosanitare referitoare la importul acestor produse, în vigoare în fiecare ţara.
ART. 7
Cele doua pãrţi contractante vor asigura un control oficial de stat la punctele de frontiera (rutiere, feroviare, maritime şi aeriene) stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul plantelor sau produselor de origine vegetala.
ART. 8
Cele doua pãrţi contractante, recunoscind utilitatea colaborãrii în domeniul ştiinţei şi oportunitatea de a unifica, pe cît posibil metodele şi mijloacele de protecţie a plantelor, se obliga:
1. sa-şi transmitã reciproc, o data pe an, informãri asupra situaţiei fitosanitare a culturilor şi pãdurilor, asupra mãsurilor luate pentru lupta impotriva dãunãtorilor şi, de asemenea, asupra rezultatelor obţinute;
2. sa facã schimb de literatura în domeniul protecţiei plantelor, ceea ce va permite o mai buna cunoaştere a progreselor obţinute în acest domeniu în fiecare dintre tari.
ART. 9
Cele doua pãrţi contractante, recunoscind utilitatea şi necesitatea unui contact, cît mai frecvent posibil, între specialiştii în fitopatologie şi entomologie din cele doua tari, în scopul unui schimb de experienta ştiinţificã şi practica în domeniul protecţiei plantelor, accepta, în principiu, ca vizitele specialiştilor sa aibã loc în condiţii de reciprocitate.
ART. 10
Pãrţile contractante au cãzut de acord sa efectueze schimburi de legislaţie referitoare la problemele de carantina fitosanitara, în limba franceza sau engleza.
ART. 11
Anexa la prezenta convenţie conţine listele dãunãtorilor plantelor supuse mãsurilor de carantina fitosanitara în Republica Socialistã România şi, respectiv, Spania.
Organele competente de protecţia plantelor şi carantina ale pãrţilor contractante pot sa completeze sau sa modifice lista proprie. Completãrile sau modificãrile vor fi notificate celeilalte pãrţi contractante pe cale diplomaticã şi vor intra în vigoare la 60 de zile dupã notificare.
ART. 12
Dificultãţile pe care le-ar putea ridica aplicarea prezentei convenţii vor fi examinate de o comisie mixtã.
Comisia se va compune din trei reprezentanţi pentru fiecare parte, dintre care doi trebuie sa fie specialişti în protecţia plantelor şi unul specialist în legislaţia fitosanitara.
Comisia se va întruni în termen de o luna de la convocarea facuta de una dintre pãrţile contractante pe teritoriul acesteia şi va lucra în şedinţe conduse în mnd alternativ de unul dintre membrii fiecãrei delegaţii. Prima şedinţa va fi condusã de un membru al delegaţiei partii pe teritoriul cãreia are loc intilnirea.
ART. 13
Prezenta convenţie va fi supusã aprobãrii conform dispoziţiilor legislative ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare dupã 30 de zile de la ultima notificare a aprobãrii pe cale diplomaticã.
Convenţia se încheie pe o perioada de 3 ani de la intrarea ei în vigoare.
Dacã nici una dintre pãrţile contractante nu o denunta cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate, convenţia va rãmîne în vigoare pentru noi perioade de cîte un an, putind fi denunţatã cu 3 luni înainte de expirarea fiecãreia dintre aceste perioade.
Întocmitã la Bucureşti la 15 aprilie 1972, în doua exemplare autentice în limba franceza.


ANEXA 1

CERTIFICAT FITOSANITAR

Se certifica prin prezentul ca plantele, pãrţile de plante sau produsele vegetale descrise mai jos au fost examinate atent, în totalitate sau pe baza unei probe reprezentative, la ....... 19 ....... de ............, delegat autorizat de Inspectoratul de stat pentru protecţia plantelor din Republica Socialistã România şi sînt socotite, potrivit cunoştinţelor sale, practic indemne de boli şi daunatori periculosi pentru culturi şi ca acest transport este considerat corespunzãtor regulamentelor fitosanitare actualmente în vigoare în ţara importatoare, asa cum s-a precizat în declaraţia suplimentarã anexatã sau altfel.
...........................................................................
Data fumigarii sau dezinfectiei: ................ Tratamentul: .............
Durata ............ Produse chimice şi concentratia: .......................
Declaraţie suplimentarã ....................................................
____________________________________________________________________________
Descrierea transportului
Numele şi adresa expeditorului .............................................
Numele şi adresa destinatarului: ...........................................
Numãrul şi felul pachetelor: ...............................................
Marca pachetelor: ..........................................................
Originea: .................................................................
Mijlocul de transport: .................. Punctul de intrare ..............
Cantitatea şi felul produselor: ...........................................
Denumirea botanica ........................................................
Localitatea .............................................
Data ........ 19 ...

L. S.
Inspector de carantina fitosanitara


LISTA

dãunãtorilor, agenţilor fitopatogeni şi buruienilor periculoase pentru culturile şi produsele de origine vegetala, supuse mãsurilor de carantina fitosanitara în Republica Socialistã România

Daunatori

1. Anarsia lineatella Zell.
2. Anastrepha ludens Sw.
3. Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie
4. Bruchidius incarnatus Boh.
5. Callosobruchus spp.
6. Caulophilus latinasus Say.
7. Ceratitis capitata Wied.
8. Ditylenchus angustus (Butler) Filipjev
9. Eriosoma lanigerum Hausm.*1)
10. Gilletteella cooleyi Gill.
11. Gnorimoschema operculella Zell.
12. Grapholitha molesta Busck
13. Heterodera rostochiensis Woll.
14. Heterodera schachtii Schmidt
15. Hyphantria cunea Drury
16. Meloidogyne spp.
17. Popillia japonica Newn.
18. Prodenia (Spodoptera) litura F.
19. Quadraspidiotus perniciosus Comst.*1)
20. Rhagoletis pomonella Walsh.
21. Trogoderma granarium Everts
22. Zabrotes subfasciatus Boh.
23. Xylosadrus germanus Bland.

Agenţi fitopatogeni

1. Agrobacterium rhizogenes (Riker et al.) Conn
2. Agrobacterium tumefaciens (Smith et Towns) Conn*1)
3. Annulus pruni Christoff
4. Chalara quercina Henry
5. Corynebacterium michiganense (Erw. Smith) Jensen*1)
6. Corynebacterium sepedonicum (Spieckermann et Kotthoff) Skaptason et Burkholder
7. Cronartium ribicola (Lasch) Fischer de Waldh.
8. Diplodia zeae (Schw.) Lev.
9. Endothia parasitica (Murr.) P. J. et H. W. Anderson
10. Erwinia amylovora (Burrill) Winsl. et al.
11. Fusicoccum amygdali Del.
12. Hypoxylon pruinatum (Kl.) Cke.
13. Mycosphaerella laricina Hart.*1)
14. Phytophthora fragariae Hickmann
15. Phoma lingam (Tode) Desm.*1)
16. Plasmopora helianthi Novot.
17. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder
18. Pseudomonas marginata (Mc Culloch) Stapp*1)
19. Rhabdocline pseudotsugae Syd.
20. Rosellinia necatrix (Hart.) Berl.
21. Septoria linicola (Speg.) Gar.
22. Septotus populiperda Wat. et. Cash
23. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
24. Tilletia horrida Takah.
25. Venturia populina (Vuill.) Fabr.
26. Virus simillis
27. Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson
28. Xanthomonas juglandis (Pierce) Dowson*1)
29. Xanthomonas oryzae (Uyeda et Ishiyama) Dotvson
30. Xanthomonas stewartii (Erw. Smith) Dowson

Buruieni

1. Acroptilon picris (Pall.) Fisch. Mey
2. Ambrosia artemisiaefolia L.
3. Ambrosia psilostachia DC.
4. Ambrosia trifida L.
5. Cenchrus tribuloides L.
6. Cuscuta spp.
7. Helianthus spp.*2)
8. Orobanche spp.
9. Solanum rostratum Dunn.


LISTA

insectelor, nematozilor, agenţilor criptogamici, bacteriilor periculoase pentru culturile şi produsele de origine vegetala, supuse mãsurilor de carantina fitosanitara în Spania

Insecte

1. Aleurocanthus woglumi Azhby
2. Anastrepha fraterculus Wied.
3. Anastrepha ludens Losw
4. Anthonomus grandis Boheman
5. Ceratitis rosa Korach
6. Coccus viridis Oreen
7. Conotrechelus nenufar Kbet
8. Cydia molesta, Busck.
9. Dacus cucurbitae Cop.
10. Dacus dorsalis Hendel.
11. Dacus tryoni Progg.
12. Dacus zonarus Saund.
13. Dialeurodes citri. Ril y How.
14. Diatraea caceharalis Fabr.
l5. Epicauta vittate. Heb.
16. Epitrix cucumeris Harris
17. Icerya purchasi, Mask.
18. Hyphantria cunea Dru.
19. Leptinotarsa decemlineata Say.
20. Pectinophora gossypiella Saunders.
21. Popillia japonica Newn.
22. Pseudaulcaspis pentagona Târg.
23. Paratriesa cockerelli Salo.
24. Quadraspidiotus perniciosus Comst.
25. Rhagoletis fausta O. S.
26. Rhagoletis cingulata Lw.
27. Rhagoletis pomonella
28. Sesasia calamitis. Haps.
29. Stephanoderes hampei Werr.

Nematozi

1. Aphelenchoides blastophtorus Franklin.
2. Aphelenchoides fragariae Ritzema - Boos.
3. Aphelenchoides ritzemabossai. Schwartz.
4. Dytylenchus dipsaci Kuhn.
5. Heterodera rostochiensis.
6. Pratylenchus pratensis. De Man.
7. Pratylenchus penetrans Cobb.
8. Radopholus similis (Cobb).

Agenţi criptogamici

1. Ascochyta chlorospora.
2. Aspergilus flavus Lh.
3. Corticium salmonicolor B. st. Br.
4. Corticium Koleroga (Cks) Hohm.
5. Diaphorte perniciosa Maroch.
6. Endocenidiophora paradoxe (De Deynes) (sin. Thuclavoppsis sim. Thielaviopsia ethacetious)
7. Endoconidiophora fagacerum Bretz.
8. Endothia parasitica (Murr) And et And
9. Fusarium osiosporum Schl var. cubense (FF. Smit)
10. Graphium ulmi Schwarz.
11. Guignardia Bidwellii (Ellis) V et R.
12. Gymnosporangium juniperi - virginianae Schasw.
13. Mycosphaerella solani El y Rv.
14. Neofabraea malicorticis (Corley) Joskson.
15. Phoma citricarpa Mc. Alp.
16. Phyllosticta solitaria E y E.
17. Phytophtora eritroseptica (Pothy)
18. Phytophtora nicotianae var. parasitica (Destur)
19. Sclerotinia bulborum (Walk) Rehm
20. Sclerotinia gladioli (Masa) Dray
21. Sclerotinia tuliporum Dleb.
22. Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.

Bacterii

1. Corynebacterium sepedonicum
2. Corynebacterium flacum faciens (Hodges)
3. Erwina amylovora Wins (sin. Bacillus amylovorus) (Burr-Trev)
4. Phytomonas citri Hasse (sin. Pseudomonas citri Hse, sin. Bacterium citri Doidge)

Virusuri

1. Aster yelow California Strains virus.
2. Curly dwarf.
3. Citrus tristeza virus Meneghini.
4. Boala lui Pierce la vita de vie.
5. Spindle curly dwarf. Roza Spindle tuber virus (Acrogenus solani Holmea, Heveru-Holmes)
6. Potato witches broom
7. Sacharum virus. Nanisime virotice la sfecla de zahãr.
8. Virozele arborilor fructiferi
9. Viroza trandafirilor.

Virusuri transmise prin seminţe

1. Sfecla de zahãr fãrã virusul 41 al ingalbenirii (cloroze)
2. Seminţe de hamei. Mozaicul hameiului
3. Floarea-soarelui.

Sol vegetal, humus sau îngrãşãminte
Este interzisã introducerea pe teritoriul spaniol de sol vegetal, de humus sau de îngrãşãminte în stare de putrefactie sau proaspete şi de alte materiale care pot conţine indiferent sub ce forma agenţi criptogamici, insecte sau paraziti periculosi pentru plantele vii, chiar dacã acest sol însoţeşte plantele.
____________
*1) La materialul destinat inmultirii şi culturile semincere.
*2) Speciile cultivate nu sînt supuse carantinei.
*) Traducere.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016