Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 14 aprilie 1999  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea politieneasca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 14 aprilie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea politieneasca

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 20 martie 2001
Guvernul României şi Guvernul Regatului Belgiei, denumite în continuare pãrţi contractante,
bazându-se pe preocuparea de a promova raporturile de prietenie şi cooperare dintre cele doua tari ale pãrţilor contractante şi, în special, pe vointa comuna de a întãri cooperarea politieneasca dintre ele,
bazându-se pe dorinta de a întãri aceasta cooperare politieneasca în cadrul angajamentelor internaţionale asumate de cele doua pãrţi contractante în domeniul respectãrii drepturilor şi libertãţilor fundamentale, mai ales prin Convenţia europeanã a drepturilor omului, precum şi prin Convenţia nr. 108 a Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecţia persoanelor în privinta prelucrãrii automatizate a datelor cu caracter personal,
considerând ca pentru dezvoltarea socioeconomica a statelor pãrţilor contractante criminalitatea organizatã internationala reprezintã o ameninţare grava şi ca dezvoltarile recente ale criminalitatii organizate internaţionale pun în pericol funcţionarea lor institutionala,
ţinând seama ca lupta impotriva traficului de fiinţe umane, reprimarea intrãrilor şi iesirilor ilegale de pe teritoriul statelor şi a migrarilor ilegale, precum şi eliminarea filierelor organizate care participa la aceste acte ilegale constituie o preocupare a pãrţilor contractante şi a parlamentelor statelor lor,
considerând ca producţia şi comerţul ilegal de stupefiante şi de substanţe psihotrope constituie un pericol pentru sãnãtatea şi securitatea cetãţenilor,
ţinând seama ca numai armonizarea legislatiilor pertinente nu este suficienta pentru combaterea eficienta a fenomenului migratiilor clandestine,
considerând ca necesitatea unei cooperãri poliţieneşti internaţionale eficiente în domeniul criminalitatii organizate şi al migrarilor ilegale, mai ales prin schimbul şi prelucrarea de informaţii, este indispensabila pentru a combate şi a preveni aceste activitãţi ilegale,
considerând ca îndeplinirea acestei necesitaţi reclama o serie de mãsuri adecvate şi o strânsã cooperare între pãrţile contractante,
au hotãrât sa încheie prezenta convenţie.

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentei convenţii, termenii enumerati mai jos au urmãtorul înţeles:
● autoritãţi competente ale pãrţilor contractante - autoritãţi însãrcinate de fiecare parte contractantã cu executarea prezentei convenţii şi care sunt precizate în anexa la prezenta convenţie;
● trafic internaţional de fiinţe umane - orice comportament intentionat urmãrind:
a) facilitarea intrãrii pe teritoriul statului partii contractante la prezenta convenţie, tranzitul, şederea sau ieşirea de pe acest teritoriu, dacã se uzeaza în acest scop de constrângere, în special de violenţe sau de ameninţãri, sau dacã se recurge la înşelãciune, abuz de autoritate sau la alte forme de presiune, astfel încât persoana sa nu aibã alte optiuni reale şi acceptabile decât sa se supunã acestor presiuni;
b) exploatarea, indiferent de forma, a unei persoane, în cunostinta de cauza ca aceasta persoana a intrat, tranziteaza sau locuieşte pe teritoriul statului partii contractante la prezenta convenţie, în condiţiile indicate la lit. a);
● exploatarea sexualã a copiilor - faptele prevãzute la art. 34 din Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, care cuprinde producţia, vânzarea, distribuirea sau alte forme de trafic de materiale cu caracter pornografic implicând copii şi deţinerea în scopuri personale a acestui tip de materiale;
● asistenta tehnica - ajutorul acordat serviciilor de poliţie şi de migrari în materie de sustinere logistica;
● criminalitatea legatã de materialele nucleare şi radioactive - infracţiunile, asa cum sunt enumerate la art. 7 paragraful 1 din Convenţia asupra protecţiei fizice a materialelor nucleare, semnatã la Viena şi la New York la 3 martie 1980;
● spalarea banilor - infracţiunile, asa cum sunt enumerate la art. 6 paragrafele 1-3 din Convenţia Consiliului Europei referitoare la spalarea banilor, la depistarea, la sechestrarea şi la confiscarea produselor crimei, semnatã la Strasbourg la 8 noiembrie 1990;
● criminalitatea organizatã - orice fapta ilicitã comisã de o organizaţie criminalã, definitã ca o asociaţie structuratã, de mai mult de doua persoane, formatã în timp şi actionand într-o maniera concertata în vederea comiterii de infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsa privativã de libertate sau o mãsura de siguranta privativã de libertate cu limita maxima de cel puţin 4 ani ori cu o pedeapsa mai grava, aceste infracţiuni constituind un scop în sine sau un mijloc pentru a obţine unele avantaje patrimoniale ori, dupã caz, pentru a influenta în mod ilicit funcţionarea autoritãţilor publice;
● datele cu caracter personal - orice informaţie privind o persoana fizica identificata sau identificabila în cauza; este consideratã identificabila o persoana care poate fi identificata, direct ori indirect, în special prin referire la un numãr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice, proprii identitãţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
● prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau ansamblu de operaţiuni efectuate cu ori fãrã ajutorul procedeelor automatizate şi aplicate unor date cu caracter personal, cum ar fi: culegerea, înregistrarea, organizarea, conservarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispoziţie, compararea ori interconexiunea, precum şi blocarea, ştergerea sau distrugerea;
● stupefiant - orice substanta, fie de origine naturala, fie sinteticã, care figureazã în tabelul I sau în tabelul II din Convenţia unica asupra stupefiantelor, încheiatã la New York la 30 martie 1961, şi din Protocolul din 25 martie 1972 care modifica Convenţia unica asupra stupefiantelor din 1961;
● substanta psihotropa - orice substanta, fie ca este de origine naturala, fie sinteticã, sau orice produs natural care figureazã în tabelele I, II, III sau IV din Convenţia asupra substanţelor psihotrope, semnatã la 21 februarie 1971;
● trafic ilicit de stupefiante sau de substanţe psihotrope - cultivarea, fabricarea sau traficul de stupefiante ori de substanţe psihotrope contrare scopurilor Convenţiei unice din 30 martie 1961 asupra stupefiantelor, ale Convenţiei din 21 februarie 1971 asupra substanţelor psihotrope sau ale Convenţiei Naţiunilor Unite din 20 decembrie 1988 asupra traficului ilicit de stupefiante şi de substanţe psihotrope;
● cerere urgenta - o cerere este calificatã ca fiind urgenta în cazurile în care trecerea prin procedura administrativã formala a autoritãţilor centrale risca sa împiedice sau sa compromita acţiunea de prevenire ori de cercetare.
ART. 2
Domeniile de cooperare
1. Fiecare parte contractantã se angajeazã fata de cealaltã parte contractantã, conform legislaţiei naţionale proprii şi în condiţiile determinate prin prezenta convenţie, la cea mai larga cooperare în domeniul poliţienesc.
2. Pãrţile contractante vor coopera în mod prioritar la prevenirea, reprimarea sau urmãrirea infracţiunilor grave din domeniul criminalitatii organizate, şi anume:
a) infracţiunile contra vieţii, integritãţii fizice şi sãnãtãţii persoanelor;
b) infracţiunile legate de producţia ilegala şi de traficul ilegal de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori;
c) imigratia clandestina;
d) proxenetismul, traficul cu fiinţe umane, exploatarea sexualã a copiilor;
e) extorcarea de fonduri;
f) furtul, traficul şi comerţul ilegal cu arme, muniţii, explozivi, substanţe radioactive, materiale nucleare şi cu alte substanţe periculoase;
g) falsificarile (fabricarea, contrafacerea, transformarea şi distribuirea) mijloacelor de plata, cecuri şi titluri;
h) criminalitatea în domeniul schimburilor comerciale şi financiare;
i) infracţiunile contra bunurilor, printre care furtul, traficul de opere de arta şi de obiecte istorice, acestea incluzând, dacã este cazul, şi pe cele înscrise în patrimoniul naţional;
j) furtul, comerţul ilegal şi traficul de vehicule cu motor, falsificarea şi uzul de documente falsificate ale vehiculelor;
k) furtul prin efracţie;
l) spalarea banilor.
3. Prioritatea acordatã infracţiunilor prevãzute la paragraful precedent va putea fi modificatã, cu respectarea legislaţiei naţionale, prin aranjamente între autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 3
Colaborarea dintre pãrţile contractante se va referi, de asemenea, la domeniile:
1. cãutarea persoanelor dispãrute şi ajutorul la identificarea cadavrelor neidentificate;
2. cãutarea pe teritoriul statului unei pãrţi contractante a unor obiecte furate, dispãrute, deturnate sau ratacite pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Formele de cooperare
Pãrţile contractante vor coopera în domeniile prevãzute la art. 2 şi 3, prin:
1. schimburi de informaţii în domeniile care ţin de competenta serviciilor de poliţie şi de imigrare;
2. schimburile de materiale;
3. asistenta tehnica şi ştiinţificã, expertizele şi furnizarea de material tehnic specializat;
4. schimb de experienta;
5. cooperarea în domeniul pregãtirii profesionale;
6. sprijinirea pregãtirii executãrii cererilor de asistenta judiciarã în materie penalã, incluzând, dacã este cazul, sechestrul ulterior.
ART. 5
Schimburile de informaţii
Pãrţile contractante îşi vor acorda asistenta şi vor asigura o cooperare strânsã şi permanenta, mai ales prin schimbul tuturor informaţiilor pertinente şi importante.
Aceasta cooperare va putea lua forma unui contact permanent între ofiţerii de legatura care vor fi desemnaţi.
ART. 6
1. Pãrţile contractante se angajeazã ca serviciile lor de poliţie sa îşi acorde, respectând legislaţia nationala şi în limitele competentelor lor, asistenta în scopul prevenirii şi cercetãrii faptelor sanctionabile, în mãsura în care legislaţia nationala a partii contractante solicitate nu atribuie competenta pentru cererea sau executarea acesteia autoritãţilor judecãtoreşti.
2. În cazuri deosebite fiecare parte contractantã, respectând legislaţia sa nationala şi fãrã sa fie solicitatã, va putea sa comunice partii contractante interesate informaţii ce pot fi importante pentru aceasta, în scopul asistenţei pentru prevenirea şi reprimarea faptelor prevãzute la art. 2 sau pentru prevenirea amenintarilor la ordinea şi securitatea publica ale statelor lor.
ART. 7
Nici o informaţie furnizatã de partea contractantã solicitatã nu va putea fi utilizata de partea contractantã solicitanta în scopul furnizarii probei faptelor incriminate, decât dupã o cerere de asistenta judiciarã, conform dispoziţiilor internaţionale aplicabile.
ART. 8
1. Cererile de asistenta şi rãspunsurile la aceste cereri vor trebui sa fie schimbate între organele centrale însãrcinate de fiecare parte contractantã sa rãspundã de cooperarea politieneasca internationala şi de imigrare.
Atunci când cererea nu va putea fi facuta în timp util pe calea menţionatã mai sus, în mod excepţional şi numai în caz de urgenta ea va putea fi adresatã de autoritãţile competente ale partii contractante solicitante direct autoritãţilor competente ale partii contractante solicitate şi acestea vor putea sa rãspundã direct la aceasta. În aceste cazuri excepţionale autoritatea solicitanta va trebui sa informeze în cel mai scurt timp organul central al partii contractante solicitate, însãrcinat cu cooperarea internationala, despre cererea sa directa şi sa îi motiveze urgenta.
2. Desemnarea de cãtre pãrţile contractante a organismelor centrale însãrcinate sa rãspundã de cooperarea internationala, precum şi a modalitãţilor de asistenta mutuala va fi reglementatã prin înţelegeri separate între autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 9
Autoritatea competenta solicitanta a unei pãrţi contractante va trebui sa garanteze gradul de confidenţialitate pe care autoritatea competenta solicitatã a celeilalte pãrţi contractante l-a atribuit informatiei. Gradele de confidenţialitate (securitate) sunt cele utilizate de INTERPOL.
ART. 10
1. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor putea detasa, pentru o durata determinata sau nedeterminatã, ofiţeri de legatura ai unei pãrţi contractante pe lângã cealaltã.
2. Detasarea ofiţerilor de legatura pentru o durata determinata sau nedeterminatã are drept scop promovarea şi accelerarea cooperãrii dintre pãrţile contractante, în special asupra asistenţei:
a) sub forma schimbului de informaţii, în scopul prevenirii şi reprimãrii criminalitatii;
b) în executarea cererilor de asistenta în materie penalã;
c) pentru nevoile exercitãrii misiunilor autoritãţilor însãrcinate cu supravegherea frontierelor şi a migrarii;
d) pentru nevoile exercitãrii misiunilor autoritãţilor însãrcinate cu prevenirea amenintarilor la ordinea publica.
3. Ofiţerii de legatura au o misiune de informare şi de asistenta. Ei nu sunt competenţi pentru executarea autonomã a mãsurilor poliţieneşti. Ei furnizeazã informaţii şi îşi executa misiunile în cadrul instrucţiunilor care le sunt date de partea contractantã de origine şi de pãrţile contractante pe lângã care sunt detasati. Ei întocmesc în mod regulat rapoarte cãtre organismul central însãrcinat cu cooperarea politieneasca al partii contractante pe lângã care sunt detasati.
4. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante pot conveni ca ofiţerii de legatura ai unei autoritãţi competente detasati pe lângã un stat terţ sa reprezinte totodatã şi interesele autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 11
Protecţia datelor cu caracter personal
1. Conform prezentei convenţii, prelucrarea datelor cu caracter personal va fi supusã legislaţiei naţionale a statului fiecãrei pãrţi contractante.
2. În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prezentei convenţii pãrţile contractante se angajeazã sa realizeze un nivel de protecţie a datelor cu caracter personal, care sa respecte dispoziţiile Convenţiei Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, şi ale Recomandarii R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei vizând reglementarea utilizãrii datelor cu caracter personal în sectorul poliţiei.
3. În prelucrarea datelor cu caracter personal transmise în aplicarea prezentei convenţii se vor aplica dispoziţiile urmãtoare:
a) datele nu vor putea fi utilizate de partea contractantã destinatara decât în scopurile pentru care prezenta convenţie prevede transmiterea unor astfel de date;
b) datele nu vor putea fi utilizate decât de autoritãţile judiciare, serviciile şi instanţele care asigura o sarcina sau îndeplinesc o funcţie în cadrul scopurilor vizate în prezenta convenţie, şi mai ales în aplicarea art. 2 şi 3. Pãrţile contractante vor comunica lista utilizatorilor;
c) partea contractantã care va transmite datele va fi obligatã sa vegheze ca acestea sa fie exacte şi complete. Ea va fi, de asemenea, obligatã sa vegheze ca aceste date sa nu fie pãstrate mai mult timp decât este necesar. Dacã va constata, fie din proprie initiativa, fie ca urmare a unei cereri a persoanei în cauza, ca au fost furnizate date incorecte sau care n-ar fi trebuit sa fie transmise, partea contractantã destinatara va trebui sa fie informatã despre acest lucru fãrã întârziere, aceasta din urma fiind obligatã sa procedeze la corectarea sau la distrugerea datelor;
d) o parte contractantã nu va putea invoca faptul ca cealaltã parte contractantã a transmis date incorecte, pentru a se elibera de rãspunderea care îi incumba, conform legislaţiei sale naţionale, în privinta unei persoane lezate;
e) transmiterea şi primirea datelor cu caracter personal vor trebui sa fie înregistrate. Pãrţile contractante îşi vor comunica lista autoritãţilor sau serviciilor autorizate sa consulte înregistrarea;
f) accesul la date va fi reglementat de legislaţia nationala a partii contractante cãreia persoana în cauza îi prezintã cererea. Partea contractantã care nu este la originea datelor nu va putea comunica aceste date decât dupã acordul scris prealabil al partii contractante care este la originea datelor;
g) datele nu vor putea fi utilizate de partea contractantã destinatara decât în scopurile indicate de partea contractantã care le furnizeazã şi cu respectarea condiţiilor impuse de aceasta parte contractantã.
4. În plus, în ceea ce priveşte transmiterea se vor aplica dispoziţiile de mai jos:
a) datele nu vor putea fi transmise decât serviciilor şi autoritãţilor de poliţie şi de imigrare; comunicarea datelor altor instanţe care urmãresc aceleaşi obiective la aceste servicii şi autoritãţi şi care acţioneazã în acelaşi cadru nu se va putea face decât cu autorizarea prealabilã scrisã a partii contractante care le furnizeazã;
b) la cerere, partea contractantã destinatara va informa partea contractantã care transmite datele despre primirea acestora, despre utilizarea care le-a fost data şi despre rezultatele obţinute pe baza datelor transmise.
5. Fiecare parte contractantã va desemna o autoritate de control insarcinata sa exercite, cu respectarea prevederilor legislaţiei dreptului naţional, pe teritoriul statului sau, un control independent al datelor cu caracter personal, efectuat în baza prezentei convenţii, şi sa verifice dacã prelucrarile menţionate nu aduc atingere drepturilor persoanei în cauza. Aceste autoritãţi de control vor fi, de asemenea, competente sa analizeze dificultãţile de aplicare sau de interpretare a prezentei convenţii, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste autoritãţi de control vor putea sa se înţeleagã pentru a colabora în cadrul misiunilor care le sunt recunoscute prin prezenta convenţie.
ART. 12
Dacã datele cu caracter personal vor fi transmise prin intermediul unui ofiţer de legatura prevãzut la art. 10, vor fi aplicate, de asemenea, dispoziţiile prezentei convenţii.
ART. 13
Refuzarea asistenţei
Fiecare parte contractantã va refuza asistenta în cazurile de delicte politice ori militare sau atunci când aceasta asistenta se dovedeşte contrarã dispoziţiilor legale în vigoare pe teritoriul statului sau.
Fiecare parte contractantã va putea refuza asistenta sau o va putea supune unor condiţii, în cazurile de delicte conexe delictelor politice ori militare sau când realizarea asistenţei ar putea ameninta suveranitatea, securitatea, ordinea publica ori alte interese esenţiale ale statului sau.
ART. 14
Alte forme de cooperare
1. Pãrţile contractante convin sa îşi acorde asistenta mutuala în domeniul formãrii profesionale şi asistenţei tehnice pentru problemele ce ţin de funcţionarea poliţiei.
2. Pãrţile contractante convin sa facã schimburi practice de experienta pentru oricare dintre domeniile menţionate mai sus.
3. Modalitãţile de asistenta reciprocã vor fi reglementate prin înţelegeri între autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 15
Concertarea
1. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor putea crea grupuri de lucru permanente sau ocazionale, însãrcinate cu examinarea problemelor comune privind reprimarea şi prevenirea în domeniile criminalitatii prevãzute la art. 2 şi în domeniile de cooperare prevãzute la art. 3 şi cu elaborarea, dacã va fi cazul, de propuneri în scopul de a îmbunãtãţi, dacã va fi nevoie, aspectele practice şi tehnice ale cooperãrii dintre pãrţile contractante.
2. Cheltuielile legate de realizarea cooperãrii vor fi în sarcina fiecãrei pãrţi contractante, dacã nu se va conveni altfel între reprezentanţii pãrţilor contractante autorizaţi corespunzãtor.
3. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor crea un grup de evaluare care va prezenta un raport la fiecare 3 ani.
ART. 16
Reglementarea diferendelor
Orice diferend ocazionat de interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii va fi soluţionat de o comisie mixtã consultativa ce va fi creata în acest scop.
Aceasta comisie va fi compusa din reprezentanţi ai celor doua pãrţi contractante. Ea se va reuni periodic, la cererea uneia ori alteia dintre pãrţile contractante sau ori de câte ori va fi necesar, în scopul facilitãrii reglementãrii problemelor care vor surveni din interpretarea ori din aplicarea prezentei convenţii.
ART. 17
Dispoziţii finale
Dispoziţiile prezentei convenţii nu vor fi aplicabile decât în mãsura în care ele vor fi compatibile cu legislatiile naţionale ale statelor pãrţilor contractante.
Supravegherea executãrii prezentei convenţii se va efectua conform legislaţiei naţionale a statului fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 18
Pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor constituţionale pentru intrarea în vigoare a prezentei convenţii.
Convenţia va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmeazã datei primirii ultimei notificãri.
Prezenta convenţie se încheie pentru o perioada nedeterminatã. Orice parte contractantã o va putea denunta prin intermediul unei notificãri scrise adresate celeilalte pãrţi contractante. Denunţarea va avea efect dupã 6 luni de la data trimiterii notificãrii.
ART. 19
Pãrţile contractante vor putea modifica, de comun acord, prezenta convenţie. Initiativa modificãrii va putea aparţine oricãrei pãrţi contractante.
Modificãrile vor intra în vigoare urmând procedura prevãzutã la art. 18.
Drept care subsemnaţii, deplin autorizaţi în acest scop, au semnat aceasta convenţie.
Semnatã la Bucureşti la 14 aprilie 1999, în doua exemplare originale, fiecare exemplar în limbile romana, flamanda şi franceza, cele trei texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Constantin Dudu Ionescu,
ministru de interne

Pentru Guvernul Regatului Belgiei,
Luc van den Bossche,
ministru de interne
Tony van Parys,
ministrul justiţiei

ANEXA 1

Pentru România autoritatea competenta este ministrul de interne.

Pentru Regatul Belgiei autoritãţile competente, fiecare în ceea ce o priveşte, sunt:
- ministrul de interne;
- ministrul justiţiei;
- ministrul afacerilor externe.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016