Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000  intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 octombrie 2001
CONTRACT DE FINANŢARE din 6 noiembrie 2000
între România şi Banca Europeanã de Investiţii şi Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 octombrie 2001

------------
*) Traducere.

BANCA EUROPEANÃ DE INVESTIŢII
FI Nr. 20.777
Agora nr. 2000 0223

ROMÂNIA - PROIECTUL DE MODERNIZARE A CÃILOR FERATE, ETAPA A II-A

Acest contract este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor, având sediul în România, municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte;
Banca Europeanã de Investiţii, având sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd Konrad Adenauer nr. 100, reprezentatã de domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte; şi
Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., având sediul în România, municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 38, reprezentatã de domnul Mihai Necolaiciuc, preşedinte şi director general, denumita în continuare C.F.R., ca a treia parte.

Având în vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de alta parte (denumit în continuare acord european).
2. În cadrul acordului european şi în conformitate cu Decizia Consiliului 2000/24/CE din 22 decembrie 1999, Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat la data de 28 martie 2000 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiarã a fost semnat de Împrumutat şi de Banca şi este aplicabil acestui contract.
4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care urmeazã sa fie realizat de C.F.R. şi care consta în modernizarea sistemului C.F.R. de vânzare a biletelor şi de rezervare a locurilor, precum şi a echipamentului de întreţinere a caii, dupã cum se specifica mai detaliat în descrierea tehnica prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 30.000.000 EUR (treizeci milioane euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute şi dobânzi pe perioada execuţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
6. Costul Proiectului urmeazã sa fie finanţat astfel:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţia statului, fonduri proprii ale C.F.R.
şi/sau alte surse EUR 15.000.000
Împrumutul Bãncii EUR 15.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: EUR 30.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


7. În consecinta, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în suma echivalenta cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro).
8. În baza art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobanda şi celelalte plati datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere în acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi sa fie scutite de impozite.
9. În baza art. 4 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada de efectuare a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru:
a) sa asigure:
(i) ca beneficiarii sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legatura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) sa asigure:
(i) ca Banca sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi, şi ca Banca sa poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca Banca sa poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
10. Convinsa ca prezenta operaţiune corespunde scopurilor funcţiilor sale şi ca este conformã cu scopurile acorduluicadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în suma echivalenta cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro).
11. Doamna Valentina Siclovan este pe deplin autorizata, potrivit condiţiilor stabilite în documentul I anexat, sa semneze acest contract în numele Împrumutatului şi domnul Mihai Necolaiciuc este pe deplin autorizat, potrivit condiţiilor stabilite în documentul II anexat, sa semneze acest contract în numele C.F.R.
12. Euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene, care participa la etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare Europene (UEM).
13. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 şi Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au implementat anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro.
14. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe şi documente anexate reprezintã referirile fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale prezentului contract.

Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin acest contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în continuare credit) în suma echivalenta cu 15.000.000 EUR (cincisprezece milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi pus la dispoziţie pentru a fi tras de C.F.R., în numele Împrumutatului, în cel mult 7 transe (denumite în continuare transe, iar fiecare denumita transa). Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel puţin doua milioane euro (mai puţin ultima transa).
B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumita în continuare cerere) din partea C.F.R., în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;
b) va specifica valuta în care C.F.R., în numele Împrumutatului, solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabilã, dacã este cazul, indicatã anterior C.F.R., în numele Împrumutatului, de cãtre Banca, fãrã angajament;
d) va specifica data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de documente justificative, solicitate conform subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de 30 iunie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizarii transei, în cazul în care cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B şi în mãsura în care documentele justificative puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile Bãncii, aceasta va remite Împrumutatului şi C.F.R. o notificare (denumita în continuare aviz de tragere) prin care:
a) va confirma valoarea şi valuta transei, specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei conform paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data disponibilizarii transei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din cerere, C.F.R., în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresatã Bãncii şi, ca urmare, cererea şi avizul de tragere vor rãmâne fãrã efect.
D. Tragerea se va efectua în acel cont bancar, în numele şi pe seama Împrumutatului sau C.F.R., pe care C.F.R., în numele Împrumutatului, îl va notifica Bãncii cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în valuta pentru care C.F.R., în numele Împrumutatului, şi-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii, care nu participa la etapa a treia a UEM, sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã sa fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursurile de schimb de referinta calculate şi publicate de Banca Centrala Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe orice alta piata financiarã aleasã de Banca, la o data cuprinsã într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei transe, conform prevederilor paragrafului 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Banca a urmãtoarelor condiţii, şi anume ca înainte de data primei cereri:
a) un consilier juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Împrumutat, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
b) un consilier juridic al C.F.R. sa fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre C.F.R., precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul) sa fi fost obţinute pentru a permite C.F.R. sa efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi pentru a permite Împrumutatului sa ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plãteascã dobanda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sa se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care C.F.R., în numele Împrumutatului, solicita Bãncii sa disponibilizeze creditul;
d) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba engleza, care sa ateste ca Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit pe deplin C.F.R. sa solicite trageri şi sa primeascã sumele corespunzãtoare în conformitate cu prezentul contract, în numele şi pe seama Împrumutatului;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare privind împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze cererile, precum şi specimenele de semnatura autentificate ale acestei sau acestor persoane;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba engleza, referitoare la împuternicirile doamnei Valentina Siclovan şi domnului Mihai Necolaiciuc pentru a semna acest contract în numele Împrumutatului şi, respectiv, al C.F.R., precum şi o copie de pe rezoluţia satisfãcãtoare prin care C.F.R. sa fie autorizata sa fie parte la acest contract; şi
g) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare care sa ateste ca C.F.R. a înfiinţat o echipa de management al Proiectului, cu o structura adecvatã, care sa aducã la îndeplinire supervizarea şi realizarea Proiectului.
Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Banca a unor dovezi satisfãcãtoare, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, înainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.
În plus tragerea fiecãrei asemenea transe se va face cu condiţia ca Banca sa fie convinsa permanent ca fonduri suficiente continua sa fie asigurate în conformitate cu paragraful 6.07, astfel încât sa se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.
C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe C.F.R. va remite Bãncii dovezi satisfãcãtoare, demonstrand ca C.F.R. a efectuat cheltuieli (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România) pentru articolele finanţate de cãtre Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, în suma globalã egala cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o suma de 1.000.000 EUR, excepţie fãcând ultima tragere.
Dacã vreo parte a acestor dovezi nu este satisfãcãtoare pentru Banca, aceasta poate disponibiliza proporţional mai puţin decât suma solicitatã, fãrã a contraveni însã condiţiilor subparagrafului 1.02 A.
D. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare în a 30-a zi anterioarã datei cererii.
E. Dacã vreo parte a dovezilor furnizate de C.F.R. nu este satisfãcãtoare pentru Banca, aceasta poate fie sa acţioneze în concordanta cu prevederile ultimului paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie sa elibereze proporţional mai puţin decât suma solicitatã.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi C.F.R., sa anuleze creditul proporţional cu diferenţa. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 C, sa plãteascã un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã acelei transe.
Dupã data de 31 octombrie 2004 Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi C.F.R., sa anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, prin notificarea Împrumutatului şi C.F.R., sa anuleze integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe piata nationala de capital sau pe pieţele internaţionale de capital relevante.
Alternativ, dacã a survenit o situaţie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus şi în opinia Bãncii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, prin notificarea Împrumutatului şi C.F.R., partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pana când Banca va înştiinţa Împrumutatul şi C.F.R. ca este din nou în mãsura sa emita un aviz de tragere cu privire la acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.
Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicita rambursarea în baza art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pana la data anulãrii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, în baza prevederilor prezentului articol, vor fi calculate şi plãtibile în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de cãtre Banca cu ocazia disponibilizarii fiecãrei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare efectuatã în baza art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 se va face în valutele disponibilizate şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plata
Dobanda şi celelalte obligaţii de plata datorate conform prevederilor art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuatã în valuta specificatã de Banca, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã disponibilizarea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului şi C.F.R. o situaţie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobanda la rata specificatã în avizul de tragere aferent acesteia, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta respectiva şi acordate de Banca imprumutatilor sãi în aceleaşi condiţii de rambursare şi de plata a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depãşitã
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va datora dobanda de la data scadentei pana la data efectivã a plãţii, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã din orice transa, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata relevanta specificatã conform paragrafului 3.01; şi
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata dobânzii perceputã de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valuta respectiva pe termen de 15 ani.
Aceasta dobanda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta pentru care este datoratã.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea obişnuitã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial o transa în baza unei comunicãri scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata) în care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeazã sa fie rambursata anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificatã în paragraful 5.03 (fiecare fiind denumita data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisã Bãncii cu cel puţin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B şi 4.02 C.
B. Valoarea compensatiei va fi suma diferenţei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculatã dupã cum se specifica în urmãtorul subparagraf şi diminuata în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
Suma acestei diferenţe va fi calculatã ca fiind suma prin care:
x) dobanda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru pentru transa sau partea din transa rambursata anticipat
depãşeşte
y) dobanda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referinta; în acest scop rata de referinta înseamnã rata anuala a dobânzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca din surse proprii imprumutatilor sãi, denominat în valuta transei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa care urmeazã sa fie rambursata anticipat, în special aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioada rãmasã pana la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bãncii, o stabileşte pentru un împrumut este, în conformitate cu Statutul Bãncii, determinata pe baza condiţiilor dominante de pe piata de capital.
C. Fiecare suma calculatã în acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensaţii. Dacã pana la ora 5 p.m. ora Luxemburgului la data notificãrii Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipata în condiţiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia unui astfel de caz menţionat anterior, Împrumutatul va avea obligaţia sa efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipata şi sa plãteascã dobanda datoratã asupra sumei rambursate anticipat, precum şi orice alta suma datoratã conform prevederilor prezentului paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei pãrţi din suma nerambursata în acel moment a împrumutului, în aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursata anticipat şi suma totalã nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice suma solicitatã de Banca va fi plãtitã, împreunã cu dobanda datoratã, la data indicatã de Banca, data care nu va preceda datei rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca şi termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. În cazul în care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului proporţional cu diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prezentului articol
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb sa ramburseze anticipat, în condiţiile paragrafului 4.02, intreaga suma trasa şi nerambursata, într-o singura transa.
În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Dispoziţiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului şi C.F.R. de cãtre Banca. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate în baza art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice suma datoratã sub forma de dobanda, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat, conform prevederilor acestui contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii la 25 ianuarie şi la 25 iulie în fiecare an.
Orice plata scadenta într-o zi nelucrãtoare va fi platibila în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu menţiunea ca în cazul monedei euro zi lucrãtoare înseamnã o zi în care instrucţiunile de creditare sau de transfer în euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro, denumit Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).
Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de cãtre Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
C.F.R., în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru execuţia Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
C.F.R., în numele Împrumutatului, se angajeazã sa realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa îl finalizeze pana la data specificatã în aceasta, data care poate fi modificatã periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din preambul, Împrumutatul şi/sau C.F.R. vor/va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului fãrã a apela la Banca, astfel încât C.F.R. sa poatã finaliza Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
C.F.R. se angajeazã sa achizitioneze bunuri şi servicii şi sa comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul şi în mod satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisã participanţilor din toate ţãrile.
6.05. Asigurare
Atât timp cat împrumutul este nerambursat C.F.R. va asigura în mod corespunzãtor toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica obişnuitã pentru lucrãri de interes public similare.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat C.F.R. se va îngriji ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sa fie întreţinute, reparate, ca acestora sa li se facã reparaţii capitale şi sa fie modernizate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi menţinute în buna stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã sa aloce anual pentru Proiect suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, în scopul de a asigura contribuţia la planul de finanţare a Proiectului, pentru partea neacoperita de împrumut, şi de a permite finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnica.
6.08. Auditarea conturilor
C.F.R.:
a) va menţine documentele şi înregistrãrile financiare şi contabile în conformitate cu standardele de contabilitate internaţional acceptate şi satisfãcãtoare pentru Banca;
b) va avea conturile, bugetul şi situaţiile financiare auditate anual în conformitate cu standardele de contabilitate internaţionale; şi
c) va angaja o firma de audit de reputaţie internationala care a dovedit capacitate de auditare în conformitate cu standardele internaţionale şi care este satisfãcãtoare pentru Banca.
6.09. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cat împrumutul este nerambursat şi dacã Banca nu îşi va fi dat consimţãmântul altfel în scris, C.F.R.:
a) va pãstra titlul de proprietate şi posesiunea asupra activelor care fac parte din Proiect; şi
b) va înlocui şi va reînnoi aceste active şi va menţine Proiectul în funcţionare permanenta, în conformitate cu scopul sau iniţial.
Banca poate sa nu îşi dea consimţãmântul în condiţiile prezentului paragraf numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele acesteia în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii.
6.10. Servicii de consultanţa
C.F.R. se obliga sa asigure ca Centrul de tehnologie a informatiei din cadrul sau sa rãmânã operational şi sa sprijine echipa de management al Proiectului, menţionatã în subparagraful 1.04 A alin. g), pe parcursul întregii perioade de implementare a Proiectului.
Pentru scopul acestui paragraf, Centrul de tehnologie a informatiei înseamnã departamentul din cadrul C.F.R. care este responsabil cu modernizarea sistemului C.F.R. de vânzare a biletelor şi de rezervare a locurilor.
6.11. Prevederi privind mediul
Atât timp cat împrumutul este nerambursat C.F.R.:
a) îşi va desfasura activitãţile în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate şi modificate, dupã caz, va obţine şi va menţine toate autorizaţiile guvernamentale necesare, aplicabile în aceasta privinta;
b) va realiza toate lucrãrile de întreţinere, construcţie şi reabilitare, precum şi politicile de reducere a impactului asupra mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu buna practica şi cu standardele la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf;
c) va realiza toate lucrãrile de întreţinere şi de reabilitare pentru facilitãţile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritãţile competente; şi
d) se va asigura ca nici un material sau nici o substanta care ar putea avea efecte negative asupra mediului, cum ar fi halonii, PCB sau azbestul, nu va fi folositã pentru realizarea Proiectului.
6.12. Vizite
A. Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligatã sa divulge Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul va determina C.F.R. sa permitã persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în Proiect şi sa efectueze verificãrile pe care le doresc. În acest scop Împrumutatul le va acorda sau se va asigura ca le va fi acordatã toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita C.F.R. sa prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.12 A.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate în legatura cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01. Informaţii privind Proiectul
C.F.R.:
a) se va asigura ca evidentele sale prezintã toate operaţiunile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului;
b) va transmite Bãncii în limba engleza sau în traducere în limba engleza:
(i) pana la data de 30 iunie 2001 şi ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, câte un raport privind implementarea Proiectului, care va fi elaborat de echipa de management al Proiectului la care se face referire în subparagraful 1.04 A alin. g);
(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; şi
(iii) periodic, orice alte documente sau informaţii suplimentare privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate şi aprobate de echipa de management al Proiectului menţionatã la alin. g) al subparagrafului 1.04 A sau, dupã caz, de Centrul de tehnologie a informatiei menţionat în paragraful 6.10;
c) va supune spre aprobare Bãncii fãrã întârziere orice modificare de natura materialã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legatura cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţãmântul acesteia, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut, care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile de execuţie ori de funcţionare a Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obliga ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) imediat despre orice intenţie a sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau
c) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile de execuţie sau de funcţionare a Proiectului.
8.03. Informaţii privind C.F.R.
C.F.R.:
a) va furniza Bãncii în fiecare an, în termen de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul auditorului, efectuate în concordanta cu standardele internaţionale de contabilitate; şi
b) va informa Banca:
(i) imediat în legatura cu orice modificare adusã documentelor sale statutare de baza şi cu orice schimbare a statutului legal ori a mandatului sau; sau
(ii) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului contract.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul şi/sau C.F.R. vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru şi taxele de înregistrare, aferente semnãrii sau implementarii prezentului contract ori a oricãrui document legat de acesta şi aferente acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice astfel de deducere, acesta sa majoreze suma de plata cãtre Banca, astfel încât dupã deducere suma neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie materialã sau vreun document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al C.F.R., în legatura cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedeşte incorect în orice detaliu de natura materialã;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobanda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã, din cauza neîndeplinirii oricãrei obligaţii în legatura cu acest împrumut, Împrumutatului sau C.F.R. i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 8 şi 9 din preambul înceteazã sa fie îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau C.F.R. nu îşi îndeplineşte orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele sale sau ale Uniunii Europene; sau
g) (i) dacã un executor intra în posesia oricãrei pãrţi a activelor C.F.R. sau dacã un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
(ii) dacã orice reţinere, executare, sechestru sau orice alt proces este initiat sau aplicat asupra proprietãţii C.F.R.;
B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Banca într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sa fi fost remediata în mod satisfãcãtor pentru Banca:
a) dacã Împrumutatul sau C.F.R. nu îndeplineşte orice obligaţie care rezulta din prezentul contract, alta decât cea menţionatã la subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun fapt esenţial prevãzut în preambul se modifica sau se dovedeşte eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii rambursarii anticipate conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
a) o suma calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicatã asupra sumei care a devenit scadenta şi platibila şi cu efect de la data scadentei specificatã în solicitarea scrisã a Bãncii; şi
b) o suma calculatã la o rata anuala de 0,25% de la data solicitãrii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila dacã nu ar fi fost facuta solicitarea.
10.04. Nederogari
Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de cãtre Banca a exercitãrii oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor şi a dobânzii, în aceasta ordine, şi în al doilea rând pentru acoperirea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentelor. Acestea se vor aplica între transe, dupã cum va considera Banca.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Prezentul contract, precum şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul realizãrii acestui contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (denumita în continuare Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţa, prin acesta, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Banca a oricãrei sume datorate Bãncii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat şi C.F.R. în legatura cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi C.F.R. îşi aleg sediul:
- pentru Banca:
1. 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului;
- pentru Împrumutat:
1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucureşti, România;
2. Misiunea României pe lângã Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia;
- pentru C.F.R.:
1. bd Dinicu Golescu nr. 38, RO-77113, Bucureşti, România;
2. Misiunea României pe lângã Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia.
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrţi, sa îşi schimbe adresele menţionate mai sus, cu condiţia ca adresele specificate la pct. 2 de mai sus sa poatã fi schimbate numai cu alta adresa din cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegrama, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente anexate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnica";
- anexa B "Graficul de rambursare".
Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
- documentul I "Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului";
- documentul II "Împuternicirea pentru semnare din partea C.F.R.".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind semnatã cu iniţiale în numele Împrumutatului de doamna Carmen Ghita, director general adjunct, în numele Bãncii de domnul Gerhard Hutz, consilier-şef, şi în numele C.F.R. de domnul Virgil Daschievici, director.

Semnat pentru şi în numele României,
Valentina Siclovan

Semnat pentru şi în numele Bãncii
Europene de Investiţii,
Wolfgang Roth

Semnat pentru şi în numele Companiei Naţionale
de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.,
Mihai Necolaiciuc

Bucureşti, 6 noiembrie 2000.


ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA
România - Proiectul de modernizare a cãilor ferate, etapa a II-a

Proiectul va face sa creascã nivelul serviciilor de transport pentru cãlãtori şi va îmbunãtãţi întreţinerea liniilor C.F.R. şi a catenarei, care au avut de suferit în urma neefectuarii lucrãrilor de întreţinere din cauza lipsei de echipamente şi de resurse financiare.
Proiectul consta în urmãtoarele 3 componente:
● un sistem de vânzare a biletelor şi de rezervare a locurilor, care sa reducã în mod semnificativ timpul necesar pentru emiterea de bilete şi efectuarea de rezervari fãrã erori, cum ar fi, de exemplu, rezervarea dubla. Prin sistemul on-line se vor putea face rezervari de la orice casa de bilete;
● 30 de maşini multifunctionale de întreţinere a caii, autopropulsate (MSM), care pot sa se deplaseze atât pe calea feratã, cat şi pe drumuri şi sa urce pante abrupte. Aceste maşini vor executa un numãr de operaţiuni specifice de întreţinere a caii, cum ar fi: sãpãturi şi curatarea de santuri, degajarea vegetatiei aflate de-a lungul liniei, transportul de materiale de cale, colectarea balastului şi alte utilizãri;
● 32 de vehicule pentru întreţinerea catenarei (VM-C). Utilajele VM-C vor fi echipate cu o platforma care se ridica de la 3,5 m la 6,0 m deasupra liniei, un generator electric pentru alimentarea cu energie a utilajelor şi cu o macara. VM-C vor fi multifunctionale şi vor putea sa efectueze în siguranta lucrãri pentru catenara în vederea repunerii liniei în exploatare normalã într-un timp cat mai scurt.
Se estimeaza ca proiectul va fi terminat pana în luna decembrie 2003.ANEXA B

GRAFIC DE RAMBURSARE
România - Proiectul de modernizare a cãilor ferate, etapa a II-a

──────────────────────────────────────────────────
Data scadenta Sume de rambursat exprimate
a ratei de rambursat ca procent din împrumut
──────────────────────────────────────────────────
1. 25 ianuarie 2006 5%
2. 25 iulie 2006 5%
3. 25 ianuarie 2007 5%
4. 25 iulie 2007 5%
5. 25 ianuarie 2008 5%
6. 25 iulie 2008 5%
7. 25 ianuarie 2009 5%
8. 25 iulie 2009 5%
9. 25 ianuarie 2010 5%
10. 25 iulie 2010 5%
11. 25 ianuarie 2011 5%
12. 25 iulie 2011 5%
13. 25 ianuarie 2012 5%
14. 25 iulie 2012 5%
15. 25 ianuarie 2013 5%
16. 25 iulie 2013 5%
17. 25 ianuarie 2014 5%
18. 25 iulie 2014 5%
19. 15 ianuarie 2015 5%
20. 25 iulie 2015 5%
──────────────────────────────────────────────────--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016