Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000 intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000  intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 6 noiembrie 2000 intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 11 octombrie 2001
CONTRACT DE FINANŢARE din 6 noiembrie 2000
între România, Banca Europeanã de Investiţii şi Regia Autonomã de Transport Bucureşti*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 11 octombrie 2001*Traducere.


Prezentul contract este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin doamna Valentina Siclovan, secretar de stat, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte;
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd Konrad Adenauer nr. 100, reprezentatã prin domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte; şi
Regia Autonomã de Transport Bucureşti, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, bd Dinicu Golescu nr. 1, repezentata prin domnul Constantin Popescu, preşedinte şi director general, denumita în continuare RATB, ca a treia parte.
Având în vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de alta parte (denumit în continuare acord european).
2. În cadrul acordului european şi în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 2000/24 CE din 22 decembrie 1999, Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat la data de 28 martie 2000 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. La datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiarã menţionatã a fost semnat de cãtre Împrumutat şi Banca şi este aplicabil acestui contract.
4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care urmeazã sa fie realizat de RATB şi care consta în achiziţionarea şi instalarea unui sistem de taxare pentru transportul public în oraşul Bucureşti, dupã cum se specifica mai detaliat în descrierea tehnica prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane euro), incluzând cheltuieli neprevãzute şi dobanda pe perioada construcţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
6. Costul Proiectului urmeazã sa fie finanţat astfel:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Finanţare interna şi/sau internationala EUR 7.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumutul Bãncii EUR 7.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: EUR 14.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


7. În consecinta, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în suma echivalenta cu 7.000.000 EUR (şapte milioane euro).
8. În baza art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobanda şi toate celelalte plati datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere în acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi vor fi scutite de impozite.
9. În baza art. 4 din acordul-cadrul Împrumutatul a fost de acord ca, pe intreaga perioada a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru, Împrumutatul:
a) va asigura:
(i) ca beneficiarii sa poatã schimba în orice valuta convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legatura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) va asigura:
(i) ca Banca sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi, şi ca Banca sa poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca aceasta sa poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
10. Convinsa ca prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiilor sale şi este conformã cu scopurile acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în suma echivalenta cu 7.000.000 EUR (şapte milioane euro).
11. Doamna Valentina Siclovan este deplin autorizata, potrivit condiţiilor stabilite în documentul I anexat, sa semneze acest contract în numele Împrumutatului şi domnul Constantin Popescu este deplin autorizat, potrivit condiţiilor stabilite în documentul II anexat, sa semneze acest contract în numele RATB.
12. Euro este moneda comuna a statelor membre ale Uniunii Europene, care participa la a treia etapa a Uniunii economice şi monetare europene (UEM).
13. Reglementarea Consiliului (CE) nr. 1.103/97 din 17 iunie 1997 şi Reglementarea Consiliului (CE) nr. 974/98 din 3 mai 1998 au stabilit anumite aspecte referitoare la introducerea monedei euro.
14. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe şi documente anexate reprezintã referirile fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale acestui contract.
Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:
ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin acest contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în continuare credit) în suma echivalenta cu 7.000.000 EUR (şapte milioane euro), care urmeazã sa fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi pus la dispoziţie RATB pentru a fi utilizat, în numele Împrumutatului, în cel mult 3 transe (denumite în continuare transe şi fiecare denumita transa). Fiecare transa va avea o valoare de cel puţin echivalentul a doua milioane euro (cu excepţia ultimei transe).
B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumita în continuare cerere) din partea RATB, în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;
b) va specifica valuta în care RATB, în numele Împrumutatului, solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabilã, dacã este cazul, indicatã anterior RATB, în numele Împrumutatului, de cãtre Banca, fãrã nici un angajament din partea Bãncii;
d) va specifica data la care se prefera sa se facã tragerea, fiind înţeles ca Banca poate elibera transa în termen de cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de documente justificative relevante necesare conform prevederilor subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de 30 septembrie 2004. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii transei Banca va remite Împrumutatului şi RATB, dacã cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B şi în mãsura în care documentele justificative relevante puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile pentru Banca, o notificare (denumita în continuare aviz de tragere) care:
a) va confirma valoarea şi valuta transei, specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei potrivit prevederilor paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data tragerii transei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din cerere, RATB, în numele Împrumutatului, poate revoca cererea printr-o notificare cãtre Banca într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg, ulterior primirii avizului de tragere, şi, ca urmare, cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.
Tragerea va fi efectuatã în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului sau al RATB, dupã cum RATB, în numele Împrumutatului, va înştiinţa Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va elibera fiecare transa în valuta pentru care RATB, în numele Împrumutatului, şi-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii, care nu participa la etapa a treia a UEM, sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã sa fie trase într-o alta valuta decât euro Banca va aplica cursul de schimb de referinta calculat şi publicat de Banca Centrala Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestuia, cursul de schimb care prevaleazã pe orice alta piata financiarã aleasã de Banca, într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei transe, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Banca a urmãtoarelor condiţii, şi anume ca înainte de data cererii:
a) un consilier juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic privind semnarea corespunzãtoare a acestui contract de cãtre Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
b) un consilier juridic al RATB sa fi emis un aviz juridic privind semnarea corespunzãtoare a acestui contract de cãtre RATB şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã exista) vor fi fost obţinute pentru a permite Împrumutatului sau RATB sa primeascã dupã aceea trageri în condiţiile prezentului contract şi pentru a permite Împrumutatului sa ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plãteascã dobanda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobãri trebuie sa se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care RATB, în numele Împrumutatului, solicita Bãncii sa diponibilizeze creditul;
d) Banca sa fi primit documente justificative în limba engleza, care sa ateste ca Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit în mod legal RATB pentru a solicita şi a primi trageri în conformitate cu prezentul contract, în numele şi pe seama Împrumutatului;
e) Banca sa fi primit documente referitoare la persoana sau persoanele autorizate sa semneze cererile şi specimenul de semnatura autentificat al unei/unor astfel de persoane;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba engleza, în legatura cu împuternicirea de semnare a acestui contract de cãtre doamna Valentina Siclovan şi de cãtre domnul Constantin Popescu, în numele Împrumutatului şi, respectiv, în numele RATB, şi o copie de pe rezoluţia satisfãcãtoare prin care se autorizeaza RATB sa semneze acest contract;
g) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în legatura cu înfiinţarea de cãtre RATB a unei unitãţi de implementare a proiectului, cu o structura adecvatã şi cu asistenta tehnica pentru desfãşurarea activitãţii de proiectare şi de supervizare a lucrãrilor;
h) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în legatura cu angajarea consultantilor în condiţiile paragrafului 6.10.
Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Banca a unor dovezi satisfãcãtoare pentru ea, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, înainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.
În plus fiecare tragere se va face cu condiţia ca Banca sa fie convinsa permanent ca fonduri suficiente continua sa fie asigurate în concordanta cu prevederile paragrafului 6.07, astfel încât sa se asigure realizarea şi terminarea la timp a Proiectului.
C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe RATB va remite Bãncii documente satisfãcãtoare pentru aceasta, demonstrand ca RATB a efectuat cheltuieli (excluzând impozite şi taxe vamale plãtibile în România) pentru componentele finanţate de Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, pentru o suma globalã egala cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o suma de 1.000.000 EUR, cu excepţia ultimei trageri.
Dacã pentru Banca vreo parte a dovezilor nu este satisfãcãtoare, aceasta poate elibera proporţional mai puţin decât suma solicitatã, fãrã a contraveni astfel termenilor subparagrafului 1.02 A.
D. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare cu 30 de zile înainte de data cererii.
E. Dacã vreo parte a dovezilor furnizate de RATB nu este satisfãcãtoare pentru Banca, aceasta poate fie sa acţioneze în concordanta cu prevederile ultimei fraze din subparagraful 1.04 A, fie sa elibereze proporţional mai puţin decât suma solicitatã.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra menţionatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi RATB, sa anuleze creditul proporţional cu suma redusã. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 C, va plati un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata uniforma egala cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã unei astfel de transe.
Dupã data de 31 ianuarie 2005 Banca poate oricând, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi RATB, sa anuleze orice parte a creditului pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi RATB, sa anuleze integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe pieţele de capital naţionale sau internaţionale relevante.
Alternativ, dacã a survenit o situaţie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus şi în opinia Bãncii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi RATB, partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pana când Banca va înştiinţa Împrumutatul şi RATB ca este din nou în mãsura sa emita un aviz de tragere pentru acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.
Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicita rambursarea în baza art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculatã de la data avizului de tragere respectiv pana la data anulãrii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, în baza prezentului articol, vor fi calculate şi plãtibile în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecãrei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare care cade sub incidenta prevederilor art. 4 sau, dupã caz, ale art. 10 va fi efectuatã în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plata
Dobanda şi celelalte obligaţii de plata datorate conform prevederilor art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuatã în valuta specificatã de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã tragerea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului şi RATB o situaţie rezumativa în care sa se precizeze suma, data tragerii, graficul rambursarii şi rata dobânzii ale şi pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobanda la rata specificatã în avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile denominate în valuta respectiva şi acordate de Banca imprumutatilor sãi în aceleaşi condiţii de rambursare şi de plata a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele restante
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data efectivã a plãţii, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã din orice transa, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata relevanta specificatã conform paragrafului 3.01; şi
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata dobânzii perceputã de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în valuta în cauza pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobanda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra cãreia se aplica.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normalã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial o transa, în baza unei comunicãri scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata) în care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeazã sa fie rambursata anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificatã în paragraful 5.03 (fiecare fiind o data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisã Bãncii cu cel puţin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B şi 4.02 C.
B. Suma compensatiei va fi suma dobânzii neîncasate de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plata succesive, ulterioare datei rambursarii anticipate, calculatã dupã cum se specifica în urmãtorul subparagraf şi diminuata în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
Suma neachitata va fi calculatã ca fiind suma prin care:
x) dobanda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru cu privire la transa sau partea din transa de rambursat anticipat
depãşeşte
y) dobanda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referinta; în acest scop rata de referinta înseamnã rata anuala a dobânzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca din sursele proprii imprumutatilor sãi, denominata în valuta transei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa care urmeazã sa fie rambursata anticipat, în special având aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioada rãmasã pana la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Directorilor Bãncii, o percepe pentru un împrumut este în conformitate cu statutul Bãncii şi este determinata pe baza condiţiilor care prevaleazã pe piata de capital.
C. Fiecare suma calculatã în acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va comunica Împrumutatului suma compensatiei datorate sau, dupã caz, inexistenta compensatiei. Dacã pana la ora 5 p.m. ora Luxemburgului la data notificãrii Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipata în condiţiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia cazului anterior menţionat, Împrumutatul va avea obligaţia de a efectua plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipata şi de a plati dobanda acumulatã la suma rambursata anticipat, precum şi orice alta suma datoratã conform prevederilor prezentului paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de pãrţi din suma împrumutului nerambursat, ca suma rambursata anticipat, datoratã pentru suma totalã nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerutã de Banca va fi plãtitã, împreunã cu dobanda acumulatã, la data indicatã de Banca, data care nu va precede datei rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului proporţional cu suma reprezentând diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prezentului articol
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele respective nerambursate, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursarii anticipate conform prevederilor paragrafului 4.02, rambursarea într-o transa a întregii sume datorate.
În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare suma rambursata anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Dispoziţiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului şi RATB de cãtre Banca. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate în baza art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice suma datoratã de Împrumutat ca dobanda, comision sau în alt mod, conform prevederilor acestui contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii în fiecare an la datele de 15 aprilie şi 15 octombrie.
Orice plata scadenta într-o zi nelucrãtoare va fi platibila în ziua imediat urmãtoare care este zi lucrãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei în care se face plata, cu menţiunea ca în cazul monedei euro zi lucrãtoare înseamnã ziua în care instrucţiunile de creditare sau de transfer în euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro, denumit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).
Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
RATB, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru execuţia Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
RATB, în numele Împrumutatului, se angajeazã sa realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa îl finalizeze pana la data specificatã în aceasta, dupã cum data aceasta poate fi modificatã periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din preambul, Împrumutatul şi/sau RATB vor/va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului, fãrã a apela la Banca, astfel încât RATB sa poatã finaliza Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi înaintate Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
RATB se angajeazã sa achizitioneze bunuri, servicii şi sa comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul şi în mod satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisã participanţilor din toate ţãrile.
6.05. Asigurare
Atât timp cat împrumutul este nerambursat RATB va asigura în mod adecvat toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica normalã pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat RATB se va asigura ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, ca li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, dupã cum va fi necesar, pentru a fi pãstrate în buna stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul şi/sau RATB se angajeazã sa aloce anual suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare pentru Proiect, în scopul de a asigura contribuţia la planul de finanţare a Proiectului pentru suma neacoperita de împrumut şi de a permite terminarea la timp a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnica.
6.08. Auditarea conturilor
RATB:
a) va pãstra documentele şi înregistrãrile financiare şi contabile, întocmite conform standardelor internaţional acceptate şi satisfãcãtoare pentru Banca;
b) va avea conturile, bugetul şi situaţiile financiare auditate anual, în conformitate cu standardele contabile internaţionale; şi
c) va angaja ca auditor o firma recunoscuta pe plan internaţional şi acceptabilã pentru Banca, care sa fi fãcut dovada capacitãţilor sale de audit în conformitate cu standardele internaţionale.
6.09. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cat împrumutul este nerambursat şi dacã Banca nu va fi convenit altfel în scris, RATB va face astfel încât, iar Împrumutatul va determina municipalitatea Bucureşti:
a) sa pãstreze titlul de proprietate şi posesiunea asupra activelor care fac parte din Proiect; şi
b) sa înlocuiascã şi sa reînnoiascã aceste active şi sa menţinã Proiectul în funcţionare continua în conformitate cu scopul sau iniţial.
Banca poate sa nu îşi dea acordul în condiţiile prezentului paragraf numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii.
6.10. Servicii de consultanţa
RATB se obliga sa angajeze, în condiţiile procedurilor de selecţie satisfãcãtoare pentru Banca, consultanţi internationali ale cãror calificare, experienta şi termeni de referinta vor fi satisfãcãtoare pentru Banca, în urmãtoarele scopuri:
a) sa furnizeze asistenta RATB pentru pregãtirea specificatiilor Proiectului şi a documentelor de licitaţie relevante;
b) sa furnizeze asistenta RATB pentru licitarea lucrãrilor şi serviciilor aferente Proiectului;
c) sa certifice evidenta cheltuielilor efectuate, la care se face referire în subparagraful 1.04 C;
d) sa supervizeze şi sa raporteze implementarea Proiectului.
6.11. Angajamente financiare
Împrumutatul şi RATB se angajeazã ca RATB, printr-un management eficient şi o politica tarifara adecvatã, sa menţinã un nivel operational şi o structura financiarã adecvate, în special sa atinga un nivel al resurselor interne care sa acopere într-o proporţie acceptabilã cheltuielile de funcţionare.
6.12. Prevederi privind mediul
Atât timp cat împrumutul este nerambursat RATB:
a) va realiza activitãţile sale în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum pot fi amendate sau modificate, va obţine şi va pãstra toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile acestui scop;
b) va executa toate lucrãrile de întreţinere şi de reabilitare şi va aplica politicile de atenuare a impactului asupra mediului, care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu o buna practica pentru utilitãţi şi cu standardele la care se face referire la alin. a) al acestui paragraf;
c) va realiza toate lucrãrile de întreţinere şi de reabilitare pentru facilitãţile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritãţi competente; şi
d) se va asigura ca nici un material sau nici o substanta care ar putea avea efecte nocive asupra mediului, cum ar fi haloizii, PCB sau azbestul, nu va fi folositã în realizarea Proiectului.
6.13. Vizite
A. Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligatã sa divulge Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în concordanta cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul va determina RATB sa permitã persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în Proiect şi sa facã verificãrile pe care le doresc. În acest scop Împrumutatul le va acorda sau se va asigura ca li se va acorda toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita RATB sa prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.13 A.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate în legatura cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01. Informaţii privind Proiectul
RATB:
a) se va asigura ca evidentele sale prezintã toate operaţiunile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului; şi
b) va transmite Bãncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza:
(i) un raport privind implementarea Proiectului, care va fi elaborat de consultantul independent menţionat la alin. h) al subparagrafului 1.04 A şi în paragraful 6.10, pana la data de 30 iunie 2001 şi ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului;
(ii) un raport privind terminarea Proiectului, la 6 luni dupã încheierea acestuia; şi
(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind elaborate şi aprobate de consultantul independent menţionat la alin. h) al subparagrafului 1.04 A şi în paragraful 6.10;
c) va supune spre aprobare Bãncii, fãrã întârziere, orice modificare majorã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legatura cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţãmântul Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile executãrii ori functionarii Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obliga ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) imediat despre orice intenţie a sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau
c) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului care decurge din acest contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile executãrii sau derulãrii Proiectului.
8.03. Informaţii privind RATB
RATB:
a) va furniza Bãncii în fiecare an, în termen de o luna de la publicarea lor, raportul sau anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi raportul auditorului întocmit în concordanta cu standardele internaţionale de contabilitate; şi
b) va informa Banca:
(i) imediat în legatura cu orice modificare adusã documentelor sale de baza şi cu orice schimbare a statutului sau legal şi a mandatului sau; sau
(ii) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale asumate în cadrul acestui contract.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul şi/sau RATB vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnãrii sau implementarii acestui contract ori a oricãrui document legat de acesta şi aferente acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plati dobanda, comisioanele şi alte sume datorate în baza acestui contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice natura, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice astfel de deducere, acesta va majorã suma de plata cãtre Banca, astfel încât dupã deducere suma neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata datoratã unui caz de culpa
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia anticipat, pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie majorã sau vreun document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al RATB, în legatura cu negocierea acestui contract sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte incorect în orice detaliu semnificativ;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobanda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã, din cauza neîndeplinirii oricãrei obligaţii în legatura cu acesta, Împrumutatului sau RATB i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 8 şi 9 din preambul înceteazã sa fie îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau RATB nu îşi va îndeplini orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele sale sau ale Uniunii Europene;
g) (i) dacã un executor intra în posesia oricãrei pãrţi a activelor RATB sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
(ii) dacã orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este initiat sau aplicat asupra proprietãţii RATB;
B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificatã de Banca într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sa fi fost remediata în mod satisfãcãtor pentru Banca:
a) dacã Împrumutatul sau RATB nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezulta din acest contract, alta decât cea menţionatã în subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun element important prevãzut în preambul se modifica în mod substanţial sau se dovedeşte eronat şi dacã modificarea sau eroarea fie prejudiciazã interesul Bãncii ca împrumutãtor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii de rambursare anticipata conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculatã conform celor de mai jos, oricare este mai mare la data solicitãrii dintre:
a) o suma calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 B, aplicatã sumei care a devenit scadenta şi platibila şi cu efect de la data scadentei specificatã în notificarea Bãncii privind solicitarea; şi
b) o suma calculatã la o rata anuala de 0,25% de la data solicitãrii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila dacã nu ar fi fost facuta solicitarea.
10.04. Nederogari
Neinitierea sau iniţierea cu întârziere de cãtre Banca a oricãrei acţiuni în exercitarea oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în aceasta ordine, şi în al doilea rând pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica între transe, dupã cum va considera Banca.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Acest contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii acestui contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţa, conform prezentului articol, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Banca a oricãrei sume datorate Bãncii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat şi RATB în legatura cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi RATB îşi aleg sediul:
- pentru Banca:
1. bd Konrad Adenauer nr. 100, L-2950 LuxemburgKirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului;
- pentru Împrumutat:
1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, Bucureşti, România;
2. Misiunea României la Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia;
- pentru RATB:
1. bd Dinicu Golescu nr. 1, RO-79913, Bucureşti, România;
2. Misiunea României la Comunitatile Europene, 107, rue Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia.
Fiecare parte poate sa comunice celeilalte pãrţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus cu condiţia ca adresele specificate la pct. 2 de mai sus pot fi schimbate numai cu alta adresa din cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal prin scrisoare recomandatã, telegrama, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente anexate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnica";
- anexa B "Graficul de rambursare".
Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
- documentul I "Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului";
- documentul II "Împuternicirea pentru semnare din partea RATB".
Ca urmare pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind semnatã cu iniţiale în numele Împrumutatului de doamna Carmen Ghita, director general adjunct, în numele Bãncii de domnul Gerhard Hutz, consilier-şef, şi în numele RATB de domnul Constantin Ballo, director.


Semnat pentru şi în numele României,
Valentina Siclovan

Semnat
pentru şi în numele Bãncii Europene de Investiţii,
Wolfgang Roth

Semnat
pentru şi în numele Regiei Autonome de Transport Bucureşti,
Constantin Popescu

Bucureşti, 6 noiembrie 2000.


ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA
România - Proiectul de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B

Proiectul consta într-un prim pachet de investiţii referitoare la instalarea sistemului de taxare, incluzând urmãtorul echipament:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Descriere Cantitatea
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Validatoare combinate (magnetice şi fãrã contact) 4.500
Validatoare fãrã contact (pentru staţiile de metrou) 45
Conectoare pentru tramvai 250
Modemuri cu infrarosu în vehicule 2.350
Dispozitive de codare pentru cartele magnetice 20
Dispozitive de codare fãrã contact 50
Computere şi imprimante 100
Statie de lucru 1
Unitate de service şi dezvoltare 1
Echipament portabil de control 100
Baza de date şi sistem de monitorizare a vehiculelor 1
Software şi proiectare 1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Proiectul este prevãzut sa fie terminat şi dat în funcţiune deplina pana la data de 30 septembrie 2004.

ANEXA B

GRAFIC DE RAMBURSARE
România - Proiectul de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadenta a ratei de rambursat Sume de rambursat exprimate ca procent
din împrumut
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 aprilie 2006 3,33%
2. 15 octombrie 2006 3,33%
3. 15 aprilie 2007 3,33%
4. 15 octombrie 2007 3,33%
5. 15 aprilie 2008 3,33%
6. 15 octombrie 2008 3,33%
7. 15 aprilie 2009 3,33%
8. 15 octombrie 2009 3,33%
9. 15 aprilie 2010 3,33%
10. 15 octombrie 2010 3,33%
11. 15 aprilie 2011 3,33%
12. 15 octombrie 2011 3,33%
13. 15 aprilie 2012 3,33%
14. 15 octombrie 2012 3,33%
15. 15 aprilie 2013 3,33%
16. 15 octombrie 2013 3,33%
17. 15 aprilie 2014 3,33%
18. 15 octombrie 2014 3,33%
19. 15 aprilie 2015 3,33%
20. 15 octombrie 2015 3,33%
21. 15 aprilie 2016 3,33%
22. 15 octombrie 2016 3,33%
23. 15 aprilie 2017 3,33%
24. 15 octombrie 2017 3,33%
25. 15 aprilie 2018 3,33%
26. 15 octombrie 2018 3,33%
27. 15 aprilie 2019 3,33%
28. 15 octombrie 2019 3,33%
29. 15 aprilie 2020 3,33%
30. 15 octombrie 2020 3,43%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Doamnei Valentina Siclovan, secretar de stat
Ministerul Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucureşti
România

Domnului Constantin Popescu, preşedinte şi director general
Regia Autonomã de Transport Bucureşti
Bd Dinicu Golescu nr. 1,
Bucureşti
România

Bucureşti, 6 noiembrie 2000 JU/Ops/RS Nr. 2.269
Ref: Proiectul de reabilitare a transportului urban în Bucureşti - B
Contract de finanţare din 6 noiembrie 2000 pentru o suma echivalenta cu 7 milioane euro (contract de finanţare)

Stimati domni,
Referitor la paragraful 6.04 din contractul de finanţare menţionat mai sus, dorim sa va aducem la cunostinta ca pentru a fi acceptabile pentru Banca Europeanã de Investiţii toate documentele de licitaţie trebuie însoţite de versiunea în limba engleza şi ca în cazul unor dispute aceasta versiune va prevala.
De asemenea, va aducem la cunostinta ca, în conformitate cu politica Bãncii Europene de Investiţii, clauzele privind preferintele locale nu sunt permise.
De asemenea, dorim sa va informãm ca Proiectul, astfel cum este descris în anexa A, include serviciile de consultanţa solicitate conform paragrafului 6.10.
Va rugãm sa confirmati acordul dumneavoastrã în legatura cu cele de mai sus prin semnarea şi datarea acestei scrisori.

Cu stima
Banca Europeanã de Investiţii,
Wolfgang Roth

De acord De acord
pentru şi în numele României, pentru şi în numele RATB,
Valentina Siclovan Constantin Popescu

6 noiembrie 2000. 6 noiembrie 2000.──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016