Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 29 mai 2006 intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Primaria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti-Glina, Faza A*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 29 mai 2006  intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Primaria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti-Glina, Faza A*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 29 mai 2006 intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Primaria Municipiului Bucuresti pentru Proiectul privind Statia pentru tratarea apelor uzate Bucuresti-Glina, Faza A*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 21 decembrie 2006

FI Nr. 23.372 (RO)
Serapis nr. 2001-0354

*) Traducere.

ACEST CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

România, reprezentatã de Ministerul
Finanţelor Publice, având sediul în str.
Apolodor 17, Sector 5, RO-70060
Bucureşti, România, reprezentat de
domnul Sebastian Teodor Gheorghe
Vlãdescu, Ministrul Finanţelor Publice,

denumitã în continuare: "Împrumutatul"

ca prima parte,

Banca Europeanã de Investiţii, având
sediul central în B-dul Konrad Adenauer
100, L-2950 Luxemburg, Marele Ducat al
Luxemburgului, reprezentatã de ...

denumitã în continuare: "Banca"

ca a doua parte, şi

Primãria Municipiului Bucureşti, având
sediul in Bdul Regina Elisabeta nr. 47,
sector 5, Bucureşti, România,
reprezentata de ...

denumitã în continuare: "Municipiul"

ca a treia parte.


AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(1). La data de 1 februarie 1993, Comunitãţile Europene si Împrumutatul au incheiat un Acord European stabilind o asociere intre Comunitãţile Europene si Statele membre ale acestora, pe de o parte, si România pe de alta parte.
(2). In cadrul acestui Acord European, Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat continuarea acordãrii de Împrumuturi pentru proiecte de investiţii in România.
(3). Pe data de 4/5 iunie 1997 a fost semnat un acord cadru (denumit în continuare "Acord Cadru") referitor la cooperarea financiarã menţionatã, de cãtre Împrumutat şi Bancã şi este aplicabil acestui contract (numit in cele ce urmeazã "Contractul").
(4). Împrumutatul a propus sã întreprindã un proiect (denumit în continuare "Proiectul") care sã fie derulat prin Primãria Municipiului Bucureşti (denumit in cele ce urmeazã "Municipiul) având in special scopul de a construi uzina de tratare a apelor uzate a Municipiului in Glina dupã cum este descris detaliat in descrierea tehnica prezentata in Anexa A/1 la prezentul (denumitã în continuare "Descriere Tehnicã").
(5). Împrumutatul, Municipiul si Banca au convenit asupra faptului ca Proiectul va fi întreprins in doua faze: faza A (denumita in cele ce urmeaza "Faza A") identificata ca masurile descrise in Memorandumul de finanţare ISPA nr 2004/RO/16P/PE/003, in vigoare din 14 februarie 2005 (denumit in cele ce urmeazã "Memorandumul de finanţare") incheiat intre România si Comunitatea Europeana in cadrul ISPA; si faza B asa cum este indicat in cadrul Descrierii Tehnice.
(6). Costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de cãtre Banca este de 266.500.000 EUR (douasutesasezecisisasemilioanecincisutedemii euro).
(7). Costul Fazei A, asa cum este estimat in Memorandumul de Finanţare, este de 108.300.000 euro (unasutaoptmilioanetreisutedemii euro) si va fi finanţat astfel:

Grant ISPA 70.395.000
Împrumutul Bãncii 25.000.000
Împrumut de la BERD 10.000.000
Alte fonduri 2.905.000
Total 108.300.000

(8). Pentru a se încadra in planul de finanţare prevãzut in paragraful (7), Împrumutatul a cerut prin urmare de la Bancã un Împrumut de 25.000.000 EUR (douazecisicincimilioane euro).
(9). În baza Articolului 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plãţi datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor prevãzute în Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii aferente acestor activitãţi sã fie scutite de impozite.
(10). În baza Articolului 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadã de existenţã a oricãrei operaţiuni financiare încheiate ca urmare a Acordului-cadru:
(11). sã asigure
(i) cã beneficiarii pot schimba în orice valutã integral convertibilã, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legãtura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) cã aceste sume vor fi transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
(12). sã asigure:
(i) cã Banca poate schimba în orice valutã integral convertibilã, la cursul de schimb în vigoare, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului primite de Bancã cu titlul de plãţi apãrute în legãturã cu împrumuturi şi garanţii sau orice alte activitãţi şi cã Banca poate transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca poate dispune liber de aceste sume pe teritoriul Împrumutatului.
(13). Ca rãspuns la solicitarea Împrumutatului, satisfãcuta ca finanţarea Proiectului se încadreazã in domeniul acoperit de funcţiile sale, si bazandu-se, între altele, pe declaraţiile si faptele citate în aceste Paragrafe, Banca este de acord sa dea curs solicitãrii Împrumutatului si sa acorde acestuia un prim credit în sumã echivalentã a 25.000.000 EUR (douazecisicincimilioane euro) in cadrul prezentului Contract pentru finanţarea Fazei A si îsi declara disponibilitatea, cu condiţia indepilnirii anumitor condiţii spre satisfacţia acesteia, de a lua în considerare o a doua cerere pentru soldul finanţãrii avute in vedere.
(14). Statutul Bãncii prevede ca Banca sã se asigure cã fondurile sale sunt folosite cât se poate de raţional în interesul Comunitãţii Europene, şi prin urmare termenii şi condiţiile operaţiunilor sale de Împrumut vor fi în concordanţã cu politica Comunitãţii Europene.
(15). Semnarea acestui contract (denumit în continuare "Contract") în numele Împrumutatului este autorizatã oficial în termenii stabiliţi în Anexa I.
(16). Referirile din prezentul contract la "Articole", "Paragrafele preambulului", "Documente ataşate" şi "Anexe" reprezintã referiri la articole, alineate, documente ataşate şi anexe la acest Contract; iar urmãtorii termeni au respectivele înţelesuri atribuite acestora în paragrafele preambulului si in articole asa cum se arata mai jos.


Termeni definiţi în corpul Contract Articol sau preambul

Data limitã de acceptare 4.02C
Contract Paragraf (3) din preambul
Credit 1.01
Tribunal 11.02
Curtea Auditorilor 6.06
Anunţ tragere 1.02C
Solicitare de tragere 1.02B
Rata BEI de referinţa 4.02B (1)
Mediu 6.05
Instrument de Datorie Externã 7.01
Memorandum de finanţare Paragraf (5) din Preambul
Rata fixa 3.01 A
Acord Cadru Paragraf (3) din Preambul
Comision pentru rambursare in avans 4.03C
Împrumut 2.01
Ziua lucratoare în Luxemburg 1.02C
Schimbare materiala adversa 10.01 (1)(iv)
Data scadenţei 4.01B
Primãria Paragraf (4) din Preambul
Tranşa Notificatã 1.05B
Data plãţii 5.01
Faza A Paragraful (5) din Preambul
Suma de platã în avans 4.02A
Data plãţii in avans 4.02A
Anunţ platã în avans 4.02A
Proiect Paragraful (4) din Preambul
R1 1.05B
R2 1.05B
Zi lucratoare relevanta 5.01
Rata interbancarã relevantã 1.02B
Data planificatã de tragere 1.02C
Descriere tehnicã Paragraful (4) din Preambul
Împrumut la termen 4.03A(2)
Tranşa 1.02A

Termeni definiţi în Anexe Anexa
EURIB0R Anexa C
Data de stabilire Anexa B


DREPT CARE, s-a convenit prin prezentul contract, dupã cum urmeazã

ART. 1
Credit si tragere
1.01 Suma Creditului
Prin acest contract Banca stabiteşe în favoarea Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptã un credit (denumit în continuare "Credit") în suma echivalentã cu 25.000.000 EUR (douazecisicincimilioane euro).
1.02 Proceduri de tragere
1.02A Tranşe
Banca va trage Creditul în limita a 8 tranşe. Suma fiecãrei tranşe, dacã nu este soldul netras al Creditului, va fi de minim 3.000.000 euro. O transa solicitata de cãtre Împrumutat in conformitate cu Articolul 1.02B este denumita in cele ce urmeazã "Transa".
1.02B Cererea de tragere
Periodic, pânã la [30 iunie 2010], Împrumutatul poate prezenta Bancii o solicitare scrisã (o "Cerere de tragere"), în forma prevãzutã în Anexa F, pentru tragerea unei tranşe. În Cererea de Tragere se vor preciza:
(i) Suma şi valuta tragerii fiecãrei tranşe; şi
(ii) Data preferatã pentru tragere, care va fi o zi de lucru relevantã (dupã cum este definitã în Articolul 5.01), întelegându-se cã Banca poate vãrsa tranşa în termen de pânã la patru luni calendaristice de la data Cererii de tragere;
Împrumutatul poate sã precizeze, dacã doreşte, în Cererea de tragere, rata dobânzii, dacã existã, aşa cum s-a indicat anterior de cãtre Bancã, fãrã angajamentul ca acesta sã fie aplicabil tranşei pe perioada existenţei sale.
Fiind supusã prevederii celui de-al doilea paragraf al Articolului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilã.
1.02C Anunt de tragere
Între 10 şi 15 zile înainte de data tragerii unei tranşe, Banca va furniza Împrumutatului, dacã cererea de tragere este in conformitate cu Articolul 1.02B, o notificare (denumitã în continuare "Anunţ de tragere"), care va preciza:
(a) Suma şi valuta tragerii;
(b) Data la care este planificatã tragerea Tranşei (denumitã în continuare "Data planificatã de tragere"), tragerea fiind oricum supusã condiţiilor din Articolul 1.04.
(c) Rata fixa a dobânzii.
Dacã unul sau mai multe dintre elemente menţionate în Anunţul de Tragere nu corespunde cu elementul corespondent, dacã existã, din Cererea de Tragere, Împrumutatul poate sã revoce, în intervalul de trei zile de lucru în Luxemburg de la primirea Anunţului de Tragere, Cererea de Tragere prin notificarea Bãncii, astfel Cererea de Tragere şi Anunţul de Tragere nemaifiind valabile.
În sensul prezentului Contract, în general "Ziua de lucru în Luxemburg" înseamnã o zi în care bãncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.
1.02D Cont de Tragere
Tragerea va fi fãcutã în contul bancar deschis pe numele Municipiului notificat Bãncii in cererea de Tragere.
1.03 Valuta tragerii
Banca va efectua fiecare tragere a unei Transe in euro.
1.04 Condiţii de tragere
1.04 A Prima tranşã
Tragerea primei tranşe este condiţionatã de primirea de cãtre Bancã, la data sau inainte de data care cade cu cinci (5) zile lucratoare din Luxemburg înainte de Data Planificatã de Tragere inclusiv, a urmãtoarelor documente sau evidenţe satisfãcãtoare ei din punct de vedere al formei şi conţinutului:
(a) O opinie juridicã în limba englezã cu privire la semnarea corespunzãtoare a acestui Contract de cãtre Împrumutat şi la documentaţia relevantã; o astfel de opinie va fi acceptabila din toate punctele de vedere de cãtre Banca;
(b) O împuternicire legala in limba engleza autorizând pe ministrul finanţelor publice sa semneze acest Contract in numele Împrumutatului;
(c) O opinie juridica in limba engleza despre execuţia acestui Contract de cãtre Primãrie si despre documentaţia relevanta; aceasta opinie va fi satisfãcãtoare din toate punctele de vedere pentru Banca;
(d) O împuternicire legala în limba englezã, care sã ateste cã Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit pe deplin pe primarul Municipiului Bucureşti sa semneze acest Contract in numele Municipiului si o copie a unei decizii satisfãcãtoare care sa autorizeze Primãria sa devinã parte in acest Contract;
(e) Dovezi care sã ateste autoritatea persoanei sau persoanelor împuternicite sa semneze Cererile de tragere in numele Împrumutatului si specimenul de semnãtura autorizata pentru o astfel de persoana/astfel de persoane;
(f) Dovezi ca toate aprobãrile controlul schimbului valutar specificat de cãtre Banca sau indicate in opinia juridica data conform punctului (a) de mai sus ca fiind necesare au fost obţinute pentru a permite Împrumutatului sa primeascã transele asa cum se prevede in Contract, sa ramburseze Împrumutul si sa plãteascã dobânzile si toate celelalte sume datorate in conformitate cu prezentul;
(g) O traducere in limba engleza, certificata de un traducãtor autorizat, a acordului de sub-imprumut dintre Împrumutat si Municipiu incluzind obligaţiile conforme cu cele din Memorandumul de finanţare asa cum este descris in Anexa D;
(h) Dovezi in limba engleza referitoare la faptul ca a fost creata o Unitate de Implementare a Proiectului in cadrul Municipiului si ca a fost contractat pentru aceasta personal adecvat cu termeni si condiţii de munca acceptabile;
(i) Dovada, în limba engleza, ca Unitatea Centrala de finanţare si Contractare, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului, este responsabila cu procedurile de monitorizare, raportare si tragere legate de Credit.
1.04B Toate transele
Tragerea fiecãrei transe conform Articolul 1.02, inclusiv a primei transe, este supusa condiţiei ca Banca sa primeascã pânã la data care cade cu 5 (cinci) zile de lucru din Luxemburg înainte de Data Planificata de Tragere inclusiv, a urmãtoarelor:
(a) Dovezi care sa demonstreze ca, in urma tragerii transei relevante, suma agregata a Creditului trasa nu va depasi cheltuiala agregata ocazionata sau angajata prin contractare de cãtre Împrumutat si/sau Municipiu in ceea ce priveşte Faza A pana la data Cererii relevante de tragere, mai puţin, cu excepţia ultimei trageri, o suma echivalenta cu 1.000.000 euro (unmilion euro);
(b) Un certificat de la Împrumutat conform Anexei E; si
(c) Dovada ca in orice moment fonduri suficiente sunt disponibile în conformitate cu Articolul 6.01 din prezentul.
1.04 Tragerea fiecãrei tranşe ulterioarã primei tranşe este supusã condiţiei ca Banca sã primeascã, pânã la data care cade cu 5 zile lucratoare din Luxemburg înainte de Data Planificatã de Tragere inclusiv, copiile certificate ale unui contract sau ale unor contracte care au fost finanţate din toate transele anterioare, contract sau contracte care sa fi fost încheiate in termeni satisfãcãtori pentru Banca.
1.05 Amânarea tragerii
1.05A Temeiuri de amânare
Banca, la solicitarea Împrumutatului, va amâna total sau parţial tragerea oricãrei Tranşe pânã la o datã precizata de cãtre Împrumutat ca fiind o data care sã nu depãşeascã şase luni de la Data Planificatã de Tragere. În acest caz, Împrumutatul va plãti despãgubirea pentru amânare stabilitã conform Articolul 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va avea efect în legãturã cu o Tranşã, numai dacã este fãcutã cu cel puţin 5 zile lucratoare în Luxemburg înainte de Data Planificatã de Tragere.
Dacã vreuna din condiţiile stipulate în Articolul 1.04 nu este îndeplinitã pânã la data precizatã şi pânã la Data Planificatã de Tragere, atunci tragerea va fi amânatã pentru o datã care se convine între Bancã şi Împrumutat, datã ce va cãdea la cel puţin 5 zile lucratoare în Luxemburg dupã îndeplinirea tuturor condiţiilor de tragere.
1.05B Compensaţie pentru amânare
Dacã tragerea oricãrei Tranşe Notificate (aşa cum este definitã mai jos în acest Articolul 1.05B) este amânatã, fie la solicitarea Împrumutatului sau din motive de neîndeplinire a condiţiilor de tragere, Împrumutatul va plãti, la solicitarea Bãncii, o compensaţie pentru suma pentru care se amânã tragerea. Aceastã compensaţie se va acumula de la Data Planificatã de Tragere pânã la data tragerii efective sau, în funcţie de caz, pânã la data anulãrii Tranşei cu o ratã de R1 minus R2, unde:
"R1" înseamnã rata dobânzii care s-ar aplica din când în când conform Articolului 3.01 şi Anunţului de Tragere Relevant, dacã Tragerea ar fi fost efectuatã la Data Planificatã de Tragere.
si
"R2" înseamnã Rata Interbancarã Relevantã mai puţin 0.125% (12.5 puncte de baza); cu condiţia ca în scopul determinãrii Ratei Interbancare Relevante în legãtura cu Articolul 1.05, perioadele relevante prevãzute în Anexa B sã fie perioade succesive ale unei luni care începe la Data Planificatã de Tragere.
Pentru scopurile acestui Contract in general, "Rata interbancarã relevanta" înseamnã EURIBOR asa cum este definit in Anexa C.
În plus, compensaţia:
(i) Daca amânarea depãşeşte o perioada de luna, se va cumula la sfârşitul fiecarei luni;
(ii) Va fi calculata folosind convenţia de calcul a numãrului de zile aplicabila lui R1;
(iii) Acolo unde R2 este mai mare decit R1, va fi stabilit la zero; si
(iv) Va fi platibil in conformitate cu Articolul 1.07.
In acest Contract o "Transa Notificata" înseamnã o Transa referitoare la care Banca a emis o Notificare de Tragere.
1.05C Anularea tragerii amânate cu sase luni
Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze o tragere care a fost amânata prin Articolul 1.05A cu mai mult de sase luni in total. Suma anulata va ramane disponibila pentru tragere in conformitate cu prevederile Articolului 1.02.
1.06 Anularea si suspendarea
1.06.A Dreptul Împrumutatului de a anula
Împrumutatul poate anula in orice moment, notificând Banca, integral sau partial si cu efect imediat, partea netrasa din Credit. Oricum, notificarea nu va avea efect asupra unei Transe Notificate a cãrei Data Planificata de Tragere cade in timpul celor 5 zile lucratoare din Luxemburg ce urmeazã datei de notificare.
1.06B Dreptul Bãncii de a anula si suspenda
Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa anuleze si/sau sa suspende integral sau partial in orice moment si cu efect imediat partea netrasa din Credit:
(a) Ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat in Articolul 10.01; si
(b) in cazuri excepţionale care afecteazã negativ accesul Bãncii la piaţa de capital, cu excepţie in ce priveşte Transa Notificata.
In plus, in mãsura in care Banca poate anula Creditul in conformitate cu prevederile Articolul 4.03A, ea mai poate sa-l si suspende. Orice suspendare va continua pana când Banca înceteazã suspendarea sau anuleazã suma suspendata.
1.06C Despãgubirea pentru suspendarea si anularea unei Transe
(a) Suspendarea
Daca Banca suspenda o Transa Notificata, fie in cazul unui Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie (asa cum se defineşte in Articolul 4.03C) sau in cazul unui eveniment menţionat in Articolul 10.01 dar nu in alte cazuri, Împrumutatul va despãgubi Banca conform prevederilor Articolului 1.05B.
(b) Anularea
Daca Împrumutatul anuleazã o Transa Notificata, va despãgubi Banca conform Articolului 4.02B. Daca Împrumutatul anuleazã orice parte din Credit alta decât o Transa Notificata, nu se datoreazã nici o compensaţie.
Daca Banca anuleazã o Transa Notificata în cazul unui Eveniment de Rambursare Anticipata Compensatorie sau anuleazã o tragere conform Articolului 1.05C, Împrumutatul va despãgubi Banca conform Articolului 4.02B. Daca Banca anuleazã o Transa Notificata in cazul unui eveniment menţionat in Articolul 10.01, Împrumutatul va despãgubi Banca conform Articolului 10.03. Cu excepţia acestor cazuri, nu se achita nici o compensaţie la anularea de cãtre Banca.
Se va calcula o compensaţie in baza faptului ca suma anulata este considerata a fi fost trasa si rambursata la Data Planificata de Tragere sau, in mãsura in care tragerea Transei este la acel moment amânata sau suspendata, la data notificãrii anularii.
1.06D Anularea dupã expirarea Creditului
Oricând dupã data limita cind Împrumutatul inainteazã o Cerere de Tragere conform Articolului 1.02B, Banca poate, prin notificarea Împrumutatului si fara responsabilitatea care apare la vreuna din parti, sa anuleze orice parte din Credit alta decât o Transa Notificata.
1.07 Sume datorate conform Articolului 1
Sumele datorate conform Articolului 1.05 si Articolului 1.06 vor fi platibile in euro. Acestea vor fi platibile in termen de şapte zile de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii Bãncii sau in orice perioada mai lunga menţionata in notificarea de cerere de cãtre Banca.
ART. 2
Împrumutul
2.01 Suma Împrumutului
Împrumutul fãcut prin Credit (denumit in continuare "Împrumutul") va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de cãtre Banca, asa cum este notificat de cãtre Banca cu ocazia disponibilizãrii fiecãrei Transe.
2.02 Valuta de rambursare
Fiecare rambursare a unei Transe conform Articolului 4 sau, dupã caz, conform Articolului 10, va fi efectuata in euro.
2.03 Valuta dobânzii si a altor taxe
Dobânda si alte taxe platibile de cãtre Împrumutat conform Articolului 3, Articolului 4 si, acolo unde e aplicabil, Articolului 10 vor fi calculate si platibile în ceea ce priveşte fiecare Transa in euro.
Orice alta plata conform Articolului 9.02 va fi fãcuta în valuta menţionata de Banca avandu-se în vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04 Confirmarea de cãtre Banca
Dupã fiecare tragere a unei Transe, Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativa cuprinzând data tragerii, valuta si suma, termenele de rambursare si rata dobânzii pentru acea transa. O astfel de confirmare va include un tabel de amortizare.
ART. 3
Dobânda
3.01 Rata dobânzii
Împrumutatul va plati dobânda pe soldul tras si nerambursat inca al fiecarei transe la sase luni, la Datele relevante de Plata, asa cum este specificat in Articolul 5.01, începând cu prima astfel de Data de Plata care urmeazã datei de tragere a Transei.
Dobânda se va calcula in baza Articolul 5.02 cu rata fixa. "Rata fixa" inseamna o rata a dobânzii anuala determinata de cãtre Banca in concordanta cu principiile aplicabile stabilite periodic, de cãtre organismele de conducere ale Bãncii pentru Împrumuturile acordate cu rata fixa a dobânzii, denominate in euro si având termeni echivalenţi pentru rambursarea capitalului si plata dobânzilor.
3.02 Dobânda la sumele cu scadenta depãşita
Fara a contraveni prevederilor Articolului 10 si prin excepţie de la Articolul 3.01, dobânda se va acumula pentru orice suma restanta platibila in condiţiile acestui Contract de la data scadentei pana la data plaţii la o rata de schimb anuala egala cu Rata Interbancara Relevanta plus 2% (200 puncte de baza) si va fi platibila in conformitate cu solicitarea Bãncii. In scopul determinãrii Ratei Interbancare Relevante in legãtura cu acest Articol 3.02, perioadele relevante in sensul Anexei C vor fi perioade succesive de o luna incepand cu data scadentei.
Totuşi, dobânda pentru o Transa va fi calculata la rata anuala care este suma ratei definite in Articolul 3.01 plus 0,25% (25 puncte de baza) daca acea rata anuala depãşeşte, pentru orice perioada relevanta data, rata menţionata in paragraful precedent.
Daca suma restanta este intr-o valuta alta decât valuta transei relevante, se va aplica urmãtoarea rata per annum, si anume Rata Interbancara Relevanta care este in mod general perceputa de cãtre Banca pentru tranzacţii in acea valuta plus 2% (200 puncte de baza), calculate in conformitate cu practica pietii pentru o astfel de rata.
ART. 4
Rambursarea
4.01 Rambursarea normala
4.01A Tabelul de amortizare
Împrumutatul va rambursa fiecare Transa a Împrumutului în 38 rate egale ale sumei imprumutului; prima rata a fiecãrei transe va fi datorata pe 10 iunie 2012 si ultima rata a fiecarei Transe va fi datorata pe 10 decembrie 2030, în conformitate cu tabelul de amortizare prezentat in Anexa B.
4.01B Definirea Datei scadente
Ultima data de rambursare a Împrumutului specificata ca urmare a Articolului 4.01 este denumita in continuare "Data scadentei".
4.02 Rambursare anticipata voluntara
4.02A Opţiunea rambursãrii anticipate
In baza Articolului 4.02B si Articolului 4.04, Împrumutatul poate plati anticipat integral sau parţial orice Transa, împreuna cu dobânda acumulata pentru aceasta, in baza unei comunicãri scrise cu o luna in avans (denumita in continuare "Notificare de plata anticipata") specificând suma care urmeazã a fi plãtitã anticipat ("Suma de plãtit anticipat") si data la care Împrumutatul isi propune sa efectueze plata anticipat. ("Data Plaţii anticipate"), data care va fi o Data de Plata pentru acea transa.
4.02B Despãgubire pentru rambursarea anticipata
Referitor la fiecare suma de plãtit anticipat a unei transe, Împrumutatul va plati Bãncii la Data Plaţii anticipate o despãgubire egala cu valoarea prezenta (conform Datei Plaţii anticipate) a diferenţei, daca exista, dintre:
(a) Dobânda care s-ar fi acumulat ulterior pentru Suma Plãtitã anticipat in perioada începând cu Data plaţii anticipate pana la data scadentei, daca nu ar fi fost plãtitã anticipat; si
(b) Dobânda care s-ar fi acumulat astfel in acea perioada, daca ea ar fi fost calculata la Rata BEI de Redistribuire (asa cum este definit mai jos) in vigoare cu o luna inainte de Data anticipata a plaţii, mai puţin 15 puncte de baza.
Valoarea prezenta menţionata va fi calculata la o rata a scontului egala cu Rata de Redistribuire BEI, aplicata la fiecare Data de Plata relevanta.
In acest Contract, "Rata de Referinţa a BEI" inseamna Rata Fixa aplicata cu o luna inainte de Data Plaţii anticipate si având aceeaşi termeni pentru plata dobânzii si acelaşi profil de rambursare la Data Scadentei ca si Suma Plãtitã Anticipat.
4.02C Mecanismul rambursãrii anticipate
Banca va notifica Împrumutatului, nu mai târziu de 15 zile inainte de Data Plaţii anticipate, Suma Plaţii Anticipate, dobânda datorata pentru aceasta si despãgubirea platibil conform Articolului 4.02B sau, dupã caz, ca nu se datoreazã nici o despãgubire.
Nu mat târziu decât Data limita de Acceptare (asa cum este definit mai jos), Împrumutatul va notifica Banca fie:
(a) Ca el confirma Notificarea de Plata anticipata la termenele menţionate de Banca; fie
(b) Ca el retrage Notificarea Platii anticipate.
Daca Împrumutatul da confirmarea de la pct. (1), el va efectua plata anticipata. Daca Împrumutatul retrage Notificarea Platii anticipate sau nu o confirma in timp util, el poate sa nu efectueze plata anticipata. Cu excepţia celor spuse anterior, Notificarea Platii anticipate va fi obligatorie si irevocabila.
Împrumutatul va insoti plata anticipata de plata dobânzii acumulate si a despagubirii, daca e cazul, datorate pentru Suma Plaţii anticipate.
In scopul acestui Articol 4.02C, "Data limita de Acceptare" pentru o notificare este:
(i) Ora 16:00 ora din Luxemburg in ziua transmiterii, daca notificarea se transmite intr-o zi lucratoare din Luxemburg; sau
(ii) Ora 11:00 in urmãtoarea zi care este o zi lucratoare din Luxemburg, daca notificarea se transmite dupã ora 14:00 ora din Luxemburg într-o astfel de zi sau se transmite intr-o zi care nu este o zi lucratoare din Luxemburg.
4.03 Rambursarea anticipata obligatorie
4.03A Justificãri pentru plata anticipata
4.03A Reducerea costului proiectului
(a) Daca costurile totale ale Fazei A a Proiectului urmeazã sa fie reduse din cifra indicata la paragraful (7) din Preambul la un nivel la care suma Creditului depãşeşte 50% din astfel de costuri, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate, in aceeaşi proporţie ca si reducerea, sa anuleze Creditul sau sa ceara plata anticipata a Împrumutului.
4.03A Pari passu cu un alt Împrumut la termen
(b) Daca Împrumutatul in mod voluntar plãteşte anticipat integral sau parţial orice alt Împrumut, sau orice alte datorii financiare sau un credit, acordate iniţial lui pentru o durata mai mare de cinci ani, (denumit in continuare "Împrumut la termen") altfel decât din sumele unui nou Împrumut având o durata cel puţin egala cu durata neexpirata a împrumutului plãtit anticipat, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate sa anuleze Creditul sau sa ceara plata anticipata a Împrumutului intr-o proporţie egala cu cea reprezentata de plata anticipata din Împrumutul la Termen in suma totala in derulare a Împrumuturilor la termen.
Banca va transmite Notificarea sa cãtre Împrumutat in termen de 30 de zile de la primirea notificãrii conform Articolului 8.02 (b).
4.03A Încãlcarea anumitor acorduri
(c) Daca Banca isi da seama ca Împrumutatul sau Municipiul au încãlcat cele la care s-au angajat conform Articolului 6.06 si Articolului 8.04 in ceea ce priveşte Faza A a proiectului, ea poate notifica in consecinţa Împrumutatul si Municipiul, daca este relevant. Daca, în termen de 30 de zile urmãtoare acelei notificãri, Împrumutatul sau Municipiul nu întreprind masuri ca sa remedieze încãlcarea într-o maniera acceptabila pentru Banca, Banca, printr-o alta notificare, într-o noua perioada de treizeci de zile poate solicita Împrumutatului sa plãteascã anticipat Împrumutul sau o parte a acestuia.
4.03B Mecanismul rambursarii anticipate
Fiecare suma ceruta de Banca ca urmare a Articolului 4.03A, împreuna cu orice dobânda acumulata si orice despãgubire datorata conform Articolului 4.02B, va fi plãtitã la data indicata de cãtre Banca, data care va cãdea nu mai devreme de 30 de zile de la data notificãrii de cãtre Banca a cererii.
4.03C Compensarea rambursãrii anticipate
In cazul plaţii anticipate datorata unui eveniment menţionat in Articolul 4.03A (fiecare dintre aceste evenimente la care se face aici referire fiind "Evenimente pentru plata anticipata compensabila"), compensarea, daca exista, va fi determinata in concordanta cu Articolul 4.02B.
Daca, in plus, ca urmare a oricãrei prevederi a Articolului 4.03B, Împrumutatul plãteşte anticipat o Transa la o data, alta decât o Data relevanta de Plata, Împrumutatul va despãgubi Banca cu o astfel de suma dupã cum Banca va certifica ca este necesar pentru compensarea acesteia pentru primirea de fonduri altfel decit la o Data relevanta de Plata.
4.03D Aplicarea rambursãrilor parţiale anticipate
Daca Imprumutatul plãteşte anticipat parţial o Transa, Suma Plaţii Anticipate va fi aplicata pro rata sau, la opţiunea sa, prin ordinea inversa a scadentei la fiecare rata restanta.
Daca Banca cere o plata parţiala anticipata a Împrumutului, Împrumutatul, respectând solicitarea, poate, prin notificarea Bãncii, transmisa in timpul a cinci zile lucratoare din Luxemburg de la primirea cererii Bãncii, sa aleagã Transele care se plãtesc anticipat si sa îsi exercite opţiunea sa pentru aplicarea sumelor plãtite anticipat.
ART. 5
Plaţi
5.01 Definirea Datei Plaţii
In acest Contract:
"Data Plaţii" înseamnã fiecare 10 Iunie si 10 Decembrie a fiecãrui an, cu excepţia cazului in care o astfel de data nu este o Zi Lucratoare Relevanta, inseamna urmãtoarea Zi Lucratoare Relevanta, fara ajustarea vreunei dobânzi;
si
"Ziua Lucratoare Relevanta" inseamna:
o zi in care opereazã sistemul de plata Transfer Expres al Tranzacţiei brute in timp real automat trans-european (TARGET).
5.02 Convenţia de calcul a numarului de zile
Orice suma datorata sub forma de dobânda, despãgubire sau comision de cãtre Împrumutat in cadrul acestui Contract si calculata pentru o fracţiune din an, va fi calculata pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.
5.03 Data si locul efectuãrii platii
Toate sumele, altele decât dobânda, compensaţia si rata de capital sunt platibile in termen de şapte zile de la primirea de cãtre Împrumutat a solicitãrii de cãtre Banca.
Fiecare suma platibila de cãtre Împrumutat prin acest Contract va fi plãtitã in contul notificat de cãtre Banca Împrumutatului. Banca va indica contul nu mai devreme de cincisprezece zile înainte de data scadentei pentru prima plata fãcuta de cãtre Împrumutat si va notifica orice schimbare de cont cu nu mai puţin de cincisprezece zile inainte de data primei plaţi pentru care se aplica schimbarea. Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul plaţii conform Articolului 10.
O suma datorata de Împrumutat va fi considerata plãtitã atunci când Banca o primeşte.
ART. 6
Angajamentele Împrumutatului
6.01 Utilizarea Împrumutului si a altor fonduri disponibile
Împrumutatul va utiliza sumele Împrumutului exclusiv pentru execuţia Fazei A a Proiectului.
Împrumutatul se va asigura ca are la dispoziţie celelalte fonduri listate în paragraful (7) al Preambulului si ca aceste fonduri sunt cheltuite, in mãsura ceruta, pentru finanţarea Proiectului.
6.02 Finalizarea Proiectului
Primãria va desfãşura Faza A a Proiectului in conformitate cu si o va termina pina la data finala specificata in Descrierea Tehnica, asa cum poate fi modificata periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03 Costul majorat al Proiectului
Daca costul Fazei A a Proiectului depãşeşte cifra estimata stabilita in paragraful (7) al Preambulului, Împrumutatul va obţine finanţarea costurilor suplimentare fara a recurge la Banca, astfel incit sa faciliteze terminarea Proiectului in concordanta cu Descrierea Tehnica.
6.04 Procedura de achiziţie
Împrumutatul va determina Primãria sa achiziţioneze bunuri, sa procure servicii si sa comande lucrãri pentru Faza A a Proiectului, pana acum corespunzãtoare si satisfãcãtoare pentru Banca, prin licitaţie internaţionala deschisa persoanelor fizice si persoanelor juridice din statele membre ale Uniunii Europene si din România, Bulgaria, Croaţia, Turcia, Serbia si Muntenegru, Bosnia-Hertegovina, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si Albania.
6.05 Continuarea angajamentelor prin Proiect
Atata timp cat Împrumutul este nerambursat, Municipiul, si dupã caz, Împrumutatul, se vor asigura ca Municipiul:
(a) Întreţinere: va întreţine, va repara, va efectua reparaţii capitale si va moderniza toate proprietãţile ce fac parte din Faza A a Proiectului, conform necesitaţilor pentru a le pãstra în buna stare de funcţionare;
(b) Activele din Proiect: doar in cazul în care Banca si-a dat consimţãmântul în scris, va pãstra titlul si dreptul de proprietate asupra tuturor sau a celei mai mari parti a activelor cuprinse în Faza A a Proiectului, sau, corespunzãtor va înlocui si va moderniza astfel de active si va menţine Faza A a Proiectului în permanenta funcţionare în conformitate cu scopul sau original; sub rezerva ca Banca sa-si retragã consimţãmântul doar acolo unde acţiunea propusa poate prejudicia interesele Bãncii in calitate de creditor al Împrumutatului sau poate determina ca Faza A a Proiectului sa fie neeligibila pentru finanţare de cãtre Banca, in conformitate cu Statutul sau in conformitate cu Articolul 267 al Tratatului de la Roma;
(c) Asigurare: se asigura toate lucrãrile si proprietãţile care fac parte din Faza A a Proiectului in conformitate cu practica obişnuita pentru lucrãri similare in România (inclusiv auto-asigurarea);
(d) Drepturi si licente/permise: va menţine in vigoare toate drepturile de exploatare sau de folosinţa si toate licenţele/permisele necesare pentru realizarea si funcţionarea Fazei A a Proiectului; si
(e) Mediul si legislaţia UE în domeniu:
(i) Mediu: va implementa si va asigura funcţionarea Fazei A a Proiectului in conformitate cu acele legi ale Uniunii Europene, cu excepţia oricãrei derogãri fãcute de Banca pentru scopurile prezentului Contract, si cu excepţia oricãror derogãri convenite intre Romania si Uniunea Europeana, ca si tratatele internaţionale aplicabile, al cãror obiectiv principal este conservarea, protejarea sau imbunatatirea Mediului; scop pentru care "Mediu" înseamnã urmãtoarele, în mãsura în care afecteazã calitatea vietii; (a) fauna si flora; (b) solul, apa, aerul, climatul si peisajul; si (c) patrimoniul cultural si mediul înconjurãtor cret; si include condiţiile de lucru ale Fazei A a Proiectului si efectele sociale ale Fazei A a Proiectului.
(ii) implementeazã in general si exploateazã Faza A a Proiectului in conformitate cu principiile legislaţiei UE aplicabile Împrumutatului si Fazei A a Proiectului, in mãsura in care principiile legii din UE sunt implementate în legislaţia sau practica din România.
6.06 Angajamentul de integritate
Municipiul si Împrumutatul vor da asigurãri ca Municipiul garanteazã si se angajeazã ca nu s-a angajat, si nici o persoana dupã cunoştinţa sa, nu a comis nici unul dintre actele urmãtoare si ca nu va comite, si nici o persoana nu va comite, cu consimtamantul acesteia sau avind cunoştinţa de o astfel de acţiune, adica:
(a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricãrui avantaj necuvenit pentru a influenta acţiunile unei persoane care ocupa o funcţie publica sau un director sau un angajat al unei autoritãţi publice sau întreprindere publica sau un director sau persoana oficiala a unei organizaţii internaţionale publice in legãtura cu orice procedura de achiziţie sau în executarea oricãrui contract in legãtura cu acele elemente ale fazei A a Proiectului descrisa in Descrierea Tehnicã; sau
(b) orice acţiune care influenţeazã necorespunzator sau are ca scop infuentarea necorespunzatoare a procesului de achiziţie sau implementarea Fazei A a Proiectului in detrimentul Împrumutatului, inclusiv asocierea ofertanţilor.
Municipiul sau Împrumutatul, dupã caz, vor informa Banca daca vor fi în cunoştinţa de astfel de fapte sau informaţii sugestive asupra comiterii unei astfel de acţiuni.
6.07 Vizite
Împrumutatul si Municipiul informeazã ca Banca poate fi obligata sa divulge astfel de documente legate de Împrumutat, Municipiu si faza A a Proiectului cãtre Curtea Auditorilor a Comunitãţilor Europene (numita în cele ce urmeazã Curtea Auditorilor) dupã cum sunt necesare pentru sarcina Curtii Auditorilor in conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
Împrumutatul si Municipiul vor permite persoanelor desemnate de cãtre Banca care pot fi însoţite de cãtre reprezentanţi ai Curţii Auditorilor, de a vizita amplasamentele, instalaţiile si lucrarile legate de Faza A a Proiectului si de a desfãşura astfel de verificãri dupã cum doresc. In acest scop Împrumutatul si Municipiul vor furniza acestora, sau vor asigura ca sa li se furnizeze întreaga asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii Auditorilor pot solicita Împrumutatului si/sau Municipiului sa prezinte documente care sa se circumscrie in aria de acoperire a paragrafului precedent.
ART. 7
Garanţii
7.01 Pari passu
Atâta timp cat vreo parte din Împrumut este in derulare, Împrumutatul va asigura ca Creditul se aliniazã si se va alinia, nu mai puţin decât pari passu ca drept de a plati cu toate celelalte obligatii prezente si viitoare negarantate prin orice Instrument al Datoriei Externe a Împrumutatului.
In special, daca Banca face o solicitare in condiţiile menţionate in Articolul 10.01 sau daca un eveniment sau potential eveniment de neplata prin orice Instrument neasigurat si nesubordonat al Datoriei Externe a Împrumutatului sau al vreuneia din agenţiile sau intermediarii sai a apãrut si se continua, Împrumutatul nu va face (sau nu va autoriza) vreo plata referitoare la vreun alt Instrument al Datoriei Externe (fie ca e programat in mod regulat sau altfel) fara a plati simultan, sau depunand intr-un cont desemnat pentru plata la urmãtoarea Data de Plata o suma egala cu aceeaşi parte din datoria restanta din acest Contract, in proporţia pe care plata printr-un astfel de Instrument al Datoriei Externe o reprezintã in cadrul datoriei totale restante prin acel Instrument. In acest scop, orice plata a Instrumentului Datoriei Externe, fãcuta din sumele emisiunii unui alt instrument, fata de care în mod substanţial au subscris aceleaşi persoane ca si cele care deţin creanţe prin Instrumentul Datoriei Externe, nu va fi luata in considerare.
In acest Contract, "Instrumentul datoriei externe" înseamnã: (i) un instrument, care include orice factura (chitanţa) sau extras de cont, care evidenţiazã sau constituie o obligaţie de a rambursa un împrumut, depozit, avans sau o extindere similara a creditului (incluzând fara limitare orice prelungire de credit printr-un acord de refinantare sau replanificare), (ii) o obligaţie evidenţiata prin obligaţiuni, titluri de creanţa sau dovezi scrise similare ale obligaţiilor; si (iii) o garanţie a unei obligaţii apãrute prin Instrumentul Datoriei Externe al unui alt subiect; cu condiţia, in fiecare caz, ca astfel de obligaţie sa fie guvernata de un sistem legislativ, altul decât legislaţia Împrumutatului.
7.02 Garanţie
Daca Împrumutatul va acorda unei terţe parti vreo garanţie asupra oricãruia dintre activele sale pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinţa sau prioritate in legãtura cu acestea, Împrumutatul, daca Banca solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale in cadrul prezentului contract, sau va acorda Bãncii o preferinţa sau o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca, în prezent, nu exista nici o astfel de garanţie, preferinţa sau prioritate.
ART. 8
Informaţii si vizite
8.01 Informatii privind Proiectul
Primãria, intr-o forma si substanţa satisfãcãtoare pentru Banca:
(a) va furniza Bãncii in limba engleza:
(i) Pîna la 31 Decembrie 2006 si apoi la 30 iunie si 31 Decembrie al fiecãrui an pina cînd Faza A a Proiectului se termina, un raport de progrese semi-anual despre implementarea Fazei A a Proiectului prezentând printre altele cerinţele de informaţii asa cum sunt acestea stabilite în Anexa A2 sau altfel agreate periodic de catre partile din acest Contract; si
(ii) Periodic, orice alt astfel de document sau informaţie referitor la finanţarea, achizitiile, implementarea si funcţionarea Fazei A a Proiectului, conform cerinţelor rezonabile ale Bancii;
(b) daca se solicita, sa furnizeze sau sa procure pentru Banca, prompt, toate documentele si informaţiile necesare pentru a permite Bãncii sa urmãreascã progresul fizic si financiar al Fazei A a Proiectului:
(c) sa supunã spre aprobarea Bãncii fara întârziere orice schimbãri materiale in preţul, proiectul, planurile, programarea sau programul de cheltuieli pentru Faza A a Proiectului, in legãtura cu informãrile fãcute de Banca înainte de semnarea acestui Contract; si
(d) Sa informeze Banca prompt despre:
(i) Orice litigiu care a început sau care prezintã o ameninţare in ceea ce priveşte mediul sau alte probleme care pot afecta Faza A a Proiectului;
(ii) Orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia in mod substanţial sau poate afecta condiţiile de executare sau funcţionare a Fazei A a Proiectului; si
(iii) Orice schimbare semnificativa a contractelor de concesiune sau leasing în ceea ce priveşte furnizarea de apa si servicii de canalizare pentru Primãrie.
8.02 Informatii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
(a) Despre orice fapt care il obliga sa plãteascã anticipat o datorie financiara;
(b) Orice decizie luata de acesta de a face o plata anticipata pentru un împrumut la termen, asa cum se arata în Articolul 4.03A(b);
(c) Imediat, despre orice eveniment sau potenţial eveniment de lipsa in cadrul oricãrui Instrument de Datorie externa negarantat sau nesubordonat; si
(d) In general asupra oricãrui fapt sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului asumata in cadrul acestui Contract sau care ar prejudicia substanţial sau ar afecta condiţiile de execuţie sau de funcţionare ale Proiectului,
8.03 Informaţii privind Municipiul
Municipiul va:
(a) informa Banca imediat, în legãtura cu orice modificare adusa documentelor de baza si cu orice schimbare a statutului sau legal sau a mandatului sau; si
(b) Informa Banca imediat in general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului Contract.
8.04 Verificare si Informatii
In pfus, Împrumutatul, sau dupã caz Municipiul va:
(a) Lua astfel de masuri pe care Banca le cere în mod rezonabil pentru a verifica si/sau finaliza orice act suspect sau neconfirmat de natura descrisa în Articolul 6.06:
(b) informa Banca despre masurile luate in cercetarea daunelor din partea persoanelor responsabile pentru orice pierdere ce rezulta dintr-o astfel de acţiune; si
(c) va facilita orice verificare pe care Banca poate s-o facã referitoare la o astfel de acţiune.
ART. 9
Speze si cheltuieli
9.01 Speze, impozite, comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare ce decurg din execuţia sau implementarea acestui Contract sau orice document legat de acesta si aferent acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral suma Împrumutului, dobânda, despãgubirea si alte sume datorate în baza prezentului Contract, brut, fara deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale cu condiţia ca, daca Împrumutatul este obligat sa facã astfel de deducere, sa majoreze suma de plata cãtre Banca astfel incat, dupã deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02 Alte speze
Împrumutatul va suporta orice taxe si cheltuieli, inclusiv profesionale, bancare sau de schimb valutar, ocazionate de pregãtirea si implementarea acestui Contract sau a vreunui document legat de acesta, inclusiv vreun amendament la acesta si in crearea, administrarea si realizarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligatiilor
10.01 Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa Împrumutul sau orice parte a acestuia, împreuna cu dobânda acumulata, pe baza cererii scrise fãcute de Banca in conformitate cu prevederile care urmeazã.
10.01.A Solicitare imediata
Banca poate face o astfel de solicitare imediata:
(a) daca Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din Împrumut, nu plãteşte dobânda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut in prezentul contract;
(b) daca vreo informaţie sau document remise Bãncii de cãtre, sau in numele Împrumutatului in legãtura cu negocierea acestui Contract sau in timpul în care acesta este in vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte in orice detaliu de natura materiala;
(c) daca, urmare neîndeplinirii oricãrei obligaţii in legãtura cu acest Împrumut, Împrumutatului sau Municipiului li se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de cinci ani;
(d) daca survine vreo Schimbare Materiala Adversa apare în legãtura cu Împrumutatul sau Municipiul, unde Schimbare Materiala Adversa înseamnã, în legãtura cu Împrumutatul sau Municipiul, orice eveniment sau schimbare de condiţii, in comparaţie cu situaţia de la începutul Contractului, afectind Împrumutatul sau Municipiul, care, în opinia rezonabila a Bãncii, este posibil sa pericliteze Împrumutatul sau Municipiul in îndeplinirea obligaţiilor ce le revin in cadrul acestui Contract, sau afecteazã negativ orice garanţie acordata pentru acesta;
(e) daca vreo obligaţie asumata de Împrumutat si la care se face referire la punctele 8 si 9 din preambul, înceteazã a fi îndeplinita cu privire la orice împrumut acordat oricãrui Împrumutat din România din resursete Bãncii sau ale Uniunii Europene;
(f) dacã Împrumutatul nu-şi îndeplineşte vreuna din obligaţii cu privire la un alt împrumut acordat de Bancã din sursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
(g) dacã Împrumutatul sau Municipiul eşueazã in indeplinirea oricãrei obligaţii in ceea ce priveşte Memorandumul de Finanţare, acordul la care se face referire in Articolul 1.04A(g) sau împrumutul acordat de BERD ca finanţare parţiala a Fazei A a Proiectului;
(h) (i) dacã un creditor ipotecar întrã în posesia unei pãrţi din activele Municipiului sau un portãrel, lichidator sau administrator este numit cu privire la o parte din activele Municipiului; sau
(ii) dacã, cu privire la patrimoniul Municipiului se deschide o procedurã de confiscare, executare silitã sau sechestru sau vreo altã procedurã.
10.01B Solicitarea efectuatã dupã notificarea de remediere
De asemenea, Banca poate efectua o astfel de solicitare, cu privire la aspectele neremediate, în decursul unei perioade rezonabile de timp menţionatã într-o notificare transmisã de Bancã Împrumutatului:
(a) dacã Împrumutatul sau Primãria nu îndeplineşte una din obligaţiile materiale stipulate în prezentul Contract care nu este una din obligaţiile de la articolul 10.01A; sau
(b) dacã unul din aspectele stipulate in Preambul se modificã material sau nu este remediat material şi modificarea fie prejudiciazã interesele Bãncii în calitate de creditor pentru Împrumutat, fie afecteazã în mod negativ implementarea sau execuţia Fazei A a Proiectului.
10.02 Alte drepturi legale
Articolul 10.01 nu impune nici o restricţie asupra dreptului legal ai Bãncii de a solicita plata Împrumutului înainte de data stabilitã.
10.03 Despãgubiri
În cazul unei solicitãri conform Articolului 10.01, Împrumutatul plãteşte Bãncii suma solicitatã împreunã cu o sumã calculatã în conformitate cu Articolul 4.02B asupra oricãrei sume care a devenit scadentã şi trebuie plãtitã. O astfel de sumã va fi datorata de la data scadenţei pentru plata stipulatã în notificarea Bãncii cu privire la solicitare şi este calculatã pe baza faptului cã plata înainte de data stabilitã este efectuatã la data precizata.
Sumele datorate de cãtre Împrumutat conform Articolului 10.03 trebuie plãtite la data stipulatã în solicitarea Bãncii pentru plata înainte de data stabilitã.
10.04 Clauza de nerenunţare
Neîndeplinirea sau întârzierea din partea Bãncii cu privire la exercitarea drepturilor sale conform Articolului 10 nu se constituie ca o renunţare la dreptul respectiv.
10.05 Aplicarea sumelor primite
Sumele primite de Bancã ca urmare a unei solicitãri conform Articolului 10 se aplicã în primul rând pentru plata cheltuielilor, dobânzii şi despãgubirilor şi, în al doilea rând, pentru reducerea tranşelor scadente în ordinea inversã a scadenţei. Banca poate aplica sumele primite între Rate, la propria sa alegere.
ART. 11
Legea aplicabilã si instanţa competentã
11.01 Legea aplicabilã
Prezentul Contract este reglementat de legislaţia din Marele Ducat al Luxemburgului.
Locul de îndeplinire al acestui Contract îl reprezintã sediul central al Bãncii.
11.02 Instanţa competentã
Pãrţile se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene ("Instanţa").
Pãrţile la prezentul Contract renunţã prin prezenta clauzã la orice imunitate sau drept de a obiecta faţã de jurisdicţia Instanţei.
Hotãrârea Instanţei luatã conform Articolului 11.02 este finalã şi obligatorie pentru pãrţi fãrã nici o restricţie sau rezervã.
11.03 Dovada sumelor scadente
În orice acţiuni legale cu privire la prezentul Contract, certificatul Bãncii în legãturã cu una din sumele scadente faţã de Bancã conform prezentului Contract este o dovadã "prima facie" a sumei respective.
ART. 12
Dispoziţii finale
12.01 Notificãrile cãtre pãrţi
Notificãrile şi celelalte comunicãri efectuate conform prezentului Contract vor fi fãcute in scris si vor fi trimise la adresele menţionate mai jos sau la alte asemenea adrese dupã cum va fi notificat celorlate parti in scris:

Pentru Bancã In atenţia: Departamentul Riscuri de credit
100, Bdul. Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg

Pentru Împrumutat 1) Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
RO.70060 Bucureşti
România;

2) Misiunea României pe lingã Comunitãţile
Europene 12, Rue Montoyer
B-1000 Bruxelles;

Pentru Municipiu 47, Bd, Regina Elisabeta
Sector 5, Ro-Bucuresti

Cu excepţia cazului în care Împrumutatul stipuleazã altfel în scris cãtre Bancã, Împrumutatul il însãrcineazã pe Directorul Unitatii de Management a Proiectului din Municipiu sa fie responsabil pentru relaţiile cu Banca în scopurile articolul 6.06 şi 8.04.
12.02 Forma notificãrilor
Notificãrile şi celelalte comunicãri, pentru care sunt stipulate în prezentul Contract perioade fixe sau în care se stabilesc perioade fixe obligatorii pentru destinatar, sunt remise prin înmânare personalã, scrisoare recomandatã, fax sau alte mijloace de expediere pentru care se emite dovada de primire de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dacã este cazul, data menţionatã de primire a expedierii va fi decisivã pentru stabilirea perioadei.
Notificãrile emise de cãtre Împrumutat sau de cãtre Municipiu conform unei prevederi a prezentului Contract sunt livrate Bãncii, dacã acest lucru este solicitat de cãtre Bancã, împreunã cu dovada corespunzãtoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate sã semneze astfel de notificãri în numele Împrumutatului sau Municipiului şi cu specimenul legalizat de semnãturã al persoanei sau persoanelor respective.
12.03 Preambul, Anexe si Documente ataşate
Condiţiile şi graficul de mai jos fac parte integralã din prezentul Contract:

Anexa A Descrierea tehnicã şi obligaţiile de informare
Anexa B Tabelul de amortizare
Anexa C Definiţia EURIBOR
Anexa D Obligatiile Municipiului
Anexa E Formular de certificat de la Împrumutat
Anexa F Formular de Cerere de tragere

Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract:
Document ataşat I Împuternicirea persoanelor care semneazã pentru
Împrumutat si pentru Municipiu (inclusiv
rezoluţiile relevante ale Împrumutatului
si ale Municipiului)

CA URMARE, pãrţile au încheiat prezentul Contract în patru exemplare originale în limba englezã şi au convenit ca dl. Ştefan Petrescu, director general, ... si ... sã semneze fiecare paginã a prezentului Contract în numele lor.

Semnat pentru şi numele Semnat pentru şi numele
BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII ROMÂNIEI

Semnat pentru şi în numele
Primãriei Municipiului Bucureşti


Anexa A/1

Descrierea tehnicã

1. Obiectivul
Obiectivul primar al Proiectului este de a îmbunãtãţi calitatea apei de suprafaţa in râul Dîmboviţa, un afluent al Dunãrii, prin tratarea tuturor apelor uzate care sunt deversate din municipiul Bucureşti cãtre nivelul terţiar in conformitate cu cerinţele pentru apele primitoare sensibile in concordanta cu Directiva privind apele uzate urbane nr. 91/271.
2. Componentele Proiectului
Proiectul priveşte in principal reînnoirea si extinderea staţiei pentru tratarea apelor uzate de la Glina in judeţul Ilfov. Lucrãrile sunt prevãzute a fi separate in doua faze, cu urmãtoarele componente principale:

Faza A:

Reînnoirea liniei 1 existente de tratare a apei pentru tratamentul terţiar cu o capacitate de 10 mc/s. Aceasta va include toate facilitãţile principale de la linia 1 inclusiv ecrane brute si fine, staţii de pompare, rezervoare primare, bazine de aerare, clarificatoare secundare, bazine de apa de ploaie, depãşirile de caseta, ca si ingrosarea reziduurilor si facilitãţile de digerare.
Pentru comuna Glina, Proiectul include construirea reţelelor de alimentare cu apa si canalizare si conectarea acestora cu sistemul Bucurestiului.

Faza B

Construirea liniei 2 de tratare a apelor uzate pentru tratamentul terţiar, cu o capacitate de 8 mc/s. Aceasta va include toate facilitãţile principale ale liniei 2 inclusiv ecrane brute si fine, staţii de pompare, rezervoare primare, bazine de aerare, clarificatoare secundare, ca si ingrosarea reziduurilor si facilitaţi de incinerare.
Aria de cuprindere a Proiectului poate sa facã obiectul unor modificãri limitate, care trebuie sa fie convenite cu Banca înainte de a emite ordinele de modificare sau de a lansa licitaţii.
3. Programul
Faza A a Proiectului este prevãzuta sa fie implementata din 2006 pina in 2010, iar Faza B din 2010 pina in 2013.


Anexa A/2

A.2. INFORMAŢII DESPRE PROIECT CARE URMEAZĂ A Fi TRANSMISE BĂNCII ŞI MODUL DE EXPEDIERE

1. Diseminarea informaţiei: desemnarea persoanei responsabile
Informaţiile de mai jos trebuiesc trimise Bãncii de cãtre:

[NUMELE PERSOANEI DE CONTACT]
Primãria Municipiului Bucureşti
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5
Bucureşti
România

2. Informaţii cu privire a implementarea Proiectului

Prezentarea de rapoarte semianuale asupra progreselor Proiectului, cu respectarea cerinţelor UE.
Anual, urmãtorii indicatori de performanta vor fi calculaţi cu date reale si trimisi Bãncii:┌─────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬────────┐
│Sector si │ Parametri │ Unitate │Tip│Referin-│
│coduri │ │ │ │ţa IWA │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Apa │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Indicatori de│ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Acoperirea ca populaţie │ % │ │ QS03 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Continuitatea furnizarii │ % │ │ QS10 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Populaţia care are restrictii la │ │ │ │
│ │serviciile de apa │ % │ │ QS13 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Consumul casnic │ L/c/d │ │ NA │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Consumul altul decit casnic │ L/c/d │ │ NA │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Clienţi cu apometre │ % │ │ Ph11 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Taxe medii pentru apa pentru consum │ │ │ │
│ │direct │ Euro/mc│ │ Fi21 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Indicatori de│ │ │ │ │
│eficienta │ │ │ │ │
│ fizica │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Apa fara venituri dupã volum │ % │ │ Fi36 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Pierderi de apa │Mc/con/an│ │ Op22 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Indexul de scurgeri prin infrastructura │ (-) │ │ Op25 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Ape uzate │ │ │ │ IWA │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Indicatori de│ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Populaţie rezidenta conectata la │ │ │ │
│ │sistemul de canalizare │ % │ │ wQS01 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Populaţie rezidenta servita de cãtre │ │ │ │
│ │uzina de tratare a apei │ % │ │ wQS02 │
│ │uzate (UT AU))II │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Apa uzata tratata in UTAU │ % │ │ wQS05 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │- tratament preliminar │ % │ │ wQS06 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │- tratament primar │ % │ │ wQS07 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │- tratament secundar │ % │ │ wQS08 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │- tratament terţiar │ % │ │ wQS09 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Indicatori │ │ │ │ │
│ fizici de │ │ │ │ │
│eficienta │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Intrare/Infiltratii/Efiltratii │ % │ │ wOp30 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Blocaje ale canalizãrii │Nr/100 km│ │ wOp34 │
│ │ │canaliza-│ │ │
│ │ │re/an │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Inundãri la suprafaţa │Nr/100 km│ │ wOp39 │
│ │ │canaliza-│ │ │
│ │ │re/an │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Apa si apa │ │ │ │ │
│uzata │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Eficienta │ │ │ │ │
│personalului │ │ │ │ │
│ - companie │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Angajaţi pe abonat │Nr/1000 │ │ Pe01 │
│ │ │abonaţi │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Indicatori │ │ │ │ │
│financiari │ │ │ │ │
│companie │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │RECUPERAREA COSTURILOR │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Venit anual pe unitate │ Euro/mc │ │ Fi15 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Costuri totale pe unitate │ Euro/mc │ │ Fi01 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata de acoperire a costului total │ % │ │ Fi23 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata de acoperire a costurilor │ │ │ │
│ │de funcţionare │ % │ │ Fi24 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │PROFITABILITATE │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rentabilitea mijloacelor fixe │ % │ │ Fi34 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rentabilitatea capitalului │ % │ │ Fi35 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │LICHIDITATEA │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata de colectare │ % │ │ NA │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata de acoperire a serviciului datoriei│ (-) │ │ Fi31 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │STRUCTURA FINANCIARA │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata curenta │ (-) │ │ Fi33 │
├─────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────┤
│ │Rata de îndatorare a capitalului │ (-) │ │ Fi32 │
└─────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴────────┘


3. Informaţii privind finalizarea lucrãrilor si primul an de execuţie a proiectului (Faza A + Faza B)
Prezentarea unui Raport de finalizare a Proiectului, nu mai tirziu de sase luni de la punerea in funcţiune a uzinei
Prezentarea unui Raport de funcţionare a Proiectului, dupã 12 luni de funcţionare

ANEXA B

Tabelul privind Amortizarea


┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Scadenta ratei de rambursare │ Sumele care trebuie plãtite exprimate│
│ │ ca procent din suma imprumutului │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1. 10 Iunie 2012 │ 1/38 │
│ 2. 10 Decembrie 2012 │ 1/38 │
│ 3. 10 Iunie 2013 │ 1/38 │
│ 4. 10 Decembrie 2013 │ 1/38 │
│ 5. 10 Iunie 2014 │ 1/38 │
│ 6. 10 Decembrie 2014 │ 1/38 │
│ 7. 10 Iunie 2015 │ 1/38 │
│ 8. 10 Decembrie 2015 │ 1/38 │
│ 9. 10 Iunie 2016 │ 1/38 │
│10. 10 Decembrie 2016 │ 1/38 │
│11. 10 Iunie 2017 │ 1/38 │
│12. 10 Decembrie 2017 │ 1/38 │
│13. 10 Iunie 2018 │ 1/38 │
│14. 10 Decembrie 2018 │ 1/38 │
│15. 10 Iunie 2019 │ 1/38 │
│16. 10 Decembrie 2019 │ 1/38 │
│17. 10 Iunie 2020 │ 1/38 │
│18. 10 Decembrie 2020 │ 1/38 │
│19. 10 Iunie 2021 │ 1/38 │
│20. 10 Decembrie 2021 │ 1/38 │
│21. 10 Iunie 2022 │ 1/38 │
│22. 10 Decembrie 2022 │ 1/38 │
│23. 10 Iunie 2023 │ 1/38 │
│24. 10 Decembrie 2023 │ 1/38 │
│25. 10 Iunie 2024 │ 1/38 │
│26. 10 Decembrie 2024 │ 1/38 │
│27. 10 Iunie 2025 │ 1/38 │
│28. 10 Decembrie 2025 │ 1/38 │
│29. 10 Iunie 2026 │ 1/38 │
│30. 10 Decembrie 2026 │ 1/38 │
│31. 10 Iunie 2027 │ 1/38 │
│32. 10 Decembrie 2027 │ 1/38 │
│33. 10 Iunie 2028 │ 1/38 │
│34. 10 Decembrie 2028 │ 1/38 │
│35. 10 Iunie 2029 │ 1/38 │
│36. 10 Decembrie 2029 │ 1/38 │
│37. 10 Iunie 2030 │ 1/38 │
│38. 10 Decembrie 2030 │ 1/38 │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ANEXA C

Definiţia EURIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" înseamnã:

(i) în ceea ce priveşte orice perioadã relevantã, sau orice altã perioadã de timp de o lunã sau mai mare de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru un termen fiind numãrul de luni întregi cel mai apropiat, corespunzãtor duratei perioadei de timp; şi
(ii) în ceea ce priveşte o perioadã relevanta mai micã de o lunã, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pentru o perioadã de o lunã,
(perioada pentru care rata este luatã fiind numitã în continuare "Perioadã reprezentativã") aşa cum este anunţatã la ora 11:00 am, ora Bruxelles, sau la orice altã orã ulterioarã, acceptabilã pentru Bancã, în ziua ("data de stabilire") care cade cu douã Zile relevante de tranzacţionare pe pieţele financiare înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe paginile sale urmãtoare, sau prin orice alte mijloace de publicare alese pentru acest scop de cãtre Bancã.
Dacã nu este publicatã o asemenea ratã, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro a patru bãnci mari din zona euro, alese de cãtre Bancã, ratele la care depozitele în EUR, cu valoare similarã, sunt oferite de fiecare dintre ele, la aproximativ ora 11:00 am, ora Bruxelles, la data de stabilire, cãtre primele 50 de bãnci de pe piaţa interbancarã din zona euro pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã. Dacã sunt obţinute cel puţin douã rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmeticã a acestor rate.
Dacã sunt furnizate mai puţin de douã rate, rata pentru data de stabilire va fi media aritmeticã a ratelor cotate de cãtre principalele bãnci din zona euro, alese de cãtre Bancã, la aproximativ ora 11:00 am, ora Bruxelles, în ziua care cade cu douã zile lucrãtoare reprezentative dupã data de stabilire, pentru creditele în EUR, cu o valoare similarã, Bãncilor Europene pentru o perioadã egalã cu perioada reprezentativã.
Pentru scopurile definiţiilor de mai sus:
(i) Toate procentele care rezultã din orice calcule la care se face referire în acest grafic vor fi rotunjite, dacã este cazul, cãtre cea mai apropiatã sutã de mii a unui punct procentual, cu jumãtãţile rotunjite superior.
(ii) Banca va informa Împrumutatul fãrã întârziere cu privire la cotaţiile primite de cãtre Bancã.
(iii) Dacã oricare dintre prevederile precedente se aflã în contradicţie cu prevederile adoptate sub îndrumarea EURIBOR FBE şi EURIBOR ACI în ceea ce priveşte EURIBOR, Banca poate notifica Împrumutatul ca amendeazã prevederile pentru a fi în conformitate cu asemenea alte prevederi.

ANEXA D

Obligaţiile Primãriei

> A fost prezentat un plan final pentru achiziţii de cãtre Municipiu si acesta a fost agreat de cãtre Comisie, Banca si BERD.
> Au fost instalaţi: un Manager de proiect si o Unitate de implementare a Proiectului cu personal experimentat in managementul proiectelor pentru mãsura din termenii de referinţa acceptabila pentru Comisie, Banca si BERD. Termenii de referinţa s-au referit si la problema remunerãrii adecvate a personalului UIP.
> Au fost primite dovezi concludente referitoare la faptul ca terenul necesar pentru Faza A si Faza B este disponibil.
> Prezentarea unui plan de acţiune actualizat acceptabil pentru Comisie, Banca (BEI) si BERD, in care Primãria se angajeazã sa finalizeze, in conformitate cu un program indicativ, masuri care:
- sa asigure ca apa industriala uzata este pre-tratata in conformitate cu Directivele UE si/sau reciclata dupã cum este cazul;
- sa asigure ca un astfel de pre-tratament este monitorizat si pus in practica de cãtre autoritãţile competente de mediu;
- sa garanteze ca încãrcaturile Industriale afluente nu împiedica procesul de tratare proiectat al staţiei pentru tratarea apelor uzate Glina.
> Municipiul a furnizat dovezi in sensul ca de la 1 ianuarie 2007 contractul de concesiune va fi fost amendat pentru satisfacerea Comisiei, Bancii si BERD cu scopul de a facilita funcţionarea si întreţinerea facilitaţilor finanţate prin Proiect si de a permite companiei operative Apa Nova Bucureşti S.A., ("ANB") sa colecteze un tarif special in numele Primãriei, Consiliului General al Municipiului Bucureşti (C.G.M.B.) iar sumele rezultate sa fie folosite de cãtre CGMB pentru a acoperi in întregime (i) costurile de funcţionare si de întreţinere ale activelor proiectului atit pe perioada testãrilor cat si dupã aceea; si (ii) serviciul datoriei împrumuturilor luate pentru co-finantarea Proiectului.
> Municipiul furnizeazã dovezi satisfãcãtoare Comisiei, Bãncii si BERD in sensul ca de la 1 ianuarie 2008: (i) s-a dezvoltat un plan detaliat cu indicatori posibili de auditat pentru reducerea infiltraţiilor in reţeaua de canalizare; (ii) au fost identificate si asigurate resurse de finanţare pentru implementarea acestui plan; si (iii) s-a început implementarea acestui plan.
> Municipiul prezintã un program de funcţionare si de întreţinere pentru satisfacerea Comisiei, pîna la 31 decembrie 2009. Acest program va acoperi o perioada de 10 ani incepind cu 1 ianuarie 2010.
> Comisia, Banca si BERD primesc dovezi ca planul de acţiune referitor la masurile legate de apa uzata industriala, pregãtit in conformitate cu Articolul 8.4 (a) al Memorandumului de Finanţare a fost implementat integrat in conformitate cu graficul de timp stabilit.
> Municipiul a furnizat dovezi ca, spre satisfacerea Comisiei, Bãncii si BERD, tariful special la care se face referire in cadrul Articolului 8.4 (b) al Memorandumului de finanţare a fost instituit, ca un cont special in care sa se primeascã sumele rezultate de la ANB a fost deschis, si ca regulile de utilizare ale acestui cont au fost convenite de cãtre autoritãţile responsabile.
> Municipiul a furnizat dovezi satisfãcãtoare pentru Comisie, Banca si Berd ca (i) evaluarea costurilor de funcţionare si întreţinere ale uzinei de tratare a apei dupã perioada de testatre se bazeazã pe un audit extern independent si ca (ii) a fost aprobata o creştere extraordinara a tarifului pentru a permite ANB sa acopere costurile de funcţionare si de întreţinere si serviciul datoriei atunci cind preia funcţionarea facilitaţilor.
> Municipiul a furnizat dovezi spre satisfacerea Comisiei, Bãncii si BERD ca reperele convenite pentru reducerea infiltraţiilor din canalizare identificate pentru a fi implementate pe durata perioadei de viata a mãsurii ISPA au fost realizate.


ANEXA E

C. 2 Formular certificat de la Împrumutat (articolul 1.04B)

Cãtre: Banca Europeanã de Investiţii
De la: România
[adresa]

[Data]

Stimaţi domni,

Subiect: Contractul de Finanţare între Banca Europeanã de Investiţii, România şi Primãria municipiului Bucureşti (denumit de acum înainte "Contract de Finanţare") nr. ref. <//>
Termenii specificaţi în Contractul de Finanţare rãmân aceeaşi când sunt folosiţi in aceasta scrisoare.
Pentru scopurile Articolului 1.04 al Contractului de Finanţare vã certificam urmãtoarele:
(i) nu a intervenit nici o schimbare materiala la nici un aspect al Proiectului despre care Împrumutatul este obligat sa raporteze conform Articolului 8.01, cu excepţia celor comunicate anterior de cãtre Împrumutat;
(ii) avem fonduri suficiente disponibile pentru a asigura terminarea la timp si implementarea Proiectului in conformitate cu Anexa A.1; si
(iii) si nici un eveniment menţionat în Articolul 10.01 nu a intervenit.


Cu stimã,

Pentru si din partea

<//>

ANEXA F


C. 1 Formular cerere de tragere (articolul 1.02B)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cerere Tranşa No: Data: │
│ de tragere │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Vã rugãm sã continuaţi cu urmãtoarea tragere:

┌────────────────┐┌──────────────────────────────┐
Nume credit: │ România - ││REZERVAT PENTRU BEI │
│ Proiect Staţia ││ │
│ pentru tratarea││ │
│ apelor uzate ││ │
│ Glina ││ │
└────────────────┘│ │
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Data semnãrii: │ ││ Sumã împrumutatã:│EUR ││
│ ││ │25.000.000││
└────────────────┘│ └──────────┘│
│ │
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Numar de referinta: │ ││ Rambursata pana │ ││
│ ││ la data de: │ ││
└────────────────┘│ └──────────┘│
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Tragerea nr.: │ ││ Soldul tragerilor│ ││
└────────────────┘│ └──────────┘│
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Data propusa pentru │ ││ Termenul limita │30 iunie ││
tragere: │ ││ de plata: │ 2010 ││
└────────────────┘│ └──────────┘│
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Cererea totala (valuta │ ││ Numar maxim de │8 ││
contractului): │ ││ trageri: │ ││
└────────────────┘│ └──────────┘│
│ ┌──────────┐│
Se va plati dupa cum │ Suma minima a │ ││
urmeaza: │ transei: │ 3.000.000││
│ └──────────┘│
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Valuta (Articolul 1.03) │ ││ Total alocare │ ││
└────────────────┘│ pana in prezent: └──────────┘│
┌────────────────┐│ ┌──────────┐│
Suma │ ││ Conditii │ ││
└────────────────┘│ precedente: └──────────┘│
┌────────────────┐│ │
Rata de baza a dobanzii │ ││ │
(Articolul 3.01) └────────────────┘│ │
┌────────────────┐│ │
Frecventã doninzi │ ││ │
(Articolul 4.01) └────────────────┘│ │
┌────────────────┐│ │
Termene plati │ ││ │
(Articolul 5.01) └────────────────┘│ │
┌────────────────┐│ │
Prima data de rambursare │ ││ │
└────────────────┘│ │
┌────────────────┐│ │
Data ultimei plati de │ ││ │
rambursare └────────────────┘└──────────────────────────────┘


Contul Municipiului care trebuie creditat:
Cont. Nr:
Nume Bancã si adresã:
A se transmite informaţiile necesare cãtre:
Nume autorizat(e) şi semnãturã(i):


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016