Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 11 iulie 2003 dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din Romania*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 11 iulie 2003  dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din Romania*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 11 iulie 2003 dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din Romania*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 803 bis din 14 noiembrie 2003
-------------
*) Ratificat prin <>Legea nr. 440 din 27 octombrie 2003 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003.

BANCA EUROPEANA DE INVESTIŢII


FI Nr.
Agora Nr: 2002 0529


ROMÂNIA - REABILITAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE


CONTRACT DE FINANŢARE

ÎNTRE ROMÂNIA SI BANCA EUROPEANA DE INVESTIŢII

Bucureşti, 11 iulie 2003

ACEST CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT INTRE:

România, reprezentata de Ministerul Finanţelor Publice,
având sediul in str. Apolodor nr. 17, sector 5,
RO-70060, Bucureşti, România, reprezentat de
dl. Mihai Nicolae Tanasescu, Ministrul Finanţelor Publice

denumita in continuare: "IMPRUMUTATUL"+

ca prima parte, si

Banca Europeana de Investiţii, având sediul central
in B-dul Konrad Adenauer, nr. 100, Luxemburg-Kirchberg,
Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentata de
Wolfgang Roth, Vice President

denumita in continuare: "BANCA"

ca a doua parte

AVÂND IN VEDERE CA:

1. La data de 1 februarie 1993, Comunitãţile Europene si Împrumutatul au încheiat un Acord european de asociere intre Comunitãţile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de alta parte.
2. In cadrul unui asemenea Acord european, Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat continuarea acordãrii de imprumuturi pentru proiecte de investiţii in România;
3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord cadru (denumit in continuare "Acordul Cadru"), referitor la cooperarea financiara, a fost semnat de Împrumutat si de Banca si este aplicabil acestui contract (denumit in continuare "Contractul").
4. Împrumutatul a propus sprijinirea unui proiect educaţional (denumit in continuare "Proiectul") promovat de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului (denumit in continuare "MECT") si care consta in reabilitarea si dotarea unui numãr de cca. 1400 scoli preuniversitare si infrastructura educaţionala asociata, localizate in principal in zonele rurale si urbane, pe întreg teritoriul tarii (denumite fiecare in continuare "Subproiect"), dupã cum se specifica mai detaliat in descrierea tehnica prezentata in Anexa A la prezentul contract, (denumita in continuare "Descrierea tehnica").
5. Costul total al Proiectului, dupã cum este estimat de Banca, este 174.500.000 EUR (o suta si şaptezeci si patru milioane si cinci sute de mii euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute si dobânda pe perioada execuţiei, dar excluzând taxele si impozitele publice.
6. Proiectul este cofinantat si de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (numita in continuare "BDCE"), cu o suma echivalenta cu 43.500.000 EUR (partuzeci si trei de milioane si cinci sute de mii de euro).
7. Costul Proiectului urmeazã sa fie finanţat astfel:
Împrumut BDCE EUR 43.500.000
Împrumut Banca EUR 131.000.000
Total EUR 174.500.000
8. In consecinţa, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut in suma echivalenta cu 131.000.000 EUR (o suta si treizeci si unu de milioane euro).
9. In baza Articolului 3 din Acordul cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda si toate celelalte plaţi datorate Bãncii si care apar ca urmare a activitãţilor avute in vedere prin Acordul cadru, precum si activele si veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi sa fie scutite de impozite.
10. Prin Articolul 4 din Acordul cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe intreaga perioada de existenta a oricãrei operaţiuni financiare, încheiate in conformitate cu Acordul cadru, Împrumutatul:
a) sa asigure:
(i) ca beneficiarii sa poatã schimba in orice valuta pe deplin convertibila, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele in moneda naţionala a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii in legãtura cu împrumuturile si garanţiile referitoare la orice proiect; si
(ii) ca aceste sume vor fi transferabile liber, imediat si efectiv; si
b) sa asigure:
(i) ca Banca sa poatã schimba in orice valuta pe deplin convertibila, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele in moneda naţionala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plaţi aferente unor imprumuturi si garanţii sau oricãrei alte activitãţi, si ca Banca sa poatã transfera liber, imediat si efectiv sumele astfel schimbate; sau, daca Banca va opta altfel,
(ii) ca Banca sa poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
11. Banca, fiind convinsa ca prezenta operaţiune corespunde scopurilor funcţiilor sale si ca este conforma cu scopurile Acordului-cadru si ţinând seama de aspectele menţionate anterior, a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordandu-i acestuia un credit in suma echivalenta cu 131.000.000 EUR (o suta si treizeci si unu de milioane euro).
12. Statutul Bãncii stipuleazã ca Banca trebuie sa se asigure ca fondurile sale sunt folosite cat mai raţional posibil in interesul Comunitãţii Europene si ca urmare ca termenii si condiţiile operaţiunilor sale de împrumutare vor fi conforme cu politica Comunitãţii Europene.
13. Semnarea acestui contract in numele Împrumutatului a fost in mod corespunzãtor autorizata in termenii prezentaţi in Anexa I.
14. Referirile din prezentul contract la: "Articole", "Preambul", "Paragrafe", "Subparagrafe", "Alineate", "Anexe" si "Documente ataşate" reprezintã referiri fãcute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexe si documente ataşate prezentului Contract.

Ca urmare s-a convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma Creditului
Prin acest contract, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un Credit (denumit in continuare "Credit"), in suma echivalenta cu 131.000.000 EUR (o suta treizeci si unu milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea parţiala a costurilor Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Banca va disponibiliza Creditul, in limita a 20 de transe. Suma fiecãrei transe, daca nu este soldul netras al Creditului, va avea o valoare minima de 5 milioane EUR sau echivalentul acesteia si fiecare nu va depãşi 15 milioane EUR. O transa solicitata de Împrumutat in conformitate cu Subparagraful 1.02B este numita in continuare "Transa".
B. Periodic pana la data de 31 mai 2009, Împrumutatul poate prezenta Bãncii o cerere scrisa, (denumita in continuare "Cerere de Tragere") pentru disponibilizarea unei Transe. Cererea de Tragere va specifica:
(a) suma si valuta de disponibilizare a Transei;
(b) data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza Transa in termen de pana la patru luni calendaristice de la data Cererii de Tragere; si
(c) rata fixa a dobânzii, daca este cazul, indicata de Banca, fãrã angajament;
Împrumutatul va furniza Bãncii dovada ca persoana sau persoanele care au efectuat Cereri de Trageri din prezentul au fost legal autorizate.
Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabila.
C. Cu zece, cincisprezece zile inainte de data disponibilizãrii, in cazul in care Cererea de Tragere este conforma cu subparagraful 1.02B, Banca va remite Împrumutatului o notificare (denumita in continuare "Aviz de Tragere") prin care:
(a) va confirma valoarea si valuta in care se disponibilizeaza Transa;
(b) va specifica rata fixa a dobânzii;
(c) va specifica data la care este planificata sa fie disponibilizata Transa (numita "Data de Disponibilizare Planificata"), sub rezerva condiţiilor de la paragraful 1.04.
In cazul in care, unul sau mai multe elemente specificate in Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din Cererea de Tragere, Împrumutatul, intr-un interval de trei zile lucratoare in Luxemburg de la primirea Avizului de Tragere, poate revoca Cererea de Tragere printr-o notificare adresata Bãncii si, ca urmare, Cererea si Avizul de Tragere vor rãmâne fãrã efect.
In scopurile acestui Contract, in general, "Zi Lucratoare in Luxemburg" inseamna o zi in care bãncile comerciale sunt deschise pentru afaceri in Luxemburg.
D. Disponibilizarea fiecãrei Transe va fi efectuata in acel cont bancar in numele Împrumutatului, dupã cum Împrumutatul va notifica Bãncii, cu cel puţin 10 zile inainte de data de disponibilizare. Numai un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea Transa.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existentei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare Transa in valuta pentru care Împrumutatul si-a exprimat o preferinţa. Fiecare valuta de tragere va fi: euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii care nu participa la etapa a treia a Uniunii Europene monetare si economice sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare externe.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã a fi trase in alte valute decât euro, Banca va aplica cursurile de schimb de referinţa calculate si publicate de Banca Centrala Europeana din Frankfurt, sau in lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe oricare alta piaţa financiara aleasa de Banca, la o data cu cincisprezece zile inainte de data efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei Transe, conform paragrafului 1.02, va fi condiţionata de îndeplinirea, in mod satisfãcãtor pentru Banca, a urmãtoarelor condiţii, si anume ca, inainte de data Cererii de Tragere:
(a) Banca sa fi primit, intr-o forma si un conţinut acceptabil Bãncii, de la un consilier juridic al Împrumutatului, un aviz juridic privind semnarea corespunzãtoare a acestui Contract de cãtre Împrumutat si privind documentaţia relevanta;
(b) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare, in limba engleza, privind imputernicirea de semnare a acestui Contract;
(c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (daca este cazul) sa fi fost obţinute, pentru a permite Împrumutatului sa efectueze trageri in cadrul prezentului contract, sa ramburseze imprumutul (aşa cum este definit in paragraful 2.01) si sa plãteascã dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sa se extindã si asupra deschiderii si menţinerii conturilor in care Împrumutatul, solicita Bãncii sa disponibilizeze Creditul;
(d) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare, care sa ateste ca Unitatea Centrala de Management a Proiectului (numita in continuare "UCMP") care funcţioneazã in cadrul MECT, a fost autorizata sa realizeze Proiectul in conformitate cu Paragraful 6.08;
(e) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare, care sa ateste angajarea consultanţilor, in conformitate cu Subparagraful 6.11; si
(f) Banca sa fi primit o declaraţie de la Împrumutat si MECT, care sa confirme funcţionarea mecanismului administrativ, dupã cum este descris in detaliu in Subparagraful 6.09 (a).
Daca Cererea de Tragere pentru prima transa este trimisa inainte primirii de cãtre Banca a dovezilor satisfãcãtoare ca aceste condiţii au fost îndeplinite, aceasta cerere de tragere se va considera ca a fost primita de Banca la data la care condiţiile vor fi fost indeplinite.
B. Disponibilizarea fiecãrei Transe, inclusiv a primei transe, va fi condiţionata ca Banca sa fi fost convinsa ca fonduri suficiente continua sa fie disponibile in conformitate cu paragraful 6.07, astfel incat sa se asigure implementarea si finalizarea la timp a Proiectului.
C. Tragerea fiecãrei Transe ulterioare primei Transe va fi condiţionata de primirea de cãtre Banca, la sau inainte de data la care se refera Cererea de Tragere:
(a) a copiilor certificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din Transele anterior disponibilizate, contract sau contracte care sa fi fost incheiate in termeni satisfãcãtori Bãncii; si
(b) a unei declaraţii de la MECT care sa ateste ca cheltuielile au fost efectuate pentru articole finanţate de Banca, in conformitate cu Descrierea Tehnica (fãrã taxele si impozitele platibile in România) pentru o suma egala cu toate Tansele anterior disponibilizate, minus 2 milioane EUR, cu excepţia ultimei trageri.
Pentru calcularea echivalentului in euro a sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire in paragraful 1.03.
D. Daca vreo parte a dovezilor furnizate de împrumutat sau MECT, conform Subparagrafelor 1.04B sau C, nu sunt satisfacatore Bãncii, Banca poate disponibiliza o suma proporţional mai mica decât suma solicitata, fãrã a contraveni termenilor Subparagrafului 1.02A.
1.05 Amânarea Tragerilor
A. Banca, la solicitarea Împrumutatului, va amâna disponibilizarea oricãrei Transe, in totalitate sau parţial, pentru o data specificata de Împrumutat, care sa nu fie mai târziu de sase luni de la Data de Disponibilizare Planificata. Intr-un astfel de caz, Împrumutatul va plati un comision de amânare, dupã cum se specifica in Subparagraful C de mai jos. Orice solicitare pentru amânare va deveni efectiva pentru o Transa, numai daca aceasta este solicitata, cu cel puţin şapte zile Lucratoare in Luxemburg înainte de Data de Disponibilizare Planificata.
B. Daca disponibilizarea oricãrei transe este amânata, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutatul, la cererea Bãncii, va plati un comision pentru suma pentru care disponibilizarea este amânata. Acest comision va fi aplicat de la Data de Disponibilizare Planificata pana la data actuala de disponibilizare, sau dupã caz, pana la data de anulare a Transei, la o rata egala cu R1 minus R2, unde:
R1 inseamna rata dobânzii care s-ar fi aplicat periodic in conformitate cu Paragraful 3.01, daca Transa ar fi fost trasa la Data de Disponibilizare Planificata,
si
R2 inseamna Rata Relevanta Interbancara (aşa cum este definita in continuare) minus 0,125% (12.5 puncte de baza): cu condiţia ca in scopul determinãrii Ratei Relevante Interbancare, in legãtura cu acest Paragraf 1.05, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna incepand cu Data de Disponibilizare Planificata.
In plus, comisionul menţionat mai sus:
(a) daca amânarea depãşeşte, ca durata, o luna, se va acumula la sfârşitul fiecãrei luni;
(b) se va calcula utilizând numãrul de zile convenit aplicabil la Rl; si
(c) unde R2 depãşeşte R1, va fi fixat la zero.
In scopurile acestui Contract" Rata Relevanta Interbancara" inseamna:
(x) in ceea ce priveşte oricare perioada de dobânda de o luna sau mai mult, rata dobânzii la depozitele interbancare pe o perioda care este un numãr intreg de luni corespunzãtor duratei unei astfel de perioade de dobânda; si
(y) in ceea ce priveşte oricare perioada de dobânda mai mica de o luna, rata dobânzii pentru depozitele intrebancare pentru o perioada de o luna, oferita pe piaţa principala interbancara la valuta relevanta (pentru dolari SUA pe piaţa interbancara din Londra si in euro pe piaţa interbancara din zona euro), dupã cum a ales Banca.
1.06. Anularea si Suspendarea Creditului
A. Împrumutatul, poate in orice moment, prin notificare cãtre Banca sa anuleze, in totalitate sau parţial, si cu aplicabilitate imediata, partea netrasa din Credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea efect asupra Transei a cãrei Data de Disponibilizare Planificata cade in urmãtoarele 7 Zile Lucratoare in Luxemburg, dupã data acestei notificãri.
Cu excepţia celor stipulate mai sus, Împrumutatul nu va avea nici o obligaţie cãtre Banca sub forma unui comisioan sau intr-o alta forma din cauza unei astfel de anulari.
Daca Împrumutatul anuleazã o Transa, care a fãcut obiectul unui Aviz de Tragere (o astfel de Transa, fiind numita Transa Notificata indiferent de rata dobânzii de baza aplicata acesteia"), acesta va plati un comision asupra sumei anulate. Un asemenea comision va fi calculat, in conformitate cu Subparagraful 4.02B, cu privire la perioada acoperita de la data (Data de Început) care este cea mai târzie dintre:
(a) data notificãrii anularii; si
(b) Notificarea Datei Transei Planificate pentru Transa Notificata, pana la data de rambursare finala planificata pentru Transa Notificata.
In acest scop:
(x) prevederile din Subparagraful 4.02B privind Data de Plata in Avans se refera la Data de Început; si
(y) suma anulata se va considera a fi trasa si rambursata la Data de început.
Comisionul va fi platibil in termen de 7 zile de la solicitare.
B. Banca poate, prin notificarea Împrumutatului, sa suspende in totalitate sau parţial, partea netrasa din Credit in orice moment si cu efect imediat:
(a) in condiţiile menţionate in subparagrafele 4.03 sau 10.01; sau
(b) daca vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe pieţele internaţionale de capital relevante; sau
(c) atâta timp cat, actionanad rezonabil, Banca nu este mulţumitã cum au fost îndeplinite garanţiile si angajamentele date de Împrumutat conform paragrafelor 6.15 si 8.03
Asemenea suspendare va continua pana când Banca notifica Împrumutatul ca acesta poate iar sa tragã din Credit sau, dupã caz, pana când Banca anuleazã suma suspendata dupã cum se precizeazã mai jos.
In plus, Banca, prin notificare cãtre Împrumutat, poate sa anuleze in totalitate sau parţial porţiunea netrasa din Credit in condiţiile alineatelor (a) si (b) de mai sus, întotdeauna sub rezerva (in cazul paragrafului 4.03) îndeplinirii respectivelor proceduri specificate in fiecare subparagraf al paragrafului 4.03. De asemenea, Banca, prin notificarea Împrumutatului, poate sa anuleze o Transa a cãrei disponibilizare a fost amânata, conform subparagrafului 1.05A, mai mult de sase luni in total.
Cu toate acestea, Banca nu va fi îndreptãţitã sa anuleze sau sa suspende, in temeiul alin. (b) de mai sus, nici o Transa Notificata.
C. Daca Banca suspenda, o Transa Notificata numai in temeiul alin. (a) a subparagrafului 1.06B, Împrumutatul va plati un comision aferent sumei suspendate in maniera precizata in subparagraful 1.05B.
Daca Banca anuleazã o Transa Notificata numai in temeiul alineat (a), menţionat, Împrumutatul va plãti un comision pentru suma anulata, calculat in conformitate cu subparagraful 1.06A, cu menţiunea ca nici un comision nu este platibil ca urmare anularii numai in baza unui eveniment menţionat in subparagraful 4.03A sau B.
D. Daca costul Proiectului va fi mai mic decât cifrele prezentate in Preambul, Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat, sa anuleze orice parte netrasa a Creditului proporţional cu reducerea costului.
Banca poate, in orice moment dupã data 30 septembrie 2009, prin notificarea Împrumutatului sa anuleze orice parte a Creditului cu privire la care nu a fost fãcuta nici o tragere.
Împrumutatul nu va avea nici o obligaţie cãtre Banca, sub forma unui comision sau intr-o alta forma din cauza oricãrei anulari, conform acestui subparagraf 1.06 D.
1.07. Sumele datorate in baza Articolului 1
Sumele datorate, in baza acestui Art. 1, vor fi platibile in euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit in continuare "Împrumutul") va cuprinde totalul sumelor in valutele disponibilizate de Banca, aşa cum au fost notificate de cãtre Banca, conform Paragrafului 2.04.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare conform Articolului 4 sau, dupã caz, a Articolului 10, va fi efectuata in valutele disponibilizate si in proporţiile in care acestea sunt cuprinse in soldul Împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii si a altor obligaţii de plata
Dobânda si celelalte obligaţii de plata datorate conform Articolelor 3, 4 si 10 vor fi calculate si platibile proporţional, in fiecare valuta in care Împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuata in valuta specificata de Banca, avandu-se in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã disponibilizarea fiecãrei Transe, Banca va transmite Împrumutatului un centralizator cuprinzând suma, data tragerii si rata dobânzii pentru acea Transa.
ART. 3
Dobânda
3.01. Rata dobânzii
Împrumutatul va plati dobânda la soldul nerambursat al fiecãrei Transe, semianual, la Datele de Plata relevante specificate in subparagraful 5.03A, începând cu prima Data de Plata care urmeazã datei de disponibilizare a Transei. Dobânda va fi calculata la rata specificata in Avizul de Tragere, care va fi rata dobânzii aplicabila la data emiterii Avizul de Tragere, in concordanta cu principiile aplicabile, periodic, stabilite de organele de conducere ale Bãncii pentru împrumuturi efectuate la o rata fixa a dobânzii, denominata in valuta Transei si având termeni echivalenţi pentru rambursarea împrumutului si plata dobânzii.
3.02. Dobânda la sumele cu scadenta depãşita
Fãrã a contraveni prevederilor Articolului 10 si ca o excepţie de la paragraful 3.01, pentru orice suma platibila restanta conform termenilor acestui contract, dobânda se va calcula de la data scadentei, pana la data efectiva a plaţii, la o rata egala cu Rata Interbancara Relevanta plus 2% (200 de puncte de baza) pe an. In scopul stabilirii Ratei Interbancare Relevante pentru acest paragraf 3.02, perioadele relevante vor fi perioade succesive de o luna incepand cu data scadentei.
Cu toate acestea, dobânda va fi stabilita la rata definita conform paragrafului 3.01 plus 0.25% (25 puncte de baza), pe an daca ultima rata este mai mare, pentru oricare perioada relevanta, decât rata specificata in propoziţiile anterioare ale acestui paragraf 3.02.
Daca suma neachitata la scadenta este intr-o valuta alta decât valuta Transei relevante, urmãtoarea rata care se va utiliza, va fi rata interbanca relevanta pentru tranzacţii in acea valuta plus 2% (200 puncte de baza) pe an, calculata in conformitate cu practica pietii pentru asemenea rata.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea obişnuita
Împrumutatul va rambursa Împrumutul conform graficului de rambursare prezentat in Anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Condiţionat de Subparagraful B de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat, in totalitate sau parţial o Transa, in baza unei comunicãri scrise transmise cu o luna inainte (denumita in continuare "Notificare de Rambursare Anticipata") care specifica suma care urmeazã a fi rambursata anticipat ("Suma Rambursata Anticipate") si data la care Împrumutatul propune rambursarea anticipata ("Data Rambursãrii Anticipate"), data care va fi Data de Plata pentru acea Transa.
B. In ceea ce priveşte fiecare Suma Rambursata Anticipate, Împrumutatul va plati Bãncii la Data Rambursãrii Anticipate o compensaţie egala cu valoarea actuala (la Data de Rambursare Anticipata) a ceea ce depãşeşte daca este cazul:
(a) diferenţa dintre dobânda care trebuie plãtitã la Suma Rambursata Anticipate, daca aceasta nu este plãtitã anticipat, si
(b) dobânda care ar trebui astfel plãtitã, daca aceasta este calculata la Rata de Referinţa a BEI, efectiva cu o luna inainte de Data de Rambursãrii Anticipate, minus 0,15 % (15 puncte de baza) pe an.
Pentru acest scop, "Rata de Referinţa a BEI" inseamna rata de dobânda standard a Bãncii pentru împrumuturi cu rate fixe exprimate sau având profilul serviciului datoriei in valuta Sumei Ramburasata Anticipat.
Valoarea actuala menţionata va fi calculata la o rata de discount egala cu Rata de Referinţa a BEI, aplicata la fiecare Data de Plata releventa.
C. Banca va notifica Împrumutatul, cu cel puţin 15 zile inainte de Data Rambursãrii Anticipata, Suma Rambursata Anticipat si compensaţia platibila conform subparagrafului B de mai sus sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensaţii.
Nu mai târziu de orele 17.00 p.m. - ora Luxemburgului, din data de primire a unei astfel de notificare (sau orele 17:00 a urmãtoarei zile lucratoare, daca notificarea a fost remisa dupã orele 12:00 ora Luxemburgului), Împrumutatul va notifica Bãncii:
(a) fie confirmarea Notificãrii de Rambursare Anticipata in termenii specificaţi de Banca;
(b) fie retragerea Notificãrii de Rambursare Anticipata.
Daca, Împrumutatul confirma potrivit alin. (a), acesta va efectua rambursare anticipata. Daca Împrumutatul retrage Notificarea de Rambursare Anticipata sau nu o confirma in timp util, acesta poate sa nu efectueze rambursarea anticipata. In caz contrar, Notificarea de Rambursare Anticipata va fi obligatorie si irevocabila.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Daca Împrumutatul ramburseazã anticipat, in mod voluntar, in totalitate sau integral oricare dintre celelalte imprumuturi contractate iniţial pe o perioada mai mare de cinci ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei pãrţi din suma Împrumutului nerambursata in acel moment in aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursata anticipat si suma totala nerambursata a tuturor celorlalte imprumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de patru sãptãmâni de la primirea notificãrii respective conform subparagrafului 8.02(a). Orice suma solicitata de Banca va fi plãtitã, impreuna cu dobânda datorata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui imprumut printr-un nou imprumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca si termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi considerata rambursare anticipata.
B. In cazul in care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificata in preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a Împrumutului, proporţional cu diferenţa.
C. Daca Banca constata ca Împrumutatul incalca prevederile paragrafului 6.10 in privinţa vreunui subproiect (numit in continuare "Subproiect Afectat"), aceasta poate notifica acest fapt Împrumutatului. Daca intr-o perioada de treizeci de zile care urmeazã acestei notificãri, Împrumutatul nu ia masuri pentru remedierea încãlcãrii, intr-o maniera acceptabila Bãncii, Banca poate ca printr-o notificare ulterioara sa solicite ca in urmãtoarele treizeci de zile, Împrumutatul sa plãteascã anticipat o parte din Împrumut corespunzãtor raportului dintre valoarea declarata a Subproiectului Afectat si valoarea totala declarata a Proiectului, impreuna cu dobânda calculata pentru suma rambursata anticipat, precum si compensaţia calculata in conformitate cu paragraful 4.02B, daca exista.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform Articolului 4
In cazul oricãrei rambursãri anticipate parţiale datorate, conform acestui Articol 4, Împrumutatul poate selecta care Transa sau Transe vor fi rambursate anticipat.
In cazul rambursãrii anticipate parţiale in toate valutele, fiecãrei sume rambursate anticipat i se va aplica, o reducere prorata, pentru fiecare rata rãmasa de rambursat.
Acest Art.4 nu va contraveni Art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plaţii
Fiecare suma platibila de cãtre Împrumutat in cadrul acestui Contract va fi plãtitã in contul respectiv comunicat Împrumutatului de cãtre Banca. Banca va indica contul cu cel puţin cincisprezece zile inainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul si va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin cincisprezece zile inainte de data primei plaţi la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul plaţilor efectuate in baza Art. 10.
5.02. Convenţia Numãrului de Zile
Orice suma datorata sub forma de dobânda, comision sau in alt mod de cãtre Împrumutat, in cadrul acestui contract si calculata pentru orice fracţiune din an, va fi calculata pe baza unui an de trei sute şaizeci de zile si a unei luni de treizeci de zile.
5.03. Datele de plata
A. In scopurile acestui Contract, o "Data de plata" inseamna o data la care dobânda este platibila la 15 iunie si 15 decembrie in fiecare an.
B. In scopurile acestui Contract, in general plãţile datorate in oricare valuta la o data care nu este o Zi Lucratoare Relevanta (dupã cum este definita mai jos) sunt platibile in cea mai apropiata Zi Lucratoare relevanta care urmeazã.
In scopurile acestui Contract, "Zi lucratoare Relevanta" inseamna:
(a) in cazul euro, o zi in care funcţioneazã sistemul de plaţi Transfer Rapid Automat Trans-European cu privire la Decontãrile Brute in Timp Real; si
(b) in cazul altor valute, altele decât euro, o zi in care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii normale in centrul financiar intern principal al valutei respective.
C. Sumele datorate prin prezentul altele decât ratele de capital si dobânda sunt platibile in termen de şapte zile de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datorata de Împrumutat va fi considerata plãtitã in momentul in care aceasta este primita de cãtre Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea Împrumutului si a altor fonduri
Împrumutatul, va folosi sumele Împrumutului si celelalte fonduri menţionate in planul de finanţare descris in preambul, exclusiv pentru execuţia Proiectului care include subproiecte, care au fost selectate de cãtre MECT pe baza criteriilor educaţionale si tehnice convenite cu Banca.
6.02. Finalizarea Proiectului
Împrumutatul, prin MECT, va realiza Proiectul in conformitate cu, si il va finaliza pana la data specificata, in Descrierea Tehnica, data care poate fi modificata periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
In cazul in care, costul Proiectului depãşeşte cifra estimata, prevãzuta in preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului fãrã a apela la Banca, astfel incat sa permitã finalizarea Proiectului. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi remise Bãncii in timp util, pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
Împrumutatul, prin MECT, se angajaza sa achiziţioneze bunuri si servicii si sa comande lucrãri pentru Proiect, in mãsura posibilului si in mod satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internaţionala deschisa participanţilor din toate tarile.
6.05. Asigurare
Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul va asigura, in mod corespunzãtor, toate lucrãrile si proprietãţile care fac parte din Proiect, in conformitate cu practica obişnuita pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, Împrumutatul, prin MEC, va asigura ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sunt întreţinute, reparate, verificate si renovate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi menţinute in buna stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã ca suficiente fonduri bugetare si/sau alte resurse financiare vor fi alocate continuu Proiectului, pentru completarea planului de finanţare a Proiectului neacoperit de împrumut si care sa permitã finalizarea la timp a acestuia, in conformitate cu Descrierea Tehnica.
6.08. Unitatea Centrala de Management a Proiectului
Împrumutatul, prin MECT, va asigura ca UCMP care funcţioneazã in cadrul MECT pentru a conduce si superviza implementarea Proiectului, este menţinutã pe deplin pana la implementarea cu succes a Proiectului.
6.09. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cat Împrumutul este nerambursat, daca Banca nu va fi convenit altfel in scris, Împrumutatul va asigura:
(a) ca a fost realizat un mecanism administrativ acceptabil Bãncii, pentru a primi autorizarea de la autoritãţile locale pentru MECT sa realizeze Subproiectele;
(b) prin MECT, sunt luate masuri corespunzãtoare, satisfãcãtoare Bãncii, pentru implementarea si funcţionarea corecta a Subproiectelor, inclusiv pentru protecţia corespunzãtoare a mediului inconjurator.
6.10. Prevederi privind mediul
Atât timp cat imprumutul este nerambursat, Împrumutatul va asigura ca:
(a) Activitãţile proiectului vor fi realizate in conformitate cu legislaţia aplicabila privind mediul si cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate sau modificate (in special arderea lemnului drept combustibil care ar putea fi furnizat din surse reciclabile) si va asigura si menţine toate autorizaţiile guvernamentale necesare, aplicabile in aceasta privinţa;
(b) lucrãrile de întreţinere, construcţie si reabilitare, precum si politicile de atenuare a impactului asupra mediului care pot fi necesare Proiectului, vor fi realizate in conformitate cu buna practica si cu standardele la care se face referire in alin. (a) din acest paragraf; si
(c) vor fi realizate lucrãrile de întreţinere si reabilitare pentru facilitãţile Proiectului care pot fi solicitate de autoritãţile competente.
6.11. Servicii de consultanta
Împrumutatul prin MECT se obliga sa angajeze, in urma unei proceduri de selecţie satisfãcãtoare Bãncii, consultanţi, a cãror calificare, experienţa si termeni de referinţa sunt satisfãcãtori Bãncii, in urmãtoarele scopuri;
(a) asigurarea sprijinului si a asistentei de specialitate pentru MECT si UCMP pentru analize, proiectare si specificaţiile Proiectului;
(b) asigurarea sprijinului si a asistentei de specialitate pentru MECT si UCMP pentru pregãtirea documentelor de licitaţii;
(c) asigurarea sprijinului si asistentei de specialitate pentru MECT si UCMP pentru supervizarea lucrãrilor;
(d) certificarea independenta a utilizãrii corecte a sumelor cheltuite, menţionate in subparagraful 1.04; si
(e) supervizarea si raportarea implementãrii Proiectului;
6.12. Strategia de întreţinere
Împrumutatul prin MECT va remite Bãncii pana la 31 martie 2004 o strategie de întreţinere pentru şcolile incluse in Proiect in vederea menţinerii sau extinderii, dupã caz, a perioadei de viata a activelor respective. Atât timp cat imprumutul este nerambursat, Împrumutatul si MECT vor determina alocarea de fonduri necesare pentru implementarea respectivei strategii de intretinere.
6.13. Ameliorarea mediului de învãţare
Împrumutatul, prin MECT, va asigura ca impactul Proiectului asupra mediului de invatare pentru elevi si profesori este maximizat, in conformitate cu indicatorii de performanta listaţi in Anexa III.
6.14. Vizite
A. Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligata sa divulge Curţii de Audit a Comunitãţilor Europene (denumita in continuare "Curtea de Audit") acele documente referitoare la Împrumutat si la Proiect, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, in conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul va determina accesul persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentaţi ai Curţii de Audit, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile si lucrãrile incluse in Subproiecte si sa efectueze acele verificãri pe care aceştia le doresc. In acest scop, Împrumutatul, prin MEC, le vor acorda sau se va asigura ca le va fi acordata toata asistenta necesara. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentanţii Curţii de Audit pot solicita Împrumutatului sa prezinte documentele care cad sub incidenţa paragrafului 6.14A de mai sus.
6.15. Angajament de Integritate
Împrumutatul garanteazã si se angajeazã ca nu a fost implicata si ca dupã cunoştinţa sa nici o persoana nu a comis nici unul din actele urmãtoare si ca nu le va comite si ca nici o persoana, cu consimţãmântul sau, sau înştiinţarea sa anterioara nu va comite nici unul dintre aceste acte respectiv:
(a) oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricãrui avantaj impropriu pentru influenţarea acţiunii unei persoane care deţine un birou public sau funcţie sau un director sau angajat al unei autoritãţi publice sau instituţii publice sau director sau oficial al unei organizaţii publice internaţionale in legãtura cu orice proces de achiziţie sau de execuţie a oricãrui contract, in legãtura cu acele elemente ale Proiectului, descrise in Descrierea Tehnica; sau
(b) oricare act care influenţeazã in mod ilegal sau are scopuri ilegale de influenţare a procesului de achiziţie sau de implementare a Proiectului, in detrimentul Împrumutatului, inclusiv intelegeri intre ofertanţi;
Împrumutatul intelege sa informeze Banca daca are cunoştinţa de orice fapt sau informaţie sugestiva despre comiterea oricãrui asemenea act.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Daca Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa, sau orice fel de preferinţa sau prioritate in legãtura cu acestea, Împrumutatul, daca Banca va solicita astfel, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale in cadrul prezentului contract, sau va acorda Bãncii o preferinţa sau o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca, in prezent, nu exista nici o astfel de garanţie, preferinţa sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01 Informaţii privind Proiectul
Împrumutatul, prin MECT:
(a) se va asigura ca evidentele sale prezintã toate operaţiile referitoare la finanţarea si realizarea Proiectului;
(b) va transmite Bãncii, in limba engleza sau in traducere in limba engleza:
(i) pana la 31 martie 2004 si in continuarea semianual, pana la terminarea Proiectului, cate un raport privind implementarea Proiectului;
(ii) la sase luni dupã incheierea Proiectului, un raport privind finalizarea Proiectului, incluzând informaţii cu privire la Subproiecte, in forma prezentata in Anexa II si III;
(iii) periodic, orice alte documente sau informaţii suplimentare privind finanţarea, implementarea si funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita in mod rezonabil;
(c) va supune aprobãrii Bãncii fãrã intarziere, orice modificare substanţiala a planurilor generale, a graficului de execuţie, a planurilor de finanţare sau a programului de cheltuieli ale Proiectului, legate de informaţiile fãcute publice de cãtre Banca, înaintea semnãrii acestui Contract; si
(d) in general va informa Banca despre orice fapt sau eveniment de care a luat cunoştinţa care ar putea prejudicia substanţial sau afecta condiţiile de executare sau funcţionare ale Proiectului
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
(a) imediat, despre orice hotãrâre luata de el din orice motiv sau despre orice situaţie care il obliga, sau despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice imprumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de cinci ani;
(b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda in favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare din activele sale; sau
(c) in general, asupra oricãrei situaţii sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului asumata in cadrul acestui contract sau ar putea prejudicia substanţial sau afecta condiţiile de executare sau funcţionare ale Proiectului.
8.03. Verificare si informare
In plus, Împrumutatul:
(a) va întreprinde astfel de acţiuni, dupã cum Banca in mod rezonabil le va solicita pentru verificarea si/sau terminarea oricãrui act posibil sau pasibil a fi de natura celor descrise in paragraful 6.15;
(b) va informa Banca despre masurile pentru recuperarea pagubelor de la persoanele responsabile pentru orice pierdere rezultata din oricare astfel de act; si
(c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate face privind oricare asemenea act.
ART. 9
Speze si cheltuieli
9.01. Impozite, taxe si comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru si taxele de înregistrare, aferente executãrii sau implementãrii prezentului Contract, sau a oricãrui document legat de acesta si aferent acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobânda, comisioanele si alte sume datorate in baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, daca Împrumutatul este obligat prin lege, sa facã orice astfel de deducere, sa majoreze suma de plata cãtre Banca astfel incat, dupã deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau implementarea acestui Contract sau a documentelor legate de acesta, si de acordare a oricãrei garanţii pentru Împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neindeplinire a obligaţiilor
10.01 Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii fãcute in acest sens de Banca:
(A) imediat:
(a) daca vreo informaţie materiala sau document remise Bãncii de cãtre, sau in numele Împrumutatului in legãtura cu negocierea acestui Contract sau pe perioada in care acesta este in vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte in orice detaliu important;
(b) daca Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din Împrumut, nu plãteşte dobânda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut in prezentul contract;
(c) daca, urmare a neindeplinirii oricãrei obligaţii in legãtura cu acest Împrumut, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat orice imprumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de cinci ani;
(d) daca survine vreun eveniment sau o situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din Împrumut, sau sa afecteze negativ orice garanţie acordata pentru acesta;
(e) daca vreo obligaţie asumata de Împrumutat si la care se face referire la punctele noua si zece din preambul, inceteaza a fi îndeplinita cu privire la orice imprumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
(f) daca Împrumutatul nu isi indeplineste orice obligaţie cu privire la orice alt imprumut acordat de Banca din resursele Bãncii;
(g) daca nu isi indeplineste performantele si orice obligaţie in ceea ce priveşte Împrumutul de la BDCE; sau
(B) la expirarea unei perioade rezonabile, specificata de Banca intr-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sa fi fost remediata in mod satisfãcãtor pentru Banca:
(a) daca Impumutatul nu indeplineste orice obligaţie care rezulta din prezentul Contract, alta decât cea menţionata la subparagraful 10.01 A alin.(b); sau
(b) daca vreun fapt material prevãzut in preambul se modifica substanţial sau se dovedeşte a fi eronat si daca modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii, in calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipata a Împrumutului.
10.03. Daune
In cazul solicitãrii conform paragrafulului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculata conform prevederilor subparagrafului 4.02B sau C aplicata asupra sumei care a devenit scadenta si platibila. Aceasta suma se va datora de la data scadentei plaţii specificate in solicitarea in scris a Bãncii si se va calcula ţinând seama ca rambursarea anticipata este efectuata la acea data.
10.04. Nederogari
Nici o nerespectare sau întârziere din partea Bãncii in exercitarea oricãruia dintre drepturile sale conform acestui Art. 10, nu va fi considerata ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform Art. 10 vor fi utilizate, in primul rând, pentru plata daunelor, comisioanelor si a dobânzii, in aceasta ordine si in al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate in ordinea inversa a scadentelor. Acestea se vor aplica intre Transe, dupã cum va considera Banca.
ART. 11
Legea si jurisdicţia
11.01. Legea
Prezentul contract precum si întocmirea, interpretarea si validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat al Luxemburgului.
Locul indeplinirii acestui Contract este sediul central al Bãncii
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (denumita in continuare "Curtea")
Pãrţile la acest contract renunţa, prin prezentul, la orice imunitate, sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisa conform acestui paragraf 11.02, va fi definitiva si obligatorie pentru pãrţi, fãrã restricţie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
In orice acţiune juridica ce decurge din acest contract, certificarea de cãtre Banca a oricãrei sume datorate Bãncii in cadrul acestui contract, va constitui dovada "prima facie" a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze Finale
12.01. Notificãri
Notificãrile si alte comunicãri transmise in legãtura cu prezentul contract, vor fi trimise la adresele menţionate la punctul 1) de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat in legãtura cu litigiile fie in curs sau fie in declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la punctul 2) de mai jos, unde Împrumutatul isi alege domiciliul:
- pentru Banca: 1) 100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
Marele Ducat al Luxemburgului
- pentru Împrumutat: 1) Str. Apolodor nr. 17, Sector 5
RO-70060, Bucureşti
România;
exemplar Ministerul Educaţiei, Cercetãrii
pentru: si Tineretului
Str. General Berthelot nr. 30,
70738 Bucureşti
România
2) Misiunea României pe lângã
Comunitãţile Europene
12, Str. Montoyer
B-1000 Bruxelles;
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrţi, sa isi schimbe adresele menţionate mai sus, cu excepţia adresei de la punctul 2) de mai sus, care poate fi schimbata numai cu alta adresa din cuprinsul Uniunii Europene.
In cazul in care Împrumutatul nu va specifica altfel in scris Bãncii, Împrumutatul stabileşte pe coordonatorul UCMP sa fie responsabil pentru contactele cu Banca in scopurile Paragrafelor 6.15 si 8.03.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile si alte comunicãri, pentru care sunt menţionate in acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele insele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandata, telegrama, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul. Anexe si Documente ataşate
Preambulul si urmãtoarele Anexe fac parte integranta din acest contract:
- Anexa A Descrierea tehnica
- Anexa B Graficul de rambursare
Urmãtoarele Documente ataşate sunt anexate la prezentul contract:
- Document ataşat I Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului
- Document ataşat II Solicitaţii de Raportare
- Document ataşat III Indicatori Educaţionali de Performanta
CA URMARE, pãrţile la prezentul au convenit ca acest contract sa fie semnat in trei exemplare originale in limba engleza, fiecare pagina fiind parafata in numele Împrumutatului de dna. Otilia Frolu, director general adjunct, Direcţia Generala a Finanţelor Publice Externe si in numele Bãncii de dra. Reka Balogh, jurist, Departamentul Operaţiuni Juridice.

Semnat pentru si in numele Semnat pentru si in numele
ROMÂNIEI BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII
M. Tanasescu W. Roth

La 11 iulie 2003, la Bucureşti.


ANEXA A

ROMÂNIA - REABILITAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE

Descrirea Tehnica

Proiectul priveşte demolarea unor scoli rurale deteriorate grav, construirea a aproximativ 370 de noi scoli rurale cu un inalt nivel de eficienta al energiei prin utilizarea metodelor de mãrire a rezistentei la cutremur, restaurarea si reabilitarea a aproximativ 1030 scoli preuniversitare existente si a infrastructurii educaţionale conexe din zonele rurale si urbane, unele dintre aceste catalogate ca "monumente istorice" (fiecare un Subproiect). Proiectul cuprinde de asemenea proiectarea Subproiectelor, supervizarea lucrãrilor, toate activitãţile de consultanta necesare, precum si pregãtirea, echipamentele si costurile de funcţionare ale UCMP.
Îmbunãtãţirile de baza pentru aproximativ 1030 scoli vor cuprinde:
● stabilizarea structurilor impotriva mişcãrilor seismice;
● izolarea acoperişului;
● repararea si inlocuirea uşilor si ferestrelor (inclusiv inlocuirea geamurilor);
● sistemele de încãlzire centrala;
● îmbunãtãţiri pentru instalaţiile sanitare (toaletele);
● furnizarea de noi instalaţii de alimentare cu apa (in special, mai bune);
● asigurare de mobilier

Programul Proiectului:┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Data de început │ Sfârşitul anului │Data de Finalizare │ Sfârşitul anului │
│ a Proiectului │ 2003 │a Proiectului │ 2009 │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

ANEXA B

ROMÂNIA - PROIECT REABILITAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE

Grafic de rambursare

──────────────────────────────────────────────────────
Data de scadenta a Sumele care vor
rambursãrii transelor fi rambursate
exprimate ca
procent din imprumut
──────────────────────────────────────────────────────
1. 15 decembrie 2009 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
2. 15 iunie 2010 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
3. 15 decembrie 2010 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
4. 15 iunie 2011 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
5. 15 decembrie 2011 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
6. 15 iunie 2012 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
7. 15 decembrie 2012 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
8. 15 iunie 2013 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
9. 15 decembrie 2013 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
10. 15 iunie 2014 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
11. 15 decembrie 2014 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
12. 15 iunie 2015 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
13. 15 decembrie 2015 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
14. 15 iunie 2016 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
15. 15 decembrie 2016 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
16. 15 iunie 2017 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
17. 15 decembrie 2017 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
18. 15 iunie 2018 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
19. 15 decembrie 2018 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
20. 15 iunie 2019 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
21. 15 decembrie 2019 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
22. 15 iunie 2020 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
23. 15 decembrie 2020 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
24. 15 iunie 2021 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
25. 15 decembrie 2021 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
26. 15 iunie 2022 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
27. 15 decembrie 2022 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
28. 15 iunie 2023 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
29. 15 decembrie 2023 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
30. 15 iunie 2024 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
31. 15 decembrie 2024 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
32. 15 iunie 2025 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
33. 15 decembrie 2025 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
34. 15 iunie 2026 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
35. 15 decembrie 2026 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
36. 15 iunie 2027 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
37. 15 decembrie 2027 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
38. 15 iunie 2028 2,63%
──────────────────────────────────────────────────────
ANEXA I


[STEMA ROMANIEI]

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI


Prin prezenta certifica ca Preşedintele României a imputernicit
pe domnul Mihai Nicolae TANASESCU, Ministrul Finanţelor Publice,
sa semneze


Contractul de Finanţare
(România - Proiect Reabilitarea Infrastructurii Şcolare)
intre România si Banca Europeana de InvestiţiiMINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
Mircea Geoana


Bucureşti, 7 iulie 2003
Nr. 851
ANEXA II


ROMANIA-PROIECT REABILITAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE
CERINŢELE DE RAPORTARE LA FINALIZAREA FIECĂREI
CLĂDIRI ŞCOLARE CONSTRUITE

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ NUMELE SCOLII: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Adresa (Judet/Oras/Sat) si tip de scoalã │ │ │
│ (rural/urban) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ A. Scurta descriere a lucrãrilor │Înainte de │ Dupã │
│ de reabilitare a Proiectului │reabilitare │reabilitare │
│ care vor fi realizate │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Consolidare(da/nu) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Reabilitare si Extindere (da/nu) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Reabilitare si reducerea spatiului (da/nu) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Clãdire noua (da/nu) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Altele (scurta descriere pe o alta pagina) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Suprafaţa construita desfãşurata (mp) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Suprafaţa utila (mp) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Numãr/total capacitate a claselor normale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Numãr/total capacitate a laboratoarelor │ │ │
│ standard │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Numãr mobilier pe fiecare clasa (bucãţi) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Furnizarea Utilitatilor (apa, încãlzire, │ │ │
│ electricitate, instalaţii sanitare) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ B. Informaţii privind Costurile │ │ │
│ (in echivalent EUR) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Costul serviciilor de arhitectura/inginerie │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Costul ofertei la aprobarea si semnarea │ │ │
│ contractului │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Costul mobilierului si a altor articole │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Costul de randament │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Total cost al proiectului pe elev │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ C. Garanţii │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┴────────────┤
│ Care este perioada de garanţie/întreţinere │ │
│ pentru lucrãri? │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ A fost obţinutã de cãtre Iniţiator o │ │
│ asigurare obligatorie legala pentru │ │
│ realizarea lucrarilor (da/nu)? │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ A fost obţinutã de cãtre Inititiator o │ │
│ asigurare obligatorie de la beneficiarul │ │
│ final pentru intretinerea lucrarilor (da/nu)?│ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


ANEXA III


ROMÂNIA - PROIECT REABILITAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE
INDICATORI EDUCATONALI DE PERFORMANTA

┌──────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Înainte de │ Dupã │
│ │reabilitare │reabilitare │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ A. Informaţii generale │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ NUME SCOALĂ: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Adresa (Judet/Oras/Sat) si tipul de scoalã │ │ │
│ (rural/urban) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Nivelul de Educatie (de ex. Grãdiniţa) │ │ │
│ si nivelul clasei (de ex. cls. I-IV) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Durata orelor de clasa (minute actuale pe │ │ │
│ schimb) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Rata totala de absenteism a elevilor sau │ │ │
│ numãrul mediu de zile de absente (sau │ │ │
│ alternativ rata de frecventa şcolara) la │ │ │
│ nivel de tara, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ datorate imbolnavirilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ din alte motive │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Rata profesor/elev │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Total rata de absenteism al profesorilor │ │ │
│ sau numãrul mediu de zile lipsa │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ datorate imbolnavirilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ din alte raţiuni │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Rata de renunţare şcolara (sau alternativ │ │ │
│ rata de abandon şcolar │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Numãrul de elevi care necesita sa │ │ │
│ repete anul │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Performante atinse in evaluãrile din │ │ │
│ clasele a 4 si 8-a (concluzii privind │ │ │
│ învãţãmântul obligatoriu) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Rata de promovabilitate la invatamantul │ │ │
│ secundar (clasele V-VIII) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Rata de promovabilitate la liceu │ │ │
│ (clasele IX-XII) │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ Total cost al proiectului pe elev │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17 sector 5
70060 Bucureşti
România


JU/Ops/RB/nd Nr. 1445


Luxembourg 11 iulie 2003


Ref: Romania - Proiect Reabilitarea Infrastructurii Şcolare
Contract de Finanţare intre România si Banca Europeana de Investiţii
din data 11 iulie 2003 (Contract de Finanţare)


Stimaţi Domni,

Va scriem in legãtura cu anumite prevederi ale Contractului de Finanţare menţionat mai sus. Termenii definiţi in Contractul de Finanţare si care nu sunt definiţi altfel in continuare vor avea aceleaşi intelesuri ca in acesta.
1. In ceea ce priveşte Paragraful 6.04 putem confirma ca Banca este satisfãcuta ca Împrumutatul sa utilizeze liniile directoare de achiziţii ale Bãncii Mondiale pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor si lucrãrilor pentru acest Proiect specific.
2. În ceea ce priveşte Paragraful 8.01 b (i) si (ii) confirmam ca, deoarece evaluarea Proiectului a fost finalizata in comun de cãtre Banca si BDCE, formatul rapoartelor solicitate conform acestui paragraf au fost realizate in cooperare cu BDCE si pot fi utilizate pentru scopurile acestuia spre satisfacţia Bãncii.
Va rugam consemnaţi luarea la cunoştinţa a celor de mai sus prin semnarea formularului conţinut in aceasta scrisoare.


Cu stima,
Banca Europeana de Investiţii
W. Roth

Luat la cunoştinţa de Ministerul Finanţelor Publice

Mihai Nicolae Tanasescu
Data: 11 iulie 2003

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016