Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONSTITUTIA ROMANIEI     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONSTITUTIA ROMANIEI

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 29 martie 1923
TITLUL I
DESPRE TERITORIUL ROMÂNIEI

ART. 1
Regatul României este un Stat naţional unitar şi indivizibil.
ART. 2
Teritoriul României este nealienabil.
Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi.
ART. 3
Teritoriul României nu se poate coloniza cu populatiuni de ginta strãinã.
ART. 4
Teritoriul României din punct de vedere administrativ se împarte în judeţe, judeţele în comune.
Numãrul, întinderea şi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili dupã formele prevãzute în legile de organizare administrativã.

TITLUL II
DESPRE DREPTURILE ROMANILOR

ART. 5
Romanii, fãrã deosebire de origina etnicã, de limba sau de religie, se bucura de libertatea conştiinţei, de libertatea învãţãmântului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertãţile şi drepturile stabilite prin legi.
ART. 6
Constitutiunea de fata şi celelalte legi relative la drepturile politice determina cari sunt, osebit de calitatea de Roman, condiţiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi.
Legi speciale, votate cu majoritate de doua treimi, vor determina condiţiunile sub cari femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice.
Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalitati a celor doua sexe.
ART. 7
Deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de origina etnicã şi de limba, nu constituie în România o piedica spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita.
Numai naturalizarea aseamana pe strãin cu Romanul pentru exercitarea drepturilor politice.
Naturalizarea se acorda în mod individual de Consiliul de Miniştri, în urma constatãrii unei comisiuni compusa din: primul-preşedinte şi preşedinţii Curţii de apel din Capitala Tarii, ca solicitantul îndeplineşte condiţiunile legale.
O lege specialã va determina condiţiunile şi procedura prin care strãinii dobândesc naturalizarea.
Naturalizarea nu are efect retroactiv. Sotia şi copiii minori profita, în condiţiunile prevãzute de lege, de naturalizarea soţului sau tatãlui.
ART. 8
Nu se admite în Stat nici o deosebire de naştere sau de clase sociale.
Toţi Romanii, fãrã deosebire de origina etnicã, de limba sau de religie sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fãrã osebire la dãrile şi sarcinile publice.
Numai ei sunt admisibili în funcţiunile şi demnitãţile publice, civile şi militare.
Legile speciale vor determina Statutul funcţionarilor publici.
Strãinii nu pot fi admişi în funcţiunile publice decât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi.
ART. 9
Toţi strãinii aflatori pe pãmântul României se bucura de protectiunea data de legi persoanelor şi averilor în genere.
ART. 10
Toate privilegiile de orice natura, scutirile şi monopolurile de clasa sunt oprite pentru totdeauna în Statul Roman.
Titlurile de noblete sunt şi rãmân neadmise în Statul Roman.
Decoratiunile strãine se vor purta de Romani numai cu autorizarea Regelui.
ART. 11
Libertatea individualã este garantatã.
Nimeni nu poate fi urmãrit sau percheziţionat, decât în cazurile şi dupã formele prevãzute în legi.
Nimeni nu poate fi deţinut sau arestat, decât în puterea unui mandat judecãtoresc motivat, care trebuie sa-i fie comunicat în momentul arestãrii sau cel mai târziu în 24 ore dupã deţinere sau arestare.
În caz de vina vãditã, deţinerea sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite în 24 ore şi i se va comunica conform alineatului precedent.
ART. 12
Nimeni nu poate fi sustras în contra voinţei sale de la judecãtorii ce-i da legea.
ART. 13
Domiciliul este neviolabil.
Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face decât de autoritãţile competinte, în cazurile anume prevãzute de lege şi potrivit formelor de ea prescrise.
ART. 14
Nici o pedeapsa nu poate fi înfiinţatã, nici aplicatã decât în puterea unei legi.
ART. 15
Nici o lege nu poate infiinta pedeapsa confiscãrii averilor.
ART. 16
Pedeapsa cu moarte nu se va putea reinfiinta afarã de cazurile prevãzute în codul penal militar în timp de rãzboi.
ART. 17
Proprietatea de orice natura precum şi creanţele asupra Statului sunt garantate.
Autoritatea publica, pe baza unei legi, este în drept a se folosi, în scop de lucrãri de interes obştesc, de subsolul oricãrei proprietãţi imobiliare, cu obligaţiunea de a desdauna pagubele aduse suprafeţei clãdirilor şi lucrãrilor existente. În lipsa de învoiala despãgubirea se va fixa de justiţie.
Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauza de utilitate publica şi dupã o dreapta şi prealabilã despãgubire stabilitã de justiţie.
O lege specialã va determina cazurile de utilitate publica, procedura şi modul exproprierii.
În afarã de expropriere pentru cãile de comunicaţie, salubritate publica, apãrarea tarii şi lucrãri de interes militar, cultural şi acele impuse de interesele generale directe ale Statului şi administraţiilor publice, celelalte cazuri de utilitate publica vor trebui sa fie stabilite prin legi votate cu majoritate de doua treimi.
Legile existente privitoare la alinierea şi lãrgirea stradelor de prin comune precum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lângã ele rãmân în vigoare în tot cuprinsul Regatului.
ART. 18
Numai Romanii şi cei naturalizati romani pot dobândi cu orice titlu şi deţine imobile rurale în România. Strãinii vor avea drept numai la valoarea acestor imobile.
ART. 19
Zacamintele miniere precum şi bogãţiile de orice natura ale subsolului sunt proprietatea Statului. Se excepteazã masele de roci comune, carierele de materiale de construcţie şi depozitele de turba, fãrã prejudiciul drepturilor dobândite de Stat pe baza legilor anterioare.
O lege specialã a minelor va determina normele şi condiţiunile de punere în valoare a acestor bunuri, va fixa redeventa proprietarului suprafeţei şi va arata tot de odatã putinta şi mãsura în care aceştia vor participa la exploatarea acestor bogatii.
Se va tine seama de drepturile câştigate, întrucât ele corespund unei valorificari a subsolului şi dupã distincţiunile ce se vor face în legea specialã.
Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date, conform legilor azi în vigoare, se vor respecta pe durata pentru care s-au acordat, iar exploatãrile miniere existente fãcute de proprietari numai cat timp le vor exploata. Nu se vor putea face concesiuni perpetue.
Toate concesiunile şi exploatãrile prevãzute în alineatul precedent vor trebui însã sa se conformeze regulelor ce se vor stabili prin lege, care va prevedea şi maximum de durata al acelor concesiuni şi exploatãri şi care nu va trece de cincizeci ani de la promulgarea acestei Constitutiuni.
ART. 20
Cãile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele navigabile şi flotabile sunt de domeniul public.
Sunt bunuri publice apele ce pot produce forta motrice şi acele ce pot fi folosite în interes obştesc.
Drepturile câştigate se vor respecta sau se vor rascumpara prin expropriere pentru caz de utilitate publica, dupã o dreapta şi prealabilã despãgubire.
Legi speciale vor determina limita în care toate drepturile de mai sus vor putea fi lãsate în folosinta proprietarilor, modalitãţile exploatãrii, precum şi despãgubirile cuvenite pentru utilizarea suprafeţei şi pentru instalaţiile în fiinta.
ART. 21
Toţi factorii productiunii se bucura de o egala ocrotire.
Statul poate interveni, prin legi, în raporturile dintre aceşti factori pentru a preveni conflicte economice sau sociale.
Libertatea muncii va fi apãratã.
Legea va regula asigurarea socialã a muncitorilor, în caz de boala, accidente şi altele.
ART. 22
Libertatea conştiinţei este absolutã.
Statul garanteazã tuturor cultelor o deopotrivã libertate şi protectiune, întrucât exerciţiul lor nu aduce o atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor de organizare ale Statului.
Biserica creştinã ortodoxa şi cea greco-catolica sunt biserici româneşti.
Biserica ortodoxa romana fiind religia marei majoritãţi a Romanilor este biserica dominanta în Statul roman; iar cea greco-catolica are intaietatea fata de celelalte culte.
Biserica ortodoxa romana este şi rãmâne neatarnata de orice chiriarchie strãinã, pastrandu-şi însã unitatea cu Biserica ecumenica a Rasaritului în privinta dogmelor.
În tot regatul României Biserica creştinã ortodoxa va avea o organizaţie unitarã cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici şi mireni.
O lege specialã va statornici principiile fundamentale ale acestei organizaţii unitare, precum şi modalitatea dupã care Biserica îşi va regulamenta, conduce şi administra, prin organele sale proprii şi sub controlul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundationale şi epitropesti.
Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei ortodoxe romane se vor regula de o singura autoritate sinodala centrala.
Mitropolitii şi episcopii bisericei ortodoxe romane se vor alege potrivit unei singure legi speciale.
Raporturile dintre diferitele culte şi Stat se vor stabili prin lege.
ART. 23
Actele stãrii civile sunt de atributia legii civile.
Întocmirea acestor acte va trebui sa preceada totdeauna binecuvantarea religioasã.
ART. 24
Învãţãmântul este liber în condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întrucât nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice.
Învãţãmântul primar este obligator. În şcolile Statului acest învãţãmânt se va da gratuit.
Statul, judeţele şi comunele vor da ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele învãţãmântului, în mãsura şi modalitãţile prevãzute de lege.
ART. 25
Constitutiunea garanteazã tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiniunile lor prin grai, prin scris şi prin presa, fiecare fiind rãspunzãtor de abuzul acestor libertãţi în cazurile determinate prin codicele penal, care nici într-un caz nu va putea restrânge dreptul în sine.
Nici o lege exceptionala nu se va putea infiinta în aceasta materie.
Nici cenzura, nici o alta mãsura preventivã pentru aparitiunea, vindecarea sau distribuţiunea oricãrei publicaţiuni nu se va putea infiinta.
Nu este nevoie de autorizaţiunea prealabilã a nici unei autoritãţi pentru aparitiunea oricãrei publicaţiuni.
Nici o cauţiune nu se va cere de la ziarişti, scriitori, editori, tipografi şi litografi.
Presa nu va fi pusã nici odatã sub regimul avertismentelor.
Nici un ziar sau publicaţiune nu va putea fi suspendat sau suprimat.
Orice publicaţiune periodicã de orice natura va trebui sa aibã un director rãspunzãtor, iar în absenta acestuia, un redactor rãspunzãtor. Directorul sau redactorul vor trebui sa se bucure de drepturile civile şi politice. Numele directorului şi numele redactorului vor figura vizibil şi permanent în fruntea publicaţiunii.
Înainte de aparitiunea publicaţiunii periodice, proprietarul ei e obligat a declara şi înscrie numele sau la tribunalul de comerţ.
Sancţiunile acestor dispoziţiuni se vor prevedea prin legi speciale.
ART. 26
În ce priveşte publicaţiunile neperiodice, rãspunzãtor de scrierile sale este autorul, în lipsa acestuia editorul; patronul tipografiei rãspunde când autorul şi editorul nu au fost descoperiţi.
La publicaţiunile periodice responsabilitatea o au: autorul, directorul sau redactorul în ordinea enumerãrii.
Proprietarul în toate cazurile este solidar rãspunzãtor de plata despãgubirilor civile.
Delictele de presa se judeca de jurati, afarã de cazurile aci statornicite, cari se vor judeca de tribunalele ordinare, potrivit dreptului comun:
a) Delictele ce s-ar comite impotriva Suveranilor Tarii, Principelui Moştenitor, membrilor Familiei Regale şi Dinastiei, Sefilor Statelor Strãine şi reprezentanţilor lor;
b) Indemnurile directe la omor şi rebeliune, în cazurile când nu au fost urmate de execuţiune;
c) Calomniile, injuriile, difamatiile aduse particularilor sau funcţionarilor publici oricari ar fi, atinsi în viata lor particularã sau în cinstea lor personalã.
Arestul preventiv în materie de presa este interzis.
ART. 27
Secretul scrisorilor, telegramelor şi al convorbirilor telefonice este neviolabil.
O lege specialã va stabili cazurile în cari justiţia în interesul instrucţiunii penale, va putea face exceptiune la dispoziţiunea de fata.
Aceeaşi lege va determina responsabilitatea agenţilor Statului şi a particularilor pentru violarea secretului scrisorilor, telegramelor şi convorbirilor telefonice.
ART. 28
Romanii, fãrã deosebire de origina etnicã, de limba sau de religie, au dreptul de a se aduna pasnici şi fãrã arme, conformându-se legilor cari reguleazã exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul de chestiuni; întru aceasta nu este trebuinta de autorizare prealabilã.
Întrunirile sub cerul liber sunt permise, afarã de pieţele şi cãile publice.
Întrunirile, procesiunile şi manifestatiile pe cãile şi pieţele publice sunt supuse legilor poliţieneşti.
ART. 29
Romanii, fãrã deosebire de origina etnicã, de limba sau de religie, au dreptul a se asocia, conformându-se legilor cari reguleazã exerciţiul acestui drept.
Dreptul de libera asociaţiune nu implica în sine dreptul de a crea persoane juridice.
Condiţiunile în cari se acorda personalitatea juridicã se vor stabili prin o lege specialã.
ART. 30
Fiecare are dreptul de a se adresa la autoritãţile publice prin petitiuni subscrise de cãtre una sau mai multe persoane, neputând însã petitiona decât în numele subscrisilor.
Numai autoritãţile constituite au dreptul de a adresa petitiuni în nume colectiv.
ART. 31
Nici o autorizare prealabilã nu este necesarã pentru a se exercita urmãriri contra funcţionarilor publici pentru faptele administraţiunii lor de pãrţile vãtãmate, rãmânând însã neatinse regulile speciale statornicite în privinta ministrilor.
Cazurile şi modul urmãririi se vor regula prin anume lege.
Dispoziţiuni speciale în codicele penal vor determina penalitãţile prepuitorilor.
ART. 32
Nici un Roman, fãrã autorizarea guvernului, nu poate intra în serviciul unui Stat strãin, fãrã ca însuş prin aceasta sa-şi piardã cetãţenia.
Extrãdarea refugiatilor politici este opritã.

TITLUL III
DESPRE PUTERILE STATULUI

ART. 33
Toate puterile Statului emana de la natiune, care nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi dupã principiile şi regulile aşezate în Constitutiunea de fata.
ART. 34
Puterea legislativã se exercita colectiv de cãtre Rege şi Reprezentatiunea nationala.
Reprezentatiunea nationala se împarte în doua Adunãri:
Senatul şi Adunarea deputaţilor.
Orice lege cere învoirea a cator trele ramuri ale puterii legiuitoare.
Nici o lege nu poate fi supusã sancţiunii regale decât dupã ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adunãri.
ART. 35
Initiativa legilor este data fiecãreia din cele trei ramuri ale puterii legislative.
Totuşi orice lege relativã la veniturile şi cheltuielile Statului sau la contingentul armatei trebuie sa fie votatã mai intaiu de Adunarea deputaţilor.
ART. 36
Interpretatiunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea legiuitoare.
ART. 37
Promulgarea legilor, votate de ambele Adunãri, se va face prin îngrijirea ministerului justiţiei, care va pãstra unul din originalele legilor votate, iar al doilea original se pãstreazã de Arhivele Statului.
Ministrul justiţiei este şi pastratorul marelui Sigiliu al Statului.
În fiecare an ministerul justiţiei va publica colectiunea legilor şi regulamentelor, în care legile vor fi inserate purtând numãrul de ordine dupã data promulgãrii.
ART. 38
Nici o lege, nici un regulament de administraţiune generalã, judeteana sau comunalã nu pot fi îndatoritoare decât dupã ce se publica în chipul hotãrât de lege.
ART. 39
Puterea executivã este încredinţatã Regelui, care o exercita în modul regulat prin Constitutiune.
ART. 40
Puterea judecãtoreascã se exercita de organele ei.
Hotãrîrile lor se pronunţa în virtutea legii şi se executa în numele Regelui.
ART. 41
Interesele exclusiv judeţene sau comunale se reguleazã de cãtre consiliile judeţene sau comunale dupã principiile aşezate prin Constitutiune şi prin legi speciale.

CAP. 1
Despre reprezentarea nationala

ART. 42
Membrii Adunãrilor reprezintã naţiunea.
ART. 43
Şedinţele Adunãrilor sunt publice.
Regulamentele lor fixeazã cazurile şi modul în cari aceste şedinţe pot fi declarate secrete.
ART. 44
Fiecare din Adunãri verifica titlurile membrilor sãi şi judeca contestaţiunile ce se ridica în aceasta privinta.
Nici o alegere nu poate fi invalidata decât cu doua treimi din numãrul membrilor prezenţi.
ART. 45
Nimeni nu poate fi totdeodatã membru al uneia şi al celeilalte Adunãri.
ART. 46
Deputaţii şi senatorii numiţi de puterea executivã într-o funcţiune salariata, pe care o primesc, pierd de plin drept mandatul lor de reprezentanţi ai naţiunii.
Aceasta dispoziţiune nu se aplica ministrilor şi subsecretarilor de Stat.
Legea electoralã determina incompatibilitãţile.
ART. 47
La începutul fiecãrei legislaturi şi a fiecãrei sesiuni ordinare, Adunarea deputaţilor şi Senatul aleg din sanul lor pe preşedintele, vice-preşedinţii şi membrii birourilor, potrivit regulamentelor interioare.
ART. 48
Orice hotãrîre se ia cu majoritate absolutã a voturilor, afarã de cazurile când prin Constitutiune, legi sau regulamentele Corpurilor legiuitoare se cere un numãr superior de voturi.
În caz de paritate a voturilor, propunerea în deliberare este respinsã.
Adunãrile ţin şedinţe cu jumãtate plus unul din numãrul membrilor înscrişi în apelul nominal.
ART. 49
Voturile se dau prin ridicare şi şedere, prin viu grai sau prin scrutin secret.
Un proiect de lege nu poate fi adoptat decât dupã ce s-a votat articol cu articol.
ART. 50
Fiecare din Adunãri are dreptul de ancheta.
ART. 51
Adunãrile au dreptul de a amenda şi de a despãrţi în mai multe pãrţi articolele şi amendamentele propuse.
ART. 52
Fiecare membru al Adunãrilor are dreptul a adresa ministrilor interpelãri, la care aceştia sunt obligaţi a rãspunde în termenul prevãzut de regulament.
ART. 53
Oricine ale dreptul a adresa petitiuni Adunãrilor prin mijlocirea biuroului sau a unuia din membrii sãi.
Fiecare din Adunãri are dreptul de a trimite ministrilor petitiunile ce-i sunt adresate. Miniştrii sunt datori a da explicaţiuni asupra cuprinderii lor ori de câte ori Adunarea o cere.
ART. 54
Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adunãri nu poate fi urmãrit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise de dânsul în cursul exerciţiului mandatului sau.
ART. 55
Nici un membru al uneia sau celeilalte Adunãri nu poate, în timpul sesiunii, sa fie nici urmãrit, nici arestat în materie de represiune, decât cu autorizarea Adunãrii din care face parte, afarã de cazul de flagrant delict.
Dacã a fost arestat preventiv sau urmãrit în timpul când sesiunea era închisã, urmãrirea sau arestarea trebuiesc supuse aprobãrii Adunãrii din care face parte, îndatã dupã deschiderea sesiunii Corpurilor legiuitoare.
Detenţiunea sau urmãrirea unui membru al uneia sau celeilalte Adunãri este suspendatã în tot timpul sesiunii, dacã Adunarea o cere.
ART. 56
Fiecare Adunare determina, prin regulamentul sau, modul dupã care ea îşi exercita atribuţiunile.
ART. 57
Fiecare din Adunãri delibereazã şi ia hotãrîri separat afarã de cazurile anume specificate în Constitutiunea de fata.
ART. 58
Orice întrunire a unuia din Corpurile legiuitoare în afarã de timpul sesiunii celuilalt este nulã de drept.
ART. 59
Fiecare din ambele Adunãri are dreptul exclusiv de a exercita propria sa poliţie prin preşedintele ei, care singur, dupã încuviinţarea Adunãrii, poate da ordin gardei de serviciu.
ART. 60
Nici o putere armata nu se poate pune la uşile sau în jurul uneia sau alteia din Adunãri fãrã învoirea ei.
ART. 61
Legea electoralã stabileşte toate condiţiunile cerute pentru a fi alegator la Adunarea deputaţilor şi la Senat, incapacitãţile şi nedemnitatile precum şi procedura electoralã.
ART. 62
Membrii ambelor Corpuri legiuitoare sunt aleşi pentru patru ani.
ART. 63
Diurnele deputaţilor şi senatorilor se stabilesc prin lege.

SECŢIUNEA I
Despre Adunarea deputaţilor

ART. 64
Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi de cetãţenii Romani majori, prin vot universal, egal, direct, obligator şi secret pe baza reprezentãrii minoritãţii.
ART. 65
Alegerea deputaţilor se face pe circumscripţii electorale. Circumscripţia electoralã nu poate fi mai mare decât un judeţ.
Legea electoralã stabileşte numãrul deputaţilor de ales în fiecare circumscripţie proporţional cu populaţia.
ART. 66
Spre a fi eligibil la Adunarea deputaţilor se cere:
a) A fi cetãţean roman;
b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice;
c) A avea varsta de douãzeci şi cinci ani împliniţi;
d) A avea domiciliul în România.
Legea electoralã va determina incapacitãţile.

SECŢIUNEA II
Despre Senat

ART. 67
Senatul se compune din senatori aleşi şi din senatori de drept.
ART. 68
Toţi cetãţenii Romani de la varsta de 40 ani împliniţi aleg, pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai mari decât judeţul, prin vot obligator, egal, direct şi secret, un numãr de senatori.
Numãrul senatorilor de ales în fiecare circumscripţie, care nu poate fi mai mare decât un judeţ, se stabileşte de legea electoralã, proporţional cu populaţia.
ART. 69
Membrii aleşi în consiliile judeţene şi membrii aleşi în consiliile comunale urbane şi rurale, intruniti într-un singur colegiu, aleg, prin vot obligator, egal, direct şi secret, câte un senator de fiecare judeţ.
ART. 70
Membrii camerelor de comerţ, de industrie, de munca şi de agricultura, intruniti în colegii separate, aleg din sanul lor câte un senator de fiecare categorie şi pentru fiecare circumscripţie electoralã. Aceste circumscripţii electorale speciale se fixeazã de legea electoralã, numãrul lor neputând fi mai mare de şase.
ART. 71
Fiecare universitate alege, din sanul sau, prin votul profesorilor sãi, câte un senator.
ART. 72
Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea Înaltei lor situatiuni în Stat şi Biserica:
a) Moştenitorul Tronului de la varsta de 18 ani împliniţi; el însã nu va avea vot deliberativ decât la varsta de 25 ani împliniţi;
b) Mitropolitii tarii;
c) Episcopii eparhioti ai Bisericilor ortodoxe romane şi greco-catolice, întru cat vor fi aleşi conform legilor tarii;
d) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare confesiune, întru cat sunt aleşi sau numiţi conform legilor tarii şi reprezintã un numãr de peste 200.000 credinciosi; precum şi reprezentantul superior religios al musulmanilor din Regat;
e) Preşedintele Academiei Romane.
Mandatul acestor senatori înceteazã odatã cu calitatea sau demnitatea care le atribuie dreptul.
ART. 73
Devin senatori de drept:
a) Foştii Presedinti de Consiliu, întru cat vor avea o vechime de patru ani ca Presedinti de Consiliu titulari, şi foştii Miniştri având o vechime de cel puţin şase ani într-una sau mai multe guvernari;
b) Foştii Presedinti ai Corpurilor Legiuitoare cari vor fi exercitat aceasta demnitate cel puţin în cursul a opt sesiuni ordinare;
c) Foştii Senatori şi Deputaţi aleşi în cel puţin zece legislaturi independent de durata lor;
d) Foştii Primi-Presedinti ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au ocupat aceasta funcţiune sau pe aceea de Preşedinte la Casaţie cinci ani;
e) Generalii de rezerva şi în retragere:
1. Cari vor fi exercitat comanda unei armate în fata inamicului, ca titulari, cel puţin 3 luni.
2. Cari au îndeplinit funcţiunea de Şef al marelui Stat-Major, sau de inspector general de armata (comandant de armata), în timp de pace, cel puţin patru ani.
Numãrul celor din categoria a doua nu va fi mai mare de patru, luati în ordinea vechimei, la vacante existente;
f) Foştii Presedinti ai Adunãrilor Naţionale din Chisinau, Cernauti şi Alba-Iulia, cari au declarat Unirea.
ART. 74
Verificarea îndeplinirii condiţiunilor senatorilor de drept se face de o comisiune compusa din Preşedinţii secţiunilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sub preşedinţia Primului-Preşedinte al acestei Înalte Curţi.
Constatarea se face din oficiu, la cererea Preşedintelui Senatului sau a acelora cari au dreptul.
Preşedintele Senatului înscrie senatorii de drept pe baza încheierii Comisiunii.
Senatul poate discuta şi semnala Comisiunii, spre rectificare, erorile constatate în stabilirea drepturilor.
ART. 75
Spre a fi eligibil la Senat se cere:
a) A fi cetãţean roman;
b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice;
c) A avea varsta de 40 ani împliniţi;
d) A avea domiciliul în România.
Aceste condiţiuni, afarã de varsta, se cer şi senatorilor de drept.

SECŢIUNEA III
Despre Consiliul legislativ

ART. 76
Se înfiinţeazã un Consiliu legislativ, a cãrui menire este sa ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, emanând fie de la puterea executivã, fie din initiativa parlamentarã, cat şi la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor.
Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru toate proiectele de legi, afarã de cele cari privesc creditele bugetare; dacã însã, într-un termen fixat de lege, Consiliul legislativ nu-şi da avizul sau, Adunãrile pot proceda la discutarea şi aprobarea proiectelor.
O lege specialã va determina organizarea şi modul de funcţionare al Consiliului legislativ.

CAP. 2
Despre Rege şi Miniştri

SECŢIUNEA I
Despre Rege

ART. 77
Puterile constituţionale ale Regelui sunt ereditare în linie coboratoare directa şi legitima a Maiestatii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bãrbat în bãrbat prin ordinul de primogenitura şi cu exclusiunea perpetua a femeilor şi coboritorilor lor.
Coboritorii Maiestatii Sale vor fi crescuti în religiunea ortodoxa a Rasaritului.
ART. 78
În lipsa de coboritori în linie barbateasca ai Maiestatii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai în varsta dintre fraţii sãi sau coboritorilor acestora, dupã regulele statornicite în articolul precedent.
Dacã nici unul dintre fraţii sau coboritorii lor nu s-ar mai gãsi în vieata sau ar declara mai dinainte ca nu primesc Tronul, atunci Regele va putea indica succesorul sau dintr-o dinastie suverana din Europa cu primirea Reprezentatiunii naţionale, data în forma prescrisã de art. 79.
Dacã nici una, nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.
ART. 79
La caz de vacanta a Tronului, ambele Adunãri se întrunesc de îndatã într-o singura Adunare, chiar fãrã convocare, şi cel mai târziu pana în opt zile de la întrunirea lor aleg un Rege dintr-o dinastie suverana din Europa occidentala.
Prezenta a trei pãtrimi din membrii cari compun fiecare din ambele Adunãri şi majoritatea de doua treimi a membrilor prezenţi sunt necesare pentru a se putea procede la aceasta alegere.
La caz când Adunarea nu se va fi fãcut în termenul mai sus prescris, atunci în a noua zi, la amiazi, Adunãrile întrunite vor pasi la alegere oricare ar fi numãrul membrilor prezenţi şi cu majoritatea absolutã a voturilor.
Dacã Adunãrile s-ar afla dizolvate în momentul vacantei Tronului, se va urma dupã modul prescris la articolul urmãtor.
În timpul vacantei Tronului, Adunãrile întrunite vor numi o locotenenta regala, compusa din trei persoane, care va exercita puterile regale pana la suirea Regelui pe Tron.
În toate cazurile mai sus arãtate votul va fi secret.
ART. 80
La moartea Regelui, Adunãrile se întrunesc chiar fãrã convocare cel mai târziu zece zile dupã declararea morţii.
Dacã din întâmplare ele au fost dizolvate mai înainte şi convocarea lor a fost hotarita în actul de dizolvare pentru o epoca în urma celor zece zile, atunci Adunãrile cele vechi se aduna pana la întrunirea acelora cari au a le înlocui.
ART. 81
De la data morţii Regelui şi pana la depunerea jurãmântului a succesorului sau la Tron puterile constituţionale ale Regelui sunt exercitate, în numele poporului roman, de miniştri, intruniti în consiliu şi sub a lor responsabilitate.
ART. 82
Regele este major la varsta de optsprezece ani împliniţi.
La suirea sa pe Tron, el va depune mai intaiu în sanul Adunãrilor întrunite urmãtorul jurãmânt:
"Jur a pãzi Constitutiunea şi legile poporului roman, a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului".
ART. 83
Regele, în vieata fiind, poate numi o Regenta, compusa din trei persoane, care, dupã moartea Regelui, sa exercite puterile regale în timpul minoritãţii succesorului Tronului. Aceasta numire se va face cu primirea Reprezentatiunii naţionale, data în forma prescrisã la art. 79 din Constitutiunea de fata.
Regenta va exercita totdeodatã şi tutela succesorului Tronului în timpul minoritãţii lui.
Dacã, la moartea Regelui, Regenta nu s-ar gãsi numita şi succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunãri întrunite vor numi o Regenta, procedând dupã formele prescrise la art. 79 din Constitutiunea de fata.
Membrii Regentei nu intra în funcţiune decât dupã ce vor fi depus solemn înaintea ambelor Adunãri întrunite jurãmântul prescris prin art. 82 din Constitutiunea de fata.
ART. 84
Dacã Regele se afla în imposibilitate de a domni, miniştrii, dupã ce au constatat legalmente aceasta imposibilitate, convoacã îndatã Adunãrile.
Acestea aleg Regenta, care va forma şi tutela.
ART. 85
Nici o modificare nu se poate face Constitutiunii în timpul Regentei.
ART. 86
Regele nu va putea fi totdeodatã şi Şeful unui alt Stat fãrã consimţãmântul Adunãrilor.
Nici una din Adunãri nu poate delibera asupra acestui obiect dacã nu vor fi prezenţi cel puţin doua treimi din membrii cari le compun, şi hotãrîrea nu se poate lua decât cu doua treimi din voturile membrilor de fata.
ART. 87
Persoana Regelui este inviolabilã. Miniştrii lui sunt rãspunzãtori.
Nici un act al Regelui nu poate avea tãrie dacã nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine rãspunzãtor de acel act.
ART. 88
Regele numeşte şi revoacã pe miniştrii sãi.
El sancţioneazã şi promulga legile.
El poate refuza sancţiunea sa.
El are dreptul de amnistie în materie politica.
Are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale, afarã de ceea ce se statorniceste în privinta ministrilor.
El nu poate suspenda cursul urmãririi sau al judecaţii, nici a interveni prin nici un mod în administraţia justiţiei.
El numeşte sau confirma în funcţiunile publice potrivit legilor.
El nu poate crea o noua funcţiune fãrã o lege specialã.
El face regulamente necesare pentru executarea legilor, fãrã sa poatã vreodata modifica sau suspenda legile şi nu poate scuti pe nimeni de executarea lor.
El este capul puterii armate.
El conferã gradele militare în conformitate cu legea.
El va conferi decoratiunile romane conform unei anume legi.
El are dreptul de a bate moneda conform unei legi speciale.
El încheie cu Statele strãine convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte asemenea; însã pentru ca aceste acte sa aibã autoritate îndatoritoare, trebuie mai intaiu a fi supuse Puterii legislative şi aprobate de ea.
ART. 89
Legea fixeazã lista civilã pentru durata fiecãreia Domnii.
ART. 90
La 15 Octomvrie a fiecãrui an, Adunarea deputaţilor şi Senatul se întrunesc fãrã convocare, dacã Regele nu le-a convocat mai înainte.
Durata fiecãrei sesiuni este de cinci luni.
Regele deschide sesiunea prin un Mesaj, la care Adunãrile fac rãspunsurile lor.
Regele pronunţa închiderea sesiunii.
El are dreptul de a convoca în sesiune extraordinarã Adunãrile.
El are dreptul de a dizolva ambele Adunãri deodatã sau numai una din ele.
Actul de dizolvare trebuie sa conţinã convocarea alegãtorilor pana în doua luni de zile şi a Adunãrilor pana în trei luni.
Regele poate amana Adunãrile; oricum, amânarea nu poate depãşi termenul de o luna, nici a fi reînnoitã în aceeaşi sesiune fãrã consimţãmântul Adunãrilor.
ART. 91
Regele nu are alte puteri decât acele date lui prin Constitutiune.

CAP. 3
Despre miniştri

ART. 92
Guvernul exercita puterea executivã în numele Regelui, în modul stabilit prin Constitutiune.
ART. 93
Miniştrii intruniti alcãtuiesc Consiliul de Miniştri, care este prezidat, cu titlul de Preşedinte al Consiliului de Miniştri, de acela care a fost însãrcinat de Rege cu formarea guvernului.
Departamentele ministeriale şi subsecretariatele de Stat nu se pot desfiinta decât prin lege.
ART. 94
Nu poate fi ministru decât cel care este roman sau cel care a dobândit naturalizarea.
ART. 95
Nici un membru al Familiei Regale nu poate fi ministru.
ART. 96
Dacã miniştrii nu ar fi membri ai Adunãrilor, ei pot lua parte la desbaterea legilor, fãrã a avea însã şi dreptul de a vota.
La desbaterile Adunãrilor prezenta cel puţin a unui ministru e necesarã.
Adunãrile pot exige prezenta ministrilor la deliberaţiunile lor.
ART. 97
În nici un caz ordinul verbal sau în scris al Regelui nu poate apara pe ministru de rãspundere.
ART. 98
Fiecare din ambele Adunãri, precum şi Regele au dreptul de a cere urmãrirea ministrilor şi a-i trimite înaintea înaltei Curţi de casaţie şi justiţie, care singura, în secţiuni-unite, este în drept a-i judeca, afarã de cele ce se vor statornici prin legi în ceea ce priveşte exerciţiul acţiunii civile a partii vãtãmate şi în ceea ce priveşte crimele şi delictele comise de miniştri afarã de exerciţiul funcţiunii lor.
Punerea sub urmãrire a ministrilor de cãtre Corpurile legiuitoare nu se poate rosti decât prin majoritate de doua treimi a membrilor de fata.
Instrucţiunea se va face de o comisiune a înaltei Curţi de casaţie, compusa din cinci membri traşi la sorţi în secţiuni-unite. Aceasta comisiune are şi puterea de a califica faptele şi de a decide sau nu urmãrirea.
Acuzarea, înaintea înaltei Curţi de casaţie şi justiţie, se va susţine prin ministerul public.
Legea responsabilitãţii ministeriale determina cazurile de rãspundere şi pedepsele aplicabile ministrilor.
ART. 99
Orice parte vãtãmatã de un decret sau o dispoziţiune semnatã sau contrasemnata de un ministru care violeaza un text expres al Constitutiunii sau al unei legi, poate cere Statului, în conformitate cu dreptul comun, despãgubiri bãneşti pentru prejudiciul cauzat.
Fie în cursul judecaţii, fie dupã pronunţarea hotãrîrii, ministrul poate fi chemat, dupã cererea Statului, în urma votului unuia din Corpurile legiuitoare, înaintea instanţelor ordinare, la rãspundere civilã pentru dãuna pretinsa sau suferitã de Stat.
Actul ilegal al ministrului nu descarca de rãspundere solidarã pe funcţionarul care a contrasemnat, decât în cazul când acesta a atras atenţia Ministrului, în scris.
ART. 100
Se vor putea infiinta Subsecretariate de Stat.
Subsecretarii de Stat vor putea lua parte la desbaterile Corpurilor legiuitoare sub responsabilitatea ministrilor.

CAP. 4
Despre puterea judecãtoreascã

ART. 101
Nici o jurisdicţie nu se poate infiinta decât numai în puterea unei anume legi.
Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire şi sub nici un fel de cuvânt în vederea unor anume procese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecãrii unor anume persoane.
ART. 102
Pentru întregul Stat roman este o singura Curte de casaţie şi justiţie.
ART. 103
Numai Curtea de casaţie în secţiuni-unite are dreptul de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea cari sunt contrarii Constitutiunii. Judecata asupra inconstitutionalitatii legilor se margineste numai la cazul judecat.
Curtea de casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra conflictelor de atributiuni.
Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional.
ART. 104
Judecãtorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale pe cari legea le va fixa.
ART. 105
Juriul este statornicit în toate materiile criminale şi pentru delictele politice şi de presa, afarã de cazurile statornicite prin Constitutiunea de fata.
Acţiunea pentru daune-interese rezultând din fapte şi delicte de presa nu se poate intenta decât înaintea aceleiaşi jurisdictiuni de competinţa cãreia este delictul.
ART. 106
Justiţia militarã se organizeazã prin osebitã lege.
ART. 107
Autoritãţi speciale de orice fel, cu atributiuni de contencios administrativ, nu se pot infiinta.
Contenciosul administrativ este în cãderea puterii judecãtoreşti, potrivit legii speciale.
Cel vãtãmat în drepturile sale, fie printr-un act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune fãcut cu cãlcarea legilor şi a regulamentelor, fie prin rea vointa a autoritãţilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, poate face cerere la instanţele judecãtoreşti pentru recunoaşterea dreptului sau.
Organele puterii judiciare judeca dacã actul este ilegal, îl pot anula sau pot pronunţa daune civile pana la data restabilirii dreptului vãtãmat, având şi cãderea de a judeca şi cererea de despãgubire, fie contra autoritãţii administrative chemate în judecata, fie contra funcţionarului vinovat.
Puterea judecãtoreascã nu are cadere de a judeca actele de guvernamant, precum şi acele de comandament cu caracter militar.

CAP. 5
Despre institutiunile judeţene şi comunale

ART. 108
Institutiunile judeţene şi comunale sunt regulate de legi.
Aceste legi vor avea de baza descentralizarea administrativã.
Membrii consiliilor judeţene şi consiliilor comunale sunt aleşi de cãtre cetãţenii romani prin votul universal, egal, direct, secret, obligatoriu şi cu reprezentarea minoritãţii, dupã formele prevãzute de lege. La aceştia se vor putea adauga prin lege şi membri de drept şi membri cooptati. Între membrii cooptati pot fi şi femei majore.

TITLUL IV
DESPRE FINANŢE

ART. 109
Nici un impozit de orice natura nu se poate stabili şi percepe decât pe baza unei legi.
ART. 110
Prin lege se pot crea impozite numai în folosul Statului, judeţelor, comunelor şi institutiunilor publice cari îndeplinesc servicii de Stat.
ART. 111
Orice sarcina sau impozit judeţean sau comunal nu se poate aseza decât cu învoirea consiliilor judeţene sau comunale în limitele stabilite de lege.
ART. 112
Nu se pot statornici privilegii în materii de impozite.
Nici o exceptiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici decât prin o lege.
Monopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege şi exclusiv în folosul Statului, judeţelor şi comunelor.
ART. 113
Nici un fond pentru pensiuni sau gratificatiuni în sarcina tezaurului public nu se poate acorda decât în virtutea unei legi.
ART. 114
În fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi voteazã bugetul.
Toate veniturile sau cheltuielile Statului trebuiesc trecute în buget şi în socoteli.
Dacã bugetul nu se voteazã în timp util, puterea executivã va indestula serviciile publice dupã bugetul anului precedent, fãrã a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.
ART. 115
Controlul preventiv şi cel de gestiune a tuturor veniturilor şi cheltuielilor Statului se va exercita de Curtea de conturi, care supune în fiecare an Adunãrii deputaţilor raportul general rezumand conturile de gestiune al bugetului trecut, semnaland totdeodatã neregulile sãvârşite de miniştri în aplicarea bugetului.
Regularea definitiva a socotelilor trebuie sa fie prezentatã Adunãrii deputaţilor cel mai târziu în termen de doi ani de la încheierea fiecãrui exerciţiu.
ART. 116
Pentru toatã România este o singura Curte de conturi.
ART. 117
Toate fondurile provenite din Case speciale, şi de cari guvernul dispune sub diferite titluri, trebuie sa fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului.
ART. 118
Legile financiare se publica în Monitorul Oficial ca şi celelalte legi şi regulamente de administraţiune publica.

TITLUL V
DESPRE PUTEREA ARMATA

ART. 119
Tot Romanul, fãrã deosebire de origina etnicã, de limba sau de religie, face parte din unul din elementele puterii armate, conform legilor speciale.
Puterea armata se compune din: armata activa cu cadrele ei permanente, rezerva ei şi militiile.
ART. 120
Gradele, decoratiunile şi pensiunile militarilor nu se pot lua decât numai în virtutea unei sentinţe judecãtoreşti şi în cazurile determinate de legi.
ART. 121
Contingentul armatei se voteazã pentru fiecare an de ambele Corpuri legiuitoare.
ART. 122
Se va infiinta un Consiliu superior al apãrãrii tarii, care va îngriji, în mod permanent, de mãsurile necesare pentru organizarea apãrãrii naţionale.
ART. 123
Nici o trupa armata strãinã nu poate fi admisã în serviciul Statului, nici nu poate intra sau trece pe teritoriul României decât în puterea unei anume legi.

TITLUL VI
DISPOZIŢIUNI GENERALE

ART. 124
Culorile drapelului României sunt: Albastru, Galben şi Roşu, aşezate vertical.
ART. 125
Resedinta guvernului este în Capitala tarii.
ART. 126
Limba româneascã este limba oficialã a Statului roman.
ART. 127
Nici un jurãmânt nu se poate impune cuiva decât în puterea unei legi, care hotãrãşte şi formula lui.
ART. 128
Constitutiunea de fata nu poate fi suspendatã nici în total, nici în parte.
În caz de pericol de Stat se poate prin lege institui starea de asediu generalã sau parţialã.

TITLUL VII
DESPRE REVIZUIREA CONSTITUTIUNII

ART. 129
Constitutiunea poate fi revizuitã în total sau în parte din initiativa Regelui sau oricãreia din Adunãrile legiuitoare.
În urma acestei iniţiative ambele Adunãri, întrunite separat, se vor rosti cu majoritate absolutã, dacã este locul ca dispoziţiunile constituţionale sa fie revizuite.
Îndatã ce necesitatea revizuirii a fost admisã, ambele Corpuri legiuitoare aleg din sanul lor o comisiune mixtã, care va propune textele din Constitutiune ce urmeazã a fi supuse revizuirii.
Dupã ce raportul acestei comisiuni va fi citit în fiecare Adunare, de doua ori în interval de cincisprezece zile, ambele Adunãri întrunite la un loc, sub preşedinţia celui mai în varsta dintre Presedinti, în prezenta a cel puţin doua treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu majoritate de doua treimi, stabilesc în mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii.
În urma acestui vot Adunãrile sunt de drept dizolvate şi se va convoca corpul electoral în termenul prescris de Constitutiune.
ART. 130
Adunãrile cele noi proced în acord cu Regele la modificarea punctelor supuse revizuirii.
În acest caz Adunãrile nu pot delibera dacã cel puţin doua treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi şi nici o schimbare nu se poate adopta dacã nu va întruni cel puţin doua treimi ale voturilor.
Adunãrile alese pentru revizuirea Constitutiunii au o durata constituţionalã obişnuitã şi, în afarã de modificarea Constitutiunii, ele funcţioneazã şi ca Adunãri legiuitoare ordinare.
Dacã Adunãrile de revizuire nu-şi pot îndeplini misiunea, noile Adunãri vor avea acelaşi caracter.

TITLUL VIII
DISPOZIŢIUNI TRANSITORII ŞI SUPLIMENTARE

ART. 131
Sunt şi rãmân cu caracter constituţional dispoziţiunile din legile agrare privitoare la pãmânturile cultivabile, pãdurile şi baltile expropriabile în total sau în parte, la starea lor juridicã, la subsol, la preţuire, la modul de plata, etc., asa precum sunt formulate în articolele de mai jos ale fiecãreia din legile agrare şi cari articole, în întregul lor, fac parte integrantã din prezenta Constitutiune şi ca atare nu se pot modifica decât cu formele prevãzute pentru revizuirea Constitutiunii, şi anume:
a) Art. 1 (unu) alin. II, art. 2 (doi), 3 (trei), alin. I, art. 4 (patru), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 (şasesprezece), 18 (optsprezece), 21 (douãzeci şi unu), 23 (douãzeci şi trei), 32 (treizeci şi doi), 36 (treizeci şi şase) şi 69 (sasezeci şi noua) din legea pentru reforma agrarã din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea (vechiul Regat) din 17 Iulie 1921;
b) Art. 2 (doi), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 16 (şasesprezece), 45 (patruzeci şi cinci), 46 (patruzeci şi şase), 47 (patruzeci şi şapte), 48 (patruzeci şi opt), 49 (patruzeci şi noua), 50 (cincizeci) şi 53 (cincizeci şi trei) din legea pentru reforma agrarã din Basarabia din 13 Martie 1920;
c) Art. 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (noua), 10 (zece), 11 (unusprezece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 14 (patrusprezece), 16 (şasesprezece), 18 (optsprezece), 22 (douãzeci şi doi), 24 (douãzeci şi patru), 32 (treizeci şi doi), 50 (cincizeci) şi 85 (optzeci şi cinci) din legea pentru reforma agrarã din Transilvania, Banat, Crisana şi Maramures din 30 Iulie 1921;
d) Art. 2 (doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci) punctul a alin. I, art. 6 (şase), 7 (şapte), 9 (noua), 10 (zece), 12 (douasprezece), 13 (treisprezece), 29 (douãzeci şi noua), 31 (treizeci şi unu) şi 55 (cincizeci şi cinci) din legea pentru reforma agrarã din Bucovina din 30 Iulie 1921.
ART. 132
În scop de a se satisface trebuinţele normale de lemne de foc şi de construcţie ale populaţiei rurale din vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina, Statul e dator ca din pãdurile sale din campie, deal sau munte sa destine suprafeţele necesare în acest scop.
În vechiul Regat şi în Bucovina, acolo unde Statul nu ar avea pãduri, într-o raza de douãzeci kilometri de centrul comunei, pentru satisfacerea trebuintelor mai sus arãtate, el prin derogare de la art. 7 lit. c şi art. 8 lit. a, b şi c din legea pentru reforma agrarã din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 17 Iulie 1921 şi de la art. 5, punctul a, alin. IV şi de la art. 6 şi 7 din legea pentru reforma agrarã din Bucovina din 30 Iulie 1921, va putea expropria din pãdurile persoanelor juridice fie publice, fie private, cari s-ar afla în aceasta raza şi numai în lipsa acestora, va expropria proporţional din pãdurile tuturor proprietarilor particulari, aflate în aceasta raza, însã numai în limita acestor trebuinţe şi în toate cazurile cu respectul unei suprafeţe intangibile de una suta hectare de fiecare proprietate.
Nu sunt expropriabile, oricare ar fi proprietarul, pãdurile replantate sau în curs de replantare.
Contractele de vânzare spre exploatare a pãdurilor expropriabile cari vor fi în vigoare în momentul exproprierii, se vor respecta.
Pãdurile astfel expropriate rãmân în proprietatea Statului şi se vor administra şi exploata de dânsul spre a satisface potrivit legii şi în prima linie nevoile de mai sus.
Exproprierea acestor pãduri se va face cu dreapta şi prealabilã despãgubire fixatã de justiţie.
Modul de expropriere va fi regulat prin lege specialã.
ART. 133
Se ratifica decretele-legi: No. 3.902 din 29 Decemvrie 1918, publicat în Monitorul Oficial No. 223 din 30 Decemvrie 1918, privitor la acordarea drepturilor cetatenesti; No. 2.085 din 22 Mai 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 33 din 28 Mai 1919, şi No. 3.464 din 12 August 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 93 din 13 August 1919, privitoare la incetatenirea evreilor cari locuiau în vechiul Regat.
Deasemenea se ratifica şi toate decretele-legi de incetatenire individualã, cari s-au fãcut înaintea decretelor specificate mai sus.
Evreii, locuitori din vechiul Regat, cari nu-şi vor fi regulat incetatenirea în termenul prevãzut de decretul-lege No. 3.464 din 12 August 1919, vor putea face declaraţiunile de incetatenire conform decretului-lege No. 2.085 din 22 Mai 1919, în termen de trei luni de la promulgarea acestei Constitutiuni.
ART. 134
Pana la facerea unei legi de organizarea Consiliului legislativ prevãzut în aceasta Constitutiune, prezentarea proiectelor de legi înaintea Corpurilor legiuitoare va continua sa se facã în conformitate cu legile şi regulamentele azi în vigoare.
ART. 135
Pana la promulgarea legii speciale bazatã pe principiile din prezenta Constitutiune, legile relative la organizarea şi judecarea contenciosului administrativ rãmân în vigoare
ART. 136
O lege specialã va fixa lista civilã a Intaiului Rege al României intregite.
ART. 137
Se vor revizui toate codicile şi legile existente în diferitele pãrţi ale Statului roman spre a se pune în armonie cu Constitutiunea de fata şi asigura unitatea legislativã.
Pana atunci ele rãmân în vigoare.
Din ziua promulgãrii Constitutiunii, sunt însã desfiinţate acele dispoziţiuni din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte contrarii celor înscrise în prezenta Constitutiune.
ART. 138
Actualele Adunãri naţionale dupã promulgarea prezentei Constitutiuni pot funcţiona pana la expirarea mandatului lor legal.
În acest timp ele vor trebui sa facã, pe baza principiilor din aceasta Constitutiune, legea electoralã.
Pana la facerea acestei legi, decretele-legi electorale rãmân în vigoare.

NOTA
Desãvârşirea statului naţional unitar a impus adoptarea unei noi Constituţii, având în vedere şi faptul ca Sfatul Tarii din Chisinau şi Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia cerusera, în Declaraţia, respectiv Rezoluţia de unire, convocarea unei Adunãri Constituante alese prin vot universal.
În aceste condiţii, Decretul Regal de convocare a Parlamentului bicameral rezultat din alegerile din anul 1922 declara constituante noile Adunãri alese.
Proiectul de Constituţie a fost elaborat de Partidul Naţional Liberal (condus de Ion I. C. Bratianu), partid majoritar în Camere. Partidele de opoziţie, în special Partidul Naţional Roman (condus de Iuliu Maniu) şi Partidul Taranesc (condus de Ion Mihalache) au declarat ca nu recunosc caracterul de Constituantã al Parlamentului şi considera nul şi neavenit proiectul Constituţiei, datoritã incalcarilor procedurilor constituţionale de revizuire stabilite de Constituţia din 1866.
Constituţia a fost adoptatã de Adunarea Nationala Constituantã a Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 1923 cu majoritate de 247 voturi pentru, 8 contra şi 2 abtineri din totalul de 369 deputaţi, situaţie certificatã de Preşedintele Adunãrii Deputaţilor, M. G. Orleanu, şi de secretarul D. Iuca, şi de Adunarea Nationala Constituantã a Senatului în şedinţa din 27 martie 1923 cu majoritate de 137 voturi pentru, 2 contra şi 2 abtineri din totalul de 194 de senatori, situaţie certificatã de Preşedintele Senatului, M. Pherekyde, şi de secretarul I. N. Cosoiu.
Constituţia a fost sancţionatã de Regele Ferdinand I cu Decretul Regal nr. 1360 din 28 martie 1923, contrasemnat de Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I. C. Bratianu, şi de 14 miniştri, şi a fost publicatã în "Monitorul Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923.
În acelaşi numãr din "Monitorul Oficial" au fost publicate:
a) Raportul nr. 934 din 28 martie 1923 al Guvernului, prezentat M. S. Regelui Ferdinand I pentru aprobarea şi sancţionarea Constituţiei votate de Adunãrile Naţionale, semnat de Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I. C. Bratianu, şi de 14 miniştri;
b) Cuvântul M. S. Regelui Ferdinand I din ziua de 28 martie 1923 la primirea Raportului pentru sancţionarea Constituţiei votate de Adunãrile Naţionale Constituante.
Constituţia a intrat în vigoare la data sanctionarii, adicã 28 martie 1923. Ea abroga implicit Constituţia din 1866 cu modificãrile ulterioare, cu excepţia Decretelor-Lege nr. 3902/1918, 2085/1919 şi 3464/1919, care modificasera implicit fosta Constituţie şi care sunt ratificate de noua Constituţie.
În redactarea iniţialã, Constituţia din 1923 era formatã din 138 de articole, grupate în 8 titluri.
Constituţia din 1923 a fost abrogatã expres la data de 27 februarie 1938, prin Constituţia din 1938.
Constituţia din 1923 a fost repusã în vigoare, într-o forma parţialã şi modificatã, prin Decretul Regal nr. 1626 din 31 august 1944 pentru fixarea drepturilor romanilor în cadrele Constitutiunii din 1866 şi cu modificãrile Constitutiunii din 29 martie 1923, semnat de Regele Mihai I şi publicat în "Monitorul Oficial" nr. 202 din 2 septembrie 1944. Decretul Regal nr. 1626/1944 a fost modificat prin Decretul Regal nr. 1849 din 10 octombrie 1944, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 235 din 11 octombrie 1944, modificandu-se astfel şi Constituţia din 1923.
O modificare expresã a Constituţiei din 1923 este realizatã prin Decretul Regal nr. 2218 din 13 iulie 1946 privind exercitarea puterii legislative, publicat în "Monitorul Oficial" nr. 161 din 15 iulie 1946. În acelaşi "Monitor Oficial" este publicatã şi Legea nr. 560 din 15 iulie 1946 pentru alegerea Adunãrii Deputaţilor, promulgatã prin Decretul Regal nr. 2219 din 13 iulie 1946.
Constituţia din 1923 a fost abrogatã expres la data de 30 decembrie 1947, prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Roman în Republica Populara Romana, promulgatã prin Decretul nr. 2299 din 30 decembrie 1947, semnat de Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri, şi publicatã în "Monitorul Oficial" nr. 300 bis din 30 decembrie 1947.
Textul Constituţiei din 1923 este reprodus dupã "Monitorul Oficial" nr. 282 din 29 martie 1923.

----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Emil
10 Februarie 2019
Foarte interesant. Poate vi se pare util quiz-ul acestei aplicatii de iOS https://itunes.apple.com/ro/app/civicus/ id1449420902?mt=8 P.S. o sa va amuzati un pic
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016