Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CIRCULARA nr. 5 din 26 februarie 1999  privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la banci    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CIRCULARA nr. 5 din 26 februarie 1999 privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la banci

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 bis din 4 mai 1999


In temeiul prevederilor <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale <>art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 si ale <>art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrului finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societatile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia si ale art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998 privind aprobarea modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
Banca Nationala a Romaniei stabileste urmatoarele reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitate si masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la banci:
I. Reglementari privind reflectarea unor operatiuni in contabilitatea bancilor, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
1. Inregistrarea operatiunilor legate de majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni cu prime de emisiune, cu plata in devize
Potrivit prevederilor <>art. 40 si 41 din Legea bancara nr. 58/1998 , capitalul social al unei banci trebuie varsat, integral si in forma baneasca, la momentul subscrierii, iar majorarea acestuia poate fi efectuata, inclusiv prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operatiuni.
In conformitate cu prevederile <>art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, primele de emisiune, rezultate in cazul subscrierii de actiuni cu astfel de prime, trebuie integral platite la data subscrierii.
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344 din 1 august 1997, denumite in continuare Planul de conturi bancar, operatiunile legate de majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni cu prime de emisiune, cu plata in devize, se inregistreaza in contabilitate astfel:


- subscrierea capitalului social prin emisiune de actiuni cu prime de
emisiune, cu plata in devize

508 "Actionari sau = 3721 "Pozitie de schimb", - valoarea nominala,
asociati" analitic distinct - de platit in devize
"Capital social
subscris si nevarsat,
in devize"
concomitent
508 "Actionari sau = 3721 "Pozitie de schimb" - valoarea primelor de
asociati" emisiune, de platit in
concomitent devize

3722 "Contravaloarea = % - valoarea de emisiune,
pozitiei in lei
de schimb"
5011 "Capital subscris - valoarea nominala,
nevarsat" in lei
5111 "Prime de emisiune - excedentul dintre
sau de aport" valoareade emisiune si
valoarea nominala,
in lei

- varsarea capitalului social si a primelor de emisiune, in devize

% = 508 "Actionari sau asociati" - valoarea de emisiune,
101 "Casa" - platita in devize
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
5011 "Capital subscris
nevarsat" = 5012 "Capital subscris varsat" - valoarea nominala,
concomitent in lei
3721 "Pozitie = 3721 "Pozitie de schimb",
de schimb", analitic distinct
analitic distinct
"Capital social "Capital social
subscris si subscris si
nevarsat, in devize" varsat, in devize"

- cheltuieli de constituire, efectuate in devize, privind emisiunea si
vanzarea de actiuni

3721 "Pozitie de schimb" = %
101 "Casa"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
3566 "Alti creditori diversi"
concomitent
4412 "Cheltuieli = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
de constituire"

- amortizarea, prin includerea pe cheltuieli, a cheltuielilor
de constituire privind emisiunea si vanzarea de actiuni

651 "Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor = 46112 "Amortizarea
necorporale" cheltuielilor de
constituire"

- cheltuieli de constituire privind emisiunea si vanzarea de actiuni,
amortizate integral

46112 "Amortizarea cheltuielilor = 4412 "Cheltuieli
de constituire" de constituire"

- cheltuieli de constituire privind emisiunea si vanzarea de actiuni,
amortizate partial si deducerea cheltuielilor de constituire neamortizate
din primele legate de capital integral incasate

46112 "Amortizarea cheltuielilor = 4412 "Cheltuieli
de constituire" de constituire"
concomitent
511 "Prime legate de capital" = 4412 "Cheltuieli
de constituire"

- majorarea capitalului social cu primele de emisiune, integral incasate,
ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu
astfel de operatiuni

511 "Prime legate de capital" = 5012 "Capital subscris
varsat"2. Inregistrarea bunurilor preluate in concesiune
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile privind bunurile preluate in concesiune se inregistreaza in contabilitate astfel:


- preluarea in concesiune a bunurilor, pentru perioada prevazuta in
contractul de concesiune
% = 3566 "Alti creditori diversi"
4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii
de exploatare", analitic distinct
451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii
de exploatare", analitic distinct

- plata redeventei, pentru intreaga perioada prevazuta in contractul de
concesiune

375 "Cheltuieli inregistrate in avans" = %
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la
banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale
bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"

- esalonarea lunara, pe cheltuieli, a cotei-parti din valoarea redeventei
platita in avans pentru intreaga perioada a contractului de concesiune

63473 "Cheltuieli cu redeventele privind = 375 "Cheltuieli inregistrate in
concesiunile, locatiile de gestiune avans"
si chiriile"

- restituirea bunurilor, inainte de scadenta sau la data prevazuta in
contractul de concesiune

3566 "Alti creditori diversi" = %
4419 "Alte imobilizari necorporale ale
activitatii de exploatare",
analitic distinct
451 "Imobilizari necorporale in afara
activitatii de exploatare",
analitic distinct

- sumele incasate sau de incasat, reprezentand redeventa platita in avans
aferenta perioadei pentru care bunurile preluate in concesiune au fost
restituite inainte de expirarea contractului

% = 375 "Cheltuieli inregistrate in avans"
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
3556 "Alti debitori diversi"3. Inregistrarea unor operatiuni legate de vanzarea imobilizarilor corporale in curs
Operatiunile legate de vanzarea si incasarea contravalorii imobilizarilor corporale in curs vandute se inregistreaza in contabilitate astfel:


- valoarea imobilizarilor corporale in curs, la pretul de vanzare, si T.V.A.
colectata aferenta

3556 "Alti debitori diversi" = %
7461 "Venituri din cesiunea imobilizarilor
necorporale si corporale"
35327 "T.V.A. colectata"

- trecerea pe cheltuieli a valorii imobilizarilor corporale in curs vandute

6461 "Pierderi din cesiunea imobilizarilor = 432 "Imobilizari corporale
necorporale si corporale" in curs"

- incasarea contravalorii imobilizarilor corporale in curs vandute

% = 3556 "Alti debitori diversi"
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"4. Inregistrarea cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor, altele decat cele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie
Cheltuielile efectuate de banci cu urmarirea si executarea creantelor, altele decat cele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, se inregistreaza in contabilitate, astfel:


- plata sumelor reprezentand contravaloarea cheltuielilor de urmarire si
executare a creantelor, efectuate prin terti

63479 "Alte cheltuieli" = %
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"

- sumele cuvenite bancii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti sau
a altor documente justificative, reprezentand cheltuieli efectuate cu
urmarirea si executarea creantelor

3556 "Alti debitori diversi" = 7499 "Alte venituri"

- incasarea contravalorii debitelor reprezentand cheltuieli de urmarire si
executare a creantelor

% = 3556 "Alti debitori diversi"
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"

- trecerea la creante restante a contravalorii debitelor, reprezentand
cheltuieli de urmarire si executare a creantelor, neplatite la scadenta

3811 "Creante restante" = 3556 "Alti debitori diversi"

- trecerea la creante indoielnice a contravalorii debitelor, reprezentand
cheltuieli de urmarire si executare a creantelor, aflate in litigiu

3821 "Creante indoielnice" = %
3556 "Alti debitori diversi"
3811 "Creante restante"

- trecerea la pierderi a creantelor indoielnice reprezentand debite
aferente cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor, in situatia
in care s-au epuizat toate posibilitatile legale de recuperare a
debitelor respective

% = 3821 "Creante indoielnice"
667 "Pierderi din creante nerecuperabile
acoperite cu provizioane"
668 "Pierderi din creante nerecuperabile
neacoperite cu provizioane"5. Evidentierea recuperarii cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor bancilor
5.1. Recuperarea cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare (care cuprinde, dupa caz, accize si T.V.A.) a bunurilor mobile si imobile, preluate in patrimoniu, necesare pentru desfasurarea activitatii si pentru folosinta salariatilor:- recuperarea, in lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si
imobile respective, a cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor
efectuate in lei

% = 3556 "Alti debitori diversi"
20111 "Scont si operatiuni asimilate"
3021 "Titluri de tranzactie"
3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investitii"
361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase"
362 "Materiale"
363 "Obiecte de inventar"
367 "Alte stocuri si asimilate"
4419 "Alte imobilizari necorporale ale activitatii de exploatare"
442 "Imobilizari corporale ale activitatii de exploatare"
451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii de exploatare"
452 "Imobilizari corporale in afara activitatii de exploatare"

- recuperarea, in lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si
imobile respective, a cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor
efectuate in devize

3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"
concomitent
% = 3722 "Contravaloarea pozitiei
de schimb"
20111 "Scont si operatiuni asimilate"
3021 "Titluri de tranzactie"
3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investitii"
361 "Valori din aur, metale si pietre pretioase"
362 "Materiale"
363 "Obiecte de inventar"
367 "Alte stocuri si asimilate"
4419 "Alte imobilizari necorporale ale
activitatii de exploatare"
442 "Imobilizari corporale ale activitatii
de exploatare"
451 "Imobilizari necorporale in afara activitatii
de exploatare"
452 "Imobilizari corporale in afara activitatii
de exploatare"

- recuperarea, in devize, din valoarea efectelor de comert si a titlurilor,
intrate in patrimoniu, in devize, a cheltuielilor de urmarire si
executare a creantelor efectuate in lei

% = 3721 "Pozitie de schimb"
20111 "Scont si operatiuni asimilate"
3021 "Titluri de tranzactie"
3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investitii"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"

- recuperarea, in devize, din valoarea efectelor de comert si a titlurilor,
intrate in patrimoniu, in devize, a cheltuielilor de urmarire si
executare a creantelor efectuate in devize

% = 3556 "Alti debitori diversi"
20111 "Scont si operatiuni asimilate"
3021 "Titluri de tranzactie"
3031 "Titluri de plasament"
3041 "Titluri de investitii"5.2. Recuperarea cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si imobile, preluate in patrimoniu, care nu sunt necesare pentru desfasurarea activitatii bancare si pentru folosinta salariatilor


- recuperarea, in lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si
imobile respective, a cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor
efectuate in lei

368 "Alte bunuri diverse" = 3556 "Alti debitori diversi"

- recuperarea, in lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile si
imobile respective, a cheltuielilor de urmarire si executare a creantelor
efectuate in devize

3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"
concomitent
368 "Alte bunuri diverse" = 3722 "Contravaloarea pozitiei
de schimb"

- inregistrarea taxei pe valoarea adaugata deductibila (de catre bancile
care sunt inregistrate ca platitori de T.V.A.), aferenta bunurilor mobile
si imobile, care nu sunt necesare pentru desfasurarea activitatii bancare
si nici pentru folosinta salariatilor, dobandite, ca urmare a executarii
silite a creantelor bancii, de la debitori platitori de T.V.A. si pentru
care exista documente justificative corespunzatoare, intocmite de catre
acestia, din care rezulta valoarea T.V.A.

35326 "T.V.A. deductibila" = 3566 "Alti creditori diversi"5.3. Se precizeaza ca, in situatia in care valoarea bunurilor dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor bancii este inferioara creantelor evidentiate in conturile din bilant: 3556 "Alti debitori diversi" (reprezentand cheltuieli de urmarire si executare a creantelor) si in afara bilantului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare"; 99312 "Valori primite in pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare"; 99313 "Titluri primite in pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare"; 99317 "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" si 9937 "Creante atasate", operatiunile de stingere a creantelor reprezentand debite aferente cheltuielilor de urmarire si executare se fac din alte disponibilitati ale debitorului.
6. Inregistrarea unor operatiuni de decontare efectuate prin conturile de corespondent
In aplicarea prevederilor scrisorilor-circulare ale Bancii Nationale a Romaniei nr. IV/2/1.530 din 30 iunie 1998 si nr. IV/2/1.677 din 16 iulie 1998 privind procedurile de decontare necesare punerii in aplicare a Conventiei dintre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor, incheiata in baza <>art. 28 si 29 din Legea nr. 101/1998 , bancile vor evidentia, in contabilitate, soldurile debitoare la conturile de corespondent (loro) si, respectiv, soldurile creditoare la conturile de corespondent (nostro), inregistrate, in unele zile, de unitatile teritoriale din localitatile care nu sunt resedinta de judet, pe baza intelegerilor prealabile dintre banci, astfel:


- la bancile care au in evidenta conturile de corespondent ale bancilor
(loro)

1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate = 122 "Conturi de corespondent
bancilor" ale bancilor (loro)"

- la bancile care au in evidenta conturile de corespondent la banci
(nostro)

121 "Conturi de corespondent = 1421 "Imprumuturi de pe o zi pe alta primite
la banci (nostro)" de la banci"7. Inregistrarea operatiunilor de scontare si asimilate, efectuate cu alte banci
Potrivit prevederilor Planului de conturi bancar, operatiunile de scontare si asimilate, in special operatiunile de scontare a efectelor de comert sub forma cambiilor si biletelor la ordin privind creantele comerciale aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, operatiunile de scontare fara recurs, biletele de mobilizare a creantelor comerciale subscrise periodic de un client la ordinul bancii, se inregistreaza in contabilitate in contul 20111 "Scont si operatiuni asimilate", iar aceste operatiuni se efectueaza, de regula, cu clientela.
In situatiile in care banca efectueaza operatiuni de scont si asimilate cu alte banci, valoarea nominala a efectelor scontate se inregistreaza in contabilitate astfel:


20111 "Scont si operatiuni = %
asimilate" 111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci
(nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor
(loro)"8. Inregistrarea operatiunilor privind rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise, in cazul in care pretul de rascumparare este diferit de pretul de rambursare
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile de rascumparare inainte de scadenta a titlurilor emise de banci, in situatia in care pretul de rascumparare este diferit de pretul de rambursare, se inregistreaza in contabilitate astfel:
8.1. Rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise de banci (atunci cand operatiunile sunt frecvente si relevante pentru activitatea obisnuita a bancii), in cazul in care pretul de rascumparare este inferior pretului de rambursare
Titluri emise in lei


- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in lei

379 "Alte conturi = % - pretul de
de regularizare" 101 "Casa" -+ rambursare al
111 "Cont curent la Banca | titlurilor emise
Nationala a Romaniei" | in lei
121 "Conturi de corespondent +- - pretul de al
la banci (nostro)" | rascumparare al
| titlurilor emise
| in lei
122 "Conturi de corespondent |
ale bancilor (loro)" |
2511 "Conturi curente" -+
7036 "Venituri din datorii - diferenta dintre
constituite prin pretul de
titluri" rambursare si
pretul de
rascumparare al
titlurilor emise
in lei

- anularea titlurilor in lei, emise de banci, rascumparate
inainte de scadenta

% = 379 "Alte conturi de regularizare" - pretul de
3211 "Titluri de piata interbancara" rambursare al
titlurilor emise
in lei
3221 "Titluri de creante negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite prin titluri"
531 "Datorii subordonate la termen"
532 "Datorii subordonate pe durata
nedeterminata"

Titluri emise in devize
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in devize

379 "Alte conturi = % - pretul de
de regularizare" rambursare al
titlurilor emise
101 "Casa" -+ in devize
111 "Cont curent la Banca |
Nationala a Romaniei" |
121 "Conturi de corespondent +- - pretul de
la banci (nostro)" | rascumparare al
| titlurilor emise
| in devize
122 "Conturi de corespondent |
ale bancilor (loro)" |
2511 "Conturi curente" -+
3721 "Pozitie de schimb" - diferenta,
in devize, dintre
pretul de
rambursare si
pretul de
rascumparare al
titlurilor emise
in devize
concomitent
3722 "Contravaloarea = 7036 "Venituri din datorii - contravaloarea in
pozitiei de schimb" constituite prin lei a diferentei,
titluri" in devize, dintre
pretul de
rambursare si
pretul de
rascumparare al
titlurilor emise
in devize

- anularea titlurilor in devize, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi - pretul de rambursare al
3211 "Titluri de piata de regularizare" titlurilor emise in devize
interbancara"
3221 "Titluri de creante negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite prin titluri"
531 "Datorii subordonate la termen"
532 "Datorii subordonate pe durata
nedeterminata"8.2. Rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise de banci (atunci cand operatiunile sunt frecvente si relevante pentru activitatea obisnuita a bancii), in cazul in care pretul de rascumparare este superior pretului de rambursare.


Titluri emise in lei
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in lei

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare al
de regularizare" titlurilor emise in lei
101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca
Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
60369 "Alte cheltuieli = % - diferenta dintre pretul
privind de rambursare si pretul
datoriile de rascumparare al
constituite titlurilor emise in lei
prin titluri" 101 "Casa"
111 "Cont curent la Banca
Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"

- anularea titlurilor in lei, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi de regularizare" - pretul de rambursare al
3211 "Titluri de piata interbancara" titlurilor emise in lei
3221 "Titluri de creante negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite prin
titluri"
531 "Datorii subordonate la termen"
532 "Datorii subordonate pe durata
nedeterminata"

Titluri emise in devize
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in devize

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare
de regularizare" 101 "Casa" al titlurilor emise
111 "Cont curent la Banca in devize
Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
3721 "Pozitie = % - diferenta, in devize,
de schimb" dintre pretul de
101 "Casa" rambursare si pretul
111 "Cont curent la Banca de rascumparare al
Nationala a Romaniei" titlurilor emise
121 "Conturi de corespondent in devize
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
60369 "Alte cheltuieli = 3722 "Contravaloarea pozitiei - contravaloarea
privind de schimb" in lei a diferentei,
datoriile in devize, dintre
constituite pretul de rambursare
prin titluri" si pretul de
rascumparare al
titlurilor emise in
devize

- anularea titlurilor in devize, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi - pretul de rambursare al
3211 "Titluri de piata de regularizare" titlurilor emise in devize
interbancara"
3221 "Titluri de creante
negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite
prin titluri"
531 "Datorii subordonate
la termen"
532 "Datorii subordonate
pe durata nedeterminata"8.3. Rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise de banci (atunci cand operatiunile sunt putin frecvente si nerelevante pentru activitatea obisnuita a bancii), in cazul in care pretul de rascumparare este inferior pretului de rambursare


Titluri emise in lei
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in lei

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare
de regularizare" 101 "Casa" -+ al titlurilor emise
111 "Cont curent la Banca | in lei
Nationala a Romaniei" | - pretul de
121 "Conturi de corespondent +- rascumparare al
la banci (nostro)" | titlurilor emise
122 "Conturi de corespondent | in lei
ale bancilor (loro)" |
2511 "Conturi curente" -+
777 "Alte venituri - diferenta dintre
exceptionale" pretul de
rambursare si
pretul de
rascumparare al
titlurilor emise
in lei

- anularea titlurilor in lei, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi de regularizare" - pretul de rambursare al
3211 "Titluri de piata titlurilor emise in lei
interbancara"
3221 "Titluri de creante
negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite
prin titluri"
531 "Datorii subordonate
la termen"
532 "Datorii subordonate
pe durata nedeterminata"

Titluri emise in devize
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in devize

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare
de regularizare" al titlurilor emise
101 "Casa" -+ in devize
111 "Cont curent la Banca |
Nationala a Romaniei" |
121 "Conturi de corespondent | - pretul de
la banci (nostro)" +- rascumparare al
122 "Conturi de corespondent | titlurilor emise
ale bancilor (loro)" | in devize
2511 "Conturi curente" -+
3721 "Pozitie de schimb" - diferenta, in devize,
dintre pretul de
rambursare si pretul
de rascumparare al
titlurilor emise in
devize
concomitent
3722 "Contravaloarea = 777 "Alte venituri - contravaloarea in lei
pozitiei de exceptionale" a diferentei, in
schimb" devize, dintre pretul
de rambursare si
pretul de
rascumparare al
titlurilor emise in
devize

- anularea titlurilor in devize, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi de regularizare" - pretul de rambursare
3211 "Titluri de piata al titlurilor emise
interbancara" in devize
3221 "Titluri de creante
negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite
prin titluri"
531 "Datorii subordonate
la termen"
532 "Datorii subordonate
pe durata nedeterminata"8.4. Rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise de banci (atunci cand operatiunile sunt putin frecvente si nerelevante pentru activitatea obisnuita a bancii), in cazul in care pretul de rascumparare este superior pretului de rambursare


Titluri emise in lei
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in lei

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare al
de regularizare" 101 "Casa" titlurilor emise in lei
111 "Cont curent la Banca
Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
677 "Alte cheltuieli = % - diferenta dintre pretul
exceptionale" 101 "Casa" de rambursare si pretul
111 "Cont curent la Banca de rascumparare al
Nationala a Romaniei" titlurilor emise in lei
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"

- anularea titlurilor in lei, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi - pretul de rambursare al
de regularizare" titlurilor emise in lei
3211 "Titluri de piata
interbancara"
3221 "Titluri de creante
negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite
prin titluri"
531 "Datorii subordonate
la termen"
532 "Datorii subordonate
pe durata nedeterminata"

Titluri emise in devize
- rascumpararea inainte de scadenta a titlurilor emise in devize

379 "Alte conturi = % - pretul de rambursare al
de regularizare" 101 "Casa" titlurilor emise in
devize
111 "Cont curent la Banca
Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent
121 la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
3721 "Pozitie = % - diferenta, in devize,
de schimb" 101 "Casa" dintre pretul de
111 "Cont curent la Banca rambursare si pretul de
Nationala a Romaniei" rascumparare al
121 "Conturi de corespondent titlurilor emise in
la banci (nostro)" devize
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
677 "Alte cheltuieli = 3722 "Contravaloarea - contravaloarea in lei a
exceptionale" pozitiei de schimb" diferentei, in devize,
dintre pretul de
rambursare si pretul de
rascumparare al
titlurilor emise in devize

- anularea titlurilor in devize, emise de banci, rascumparate inainte de
scadenta

% = 379 "Alte conturi - pretul de rambursare al
de regularizare" titlurilor emise in
3211 "Titluri de piata devize
interbancara"
3221 "Titluri de creante
negociabile"
3251 "Obligatiuni"
3261 "Alte datorii constituite
prin titluri"
531 "Datorii subordonate
la termen"
532 "Datorii subordonate
pe durata nedeterminata"9. Inregistrarea operatiunilor de decontare privind cecurile, efectele de comert si alte valori, in devize, primite la incasare
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile de decontare privind cecurile, efectele de comert si alte valori, in devize, primite la incasare, se inregistreaza in contabilitate, astfel:
9.1. In ceea ce priveste decontarea cecurilor si a altor valori, in devize, primite la incasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face imediat


- primirea documentelor la incasare

3712 "Valori primite la incasare" = 2511 "Conturi curente"

- incasarea contravalorii documentelor prin conturile de corespondent
ale bancilor

% = 3712 "Valori primite la incasare"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"9.2. In ceea ce priveste decontarea cecurilor, efectelor de comert si a altor valori, in devize, primite la incasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face dupa incasarea acestor documente


- primirea documentelor la incasare

3712 "Valori primite la incasare" = 3716 "Conturi indisponibile privind
valori la incasare"

- incasarea contravalorii documentelor prin conturile de corespondent ale
bancilor si punerea fondurilor la dispozitia clientelei

% = 3712 "Valori primite la incasare"
121 "Conturi de corespondent
la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent
ale bancilor (loro)"
3716 "Conturi indisponibile privind = 2511 "Conturi curente"
valori la incasare"10. Inregistrarea participatiilor la capitalul altor societati comerciale ca urmare a majorarii, de catre acestea, a capitalului social prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si dividendelor
Bancile detinatoare de participatii la capitalul social al altor societati comerciale nebancare sau bancare si care au primit comunicari, precum si documente din partea acestora, cu privire la majorarea cuantumului participatiilor ca urmare a majorarii capitalului social prin utilizarea, potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile ulterioare, si ale <>Legii nr. 58/1998 , a rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor si a dividendelor, vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:
10.1. Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor la societatile comerciale nebancare, in situatiile in care, din comunicari si din documente, rezulta ca majorarea capitalului social s-a efectuat, potrivit prevederilor <>Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificarile ulterioare, prin incorporarea rezervelor provenite din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului social si a altor rezerve (cu exceptia rezervelor legale), precum si prin incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune


% = 7053 "Dividende si venituri asimilate"
411 "Parti in societatile comerciale legate",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului
social, potrivit <>Legii nr. 31/1990 ,
republicata, aferente partilor
in societatile comerciale legate aflate
la societati comerciale nebancare"
412 "Titluri de participare", analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicata,
aferente titlurilor de participare aflate
la societati comerciale nebancare"
413 "Titluri ale activitatii de portofoliu",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicata,
aferente titlurilor activitatii de portofoliu
aflate la societati comerciale nebancare"10.2. Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor la alte banci, in situatiile in care, din comunicari si din documente, rezulta ca majorarea capitalului social s-a efectuat, potrivit prevederilor <>Legii nr. 58/1998 , prin utilizarea:
- rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil;
- rezervelor din influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta;
- rezervelor din diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului;
- rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni;
- primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni;
- dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende, potrivit legii.


% = 7053 "Dividende si venituri asimilate"
411 "Parti in societatile comerciale legate",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului
social, potrivit <>Legii bancare nr. 58/1998 ,
aferente partilor in societatile comerciale
legate aflate la alte banci"
412 "Titluri de participare", analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Legii bancare nr. 58/1998 , aferente
titlurilor de participare aflate la alte banci"
413 "Titluri ale activitatii de portofoliu",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Legii bancare nr. 58/1998 , aferente
titlurilor activitatii de portofoliu aflate
la alte banci"Bancile detinatoare de participatii la capitalul social al altor societati comerciale nebancare si care, in baza comunicarilor si a documentelor primite de la acestea cu privire la majorarea capitalului social cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor <>Hotararii Guvernului nr. 500/1994 , au evidentiat cuantumul corespunzator majorarii participatiilor, in ceea ce priveste pasivul bilantier, in contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct "Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titlurilor de participare aflate la alte societati", vor storna operatiunile in cauza indiferent de data efectuarii acestora si, concomitent, vor efectua urmatoarea inregistrare contabila:


% = 7053 "Dividende si venituri asimilate"
411 "Parti in societatile comerciale legate",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Hotararii Guvernului nr. 500/1994 ,
aferente partilor in societatile comerciale
legate aflate la societati comerciale
nebancare"
412 "Titluri de participare", analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Hotararii Guvernului nr. 500/1994 ,
aferente titlurilor de participare aflate
la societati comerciale nebancare"
413 "Titluri ale activitatii de portofoliu",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Hotararii Guvernului nr. 500/1994 ,
aferente titlurilor activitatii de portofoliu
aflate la societati comerciale nebancare"


In situatiile in care participatiile detinute la alte societati comerciale nebancare, corespunzatoare diferentelor din majorarea capitalului social potrivit <>Hotararii Guvernului nr. 500/1994 , au fost vandute, partial sau in totalitate, bancile vor relua la venituri sumele evidentiate in contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct, in functie de valoarea participatiilor in cauza, vandute.
Bancile detinatoare de participatii la capitalul social al altor banci si care, in baza comunicarilor si a documentelor primite de la acestea cu privire la majorarea capitalului social, in conformitate cu prevederile <>Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare, aprobata si modificata prin <>Legea nr. 36/1997 , au evidentiat cuantumul corespunzator majorarii participatiilor, in ceea ce priveste pasivul bilantier, in contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct "Alte fonduri rezultate din majorarea capitalului social potrivit <>Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 36/1997 , aferente titlurilor de participare aflate la alte banci", vor storna operatiunile in cauza indiferent de data efectuarii acestora si, concomitent, vor efectua urmatoarea inregistrare contabila:


% = 7053 "Dividende si venituri asimilate"
411 "Parti in societatile comerciale legate",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului
social, potrivit Ordonantei Guvernului
nr. 40/1996, aprobata si modificata
prin <>Legea nr. 36/1997 , aferente partilor
in societatile comerciale legate aflate
la alte banci"
412 "Titluri de participare",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului
social, potrivit Ordonantei Guvernului
nr. 40/1996, aprobata si modificata prin
<>Legea nr. 36/1997 , aferente titlurilor
de participare aflate la alte banci"
413 "Titluri ale activitatii de portofoliu",
analitic distinct
"Diferente din majorarea capitalului social,
potrivit <>Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 ,
aprobata si modificata prin Legea nr.
36/1997, aferente titlurilor activitatii de
portofoliu aflate la alte banci"


In situatiile in care participatiile detinute la alte banci, corespunzatoare diferentelor din majorarea capitalului social potrivit <>Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 36/1997 , au fost vandute, partial sau in totalitate, bancile vor relua la venituri sumele evidentiate in contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct, in functie de valoarea participatiilor in cauza, vandute.
11. Inregistrarea unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor <>Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale <>Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancilor
Valoarea creantelor detinute asupra comerciantilor - persoane fizice si societati comerciale -, care nu mai pot face fata datoriilor lor comerciale si pentru care tribunalul in jurisdictia caruia se afla sediul comercial principal al debitorului a declansat procedura de reorganizare judiciara sau de faliment, pe baza cererii debitorului in cauza sau a creditorilor acestuia ori a camerei de comert si industrie teritoriale, se stabileste in conformitate cu prevederile <>Legii nr. 64/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale <>Legii nr. 83/1998 , avand ca scop instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, aflat in incetare de plati, fie prin reorganizarea intreprinderii si a activitatii acestuia sau lichidarea unor bunuri din averea lui pana la acoperirea pasivului, fie prin faliment.
Pentru evidentierea corespunzatoare in contabilitate, de catre bancile creditoare, a creantelor asupra debitorilor ce se afla in procedura de reorganizare judiciara sau a falimentului, potrivit prevederilor <>Legii nr. 64/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale <>Legii nr. 83/1998 , se au in vedere urmatoarele:
11.1. Pe perioada de la deschiderea procedurii de reorganizare judiciara pana la redresarea debitorului si plata de catre acesta a pasivului
Creantele curente, restante, indoielnice si dobanzile aferente acestor creante, precum si orice alte creante ale bancilor creditoare se evidentiaza, in continuare, in conturile din bilant corespunzatoare, urmarindu-se ca acestea sa fie stabilite in concordanta cu prevederile contractuale si sa corespunda cu cele inscrise in declaratia de creante depusa in adunarea creditorilor, precum si cu cele inscrise in planul de reorganizare, aprobate de tribunal.
11.2. Pe perioada desfasurarii procedurii falimentului debitorului
Creantele curente, restante, indoielnice si dobanzile aferente acestor creante, precum si orice alte creante ale bancilor creditoare, existente la data primirii de la tribunal a notificarii de intrare in procedura de faliment a debitorului, se inregistreaza in contabilitate, astfel:
Creante si dobanzi in lei
11.2.1. Trecerea la pierderi a creantelor curente, restante, indoielnice si a dobanzilor aferente acestor creante, precum si a oricaror alte creante, in lei, ale bancii creditoare


- pentru creantele si dobanzile acoperite cu provizioane

667 "Pierderi din creante nerecuperabile = %
acoperite cu provizioane" 11X "Decontari cu Banca Nationala
a Romaniei"
12X "Conturi de corespondent"
131 "Depozite la banci"
141 "Credite acordate bancilor"
151 "Valori primite in pensiune"
161 "Valori de recuperat"
18X "Creante restante si
indoielnice"
20X "Credite acordate clientelei"
231 "Credite acordate clientelei
financiare"
241 "Valori primite in pensiune"
251X "Conturi curente"
261 "Valori de recuperat"
28X "Creante restante si
indoielnice"
30X "Operatiuni cu titluri"
33X "Conturi de decontare privind
operatiunile cu titluri"
355 "Debitori diversi"
38X "Creante restante si
indoielnice"
40X "Credite subordonate"
41X "Parti in cadrul societatilor
comerciale legate, titluri de
participare si titluri ale
activitatii de portofoliu"
48X "Creante restante si
indoielnice"

- pentru creantele si dobanzile neacoperite cu provizioane

668 "Pierderi din creante nerecuperabile = %
neacoperite cu provizioane" 11X "Decontari cu Banca Nationala
a Romaniei"
12X "Conturi de corespondent"
131 "Depozite la banci"
141 "Credite acordate bancilor"
151 "Valori primite in pensiune"
161 "Valori de recuperat"
18X "Creante restante si
indoielnice"
20X "Credite acordate clientelei"
231 "Credite acordate clientelei
financiare"
241 "Valori primite in pensiune"
251X "Conturi curente"
261 "Valori de recuperat"
28X "Creante restante si
indoielnice"
30X "Operatiuni cu titluri"
33X "Conturi de decontare privind
operatiunile cu titluri"
355 "Debitori diversi"
38X "Creante restante si
indoielnice"
40X "Credite subordonate"
41X "Parti in cadrul societatilor
comerciale legate, titluri de
participare si titluri ale
activitatii de portofoliu"
48X "Creante restante si
indoielnice"11.2.2. Anularea provizioanelor, constituite in lei, aferente creantelor curente, restante, indoielnice si dobanzilor privind aceste creante, precum si oricaror alte creante, in lei, ale bancii creditoare


1911 "Provizioane specifice = 7611 "Venituri din provizioane specifice
de risc de credit" de risc de credit"
1912 "Provizioane specifice = 7612 "Venituri din provizioane specifice
de risc de dobanda" de risc de dobanda"
2911 "Provizioane specifice = 7621 "Venituri din provizioane specifice
de risc de credit" de risc de credit"
2912 "Provizioane specifice = 7622 "Venituri din provizioane specifice
de risc de dobanda" de risc de dobanda"
3911 "Provizioane pentru = 76311 "Venituri din provizioane pentru
deprecierea titlurilor deprecierea titlurilor
de plasament" de plasament"
3912 "Provizioane pentru = 76312 "Venituri din provizioane pentru
deprecierea titlurilor deprecierea titlurilor
de investitii" de investitii"
399 "Provizioane pentru = 7637 "Venituri din provizioane pentru
creante restante creante restante si indoielnice"
si indoielnice"
491 "Provizioane pentru = 7641 "Venituri din provizioane pentru
deprecierea partilor deprecierea partilor detinute in
detinute in cadrul cadrul societatilor comerciale
societatilor comerciale legate, a titlurilor de
legate, a titlurilor participare si a titlurilor
de participare si a activitatii de portofoliu"
titlurilor activitatii
de portofoliu"
499 "Provizioane pentru = 7647 "Venituri din provizioane pentru
creante restante creante restante si indoielnice"
si indoielnice"Creante si dobanzi in devize
11.2.3. Trecerea la pierderi a creantelor curente, restante, indoielnice si a dobanzilor aferente acestor creante, precum si a oricaror alte creante, in devize, ale bancii creditoare


3721 "Pozitie de schimb" = %
11X "Decontari cu Banca Nationala a Romaniei"
12X "Conturi de corespondent"
131 "Depozite la banci"
141 "Credite acordate bancilor"
151 "Valori primite in pensiune"
161 "Valori de recuperat"
18X "Creante restante si indoielnice"
20X "Credite acordate clientelei"
231 "Credite acordate clientelei financiare"
241 "Valori primite in pensiune"
251X "Conturi curente"
261 "Valori de recuperat"
28X "Creante restante si indoielnice"
30X "Operatiuni cu titluri"
33X "Conturi de decontare privind operatiunile
cu titluri"
355 "Debitori diversi"
38X "Creante restante si indoielnice"
40X "Credite subordonate"
41X "Parti in cadrul societatilor comerciale
legate, titluri de participare si titluri
ale activitatii de portofoliu"
48X "Creante restante si indoielnice"
concomitent
% = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"
667 "Pierderi din creante nerecuperabile
acoperite cu provizioane"
668 "Pierderi din creante nerecuperabile
neacoperite cu provizioane"11.2.4. Anularea provizioanelor constituite in devize, aferente creantelor curente, restante, indoielnice si dobanzilor privind aceste creante, precum si oricaror alte creante, in devize, ale bancii creditoare


1911 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"
de risc de credit"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7611 "Venituri din provizioane specifice
de schimb" de risc de credit"
1912 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"
de risc de dobanda"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7612 "Venituri din provizioane specifice
de schimb" de risc de dobanda"
2911 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"
de risc de credit"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7621 "Venituri din provizioane specifice
de schimb" de risc de credit"
2912 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"
de risc de dobanda"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7622 "Venituri din provizioane specifice
de schimb" de risc de dobanda"
3911 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"
deprecierea titlurilor
de plasament"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 76311 "Venituri din provizioane pentru
de schimb" deprecierea titlurilor de
plasament"
3912 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"
deprecierea titlurilor
de investitii"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 76312 "Venituri din provizioane pentru
de schimb" deprecierea titlurilor
de investitii"
399 "Provizioane pentru creante = 3721 "Pozitie de schimb"
restante si indoielnice"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7637 "Venituri din provizioane pentru
de schimb" creante restante si indoielnice"
491 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"
deprecierea partilor detinute
in cadrul societatilor
comerciale legate,
a titlurilor de participare
si a titlurilor activitatii
de portofoliu"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7641 "Venituri din provizioane pentru
de schimb" deprecierea partilor detinute in
cadrul societatilor comerciale
legate, a titlurilor de
participare si a titlurilor
activitatii de portofoliu"
499 "Provizioane pentru creante = 3721 "Pozitie de schimb"
restante si indoielnice"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 7647 "Venituri din provizioane pentru
de schimb" creante restante si indoielnice"Creante si dobanzi, in lei si devize, in afara bilantului
11.2.5. Creantele curente, restante, indoielnice si dobanzile aferente acestor creante, precum si oricare alte creante, trecute la pierderi, se inregistreaza de catre banca creditoare, concomitent, in contul in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", analitice distincte pe fiecare debitor si categorie de creante, in vederea urmaririi recuperarii totale sau partiale a acestora.
Pentru creantele garantate curente, restante, indoielnice si dobanzile aferente acestor creante, precum si pentru oricare alte creante garantate trecute la pierderi, banca creditoare poate calcula si inregistra in contul in afara bilantului 9937 "Creante atasate" eventualele dobanzi si penalitati de intarziere pretinse, potrivit prevederilor contractuale, incepand cu data inregistrarii la tribunal a cererii de prezentare a creantelor impotriva averii debitorului aflat in procedura de faliment si pana in momentul valorificarii prin vanzare a garantiilor respective.
Se precizeaza ca, in ceea ce priveste creantele respective, evidentiate in afara bilantului, in conturile 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare" si 9937 "Creante atasate", banca creditoare va urmari ca acestea sa fie stabilite in concordanta cu prevederile contractuale si sa corespunda cu cele inregistrate si aprobate de tribunal.
11.3. Recuperari din creante, dobanzi si creante atasate reflectate in afara bilantului
Inregistrarea in contabilitate a sumelor recuperate reprezentand contravaloarea creantelor, dobanzilor si creantelor atasate aferente, corespunzator sumelor evidentiate in conturile in afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare", si 9937 "Creante atasate" se efectueaza astfel:
11.3.1. Creante, dobanzi si creante atasate, in lei


- recuperarea creantelor atasate privind creantele si/sau dobanzile aferente

101 "Casa" = %
111 "Cont curent la Banca Nationala 7018 "Dobanzi din creante restante si
a Romaniei" indoielnice"
121 "Conturi de corespondent la banci 7028 "Dobanzi din creante restante si
(nostro)" indoielnice"
122 "Conturi de corespondent ale 7038 "Dobanzi din creante restante si
bancilor (loro)" indoielnice"
2511 "Conturi curente" 7048 "Venituri din creante restante si
indoielnice"
7058 "Dobanzi din creante restante si
indoielnice"
concomitent
999 "Contrapartida" = 9937 "Creante atasate"

- recuperarea creantelor si a dobanzilor aferente

101 "Casa" = 767 "Venituri din recuperari de
creante amortizate"
111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci
(nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale
bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
999 "Contrapartida" = 99319 "Alte creante scoase din activ,
urmarite in continuare"
concomitent
% = 999 "Contrapartida"
912 "Cautiuni, avaluri si alte garantii primite
de la alte banci"
914 "Garantii primite de la clientela"
952 "Titluri primite in garantie"11.3.2. Creante, dobanzi si creante atasate, in devize


- recuperarea creantelor atasate privind creantele si/sau dobanzile
aferente

101 "Casa" = 3721 "Pozitie de schimb"
111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci
(nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor
(loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = %
7018 "Dobanzi din creante
restante si indoielnice"
7028 "Dobanzi din creante
restante si indoielnice"
7038 "Dobanzi din creante
restante si indoielnice"
7048 "Venituri din creante
restante si indoielnice"
7058 "Dobanzi din creante
restante si indoielnice"
concomitent
999 "Contrapartida" = 9937 "Creante atasate"

- recuperarea creantelor si a dobanzilor aferente

101 "Casa" = 3721 "Pozitie de schimb"
111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci
(nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor
(loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 767 "Venituri din
recuperari de creante
amortizate"
concomitent
999 "Contrapartida" = 99319 "Alte creante scoase
din activ, urmarite in
continuare"
concomitent
% = 999 "Contrapartida"
912 "Cautiuni, avaluri si alte
garantii primite
de la alte banci"
914 "Garantii primite
de la clientela"
952 "Titluri primite in garantie"Se precizeaza ca metodologia de la pct. 11.2 si 11.3 din prezenta circulara, privind inregistrarea in contabilitate a creantelor asupra debitorilor ce se afla in procedura falimentului, potrivit <>Legii nr. 64/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare, si <>Legii nr. 83/1998 , se aplica corespunzator si pentru situatiile prevazute la pct. 1 lit. b) si c) din <>Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de catre societatile bancare.
12. Inregistrarea operatiunilor legate de derularea unor categorii de credite acordate in baza acordurilor de imprumut dintre Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, si unele banci straine (B.I.R.D., B.E.R.D. etc.)
Inregistrarea in contabilitatea bancilor a operatiunilor privind derularea creditelor exprimate in devize, utilizate in devize si/sau lei, rambursate in lei, acordate in baza acordurilor de imprumut dintre Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare se efectueaza, astfel:
12.1. In ceea ce priveste creditele exprimate in devize, utilizate in devize, rambursate in lei


- primirea de catre Ministerul Finantelor a sumelor, in devize, din imprumutul B.I.R.D. in contul deschis la banci

121 "Conturi de corespondent la banci = 2511 "Conturi curente"
(nostro)" (Ministerul Finantelor)

- acordarea creditelor clientelei (beneficiari de proiecte), in devize,
de catre banci si evidentierea imprumuturilor in devize, primite de la
Ministerul Finantelor, la nivelul creditelor acordate clientelei de catre
banci

% = 2511 "Conturi curente"
202X "Credite de trezorerie" 121 "Conturi de corespondent la
banci (nostro)"
204X "Credite pentru 122 "Conturi de corespondent ale
echipament" bancilor (loro)"
206X "Alte credite acordate
clientelei"
concomitent
2511 "Conturi curente" = 2322 "Imprumuturi la termen de la
(Ministerul Finantelor) clientela financiara",
analitic distinct "Ministerul
Finantelor, pentru fiecare
acord de imprumut"

- calculul dobanzilor in devize, de platit, aferente imprumuturilor primite
de banci de la Ministerul Finantelor

3721 "Pozitie de schimb" = 2327 "Datorii atasate"
concomitent

6022 "Dobanzi la imprumuturile = 3722 "Contravaloarea pozitiei
primite de la clientela de schimb"
financiara"

- calculul dobanzilor in devize, de incasat, aferente creditelor acordate
clientelei (beneficiari de proiecte), de catre banci

% = 3721 "Pozitie de schimb"
2027 "Creante atasate"
2047 "Creante atasate"
2067 "Creante atasate"
concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei = %
de schimb" 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"
70215 "Dobanzi de la creditele pentru
echipament"
70217 "Dobanzi de la alte credite acordate
clientelei"

- rambursarea, in lei, de catre clientela, a creditelor exprimate si
utilizate in devize, precum si plata dobanzilor aferente

3721 "Pozitie de schimb" = %
202X "Credite de trezorerie"
204X "Credite pentru echipament"
206X "Alte credite acordate clientelei"
2027 "Creante atasate"
2047 "Creante atasate"
2067 "Creante atasate"
concomitent
2511 "Conturi curente" = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"

- conversia in lei a imprumuturilor primite, in devize, de banci de la
Ministerul Finantelor, precum si a dobanzilor aferente, corespunzator
sumelor rambursate, in lei, de catre clientela, reprezentand creditele
exprimate si utilizate in devize, precum si dobanzile aferente

% = 3721 "Pozitie de schimb"
2322 "Imprumuturi la termen de la clientela
financiara", analitic distinct "Ministerul
Finantelor, pentru fiecare acord de imprumut"
2327 "Datorii atasate"
concomitent

3722 "Contravaloarea pozitiei = %
de schimb" 2322 "Imprumuturi la termen de la
clientela financiara",
analitic distinct "Ministerul
Finantelor, pentru fiecare acord
de imprumut"
2327 "Datorii atasate"

- rambursarea, in lei, de catre banci a imprumuturilor primite de la
Ministerul Finantelor, precum si plata dobanzilor aferente

% = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finantelor)
2322 "Imprumuturi la termen de la clientela
financiara", analitic distinct "Ministerul
Finantelor, pentru fiecare acord de imprumut"
2327 "Datorii atasate"12.2. In ceea ce priveste creditele exprimate in devize, utilizate in lei, rambursate in lei
- primirea de catre Ministerul Finantelor a sumelor, in devize, din imprumutul B.I.R.D. in contul deschis la banci 121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)" = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finantelor)
- evidentierea angajamentelor de finantare, in devize, acordate in favoarea clientelei (beneficiari de proiecte)


903 "Angajamente in favoarea clientelei" = 999 "Contrapartida"

- acordarea creditelor clientelei (beneficiari de proiecte), in lei, de
catre banci si evidentierea imprumuturilor, in lei, primite de la
Ministerul Finantelor, la nivelul creditelor acordate clientelei, in lei,
de catre banci

% = 2511 "Conturi curente"
202X "Credite de trezorerie" 111 "Cont curent la Banca Nationala
a Romaniei"
204X "Credite pentru echipament"
206X "Alte credite acordate clientelei"
concomitent
999 "Contrapartida" = 903 "Angajamente in favoarea
clientelei"
concomitent
2511 "Conturi curente" = 3721 "Pozitie de schimb"
(Ministerul Finantelor)
concomitent
3722 "Contravaloarea pozitiei = 2322 "Imprumuturi la termen de la
de schimb" clientela financiara",
analitic distinct "Ministerul
Finantelor, pentru fiecare
acord de imprumut"

- calculul dobanzilor in lei, de platit, aferente imprumuturilor primite
de banci de la Ministerul Finantelor

6022 "Dobanzi la imprumuturile primite = 2327 "Datorii atasate"
de la clientela financiara"

- calculul dobanzilor in lei, de incasat, aferente creditelor acordate
clientelei (beneficiari de proiecte), de catre banci

% = 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"
2027 "Creante atasate" 70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"
2047 "Creante atasate" 70217 "Dobanzi de la alte credite acordate
clientelei"
2067 "Creante atasate"

- evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobanda),
aferente creditelor acordate clientelei (beneficiari de proiecte),
exprimate in devize, utilizate in lei si rambursate in lei, precum si a
celor aferente dobanzilor corespunzatoare creditelor respective

378 "Venituri de primit" = 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"
70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"
70217 "Dobanzi de la alte credite acordate
clientelei"

- evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobanda),
aferente imprumuturilor primite de banci de la Ministerul Finantelor,
exprimate in devize, utilizate in lei si rambursate in lei, precum si a
celor aferente dobanzilor corespunzatoare imprumuturilor respective

6022 "Dobanzi la imprumuturile primite = 377 "Cheltuieli de platit"
de la clientela financiara"

- evidentierea, in lei, a operatiunilor privind rambursarea de catre
clientela (beneficiari de proiecte) a creditelor, plata dobanzilor
aferente, precum si decontarea diferentelor de curs inregistrate

2511 "Conturi curente" = %
202X "Credite de trezorerie"
204X "Credite pentru echipament"
206X "Alte credite acordate clientelei"
2027 "Creante atasate"
2047 "Creante atasate"
2067 "Creante atasate"
378 "Venituri de primit"

- evidentierea, in lei, a operatiunilor privind rambursarea de catre banci
a imprumuturilor primite de la Ministerul Finantelor, plata dobanzilor
aferente, precum si decontarea diferentelor de curs inregistrate

% = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finantelor)
2322 "Imprumuturi la termen de la clientela
financiara", analitic distinct
"Ministerul Finantelor, pentru fiecare
acord de imprumut"
2327 "Datorii atasate"
377 "Cheltuieli de platit"13. Inregistrarea unor operatiuni legate de derularea contractelor de imprumut garantate cu titluri de stat purtatoare de dobanda, incheiate intre banci si Ministerul Finantelor in baza <>Legii nr. 116/1996 , modificata si completata prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/1997 , si a <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997 , aprobata si modificata prin Legea nr. 33/1998
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, bancile care, in baza <>Legii nr. 116/1996 , modificata si completata prin <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/1997 , si a <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997 , aprobata si modificata prin Legea nr. 33/1998, au incheiat contracte de imprumut cu Ministerul Finantelor, garantate cu titluri de stat purtatoare de dobanda, vor evidentia, in contabilitate, operatiunile legate de primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finantelor, astfel:


- primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finantelor, in
contrapartida creditelor acordate producatorilor agricoli si Agentiei
Nationale a Produselor Agricole - R.A., preluate la datoria publica

3021 "Titluri de tranzactie" = %
3031 "Titluri de plasament" 2811 "Creante restante"
3041 "Titluri de investitii" 2821 "Creante indoielnice"

- primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finantelor, in
contrapartida dobanzilor aferente creditelor acordate producatorilor
agricoli si Agentiei Nationale a Produselor Agricole - R.A., preluate la
datoria publica

3021 "Titluri de tranzactie" = %
3031 "Titluri de plasament" 2812 "Dobanzi restante"
3041 "Titluri de investitii" 2817 "Creante atasate"
2822 "Dobanzi indoielnice"
2827 "Creante atasate"14. Evidentierea de catre Banca de Export-Import a Romaniei S.A. (Eximbank), a unor operatiuni rezultate din aplicarea prevederilor <>Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului
Avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, operatiunile efectuate in conformitate cu prevederile <>Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 , legate de primirea fondurilor, in lei, de la bugetul statului, acordarea de garantii in devize si utilizarea fondurilor respective, se inregistreaza in contabilitate, astfel:


- primirea de la bugetul statului a fondurilor, in lei

% = 3566 "Alti creditori diversi", analitic distinct
111 "Cont curent la Banca Nationala a Romaniei"
121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"

- angajamente de garantie, in devize, date in favoarea altor banci sau
clientelei

% = 999 "Contrapartida"
911 "Cautiuni, avaluri si alte garantii date
altor banci"
913 "Garantii date pentru clientela"

- plata in devize a contravalorii garantiei, in devize, data in favoarea
altor banci sau clientelei, in situatia in care ordonatorul nu poate
efectua el insusi plata

3556 "Alti debitori diversi", = %
analitic distinct 121 "Conturi de corespondent la banci
(nostro)"
122 "Conturi de corespondent ale
bancilor (loro)"
2511 "Conturi curente"
concomitent
999 "Contrapartida" = %
911 "Cautiuni, avaluri si alte
garantii date altor banci"
913 "Garantii date pentru clientela"

- recuperarea sumelor platite in devize, reprezentand contravaloarea
garantiei date in devize, din fondurile in lei primite de la bugetul
statului

3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi",
analitic distinct
concomitent
3566 "Alti creditori diversi", = 3722 "Contravaloarea pozitiei
analitic distinct de schimb"15. Evidentierea de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a capitalului de dotare
In conformitate cu prevederile <>art. 5 alin. 2 lit. a) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1998 privind capitalul social minim al bancilor, contravaloarea, in lei, a sumelor in devize puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine, transferate intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, reprezinta una dintre sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
Pentru inregistrarea in contul 502 "Elemente asimilate capitalului" a contravalorii, in lei, a sumelor in devize puse la dispozitie sucursalei, cu caracter permanent, de catre banca straina de care apartine, se utilizeaza cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care sumele in devize au fost primite in contul deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
16. Inregistrarea de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a imobilizarilor corporale achizitionate de catre bancile straine de care apartin si cedate sucursalelor spre folosinta si administrare
Preluarea in patrimoniu a imobilizarilor corporale necesare sucursalelor bancilor straine, achizitionate de catre bancile straine si care, in baza deciziei conducerii acestora, au fost cedate spre folosinta si administrare sucursalelor, se inregistreaza in contabilitate astfel:


% = 5281 "Fondul imobilizarilor corporale", analitic
distinct
442X "Imobilizari corporale ale activitatii
de exploatare"
452X "Imobilizari corporale in afara activitatii
de exploatare"17. Inregistrarea de catre sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, a repartizarii profitului net realizat in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar
Sucursalele bancilor straine pot repartiza profitul net realizat in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar, inscris in bilantul contabil anual, pentru constituirea sau majorarea capitalului de dotare, rezervelor si a fondurilor, pe baza acordului bancii straine de care apartin.
Inregistrarea in contabilitate, de catre sucursalele bancilor straine, a repartizarii profitului net realizat in exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar se efectueaza, avand in vedere conturile prevazute in Planul de conturi bancar, astfel:


- constituirea sau majorarea capitalului de dotare

% = 502 "Elemente asimilate capitalului"
581 "Rezultatul reportat"
592 "Repartizarea profitului"

- constituirea sau majorarea altor rezerve

% = 519 "Alte rezerve"
581 "Rezultatul reportat"
592 "Repartizarea profitului"

- constituirea sau majorarea altor fonduri

% = 528 "Alte fonduri"
581 "Rezultatul reportat"
592 "Repartizarea profitului"18. Evidentierea mijloacelor fixe si a amortizarilor aferente, in conformitate cu prevederile <>Hotararii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe
Potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 964/1998 , incepand cu data de 1 ianuarie 1999 mijloacele fixe amortizabile sunt clasificate in 6 grupe principale, si anume:
# Grupa 1 - Constructii;
# Grupa 2 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);
# Grupa 3 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
# Grupa 4 - Mijloace de transport;
# Grupa 5 - Animale si plantatii;
# Grupa 6 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.
Pentru inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe si a amortizarilor aferente pe cele 6 grupe principale prevazute de Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 964/1998 , conturile sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale" din Planul de conturi bancar vor avea, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, urmatoarele conturi sintetice de gradul III:


4422 "Mijloace fixe"
44222 "Constructii"
44223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"
44224 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare"
44225 "Mijloace de transport"
44227 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale"
4522 "Mijloace fixe"
45222 "Constructii"
45223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)"
45224 "Aparate si instalatii de masurare, control si reglare"
45225 "Mijloace de transport"
45226 "Animale si plantatii"
45227 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si alte active corporale"
4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale"
46121 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"
46122 "Amortizarea constructiilor"
46123 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru)"
46124 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si
reglare"
46125 "Amortizarea mijloacelor de transport"
46127 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale"
4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale"
46221 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"
46222 "Amortizarea constructiilor"
46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si
instalatii de lucru)"
46224 "Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si
reglare"
46225 "Amortizarea mijloacelor de transport"
46226 "Amortizarea animalelor si plantatiilor"
46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale"


Pentru deschiderea, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, a conturilor sintetice de gradul III din cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale" si inchiderea conturilor corespunzatoare utilizate pana la data de 31 decembrie 1998 bancile vor utiliza urmatoarele conturi: "bilant de deschidere" si "bilant de inchidere".
La transpunerea soldurilor conturilor sintetice de gradul III din cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" si 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale", din balantele de verificare intocmite la data de 31 decembrie 1998, in noile conturi sintetice de gradul III deschise incepand cu data de 1 ianuarie 1999, bancile vor avea in vedere si prevederile cuprinse in anexa la Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 964/1998 , respectiv "Dictionarul de corespondenta dintre codul de clasificare si duratele normale de functionare din <>Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului in active corporale si necorporale si, respectiv, noua clasificare si duratele normale de utilizare a imobilizarilor corporale".
19. Aspecte contabile privind introducerea si utilizarea monedei EURO, incepand cu data de 1 ianuarie 1999
In conditiile inlocuirii pozitiei ECU din lista cursurilor pietei valutare, publicate zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei, cu pozitia EUR, la stabilirea structurii analitice a conturilor sintetice prevazute in Planul de conturi bancar, bancile vor avea in vedere, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, ca atributul moneda sa reflecte structura: EUR/monedele CEE/monedele in afara CEE si renuntarea, totodata, la structura ECU/monedele CEE/monedele in afara CEE.
Operatiunile efectuate cu moneda EURO, care genereaza risc de schimb, respectiv operatiunile care antreneaza o intrare sau o iesire de moneda EURO in si din patrimoniul bancii, sunt contabilizate cu ajutorul conturilor 3721 "Pozitie de schimb" si 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" deschise in cadrul bilantului si in afara bilantului pe moneda respectiva.
In continutul modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, se inlocuieste moneda ECU cu moneda EURO.
20. Dispozitii referitoare la constituirea fondului de rezerva si a rezervei generale pentru riscul de credit
Potrivit prevederilor <>Legii nr. 58/1998 , bancile repartizeaza 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.
De asemenea, potrivit <>Legii nr. 58/1998 , bancile repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate.
Pentru stabilirea fondurilor proprii, in conformitate cu prevederile normelor Bancii Nationale a Romaniei, bancile pot efectua lunar, in cursul anului, prelevari din profitul brut la fondul de rezerva si la rezerva generala pentru riscul de credit, in cotele si in limitele prevazute de lege.
21. Evidentierea diferentelor de curs valutar aferente capitalului social varsat in valuta
Potrivit prevederilor <>art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 252/1996 , cu modificarile ulterioare, diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize reprezentand capital social in devize se vor inregistra, incepand cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire si de depunere, potrivit legii, pana la 15 aprilie 1996, in contul "Alte rezerve", analitic distinct, fara a se influenta rezultatele financiare ale agentilor economici. Acelasi regim se aplica si pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al varsarii efective a capitalului social in valuta.
In conformitate cu prevederile <>art. 41 din Legea nr. 58/1998 , bancile pot majora capitalul social, inclusiv prin utilizarea rezervelor din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta.
Pentru evidentierea distincta in contabilitate a diferentelor de curs valutar aferente capitalului social varsat in valuta, bancile vor avea in vedere urmatoarele:
- diferentele de curs valutar aferente operatiunilor de subscriere si de varsare a capitalului social in valuta, determinate conform pct. 2.2 din Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15.515/27 din 23 ianuarie 1998, se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferente de curs valutar, aferente operatiunilor de subscriere si varsare a capitalului social in valuta, conform <>Hotararii Guvernului nr. 252/1996 ";
- influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta, determinate conform pct. 2.3 din Precizarile mentionate mai sus, se evidentiaza in contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar, aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta, conform <>Hotararii Guvernului nr. 252/1996 ".
II. Reglementari privind intocmirea registrelor de contabilitate si a balantei de verificare de catre bancile, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
22. Reglementari privind intocmirea registrelor de contabilitate si a balantei de verificare
Potrivit prevederilor <>Legii nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale cap. IV "Registrele de contabilitate" din Planul de conturi bancar, principalele registre ce se folosesc in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si registrul "Cartea mare", documente contabile obligatorii.
Registrul-jurnal si registrul "Cartea mare" trebuie sa reflecte toate operatiunile efectuate de banca, la nivelul centralei bancii (sucursalei bancii straine), precum si la nivelul fiecarei subunitati a bancii (subunitati a sucursalei bancii straine) si se intocmesc de centrala bancii (sucursala bancii straine), pentru operatiunile proprii, si de subunitatile bancii (subunitatile sucursalei bancii straine) care au fost imputernicite in acest sens de conducerea bancii (sucursalei bancii straine). In situatiile in care una sau mai multe subunitati ale bancii (sucursalei bancii straine) nu au fost imputernicite de catre conducerea acestora sa intocmeasca Registrul-jurnal si registrul "Cartea mare", operatiunile efectuate de catre subunitatile in cauza trebuie sa se reflecte in registrele intocmite de o alta subunitate a bancii (sucursalei bancii straine) sau de catre centrala bancii (sucursala bancii straine).
Registrul-inventar se intocmeste la nivelul fiecarei subunitati a bancii (subunitati a sucursalei bancii straine), precum si centralizat la nivelul bancii (sucursalei bancii straine).
In conformitate cu prevederile <>Legii nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Planului de conturi bancar, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale se intocmeste balanta de verificare (obligatoriu lunar), care este un document contabil ce serveste pentru intocmirea bilantului contabil. Balanta de verificare are 4 serii de egalitati si cuprinde, pentru toate conturile unitatii bancare, urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor (in ordinea din planul de conturi), soldurile initiale debitoare si creditoare, rulajele lunare curente debitoare si creditoare, rulajele cumulate debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare si creditoare.
Pentru intocmirea in mod unitar a registrelor de contabilitate si a balantei de verificare, de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, se fac urmatoarele precizari:
22.1. In ceea ce priveste intocmirea registrelor de contabilitate, obligatorii si auxiliare:
Jurnalul operatiunilor zilei
Se intocmeste zilnic pentru operatiunile efectuate in ziua respectiva, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea patrimoniului bancii.
Pentru evidentierea sumelor totale, debitoare si creditoare, in lei, sau, dupa caz, in echivalent lei pentru operatiunile in devize, precum si pentru identificarea operatiunilor in devize, respectiv a sumelor debitoare si creditoare in devize si a devizei in care este efectuata fiecare operatiune, in Jurnalul operatiunilor zilei se modifica continutul coloanelor 8 si 9 si se introduc coloanele 10, 11 si 12. Astfel, coloanele 8-12 din Jurnalul operatiunilor zilei vor cuprinde urmatoarele informatii:
- in coloanele 8 si 9 se inscriu sumele totale, debitoare si creditoare, in lei sau, dupa caz, in echivalent lei, pentru operatiunile in devize, din documentul justificativ. Se mentioneaza ca sumele in echivalent lei inscrise in coloanele 8 si 9, aferente operatiunilor efectuate in devize, se stabilesc in functie de cursurile de schimb specificate in documentul justificativ sau, in cazurile in care nu se specifica utilizarea unui anumit curs de schimb, in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi anterioara operatiunii respective;
- in coloanele 10 si 11 se inscriu sumele in devize, debitoare si creditoare, din documentul justificativ
- in coloana 12 se inscrie felul devizei in care este efectuata operatiunea respectiva in devize.
Ca urmare a completarilor si modificarilor de mai sus, modelul registrului Jurnalul operatiunilor zilei este cel prezentat in anexa nr. 1 la prezenta circulara.
Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei
Se intocmeste, de regula, lunar (pentru operatiunile efectuate in perioada respectiva), prin inscrierea, pentru fiecare cont in parte, a rulajelor debitoare si creditoare preluate din Jurnalul operatiunilor zilei.
Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei se intocmeste, in lei pentru operatiunile efectuate in lei, in fiecare deviza pentru operatiunile efectuate in devize, precum si sub forma centralizata, in lei, pentru operatiunile efectuate atat in lei, cat si in devize.
In Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei in lei, intocmita pentru operatiunile in lei, se inscriu, pentru fiecare cont in parte, rulajele debitoare si creditoare in lei, preluate din Jurnalul operatiunilor zilei.
In recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei, intocmita pe fiecare deviza, se inscriu, pentru fiecare cont in parte, rulajele debitoare si creditoare in deviza respectiva, preluate din Jurnalul operatiunilor zilei.
In cazul Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei sub forma centralizata, in lei, se mentioneaza ca echivalentul in lei al rulajelor debitoare si creditoare in devize, preluate din Jurnalul operatiunilor zilei, se stabileste in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data intocmirii Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei, fara a se tine seama de echivalentul in lei al rulajelor debitoare si creditoare aferente operatiunilor in devize, inscris in coloana "Sume in lei/echivalent lei" din Jurnalul operatiunilor zilei.
Registrul jurnal (general)
Se intocmeste zilnic prin inregistrare cronologica, fara stersaturi si fara spatii libere, a rulajelor totale debitoare si creditoare, preluate din Jurnalul operatiunilor zilei.
In Registrul jurnal (general) pe fiecare deviza se preiau rulajele totale debitoare si creditoare pe deviza respectiva, inscrise in coloanele 10 si, respectiv, 11 din Jurnalul operatiunilor zilei.
Registrul jurnal (general) se intocmeste sub forma centralizata, in lei, pentru operatiunile efectuate atat in lei, cat si in devize, precum si pentru fiecare deviza in parte. In cazul Registrului jurnal (general) sub forma centralizata, in lei, rulajele totale debitoare si creditoare se preiau din coloanele 8 si, respectiv, 9 prevazute in Jurnalul operatiunilor zilei.
Registrul "Cartea mare"
Se intocmeste la sfarsitul lunii, pe baza datelor din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei si a soldurilor finale aferente lunii anterioare.
Registrul "Cartea mare" se intocmeste, in lei, pentru operatiunile efectuate in lei, in fiecare deviza pentru operatiunile efectuate in devize, precum si sub forma centralizata, in lei, pentru operatiunile efectuate atat in lei, cat si in devize.
Registrul "Cartea mare" in lei, pentru operatiunile efectuate in lei, se intocmeste pe baza rulajelor totale debitoare si creditoare, preluate din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei (intocmita pentru operatiunile in lei) si a soldurilor finale aferente lunii anterioare, inscrise in registrul "Cartea mare" (intocmita pentru operatiunile in lei).
Registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza se intocmeste pe baza rulajelor totale debitoare si creditoare pe deviza respectiva, preluate din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei (intocmita pe deviza respectiva) si a soldurilor finale aferente lunii anterioare, inscrise in registrul "Cartea mare" (intocmita pe deviza respectiva).
In cazul registrului "Cartea mare" sub forma centralizata, in lei, rulajele totale debitoare si creditoare se preiau din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operatiunilor zilei, intocmita sub forma centralizata, in lei, iar echivalentul in lei al soldurilor finale in devize, aferente lunii anterioare, inscrise in registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza, se stabileste in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data intocmirii registrului "Cartea mare".
22.2. In ceea ce priveste intocmirea balantei de verificare
Se intocmeste pe baza datelor inscrise in registrul "Cartea mare".
Balanta de verificare se intocmeste, in lei, pentru operatiunile efectuate in lei, in fiecare deviza pentru operatiunile efectuate in devize, precum si sub forma centralizata, in lei, pentru operatiunile efectuate atat in lei, cat si in devize.
Balanta de verificare in lei pentru operatiunile efectuate in lei se intocmeste pe baza datelor inscrise in registrul "Cartea mare" (intocmita pentru operatiunile in lei), iar pentru echilibrarea balantei de verificare in lei se va include si contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb".
Balanta de verificare pe fiecare deviza se intocmeste pe baza datelor inscrise in registrul "Cartea mare" (intocmita pe deviza respectiva), iar pentru echilibrarea balantei de verificare pe fiecare deviza se va include si contul 3721 "Pozitie de schimb" pe deviza respectiva.
Balanta de verificare sub forma centralizata, in lei, se intocmeste pe baza datelor inscrise in registrul "Cartea mare" (intocmita sub forma centralizata, in lei).
Se mentioneaza ca la intocmirea balantei de verificare sub forma centralizata, in lei, echivalentul in lei al soldurilor initiale si al rulajelor cumulate, in devize, preluate din registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza, se stabileste in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din data intocmirii balantei de verificare.
Coloanele balantei de verificare cu patru serii de egalitati cuprind urmatoarele informatii:
- in coloanele 1 si 2 se inscriu, in ordinea din planul de conturi, simbolul conturilor si, respectiv, denumirea conturilor;
- in coloanele 3 si 4 se inscriu soldurile initiale debitoare sau, dupa caz, creditoare, de la inceputul anului;
- in coloanele 5 si 6 se inscriu rulajele lunii curente, respectiv rulajele debitoare si creditoare aferente lunii pentru care se intocmeste balanta de verificare;
- in coloanele 7 si 8 se inscriu rulajele cumulate, aferente lunilor anterioare pentru care s-au intocmit balante de verificare;
- in coloanele 9 si 10 se inscriu soldurile finale debitoare sau, dupa caz, creditoare ale conturilor.
Modelul balantei de verificare cu 4 serii de egalitati este prevazut in anexa nr. 2 la prezenta circulara.
III. Reglementari privind intocmirea unor situatii financiar-contabile de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
23. Reglementari privind intocmirea situatiilor mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", mod. - 4032 "Situatia activelor imobilizate" si mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite si venituri efectiv incasate" prevazute de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si de normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998
La intocmirea situatiilor mod. - 4000 "Situatia patrimoniului", mod. - 4032 "Situatia activelor imobilizate" si mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite si venituri efectiv incasate" se au in vedere urmatoarele:
23.1. In ceea ce priveste intocmirea situatiei mod. - 4000 "Situatia patrimoniului"
Pentru evidentierea distincta, in afara bilantului, a creditelor si dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie si a altor creante scoase din activ ce se urmaresc in continuare, precum si a creantelor atasate acestora, potrivit <>Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1998 , in cadrul contului sintetic de gradul I-993 "Creante scoase din activ, urmarite in continuare" s-au deschis urmatoarele conturi sintetice de gradul II si III: 9931 "Creante scoase din activ, urmarite in continuare potrivit dispozitiilor legale", 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99312 "Valori primite in pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99313 "Titluri primite in pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99317 "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare", 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare" si 9937 "Creante atasate".
In vederea detalierii sumelor reprezentand credite si dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, alte creante scoase din activ ce se urmaresc in continuare, precum si creante atasate acestora, corespunzator conturilor sintetice de gradul II si III deschise in cadrul contului sintetic de gradul I-993 "Creante scoase din activ, urmarite in continuare", in situatia mod. - 4000 "Situatia patrimoniului" prevazuta de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si de normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, se introduc urmatoarele pozitii:
Q108 - "Creante scoase din activ, urmarite in continuare potrivit dispozitiilor legale" (ct. 9931);
Q109 - "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" (ct. 99311);
Q110 - "Valori primite in pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" (ct. 99312);
Q111 - "Titluri primite in pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" (ct. 99313);
Q112 - "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite in continuare" (ct. 99317);
Q113 - "Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare" (ct. 99319);
Q114 - "Creante atasate" (ct. 9937).
Ca urmare a completarilor efectuate, modelul situatiei mod. - 4000 "Situatia patrimoniului" fila 03 este cel prevazut in anexa nr. 3 la prezenta circulara.
23.2. In ceea ce priveste intocmirea situatiei mod. - 4032 "Situatia activelor imobilizate"
Filele 1 si 2 din cadrul situatiei mod. - 4032 "Situatia activelor imobilizate" se modifica si au urmatorul continut:
Fila 1
Prezinta situatia activelor imobilizate la valoarea bruta.
Linii
Liniile reprezinta valoarea bruta a elementelor de imobilizari necorporale, corporale, imobilizari in curs si imobilizari financiare.
Coloane
Coloanele reprezinta:
- valoarea imobilizarilor existente la inceputul anului, reflectata de soldurile debitoare la inceputul anului ale conturilor de imobilizari;
- valoarea totala a cresterilor de imobilizari in cursul anului, reflectata de rulajele debitoare ale conturilor de imobilizari;
- valoarea totala a descresterilor de imobilizari in cursul anului, reflectata de rulajele creditoare ale conturilor de imobilizari;
- existentul imobilizarilor la sfarsitul anului.
Fila 2
Prezinta valoarea amortizarilor aferenta activelor imobilizate.
Linii
Liniile reprezinta valoarea amortizarii aferenta imobilizarilor necorporale si corporale.
Coloane
Coloanele reprezinta:
- valoarea amortizarii la inceputul anului, reflectata de soldurile creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare" si 462 "Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de exploatare";
- valoarea amortizarii inregistrata in cursul anului, reflectata de rulajele creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare" si 462 "Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de exploatare";
- valoarea amortizarii aferenta imobilizarilor scoase din evidenta in cursul anului, reflectata de rulajele debitoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare" si 462 "Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de exploatare";
- valoarea amortizarii cumulata pana la sfarsitul anului, reflectata de soldurile creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activitatii de exploatare" si 462 "Amortizari privind imobilizarile in afara activitatii de exploatare".
Se mentioneaza ca datele cuprinse in filele 1 si 2 includ si diferentele rezultate din reevaluarea efectuata potrivit prevederilor <>Hotararii Guvernului nr. 983/1998 , modificata si completata prin <>Hotararea Guvernului nr. 95/1999 .
Urmare modificarilor efectuate, modelul situatiei mod - 4032 "Situatia activelor imobilizate" este cel prezentat in anexa nr. 4 la prezenta circulara.
23.3. In ceea ce priveste situatia mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite si venituri efectiv incasate"
Bancile care nu sunt in masura sa stabileasca veniturile efectiv incasate si cheltuielile efectiv platite pe baza datelor evidentiate in conturile de venituri si de cheltuieli pot stabili aceste sume pe baza rulajelor creditoare ale conturilor "Creante atasate" si a rulajelor debitoare ale conturilor "Datorii atasate", determinate corect, astfel incat aceste rulaje sa nu denatureze valoarea si structura veniturilor efectiv incasate si a cheltuielilor efectiv platite.
Pentru stabilirea veniturilor efectiv incasate si a cheltuielilor efectiv platite, aferente operatiunilor in devize, rulajele creditoare ale conturilor "Creante atasate" si rulajele debitoare ale conturilor "Datorii atasate", in devize, se evalueaza in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a perioadei pentru care se efectueaza aceste calcule.
IV. Reglementari privind intocmirea, editarea si depunerea situatiilor financiar-contabile de catre bancile, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
24. Reglementari privind intocmirea si editarea situatiilor financiar-contabile
Bancile intocmesc si prezinta bilantul contabil si situatiile financiare periodice atat in forma scrisa (pe suport de hartie), cat si pe suport magnetic.
In acest scop, bancile primesc de la Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, prin reteaua de comunicatii interbancare sau pe dischete HD/1,44 Mb, fisierele cuprinzand modelele tuturor formularelor ce trebuie completate cu datele bilantului contabil si situatiilor financiare periodice, care constituie baza pentru editarea in forma scrisa, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, in orice fel, a structurii fisierelor este interzisa.
O copie de pe aceste fisiere, continand modelele formularelor, completate cu datele bilantului contabil si situatiilor financiare periodice, se pastreaza de catre banca potrivit prevederilor <>art. 23 din Legea nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare.
25. Reglementari privind depunerea situatiilor financiar-contabile
In adresa de inaintare catre Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei a bilantului contabil si a situatiilor financiare periodice, semnata de conducatorul bancii si de catre cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza ca toate formularele au fost editate in conditiile prevazute de modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si de normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, precum si urmatoarele:
- fisierele cu modelele completate cu date, pe baza carora au fost listate formularele, au fost transmise pe reteaua de comunicatii interbancare sau, dupa caz, se afla in dischetele ce se depun o data cu bilantul contabil si situatiile financiare periodice respective;
- lista cuprinzand formularele ce se depun, specificandu-se pentru fiecare model in parte variantele (N, G, S) si monedele in care au fost intocmite (TM, LEI, DEVIZE), iar in ceea ce priveste formularul mod 4025 - "Operatiuni ferme la termen in devize", in afara acestor detalii, se vor preciza devizele pentru care a fost intocmit;
- intocmirea si listarea formularelor s-a facut pe baza fisierelor primite de banca, iar completarea datelor si utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea instructiunilor tehnice primite de la Banca Nationala a Romaniei.
Pentru depunerea la Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei a bilantului contabil si a situatiilor financiare periodice, bancile vor lista numai acele formulare in care se completeaza cel putin valoarea unui indicator, corespunzator datelor inregistrate in evidenta contabila ca urmare a operatiunilor efectuate in perioada raportata sau a preluarii soldurilor conturilor respective aferente operatiunilor din exercitiile financiare incheiate ori din perioadele precedente.
V. Masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile de catre bancile, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
26. Masuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile
Potrivit prevederilor <>art. 11 din Legea nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale cap. II "Organizarea contabilitatii patrimoniului" din Planul de conturi bancar, raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, in conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii.
La bancile la care contabilitatea este organizata si tinuta de catre persoane juridice autorizate, raspunderea privind tinerea contabilitatii revine si acestor persoane, potrivit legii.
In cazul in care contabilitatea bancii nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine administratorului, respectiv persoanei care are obligatia gestionarii patrimoniului bancii.
Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiilor financiar-contabile anuale, bancile, indiferent de forma de proprietate, vor avea in vedere, in afara de precizarile Ministerului Finantelor privind masurile referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale, comune tuturor agentilor economici, si urmatoarele:
26.1. In ceea ce priveste organizarea si conducerea contabilitatii
26.1.1. Tinerea contabilitatii potrivit <>art. 3 din Legea nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, in limba romana si in moneda nationala, iar a operatiunilor efectuate in valuta, atat in moneda nationala (leu), cat si in valuta.
26.1.2. Pastrarea, potrivit prevederilor <>art. 9 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 131/1996 , si ale Planului de conturi bancar, la sediul declarat, a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate.
Toate documentele justificative aferente operatiunilor efectuate in relatia cu clientii bancii, persoane fizice si juridice romane, si care se elibereaza acestora (extrase de cont, chitante, foi de varsamant, ordine de plata, note contabile etc.), se intocmesc obligatoriu in limba romana, sumele calculandu-se in moneda nationala pentru operatiunile efectuate numai in lei, in devize pentru operatiunile efectuate numai in devize si, dupa caz, in moneda nationala si in deviza respectiva pentru operatiunile efectuate in lei si in devize.
26.1.3. Inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile si imobile, disponibilitatile si depozitele banesti, titlurile de valoare, creantele, fondurile, obligatiile etc., precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, veniturile, cheltuielile si rezultatele obtinute.
In acest scop, se va urmari ca toate operatiunile contabile efectuate, inclusiv cele privind inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, precum si repartizarea profitului sa fie consemnate in documente justificative, iar acestea sa fie inregistrate in conturile sintetice si analitice, din bilant si in afara bilantului, dupa caz, in vederea verificarii concordantei datelor inregistrate in aceste evidente si a clarificarii eventualelor diferente constatate. Inregistrarile in contabilitate se pot face si pe baza de note de contabilitate, in cazul operatiunilor pentru care nu se intocmesc documente justificative, ca de exemplu: stornarile, repartizarea profitului realizat etc.
Inscrisurile care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in cazurile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare.
26.1.4. Efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum si a bunurilor si a garantiilor detinute cu orice titlu apartinand altor persoane juridice si fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea in contabilitate si reflectarea acestora in bilantul contabil anual, conform <>Legii nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin <>Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.
Se precizeaza ca modelele listelor de inventariere prevazute in ordinul sus-mentionat pot fi adaptate in functie de cerintele bancilor, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazut in modelele aprobate.
26.1.5. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, in sensul ca acestea sa reflecte real operatiunile efectuate si inregistrate in contabilitate pe baza de documente justificative intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Cu aceasta ocazie se va urmari, in principal, clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat in soldul unor conturi din activul si pasivul bilantului, cum sunt conturile de regularizare, debitori, creditori, valori de recuperat, alte sume datorate, creante restante si indoielnice, decontari intrabancare, urmarindu-se incasarea creantelor restante, achitarea obligatiilor de plata fata de creditori, bugetul de stat si fondurile speciale, precum si identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate, in conformitate cu normele legale.
De asemenea, se va urmari clarificarea sumelor evidentiate in contabilitate reprezentand "operatiuni in curs de clarificare" si "decontari intrabancare", pentru trecerea acestora pe seama persoanelor vinovate si a cheltuielilor, dupa caz, inregistrarea acestora in conturile corespunzatoare si, respectiv, identificarea apartenentei si naturii sumelor incasate si necuvenite bancii.
In conditiile in care, desi s-au depus toate diligentele in vederea clarificarii sumelor, dar, din motive absolut obiective, unele dintre acestea raman neclarificate, in raportul de gestiune ce insoteste bilantul contabil anual se vor preciza conturile si sumele respective, cu mentionarea cauzelor care au determinat aceasta situatie.
26.1.6. Determinarea profitului sau pierderii, precum si repartizarea profitului pe destinatiile prevazute de lege se inregistreaza in contabilitate in moneda nationala.
26.1.7. Evaluarea, potrivit pct. 173 al cap. III - Contabilitatea operatiunilor bancare din Planul de conturi bancar, la sfarsitul anului, a elementelor exprimate in devize, de activ si de pasiv, din bilant si in afara bilantului se face la cursurile de schimb ale pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a anului.
26.1.8. Stabilirea corecta a nivelului veniturilor provenite din activitatile de exploatare si cele exceptionale, precum si a nivelului cheltuielilor aferente acestor activitati, urmarindu-se:
a) inregistrarea veniturilor si a cheltuielilor pe categorii, dupa natura lor, cu respectarea principiului independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar;
In acest scop, se vor avea in vedere prevederile <>Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit carora profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, din servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile;
b) inregistrarea distincta in contul 375 "Cheltuieli inregistrate in avans" a cheltuielilor anticipate sau efectuate in avans care urmeaza sa fie suportate esalonat pe cheltuieli in perioadele sau in exercitiile financiare viitoare (cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si reviziile tehnice, chiriile, abonamentele, politele de asigurare, dobanzi inregistrate in avans etc.).
Esalonarea pe cheltuieli, in perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a contributiei platite in avans la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, potrivit <>Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobata si modificata prin <>Legea nr. 88/1997 , se inregistreaza in contabilitate astfel:


627 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe = 375 "Cheltuieli inregistrate
si varsaminte asimilate", in avans",
analitic distinct analitic distinct,c) determinarea provizioanelor specifice de risc potrivit normelor legale si includerea integrala pe cheltuieli a acestora, indiferent de rezultatul financiar inregistrat ca urmare a acestor operatiuni. Pentru determinarea si inregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor aferente creantelor in devize, contravaloarea in lei a acestor provizioane se stabileste in functie de cursurile pietei valutare, comunicate de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a perioadei pentru care se constituie provizioanele respective.
Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor este prevazut in <>Hotararea Guvernului nr. 335/1995 , republicata.
Sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deductibilitate fiscala sunt venituri neimpozabile;
d) inregistrarea distincta in contul 376 "Venituri inregistrate in avans" a veniturilor anticipate sau inregistrate in avans (scont, agio si comision de gestiune pentru operatiuni de factoring, dobanzi, chirii etc.) care urmeaza a fi repartizate la venituri in perioadele viitoare.
26.1.9. Stabilirea corecta a profitului brut, a profitului impozabil si a impozitului pe profit, determinarea profitului net si repartizarea acestuia pe destinatiile prevazute de lege. In acest scop se vor avea in vedere urmatoarele:
a) acoperirea, din profitul realizat in perioada curenta, a pierderilor reportate din exercitiile financiare anterioare se inregistreaza in contabilitate astfel:


592 "Repartizarea profitului" = 581 "Rezultatul reportat"


b) repartizarea a 20% din profitul brut, potrivit prevederilor <>Legii nr. 58/1998 , pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net;
c) repartizarea din profitul brut, potrivit prevederilor <>Legii bancare nr. 58/1998 , a sumelor destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate;
d) potrivit prevederilor <>art. 47 din Legea bancara nr. 58/1998 , o banca nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende, daca, in urma acestei repartizari, banca inregistreaza un nivel de solvabilitate sub cel minim prevazut de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei;
e) profitul net repartizat pentru constituirea surselor proprii de finantare se inregistreaza in creditul contului 528 "Alte fonduri", analitic distinct:


592 "Repartizarea profitului" = 528 "Alte fonduri",
analitic distinct
"Fond pentru cresterea surselor proprii de
finantare"f) bancile vor inchide conturile 591 "Profit sau pierdere" si 592 "Repartizarea profitului" dupa verificarea si aprobarea bilantului contabil anual potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:


591 "Profit sau pierdere" = 592 "Repartizarea profitului" - cu profitul
contabil realizat, repartizat


26.1.10. In conformitate cu prevederile <>art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 , republicata, cu modificarile ulterioare, pierderea anuala, care se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani, este pierderea declarata de contribuabili prin declaratia de impozit pe profit.
26.1.11. Eventualele erori constatate in contabilitate, dupa aprobarea si depunerea bilantului contabil, vor fi corectate in anul in care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate (<>art. 27 din Legea nr. 82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare, si pct. 202 din Planul de conturi bancar).
26.2. Obiectivele ce trebuie avute in vedere cu ocazia verificarii si certificarii bilanturilor contabile anuale ale bancilor
26.2.1. Potrivit prevederilor <>art. 176 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, consiliile de administratie ale bancilor trebuie sa prezinte cenzorilor, cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
In raportul consiliilor de administratie (raportul de gestiune) care insoteste bilantul contabil anual supus aprobarii adunarii generale se vor face obligatoriu referiri concrete cu privire la:
- realizarea obligatiilor prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
- respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
- inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar expirat;
- respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare;
- respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil anual, prevazute in modelele situatiilor financiar-contabile pentru banci si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, si la asigurarea ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice, iar acestea sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
- valorificarea rezultatelor inventarierii si reflectarea acestora in bilantul contabil anual;
- situatiile care au condus la prezentarea de solduri la unele conturi, care, potrivit reglementarilor contabile, ar fi trebuit sa fie regularizate pana la finele anului;
- reflectarea, in mod fidel, in contul de profit si pierderi, a veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatelor financiare ale perioadei de raportare;
- propunerile privind destinatiile profitului net si daca acestea sunt in conformitate cu dispozitiile legale;
- cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi (in situatia bancilor care au inregistrat pierderi in loc de profit).
Totodata, in raportul de gestiune se vor face mentiuni cu privire la:
- sursele pentru activitatea de creditare si pentru investitii si daca acestea au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;
- situatia disponibilitatilor, a depozitelor si a creditelor acordate de banca, a garantiei acestora si a constituirii de provizioane specifice de risc de credit si de dobanda, posibilitatile de recuperare la scadenta a creditelor si de incasare a dobanzilor aferente, precum si influenta asupra activitatii analizate si a celei viitoare;
- situatia fondurilor proprii, a resurselor atrase si imprumutate, a posibilitatilor de restituire a acestora si efectele asupra activitatii analizate si asupra celei viitoare;
- obligatiile fata de bugetul de stat si bugetele locale, fata de fondurile speciale, daca au fost corect stabilite si varsate;
- organizarea controlului financiar propriu;
- masurile propuse pentru bunul mers al activitatii bancii;
- respectarea prezentei circulare si a precizarilor emise de Ministerul Finantelor pentru incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale;
- alte elemente care prezinta importanta pentru activitatea economica si financiara a bancii.
26.2.2. In conformitate cu prevederile <>art. 158 alin. (1), (2), (3) si (5) din Legea nr. 31/1990 , republicata, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea bancii, sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarilor generale ale actionarilor.
Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit.
De asemenea, in raportul intocmit, cenzorii vor face referire si la modul de respectare a prezentei circulare si a precizarilor emise de Ministerul Finantelor pentru incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale, precum si in ceea ce priveste constatarile rezultate din verificarile efectuate pe tot parcursul anului.
Adunarea generala a actionarilor nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi, daca acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.
Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:
- operatiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;
- inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse in bilantul contabil anual;
- organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentei sintetice si analitice a elementelor patrimoniale;
- tinerea corecta si la zi a contabilitatii;
- preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
- intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale;
- evaluarea patrimoniului, daca este efectuata conform reglementarilor legale in vigoare;
- contul de profit si pierderi, daca este intocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;
- stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;
- situatia creditelor acordate si a garantiilor aferente, a posibilitatilor de recuperare la scadenta a creditelor si de incasare a dobanzilor aferente, precum si a constituirii provizioanelor specifice de risc de credit si de dobanda;
- situatia fondurilor proprii si a resurselor atrase si imprumutate, precum si a posibilitatilor de restituire a acestora la scadenta;
- propuneri de masuri pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie sau de catre adunarea generala a actionarilor, dupa caz.
26.2.3. In baza <>art. 59 din Legea nr. 58/1998 , bilantul contabil al bancilor nu va fi acceptat ca avand valabilitate legala de catre autoritatile in drept, fara ca bilantul, contul de profit si pierderi si anexa sa fi fost verificate si semnate, pentru certificare, de catre cenzorii bancii. In cazul sucursalelor din Romania ale bancilor cu sediul in strainatate, verificarea si semnarea, pentru certificare, a bilantului contabil se face, potrivit <>art. 59 si 60 din Legea nr. 58/1998 , de catre experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare sau de catre societati de expertiza contabila, autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. Pe formularele de bilant, contul de profit si pierderi si anexa intocmite de catre banci, persoane juridice romane, si de catre sucursalele din Romania ale bancilor cu sediul in strainatate, se inscriu numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea societatii de expertiza contabila, calitatea si semnatura persoanelor care indeplinesc atributiile cenzorilor si se aplica parafa eliberata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, prin care se atesta ca verificarea si certificarea, potrivit legii, a bilantului contabil s-au efectuat de catre persoane inscrise in Tabloul C.E.C.C.A.R.
26.2.4. Potrivit pct. 23 din Regulamentul de aplicare a <>Legii contabilitatii nr. 82/1991 , aprobat prin <>Hotararea Guvernului nr. 704/1993 , pentru a da o imagine fidela patrimoniului, situatiei financiare si rezultatelor obtinute, bancile au obligatia sa respecte, printre altele, si principiul contabil al intangibilitatii bilantului de deschidere, respectiv: bilantul de deschidere a unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.

Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Planului de conturi pentru societatile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, precum si pe cele ale modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998.
Prevederile prezentei circulare se aplica corespunzator si pentru incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1998, cu exceptia prevederilor pct. 4, 18, 19 si 22, care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1999.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.
Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, <>art. 70 din Legea nr. 58/1998 .
Banca Nationala a Romaniei va urmari, in cadrul actiunilor de supraveghere prudentiala desfasurate potrivit legii, aplicarea de catre banci a prevederilor prezentei circulare.

GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
Mugur Isarescu

Bucuresti, 26 februarie 1999.
Nr. 5.


ANEXA 1

Nr. pagina .........
. ...................
(unitatea bancara)

JURNALUL OPERATIUNILOR ZILEI
Nr. ...... DATA (anul, luna, ziua)
┌────┬────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ Documentul │ │ Simbol conturi │Sume in lei/echivalent lei│ Sume in devize │
│Nr. ├────────┬────────┬──────────┤ Explicatii ├─────────┬──────────┼────────────┬─────────────┼─────────┬──────────┬───────┤
│crt.│ Felul │Numarul │ Data │ (codul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documen-│documen-│ documen- │operatiunii)│Debitoare│Creditoare│ Debitoare │ Creditoare │Debitoare│Creditoare│ Felul │
│ │ tului │ tului │tului (an,│ │ │ │ │ │ │ │devizei│
│ │ │ │luna, zi) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │Report pg.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
├────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴───────┤
│ De reportat: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Intocmit, Verificat,

ANEXA 2
Nr. pagina .........
. ...................
(unitatea bancara)

BALANTA DE VERIFICARE
Perioada ..................... (anul, luna, ziua)

┌──────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ Simbolul │ │ Solduri initiale │Rulaje luna curenta │ Rulaje cumulate │ Solduri finale │
│conturilor│Denumirea conturilor├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┼─────────┬──────────┼─────────┬──────────┤
│ │ │Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├──────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┤
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Intocmit, Verificat,


ANEXA 3

SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 4000

DENUMIREA BANCII: ........................
┌───┐
│ N │ National [ ]
┌───┬───┐ ├───┤ [ ]
Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM
└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐
│mod. 4000│ - mii lei
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ CONTURI IN AFARA BILANTULUI │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE FINANTARE │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente in favoarea altor banci │ N1B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente primite de la alte banci │ N1M │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente in favoarea clientelei │ N1R │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Angajamente primite de la clientela financiara si │ N2Y │ │ │ │ │ │
│ institutiile administratiei publice │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DE GARANTIE │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci │ N3B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la alte banci│ N4A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Garantii date pentru clientela │ N5A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Garantii primite de la clientela │ N7A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare │ N8Q │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare │ N9Q │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│OPERATIUNI IN DEVIZE │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operatiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei cumparati si inca neprimiti │ P1C │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize cumparate si inca neprimite │ P1G │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei vanduti si inca nelivrati │ P1M │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize vandute si inca nelivrate │ P1R │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize date cu imprumut si inca nelivrate │ P2C │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize luate cu imprumut si inca neprimite │ P2G │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Operatiuni de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de primit contra devize de livrat │ P3C │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra lei de primit │ P101 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra lei de livrat │ P4A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Lei de livrat contra devize de primit │ P102 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de primit contra devize de livrat │ P5A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Devize de livrat contra devize de primit │ P6A │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de platit │ P8E │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Dobanzi neajunse la scadenta in devize acoperite │ - │ │ │ │ │ │
│ la termen │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de incasat │ P9B │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - de platit │ P9E │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Conturi de ajustare devize (+/-)(1) │ P9T │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

DENUMIREA BANCII: ................................
┌───┐
│ N │ National [ ]
┌───┬───┐ ├───┤ [ ]
Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM
└───┴───┘ └───┘

┌─────────┐
│mod. 4000│ - mii lei -
├─────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Cod │ Lei │ Devize │ │
│ CONTURI IN AFARA BILANTULUI │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total│
│ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii │ P103 │ │ │ │ │ │
│ asimilate │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri primite in garantie │ P104 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Titluri date in garantie │ P105 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse date │ P106 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│CONTURI DE EVIDENTA │ - │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Valori primite in pastrare sau in custodie │ Q102 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Creante scoase din activ, urmarite in continuare, │ Q103 │ │ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Creante scoase din activ, urmarite in continuare │ Q108 │ │ │ │ │ │
│ potrivit dispozitiilor legale │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Credite aferente contractelor de credit investite │ Q109 │ │ │ │ │ │
│ cu formula executorie, urmarite in continuare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Valori primite in pensiune aferente contractelor │ Q110 │ │ │ │ │ │
│ de credit investite cu formula executorie, urmarite │ │ │ │ │ │ │
│ in continuare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Titluri primite in pensiune livrata aferente │ Q111 │ │ │ │ │ │
│ contractelor de credit investite cu formula │ │ │ │ │ │ │
│ executorie, urmarite in continuare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Dobanzi aferente contractelor de credit investite │ Q112 │ │ │ │ │ │
│ cu formula executorie, urmarite in continuare │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Alte creante scoase din activ, urmarite in continuare │ Q113 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ - Creante atasate │ Q114 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Debitori din penalitati pretinse │ Q104 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Amortizarea aferenta gradului de neutilizare │ Q105 │ │ │ │ │ │
│ a mijloacelor fixe │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte valori primite │ Q106 │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│- Alte valori date │ Q107 │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘
(1) Sumele negative trebuie sa fie precedate de semnul (-)

Administrator, Conducatorul compartimentului
(Conducatorul Bancii), financiar-contabil,
................................................. ................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila bancii) (numele, prenumele si semnatura)


ANEXA 4

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032

DENUMIREA BANCII: ................................
┌───┐
│ N │ National [ ]
┌───┬───┐ ├───┤ [ ]
Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 1 │ ├───┤ [ 3 ] TM
└───┴───┘ │ G │ Global*)
└───┘
┌─────────┐
│mod. 4032│ - mii lei -
├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ Reduceri │ │
│ VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR │ Cod │ Sold │ ├─────┬───────────┤ Sold final │
│ DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│Cresteri│ │din care: │(col. 5=1+2-3)│
│ │ │ │ │Total│dezmembrari│ │
│ │ │ │ │ │si casari │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1(1) │ 2(2) │3(3) │ 4(4) │ 5(5) │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ │
│Fond comercial │ 101 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de constituire │ 102 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Alte imobilizari necorporale │ 103 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Imobilizari necorporale in curs │ 104 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL (poz. 101 LA 104) │ 105 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ │ │
│Terenuri │ 106 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Amenajari de terenuri │ 107 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Cladiri │ 108 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Constructii speciale │ 109 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Masini, utilaje si instalatii de lucru │ 110 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Aparate si instalatii de masurare, │ 111 │ │ │ │ │ │
│control si reglare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Mijloace de transport │ 112 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 113 │ │ │ │ │ │
│si aparatura birotica │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Alte active corporale mobile │ 114 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Imobilizari corporale in curs │ 115 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL (poz. 106 la 115) │ 116 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ │
│Efecte publice si valori asimilate │ 117 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Obligatiuni si alte titluri cu venit fix │ 118 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Parti in societatile comerciale legate │ 119 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│Participatii si activitati de portofoliu │ 120 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│TOTAL (rd. 117 la 120) │ 121 │ │ │ │ X │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│(rd. 105+116+121) │ 122 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴───────────┴──────────────┘
*) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane.
"N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine.


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032

DENUMIREA BANCII: ................................
┌───┐
│ N │ National [ ]
┌───┬───┐ ├───┤ [ ]
Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 2 │ ├───┤ [ 3 ] TM
└───┴───┘ │ G │ Global
└───┘
┌─────────┐
│Cod. 4032│ - mii lei -
├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Amortizare│Amortizare aferenta│ Amortizare │
│ AMORTIZARI AFERENTE │ Cod │ Sold │in cursul │ imobilizarilor │la sfarsitul│
│ ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│ anului │ scoase │anului (col.│
│ │ │ │ │ din evidenta │ 9=6+7-8) │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 6(1) │ 7(2) │ 8(3) │ 9(4) │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ │
│Fond comercial │ 131 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli de constituire │ 132 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Alte imobilizari necorporale │ 133 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│TOTAL (poz. 131 la 133) │ 134 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ │
│Terenuri │ 135 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Amenajari de terenuri │ 136 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Cladiri │ 137 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Constructii speciale │ 138 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Masini, utilaje si instalatii de lucru │ 139 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Aparate si instalatii de masurare, control │ 140 │ │ │ │ │
│si reglare │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Mijloace de transport │ 141 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 142 │ │ │ │ │
│si aparatura birotica │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│Alte active corporale mobile │ 143 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│TOTAL (poz. 135 la 143) │ 144 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤
│AMORTIZARI - TOTAL │ │ │ │ │ │
│(poz. 134+144) │ 145 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴───────────────────┴────────────┘


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032

DENUMIREA BANCII: ................................
┌───┐
│ N │ National [ ]
┌───┬───┐ ├───┤ [ ]
Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM
└───┴───┘ │ G │ Global
└───┘
┌─────────┐
│mod. 4032│ - mii lei -
├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Provizioane│Provizioane│ │
│ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA │ Cod │ Sold │constituite│ reluate │ Sold final │
│ ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│ in cursul │ la │(col. 13=10+11-12)│
│ │ │ │ anului │ venituri │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│ A │ B │ 10(1) │ 11(2) │ 12(3) │ 13(4) │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ │
│Fond comercial │ 151 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Cheltuieli de constituire │ 152 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Alte imobilizari necorporale │ 153 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Imobilizari necorporale in curs │ 154 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│TOTAL (poz. 151 la 154) │ 155 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ │
│Terenuri │ 156 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Amenajari de terenuri │ 157 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Cladiri │ 158 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Constructii speciale │ 159 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Masini, utilaje si instalatii de lucru │ 160 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Aparate si instalatii de masurare, control │ 161 │ │ │ │ │
│si reglare │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Mijloace de transport │ 162 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 163 │ │ │ │ │
│si aparatura birotica │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Alte active corporale mobile │ 164 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Imobilizari corporale in curs │ 165 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│TOTAL (poz. 156 la 165) │ 166 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │ │ │
│Efecte publice si valori asimilate │ 167 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Obligatiuni si alte titluri cu venit fix │ 168 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Parti in societatile comerciale legate │ 169 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│Participatii si activitati de portofoliu │ 170 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│TOTAL (poz. 167 la 170) │ 171 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - │ │ │ │ │ │
│TOTAL (poz. 155+166+171) │ 172 │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────────────┘

Administrator, Conducatorul compartimentului
(Conducatorul Bancii), financiar-contabil,
................................................. ................................
(numele, prenumele, semnatura si stampila bancii) (numele, prenumele si semnatura)


----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016