Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD nr. 2.486 din 9 aprilie 1935  privind aprobarea Aranjamentelor postale incheiate intre Romania, Cehoslovacia si Iugoslavia, din 24 Septemvrie 1934 si acela incheiat intre Romania, Jugoslavia, Grecia si Turcia, la 9 aprilie 1935    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD nr. 2.486 din 9 aprilie 1935 privind aprobarea Aranjamentelor postale incheiate intre Romania, Cehoslovacia si Iugoslavia, din 24 Septemvrie 1934 si acela incheiat intre Romania, Jugoslavia, Grecia si Turcia, la 9 aprilie 1935

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 martie 1936

ARANJAMENT PARTICULAR
Între Administraţiunile Postelor, Telegrafelor şi Telefoanelor Regatelor României, Jugoslaviei şi Greciei şi Republica Turca, pentru cooperarea în domeniul Postelor şi Telecomunicatiilor
I. Dispoziţiuni generale
1. În scopul de a ameliora serviciile de Posta şi Telecomunicaţii şi de a lua în considerare perfecţionarea şi extinderea Administraţiilor P.T.T., Pãrţile Contractante s-au pus de acord pentru a stabili o Uniune restrânsã a Postelor şi Telecomunicatiilor, aplicând dispoziţiunile art. 5 din Convenţia Poştalã Universala din Cairo şi ale art. 13 din Convenţia Internationala de Telecomunicaţii din Madrid.
În acelaşi scop se va organiza un Comitet al Postelor şi Telecomunicatiilor al Uniunii care va fi reprezentat în fiecare ţara a Uniunii de cãtre specialişti ai Administraţiilor P.T.T.
Acest comitet va veghea la funcţionarea regulatã a Uniunii, va urmãri şi verifica activitatea ei, va inlatura dificultãţile şi prepara propunerile tinzând la ameliorarea şi dezvoltarea serviciilor P.T.T.
Reuniunile Comitetului şi ale membrilor sãi, reprezentând diversele servicii, vor avea loc dupã trebuinta.
În acest scop este de dorit ca, cel puţin cu o luna înainte de data reuniunii, propuneri, concrete sa fie schimbare între Administraţiile contractante.
2. La conferinţele, reuniunile şi congresele hotãrâte, sau în Comisiile internaţionale, delegaţii fiecãrei Administratiuni a Uniunii se vor sfatui dinainte, prin intermediul Comitetului Postelor şi Telecomunicatiilor în vederea adoptãrii unei atitudini comune.
Conferinţe preparatorii comune vor putea fi convocate, în acest scop, de cãtre Administraţiile P.T.T., interesate.
3. Pentru a unifica, pe cat posibil, prescripţiunile privind serviciul interior al Postelor şi Telecomunicatiilor în ţãrile Uniunii:
a) Administraţiile P.T.T., ale Uniunii îşi vor comunica toate inovatiile importante pe care le vor fi introdus în serviciul lor intern;
b) Prescripţiunile valabile în serviciile interne vor fi puse pe cat posibil în concordanta cu prescripţiunile respective, ale serviciului internaţional.
4. Administraţiunile contractante sunt ţinute sa-şi comunice reciproc tratativele pe care le-ar întreprinde între ele, în vederea încheierii de acorduri bilaterale, pentru schimburile de corespondenta poştalã, telegrafica şi telefonica şi extinderea instalatiunilor, precum şi negocierile duse în scopul încheierii de acorduri asupra acestor chestiuni, cu societãţile particulare şi Statele terţe.
5. Administraţiunile contractante sunt de asemenea ţinute de a da curs cererilor ce le vor fi adresate de cãtre una dintre ele, privind date statistice şi altele, în mãsura în care acestea ar putea fi de interes pentru cooperare, sau ar prezenta un interes deosebit, pentru unul din membri, în raporturile sale cu un Stat terţ sau cu Societãţi particulare.
6. Cererile adresate de cãtre una din Administraţiunile contractante, având de scop ameliorarea şi extinderea reciprocã a instalatiunilor, a mijloacelor de transport, etc., necesare pentru comunicaţiile P.T.T., mutuale şi de transit, atât cu Statele membre, cat şi cu celelalte State, se vor bucura de o atentie specialã din partea celorlalte Administratiuni contractante, care vor sprijini de asemenea aceste cereri pe lângã Administraţiunile şi Societãţile neaderente, dacã necesitatea se va resimti.
II: Posta
7. Ţãrile contractante adopta pentru corespondenta schimbatã în relaţiunile lor reciproce, taxele poştale urmãtoare:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fr. aur
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scrisori pana la 20 gr. 0,20
şi de aici în colo, seara suplimentarã 0,12
Cãrţi poştale simple 0,12
Cãrţi poştale cu rãspuns plãtit 0,24
Hârtii de afaceri pentru 50 gr 0,13
Minimum de taxa 0,15
Imprimate, pentru 50 gr 0,03
Probe de mãrfuri, pentru 50 gr 0,03
Minimum de taxa 0,06
Jurnale şi scrieri periodice, expediate direct
de cãtre editori sau mandatarii lor, pentru 50 gr 0,015
Cãrţi şi hârtie de muzica, pentru 50 gr 0,015
Taxa de recomandare 0,20
Aviz de primire 0,20
Aviz de primire cerut ulterior 0,30
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Administraţiile respective fixeazã echivalentul taxelor de mai sus, dupã convenienta lor monetara, cu o margine de aproximativ 10%, în plus sau în minus.
8. Cheltuielile de transit teritorial pentru corespondenta, schimbatã între ţãrile contractante, în depesi închise, se bucura de o reducere de 20% din spesele prevãzute de Convenţiunea Poştalã Universala.
9. Taxa de asigurare a scrisorilor (cutii), cu valoare declarata va fi fixatã în traficul reciproc al ţãrilor contractante la 30 centime de fiecare 300 franci aur din valoare declarata sau fracţiune.
10. Taxele teritoriale terminale, de plecare şi sosire sunt fixate în serviciul reciproc al coletelor poştale între ţãrile contractante, dupã cum urmeazã:


──────────────────────────────────────────────────────────
Pentru colete Pentru Pentru Pentru
pana la: Rom. Grecia Iugoslavia
Fr. aur Fr. aur Fr. aur
──────────────────────────────────────────────────────────
1 kg. 0,60 0,60 0,60
5" 0,80 1,40 1,-
10" 1,60 2,40 2,-
15" 2,40 - 3,-
20" 3,20 - 4,-
──────────────────────────────────────────────────────────

Pentru Turcia
──────────────────────────────────────────────────────────
Pentru colete în Europa în Asia a)
pana la: Fr. aur Fr. aur
──────────────────────────────────────────────────────────
1 kg 0,60 1,10
5" 1,- 1,60
10" 2,- 2,60
15" 3,- 3,60
20" 4,- 4,60
──────────────────────────────────────────────────────────

în Asia b)
Localitãţile: Bitlis, Cizre, Diyarbekir, Gazi, Antep, Kilis,
Maras, Siverek, Urfa, Van:
──────────────────────────────────────────────────────────
Pentru colete pana la 1 kg 2,60
Pentru colete pana la 5 kg 3,-
Pentru colete pana la 10 kg 4,-
──────────────────────────────────────────────────────────Taxele de transit teritorial rãmân fixate prin C.P.U. 11. în caz de pierdere, furt sau avarie a coletelor poştale, fãrã valoare declarata, pana la greutatea de 5 kg., originare dintr-o ţara contractantã şi adresate unei alte tari contractante, indemnitatea totalã trebuie sa fie plãtitã de cãtre Administraţia de origina, fãrã recurs la cealaltã Administraţiune, atunci când este imposibil de constatat pe teritoriul cãreia din Administraţiile ţãrilor contractante, pierderea, furtul sau avaria a avut loc.
12. În traficul reciproc între ţãrile contractante scutirea poştalã va fi aplicatã de asemenea corespondentei oficiale, privind serviciile telegrafice şi telefonice exploatate de Stat, schimbatã între Administraţiile P.T.T., precum şi între birourile lor.
III.: Telecomunicaţii
13. Corespondenta telegrafica şi telefonica reciprocã a ţãrilor contractante va trebui, de este cazul, sa fie schimbatã pe cai directe sau traversand teritoriile acestor State.
14. Corespondenta telegrafica şi telefonica a acestor State cu Statele neaderente, trebuie de asemenea sa fie îndreptatã în limita posibilului, pe liniile şi instalatiunile Administraţiunile contractante.
15. Descompunerea taxelor pentru cele 2 cazuri de mai sus, va fi stabilitã prin corespondenta între Administraţiunile interesate.
16. În cazul în care, pe teritoriul unei tari contractante, serviciile telegrafice şi telefonice sunt exploatate de cãtre societãţi particulare, chestiunile acestea vor fi eventual soluţionate de comun acord cu aceste societãţi.
17. De îndatã ce împrejurãrile o vor permite, o reducere generalã a taxelor telegrafice şi telefonice va fi luatã în considerare în serviciile reciproce ale ţãrilor contractante.
IV: Radiodifuziune
18. Organizarea radiodifuziunei în ţãrile Uniunii va fi bazatã, pe cat posibil, pe principii comune.
Organizaţiile respective de radiodifuziune vor urma sa se înţeleagã direct în ceea ce priveşte chestiunile tehnice, precum şi asupra chestiunilor de program.
V: Dispoziţii finale
Prezentul Aranjament va intra în vigoare dupã aprobarea autoritãţilor competente ale fiecãrei tari contractante, cu excepţia reducerii taxelor de transit, care va fi aplicatã cu începere dela 1 Ianuarie 1936.
Fãcut la Belgrad la 9 Aprilie 1935


Pentru România:
E.GELLES
C. STEFaNESCU

Pentru Turcia
HASAN KAZIM

Pentru Iugoslavia:
ING. V. POPOVICI

IOSIF TUTEK
DIM. D. ZLATANOVICI

Pentru Grecia:
I. LACHINIDAKIS

ARANJAMENT PARTICULAR
Între Administraţiunile Poştale, Telegrafice şi Telefonice din Regatele României şi Jugoslaviei şi Republica Cehoslovaca, pentru cooperarea în domeniul Postelor şi Telecomunicatiilor
I: Organizarea Uniunei
1. În scopul îmbunãtãţirii serviciilor poştale şi a Telecomunicatiilor şi pentru a se asigura solidaritatea de acţiune, Administraţiile P. T. T., contractante au convenit la stabilirea unei Uniuni restrânse a Postelor şi Telecomunicatiilor, prin aplicarea dispoziţiunilor art. 5 din Convenţia Poştalã Universala de la Londra şi art. 13 din Convenţiunea Internationala a Telecomunicatiilor dela Madrid.
În acest scop se va organiza un Comitet al Postelor şi Telecomunicatiilor al Uniunii, care va fi reprezentat în fiecare ţara a Uniunii, prin specialişti şi Administraţiilor Postelor şi Telegrafelor. În ceea ce priveşte Regatul României şi Regatul Iugoslaviei, se va ataşa la acest Comitet, cu titlu consultativ, un delegat al Societãţii de Radiodifuziune, precum şi un delegat al Societãţii de Telefoane pentru Regatul României.
Acest Comitet va veghea la regulatã funcţionare a Uniunii, îi va urmãri şi îi va verifica activitatea, va inlatura dificultãţile şi va pregati propuneri ce tind la îmbunãtãţirea şi desvoltarea Uniunii.
Reuniunile Comitetului şi ale membrilor sãi reprezentând diferitele servicii vor avea loc dupã necesitate.
2. La conferinţe şi Congrese, sau în comisiunile internaţionale, delegaţii fiecãrei Administratiuni ale Uniunii, se vor înţelege mai dinainte prin mijlocirea Comitetului Postelor şi al Telecomunicatiilor, în scopul adoptãrii unor atitudini comune.
În acest scop se vor putea convoca conferinţe preparatorii comune de cãtre Administraţiile P.T.T. în cauza.
3. Administraţiile P.T.T., ale Uniunii intenţioneazã de a examina chestiunea emisiunii timbrelor poştale purtând indicatiuni speciale ale acestei Uniuni.
4. Pentru a se unifica pe cat posibil prescripţiunile privitoare la serviciul intern al Postelor şi Telecomunicatiilor în ţãrile Uniunii:
a) Administraţiile P.T.T., ale Uniunii, îşi vor comunica orice inovaţii importante ce ele ar introduce în serviciul lor intern;
b) prescripţiunile din serviciul intern vor fi acomodate pe cat posibil, dupã prescripţiunile respective din serviciul internaţional.
II: Posta
1. Taxele de francarea scrisorilor pentru prima unitate de greutate de 20 grame, între cele trei tari ale Uniunii, precum şi în ceea ce priveşte taxele de francare ale cãrţilor poştale între Republica Cehoslovaca şi Regatul României, vor fi fixate la 80% din taxele internaţionale normale. Administraţiile P.T.T contractante vor avea dreptul sa rotunjeasca aceste taxe cu ocazia fixãrii echivalentului lor în moneda fiecãrei tari, pana la maximum 85% şi minimum 75%.
De îndatã ce împrejurãrile o vor permite se va face în traficul poştal reciproc, o reducere mai mare a taxelor internaţionale pentru obiectele poştei de scrisori şi în special pentru scrisori şi cãrţi poştale.
2. Taxa de asigurare a scrisorilor (cutiilor), cu valoare declarata se va fixa, în traficul reciproc al ţãrilor Uniunii la 30 centime de fiecare 300 franci aur sau fracţiune din valoarea declarata.
3. Taxa de francare a ziarelor şi scrierilor periodice, expediate de cãtre editorii dintr-o ţara sau de mandatarii lor, abonatilor, având sediul lor într-o alta ţara a Uniunii, va suporta o reducere care trebuie sa se ridice la cel puţin 25 la suta din taxa internationala, redusã (2,5 cts. aur). De asemenea se vor reduce în aceasi proporţie şi taxele pentru cãrţi, broşuri sau hârtii de muzica, oricine ar fi expeditorii lor, în condiţiunile prevãzute de Convenţia Poştalã Universala.
4. Taxele teritoriale terminale de plecare şi de sosire, vor fi fixate în serviciul reciproc al coletelor poştale între ţãrile Uniunii, dupã cum urmeazã:


───────────────────────────────────────────────────────────────────
De colet Pentru Pentru Pentru
pana la: Rom. Cehos. Jugos.
───────────────────────────────────────────────────────────────────
1 kg. 60 cts. 30 ets. 60 ets.
5" 80" 40" 1 frs.
10" 160" 80" 2"
15" 240" 120"" 3"
20" 320" 160" 4"
───────────────────────────────────────────────────────────────────


5. Taxele de transit teritorial pentru coletele poştale între Republica Cehoslovaca şi Regatul Roman, transportate peste teritoriul acestor doua tari, vor fi fixate astfel:
30 cent. de colet pana la 1 kg.
40 cent. de colet pana la 5 kg
80 cent. de colet pana la 10 kg
120 cent. de colet pana la 15 kg
160 cent. de colet pana la 20 kg
Jugoslavia îşi pãstreazã taxele actuale.
6. Administraţiile Regatului României şi a Republicii Cehoslovaciei, renunţa, în relaţiunile lor reciproce, la cota-parte din taxa de asigurare pentru coletele poştale cu valoarea declarata pana la 100 franci aur.
7. Maximul de greutate pentru pachetele mici între ţãrile limitrofe ale Uniunii se va fixa în traficul lor reciproc la 2 kg.
8. În caz de pierdere, spoliatiune sau avarierea coletelor poştale, fãrã valoare declarata, pana la greutatea de 5 kg., originare dintr-o ţara a Uniunii şi dresate unei alte tari a Uniunii, despãgubirea în întregime trebuie sa fie plãtitã de cãtre Administraţiunea de origine, fãrã recurs contra celeilalte Administraţii, în cazul când este imposibil de a constata pe teritoriul cãreia din Administraţiunile Uniunii a avut loc pierderea spoliatiunea sau avarierea.
9. În traficul reciproc dintre ţãrile Uniunii se va aplica scutirea poştalã trimiterilor oficiale, privind serviciul telegrafic de Stat, schimbate între Administraţiile P.T.T., între aceste administraţii şi birourile lor, precum şi între birourile însãşi.
III: Telegraf
De îndatã ce împrejurãrile o vor permite se va face o reducere generalã a taxelor telegrafice în serviciul reciproc al ţãrilor Uniunii.
IV Telefon
Administraţiunea P.T.T. din Cehoslovacia, din Regatul Jugoslaviei şi Societatea Romana de Telefoane, se vor înţelege direct în scopul de a se usura şi îmbunãtãţi, în mãsura posibilitatii, serviciul telefonic între Regatul României, Republica Cehoslovaciei şi Regatul Jugoslaviei.
V: Radiodifuziune
Organizarea radiodifuziunii în ţãrile Uniunii va fi bazatã pe cat posibil, pe principii comune.
Societãţile respective de radiodifuziune se vor înţelege direct în ceea ce priveşte chestiunile tehnice, precum şi asupra chestiunilor de program.
VI: Dispoziţii finale
Aranjamentul de fata va fi pus în aplicare de fiecare Administraţiune semnatara, o luna dupã aprobarea autoritãţii competente a fiecãrei tari din Uniune, şi cel mai curând la 1 Ianuarie 1935.
Fãcut la Belgrad, la 24 Septemvrie 1934.


Pentru România:
(ss) N. TABACOVICI

Pentru Jugoslavia:
(ss) PELIVANOVICI

Pentru Cehoslovacia:
(ss) Dr. STANGLER


────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016