Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD EUROPEAN din 13 decembrie 1957  referitor la semnele rutiere*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD EUROPEAN din 13 decembrie 1957 referitor la semnele rutiere*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 5 septembrie 1963
Pãrţile Contractante,
Dornice sa contribuie la securitatea circulaţiei rutiere internaţionale prin uniformizarea semnelor rutiere,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:
ART. 1
1. În sensul prezentului Acord, se înţelege:
a) prin "semne rutiere", semnele aplicate pe suprafata soselei sau a lucrãrilor sale anexe, cum ar fi borduri, trotuare, pãrţile laterale ale drumurilor (acostamente), în scopul de a reglementa circulaţia;
b) prin "semne pe sosea", semnele rutiere fãcute pe suprafata soselei. 2. În sensul prezentului Acord, semnele de pe sosea sunt clasificate în:
a) semne longitudinale;
b) semne transversale;
c) alte semne.
ART. 2
1. Semnele longitudinale se compun din linii continue şi linii discontinue.
2. Semnul longitudinal constând dintr-o linie continua arata ca este interzis oricãrui vehicul de a-l trece sau de a-l incalca cu rotile. Fiecare Parte Contractantã poate autoriza o derogare de la aceasta interdicţie atunci când ea este necesarã pentru acces la proprietãţile riverane.
3. Semnul longitudinal constând într-o linie discontinua poate fi încãlcat de cãtre vehicule, sub rezerva aplicãrii dispoziţiilor de circulaţie. Liniilor discontinue li se pot da forme diferite, dupã caz.
4. Semnul longitudinal constând dintr-o linie continua reunita cu o linie discontinua are semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul la începutul manevrei.
ART. 3
1. Semnele transversale se compun din linii continue şi linii discontinue.
2. Semnul transversal constând dintr-o linie transversala continua trasata pe largimea uneia sau mai multor cai de circulaţie indica linia de oprire impusa fie prin semnalul "oprire la intersectie", fie printr-un semnal luminos sau un semnal dat de cãtre un agent de circulaţie, fie, în general, prin reglementarea circulaţiei.
3. Semnele transversale constând din linii transversale discontinue pot fi întrebuinţate în cazurile prevãzute în recomandãrile care vor fi adoptate în cursul intalnirilor la care iau parte sau sunt convocaţi reprezentanţi ai Pãrţilor Contractante.
ART. 4
Alte semne pe sosea, cum ar fi sageti, linii paralele oblice sau inscripţii fãcute pe sosea, pot fi întrebuinţate pentru a repeta indicaţiile date prin semne verticale sau pentru a da celor ce folosesc drumul indicaţii care nu pot fi date în mod corespunzãtor prin semne verticale.
ART. 5
Fiecare Parte Contractantã poate sa prevadã ca semnele rutiere pot fi formate din jaloane, dar în ceea ce priveşte semnele pe sosea ea va prevedea atunci, în scopul evitãrii oricãrui risc de confuzie, ca distanta între jaloane va fi diferita, dupã cum va trebui materializata o linie continua sau o linie discontinua.
ART. 6
1. Semnele pe sosea vor fi de culoare galbena sau alba; aceasta din urma va putea fi însã înlocuitã printr-o culoare de nuanta argintie sau gri deschis.
2. Când într-o ţara vor fi întrebuinţate ambele culori, una din ele va fi utilizata pentru semnele destinate vehiculelor în mişcare, cu excepţia liniilor care delimiteaza soseaua, iar cealaltã va fi utilizata pentru semnele care indica reglementarea parcarii şi stationarii şi pentru liniile care delimiteaza soseaua; semnele destinate pietonilor sau ciclistilor vor fi însã toate de aceeaşi culoare.
ART. 7
1. Semnele de pe lucrãrile anexe ale drumului, în special de pe borduri şi pãrţile laterale ale drumului (acostamente), pot fi întrebuinţate pentru a îmbunãtãţi, îndeosebi noaptea, vizibilitatea bordurilor sau obstacolelor de pe drum. Ele pot fi de asemenea utilizate pentru a indica zonele de stationare interzisã sau pentru a da alte indicaţii similare.
2. Fiecare Parte Contractantã va utiliza, pentru fiecare categorie de semne rutiere de pe lucrãrile anexe ale soselei, o aceeaşi culoare sau o aceeaşi combinatie de culori.
ART. 8
Pãrţile Contractante se vor strãdui sa aplice, în momentul asezarii sau în momentul reînnoirii semnelor rutiere, recomandãrile care vor fi adoptate în cursul intalnirilor la care iau parte sau sunt convocaţi reprezentanţii Pãrţilor Contractante.
ART. 9
1. Ţãrile membre ale Comisiei economice pentru Europa şi ţãrile admise la Comisie cu titlu consultativ, conform paragrafului 8 al mandatului acestei Comisii, pot deveni Pãrţi Contractante la prezentul Acord:
a) semnandu-l;
b) ratificandu-l dupã ce l-au semnat sub rezerva ratificãrii;
c) aderand la el.
2. Ţãrile care ar putea participa la anumite lucrãri ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 al mandatului acestei Comisii, pot deveni Pãrţi Contractante la prezentul Acord aderand la acesta dupã intrarea sa în vigoare.
3. Acordul va fi deschis pentru semnare pana la 28 februarie 1958 inclusiv. Dupã aceasta data, el va fi deschis pentru aderare.
4. Ratificarea sau aderarea va fi efectuatã prin depunerea unui instrument la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 10
1. Prezentul Acord va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi dupã ce cinci tari din cele menţionate la paragraful 1 al art. 9 îl vor semna fãrã rezerva ratificãrii sau vor depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare ţara care îl va ratifica sau va adera dupã ce cinci tari îl vor semna fãrã rezerva ratificãrii sau vor depune instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul Acord va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi care va urma dupã depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare a acelei tari.
ART. 11
1. Fiecare Parte Contractantã va putea denunta prezentul Acord printr-o notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea va produce efect dupã 15 luni de la data la care Secretarul General a primit notificarea.
ART. 12
Prezentul Acord va inceta sa producã efecte dacã, dupã intrarea sa invigoare, numãrul Pãrţilor Contractante va fi inferior numãrului de cinci în timpul unei perioade oarecare de 12 luni consecutive.
ART. 13
1. Orice ţara va putea, la semnarea prezentului Acord fãrã rezerva ratificãrii sau la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau în orice moment ulterior, sa declare printr-o notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca prezentul Acord va fi aplicabil tuturor teritoriilor sau unei pãrţi din teritoriile pe care ea le reprezintã pe plan internaţional. Acordul va fi aplicabil pe teritoriul sau pe teritoriile menţionate în notificare începând cu cea de-a 90-a zi dupã primirea acestei notificãri de cãtre Secretarul General sau, dacã în acea zi Acordul nu a intrat încã în vigoare, începând de la intrarea sa în vigoare.
2. Orice ţara care va face, potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, o declaraţie având ca scop aplicarea prezentului Acord unui teritoriu pe care îl reprezintã pe plan internaţional, va putea, conform art. 11 din Acord, sa denunţe Acordul în ceea ce priveşte teritoriul respectiv.
ART. 14
1. Orice diferend între doua sau mai multe Pãrţi Contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi, pe cat posibil, reglementat pe calea negocierilor între pãrţile în litigiu.
2. Orice diferend care nu va fi reglementat pe calea negocierilor va fi supus arbitrajului, dacã oricare din Pãrţile Contractante în litigiu cere aceasta, şi va fi, în consecinta, trimis unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord cu Pãrţile Contractante în litigiu. Dacã, în termen de trei luni de la data cererii de arbitraj, Pãrţile în litigiu nu se vor înţelege asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare din aceste Pãrţi Contractante va putea cere Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic în fata cãruia diferendul va fi trimis pentru hotãrâre.
3. Sentinta arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru Pãrţile Contractante în litigiu.
ART. 15
1. Fiecare Parte Contractantã va putea, în momentul când va semna sau va ratifica prezentul Acord sau va adera la el, sa declare ca nu se considera legatã de articolul 14 al Acordului. Celelalte Pãrţi Contractante nu vor fi legate prin art. 14 fata de orice Parte Contractantã care va formula o astfel de rezerva.
2. Orice Parte Contractantã care va formula o rezerva conform paragrafului 1 din prezentul articol va putea în orice moment sa renunţe la rezerva, printr-o notificare adresatã Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. La prezentul Acord nu va fi admisã nici o alta rezerva.
ART. 16
1. Orice Parte Contractantã va putea propune unul sau mai multe amendamente la prezentul Acord. Textul oricãrui proiect de amendament va fi comunicat Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunica tuturor Pãrţilor Contractante şi îl va aduce la cunostinta celorlalte tari menţionate la paragraful 1 al articolului 9.
2. Orice proiect de amendament, care va fi transmis potrivit paragrafului 1 al prezentului articol, va fi considerat acceptat dacã nici una din Pãrţile Contractante nu va formula obiecţii în termen de 6 luni de la data la care Secretarul General va transmite proiectul de amendament. În acest caz, amendamentul va intra în vigoare pentru toate Pãrţile Contractante la trei luni dupã expirarea acestui termen de şase luni.
3. Dacã, în termenul de şase luni prevãzut de paragraful 2 din prezentul articol, va fi formulatã vreo obiectie impotriva proiectului de amendament, amendamentul va fi considerat ca neacceptat şi fãrã de nici un efect.
ART. 17
În afarã de notificãrile prevãzute la articolul 16 al Acordului, Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica ţãrilor menţionate la paragraful 1 al articolului 9, precum şi ţãrilor devenite Pãrţi Contractante conform paragrafului 2 al articolului 9:
a) semnãturile, ratificarile şi aderarile în baza articolului 9;
b) datele la care prezentul Acord va intra în vigoare conform articolului 10;
c) denuntarile în baza articolului 11;
d) abrogarea prezentului Acord conform articolului 12;
e) notificãrile primite conform articolului 13;
f) declaraţiile şi notificãrile primite conform paragrafelor 1 şi 2 ale articolului 15;
g) intrarea în vigoare a oricãrui amendament sau obiecţiile formulate impotriva unui proiect de amendament, conform articolului 16.
ART. 18
Dupã data de 28 februarie 1958, originalul prezentului Acord va fi depus la Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate de pe acesta fiecãreia din ţãrile prevãzute la paragrafele 1 şi 2 ale articolului 9.
Drept care, subsemnaţii, în mod legal autorizaţi pentru aceasta, au semnat prezentul Acord.
Întocmit la geneva, la 13 decembrie 1957, într-un singur exemplar, în limbile engleza şi franceza, cele doua texte având aceeaşi valabilitate.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016