Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 9 octombrie 2000  intre Romania si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la Agentia Europeana de Mediu si la Reteaua europeana de informare si observare a mediului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 9 octombrie 2000 intre Romania si Comunitatea Europeana privind participarea Romaniei la Agentia Europeana de Mediu si la Reteaua europeana de informare si observare a mediului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 decembrie 2001
ACORD din 9 octombrie 2000
între România şi Comunitatea Europeanã privind participarea României la Agenţia Europeanã de Mediu şi la Reţeaua europeanã de informare şi observare a mediului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 3 decembrie 2001

România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeanã, pe de alta parte,
luând în considerare cererea României de a participa la Agenţia Europeanã de Mediu încã înainte de aderare,
având în vedere Decizia Consiliului European de la Luxemburg (decembrie 1997) de a considera participarea la programele şi agenţiile comunitare drept o modalitate de sustinere a strategiei de preaderare a ţãrilor central şi est-europene,
luând în considerare prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.210/90 *1), modificat prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 933/99*2), privind înfiinţarea Agenţiei Europene de Mediu şi a Reţelei europene de informare şi observare a mediului,
recunoscând faptul ca obiectivul final al României este admiterea ca membru al Uniunii Europene şi ca participarea la Agenţia Europeanã de Mediu va ajuta România sa atinga acest obiectiv,
convin:
--------------
*1) JO L 120, 11 mai 1990, p. 1-6.
* 2) JO L 117, 5 mai 1999, p. 1-4.

ART. 1
România participa cu drepturi depline la Agenţia Europeanã de Mediu, denumita în continuare Agenţia, şi la Reţeaua europeanã de informare şi observare a mediului (EIONET), în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.210/90 , modificat prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 933/99.
ART. 2
România contribuie financiar la activitãţile menţionate la art. 1 (Agenţia şi EIONET), în conformitate cu urmãtoarele:
Contribuţia va creste progresiv pe parcursul unei perioade de 3 ani, timp în care activitãţile vor fi angajate de cãtre România. Contribuţiile financiare necesare sunt:
● în anul 1 - 374.000 euro;
● în anul 2 - 472.000 euro;
● în anul 3 - 571.000 euro.
Începând cu al patrulea an dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, România trebuie sa suporte integral costul contribuţiei sale financiare, adicã 571.000 euro.
Pentru prima perioada de 3 ani România poate folosi parţial asistenta Comunitãţii pentru a plati contribuţia cãtre Agenţie, cu o contribuţie PHARE maxima de 75% în anul 1, de 60% în anul 2 şi de 50% în anul 3.
Începând cu al patrulea an costul total al contribuţiei financiare la Agenţie este suportat integral de cãtre România.
Termenii şi condiţiile privind contribuţia financiarã a României sunt precizate în anexa nr. I la acest acord, care face parte integrantã din acesta.
ART. 3
România participa cu drepturi depline, cu excepţia dreptului de vot, la Consiliul de administraţie al Agenţiei şi este asociata la activitãţile Comitetului ştiinţific al Agenţiei.
ART. 4
În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord România informeazã Agenţia despre principalele elemente componente ale reţelelor naţionale de informare, conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.210/90 , modificat prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 933/99.
ART. 5
În special România desemneazã dintre instituţiile menţionate la art. 4 sau dintre alte organizaţii funcţionând pe teritoriul tarii un "punct focal naţional" pentru coordonarea şi/sau transmiterea informaţiilor care vor fi furnizate la nivel naţional cãtre Agenţie şi cãtre instituţiile sau organizaţiile din componenta EIONET, inclusiv cãtre centrele tematice menţionate la art. 6.
ART. 6
În perioada indicatã la art. 4 România poate, de asemenea, sa identifice instituţiile sau alte organizaţii funcţionând pe teritoriul ei, cãrora li s-ar putea incredinta în mod special sarcina cooperãrii cu Agenţia pe diverse tematici de interes special. Instituţia astfel identificata trebuie sa fie abilitata sa încheie o înţelegere cu Agenţia pentru a putea acţiona ca centru tematic al reţelei pe probleme specifice. Aceste centre coopereazã cu alte instituţii care fac parte din reţea.
ART. 7
În termen de 3 luni de la primirea informaţiilor menţionate la art. 4, 5 şi 6 Consiliul de administraţie al Agenţiei revizuieste principalele elemente ale reţelei pentru a include şi participarea României.
ART. 8
România trebuie sa furnizeze date în conformitate cu obligaţiile şi uzanţele stabilite în programul de lucru al Agenţiei.
ART. 9
Agenţia poate conveni cu instituţiile sau cu organismele desemnate de România şi care fac parte din reţea, conform art. 4, 5 şi 6, asupra aranjamentelor necesare, în special contracte, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le pot fi încredinţate de Agenţie.
ART. 10
Datele de mediu furnizate Agenţiei sau provenind de la Agenţie pot fi publicate şi sunt puse la dispoziţie publicului, cu specificaţia ca informaţiilor confidenţiale li se acorda acelaşi grad de protecţie în România ca şi în cadrul Comunitãţii.
ART. 11
Agenţia are personalitate juridicã în România şi se bucura în România de capacitate juridicã extinsã acordatã persoanelor juridice conform legislaţiei romane.
ART. 12
În relaţia cu Agenţia, dupã caz, România aplica Protocolul privind privilegiile şi imunitãţile Comunitãţilor Europene, prevãzut în anexa nr. II la prezentul acord, care este parte integrantã din acesta.
ART. 13
Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 259/1968 privind reglementãrile de personal cu privire la oficiali şi condiţiile de angajare a altor funcţionari ai Comunitãţilor Europene*1), cetãţenii romani care se bucura de drepturi depline în calitate de cetãţeni pot fi angajaţi cu contract de cãtre directorul executiv al Agenţiei.
------------
*1) JO L 56, 4 martie 1968.

ART. 14
Pãrţile iau toate mãsurile cu caracter general sau specific necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform prezentului acord. Pãrţile urmãresc îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezentul acord.
ART. 15
Prezentul acord este încheiat pe o perioada nelimitatã de timp, pana când România va deveni membra a Uniunii Europene. Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificarea celeilalte pãrţi. Prezentul acord îşi va inceta efectele la 6 luni dupã data notificãrii.
ART. 16
Prezentul acord se aplica, pe de o parte, teritoriilor pe care sunt aplicate tratatele de instituire a Comunitãţii Europene, a Comunitãţii Europene a Energiei Atomice şi a Comunitãţii Europene a Carbunelui şi Otelului, în condiţiile stabilite de aceste tratate, şi, pe de alta parte, teritoriului României.
ART. 17
Prezentul acord este redactat în doua exemplare în limbile daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germanã, italiana, spaniola, suedeza, greaca, portughezã şi romana, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.
ART. 18
Prezentul acord este aprobat de pãrţi în conformitate cu procedurile interne. Prezentul acord intra în vigoare din prima zi a celei de-a doua luni care urmeazã datei la care ultima parte a notificat primei pãrţi îndeplinirea procedurilor sale interne.

ANEXA 1

CONTRIBUŢIA FINANCIARÃ
a României la Agenţia Europeanã de Mediu

1. Contribuţia financiarã care va fi vãrsatã de România în bugetul Uniunii Europene, în vederea participãrii la Agenţia Europeanã de Mediu, va fi:
● în anul 1 - 374.000 euro;
● în anul 2 - 472.000 euro;
● în anul 3 - 571.000 euro.
Începând cu al patrulea an România trebuie sa suporte integral costul contribuţiei sale financiare, adicã 571.000 euro.
2. Pentru prima perioada de 3 ani România poate folosi parţial asistenta Comunitãţii pentru a plati contribuţia cãtre Agenţia Europeanã de Mediu, cu o contribuţie PHARE maxima de 75% în anul 1, de 60% în anul 2 şi de 50% în anul 3. Fãcând obiectul unei proceduri separate de programare PHARE, fondurile PHARE solicitate vor fi transferate României în baza unui memorandum de finanţare separat.
Restul contribuţiei va fi suportat de România. Începând cu al patrulea an costul total al participãrii la Agenţie este suportat integral de România.
3. Contribuţia României va fi gestionata în conformitate cu reglementãrile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.
Costul deplasarilor şi costurile de subzistenta, suportate de reprezentanţii şi experţii romani în scopul participãrii la activitãţi ale Agenţiei Europene de Mediu sau la reuniuni privind aplicarea programului de lucru al Agenţiei, sunt rambursate de Agenţia Europeanã de Mediu în baza şi în conformitate cu procedurile aplicate în prezent pentru statele membre ale Uniunii Europene.
4. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord şi la începutul fiecãrui an urmãtor Comisia va transmite României o solicitare de fonduri corespunzand contribuţiei acesteia la Agenţia Europeanã de Mediu, conform prevederilor prezentului acord. Pentru primul an calendaristic al participãrii sale România va plati o contribuţie calculatã de la data participãrii pana la sfârşitul anului în sistem pro rata. Pentru urmãtorii ani contribuţia va fi plãtitã în conformitate cu prevederile prezentului acord.
5. Contribuţia este exprimatã în euro şi este plãtitã într-un cont bancar în euro al Comisiei Europene.
6. România îşi va plati contribuţia conform solicitãrii de fonduri:
- pentru partea sa, pana la data de 1 mai, în cazul în care Comisia trimite solicitarea de fonduri înainte de 1 aprilie, sau cel târziu în 30 de zile de la transmiterea solicitãrii de fonduri;
- pentru partea suportatã din fonduri PHARE, pana la data de 1 mai, dacã sumele corespunzãtoare au fost trimise României pana la acea data, sau cel târziu în 30 de zile dupã ce aceste fonduri au fost transmise României.
7. Orice întârziere a plãţii contribuţiei determina plata unei dobânzi de cãtre România, calculatã pentru suma neachitata la termenul stabilit. Rata dobânzii corespunde ratei aplicate de Banca Centrala Europeanã la termenul stabilit, pentru operaţiuni în euro, plus 1,5%.

ANEXA 2

PROTOCOL
privind privilegiile şi imunitãţile Comunitãţilor Europene

Inaltele pãrţi contractante,
considerând ca, potrivit art. 28 din Tratatul de instituire a Consiliului Unic şi a Comisiei Unice a Comunitãţilor Europene, aceste Comunitãţi şi Banca Europeanã de Investiţii se bucura pe teritoriile statelor membre de privilegiile şi imunitãţile necesare pentru a-şi duce la îndeplinire sarcinile,
convin asupra urmãtoarelor prevederi care sunt anexate la tratatul menţionat.

CAP. 1
Proprietate, fonduri, active şi operaţiuni ale Comunitãţilor Europene
ART. 1
Sediile şi clãdirile Comunitãţilor sunt inviolabile şi vor fi exceptate de la perchezitie, rechiziţie, confiscare sau expropriere. Proprietatea şi activele Comunitãţilor nu fac obiectul nici unei forme de constrângere administrativã sau judiciarã, în afarã cazului în care acest lucru a fost autorizat de Curtea de Justiţie.
ART. 2
Arhivele Comunitãţilor sunt inviolabile.
ART. 3
Comunitatile, activele, veniturile şi alte proprietãţi ale acestora sunt scutite de orice impozit direct.
Guvernele statelor membre iau, oricând acest lucru este posibil, mãsurile necesare pentru a remite sau a rambursa sumele reprezentând taxe indirecte ori de vânzare incluse în preţul proprietãţilor mobile sau imobile, atunci când Comunitatile fac, pentru uzul lor oficial, achiziţii substanţiale în al cãror preţ sunt incluse asemenea taxe. Aceste prevederi nu se aplica însã în cazul în care ar putea avea ca efect perturbarea concurentei în cadrul Comunitãţilor.
Nu se acorda nici o scutire de taxe sau impozite pentru ceea ce constituie simple cheltuieli pentru servicii de utilitate publica.
ART. 4
Comunitatile sunt scutite de orice taxe vamale, interdicţii şi restrictii la import şi la export cu privire la articolele destinate folosinţei lor oficiale: articolele astfel importate nu sunt lãsate, în schimbul unei sume de bani sau nu, pe teritoriul tarii în care au fost importate decât în condiţiile agreate de guvernul tarii respective.
Comunitatile sunt, de asemenea, scutite de orice taxe vamale şi de orice prohibiţii şi restrictii la importul şi exportul publicaţiilor lor.
ART. 5
Comunitatea Europeanã a Carbunelui şi Otelului poate sa detina valuta de orice fel şi sa efectueze operaţiuni în conturi în valuta de orice fel.

CAP. 2
Comunicãri şi libera circulaţie
ART. 6
Pentru comunicãrile lor oficiale şi transmiterea tuturor documentelor care le aparţin instituţiile Comunitãţilor beneficiazã pe teritoriul fiecãrui stat membru de tratamentul acordat de statul respectiv misiunilor diplomatice.
Corespondenta oficialã şi alte comunicãri oficiale ale instituţiilor Comunitãţilor nu sunt cenzurate.
ART. 7
1. Preşedinţii instituţiilor aparţinând Comunitãţilor pot elibera membrilor sau funcţionarilor din cadrul acestor instituţii permise de libera circulaţie, într-o forma prescrisã de Consiliu, pe care autoritãţile statelor membre le vor recunoaşte ca documente de cãlãtorie valabile. Aceste permise de libera circulaţie sunt eliberate, pentru oficiali şi alţi funcţionari, în condiţiile prevãzute în regulamentele de personal cu privire la oficiali şi în condiţiile de angajare a altor funcţionari ai Comunitãţilor.
Comisia poate încheia înţelegeri pentru ca permisele de libera trecere sa fie recunoscute ca documente de cãlãtorie valabile pe teritoriul terţilor.
2. Prevederile art. 6 din Protocolul privind privilegiile şi imunitãţile Comunitãţii Europene a Carbunelui şi Otelului rãmân totuşi aplicabile pentru membrii şi functionarii instituţiilor care, la data intrãrii în vigoare a tratatului menţionat, se afla în posesia permiselor de libera trecere specificate în articolul menţionat, pana când vor fi aplicate prevederile alin. 1 al prezentului articol.

CAP. 3
Membrii Parlamentului European
ART. 8
Nici o restrictie de ordin administrativ sau de alta natura nu poate fi impusa liberei circulatii a membrilor Parlamentului European care se deplaseaza sau se înapoiazã de la locul întrunirii Parlamentului European.
În privinta procedurilor vamale şi a controlului schimburilor valutare membrilor Parlamentului European li se acorda:
a) de cãtre guvernul propriu aceleaşi înlesniri ca şi cele acordate inaltilor oficiali care se deplaseaza în strãinãtate în misiune oficialã temporarã;
b) de cãtre guvernele celorlalte state membre aceleaşi înlesniri ca şi cele acordate reprezentanţilor guvernelor strãine aflaţi în misiune oficialã temporarã.
ART. 9
Membrii Parlamentului European nu pot fi subiectul nici unei forme de ancheta, detenţie sau al altor proceduri legale pentru opiniile ori voturile exprimate în exercitarea funcţiilor lor.
ART. 10
Pe durata sesiunilor Parlamentului European membrii acestuia beneficiazã:
a) pe teritoriul statului lor de imunitãţile acordate membrilor parlamentului tarii lor;
b) pe teritoriul oricãrui alt stat membru de imunitate fata de orice mãsura de detenţie şi alte proceduri legale.
Imunitatea se aplica, de asemenea, membrilor Parlamentului European atunci când aceştia se deplaseaza sau se înapoiazã de la locul de întrunire a Parlamentului European.
Imunitatea nu poate fi invocatã în cazul în care un membru al Parlamentului European este surprins în flagrant delict şi nici nu poate impiedica Parlamentul European sa îşi exercite dreptul de a ridica imunitatea unuia dintre membrii sãi.

CAP. 4
Reprezentanţii statelor membre, care iau parte la activitãţile desfãşurate de instituţiile Comunitãţilor Europene
ART. 11
Reprezentanţii statelor membre, care iau parte la activitãţile desfãşurate de instituţii ale Comunitãţilor, consilierii lor şi experţii în probleme tehnice se bucura, pe durata exercitãrii funcţiilor lor şi în decursul cãlãtoriilor lor cãtre sau de la locul reuniunii, de privilegiile, imunitãţile şi facilitãţile uzuale.
Prezentul articol se aplica, de asemenea, membrilor organismelor consultative ale Comunitãţilor.

CAP. 5
Oficiali şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor Europene
ART. 12
Pe teritoriul fiecãrui stat membru şi indiferent de naţionalitatea lor, oficialii şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor:
a) sunt supuşi prevederilor tratatelor privind, pe de o parte, regulile cu privire la responsabilitatea oficialilor şi a altor funcţionari fata de Comunitãţi şi, pe de alta parte, jurisdicţiei Curţii în dispute între Comunitãţi şi oficialii lor sau alţi funcţionari şi se bucura de imunitate de jurisdicţie pentru actele îndeplinite în calitatea lor oficialã, inclusiv cuvintele spuse sau scrise. Ei continua sa beneficieze de aceasta imunitate şi dupã încheierea misiunii oficiale;
b) nu sunt supuşi nici ei, nici sotiile lor şi nici membrii familiei aflaţi în întreţinerea lor restrictiilor privind imigrarea sau formalitãţilor de înregistrare a strãinilor;
c) în privinta operaţiunilor valutare şi a reglementãrilor de schimb valutar, beneficiazã de aceleaşi înlesniri acordate uzual oficialilor organizaţiilor internaţionale;
d) au dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul şi efectele lor, în momentul luãrii în primire a postului în ţara respectiva, şi de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, la terminarea îndatoririlor în acea ţara, ambele operaţiuni fiind supuse condiţiilor pe care le considera necesare guvernul tarii în care îşi exercita acest drept;
e) au dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, un automobil pentru uz personal, achiziţionat fie din ţara în care au fost rezidenţi anterior, fie din ţara ai carei cetãţeni sunt, conform reglementãrilor care guverneazã piata interna din acea ţara, şi de a-l reexporta, cu scutire de taxe vamale, ambele operaţiuni fiind supuse condiţiilor pe care le considera necesare guvernul tarii respective.
ART. 13
Oficialii şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor au obligaţia de a plati un impozit în beneficiul Comunitãţilor pe salariile, indemnizaţiile şi remuneraţiile care le sunt plãtite de Comunitãţi, conform condiţiilor şi procedurilor stabilite de Consiliu, în baza propunerii formulate de Comisie.
Ei sunt exceptaţi de la plata impozitelor naţionale pe salarii, indemnizaţii şi remuneraţii plãtite de Comunitãţi.
ART. 14
În cazul aplicãrii impozitului pe venit, a altor taxe sociale şi al aplicãrii convenţiilor privind evitarea dublei impuneri, încheiate între statele membre ale Comunitãţilor, pentru oficiali şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor, care, numai din ratiuni de exercitare a funcţiilor lor în serviciul Comunitãţilor, îşi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru, altul decât ţara lor de domiciliu, în care sunt impozitati, la intrarea în serviciul Comunitãţilor se va considera atât în ţara de resedinta, cat şi în ţara lor de domiciliu, în care sunt impozitati, ca aceştia şi-au menţinut domiciliul în aceasta din urma ţara, dacã respectiva ţara este membra a Comunitãţilor.
Prevederea se aplica, de asemenea, unei sotii, dacã aceasta nu este angajata separat în alta activitate aducatoare de câştig, şi copiilor aflaţi în întreţinerea şi grija persoanelor menţionate în prezentul articol.
Proprietãţile mobile aparţinând persoanelor menţionate la alineatul precedent şi aflate pe teritoriul tarii în care acestea sunt rezidente sunt exceptate de la îndatoririle referitoare la deces din ţara respectiva; pentru evaluarea unor asemenea îndatoriri aceste proprietãţi sunt considerate ca fiind valabile în ţara de domiciliu, în care sunt impozitate acele persoane, fãcând obiectul drepturilor ţãrilor terţe şi al posibilei aplicari a prevederilor convenţiilor internaţionale cu privire la dubla impunere.
Orice domiciliu obţinut numai din ratiuni de exercitare a funcţiilor lor în serviciul altor organizaţii internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea prevederilor prezentului articol.
ART. 15
Consiliul, actionand în unanimitate la propunerea Comisiei, elaboreazã un plan al beneficiilor de securitate socialã pentru oficiali şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor.
ART. 16
Consiliul, actionand la propunerea Comisiei şi dupã consultarea celorlalte instituţii interesate, stabileşte categoriile de oficiali şi alţi funcţionari ai Comunitãţilor, cãrora li se aplica, în totalitate sau parţial, prevederile art. 12, art. 13 alin. 2 şi ale art. 14.
Numele, gradele şi adresele oficialilor şi ale altor funcţionari care fac parte din aceste categorii sunt comunicate periodic guvernelor statelor membre.

CAP. 6
Privilegiile şi imunitãţile misiunilor ţãrilor terţe, acreditate pe lângã Comunitatile Europene
ART. 17
Statul membru pe al cãrui teritoriu îşi au sediul Comunitatile acorda imunitãţile şi privilegiile diplomatice uzuale misiunilor aparţinând ţãrilor terţe, acreditate pe lângã Comunitãţi.

CAP. 7
Dispoziţii generale
ART. 18
Privilegiile, imunitãţile şi facilitãţile sunt acordate oficialilor şi altor funcţionari ai Comunitãţilor exclusiv în interesul Comunitãţilor.
Fiecãrei instituţii a Comunitãţilor i se cere sa ridice imunitatea acordatã unui oficial sau unui alt funcţionar dacã instituţia considera ca ridicarea acelei imunitãţi nu este contrarã intereselor Comunitãţilor.
ART. 19
În sensul aplicãrii prezentului protocol instituţiile Comunitãţilor coopereazã cu autoritãţile responsabile ale statelor membre interesate.
ART. 20
Prevederile art. 12, 13, 14, 15 şi 18 se aplica membrilor Comisiei.
ART. 21
Prevederile art. 12, 13, 14, 15 şi 18 se aplica judecãtorilor, avocaţilor generali, grefierilor şi raportorilor asistenţi ai Curţii de Justiţie, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor art. 3 din Protocoalele privind statutul Curţii de Justiţie, care se referã la imunitatea judecãtorilor şi avocaţilor generali fata de procedurile legale.
ART. 22
Prezentul protocol se aplica, de asemenea, Bãncii Europene de Investiţii, membrilor organismelor sale, personalului sau şi reprezentanţilor statelor membre care iau parte la activitãţile sale, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor Protocolului privind statutul bãncii.
Banca Europeanã de Investiţii este, de asemenea, exceptatã de la orice forma de impozitare sau impunere de aceeaşi natura, ocazionatã de vreo creştere a capitalului sau, precum şi de la diferitele formalitãţi care pot avea legatura cu aceasta în statul în care banca îşi are sediul. Similar dizolvarea sau lichidarea acesteia nu trebuie sa determine nici o impunere. În sfârşit, activitãţile bãncii şi ale organismelor sale, desfãşurate conform statutului acesteia, nu fac obiectul vreunei taxe de circulaţie.
ART. 23*)
Prezentul protocol se aplica, de asemenea, Bãncii Centrale Europene, membrilor organismelor sale şi personalului sau, fãrã a aduce atingere dispoziţiilor Protocolului privind Statutul sistemului european al bãncilor centrale şi al Bãncii Centrale Europene.
Banca Centrala Europeanã este, de asemenea, exceptatã de la orice forma de impozitare sau impunere de aceeaşi natura, ocazionatã de vreo creştere a capitalului sau, precum şi de la diferitele formalitãţi care pot avea legatura cu aceasta în statul în care banca îşi are sediul. Activitãţile bãncii şi ale organismelor sale, desfãşurate conform Statutului sistemului european al bãncilor centrale şi al Bãncii Centrale Europene, nu fac obiectul vreunei taxe de circulaţie.
Dispoziţiile menţionate se aplica, de asemenea, Institutului Monetar European. Dizolvarea sau lichidarea acestuia nu trebuie sa determine nici o impunere.
Drept mãrturie a celor de mai sus, subsemnaţii plenipotentiari semneazã prezentul protocol.
Încheiat la Bruxelles la 8 aprilie 1965.
-----------------
*) Articol introdus de art. 9 alin. (5) din Tratatul de la Amsterdam.

Paul Henri Spk
Kurt SchmScker
Maurice Couve de Murville

Amintore Fanfani
Pierre Werner
J.M.A.H. Luns
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016