Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 9 decembrie 1958  intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Arabe Unite, relativ la transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 9 decembrie 1958 intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Republicii Arabe Unite, relativ la transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: COLECTIA H.C.M. nr. 54 din 17 decembrie 1958

Guvernul Republicii Populare Romane şi Guvernul Republicii Arabe Unite (numite mai jos Pãrţile Contractante) dorind sa reglementeze relaţiile reciproce în domeniul aviaţiei civile şi sa incurajeze dezvoltarea transporturilor aeriene între cele doua tari,
au convenit asupra dispoziţiilor urmãtoare:

ART. 1
1. Pentru aplicarea prezentului Acord şi a anexei sale, expresiile menţionate mai jos au semnificatiile urmãtoare:
a) "Autoritatea aeronautica".
- în ceea ce priveşte Republica Populara Romana, "Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor" sau orice organ autorizat a îndeplini funcţiile actualmente de resortul acestui minister;
- în ceea ce priveşte Republica Arabã Unita, Departamentul Aviaţiei Civile sau orice alt organ autorizat a îndeplini funcţiile actualmente de resortul acestui departament;
b) "Întreprindere desemnatã", orice întreprindere de transporturi aeriene pe care autoritatea aeronautica a uneia din Pãrţile Contractante a desemnat-o în scris autoritãţii aeronautice a celeilalte Pãrţi Contractante, pentru a exploata serviciile convenite;
c) "Servicii convenite", serviciile aeriene regulate acceptate de întreprinderile desemnate şi aprobate de autoritãţile aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante;
d) "Rute specificate", rutele aeriene specificate în anexa prezentului acord.
2. Anexa la prezentul Acord va fi consideratã ca fãcînd parte integrantã din Acord şi, sub rerzerva unor stipulaţiuni contrarii, orice referire la Acord vizeazã în egala mãsura şi zisa Anexa.
ART. 2
Cele doua Pãrţi Contractante îşi acorda reciproc drepturile specificate în prezentul Acord, pentru stabilirea şi exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate.
ART. 3
Serviciile convenite vor putea fi stabilite îndatã ce:
a) Partea Contractantã cãreia i-au fost acordate drepturile indicate la art. II, va desemna în acest scop o întreprindere de transporturi aeriene şi îndatã ce Partea Contractantã care acorda aceste drepturi, va elibera zisei întreprinderi cuvenitã autoritatie de exploatare;
b) sub rezerva stipulatiunilor expuse în paragraful "d" al prezentului articol, fiecare Parte Contractantã va trebui sa elibereze, fãrã intirziere nejustificatã, autorizaţia de exploatare necesarã întreprinderii desemnatã de cealaltã Parte Contractantã;
c) autoritatea aeronautica a uneia din Pãrţile Contractante va putea, înainte de a autoriza întreprinderea desemnatã de cealaltã Parte Contractantã, sa deschidã serviciile convenite, sa ceara acestei întreprinderi sa dovedeascã ca este în mãsura sa satisfacã condiţiile prescrise de dispoziţiile legilor şi regulamentelor aplicate în mod normal în exploatarea serviciilor aeriene internaţionale;
d) fiecare Parte Contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza autorizaţia de exploatare întreprinderii desemnatã de cealaltã Parte Contractantã, sau de a o revoca, atunci cînd ea nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii, precum şi controlul efectiv al acestei întreprinderi, aparţin celeilalte Pãrţi Contractante sau unor persoane fizice sau juridice a acestei Pãrţi Contractante, sau atunci cînd întreprinderea nu se conformeazã legilor şi regulamentelor indicate de art. XII. În afarã de cazul cînd revocarea autorizaţiei este indispensabila pentru a evita noi infracţiuni, acest drept nu se va exercita decît dupã o consultare cu cealalata Parte Contractantã.
ART. 4
Pentru exploatarea serviciilor convenite, fiecare Parte Contractantã acorda întreprinderii desemnatã de cealaltã Parte Contractantã, sub rezerva art. V şi VI, dreptul de a imbarca şi debarca pe teritoriul sau şi la escalele comerciale specificate în anexa, traficul internaţional cu destinaţia sau cu provenienta de pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante şi pe acela al unor terţe tari, cu excluderea totuşi a oricãrui drept de cabotaj pe teritoriul menţionat.
ART. 5
1. Un tratament just şi echitabil va fi asigurat întreprinderii desemnate de fiecare Parte Contractantã pentru exploatarea serviciilor convenite.
2. Serviciile convenite de fiecare Parte Contractantã vor avea ca obiect primordial sa ofere o capacitate de transport adaptatã nevoilor normale şi previzibile în mod raţional ale traficului aerian între teritoriul Partii Contractante care a desemnat întreprinderea de exploatare şi între ţãrile de ultima destinaţie a traficului.
3. Capacitatea de transport oferitã de fiecare din întreprinderile desemnate, pe rutele specificate, va fi fixatã prin înţelegere directa între întreprinderile desemnate şi supusã aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante.
ART. 6
Drepturile acordate nu pot fi exercitate abuziv de întreprinderea desemnatã de una din Pãrţile Contractante, în detrimentul sau dezavantajul oricãrei întreprinderi de transport aerian a celeilalte Pãrţi Contractante care efectueazã transporturi regulate pe aceiaşi ruta, în întregime sau în parte.
ART. 7
Taxele şi celelalte drepturi pentru utilizarea aeroporturilor, a instalaţiilor lor şi a echipamentului tehnic pe teritoriul uneia din Pãrţile Contractante vor fi percepute conform cuantumului şi tarifelor stabilite în mod uniform prin legile şi regulamentele acestei Pãrţi Contractante.
ART. 8
1. Aeronavele care efectueazã zboruri conform articolului II al prezentului Acord, precum şi carburanţii, lubrefiantii, piesele de schimb, echipamentul normal şi proviziile care se gãsesc la bordul acestor aeronave, vor fi scutite, la sosirea lor pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, precum şi la plecarea lor de pe acest teritoriu, de taxele de intrare şi ieşire, de cheltuielile de inspecţie şi de alte drepturi şi taxe, chiar dacã materialul menţionat mai sus este întrebuinţat sau consumat în timpul zborului deasupra zisului teritoriu, cu excepţia, totuşi, a cazurilor în care pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante ar fi transferat unor terţi.
2. Carburanţi şi lubrefiantii luati la bordul aeronavelor întreprinderii desemnate de una din Pãrţile Contractante, vor fi scutiţi de taxele de vama, de taxele de inspecţie sau alte drepturi şi taxe naţionale şi locale, impuse de cealaltã Parte Contractantã, chiar dacã aceste aprovizionari sînt consumate în parte între doua puncte situate pe teritoriul Partii Contractante care acorda scutirea şi aceasta de acord cu regulamentele vamale în vigoare pe teritoriul acestei din urma Pãrţi Contractante.
3. Piesele de schimb, carburanţii şi lubrefiantii necesari pentru executarea şi securitatea zborurilor efectuate în conformitate cu articolul II din prezentul Acord, precum şi uneltele destinate a completa utilajul aeronavei, vor fi scutite, la importarea lor pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, precum şi la exportarea lor de pe acest teritoriu, de taxele de intrare şi ieşire şi de alte drepturi şi taxe fãrã ca ele sa poatã fi transferate pe acest teritoriu unor terţi. Carburanţii, lubrefiantii şi piesele de schimb vor putea fi depozitate pe aerodromurile deservite de fiecare dintre întreprinderile desemnate în scopul de a se asigura zborurile prevãzute în articolul II din prezentul Acord.
4. Obiectele menţionate mai sus şi care se gãsesc pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, vor fi supuse controlului vamal.
ART. 9
Tarifele care vor fi aplicate de cãtre întreprinderile desemnate, trebuie sa fie stablite de comun acord în ceea ce priveşte tronsoanele rutelor specificate, care ar fi exploatate împreunã de întreprinderile celor doua Pãrţi Contractante. În mãsura posibilului, acest acord va fi încheiat în conformitate cu procedura de fixare a tarifelor stabilite de cãtre Asociaţia Transporturilor Aerian Internaţional (IATA). Tarifele stabilite în acest mod vor trebui sa fie supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante.
ART. 10
În timpul zborului deasupra teritoriului celeilalte Pãrţi Contractante, aeronavele întreprinderilor desemnate vor trebui sa poarte mãrcile de naţionalitate şi de înmatriculare ale ţãrilor lor, stabilite pentru navigaţia aerianã internationala şi sa fie prevãzute cu certificate de înmatriculare, cu certificate de navigabilitate şi cu o licenta a statiei de radio a aeronavei. În plus, organele competente ale fiecãrei Pãrţi Contractante vor stabili documentele de bord suplimentare cu care vor trebui sa fie prevãzute aeronavele lor afectate traficului internaţional şi vor incunostiinta despre aceasta organele competente ale celeilalte Pãrţi Contractante. Comandantii de aeronave şi ceilalţi membri ai echipajului trebuie sa poarte asupra lor brevetele de aptitudini şi licentele prescrise.
ART. 11
Pentru exploatarea serviciilor convenite, fiecare Parte Contractantã va recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudini şi licentele, precum şi certificatele de navigabilitate eliberate sau validate de una din Pãrţile Contractante.
ART. 12
1. Legile şi regulamentele fiecãrei Pãrţi Contractante, privitoare la intrarea, şederea şi ieşirea de pe teritoriul sau, în ceea ce priveşte aeronavele întrebuinţate în navigaţia aerianã internationala, sau relative la exploatarea, navigaţia şi la comportarea acestor aeronave atunci cînd se gãsesc pe teritoriul ei, se vor aplica în mod egal aeronavelor întreprinderii desemnate de cãtre cealaltã Parte Contractantã.
2. Pasagerii, echipajele şi expeditorii de mãrfuri vor fi obligaţi sa se conforme, fie personal, fie prin intermediul unui terţ care lucreazã în numele şi în contul lor, legilor şi regulamentelor care dirijeaza pe teritoriul fiecãrei Pãrţi Contractante, intrarea, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor şi mãrfurilor. Cele ce preced se aplica în special prescripţiilor ce se referã la import şi export, la imigrare, la vama şi la mãsuri sanitare.
ART. 13
În caz de aterizare forţatã, de avarie sau de catastrofa survenitã unei aeronave a uneia din Pãrţile Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, Partea pe al carei teritoriu s-a produs accidentul susmentionat va înştiinţa imediat cealaltã Parte Contractantã, va lua mãsurile necesare în vederea unei anchete asupra cauzelor accidentului şi, la cererea celeilalte Pãrţi Contractante, va acorda reprezentanţilor acestei Pãrţi libera intrare pe teritoriul sau pentru a asista, în calitate de observatori, la ancheta asupra accidentului. Ea va lua, de asemenea, mãsuri imediate pentru a da asistenta echipajului şi pasagerilor victime ale acestui accident şi a asigura protecţia curierului, bagajelor şi mãrfurilor care se gãsesc la bordul acestei aeronave. Partea care conduce ancheta va comunica rezultatul celeilalte Pãrţi Contractante şi, dacã cealaltã Parte Contractantã doreşte, îi va remite întregul dosar al anchetei.
ART. 14
Întreprinderile desemnate vor avea dreptul sa menţinã pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante personalul tehnic şi comercial necesar pentru exploatarea serviciilor cuvenite. Ele vor conveni asupra numãrului de persoane care urmeazã a fi întrebuinţate în acest scop.
ART. 15
1. Fiecare Parte Contractantã va putea în orice moment sa propunã celeilalte Pãrţi Contractante pe cale diplomaticã, orice modificare pe care o crede de dorit a fi adusã acestui Acord, discutiile între autoritãţile aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante în privinta modificãrii propuse trebuind sa înceapã într-un termen de 60 zile socotite de la data cererii fãcute de una din Pãrţile Contractante. Dacã autoritãţile suscitate se înţeleg asupra modificãrii ce trebuie adusã prezentului Acord, aceasta modificare va intra în vigoare dupã ce fiecare din Pãrţile Contractante va notifica celeilalte Pãrţi Contractante ratificarea sau aprobarea acestor modificãri potrivit regulelor sale constituţionale.
2. Dacã una din Pãrţile Contractante considera necesar sa modifice vreuna din clauzele anexei prezentului Acord, ea va putea sa înceapã negocieri directe cu autoritatea aeronautica a celeilalte Pãrţi Contractante. Negocierile vor trebui sa aibe loc într-un termen de 60 zile începînd din ziua cererii. Orice modificare convenitã între suszisele autoritãţi va intra în vigoare dupã confirmarea ei printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
ART. 16
Într-un spirit de strinsa colaborare, autoritãţile aeronautice ale Pãrţilor Contractante se vor consulta din timp în timp în scopul de a se asigura de aplicarea principiilor stabilite în prezentul Acord şi de executarea lor satisfãcãtoare.
ART. 17
Autoritãţile aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante se vor strãdui sa rezolve orice eventual diferend relativ la interpretarea şi aplicarea prezentului Acord şi a anexei sale, pe cale de negocieri directe sau, în caz de nereusita a acestor negocieri, într-un termen de 60 zile pe cale diplomaticã.
ART. 18
1. Fiecare din cele doua Pãrţi Contractante va cere întreprinderilor desemnate sa furnizeze autoritãţilor aeronautice ale celeilalte Pãrţi Contractante, din timp şi cît mai curînd posibil, proiectele orariilor sale, ale tarifelor şi alte informaţii privind exploatarea serviciilor convenite.
2. Fiecare din cele doua Pãrţi Contractante va cere întreprinderilor desemnate sa procure regulat autoritãţilor aeronautice ale celeilalte Pãrţi Contractante, statisticile de trafic ale serviciilor convenite.
ART. 19
Dispoziţiile prezentului Acord vor fi puse provizoriu în aplicare la data semnãrii sale.
Acordul va intra în vigoare definitiv în ziua în care Pãrţile Contractante îşi vor comunica, printr-un schimb de note, îndeplinirea din partea fiecãreia din ele a formalitãţilor de ratificare sau aprobare potrivit regulelor lor constituţionale.
Prezentul Acord va putea fi denunţat de fiecare Parte Contractantã şi va lua sfîrşit 12 luni dupã data primirii de cãtre cealaltã Parte Contractantã a notificãrii acestei denuntari, afarã numai dacã aceasta denunţare nu va fi retrasã, de comun acord, înainte de expirarea acestui termen.
Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în acest scop în modul cuvenit, au semnat prezentul Acord.
Fãcut la Cairo, la 14 august 1958, în dublu exemplar în limbile romina, arabã şi franceza, fiecare din texte avînd valabilitate egala.

ANEXA 1

A.
1. Întreprinderea desemnatã de cãtre Guvernul Republicii Populare Romane va avea dreptul sa exploateze serviciile aeriene pe rutele specificate mai jos:
- Bucureşti-Cairo şi vice-versa, prin puncte intermediare şi cãtre puncte situate mai departe care, în ambele cazuri, vor fi fixate ulterior de comun acord între autoritãţile aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante.
2. Întreprinderea desemnatã de Guvernul Republicii Arabe Unite va avea dreptul sa exploateze serviciile aeriene pe rutele specificate mai jos:
- Cairo-Bucureşti şi vice-versa, prin puncte intermediare şi cãtre puncte situate mai departe care, în ambele cazuri, vor fi fixate ulterior de comun acord între autoritãţile aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante.
B.
Întreprinderile desemnate de cãtre cele doua Pãrţi Contractante vor putea, în cursul oricãrui zbor sau al tuturor zborurilor, sa omita a face escala într-un punct oarecare de pe rutele specificate, cu condiţia ca serviciile convenite sa înceapã într-un punct situat pe teritoriul Partii Contractante care a desemnat întreprinderea.
Totuşi, întreprinderea desemnatã de cãtre una din Pãrţile Contractante va considera ca obiectiv de baza satisfacerea necesitãţilor de trafic ale celeilalte Pãrţi Contractante pe rutele specificate.
C.
Zborurile speciale efectuate de întreprinderile desemnate vor face obiectul unei autorizaţii speciale.
În cazul cînd întreprinderea desemnatã de cãtre fiecare Parte Contractantã nu asigura serviciile traficului sau propriu cu ajutorul propriilor sale birouri şi a propriului sau personal pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, aceasta din urma va putea cere sa se încredinţeze astfel de servicii ca rezervarea, asistenta şi serviciile la sol, unui organ aprobat de cãtre Autoritatea Aeronautica şi avînd naţionalitatea acestei din urma Pãrţi Contractante.
────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016