Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 7 septembrie 1993  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 7 septembrie 1993 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 14 decembrie 2001
Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, denumite în continuare pãrţi contractante,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionatã în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriul României şi, respectiv, teritoriul Republicii Indonezia,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicãrii prezentului acord, în afarã de cazul în care din context rezulta altfel, expresia:
a) convenţie înseamnã convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexa adoptatã în baza art. 90 din convenţie şi orice amendament la anexe sau la convenţie, în baza art. 90 şi 94 din aceasta, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele pãrţi contractante;
b) autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul României, Ministerul Transporturilor - Departamentul aviaţiei civile şi, în cazul Republicii Indonezia, ministrul comunicaţiilor sau, în ambele cazuri, orice alta persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de autoritãţile menţionate;
c) companie aerianã desemnatã înseamnã o companie aerianã care a fost desemnatã şi autorizata în conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul acord;
d) teritoriu înseamnã, în cazul României, teritoriul României, astfel cum este definit de legile sale şi, în cazul Indoneziei, teritoriul Republicii Indonezia, astfel cum este definit de legile sale, precum şi zonele adiacente asupra cãrora Republica Indonezia are suveranitate, drepturi de suveranitate sau jurisdicţie, în conformitate cu dreptul internaţional;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aerianã şi escala necomercialã au intelesurile care le-au fost respectiv atribuite în art. 96 din convenţie;
f) capacitate, în ceea ce priveşte o aeronava, înseamnã incarcatura comercialã a acelei aeronave, disponibilã pe o ruta sau pe o porţiune de ruta;
g) transport de trafic înseamnã transportul de pasageri, de marfa şi posta, în mod combinat sau separat;
h) tarif înseamnã preţul sau sumele de plata pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cãrora se aplica aceste preţuri sau sume de plata, inclusiv preţurile sau sumele de plata şi condiţiile pentru serviciile de agenţie sau alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi condiţiilor pentru transportul poştei;
i) rute specificate înseamnã rutele stabilite sau care urmeazã sa fie stabilite în anexa la acest acord;
j) servicii convenite înseamnã serviciile aeriene internaţionale care pot fi exploatate, în conformitate cu prevederile acestui acord, pe rutele specificate;
k) acord înseamnã prezentul acord sau astfel cum a fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord; şi
l) anexa înseamnã anexa la prezentul acord sau astfel cum a fost amendata în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa formeazã parte integrantã a acestui acord şi toate referintele la acord vor include referiri la anexa, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres.
2. Titlurile inserate la începutul fiecãrui articol din prezentul acord au scop de referinta şi facilitare şi sub nici o forma nu vor incerca sa defineascã, sa limiteze sau sa descrie scopul ori intenţia acestui acord.
ART. 2
Acordarea drepturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în acest acord, în scopul infiintarii şi exploatãrii serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord.
2. Sub rezerva prevederilor acestui acord, compania aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã va beneficia, în timp ce exploateazã serviciile convenite pe rutele specificate, de urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante; şi
c) de a imbarca şi a debarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în punctele specificate în anexa la acest acord, pasageri, marfa şi posta în trafic internaţional, în mod combinat sau separat.
3. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va putea fi consideratã în sensul de a conferi companiei aeriene desemnate de o parte contractantã dreptul de a imbarca, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pasageri, marfa şi posta, transportate contra plata sau în baza unui contract de închiriere şi cu destinaţia cãtre un alt punct de pe teritoriul acestei celeilalte pãrţi contractante (cabotaj).
ART. 3
Desemnarea companiilor aeriene
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze o companie aerianã în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.
2. La primirea acestei desemnari autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante va acorda fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare corespunzãtoare.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate cere companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa îi facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi de reglementãrile aplicate, în mod normal şi rezonabil de aceasta autoritate, la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa refuze sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau sa impunã acele condiţii pe care le considera necesare în exercitarea de cãtre compania aerianã desemnatã a drepturilor specificate la art. 2 din acest acord, în oricare caz în care partea contractantã menţionatã nu este convinsa ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãţenilor sãi.
5. Compania aerianã desemnatã şi autorizata în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia reglementãrii capacitãţii în conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul acord, aprobãrii orarului în conformitate cu prevederile art. 7 din prezentul acord, iar tarifele, stabilite în conformitate cu prevederile art. 8 din prezentul acord, sa fie în vigoare în ceea ce priveşte serviciile convenite.
6. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa retragã, printr-o notificare scrisã adresatã celeilalte pãrţi contractante, desemnarea oricãrei astfel de companii aeriene şi sa desemneze o alta companie aerianã. Aceasta înlocuire va constitui obiectul unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Compania aerianã nou-desemnatã va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusã aceloraşi obligaţii ca şi compania aerianã pe care o înlocuieşte.
ART. 4
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce o autorizaţie de exploatare sau sa suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord de cãtre compania aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã sau de a impune acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi:
a) în orice caz în care nu este convinsa ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãţenilor acelei pãrţi contractante; sau
b) în cazul în care compania aerianã nu reuşeşte sa se conformeze legilor şi reglementãrilor partii contractante care acorda acele drepturi; sau
c) în cazul în care prima parte contractantã considera ca compania aerianã nu reuşeşte, în alte privinte, sa se conformeze prevederilor prezentului acord.
2. În afarã de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al acestui articol este vitala pentru a se evita noi abateri de la legi şi reglementãri, acest drept va fi exercitat de fiecare parte contractantã numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în conformitate cu prevederile art. 16 din prezentul acord.
ART. 5
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite
1. Companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite, pe rutele specificate.
2. În exploatarea serviciilor convenite compania aerianã desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante, pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Pe orice ruta specificatã capacitatea asigurata de compania aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante împreunã cu capacitatea asigurata de compania aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã vor fi menţinute într-o corelatie rezonabila cu cerinţele publicului în privinta transportului aerian pe acea ruta.
4. Serviciile convenite efectuate de compania aerianã desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacitãţi adecvate pentru a rãspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul de trafic spre şi dinspre teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
5. Dreptul acordat companiilor aeriene desemnate de a transporta traficul între punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, şi punctele situate în tari terţe va fi exercitat în conformitate cu principiile generale potrivit cãrora capacitatea trebuie sa fie adaptatã:
a) cerinţelor de trafic spre şi dinspre teritoriul partii contractante care a desemnat compania aerianã;
b) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, dupã ce s-a ţinut seama de serviciile aeriene locale şi regionale; şi
c) cerinţelor exploatãrii liniei aeriene directe.
6. Capacitatea care urmeazã sa fie asigurata pe rutele specificate va fi convenitã între companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante şi va fi aprobatã de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Orice creştere a capacitãţii va face, de asemenea, obiectul unei înţelegeri între companiile aeriene desemnate şi va fi supusã aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante. Pana la obţinerea acestei aprobãri capacitatea deja existenta va rãmâne în vigoare.
ART. 6
Schimbul de date statistice
Autoritatea aeronautica a oricãrei pãrţi contractante va furniza autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, la cererea acesteia, acele informaţii sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinãrii capacitãţii asigurate pe serviciile convenite de cãtre companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante.
ART. 7
Aprobarea orarelor
Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor şi tipul aeronavelor ce vor fi folosite vor fi supuse spre aprobare de cãtre compania aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. Aceeaşi procedura va fi aplicatã în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar perioada de 60 (şaizeci) de zile poate fi modificatã cu acordul autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante.
ART. 8
Tarife
1. Tarifele care urmeazã sa fie aplicate de compania aerianã desemnatã de una dintre pãrţile contractante pentru serviciile convenite cuprinse în prezentul acord vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, inclusiv interesele utilizatorilor, costul exploatãrii, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele altor companii aeriene, precum şi de alte considerente de ordin comercial de pe piata.
2. Tarifele vor fi convenite de respectivele companii aeriene ale ambelor pãrţi contractante. La acest acord se va ajunge, în mãsura posibilului, prin folosirea procedurii internaţionale corespunzãtoare de coordonare a tarifelor.
3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data propusã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusã sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
4. Aprobarea tarifelor poate fi data în mod expres. Totuşi, dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat în scris dezacordul sau asupra tarifelor propuse, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care au fost supuse spre aprobare tarifele respective vor fi considerate ca fiind aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, autoritãţile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat orice dezacord sa fie redusã în consecinta. Nici un tarif nu poate intra în vigoare dacã una dintre autoritãţile aeronautice şi-a notificat dezacordul sau.
5. Dacã un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacã în timpul perioadei aplicabile, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, se notifica un dezacord, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor strãdui sa stabileascã tariful de comun acord.
6. Dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu pot stabili un tarif în conformitate cu paragraful 5 al acestui articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.
7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rãmâne în vigoare pana la data expirãrii, dacã este cazul, sau pana la data la care se aproba un nou tarif.
Valabilitatea tarifului în cauza poate fi prelungitã peste data expirãrii sale iniţiale, cu aprobarea autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante. Totuşi valabilitatea unui tarif nu va fi prelungitã pentru o perioada mai mare de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.
ART. 9
Scutire de taxe vamale şi de alte taxe
1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de cãtre companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, piesele de schimb şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, bãuturile, produsele din tutun şi alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri pe timpul zborului, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi de orice taxe şi impozite la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi impozite, taxe şi sume de plata, cu excepţia sumelor corespunzãtoare serviciului prestat:
a) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavei companiei aeriene desemnate, folositã pentru serviciile aeriene internaţionale, imbarcati pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi sunt utilizaţi în cadrul unei pãrţi a zborului efectuat deasupra teritoriului pe care au fost imbarcati;
b) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale;
c) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în limitele fixate de autoritãţile competente ale respectivei pãrţi contractante şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor companiei aeriene desemnate, utilizate pentru serviciile aeriene internaţionale;
d) marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, utilizate pentru serviciile aeriene internaţionale.
Materialele la care s-a fãcut referire în subparagrafele a), b) şi c) ale acestui paragraf pot fi pãstrate, la cerere, sub supraveghere vamalã sau control.
3. Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi rezervele aflate la bordul aeronavelor companiilor aeriene desemnate de fiecare parte contractantã pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acelei pãrţi contractante. În acest caz acestea vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul în care vor fi reexportate sau pana când vor primi o alta destinaţie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 10
Reprezentanta
1. Fiecare parte contractantã acorda, pe baza de reciprocitate, companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de a infiinta şi de a menţine pe teritoriul sau birouri cu personalul comercial, tehnic, operational şi administrativ necesar, în conformitate cu cerinţele respectivei companii aeriene desemnate.
2. Compania aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã va avea dreptul de a emite propriile sale documente de transport pentru serviciile sale internaţionale şi de a face reclama şi a promova vânzãrile pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. Aceste vânzãri pot fi efectuate în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare ale acestei celeilalte pãrţi contractante, fie direct, prin propriile birouri de vânzãri, fie prin agenţii de vânzãri şi/sau de turism, cãtre orice persoana, organizaţie sau organ.
3. Înfiinţarea birourilor şi angajarea personalului la care s-a fãcut referire în paragraful 1 al acestui articol vor fi supuse legilor şi reglementãrilor partii contractante respective, cum ar fi legile şi reglementãrile referitoare la intrarea şi şederea strãinilor pe teritoriul partii contractante respective. Totuşi personalul angajat în birouri, în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, nu are nevoie de permis de munca.
ART. 11
Transferul veniturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante dreptul de liber transfer al excedentului dintre încasãri şi cheltuieli, realizat pe teritoriul sau în legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, mãrfii şi poştei de cãtre compania aerianã desemnatã a celeilalte pãrţi contractante.
2. Transferul se va efectua în conformitate cu prevederile acordului special de plati existent între pãrţile contractante.
3. Profitul realizat ca rezultat al exploatãrii aeronavelor utilizate în traficul internaţional şi bunurile mobile folosite în legatura cu exploatarea aeronavelor sunt impozabile numai în statul în care se afla sediul principal al afacerilor sau resedinta permanenta a companiei aeriene desemnate.
ART. 12
taxe aeroportuare şi alte taxe similare
Orice taxe care pot fi impuse sau permise a fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aerianã de pe teritoriul României şi, respectiv, de pe teritoriul Republicii Indonezia vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor stabilit prin legile şi celelalte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor companiilor aeriene strãine ce efectueazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 13
Recunoaşterea certificatelor şi licenţelor
1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de o parte contractantã şi care sunt încã în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cãtre cealaltã parte contractantã în scopul exploatãrii rutelor şi serviciilor prevãzute în prezentul acord, cu condiţia ca cerinţele în baza cãrora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe sa fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile convenţiei.
2. Totuşi fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoascã, în scopul efectuãrii zborurilor deasupra propriului sau teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate propriilor sãi cetãţeni de cealaltã parte contractantã sau de orice alt stat.
ART. 14
Aplicarea legilor şi reglementãrilor
1. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante referitoare la intrarea în, şederea pe sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internationala sau cele referitoare le exploatarea şi navigaţia acestor aeronave în perioada în care se gãsesc în limitele teritoriului sau se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, ieşirea de pe sau în timp ce se afla în limitele teritoriului primei pãrţi contractante.
2. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante referitoare la intrarea în, şederea pe, tranzitul prin sau ieşirea din teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mãrfii sau poştei, transportate de aeronave, inclusiv reglementãrile referitoare la intrare, ieşire, imigrare, emigrare, paşapoarte, vama, valuta şi carantina, vor fi respectate de cãtre sau în numele acestor pasageri, echipaje, bagaje, marfa sau posta ale companiei aeriene a celeilalte pãrţi contractante, la intrarea în sau ieşirea din ori în timp ce se afla în limitele teritoriului primei pãrţi contractante.
3. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei României şi, respectiv, Republicii Indonezia pentru rutele specificate în anexa la prezentul acord vor fi stabilite în mod independent de fiecare stat pe teritoriul sau.
ART. 15
Aplicarea convenţiei aeriene multilaterale
1. În mãsura în care se aplica serviciilor aeriene stabilite în baza prezentului acord, prevederile convenţiei vor rãmâne în vigoare în forma lor actuala între pãrţile contractante pe toatã durata prezentului acord, ca şi cum ar face parte integrantã din acord, în afarã de cazul în care ambele pãrţi contractante ratifica orice amendament la convenţie, care va intra în vigoare în modul cuvenit, caz în care convenţia, astfel cum a fost amendata, va rãmâne în vigoare pe toatã perioada valabilitãţii prezentului acord.
2. Dacã se încheie o convenţie multilaterala generalã privind transporturile aeriene, care devine obligatorie pentru ambele pãrţi contractante, prezentul acord va fi amendat astfel încât sa se conformeze prevederilor acelei convenţii.
ART. 16
Consultãri
1. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta, din când în când, într-un spirit de strânsã colaborare, pentru a se asigura ca prevederile prezentului acord se aplica şi se respecta în mod satisfãcãtor.
2. Orice parte contractantã poate cere oricând consultãri cu cealaltã parte contractantã privind interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultãri care pot avea loc între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante sub forma de discuţii sau prin corespondenta vor începe într-o perioada de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care ambele pãrţi contractante convin sa prelungeascã aceasta perioada.
ART. 17
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, pãrţile contractante se vor strãdui sa rezolve diferendul pe cale diplomaticã.
ART. 18
Securitatea aviaţiei
1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocã de a proteja securitatea aviaţiei civile impotriva actelor de intervenţie ilicitã face parte integrantã din prezentul acord. Fãrã a limita generalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante acţioneazã în special conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnatã la Tokio la 14 septembrie 1963, Convenţiei pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate impotriva securitãţii aviaţiei civile, semnatã la Montreal la 23 septembrie 1971, şi ale oricãrei alte convenţii privind securitatea aviaţiei la care ambele pãrţi contractante vor deveni membre.
2. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toatã asistenta necesarã pentru prevenirea actelor de capturare ilicitã a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate impotriva securitãţii acestor aeronave, a pasagerilor şi a echipajelor lor, a aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aerianã, precum şi a oricãrei alte ameninţãri pentru securitatea aviaţiei civile.
3. În raporturile lor reciproce pãrţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, în mãsura în care aceste prevederi privind securitatea se aplica pãrţilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor de aeronave care îşi au sediul principal al afacerilor sau resedinta permanenta pe teritoriul lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sa acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aviaţiei.
4. Fiecare parte contractantã este de acord ca aceşti operatori de aeronave trebuie sa respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a fãcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltã parte contractantã la intrarea în, ieşirea din sau în timp ce se afla în limitele teritoriului acestei celeilalte pãrţi contractante. Fiecare parte contractantã va asigura ca pe teritoriul sau se aplica în mod efectiv mãsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, mãrfurilor şi proviziilor de bord, înainte de şi în timpul imbarcarii sau încãrcãrii. Fiecare parte contractantã va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresatã de cealaltã parte contractantã pentru mãsuri speciale rezonabile de securitate pentru a face fata unei ameninţãri deosebite.
5. Atunci când este comis un incident sau exista o ameninţare de comitere a unui act de capturare ilicitã de aeronave civile ori se comit alte acte ilicite îndreptate impotriva acestor aeronave, pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor sau instalaţiilor de navigaţie aerianã, pãrţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte mãsuri corespunzãtoare, în scopul de a pune capãt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţãrii cu un act ilicit.
6. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile pe care le considera aplicabile în scopul de a se asigura ca o aeronava supusã unui act de capturare ilicitã sau altor acte de intervenţie ilicitã, care a aterizat pe teritoriul statului respectiv, este reţinutã la sol, în afarã de cazul în care decolarea sa este cerutã de obligaţia primordialã de a proteja vietile omeneşti. Aceste mãsuri vor fi luate, în mãsura posibilului, pe baza de consultãri reciproce.
7. În cazul în care o parte contractantã se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acestui articol, referitoare la securitatea aviaţiei, autoritatea aeronautica a oricãrei pãrţi contractante poate sa ceara consultãri imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 19
Amendamente
1. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul comun al pãrţilor contractante. În acest scop fiecare parte contractantã va examina cu atentie orice propunere prezentatã de cealaltã parte contractantã. Orice modificare convenitã va intra în vigoare atunci când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe canale diplomatice, îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Anexa la prezentul acord poate fi modificatã prin înţelegere directa între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante şi va fi confirmatã printr-un schimb de scrisori.
3. Negocierile privind modificarea prezentului acord sau a anexei sale vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afarã de cazul în care ambele pãrţi cad de acord asupra prelungirii acestei perioade.
ART. 20
Înregistrarea
Prezentul acord şi orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 21
Intrarea în vigoare
Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii sale şi va intra în vigoare la data la care ambele pãrţi contractante îşi vor notifica reciproc, pe cale diplomaticã, îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
ART. 22
Încetarea
Oricare din pãrţile contractante poate notifica în scris oricând, pe cale diplomaticã, celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a inceta prezentul acord. Aceasta notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În aceast caz prezentul acord va inceta la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea de încetare este retrasã, prin înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 (paisprezece) zile dupã primirea acesteia de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Drept care subsemnaţii plenipotentiari, fiind autorizaţi în modul cuvenit pentru aceasta de cãtre guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Jakarta la 7 septembrie 1993, în limbile romana, indoneziana şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenta de interpretare textul în limba engleza va prevala.


ANEXA 1

Secţiunea A

I. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de cãtre compania aerianã desemnatã a României:
- puncte în România: orice punct;
- puncte intermediare: 3 (trei) puncte;
- punct în Republica Indonezia: Jakarta;
- puncte mai departe: 3 (trei) puncte;
- puncte şi mai departe: vor fi convenite de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.

II. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de cãtre compania aerianã desemnatã a Republicii Indonezia:
- puncte în Republica Indonezia: orice punct;
- puncte intermediare: 3 (trei) puncte;
- punct în România: Bucureşti;
- puncte mai departe: 3 (trei) puncte;
- puncte şi mai departe: vor fi convenite de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.

Secţiunea B

1. Compania aerianã desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante poate, pe oricare sau pe toate zborurile, sa omita sa opereze în oricare dintre punctele menţionate mai sus, cu condiţia ca serviciile convenite pe ruta sa înceapã într-un punct de pe teritoriul partii contractante care a desemnat compania aerianã.
2. Compania aerianã desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante poate selecta oricare dintre punctele intermediare sau mai departe, la alegerea sa, şi poate sa îşi modifice alegerea la urmãtoarea perioada de orarii IATA.
3. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante pot conveni asupra punctelor situate în state terţe, unde fiecare companie aerianã desemnatã va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa şi posta, cu destinaţia spre sau, respectiv, cu provenienta din teritoriul României sau teritoriul Republicii Indonezia.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016