Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 6 septembrie 1974  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internationale de calatori si de marfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 6 septembrie 1974 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internationale de calatori si de marfuri

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 153 din 7 decembrie 1974


Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Arabe Siriene,
dornice de a dezvolta şi facilita în viitor transporturile rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua state şi în tranzit pe teritoriul lor,
au convenit asupra celor ce urmeaz:


ART. 1
Întreprinderile de transport care îşi au sediul principal şi sînt constituite pe teritoriul uneia dintre cele doua state sînt autorizate sa efectueze transporturi de cãlãtori şi de mãrfuri cu autovehicule, înmatriculate în propriul lor stat, între teritoriile lor şi în tranzit pe aceste teritorii, în condiţiile stabilite în prezentul acord.

A. Transportul de cãlãtori

ART. 2
(1) Întreprinderile de transport prevãzute la art. 1 pot efectua transporturi de cãlãtori cu autobuzele pe linii permanente între cele doua state, sau în tranzit pe teritoriul lor, numai în baza autorizãrii date de organele competente ale celeilalte pãrţi contractante.
(2) Organizarea şi efectuarea transporturilor de cãlãtori cu autobuze pe linii permanente se stabilesc prin înţelegeri între organele competente ale pãrţilor contractante.
(3) Transporturile turistice, precum şi cele ocazionale executate cu autobuze, nu sînt supuse regimului de autorizare în cazul în care aceleaşi persoane sînt transportate cu acelaşi autobuz.
ART. 3
Din punct de vedere al aplicãrii prevederilor prezentului acord:
a) se considera autobuz autovehiculul destinat transportului de persoane cu o capacitate care depãşeşte 9 locuri pe scaune, inclusiv locul soferului;
b) se considera transport cu autobuze pe linie permanenta acel transport de cãlãtori care este efectuat pe un itinerariu determinat cu orar şi tarife convenite şi care la punctul de plecare şi sosire, precum şi în alte puncte stabilite, primeşte şi debarca cãlãtori.
ART. 4
Conducãtorii autobuzelor care efectueazã transporturi internaţionale de cãlãtori vor avea asupra lor foaia de parcurs. Pentru transporturile turistice şi ocazionale este necesarã şi lista de cãlãtori.
ART. 5
Pãrţile contractante împuternicesc organele lor competente pentru rezolvarea de comun acord a urmãtoarelor probleme privind transporturile internaţionale de cãlãtori cu autobuze pe linii permanente:
a) aprobarea traseelor şi numãrul curselor, suspendarea curselor existente şi schimbarea acestor trasee;
b) aprobarea mersului autobuzelor;
c) aprobarea tarifelor;
d) stabilirea eventuala a unor condiţii speciale de transport potrivit actelor normative în vigoare.
ART. 6
Pe traseele de autobuze, stabilite în condiţiile prezentului acord, pot cãlãtori - cu excepţia cãlãtorilor în tranzit - numai persoane al cãror punct de plecare se afla pe teritoriul unui stat contractant, iar punctul de destinaţie se gãseşte pe teritoriul celuilalt stat.
ART. 7
Preţul biletelor de cãlãtorie cu autobuze pe linii permanente se achitã în moneda statului pe teritoriul cãruia sînt eliberate biletele.
ART. 8
Transporturi turistice pot fi urmãtoarele:
a) o cãlãtorie directa sau circulara avînd ca puncte de plecare şi sosire statul de înmatriculare a autovehiculului;
b) o cãlãtorie avînd ca puncte de plecare statul de înmatriculare a autovehiculului şi ca punct de sosire teritoriul celuilalt stat.
În acest din urma caz, autovehiculul se va întoarce gol în statul de înmatriculare, afarã de situaţia în care exista o permisiune specialã care autoriza în alt fel;
c) o cãlãtorie în tranzit pe teritoriul celuilalt stat contractant avînd ca puncte de plecare sau de sosire statul de înmatriculare a autovehiculului.

B. Transporturi de mãrfuri

ART. 9
Transporturile rutiere de mãrfuri între cele doua state sau în tranzit pe teritoriul lor sînt supuse autorizãrii organelor competente ale pãrţilor contractante, potrivit reglementãrilor în vigoare din aceste state, cu excepţia transporturilor enumerate la art. 13 din prezentul acord.
ART. 10
Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord, în fiecare an, numãrul de autorizaţii pentru efectuarea transporturilor din anul urmãtor, pe care şi le transmit reciproc, în alb, pînã la 30 noiembrie.
ART. 11
(1) Autorizaţiile de transport sînt de doua feluri:
a) "autorizaţie în timp" care în perioada ei de valabilitate da dreptul la un numãr nelimitat de cãlãtorii;
b) "autorizaţie de cãlãtorie" care în perioada ei de valabilitate da dreptul la o singura cãlãtorie dus-întors.
(2) Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modelele formularelor ce se vor folosi ca autorizaţii.
(3) Autorizaţia de transport este valabilã pentru un singur autovehicul cu sau fãrã remorca.
(4) Autorizaţiile de transport nu sînt transmisibile.
(5) Transportatorul are dreptul, la inapoiere, pe baza autorizaţiei, sa încarce şi sa transporte mãrfuri provenite de pe teritoriul celuilalt stat contractant pe teritoriul statului propriu.
ART. 12
(1) Autorizaţiile de transport transmise reciproc în alb sînt numerotate, semnate şi stampilate de organul competent al partii predatoare. Aceste autorizaţii, în continuare, se completeazã de organul competent al celeilalte pãrţi contractante şi se transmit pentru folosire transportatorului acestei pãrţi.
(2) Autorizaţia de transport trebuie sa însoţeascã autovehiculul pe teritoriul celuilalt stat contractant şi va fi prezentatã, la cerere, organelor competente.
ART. 13
(1) Sînt scutite de autorizaţie de transport:
a) transporturile efectelor de strãmutare;
b) transporturile de obiecte destinate tirgurilor şi expozitiilor;
c) transporturile de animale, de vehicule, echipamente şi articole de sport, destinate manifestatiilor sportive;
d) transporturile de decoruri şi recuzite de teatru;
e) transporturile de echipamente şi instalaţii destinate deservirii înregistrãrilor radiofonice, cinematografice şi de televiziune;
f) transporturile de instrumente muzicale destinate manifestatiilor culturale;
g) transporturile de cadavre.
(2) Scutirile prevãzute la alin. b)-f) inclusiv se aplica numai în cazul în care animalele sau obiectele prevãzute la aceste alineate sînt readuse pe teritoriul statului de înmatriculare a autovehiculului sau sînt transportate în continuare pe teritoriul unui stat terţ.
ART. 14
Transportul internaţional de mãrfuri cu autovehiculele se va efectua pe baza scrisorii de trasura sau a unui document similar.

C. Dispoziţii generale

ART. 15
(1) Întreprinderile de transport, prevãzute la art. 1 din prezentul acord, nu sînt autorizate a executa transporturi de cãlãtori şi de mãrfuri între doua puncte situate pe teritoriul celuilalt stat contractant.
(2) Întreprinderile de transport prevãzute la art. 1 din prezentul acord pot efectua transporturi de cãlãtori şi mãrfuri între cealaltã parte contractantã şi un stat terţ, precum şi de pe teritoriul unui stat terţ pe teritoriul celuilalt stat contractant, numai dacã au obţinut consimţãmîntul organelor competente ale acestui stat contractant.
ART. 16
(1) Combustibilul din rezervoarele autovehiculelor, astfel cum sînt ele prevãzute de fabrica constructoare, este scutit de taxe vamale şi orice alte taxe şi impozite legate de import.
(2) Sînt scutite de taxe vamale şi orice alte plati, precum şi de restrictii de import, piesele importate temporar pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru a repara autovehiculele care se gãsesc pe teritoriul statului respectiv în efectuarea unui transport în virtutea prezentului acord.
(3) Piesele înlocuite se vor readuce pe teritoriul statului de înmatriculare a autovehiculului sau vor fi distruse sub controlul organelor vamale.
ART. 17
Organele competente ale pãrţilor contractante stabilesc de comun acord modalitãţile privind schimbul de documente în legatura cu transporturile ce se efectueazã în baza prezentului acord.
ART. 18
Conducãtorii de autovehicule care executa transporturi internaţionale vor trebui sa posede urmãtoarele documente:
a) paşapoarte care sa permitã deplasarea în alta ţara;
b) permise de conducere internaţionale potrivit cãrora conducãtorul auto are dreptul sa conducã categoria de autovehicule respectiva sau, în lipsa acestui document, organele competente ale uneia dintre cele doua pãrţi contractante vor emite un permis recunoscut de cealaltã parte;
c) certificate de înmatriculare naţionale pentru autovehiculele respective.
ART. 19
În cazul încãlcãrii dispoziţiilor prezentului acord sãvîrşitã pe teritoriul unuia dintre statele contractante, organul competent al statului de înmatriculare a vehiculului va lua mãsurile necesare impotriva transportatorului, dupã caz, informind despre aceasta şi cealaltã parte contractantã.
ART. 20
Legislaţia nationala se va aplica pe teritoriul fiecãrui stat contractant în toate cazurile pentru care prezentul acord nu conţine alte prevederi.
ART. 21
Plãţile rezultate din aplicarea dispoziţiilor prezentului acord se efectueazã în baza acordului de plati în vigoare între cele doua state.
ART. 22
(1) Pãrţile contractante îşi comunica reciproc în scris denumirea organelor competente pentru realizarea prevederilor prezentului acord. Aceste organe vor menţine între ele contacte directe.
(2) Reprezentanţii acestor organe competente se vor reuni în comisie mixtã, care va trata problemele relative la aplicarea dispoziţiilor prezentului acord, inclusiv posibilitatea de scutire sau reducere pe baza de reciprocitate a impozitelor şi taxelor care decurg din transporturile efectuate de autovehiculele înmatriculate în cele doua state, pe teritoriul acestora.
Aceasta comisie se va reuni alternativ, pe teritoriul fiecãruia dintre cele doua state, la cererea unuia dintre organele competente.
(3) În termen de maximum 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, comisia mixtã constituitã potrivit paragrafului (2) se va întruni pentru a stabili drumurile de tranzit pe teritoriul celor doua state şi mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a acordului.
ART. 23
Problemele de interpretare şi aplicare a prezentului acord pe care organele competente ale pãrţilor contractante menţionate la. art. 22 nu le pot soluţiona pe cale directa între ele, vor fi supuse spre rezolvare, pe cale diplomaticã, pãrţilor contractante.
ART. 24
(1) Prezentul acord va fi supus aprobãrii fiecãrei pãrţi contractante potrivit dispoziţiilor sale legislative şi va intra în vigoare în a 15-a zi de la data ultimei comunicãri care certifica aprobarea acestuia. Comunicãrile privind aprobarea acordului vor fi fãcute pe cale diplomaticã.
(2) Prezentul acord va rãmîne în vigoare timp de un an şi va fi în continuare prelungit în mod tacit, din an în an, în cazul cînd nu a fost denunţat în scris de una dintre pãrţile contractante, nu mai tirziu de 3 luni înainte de expirarea valabilitãţii sale.
Întocmit la Bucureşti la 6 septembrie 1974 în doua exemplare originale, fiecare redactat în limba romana şi în limba arabã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016