Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 4 iulie 1995  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 4 iulie 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Chile privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
dorind sa intensifice cooperarea economicã în avantajul reciproc al ambelor tari,
cu intenţia sa creeze şi sa menţinã condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei pãrţi contractante care implica transferul de capital pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante,
recunoscind ca promovarea şi protejarea reciprocã a acestor investiţii strãine favorizeazã prosperitatea economicã a ambelor tari,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În sensul acestui acord:
(1) investitor înseamnã urmãtorii subiecti care au fãcut o investiţie pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în conformitate cu prezentul acord şi cu legislaţia fiecãrei pãrţi contractante:
a) persoane fizice care, în conformitate cu legea acelei pãrţi contractante, sînt considerate a fi cetãţenii sau nationalii sãi;
b) persoane juridice, incluzind societãţi comerciale, corporatii, asociaţii de afaceri şi alte entitãţi legal recunoscute care sînt constituite sau altfel organizate, în mod corespunzãtor, în conformitate cu legea acelei pãrţi contractante, şi îşi au sediul, împreunã cu activitãţile economice efective, pe teritoriul aceleiaşi pãrţi contractante;
(2) investiţie înseamnã orice fel de activ, cu condiţia ca investiţia sa fi fost admisã în conformitate cu legile şi reglementãrile celeilalte pãrţi contractante, şi va include, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile şi orice alte drepturi reale, cum ar fi servituţi, ipoteci, sechestre sau gajuri;
b) acţiuni, obligaţiuni sau orice alt fel de participare la societãţi;
c) un împrumut ori alte drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestaţii care au o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate intelectualã, incluzind drepturi de autor şi drepturi de proprietate industriala, cum ar brevete, mãrci de comerţ, nume comerciale, procese tehnice, design industrial, precum şi know-how şi goodwill;
e) concesiuni conferite prin lege sau pe baza de contract, incluzind concesiuni privind prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale;
(3) teritoriu desemneazã spaţiile terestre, maritime şi aeriene aflate sub suveranitatea fiecãrei pãrţi contractante, precum şi zonele maritime şi submarine în care fiecare dintre pãrţile contractante îşi exercita drepturi suverane şi jurisdicţie, în concordanta cu legislaţia sa şi cu dreptul internaţional.
ART. 2
Sfera de aplicare
Acest acord se va aplica investiţiilor de pe teritoriul unei pãrţi contractante, efectuate în conformitate cu legislaţia sa, înainte sau dupã intrarea în vigoare a acordului, de cãtre investitori ai celeilalte pãrţi contractante. Totuşi el nu este aplicabil diferendelor care au apãrut înaintea intrãrii sale în vigoare sau diferendelor legate în mod direct de evenimente care au avut loc înaintea intrãrii sale în vigoare.
ART. 3
Promovarea şi protejarea investiţiilor
(1) Fiecare parte contractantã va promova, sub rezerva politicii sale generale în domeniul investiţiilor strãine, investiţiile efectuate de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante şi va admite aceste investiţii în conformitate cu legislaţia sa.
(2) Fiecare parte contractantã va proteja pe teritoriul sau investiţiile efectuate, în conformitate cu legile şi reglementãrile sale, de investitorii celeilalte pãrţi contractante şi nu va afecta prin mãsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întreţinerea, folosinta, fructificarea, extinderea, vînzarea şi lichidarea acestor investiţii.
ART. 4
Tratamentul investiţiilor
(1) Fiecare parte contractantã va acorda un tratament just şi echitabil investiţiilor efectuate de investitorii celeilalte pãrţi contractante pe teritoriul sau şi va asigura ca exercitarea drepturilor astfel recunoscute sa nu fie împiedicatã în practica.
(2) O parte contractantã va acorda investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante pe teritoriul sau un tratament care este nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor efectuate de proprii sãi investitori sau de investitorii oricãrui stat terţ, ori care este mai favorabil.
(3) Dacã o parte contractantã acorda avantaje speciale investitorilor oricãrui stat terţ în virtutea unei înţelegeri prin care se constituie o zona de comerţ liber, o uniune vamalã, o piata comuna, o uniune economicã sau orice alta forma de organizaţie economicã regionala la care partea contractantã adera ori pe baza prevederilor unui acord referitor, în totalitate sau parţial, la fiscalitate, ea nu va fi obligatã sa acorde aceste avantaje investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 5
Transfer liber
(1) Fiecare parte contractantã va permite investitorilor celeilalte pãrţi contractante transferul fãrã intirziere al fondurilor în legatura cu o investiţie în moneda liber convertibilã, în special al:
a) dobinzilor, dividendelor, profiturilor sau altor venituri;
b) rambursarilor de împrumuturi contractate, legate de investiţie;
c) oricãrui capital sau oricãrei sume rezultate din vînzarea totalã sau parţialã ori lichidarea investiţiei; şi
d) despãgubirilor pentru expropriere sau pierdere prevãzute în articolul 6 din acest acord.
(2) Transferul va fi fãcut în conformitate cu legea partii contractante care a admis investiţia, la un curs de schimb care se aplica la data transferului, dupã îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale.
ART. 6
Expropriere şi despãgubire
(1) Nici o parte contractantã nu va lua vreo mãsura care sa lipseascã, direct sau indirect, un investitor al celeilalte pãrţi contractante de o investiţie, decît în cazul cînd sînt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) mãsurile sînt luate în interes public sau naţional şi în conformitate cu legea;
b) mãsurile nu sînt discriminatorii;
c) mãsurile sînt însoţite de prevederi pentru plata unei despãgubiri prompte, adecvate şi efective.
(2) Despãgubirea se va baza pe valoarea de piata a investiţiilor afectate imediat înainte ca mãsurile sa fi devenit cunoscute public. Atunci cînd aceasta valoare nu poate fi stabilitã prompt, despãgubirea poate fi determinata în conformitate cu principiile echitabile de evaluare general recunoscute luind în considerare capitalul investit, deprecierea, capitalul deja repatriat, valoarea de înlocuire şi alţi factori relevanti. Aceasta despãgubire va fi purtatoarea unei dobinzi la o rata de piata a dobinzii corespunzãtoare de la data exproprierii sau a pierderii pînã la data plãţii.
(3) Investitorul afectat va avea dreptul, în conformitate cu legea partii contractante care face exproprierea, de a apela la autoritatea judiciarã a acelei pãrţi contractante, în scopul examinãrii mãrimii despãgubirii şi legalitãţii oricãror asemenea exproprieri sau mãsuri comparabile.
(4) Investitorilor unei pãrţi contractante ale cãror investiţii au suferit pierderi datoritã rãzboiului sau oricãrui alt conflict armat, revoluţiei, stãrii de necesitate sau rebeliunii, care au avut loc pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, li se va acorda, de cãtre ultima parte contractantã, un tratament, cu privire la restituirea, indemnizaţia, despãgubirea sau alta apreciere evaluabila, nu mai puţin favorabil decît cel pe care acea parte contractantã îl acorda investitorilor interni sau investitorilor oricãrui stat terţ, ori care este mai favorabil investitorilor respectivi.
ART. 7
Subrogare
(1) Atunci cînd o parte contractantã sau o agenţie autorizata de cãtre partea contractantã a garantat un contract de asigurare sau orice forma de garanţie financiarã impotriva riscurilor necomerciale cu privire la o investiţie efectuatã de unul dintre investitorii sãi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, ultima va recunoaşte drepturile primei pãrţi contractante în virtutea principiului subrogarii în drepturile investitorului, în cazul în care plata a fost facuta în baza acestui contract sau garanţie financiarã de cãtre prima parte contractantã.
(2) Dacã o parte contractantã a fãcut o plata investitorului sau sau a preluat drepturile sau creanţele investitorului, acel investitor nu va exercita aceste drepturi sau creanţe impotriva celeilalte pãrţi contractante în afarã de cazul în care a fost autorizat sa acţioneze în numele partii contractante care efectueazã plata.
ART. 8
Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante
(1) Cu privire la soluţionarea amiabila a diferendelor care apar, în condiţiile acestui acord, între o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante vor avea loc consultãri între pãrţile respective.
(2) Dacã aceste consultãri nu conduc la o soluţie în termen de 3 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul fie:
a) la instanta judecãtoreascã competenta a partii contractante pe al carei teritoriu a fost facuta investiţia; fie
b) la arbitrajul internaţional al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (I.C.S.I.D.), creat prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, semnatã la Washington la 18 martie 1965.
(3) O data ce investitorul a supus diferendul la instanta judecãtoreascã competenta a partii contractante pe al carei teritoriu a fost efectuatã investiţia sau la arbitrajul internaţional, acea alegere va fi definitiva.
(4) În sensul acestui articol, orice persoana juridicã care este constituitã în conformitate cu legislaţia unei pãrţi contractante şi în care, înainte ca diferendul sa apara, majoritatea acţiunilor sînt deţinute de investitorii celeilalte pãrţi contractante, va fi tratata, în conformitate cu art. 25 alin. (2) lit. b) al amintitei convenţii de la Washington, ca o persoana juridicã a celeilalte pãrţi contractante.
(5) Hotãrîrile de arbitraj vor fi definitive şi obligatorii pentru ambele pãrţi contractante şi vor fi aplicate în conformitate cu legile partii contractante pe al carei teritoriu a fost efectuatã investiţia.
(6) O data ce diferendul a fost supus instanţei judecãtoreşti competente sau arbitrajului internaţional în conformitate cu acest articol, nici o parte contractantã nu va urmãri diferendul prin canale diplomatice, în afarã de cazul în care cealaltã parte contractantã nu a reuşit sa suporte sau sa se supunã oricãrei decizii, hotãrîri, ordin sau altei precizãri fãcute de cãtre instanta competenta internationala sau localã în cauza.
ART. 9
Reglementarea diferendelor dintre pãrţile contractante
(1) Pãrţile contractante se vor strãdui sa rezolve, pe calea negocierilor amiabile, orice deosebire între ele privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord.
(2) Dacã deosebirea respectiva nu poate fi astfel soluţionatã în termen de 6 luni de la data notificãrii sale, fiecare parte contractantã poate sa o supunã la un tribunal arbitral ad-hoc în conformitate cu acest articol.
(3) Tribunalul arbitral va fi format din trei membri şi va fi constituit dupã cum urmeazã: în termen de doua luni de la notificarea de cãtre o parte contractantã a dorintei sale de reglementare a diferendului pe calea arbitrajului, fiecare parte contractantã va numi un arbitru. Aceşti doi arbitri vor conveni apoi, în termen de 30 de zile de la numirea ultimului, asupra celui de-al treilea membru care va fi naţional al unui stat terţ şi care va acţiona ca preşedinte. Pãrţile contractante îl vor numi pe preşedinte în termen de 30 de zile de la numirea acelor persoane.
(4) Dacã, în limitele de timp prevãzute la paragrafele (2) şi (3) din acest articol, numirea solicitatã nu a fost facuta sau aprobarea necesarã nu a fost data, fiecare parte contractantã poate cere preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie sa face numirea necesarã. Dacã preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat sa-şi îndeplineascã funcţia ori dacã acea persoana este naţional al uneia dintre pãrţile contractante, numirea se va face de cãtre vicepreşedinte şi dacã acesta este împiedicat sau dacã acea persoana este naţional al uneia dintre pãrţile contractante, numirea se va face de cãtre judecãtorul Curţii cu cea mai mare funcţie, care nu este naţional al uneia dintre pãrţile contractante.
(5) Preşedintele tribunalului va fi naţional al unui stat terţ, care are relaţii diplomatice cu ambele pãrţi contractante.
(6) Tribunalul arbitral va decide, luind în considerare prevederile acestui acord, principiile dreptului internaţional în aceasta materie şi principiile general recunoscute ale dreptului internaţional. Tribunalul va lua hotãrîrile sale cu majoritate de voturi şi îşi va stabili procedura.
(7) Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a numit şi ale reprezentãrii sale în procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în cote egale de cãtre pãrţile contractante, în cazul în care nu s-a convenit altfel.
(8) Hotãrîrile tribunalului arbitral vor fi definitive şi obligatorii pentru ambele pãrţi contractante.
ART. 10
Consultãri între pãrţile contractante
Pãrţile contractante se vor consulta la cererea uneia dintre ele asupra problemelor privind interpretarea sau aplicarea acestui acord.
ART. 11
Prevederi finale
(1) Pãrţile contractante îşi vor notifica una alteia atunci cînd cerinţele constituţionale pentru intrarea în vigoare a acestui acord vor fi îndeplinite. Acordul va intra în vigoare la 30 de zile dupã data ultimei notificãri.
(2) Acest acord va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 15 ani. În continuare el va rãmîne în vigoare pentru o perioada nedeterminatã, cu excepţia cazului în care una dintre pãrţile contractante va trimite pe canale diplomatice, cu un an înainte, o notificare scrisã de încetare a valabilitãţii acestuia.
(3) În legatura cu investiţiile efectuate înainte de data la care notificarea de încetare a valabilitãţii acestui acord devine efectivã, prevederile acestui acord vor rãmîne în vigoare pentru o perioada de 15 ani de la acea data.
(4) Acest acord va fi aplicabil indiferent dacã exista relaţii diplomatice sau consulare între pãrţile contractante.
Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de cãtre guvernul respectiv, au semnat acest acord.
Încheiat la Bucureşti la 4 iulie 1995, în doua duplicate în limbile: romana, spaniola şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Teodor Viorel Melescanu,
ministru de stat,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Chile,
Jose Miguel Insulza,
ministrul afacerilor externe


PROTOCOL

La semnarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor s-a convenit, în plus, asupra urmãtoarelor prevederi, care vor fi considerate ca parte integrantã a acordului menţionat.

La articolul 5
(1) Transferurile privind investiţiile fãcute conform Programului chilian pentru conversiunea datoriei externe sînt supuse reglementãrilor speciale.
(2) Cu privire la Republica Chile, capitalul investit poate fi transferat numai la un an dupã ce a intrat, exceptind cazul în care legislaţia sa prevede un tratament mai favorabil.
(3) Un transfer va fi considerat a fi fãcut fãrã intirziere, dacã s-a efectuat în acea perioada solicitatã în mod normal pentru finalizarea formalitãţilor de transfer. Perioada respectiva va începe de la data la care cererea relevanta pentru transferul de moneda liber convertibilã a fost prezentatã în forma corespunzãtoare şi nu poate depãşi în nici un caz 30 de zile.

Pentru Guvernul României,
Teodor Viorel Melescanu,
ministru de stat,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Chile,
Jose Miguel Insulza,
ministrul afacerilor externe

----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016