Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 4 decembrie 1985  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Democrate Germane cu privire la colaborarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 4 decembrie 1985 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Democrate Germane cu privire la colaborarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 48 din 18 iulie 1986
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Democrate Germane, denumite în continuare pãrţi contractante,
pornind de la relaţiile de colaborare prieteneasca existente între Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã,
animate de dorinta de a largi şi dezvolta în continuare prietenia şi colaborarea între cele doua tari şi popoare, în conformitate cu prevederile Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenta mutuala dintre Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã, semnat la 12 mai 1972,
dorind sa promoveze şi sa adanceasa colaborarea reciproc avantajoasã dintre cele doua tari în domeniul sãnãtãţii şi stiintelor medicale,
au convenit sa încheie acest acord şi, în acest scop, au stabilit urmãtoarele:

ART. 1
1.1. Cele doua pãrţi contractante vor promova şi dezvolta colaborarea în domeniul ocrotirii sãnãtãţii şi stiintelor medicale, în scopul perfecţionãrii continue a asistenţei medicale a populaţiei din cele doua tari, al îmbunãtãţirii condiţiilor de igiena a mediului înconjurãtor, precum şi al asigurãrii cu produse farmaceutice.
1.2. Pãrţile îşi vor concentra atenţia asupra conlucrarii în probleme actuale ale medicinei şi sãnãtãţii şi vor promova dezvoltarea de mijloace şi metode moderne de diagnosticare, profilaxie, tratament, recuperare şi educaţie sanitarã, precum şi pentru transpunerea acestora în practica.
1.3. Pãrţile vor promova şi perfectiona colaborarea ştiinţificã medicalã în domeniul cercetãrii fundamentale şi aplicative, creãrii şi introducerii de noi medicamente şi aparatura medicalã, precum şi pentru proiectarea construcţiilor sanitare.
1.4. Pãrţile vor promova şi spijini colaborarea între societãţile de ştiinţe medicale, între colegiile de redactie ale revistelor şi publicaţiilor ştiinţifice medicale, precum şi între editurile medicale din cele doua tari.
1.5. Pãrţile se vor informa reciproc, periodic şi în mod operativ cu privire la bolile transmisibile apãrute pe teritoriile ţãrilor lor care pot avea efecte asupra situaţiei epidemiologice a celeilalte tari şi îşi vor coordona, la nevoie, mãsurile pentru lichidarea acestora.
1.6. Pãrţile se vor informa reciproc asupra noilor medicamente şi produse farmaceutice, precum şi asupra problemelor privind folosirea drogurilor în practica medicalã.
1.7. Pãrţile vor promova colaborarea în domeniul pregãtirii şi perfecţionãrii personalului sanitar.
ART. 2
În vederea realizãrii prevederilor cuprinse în prezentul acord, cele doua pãrţi au convenit urmãtoarele:
2.1. Colaborarea directa între instituţiile de cercetare ştiinţificã şi medicalã, în scopul studierii în comun a unor teme de cercetare de interes reciproc.
Aceasta colaborare directa se va face pe baza de înţelegeri şi planuri de lucru concrete, legãturile având loc prin corespondenta şi prin schimburi de specialişti pe baze nevalutare, în condiţii de reciprocitate.
2.2. Trimiteri reciproce de specialişti din diverse domenii ale sãnãtãţii şi stiintelor medicale pentru documentare şi schimb de experienta.
2.3. Invitarea reciprocã de oameni de ştiinţa şi specialişti pentru participare la congrese, conferinţe, simpozioane şi alte manifestãri ştiinţifice medicale, în care scop vor face schimb anual de liste cuprinzând aceste manifestãri organizate în cele doua tari.
2.4. Schimb reciproc de informaţii, date statistice, instrucţiuni metodice, materiale documentare de specialitate, materiale de învãţãmânt şi acte normative publicate.
2.5. Schimb regulat de informaţii asupra situaţiei epidemiologice privind bolile transmisibile.
Aceste forme de colaborare vor putea fi largite pe baza unor înţelegeri convenite între pãrţile contractante.
ART. 3
3.1. Ambele pãrţi vor asigura reciproc, pentru cetãţenii aflaţi temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi, asistenta medicalã gratuita, ambulatorie sau spitaliceasca, în caz de boli transmisibile sau de urgente medico-chirurgicale, pe toatã durata acestora, respectiv pana când bolnavul poate fi transportat în ţara sa.
3.2. Pãrţile vor înlesni, la solicitare, primirea la tratament în instituţii medicale de profil a bolnavilor cãrora nu li se poate asigura asistenta medicalã necesarã în ţara proprie.
3.3. Pãrţile vor spijini primirea reciprocã de pacienti pentru tratament, cura balneara şi sanatoriala.
ART. 4
În cazurile de deces, cele doua pãrţi vor asigura autopsia cadavrelor.
ART. 5
Pãrţile stabilesc urmãtoarele reglementãri financiare pentru îndeplinirea prezentului acord:
5.1. Predarea reciprocã a rezultatelor ştiinţifice, provenite din cercetãrile comune, prevãzute la art. 2 pct. 2.1., şi utilizarea lor se vor face, în fiecare caz în parte, prin înţelegere reciprocã, în conformitate cu legislaţia în vigoare din cele doua tari, precum şi prin luarea în considerare a prezizarilor pct. III din "Condiţiile generale ale infaptuirii colaborãrii tehnico-ştiinţifice dintre Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã".
5.2. Realizarea schimburilor de specialişti prevãzute la art. 2 pct. 2.1, 2.2 şi 2.3. se va face pe baze nevalutare şi pe principiul reciprocitãţii. Numãrul specialiştilor şi durata schimburilor vor fi concretizate în planurile de colaborare între ministerele sãnãtãţii din cele doua tari.
5.3. Cheltuielile pentru schimburile reciproce delegaţi, pe baze nevalutare, vor fi suportate astfel:
a) partea trimitatoare va suporta cheltuielile de transport internaţional de la capital la capital;
b) partea primitoare va asigura cheltuielile de cazare, diurna, transport intern şi de traducere, în cadrul programului de lucru stabilit;
c) cuantumul diurnelor va fi concretizat în planurile de colaborare.
5.4. Pãrţile vor putea, de asemenea, sa trimitã pe cont propriu specialişti în cealaltã ţara, în scopuri de perfecţionare, documentare şi schimb de experienta.
5.5. Schimbul de informaţii şi materiale documentare prevãzute la art. 2 pct. 2.4 şi 2.5 se va realiza gratuit.
5.6. Asistenta medicalã prevãzutã la art. 3 pct. 3.1. se va acorda în mod gratuit, pe baza de reciprocitate. Transportul bolnavilor pe teritoriul tarii care a acordat asistenta va reveni acesteia, iar cheltuielile de transport internaţional al acestora în ţara de origine vor fi suportate de cãtre partea cãreia îi aparţin bolnavii.
5.7. Asistenta medicalã acordatã în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 3.2 şi 3.3 se va face în contul partii trimitatoare.
5.8. Autopsia cadavrelor pentru cazurile prevãzute la art. 4 se va efectua în mod gratuit, pe baza de reciprocitate.
5.9. Pentru alte activitãţi ce pot interveni în afarã prevederilor prezentului acord, cheltuielile vor fi suportate de partea interesatã.
ART. 6
6.1. Pentru realizara prevederilor acestui acord sunt împuternicite Ministerul Sãnãtãţii din Republica Socialistã România şi Ministerul Sãnãtãţii din Republica Democrata Germanã, care vor încheia planuri de colaborare pe perioade de câte 3-5 ani. În aceste planuri vor fi concretizate în detaliu aspectele legate de realizarea prezentului acord.
6.2. Pentru realizarea prevederilor prezentului acord şi pentru încheierea planurilor de colaborare periodice, prevãzute la punctul precedent, se vor organiza intalniri între reprezentanţi ai celor doua ministere, însãrcinate cu aplicarea prezentului acord, care vor avea loc periodic, la intervale de 3-5 ani, alternativ în Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã.
6.3. Pregãtirea şi organizarea acestor reuniuni de lucru revin tarii în care acestea au loc, iar cheltuielile necesare pentru deplasarea delegatiilor tarii partenere se vor suporta conform prevederilor art. 5 pct. 5.2. şi 5.3.
ART. 7
Termenul de valabilitate a prezentului acord este de 10 ani, dupã care se va prelungi prin tacitã reconducţiune, pe noi perioade de câte 5 ani, în afarã cazului când o parte îl va denunta cu 6 luni înaintea expirãrii fiecãrui termen de valabilitate.
ART. 8
Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei comunicãri prin care pãrţile îşi vor notifica îndeplinirea procedurilor prevãzute de legislatiile lor naţionale pentru intrarea în vigoare a înţelegerilor internaţionale.
ART. 9
Modificãri sau completãri la prevederile prezentului acord se vor face numai în scirs, de comun acord.
ART. 10
Odatã cu intrarea în vigoare a prezentului acord, Convenţia privind colaborarea în domeniul sãnãtãţii publice, semnatã de guvernele celor doua tari la 28 aprilie 1957, îşi înceteazã valabilitatea.
Întocmit şi semnat la Berlin la 4 decembrie 1985, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi limba germanã, ambele texte având aceeaşi valoare.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,
Gheorghe Caranfil

Pentru Guvernul
Republicii Democrate Germane,
Ludwig Mecklinger

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice