Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 31 august 1983  Intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Capului Verde privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 31 august 1983 Intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Capului Verde privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 14 februarie 1984

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Capului Verde,
animate de dorinţa comunã de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian, şi
dorind sã încheie un acord în scopul înfiinţãrii de servicii aeriene civile regulate între şi dincolo de teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Republicii Capului Verde,

ART. 1
Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori, în afarã de cazul când din context nu rezultã altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internaţionalã, încheiatã la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Socialistã România şi Republica Capului Verde sunt pãrţi, inclusiv anexele şi amendamentele adoptate în baza art. 90 şi 94 din convenţie, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au devenit aplicabile pentru ambele pãrţi contractante;
b) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, Guvernul Republicii Socialiste România iar pe de altã parte, Guvernul Republicii Capului Verde;
c) autoritate aeronauticã înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Republica Capului Verde, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor sau, în ambele cazuri, orice persoanã sau, organ autorizat sã îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de aceste autoritãţi aeronautice;
d) întreprindere aerianã desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian civil stabilitã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escalã necomercialã au înţelesurile stabilite în art. 96 din convenţie.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acordã celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul înfiinţãrii şi exploatãrii de servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite, respectiv rute specificate.
2. Fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate i se vor acorda, pentru folosirea aeronavelor proprii, urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
c) de a îmbarca şi a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfã şi poştã, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa;
d) de a îmbarca şi a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfã şi poştã în şi din puncte intermediare şi puncte mai departe aflate pe teritoriul altor state.
3. Nici o prevedere a prezentului acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantã dreptul de a efectua transport aerian civil de pasageri, marfã şi poştã contra platã, având punctul de origine al îmbarcãrii şi punctul de destinaţie al debarcãrii pe teritoriul celuilalt stat (cabotaj).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Aceastã desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice.
2. Autoritatea aeronauticã, care a primit din partea celeilalte autoritãţi aeronautice notificarea pentru întreprinderea aerianã desemnatã, va acorda fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol, autorizaţia de exploatare necesarã.
3. Autoritatea aeronauticã care acordã autorizaţia de exploatare va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sã-i facã dovada cã este în mãsurã sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate de cãtre aceastã autoritate aeronauticã la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va putea cere, pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord, sã i se facã dovada cã o parte preponderentã a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparţin statului al cãrui guvern este partea contractantã care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aparţine acea întreprindere.
5. Întreprinderea aerianã desemnatã autorizatã, potrivit paragrafului 2 al prezentului articol, va putea trece oricând, din momentul primirii autorizaţiei de exploatare, la începerea exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sã pretindã acele condiţii pe care le va considera necesare în exploatarea serviciilor convenite, ori sã suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau sã revoce autorizaţia de exploatare acordatã întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, în cazul în care:
a) se va constata cã o parte preponderentã a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu aparţin statului al cãrui guvern este partea contractantã care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aparţine acea întreprindere, sau
b) întreprinderea aerianã desemnatã nu s-a conformat legilor şi altor reglementãri în vigoare ale celuilalt stat, sau
c) întreprinderea aerianã desemnatã nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute de prezentul acord şi anexa sa.
2. Fiecare parte contractantã va exercita dreptul de suspendare temporarã a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autorizaţiei de exploatare, numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul când aceste mãsuri sunt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi de la alte reglementãri în vigoare.
ART. 5
1. Fiecare întreprindere aerianã desemnatã se va bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. În exploatarea serviciilor convenite, fiecare întreprindere aerianã desemnatã va ţine seama de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru a nu se afecta serviciile aeriene pe care aceastã din urmã întreprindere aerianã desemnatã le asigurã în întregime sau în parte pe aceeaşi rutã.
3. Exploatarea serviciilor convenite, efectuatã de întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã, va fi organizatã printr-o corelare raţionalã a capacitãţii de transport cu satisfacerea deplinã a cererii curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfã şi poştã cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat.
4. Drepturile acordate fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate de fiecare parte contractantã de a îmbarca şi debarca pasageri, marfã şi poştã pe teritoriul celuilalt stat, cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul unor state terţe, vor fi exercitate potrivit principiilor generale de dezvoltare continuã a transporturilor aeriene internaţionale, astfel încât capacitatea de transport oferitã pe parcursul fiecãrui serviciu convenit sã fie adaptatã:
a) cererii de transport aerian cãtre şi din teritoriul fiecãrui stat;
b) cererii de transport aerian din cadrul regiunii traversate de linia aerianã deservitã şi de întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã, ţinându-se seama de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile aeriene locale şi ale celorlalte state din acea regiune, şi ale celorlalte state din acea regiune, şi
c) exigenţei unei exploatãri economice a întregii linii aeriene.
5. Capacitatea de transport de pasageri, marfã şi poştã care urmeazã sã fie asiguratã iniţial va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sã fie asiguratã va fi discutatã periodic de aceste autoritãţi aeronautice. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi schimbãrile capacitãţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 6
1. Întreprinderile aeriene desemnate trebuie sã se punã de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecvenţa curselor aeriene, zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar termenul de 60 (şaizeci) de zile, dacã autoritãţile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.
3. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor reuşi sã cadã de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice. Aceeaşi procedurã este valabilã şi în situaţia când întreprinderile aeriene desemnate nu cad de acord privind schimbarea ulterioarã a orarelor în vigoare. În aceastã din urmã situaţie, orarele existente vor rãmâne în vigoare 6 luni de zile, perioadã de timp în care autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
4. La cererea uneia dintre autoritãţile aeronautice, autoritatea aeronauticã a celeilalte pãrţi contractante îi va furniza date statistice referitoare la folosirea capacitãţii de transport ofertã de întreprinderea aerianã desemnatã pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conţine, în mãsura posibilului, informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.
ART. 7
1. Întreprinderea aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã are dreptul sã menţinã pe teritoriul celuilalt stat o reprezentanţã cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian.
2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane necesar reprezentanţelor lor, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Personalul reprezentanţelor va avea cetãţenia statului cãruia îi aparţine întreprinderea aerianã desemnatã; pãrţile contractante vor putea aproba excepţii.
4. Organele competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionãri a reprezentanţei întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 8
1. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de cãtre fiecare stat pe teritoriul sãu.
2. Legile şi alte reglementãri care se aplicã pe teritoriul fiecãrui stat cu privire la intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi la exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cât ele se gãsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã.
ART. 9
1. Aeronavele întreprinderilor aeriene desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie sã poarte însemnele proprii de naţionalitate şi de înmatriculare.
2. Fiecare aeronavã folositã pentru serviciile convenite trebuie sã posede la bord urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate
c) brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum al aeronavei;
e) autorizaţia pentru staţia de radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevãzute de reglementãrile fiecãrei pãrţi contractante; despre existenţa unor asemenea documente va trebui sã fie informatã cealaltã parte contractantã.
3. Fiecare parte contractantã recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj pe care le-a eliberat sau le-a validat cealaltã parte contractantã.
4. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezervã dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licenţele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate sau au fost validate, în favoarea unor cetãţeni ai statului sãu, de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.
ART. 10
1. În cazul în care o aeronavã a întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantã ar suferi un accident sau s-ar afla în pericol pe teritoriul celuilalt stat, autoritatea aeronauticã a statului pe al cãrui teritoriu s-a produs accidentul sau a existat pericolul trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
a) sã acorde orice asistenţã care ar putea fi necesarã echipajului şi pasagerilor;
b) sã informeze fãrã întârziere cealaltã autoritate aeronauticã cu privire la împrejurãrile şi cauzele producerii accidentului sau pericolului;
c) sã asigure securitatea aeronavei şi conţinutului acesteia, inclusiv a bagajelor, mãrfii şi poştei;
d) sã efectueze o anchetã asupra împrejurãrilor şi cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
e) sã acorde reprezentanţilor celeilalte pãrţi contractante, reprezentanţilor întreprinderii aeriene desemnate cãreia îi aparţine aeronava în cauzã şi expertului uzinei constructoare înlesnirile de a asista la anchetã ca observatori şi accesul la aeronavã;
f) sã elibereze aeronava şi conţinutul sãu de îndatã ce acestea nu mai sunt necesare pentru anchetã;
g) sã comunice celeilalte autoritãţi aeronautice rezultatele anchetei, iar la cererea acesteia, sã-i remitã o copie de pe întregul dosar al anchetei.
2. Membrii echipajului aeronavei accidentate sau aflate în pericol şi întreprinderea aerianã desemnatã, cãreia îi aparţine aeronava în cauzã, se vor conforma reglementãrilor statului pe al cãrui teritoriu s-a produs accidentul sau situaţia de pericol, îndeosebi în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor necesare anchetatorilor.
ART. 11
1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii lor cãtre pasageri în timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţie sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sã rãmânã la bordul aeronavelor pânã în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autoritãţile acestuia şi destinate consumãrii la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentãrii aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale, îmbarcaţi pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost îmbarcaţi;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
4. Încasãrile şi beneficiile întreprinderilor aeriene desemnate realizate pe teritoriul celuilalt stat, precum şi remuneraţiile primite de personalul reprezentanţelor întreprinderi aeriene desemnate, alţii decât rezidenţii statului pe teritoriul cãruia se aflã reprezentanţa, vor fi scutite de impozite.
5. Proprietatea întreprinderi desemnate de o parte contractantã va fi scutitã de orice fel de taxe sau impozite pe teritoriul celuilalt stat.
6. Sumele care reprezintã plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de impozite sau de oricare alte taxe.
ART. 12
Taxele şi celelalte sume de platã pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv pe teritoriul Republicii Capului Verde, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste state, care se aplicã tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãine care opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 13
Soldul dintre încasãri şi cheltuieli realizat pe teritoriul celuilalt stat de întreprinderea aerianã desemnatã va fi transferat conform prevederilor acordului de plãţi în vigoare între pãrţile contractante.
În cazul în care prevederile acordului de plãţi nu vor fi aplicabile sau nu va exista un astfel de acord, plãţile vor fi efectuate în devize liber convertibile.
Sumele respective vor fi liber transferate, fãrã a fi supuse la impuneri sau restricţii, pe bazã de reciprocitate.
ART. 14
Legile şi alte reglementãri în vigoare în Republica Socialistã România, respectiv Republica Capului Verde, care se aplicã pe teritoriile lor la intrarea, şederea şi ieşirea echipajelor aeronavelor, pasagerilor, mãrfii şi poştei, cum ar fi cele privitoare la formalitãţile de intrare, şedere, ieşire şi tranzit sau cele referitoare la vamã şi la mãsuri sanitare, se vor aplica şi echipajelor aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, precum şi pasagerilor, mãrfurilor şi poştei transportate cu aceste aeronave, pe timpul cât ele se gãsesc pe teritoriile menţionate.
ART. 15
Echipamentele obişnuite de bord şi articole sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestui din urmã stat.
În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pânã în momentul când vor fi reexportate sau pânã când vor primi altã destinaţie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 16
1. Tarifele care se vor aplica transportului aerian cu destinaţia sau cu provenienţa în sau din teritoriul celuilalt stat vor fi stabilite, pe cât posibil, de comun acord de întreprinderile aeriene desemnate de pãrţile contractante la cuantumuri rezonabile. La stabilirea tarifelor se va ţine seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii şi un beneficiu rezonabil, precum şi tarifele aplicate de întreprinderile de transport aerian care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi rutã. La realizarea tarifelor, întreprinderi aeriene desemnate vor ţine seama, mãsura posibilului, şi de procedura de determinare a tarifelor practicatã de uzanţele internaţionale.
2. Tarifele convenite între întreprinderile aeriene desemnate vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Tarifele supuse aprobãrii, conform paragrafului 2 prezentului articol, vor fi considerate aprobate dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul privind aceste tarife în termen de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
4. În cazul când întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea ajunge la o înţelegere asupra tarifelor sau în cazul când tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodatã, aprobate de cãtre autoritãţile aeronautice.
5. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, conform prevederilor paragrafului 4 al prezentului articol, diferendul urmeazã sã fie soluţionat potrivit procedurii prevãzute în art. 18 al prezentului acord.
6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rãmâne în vigoare pânã în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiaşi proceduri. În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif şi în acest sens se angajeazã negocieri, potrivit paragrafelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rãmâne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douãsprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
ART. 17
1. Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al pãrţilor. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atenţie şi în spirit favorabil orice propunere prezentatã la cealaltã parte contractantã. Orice modificare sau completare convenitã va intra în vigoare când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Anexa la acord va putea fi modificatã sau completatã şi de autoritãţile aeronautice. Orice modificare sau completare adusã la anexa acordului va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã, printr-un schimb de note, pe cale diplomaticã.
3. Negocierile privind modificarea sau completarea acordului sau a anexei sale vor trebui sã înceapã în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
ART. 18
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul când autoritãţile aeronautice nu reuşesc sã ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 19
1. Periodic, autoritãţile aeronautice se vor consulta în scopul de a se asigura dacã prevederile prezentului acord se respectã şi se aduc la îndeplinire.
2. Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanţã, prin negocieri între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
3. Prezentul acord şi anexa sa, precum şi eventualele modificãri sau completãri ale acestora, vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 20
1. Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Acordul a fost încheiat pentru o perioadã de 5 (cinci) ani de la data intrãrii sale în vigoare şi se va prelungi de fiecare datã pentru perioade succesive de câte 5 (cinci) ani, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu îl va denunţa în scris cu 12 (douãsprezece) luni înainte de expirarea perioadei respective sau a perioadelor urmãtoare. Denunţarea va fi comunicatã simultan şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
Încheiat la Bucureşti la 31 august 1983, în douã exemplare originale în limba românã şi în limba portughezã, fiecare având aceeaşi valabilitate.

ANEXA
TABELELE DE RUTĂ

I
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte intermediare: se vor stabili ulterior.
Puncte în Republica Capului Verde: Sal.
Puncte mai departe: se vor stabili ulterior.
Şi mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.
II
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Capului Verde;
Puncte în Republica Capului Verde: Sal.
Puncte intermediere: se vor stabili ulterior.
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte mai departe: se vor stabili ulterior.
Şi mai departe: se vor stabili ulterior, în ambele sensuri.────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016