Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 3 septembrie 1999  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind protectia reciproca a informatiilor, a materialelor si a documentelor secrete de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 3 septembrie 1999 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind protectia reciproca a informatiilor, a materialelor si a documentelor secrete de stat

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 octombrie 2000
Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare pãrţi contractante,
în spiritul relaţiilor de prietenie şi cooperare reciproc avantajoasã,
convinse de necesitatea şi de avantajele stabilirii unor reglementãri privind protecţia reciprocã a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat, care sa guverneze aplicarea tuturor înţelegerilor de cooperare care vor fi încheiate între pãrţile contractante, precum şi aplicarea acordurilor sau contractelor comerciale încheiate între instituţiile de stat, persoane juridice şi persoane fizice din România şi din Republica Slovaca,
în vederea asigurãrii protecţiei reciproce a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat care fac obiectul schimburilor,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Obiect
Obiectul acestui acord îl constituie stabilirea unor reglementãri pentru protecţia reciprocã a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat, care sa fie aplicate tuturor înţelegerilor de cooperare care vor fi încheiate între pãrţile contractante, în special în domeniul militar, şi contractelor comerciale încheiate între instituţii, persoane juridice sau fizice ale statelor pãrţilor contractante.
ART. 2
Definiţii
În sensul acestui acord expresiile şi termenii mentionati mai jos au urmãtoarele înţelesuri:
a) Prin informaţii, materiale şi documente secrete de stat se înţelege informaţiile, faptele, datele, activitãţile, obiectele, materialele şi documentele care sunt protejate prin reglementãrile naţionale în materie.
b) Prin informaţii secrete se înţelege orice informaţie secreta, fie ca este o comunicare orala sau vizuala cu conţinut secret, sau transmiterea electrica/electronica a unui mesaj secret, fie sub forma materialã.
c) Prin material se înţelege orice tip de aparat, echipament sau armament fabricat sau în curs de fabricare, inclusiv documente.
d) Prin document se înţelege orice scrisoare, nota, protocol, raport, memorandum, semnal/mesaj, schita, fotografie, film, harta, schema, plan, agenda/carnet, tipizate (matrite), indigo, banda dactilografica, discheta etc. sau orice alta forma de suport informaţional (de exemplu: caseta audio magnetica, banda magnetica, cartele perforate, banda etc.).
e) Prin contractant se înţelege persoana juridicã sau fizica care a fost insarcinata sa încheie şi/sau sa execute contracte comerciale, care a fost verificata în prealabil din punct de vedere al securitãţii pe care o asigura şi care garanteazã un nivel de protecţie echivalent cu cel stabilit pentru informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat.
f) Prin terţ se înţelege guvernul unui stat care nu este parte contractantã la prezentul acord, precum şi persoana juridicã sau fizica aparţinând unui stat al cãrui guvern nu este parte contractantã la prezentul acord.
g) Prin contract comercial secret se înţelege acel act de vointa între doi sau mai mulţi contractanţi, care conţine informaţii, materiale şi documente secrete de stat sau le implica, presupunand drepturi şi obligaţii convenite şi asumate.
h) Prin autoritate competenta se înţelege autoritatea responsabilã cu competente în domeniul siguranţei naţionale în statul fiecãrei pãrţi contractante.
i) Prin parte contractantã furnizoare/emitent se înţelege acea parte la acord care transmite informaţii, materiale şi documente secrete de stat.
j) Prin parte contractantã primitoare/beneficiar se înţelege acea parte la acord cãreia i se transmit informaţii, materiale şi documente secrete de stat.
k) Prin vizitator se înţelege orice persoana având cetãţenia statului unei pãrţi contractante, reprezentant al autoritãţii competente a oricãrei pãrţi contractante, care, potrivit prezentului acord, are acces la informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Echivalente
Pãrţile contractante stabilesc urmãtoarele echivalente ale gradelor de confidenţialitate pentru informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat:


Pentru Pentru Pentru
limba romana limba engleza limba slovaca


STRICT SECRET TOP SECRET PRISNE TAJNE
SECRET SECRET TAJNE


ART. 4
Marcarea
(1) Autoritatea competenta a fiecãrei pãrţi contractante este obligatã ca la primirea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat de la cealaltã parte contractantã sa le marcheze cu nivelul de echivalenta corespunzãtor, prevãzut la art. 3.
(2) Autoritatea competenta a fiecãrei pãrţi contractante este obligatã sa ia mãsuri pentru ca toate reproducerile, traducerile şi toate copiile efectuate de pe informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat primite de la cealaltã parte contractantã sa fie marcate la fel ca şi originalele.
(3) Autoritatea competenta a partii contractante primitoare poate modifica sau anula categoria de informaţii, materiale şi documente secrete de stat în baza unei cereri scrise adresate autoritãţii competente a partii contractante furnizoare şi numai dupã primirea acordului scris al acesteia. Partea contractantã furnizoare trebuie sa fie anunţatã în scris de autoritatea competenta a partii contractante primitoare cu cel puţin 30 de zile înainte despre intenţia sa de a modifica sau de a anula categoria informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat.
ART. 5
Mãsuri interne ale pãrţilor contractante
(1) În conformitate cu prevederile legislaţiei în materie a statelor pãrţilor contractante, pãrţile contractante vor lua toate mãsurile adecvate menite sa protejeze informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat transmise în baza prezentului acord. Pãrţile contractante vor asigura pentru astfel de informaţii, materiale şi documente un nivel de protecţie cel puţin echivalent cu cel stabilit pentru informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat proprii din aceeaşi categorie.
(2) Pãrţile contractante nu vor permite nici unui terţ accesul la informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat primite decât cu acordul prealabil al partii contractante furnizoare care a dispus clasificarea acestora. Informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat vor fi folosite numai în scopurile pentru care au fost furnizate.
(3) Accesul la informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat va fi permis numai acelor persoane ale cãror atribuţii de serviciu impun cunoaşterea acestora şi care sunt autorizate în acest scop. Autorizaţia va fi acordatã în urma unei verificãri de securitate efectuate la un nivel de exigenta cel puţin egal cu cel cerut pentru accesul la informaţii, materiale şi documente secrete de stat proprii din categorii echivalente.
(4) Pãrţile contractante vor asigura efectuarea de vizite reciproce pentru a constata respectarea prevederilor prezentului acord.
ART. 6
Mãsuri preventive privind transmiterea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat
(1) Dacã o parte contractantã, în cadrul relaţiilor de colaborare, intenţioneazã sa transmitã informaţii, materiale şi documente secrete de stat celeilalte pãrţi contractante, atunci acea parte contractantã va trebui sa obţinã în prealabil de la autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante garanţia ca autoritatea publica primitoare a fãcut obiectul unei verificãri de securitate, în conformitate cu categoria corespunzãtoare de informaţii, materiale şi documente secrete de stat, şi ca aceasta dispune de mijloacele necesare pentru asigurarea unei protecţii adecvate a acestor informaţii, materiale şi documente. Aceasta garanţie va cuprinde şi obligaţia de a asigura ca procedura de protecţie a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat este conformã cu reglementãrile interne privind protecţia secretului şi este supravegheatã de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
(2) Aceleaşi mãsuri vor fi luate de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante şi în cazul acordurilor sau al contractelor comerciale secrete care conţin informaţii, materiale şi documente secrete de stat.
(3) Informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat care au fost schimbate pana în prezent în cadrul cooperãrii dintre pãrţile contractante vor fi protejate conform prevederilor prezentului acord începând cu data intrãrii în vigoare a acestuia.
ART. 7
Executarea acordurilor sau a contractelor comerciale secrete
(1) Fiecare acord sau contract comercial secret încheiat între pãrţile contractante sau de cãtre autoritãţile desemnate de acestea va include o clauza de confidenţialitate sau o anexa de securitate în care se vor stabili detalii privind: lista cuprinzând informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat care fac obiectul acordului/contractului, mãsuri speciale de protecţie a acestora, persoanele care au acces la ele, asigurãri reciproce privind respectarea clauzelor contractuale.
(2) Toate prevederile clauzei de confidenţialitate sau ale anexei de securitate la acordul sau contractul comercial secret vor fi în concordanta cu prevederile prezentului acord.
ART. 8
Transmiterea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat
(1) Informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat vor fi transmise din statul uneia dintre pãrţile contractante în statul celeilalte pãrţi contractante pe cai diplomatice.
(2) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor putea stabili şi alte mijloace de transport/transmitere al/a informaţiilor, al/a materialelor şi al/a documentelor secrete de stat, dacã ruta urmatã de cãile diplomatice ar complica sau ar întârzia transmiterea ori folosirea acestora, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) transportatorul trebuie sa dispunã de o autorizaţie de acces la informaţii, materiale şi documente secrete de stat cu o categorie echivalenta;
b) expeditorul trebuie sa pãstreze un inventar al informaţiilor, al materialelor şi al documentelor secrete de stat transmise, iar un exemplar al acestui inventar trebuie sa fie transmis destinatarului pentru a fi predat autoritãţilor competente;
c) informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat trebuie sa fie ambalate în conformitate cu prevederile legale privind transportul intern;
d) predarea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat trebuie sa fie facuta cu confirmare de primire;
e) transportatorul trebuie sa detina o autorizaţie pentru transmiterea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat pe cai diplomatice, eliberata de o autoritate competenta pentru expeditor sau pentru destinatar.
(3) Pentru transportul informaţiilor, al materialelor şi al documentelor secrete de stat voluminoase modul de transport, itinerarul şi escorta vor fi stabilite în fiecare caz de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 9
Vizite
(1) Vizitatorii de pe teritoriul statului unei pãrţi contractante vor avea pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante acces la informaţii, materiale şi documente secrete de stat, precum şi în instituţiile care lucreazã cu astfel de informaţii, materiale şi documente, numai cu aprobarea prealabilã a autoritãţii competente a partii contractante care este vizitata. Aprobarea va fi acordatã persoanelor care au dreptul de acces la informaţii, materiale şi documente secrete de stat numai în urma unei cereri scrise, în conformitate cu prevederile art. 5.
(2) Autoritatea competenta a unei pãrţi contractante va trimite/solicita în scris aprobarea de a vizita autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante, cu cel puţin 20 de zile înainte de data efectuãrii deplasarii. Dupã o înţelegere prealabilã între autoritãţile competente ale ambelor pãrţi contractante şi pentru cazuri deosebite aprobarea efectuãrii vizitei va fi data cat mai curând posibil.
(3) Cererea scrisã de aprobare a vizitei va cuprinde urmãtoarele date:
a) numele şi prenumele persoanei, data şi locul naşterii, cetãţenia şi numãrul pasaportului;
b) profesia şi funcţia persoanei, denumirea instituţiei/ întreprinderii pe care aceasta o reprezintã;
c) nivelul categoriei informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat la care are acces şi autorizaţia de securitate acordatã de autoritatea competenta a partii contractante solicitante;
d) data la care a fost planificata vizita şi durata propusã;
e) scopul vizitei;
f) denumirea instituţiilor/întreprinderilor a cãror vizitare se solicita;
g) facilitãţile solicitate;
h) data, semnatura şi ştampila oficialã a autoritãţii competente a partii contractante beneficiare.
(4) Cererile pentru vizitele reprezentanţilor partii contractante romane vor fi transmise prin intermediul Ambasadei României la Bratislava. Cererile pentru vizitele reprezentanţilor partii contractante slovace vor fi transmise prin intermediul Ambasadei Republicii Slovace la Bucureşti.
(5) Partea contractantã care urmeazã sa fie vizitata sau reprezentanţii desemnaţi ai acesteia va/vor rãspunde de anunţarea conducerii instituţiilor în legatura cu vizita solicitatã, domeniul de activitate, precum şi categoria de secret de stat a informaţiilor, a materialelor şi a documentelor care pot fi puse la dispoziţie vizitatorilor.
ART. 10
Mãsuri în caz de încãlcare a prevederilor privind protecţia informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat
(1) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante se vor informa reciproc, în cel mai scurt timp, în legatura cu situaţiile de divulgare sau de aparitie a unor suspiciuni referitoare la divulgarea informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat transmise în condiţiile prezentului acord.
(2) Cazurile de încãlcare a reglementãrilor referitoare la protecţia informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat vor fi anchetate de autoritãţile competente ale partii contractante a statului pe teritoriul cãruia s-au produs, în conformitate cu legislaţia în vigoare a statului respectiv. Rezultatele anchetei, precum şi o informare referitoare la mãsurile întreprinse pentru prevenirea repetarii unor astfel de situaţii pe viitor vor fi comunicate autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante.
(3) Autoritatea competenta a partii contractante care desfãşoarã ancheta referitoare la încãlcarea reglementãrilor poate solicita, dacã este necesar, ajutorul calificat al autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 11
Cheltuieli
Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea prezentului acord.
ART. 12
Autoritãţile competente
Pãrţile contractante se vor informa reciproc, pe cai diplomatice, cu privire la autoritãţile competente desemnate sa aplice prezentul acord.
ART. 13
Consultãri
(1) În scopul asigurãrii unei cooperãri strânse pentru aplicarea prezentului acord autoritãţile competente se vor consulta la cererea oricãreia dintre ele.
(2) Pãrţile contractante se vor informa reciproc despre reglementãrile interne referitoare la protecţia informaţiilor, a materialelor şi a documentelor secrete de stat în vigoare şi în legatura cu modificãrile acestor reglementãri.
ART. 14
Soluţionarea divergentelor
Orice divergenta referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionatã pe calea consultãrilor între reprezentanţii desemnaţi de pãrţile contractante.
ART. 15
Dispoziţii finale
(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi vor comunica reciproc, în scris, ca au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.
(2) Fiecare parte contractantã poate solicita în scris, în orice moment, modificarea prezentului acord. În acest caz pãrţile contractante vor iniţia negocieri privind modificarea acordului. Modificãrile efectuate de comun acord de cãtre pãrţile contractante vor intra în vigoare conform prevederilor alin (1).
(3) Prezentul acord se încheie pe o perioada nedeterminatã.
(4) Fiecare parte contractantã poate denunta prezentul acord în scris, pe cai diplomatice. Acordul îşi va inceta efectele dupã 6 luni de la data primirii de cãtre cealaltã parte contractantã a comunicãrii privind denunţarea lui. În caz de denunţare informaţiile, materialele şi documentele secrete de stat transmise sau obţinute în baza prezentului acord vor fi protejate în continuare conform prevederilor acestuia.
Semnat la 3 septembrie 1999 la Bratislava, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, slovaca şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare a prezentului acord textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Prim-ministru,
Radu Vasile

Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Preşedinte al Guvernului
Republicii Slovace,
Mikulas Dzurinda

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016