Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 3 iulie 1996  privind serviciile aeriene intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Namibia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 3 iulie 1996 privind serviciile aeriene intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Namibia

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 20 decembrie 2001
Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, denumite în continuare pãrţi contractante,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
dorind sa încheie un acord, potrivit convenţiei menţionate, în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile lor respective,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
1. În scopul aplicãrii acestui acord, în afarã de cazul incompatibilitatii cu contextul:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include toate anexele adoptate în baza prevederilor art. 90 din convenţie, precum şi orice amendamente la anexe sau la convenţie, în baza prevederilor art. 90 şi 94 din aceasta, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au intrat în vigoare sau au fost ratificate de ambele pãrţi contractante;
b) autoritate aeronautica înseamnã, în cazul României, Ministerul Transporturilor sau orice persoana ori organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de autoritãţile menţionate, iar în cazul Namibiei, ministrul care rãspunde de aviaţia civilã sau orice persoana ori organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţie specialã la care se referã acest acord;
c) acord înseamnã acest acord, anexa la acesta şi orice amendamente la acord sau la anexa, în baza prevederilor art. 19, care este obligatoriu pentru ambele pãrţi contractante. Anexa este parte integrantã a acestui acord şi toate referintele la acord vor include referintele la anexa, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres;
d) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aerianã şi escala necomercialã au intelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din convenţie;
e) companie aerianã desemnatã înseamnã o companie aerianã care a fost desemnatã şi autorizata în conformitate cu art. 3 din acest acord;
f) tarife înseamnã preţurile sau sumele de plata pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cãrora se aplica aceste preţuri sau sume de plata, inclusiv preţurile sau sumele de plata, comisioanele şi condiţiile pentru serviciile de agenţie sau alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi condiţiilor pentru transportul poştei;
g) teritoriu, în legatura cu un stat, are înţelesul care i-a fost atribuit în art. 2 din convenţie.
2. Titlurile care au fost atribuite articolelor din acest acord sunt numai pentru referinta şi nu urmãresc sa defineascã, sa limiteze sau sa descrie scopul ori intenţia acestui acord.
ART. 2
Acordarea drepturilor de trafic
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte serviciile aeriene internaţionale regulate, urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celeilalte pãrţi contractante; şi
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul menţionat.
2. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în acest acord în scopul infiintarii serviciilor aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în secţiunea corespunzãtoare a anexei la acest acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite şi, respectiv, rute specificate. Compania aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura, în timp ce exploateazã un serviciu convenit pe o ruta specificatã, de dreptul de a face escala pe teritoriul menţionat, în punctele specificate pentru acea ruta în anexa, în scopul de a imbarca şi de a debarca, în trafic internaţional, pasageri, bagaje, marfa şi posta.
3. Nici o prevedere a paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi unei companii aeriene a unei pãrţi contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri, bagaje, marfa şi posta, transportate contra plata sau în baza unui contract de închiriere cãtre un alt punct de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
4. În scopul aplicãrii paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, fiecare parte contractantã poate specifica rutele care urmeazã sa fie folosite deasupra teritoriului sau de cãtre compania aerianã a celeilalte pãrţi contractante, precum şi aeroporturile care pot fi folosite. Nici o prevedere a acestui paragraf nu va înlocui prevederile art. 5 şi anexa referitoare la tabelele de ruta.
ART. 3
Denumirea şi autorizarea companiilor aeriene
1. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va avea dreptul sa desemneze, în scris, autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante o companie aerianã în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri scrise, fie direct între autoritãţile aeronautice, fie între pãrţile contractante.
2. La primirea acestei desemnari autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante va acorda, fãrã întârziere nejustificatã, sub rezerva paragrafelor 3 şi 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare corespunzãtoare.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate cere unei companii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa îi facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi reglementãrile aplicate în mod normal şi rezonabil de aceasta autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante are dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau sa impunã acele condiţii pe care le considera necesare în exercitarea drepturilor specificate în art. 2, în cazul în care autoritatea aeronautica a acelei pãrţi contractante nu este convinsa ca proprietatea substantiala şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãţenilor sãi.
5. Compania aerianã astfel desemnatã şi autorizata poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia ca un tarif stabilit în conformitate cu prevederile art. 11 sa fie în vigoare în ceea ce priveşte acele servicii.
6. Fiecare parte contractantã are dreptul sa înlocuiascã, printr-o notificare scrisã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante, compania aerianã pe care a desemnat-o cu o alta companie aerianã. Compania aerianã noudesemnata va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusã aceloraşi obligaţii ca şi compania aerianã pe care a înlocuit-o.
ART. 4
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã are dreptul de a revoca o autorizaţie de exploatare sau de a suspenda exercitarea drepturilor specificate în art. 2 de cãtre o companie aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã sau de a pretinde acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi:
a) în orice caz în care nu este convinsa ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care desemneazã compania aerianã sau cetãţenilor acelei pãrţi contractante; sau
b) în cazul în care acea companie aerianã nu reuşeşte sa se conformeze legilor şi reglementãrilor în vigoare pe teritoriul partii contractante care acorda acele drepturi; sau
c) în cazul în care acea companie aerianã nu reuşeşte sa exploateze în conformitate cu condiţiile prevãzute în acest acord.
2. În afarã de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al acestui articol sunt vitale pentru a se evita noi abateri de la legi şi/sau reglementãri, acest drept va fi exercitat numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în conformitate cu art. 18.
ART. 5
Aplicarea legilor şi reglementãrilor
1. Sub rezerva prevederilor convenţiei, legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante, referitoare la intrarea în sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internationala sau cele referitoare la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave pe timpul cat se gãsesc în limitele teritoriului sau, se vor aplica aeronavelor companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã ca şi cum ar fi aplicate propriilor sale aeronave şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrarea în, ieşirea de pe sau în timp ce se afla în limitele teritoriului primei pãrţi contractante.
2. Sub rezerva prevederilor convenţiei, legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante, referitoare la intrarea în sau ieşirea de pe teritoriul sau a pasagerilor, bagajelor, echipajelor, mãrfii sau poştei transportate de aeronave, inclusiv legile şi reglementãrile referitoare la intrare, ieşire, imigrare, paşapoarte, vama şi carantina, vor fi respectate de cãtre sau în numele acestor pasageri, bagaje, echipaje, marfa sau posta ale companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante la intrarea în, ieşirea din sau în timp ce se afla în limitele teritoriului primei pãrţi contractante.
ART. 6
Recunoaşterea certificatelor, brevetelor şi a licenţelor
1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de o parte contractantã şi care sunt încã în vigoare vor fi recunoscute ca fiind valabile de cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii rutelor specificate şi a serviciilor convenite, prevãzute în acest acord, cu condiţia ca cerinţele în baza cãrora au fost emise sau validate aceste certificate ori licenţe sa fie egale sau mai mari decât normele minime stabilite potrivit prevederilor convenţiei.
2. Totuşi fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoascã, pentru zborurile efectuate deasupra propriului teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate propriilor cetãţeni de cãtre alt stat contractant la convenţie.
ART. 7
taxe aeroportuare şi alte taxe similare
Fiecare parte contractantã poate impune sau permite sa fie impuse taxe echitabile şi rezonabile pentru folosirea aeroporturilor publice şi a instalaţiilor de navigaţie aerianã aflate sub controlul sau, cu condiţia ca aceste taxe sa nu fie mai mari decât taxele impuse pentru folosirea acestor aeroporturi şi instalaţii de cãtre aeronavele sale naţionale care efectueazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 8
Scutirea de taxe vamale, taxe de inspecţie şi alte taxe similare
1. Aeronavele folosite pe serviciile internaţionale de cãtre compania aerianã desemnatã a oricãrei pãrţi contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, bãuturile, produsele din tutun, precum şi alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri sau distractiei acestora, aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxele de inspecţie şi alte taxe naţionale sau locale la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente şi rezerve sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor sau folosirii lor în cadrul unei pãrţi din zborul efectuat deasupra acelui teritoriu.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi taxe naţionale sau locale, cu excepţia sumelor corespunzãtoare serviciului prestat:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul unei pãrţi contractante, în limitele fixate de autoritãţile competente ale respectivei pãrţi contractante şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor celeilalte pãrţi contractante, utilizate pe serviciile internaţionale;
b) piesele de schimb şi echipamentele importate pe teritoriul unei pãrţi contractante pentru a fi încorporate sau folosite pe aeronavele utilizate în cadrul navigaţiei internaţionale sau pentru întreţinerea ori repararea aeronavelor celeilalte pãrţi contractante;
c) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavei companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante, folositã pe serviciile internaţionale, chiar şi atunci când aceştia urmeazã sa fie utilizaţi în cadrul unei pãrţi a zborului efectuat deasupra teritoriului partii contractante pe care au fost imbarcati;
d) bagajele şi marfa în tranzit direct; şi
e) documentele companiei aeriene, inclusiv biletele de avion, AWB şi materialele de reclama.
Materialele la care s-a fãcut referire în subparagrafele a), b), c), d) şi e) pot fi pãstrate, la cerere, sub control sau supraveghere vamalã.
ART. 9
Descãrcarea echipamentelor, materialelor şi rezervelor
Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi rezervele aflate în mod normal la bordul aeronavelor oricãrei pãrţi contractante pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale de pe acel teritoriu. În acest caz ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul în care vor fi reexportate sau pana când vor primi o alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 10
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite
1. Companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate între teritoriile lor respective.
2. În exploatarea serviciilor convenite compania aerianã desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante pentru a nu se afecta în mod nejustificat serviciile pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Serviciile convenite, asigurate de companiile aeriene desemnate de pãrţile contractante, vor fi menţinute într-o strânsã corelatie cu cerinţele publicului în privinta transportului pe rutele specificate şi vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacitãţi adecvate pentru a rãspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul de pasageri, bagaje, marfa şi posta, atât imbarcate, cat şi debarcate în punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriile statelor care au desemnat companiile aeriene.
4. Asigurarea transportului de pasageri, bagaje, marfa şi posta, atât imbarcate, cat şi debarcate în punctele de pe rutele specificate, situate pe teritoriile unor tari terţe, va fi determinata în conformitate cu principiile generale, potrivit cãrora capacitatea trebuie sa fie legatã de:
a) cerinţele de trafic spre şi dinspre teritoriul partii contractante care a desemnat compania aerianã;
b) cerinţele de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, dupã ce s-a ţinut seama de serviciile de transport aerian înfiinţate de companiile aeriene ale statelor din acea regiune; şi
c) cerinţele exploatãrii liniei aeriene directe.
5. Capacitatea totalã care urmeazã sa fie asigurata pe serviciile convenite de companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante va fi convenitã între companiile aeriene desemnate şi aprobatã de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante înainte de începerea exploatãrii, iar dupã aceea, în conformitate cu cerinţele de trafic previzibile.
6. Dacã în cazul revederii capacitãţii pãrţile contractante nu reuşesc sa convinã asupra capacitãţii care urmeazã sa fie asigurata pe serviciile convenite, capacitatea care poate fi asigurata de companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante nu va depãşi capacitatea totalã care a fost anterior convenitã, incluzând variatiile de sezon.
ART. 11
Tarife
1. Tarifele care urmeazã sa fie aplicate de cãtre compania aerianã desemnatã de una dintre pãrţile contractante pentru serviciile tratate de acest acord vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii relevanti, inclusiv de interesele utilizatorilor, costul exploatãrii, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, de un profit rezonabil, tarifele aplicate de alte companii aeriene, precum şi de alte considerente de ordin comercial de pe piata.
2. Tarifele la care s-a fãcut referire în paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacã este posibil, între companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante, iar la acest acord se va ajunge, în mãsura posibilului, prin folosirea procedurilor Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional sau a unui alt mecanism internaţional corespunzãtor de coordonare a tarifelor, acceptabile ambelor pãrţi contractante.
3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data propusã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusã, sub rezerva acordului respectivelor autoritãţi.
4. Aprobarea tarifelor poate fi data în mod expres. Dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu şi-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare, în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate ca aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, autoritãţile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat dezacordul sa fie mai mica de 30 (treizeci) de zile.
5. Dacã un tarif supus spre aprobare nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacã în perioada aplicabilã, în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol, o autoritate aeronautica notifica celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul sau asupra unui tarif convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante se vor strãdui sa stabileascã tariful de comun acord.
6. Dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu pot conveni asupra oricãrui tarif supus aprobãrii lor în baza paragrafului 3 al acestui articol sau asupra stabilirii oricãrui tarif în baza paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 17.
7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rãmâne în vigoare pana în momentul stabilirii unui alt tarif. Cu toate acestea, folosirea tarifului nu va fi prelungitã în virtutea acestui paragraf pentru o perioada mai mare de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.
8. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va depune toate eforturile pentru a asigura ca companiile aeriene desemnate se conformeazã tarifelor convenite înregistrate la autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante şi ca nici o companie aerianã nu reduce orice parte din aceste tarife, prin orice mijloace, directe sau indirecte, fãrã aprobarea autoritãţilor aeronautice, care poate fi data în mod general sau în mod particular, de la caz la caz.
ART. 12
Aprobarea orarelor
1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor şi tipul (tipurile) aeronavelor ce vor fi folosite, vor fi convenite între companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. Aceeaşi procedura va fi aplicatã în cazul schimbãrii ulterioare, iar perioada de 60 (şaizeci) de zile poate fi modificatã sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
2. În cazul în care companiile aeriene desemnate nu vor reusi sa cada de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice ale ambelor pãrţi contractante. Aceeaşi procedura este aplicabilã şi în cazul în care companiile aeriene desemnate nu cad de acord asupra schimbãrii ulterioare a orarului în vigoare. În acest din urma caz orarele existente vor rãmâne în vigoare 6 (şase) luni, perioada în care autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
ART. 13
Securitatea aviaţiei
1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocã de a proteja securitatea aviaţiei civile impotriva actelor de intervenţie ilicitã face parte integrantã din acest acord. Fãrã a limita generalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante vor acţiona în special conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnatã la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, şi ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate impotriva securitãţii aviaţiei civile, semnatã la Montreal la 23 septembrie 1971, precum şi ale oricãrei alte convenţii privind securitatea aviaţiei, care este obligatorie pentru ambele pãrţi contractante.
2. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toatã asistenta necesarã pentru prevenirea actelor de capturare ilicitã a aeronavelor lor civile şi a altor acte ilicite îndreptate impotriva securitãţii acestor aeronave, pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aerianã, precum şi impotriva oricãrei alte ameninţãri pentru securitatea aviaţiei civile.
3. În raporturile lor reciproce pãrţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aviaţiei, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, în mãsura în care aceste prevederi de securitate se aplica pãrţilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor care îşi au sediul principal ori resedinta permanenta pe teritoriul lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sa acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aviaţiei.
4. Fiecare parte contractantã este de acord ca aceşti operatori de aeronave trebuie sa respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a fãcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltã parte contractantã la intrarea în, ieşirea din sau în timp ce se afla în limitele teritoriului celeilalte pãrţi contractante. Fiecare parte contractantã va asigura ca pe teritoriul sau se aplica în mod efectiv mãsuri rezonabile pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor şi bagajelor de mana, precum şi pentru desfãşurarea de controale de securitate corespunzãtoare asupra bagajelor de cala, mãrfurilor şi proviziilor de bord, înainte, dar şi în timpul imbarcarii sau încãrcãrii. Fiecare parte contractantã va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresatã de cãtre cealaltã parte contractantã pentru mãsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a face fata unei ameninţãri deosebite.
5. Atunci când este comis un incident sau exista o ameninţare de comitere a unui act de capturare ilicitã de aeronave civile ori se comit alte acte ilicite îndreptate impotriva siguranţei acestor aeronave, pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor sau instalaţiilor de navigaţie aerianã, pãrţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte mãsuri corespunzãtoare, cu scopul de a se pune capãt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţãrii cu un act ilicit.
6. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile pe care le considera aplicabile, cu scopul de a se asigura ca o aeronava a celeilalte pãrţi contractante, supusã unui act de capturare ilicitã sau altor acte de intervenţie ilicitã, care a aterizat pe teritoriul sau, este reţinutã la sol, în afarã de cazul în care decolarea sa este impusa de obligaţia primordialã de a proteja vietile omeneşti. Aceste mãsuri vor fi luate, dacã este posibil, pe baza de consultãri cu cealaltã parte contractantã.
7. În ciuda prevederilor paragrafului 2 al art. 18, dacã o parte contractantã se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea de cãtre cealaltã parte contractantã a prevederilor conţinute în acest articol, referitoare la securitatea aviaţiei, aceasta poate cere consultãri imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 14
Furnizarea datelor statistice
Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante va determina propria companie aerianã desemnatã sa furnizeze autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil în scopul examinãrii capacitãţii asigurate pe serviciile convenite de cãtre compania aerianã desemnatã a primei pãrţi contractante. Aceste date statistice vor include toate informaţiile cerute, în scopul stabilirii volumului de trafic transportat de acele companii aeriene pe serviciile convenite, precum şi punctul de imbarcare şi debarcare a acelui trafic.
ART. 15
Transferul veniturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante dreptul de liber transfer, în conformitate cu reglementãrile şi cerinţele sale privind schimbul valutar, la cursul oficial de schimb, al excedentului dintre încasãri şi cheltuieli realizate pe teritoriul sau în legatura cu transportul pasagerilor, bagajelor, mãrfii şi poştei de cãtre compania aerianã desemnatã menţionatã.
2. Aceste sume nu vor fi supuse nici unor taxe sau restrictii, cu excepţia taxelor percepute de bãnci în mod normal pentru asemenea operaţiuni.
3. Profiturile obţinute de compania aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante din exploatarea în trafic internaţional a aeronavelor proprii sunt impozabile numai în statul în care este situat locul conducerii efective al companiei.
4. În eventualitatea ca un acord sau o convenţie privind evitarea dublei impuneri în ceea ce priveşte impozitarea pe venit şi capital va intra în vigoare între România şi Namibia, prevederile acestui acord sau convenţii, obligatorii pentru ambele pãrţi contractante, vor înlocui, fãcându-se schimbãrile necesare (mutatis mutandis), prevederile paragrafului 3 al acestui articol.
5. Transferul veniturilor între companiile aeriene desemnate se va efectua în acea valuta forte convertibilã care va fi convenitã din când în când, între ele, în acest scop.
ART. 16
Reprezentanta companiei aeriene
1. Compania aerianã desemnatã de fiecare parte contractantã va avea dreptul, sub rezerva legilor şi regulamentelor referitoare la intrarea, angajarea şi şederea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, de a introduce şi de a menţine pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante specialişti în domeniul tehnic, de conducere şi operational, precum şi orice alţi specialişti de care poate fi nevoie, în mod rezonabil, la asigurarea serviciilor aeriene convenite.
2. Fiecare parte contractantã acorda companiei aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de a se angaja în vânzarea transportului aerian pe teritoriul sau, fie direct, fie prin angajaţii sãi. Fiecare companie aerianã desemnatã va avea dreptul de a vinde acest transport şi orice persoana va fi libera sa cumpere acest transport în conformitate cu legile şi reglementãrile valabile pe teritoriul sau.
ART. 17
Soluţionarea diferendelor
1. Dacã între pãrţile contractante apare un diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord, acestea se vor strãdui, în primul rând, sa rezolve diferendul prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o soluţionare, pãrţile contractante se vor strãdui sa rezolve diferendul pe cale diplomaticã.
2. Dacã pãrţile contractante nu pot ajunge la o soluţionare prin negocieri, acestea pot conveni ca diferendul sa fie supus pentru mediere unei persoane sau organ competent.
3. Dacã nu se poate ajunge la o soluţionare în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, diferendul va fi supus spre hotãrâre, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal format din 3 arbitri.
a) Fiecare parte contractantã va desemna un arbitru, iar cel de-al treilea arbitru, numit de cei 2 arbitri astfel desemnaţi, va acţiona ca preşedinte al tribunalului.
b) Fiecare parte contractantã va desemna arbitrul sau într-o perioada de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii de oricare parte contractantã de la cealaltã parte contractantã a unei notificãri, pe cale diplomaticã, prin care se cere arbitrarea diferendului de cãtre un astfel de tribunal, iar cel de-al treilea arbitru va fi numit într-o perioada ulterioara de 60 (şaizeci) de zile de la data la care ambii arbitri au fost desemnaţi în mod corespunzãtor.
c) Dacã o parte contractantã nu reuşeşte sa desemneze un arbitru în perioada specificatã sau dacã cel de-al treilea arbitru nu este numit în perioada specificatã, preşedintele Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale poate sa numeascã, la cererea oricãrei pãrţi contractante, un arbitru sau arbitrii, dupã cum este cazul. În acest caz arbitrul sau arbitrii numiţi de preşedintele menţionat nu vor fi cetãţeni sau rezidenţi permanenţi ai statelor pãrţi la acest acord.
4. Pãrţile contractante se vor conformã deciziei luate de un tribunal constituit în baza paragrafului 3 al acestui articol.
5. Cheltuielile de tribunal, precum şi cheltuielile pentru toţi arbitrii, ale cãror natura şi limite vor fi convenite în prealabil de pãrţile contractante, vor fi împãrţite în mod egal între pãrţile contractante. Orice problema referitoare la împãrţirea costurilor tribunalului arbitral sau la procedura de plata a acestor costuri va fi stabilitã de tribunalul arbitral.
6. Dacã şi atât timp cat o parte contractantã nu reuşeşte sa se conformeze unei hotãrâri avute în vedere în paragraful 4 al acestui articol, cealaltã parte contractantã va avea motive de a limita, de a revoca sau de a suspenda, dupã cum va fi cazul, autorizaţia de exploatare a companiei aeriene respective, caz în care prevederile art. 4 se vor aplica fãcându-se schimbãrile necesare (mutatis mutandis).
ART. 18
Consultãri
1. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta din când în când, într-un spirit de strânsã colaborare, pentru a se asigura ca prevederile acestui acord şi ale anexei la acesta se aplica şi se respecta în mod satisfãcãtor.
2. Orice parte contractantã poate cere consultãri, care pot fi sub forma de discuţii sau prin corespondenta şi care vor începe într-o perioada de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii, în afarã de cazul în care ambele pãrţi contractante convin sa prelungeascã aceasta perioada.
ART. 19
Amendamente
1. Dacã orice parte contractantã considera de dorit sa amendeze orice prevedere a acestui acord, un asemenea amendament, dacã este convenit între pãrţile contractante, va intra în vigoare printr-un schimb de note diplomatice prin care se confirma ca cerinţele constituţionale au fost îndeplinite de ambele pãrţi contractante.
2. În ciuda prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, amendamentele la anexa la acest acord pot fi convenite direct între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Aceste amendamente se vor aplica la data la care ele au fost confirmate printr-un schimb de note între autoritãţile aeronautice.
3. Acest acord va fi amendat pentru a se conformã prevederilor oricãrei convenţii internaţionale sau acord multilateral cu privire la transportul aerian, care pot deveni obligatorii pentru ambele pãrţi contractante. Cu toate acestea, pana la realizarea unui asemenea amendament, prevederile acestei convenţii sau acord vor prevala.
ART. 20
Intrarea în vigoare
1. Acest acord va înlocui orice acorduri anterioare privind serviciile aeriene internaţionale între pãrţile contractante.
2. Acest acord se va aplica la data semnãrii şi va intra în vigoare la data la care ambele pãrţi contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
ART. 21
Înregistrarea la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
Acest acord şi orice amendamente la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 22
Încetarea valabilitãţii
Oricare dintre pãrţile contractante poate notifica în scris, oricând, pe canale diplomatice, celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a termina acest acord; aceasta notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În aceasta situaţie acordul va fi terminat la 12 (douasprezece) luni dupã data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea este retrasã, prin înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la 14 (paisprezece) zile dupã primirea acesteia de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Drept care, subsemnaţii, fiind autorizaţi în modul cuvenit pentru aceasta de cãtre guvernele lor respective, au semnat acest acord.
Încheiat la Bucureşti la 3 iulie 1996, în câte doua exemplare originale, în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Aurel Novac,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Namibia,
Oskar Valentine Plichta,
ministrul transporturilor

ANEXA 1
-------
la acord
--------

SECŢIUNEA 1
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene regulate, în ambele sensuri, de compania aerianã desemnatã de Guvernul României:
Bucureşti - puncte intermediare - Windhoek - puncte mai departe
SECŢIUNEA 2
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene regulate, în ambele sensuri, de compania aerianã desemnatã de Guvernul Republicii Namibia:
Windhoek - puncte intermediare - Bucureşti - puncte mai departe
SECŢIUNEA 3
Frecventele care urmeazã sa fie efectuate, precum şi capacitatea care urmeazã sa fie oferitã vor fi supuse acordului autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante.

NOTE:
a) Punctele intermediare şi punctele mai departe vor fi supuse acordului autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante.
b) Cu excepţia punctului de origine şi de destinaţie, fiecare companie aerianã desemnatã poate sa nu deserveasca orice punct sau toate punctele de pe rutele specificate, fie în cadrul tuturor serviciilor convenite, fie cu ocazia unora dintre ele.
c) Dreptul unei companii aeriene desemnate a unei pãrţi contractante de a transporta pasageri, bagaje, marfa şi posta între punctul de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi puncte situate pe teritoriile unor tari terţe va fi supus acordului autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016