Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 3 decembrie 1983  privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 3 decembrie 1983 privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 9 din 31 ianuarie 1984


Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Federal al Republicii Austria,
denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa reglementeze şi sa dezvolte transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mãrfuri între statele lor, precum şi în tranzit pe teritoriile lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Dispoziţiile prezentului acord se aplica transporturilor rutiere internaţionale de persoane şi de mãrfuri între cele doua state sau în tranzit pe teritoriile acestora.
ART. 2
În sensul prezentului acord:
(1) Transportator desemneazã orice persoana fizica sau juridicã, precum şi orice societate având sediul principal în Republica Socialistã România sau în Republica Austria, care este autorizata sa efectueze transporturi rutiere de persoane sau de mãrfuri pentru alţii sau pe cont propriu.
(2) Vehicul desemneazã orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanicã construit şi utilizat pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul, sau pentru transportul de mãrfuri şi este înmatriculat pe teritoriul uneia dintre cele doua pãrţi contractante.
Se considera vehicul şi ansamblul format dintr-un autovehicul înmatriculat pe teritoriul unei pãrţi contractante şi o remorca sau semiremorca înmatriculatã într-un stat terţ.
În acest caz, atât pentru remorca, cat şi pentru semiremorca, se aplica aceleaşi reglementãri ca şi pentru vehiculul care remorcheaza.
(3) Autorizaţie desemneazã orice licenta sau autorizare care se elibereazã în conformitate cu reglementãrile în vigoare în statul uneia dintre pãrţile contractante şi în perioada ei de valabilitate da dreptul unui vehicul sa efectueze transporturi în trafic direct sau în tranzit pe teritoriul statului respectiv.
Transportul de persoane
ART. 3
(1) Prin trafic pe linii regulate se înţelege transportul de persoane cu autobuze pe un itinerar determinat, cu orare şi tarife convenite, cu dreptul de a imbarca şi debarca pasageri la capetele de linii şi în alte locuri de oprire stabilite.
(2) Linia regulatã de autobuze se poate infiinta cu autorizarea autoritãţilor competente ale fiecãrei pãrţi contractante pentru sectorul de linie de pe propriul sau teritoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, precum şi cu acordul statelor tranzitate. Autorizarea se acorda pe perioade de 1-5 ani, pe baza de reciprocitate.
(3) Cererile privind acordarea de autorizaţii conform alin. (2) se transmit în scris, din timp, cãtre autoritãţile competente ale celeilalte pãrţi contractante. Aceste cereri trebuie sa conţinã urmãtoarele date: numele şi firma transportatorului, itinerarul, orarul de circulaţie, tarifele, locurile de urcare şi de coborare a cãlãtorilor, precum şi perioada de exploatare.
(4) Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante stabilesc de comun acord, pe cale de corespondenta sau în comisie mixtã, în special urmãtoarele probleme:
a) introducerea liniilor de autobuze;
b) orariile de circulaţie;
c) tarifele;
d) condiţiile de transport;
e) reducerea, dezvoltarea sau sistarea liniilor regulate de autobuze.
ART. 4
Transporturile ocazionale de persoane, cu excepţia celor prevãzute la art. 5, pot fi efectuate de transportatorii uneia dintre pãrţile contractante numai pe baza unei autorizaţii acordate în prealabil de autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 5
Transporturile de persoane scutite de autorizaţie de transport sunt urmãtoarele:
(1) transportul aceloraşi persoane cu acelaşi vehicul de-a lungul întregii cãlãtorii, punctele de plecare şi de sosire fiind situate în ţara de înmatriculare a vehiculului, nici o persoana nefiind imbarcata sau debarcatã pe parcurs sau la opririle din afarã tarii respective;
(2) transportul unui grup de persoane dintr-un punct situat în ţara de înmatriculare a vehiculului la un punct situat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vehiculul la întoarcere pãrãsind gol acest teritoriu;
(3) transportul ocazional de persoane în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în mãsura în care durata de parcurs nu este mai mare de 16 zile.
În mod excepţional, cãlãtorii pot fi imbarcati sau debarcati pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante dacã s-a obţinut aprobarea organelor competente ale acesteia.
Transportul de mãrfuri
ART. 6
(1) Transporturile cu vehicule de mãrfuri, cu sau fãrã incarcatura, cu excepţia celor menţionate la art. 8, în trafic direct între teritoriile celor doua pãrţi contractante sau în tranzit pe teritoriile lor, pot fi efectuate numai pe baza unei autorizaţii de transport eliberata în prealabil de autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante.
Autorizaţia este valabilã pentru un vehicul sau o combinatie de vehicule.
(2) Autorizaţia este eliberata de autoritatea competenta a partii contractante din ţara unde vehiculul este înmatriculat, în numele autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, pe numele transportatorului respectiv; ea poate fi folositã numai de acest transportator şi nu este transmisibila.
ART. 7
(1) Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante convin, pe baza principiului reciprocitãţii, felul şi numãrul autorizaţiilor pentru anul urmãtor; autorizaţiile vor fi transmise pana la data de 30 noiembrie a fiecãrui an.
(2) Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante stabilesc, de comun acord, modelul formularului de autorizaţie.
ART. 8
Transporturile de mãrfuri scutite de autorizaţie de transport sunt urmãtoarele:
a) transporturile cu vehicule fãrã incarcatura folosite pentru:
- înlocuirea vehiculelor defecte;
- transportul, remorcarea sau depanarea vehiculelor avariate;
b) transporturile de cadavre;
c) transporturile de obiecte şi opere de arta destinate targurilor şi expozitiilor sau unor manifestãri culturale;
d) transporturile de obiecte şi echipamente pentru reclama şi informaţii;
e) transporturile efectelor de strãmutare;
f) transporturile de aparate, accesorii şi animale la sau de la manifestãri teatrale, muzicale, cinematografice sau sportive, circuri sau târguri, precum şi cele destinate înregistrãrilor cinematografice, radiofonice şi de televiziune;
g) transporturile articolelor necesare îngrijirii medicale în cazul mãsurilor de urgenta, în special în cazul unor catastrofe naturale.
Dispoziţii generale şi finale
ART. 9
Transportatorii mentionati în art. 2 din prezentul acord pot efectua transporturi între teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi un stat terţ, precum şi dintr-un stat terţ cãtre teritoriul celeilalte pãrţi contractante, numai dacã au obţinut aprobarea autoritãţilor competente ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
În cazul în care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a vehiculului depãşesc limitele admise pe teritoriul unei pãrţi contractante, vehiculul trebuie sa posede o autorizaţie specialã emisã de autoritatea competenta a acestei pãrţi contractante.
Dacã aceasta autorizaţie limiteazã circulaţia vehiculului la un itinerar determinat, transportul se poate efectua numai pe aceasta ruta.
ART. 11
Transportatorii mentionati la art. 2 din prezentul acord nu au dreptul sa efectueze transporturi rutiere de persoane sau de mãrfuri în interiorul teritoriului celeilalte pãrţi contractante.
ART. 12
În toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord sau prin convenţiile sau înţelegerile internaţionale la care cele doua state sunt pãrţi se aplica legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 13
(1) În cazul nerespectãrii de cãtre un transportator sau de personalul de la bordul vehiculului a legislaţiei în vigoare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, a prevederilor prezentului acord sau a condiţiilor incluse în autorizaţia de transport, organele competente din statul în care este înmatriculat vehiculul pot, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, sa ia urmãtoarele mãsuri:
a) avertizarea transportatorului respectiv privind respectarea reglementãrilor în vigoare;
b) suspendarea eliberãrii de autorizaţii cãtre transportatorul respectiv pentru efectuarea de transporturi pe teritoriul partii contractante unde a avut loc abaterea sau retragerea autorizaţiilor eliberate.
(2) Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante se vor informa reciproc asupra abaterilor comise potrivit pct. (1).
(3) Prevederile acestui articol nu exclud mãsurile ce pot fi aplicate în virtutea legislaţiei naţionale de cãtre tribunalele sau autoritãţile administrative din statul unde s-a comis abaterea.
ART. 14
(1) Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante stabilesc, de comun acord, documentele privind controlul transporturilor efectuate conform prevederilor prezentului acord.
(2) Autorizaţiile şi alte documente necesare în virtutea prezentului acord trebuie sa însoţeascã vehiculele respective şi sa fie prezentate, la cerere, organelor de control autorizate ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 15
Transporturile internaţionale de mãrfuri sunt supuse la plata taxelor şi impozitelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare ale celor doua pãrţi contractante.
ART. 16
Pãrţile contractante îşi comunica reciproc autoritãţile competente împuternicite cu aplicarea prezentului acord. Aceste autoritãţi pãstreazã contacte directe între ele.
ART. 17
(1) Autoritatea competenta a fiecãrei pãrţi contractante poate solicita convocarea unei comisii mixte, formatã din reprezentanţi ai autoritãţilor competente ale celor doua pãrţi contractante, pentru a examina problemele ce decurg din interpretarea şi aplicarea prezentului acord.
(2) Comisia mixtã se va reuni alternativ pe teritoriul fiecãreia dintre pãrţile contractante.
ART. 18
Toate plãţile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate în valuta liber convertibilã sau pe baza prevederilor Acordului de plati în vigoare între cele doua pãrţi contractante.
ART. 19
Modul de interpretare şi aplicare a prezentului acord este competent pe cale directa între ele, vor fi soluţionate pe cale diplomaticã.
ART. 20
(1) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni dupã luna în care pãrţile contractante şi-au comunicat, în scris, pe cale diplomaticã, îndeplinirea prevederilor legislaţiei naţionale privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
(2) Prezentul acord va fi valabil pe o perioada de un an şi se va prelungi, în mod tacit, pe noi perioade de câte un an, dacã nu va fi denunţat de una dintre pãrţile contractante, printr-un preaviz scris, cu 6 luni înaintea expirãrii valabilitãţii sale.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentului acord, Convenţia dintre Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor al Republicii Socialiste România şi Ministerul Federal pentru Comerţ şi Reconstrucţie al Republicii Austria privind transportul internaţional de mãrfuri pe drumuri, semnatã la 27 mai 1964, îşi înceteazã valabilitatea.
Semnat la Bucureşti, în ziua de 3 decembrie 1983, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi germanã, ambele texte având aceeaşi valoare.
Protocolul adiţional a fost comunicat prin grija Secretariatului General al Consiliului de Miniştri.──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016