Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 29 august 1960  intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Regal al Greciei, privitor la transporturile aeriene comerciale regulat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 29 august 1960 intre Guvernul Republicii Populare Romane si Guvernul Regal al Greciei, privitor la transporturile aeriene comerciale regulat

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 29 august 1960
Guvernul Republicii Populare Romane şi Guvernul Regal al Greciei, denumite mai jos în prezentul Acord Pãrţile Contractante,
în dorinta de a reglementa relaţiile lor reciproce în domeniul aviaţiei civile şi de a incuraja dezvoltarea transporturilor aeriene comerciale regulate între cele doua tari ale lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Pentru aplicarea prezentului Acord şi a Anexei sale:
a) termenul "Autoritãţi Aeronautice" înseamnã:
- în ceea ce priveşte Republica Populara Romana, "Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor" sau orice organ autorizat sa exercite funcţiunile care sunt în prezent de resortul acestui Minister;
- în ceea ce priveşte Regatul Greciei, "Ministerul Comunicaţiilor şi lucrãrilor Publice" sau orice organ autorizat sa exercite funcţiunile care sunt în prezent de resortul acestui Minister;
b) termenul "întreprindere desemnatã" înseamnã orice companie de transporturi aeriene desemnatã în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord de cãtre Autoritãţile Aeronautice ale uneia din Pãrţile Contractante pentru exploatarea serviciilor convenite.
2. Anexa prezentului Acord va fi consideratã ca parte integrantã din Acord şi, sub rezerva dispoziţiilor contrarii, orice referire la Acord va fi consideratã ca referindu-se şi la Anexa.
ART. 2
1. Pãrţile Contractante îşi acorda reciproc drepturile specificate în anexa prezentului Acord pentru înfiinţarea serviciilor aeriene internaţionale regulate definite în aceasta Anexa şi care traverseaza sau deservesc teritoriile lor respective.
2. Întreprinderile desemnate vor tine seama, pe parcursurile comune, de interesele lor mutuale, în scopul de a nu afecta în mod nedrept serviciile lor respective.
3. Serviciile convenite vor avea ca obiect principal oferirea unei capacitãţi corespunzãtoare cererii de trafic dintre ţara cãreia îi aparţine întreprinderea desemnatã şi ţãrile de destinaţie.
4. Întreprinderile desemnate se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile, pentru exploatarea serviciilor convenite între teritoriile Pãrţilor Contractante.
5. Dreptul de a imbarca şi dreptul de a debarca, pe teritoriul unei Pãrţi Contractante, trafic internaţional cu destinaţia sau cu provenienta din tari terţe, vor fi exercitate conform principiilor generale de dezvoltare ordonatã a comunicaţiilor aeriene internaţionale, şi în astfel de condiţii încât capacitatea sa fie adaptatã:
a) cererii de trafic aerian dintre ţara de provenienta şi ţãrile de destinaţie;
b) cererii de trafic din regiunile traversate, ţinându-se seama de serviciile locale şi regionale;
c) cerinţele unei exploatãri economice a serviciilor convenite.
ART. 3
1. Fiecare din Pãrţile Contractante va avea dreptul sa desemneze, în scris, celeilalte Pãrţi Contractante, o întreprindere de transporturi aeriene pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele indicate.
2. Îndatã dupã primirea desemnãrii, cealaltã Parte Contractantã va trebui, sub rezerva dispoziţiilor alineatelor 3 şi 4 din prezentul articol, sa acorde fãrã întârziere, întreprinderii de transporturi aeriene desemnate, autorizaţia de exploatare corespunzãtoare.
3. Autoritãţile Aeronautice ale unei Pãrţi Contractante înainte de a acorda autorizaţia prevãzutã la alineatul 2 de mai sus, vor putea sa ceara ca întreprinderea de transporturi aeriene desemnatã de cealalata Parte Contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa satisfacã condiţiile prescrise de legile şi regulamentele aplicate în mod normal şi rezonabil de aceste autoritãţi, în exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare din Pãrţile Contractante va avea dreptul sa refuze acordarea autorizaţiei de exploatare prevãzute în alineatul 2 al prezentului articol, sau sa impunã condiţiile care îi vor pãrea necesare pentru exercitarea, de cãtre o întreprindere de transporturi aeriene, a drepturilor specificate în Anexa prezentului Acord, ori de câte ori acea Parte Contractantã nu are dovada ca proprietatea esenţialã şi controlul efectiv al acestei întreprinderi sunt în miinile Partii Contractante care a desemnat întreprinderea/sau ale unor persoane fizice sau juridice ale acestei Pãrţi Contractante.
Atunci când o întreprindere de transporturi aeriene a fost desemnatã şi autorizata potrivit prevederilor de mai sus, ea va putea începe în orice moment exploatarea serviciilor convenite, în conformitate cu dispoziţiile prezentului Acord.
ART. 4
1. Fiecare din Pãrţile Contractante îşi rezerva dreptul de a revoca autorizaţia de exploatare sau de a suspenda exerciţiul drepturilor specificate în Anexa prezentului Acord, de cãtre o întreprindere desemnatã de cealaltã Parte Contractantã, sau de a impune condiţiile pe care le socoteşte necesare pentru exerciţiul acestor drepturi;
a) în orice moment în care nu va mai avea dovada ca proprietatea esenţialã şi controlul efectiv al acestei întreprinderi aeriene sunt în miinile Partii Contractante care a desemnat întreprinderea sau ale unor persoane fizice sau juridice ale acestei Pãrţi Contractante;
b) atunci când zisa întreprindere de transporturi aeriene nu se conformeazã legilor şi regulamentelor Partii Contractante care a acordat aceste privilegii;
c) atunci când, în orice mod, aceasta întreprindere nu opereazã în condiţiile prescrise în baza prezentului Acord şi a Anexei sale.
2. În afarã de cazul când revocarea, suspendarea sau impunerea imediata a unor condiţii sunt necesare pentru a evita noi infracţiuni la legi sau regulamente, acest drept nu se va exercita decât dupã o consultare cu cealaltã Parte Contractantã.
ART. 5
1. Fiecare Parte Contractantã va veghea ca întreprinderea sa desemnatã sa prezinte Autoritãţilor Aeronautice ale celeilalte Pãrţi, pentru aprobare, cu o luna mai înainte, orariile complete ale serviciilor, specificand frecventele, tipurile de aeronave care urmeazã a fi utilizate şi orice alta informaţie de acest gen în legatura cu exploatarea serviciilor aeriene convenite.
Zisele întreprinderi vor trebui sa comunice orice modificare a datelor de mai sus, în principiu cu acelaşi preaviz.
2. Întreprinderea desemnatã de fiecare Parte Contractantã va furniza Autoritãţilor Aeronautice ale celeilalte Pãrţi Contractante, la cererea acestora, toate elementele necesare pentru determinarea traficului în legatura cu serviciile convenite.
ART. 6
1. Tarifele care urmeazã a fi aplicate de întreprinderea de transporturi aeriene a uneia din Pãrţile Contractante pentru transportul cu destinaţia sau cu provenienta din teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinând seama de toate elementele de apreciere, inclusiv costul exploatãrii, un beneficiu normal, precum şi tarifele altor întreprinderi de transporturi aeriene.
2. Tarifele menţionate în paragraful 1 al prezentului articol vor fi fixate de comun acord de catsre întreprinderile de transporturi aeriene desemnate de Pãrţile Contractante, iar determinarea lor va avea loc, pe cat posibil, dupã procedura de determinare a tarifelor stabilitã de Asociaţia Transportului Aerian Internaţional (IATA).
Dacã întreprinderile de transporturi aeriene desemnate nu pot sa se punã de acord asupra vreuneia din aceste tarife Autoritãţile Aeronautice ale Pãrţilor Contractante se vor strãdui sa determine tariful prin acord mutual.
3. Tarifele convenite între întreprinderile desemnate vor fi supuse de cãtre acestea Autoritãţilor lor Aeronautice naţionale, pentru aprobare, cu cel puţin treizeci zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare; în cazuri speciale, aceasta data limita va putea fi redusã, sub rezerva acordului ziselor Autoritãţi.
4. Autoritãţile Aeronautice îşi vor comunica direct aprobarea lor sau eventuala respingere a tarifelor propuse, în cel mai scurt timp şi, dacã este posibil, cu cel puţin cincisprezece (15) zile înainte de data prevãzutã pentru punerea în vigoare a tarifelor. În caz de dezacord, acesta va fi soluţionat conform articolului 13, paragraf 2.
ART. 7
Taxele şi celelalte drepturi pentru utilizarea aeroporturilor, a instalaţiilor lor şi a echipamentului lor tehnic, pe teritoriul unei Pãrţi Contractante, vor fi percepute în conformitate cu cuantumurile şi tarifele stabilite în mod uniform de legile şi regulamentele acestei Pãrţi Contractante.
ART. 8
1. Aeronavele care efectueazã zborurile prevãzute în Anexa prezentului Acord, precum şi carburanţii, lubrifianţii, piesele de schimb, echipamentul normal şi proviziile care se gãsesc la bordul acestor aeronave vor fi scutite, la sosirea lor pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, precum şi la plecarea lor de pe acest teritoriu, de plata drepturilor de intrare şi de ieşire şi a altor drepturi şi taxe, chiar dacã materialul menţionat mai sus este întrebuinţat sau consumat în timpul zborului deasupra zisului teritoriu, cu excepţia, totuşi, a cazurilor în care acest material ar fi transferat unor terţi pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante:
2. Carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru alimentarea aeronavelor întreprinderilor de transporturi aeriene desemnate de una din Pãrţile Contractante vor fi livrati, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, cu scutire de plata drepturilor vamale şi a altor drepturi şi taxe naţionale şi locale.
3. Carburanţii, lubrifianţii, piesele de schimb introduse în sau depozitate pe teritoriul uneia din Pãrţile Contractante pentru a fi consumate şi utilizate de cãtre aeronavele întreprinderii de transporturi aeriene ale celeilalte Pãrţi Contractante în scopul de a asigura executarea zborurilor prevãzute în Anexa prezentului Acord vor fi scutite, la importarea lor pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, precum şi la exportarea lor de pe acest teritoriu, de plata drepturilor de intrare şi de ieşire şi a altor drepturi şi taxe, - fãrã ca ele sa poatã fi totuşi transferate unor terţi pe acest teritoriu.
Piesele de schimb, uneltele, echipamentul normal şi proviziile de bord mai sus menţionate vor fi întrebuinţate în regiunea limitatã a aeroportului în cauza, pentru a deservi aeronavele, pasagerii şi mãrfurile. Totuşi, în caz de aterizare forţatã sau de aterizare pe un aerodrom de rezerva, materialul mai sus menţionat va putea fi transportat la locul unde se gãseşte aeronava.
4. Materialele şi obiectele menţionate în prezentul articol, care se gãsesc pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, vor fi supuse controlului vamal.
ART. 9
În cursul zborurilor deasupra teritoriului celeilalte Pãrţi Contractante, aeronavele întreprinderilor de transporturi aeriene desemnate vor trebui sa poarte însemnele de naţionalitate şi de înmatriculare ale ţãrilor lor, stabilite pentru navigaţia aerianã internationala şi sa fie prevãzute cu certificatele de înmatriculare, cu certificatele de navigabilitate şi cu o licenta a statiei radio a aeronavei. În plus, organele competente ale fiecãrei Pãrţi Contractante vor stabili documentele de bord suplimentare cu care vor trebui sa fie prevãzute aeronavele celeilalte Pãrţi Contractante afectate traficului internaţional, şi vor incunostiinta despre aceasta organele şi ceilalţi membri ai echipajului vor trebui sa aibã asupra lor brevetele de aptitudine şi licentele prescrise.
ART. 10
În scopul exploatãrii serviciilor aeriene specificate în Anexa prezentului Acord, fiecare Parte Contractantã va recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licentele, precum şi certificatele de navigabilitate, eliberate sau validate de cealaltã Parte.
Totuşi, fiecare Parte Contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile, pentru survolarea propriului sau teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate unuia din cetãţenii sãi de cãtre un alt stat.
ART. 11
1. Legile şi regulamentele fiecãrei Pãrţi Contractante privitoare la intrarea, şederea şi ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internationala sau relative la exploatarea, navigaţia şi conducerea ziselor aeronave când se gãsesc pe teritoriul sau, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii de transporturi aeriene desemnate de cealaltã Parte Contractantã.
Reglementãrile şi procedurile privitoare la securitatea şi la conducerea zborurilor, care vor fi aplicate de una dintre Pãrţile Contractante aeronavelor celeilalte Pãrţi, vor fi conforme acelora pe care ea le aplica în mod uniform aeronavelor sale proprii şi în general transporturilor aeriene internaţionale şi nu se vor îndepãrta substanţial de la principiile Convenţiilor internaţionale în vigoare.
2. Pasagerii, echipajele şi expeditorii de mãrfuri, precum şi terţii care lucreazã în numele şi în contul expeditorilor, vor fi ţinuţi sa se conformeze legilor şi regulamentelor care guverneazã pe teritoriul fiecãrei Pãrţi Contractante intrarea, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor şi mãrfurilor. Cele ce preced se vor aplica în special prescripţiilor care se referã la import, export, imigrare, formalitãţi de vama şi de schimb şi la mãsuri sanitare.
ART. 12
În caz de aterizare forţatã, avarie sau catastrofa, survenite unei aeronave a unei Pãrţi Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, Partea pe teritoriul cãreia s-a produs accidentul mai sus menţionat va înştiinţa imediat cealaltã Parte Contractantã, va lua mãsurile necesare în vederea unei anchete asupra cauzelor accidentului şi, la cererea celeilalte Pãrţi Contractante, va acorda reprezentanţilor acestei Pãrţi intrarea libera pe teritoriul sau pentru a asista în calitate de observatori la ancheta asupra accidentului. Ea va lua de asemeni mãsurile imediate pentru a da asistenta echipajului şi pasagerilor victime ale acestui accident şi pentru a asigura protecţia poştei, bagajelor şi mãrfurilor care se gãsesc la bordul acestei aeronave. Partea care conduce ancheta va comunica rezultatele şi celeilalte Pãrţi Contractante şi, dacã aceasta o doreşte, îi va remite copie de pe întregul dosar al anchetei.
ART. 13
1. Într-un spirit de strânsã colaborare, Autoritãţile aeronautice ale Pãrţilor Contractante se vor consulta din când în când, în scopul de a se asigura de aplicarea principiilor definite în prezentul Acord şi în Anexa sa şi de executarea lor satisfãcãtoare.
2. Orice diferend relativ la interpretarea sau la aplicarea prezentului Acord sau a Anexei sale va fi soluţionat pe cale de negocieri directe între Autoritãţile Aeronautice ale celor doua Pãrţi Contractante. Dacã zisele Autoritãţi nu ajung la un acord, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 14
1. Dacã vreuna din Pãrţile Contractante socoteşte de dorit a modifica o dispoziţie oarecare din prezentul Acord, ea va putea cere o consultare cu cealaltã Parte Contractantã; aceasta consultare, care va avea loc fie verbal fie prin corespondenta, va trebui sa înceapã într-un termen de şaizeci (60) zile socotite de la data cererii.
2. Dispoziţiile Anexei prezentului Acord vor putea fi modificate prin acord direct între Autoritãţile aeronautice competente ale Pãrţilor Contractante.
3. Orice modificãri convenite vor intra în vigoare dupã conformarea lor printr-un schimb de note diplomatice.
ART. 15
Prezentul Acord va avea efect provizoriu începând din ziua semnãrii sale.
El va fi ratificat potrivit regulilor constituţionale ale fiecãrei Pãrţi Contractante, iar instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti.
Prezentul Acord va putea fi denunţat de fiecare Parte Contractantã şi va lua sfârşit la şase luni dupã data primirii de cãtre cealaltã Parte Contractantã a notificãrii acestei denuntari.
ART. 16
Prezentul Acord va fi înregistrat la Secretariatul Naţiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 din Charta.
Drept care subsemnaţii plenipotentiari, autorizaţi în modul cuvenit în acest scop, au semnat prezentul Acord.

Fãcut la Atena, la 2 mai 1960, în dublu exemplar, în limba franceza.

Pentru
Guvernul Republicii
Populare Romane
Ion Drinceanu

Pentru
Guvernul Regal al Greciei
Georges Ducas

ANEXA 1

ART. 1
1. Întreprinderea desemnatã de fiecare din Pãrţile Contractante se va bucura.
i. de dreptul de a debarca pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante pasageri, mãrfuri şi posta cu provenienta de pe teritoriul Partii Contractante a carei naţionalitate o poseda.
îi. de dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante pasageri, mãrfuri şi posta cu destinaţia pe teritoriul Partii Contractante a carei nationalidate o poseda, şi
iii. de dreptul de a debarca şi de dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante pasageri, mãrfuri şi posta cu provenienta sau cu destinaţia în puncte de pe itinerariul serviciilor convenite, situate între teritoriile Pãrţilor Contractante.
2. În orice caz, întreprinderea desemnatã de fiecare din Pãrţile Contractante nu va avea dreptul sa execute zboruri contra plata între puncte situate pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante (CABOTAJ).
3. Transportul poştei de cãtre întreprinderile desemnate, pe serviciile convenite, se va efectua potrivit dispoziţiilor Convenţiei Poştale Universale în vigoare la data respectiva.
ART. 2
1. Întreprinderii desemnate de Republica Populara Romana i se acorda dreptul de a exploata serviciile aeriene de mai jos, potrivit dispoziţiilor prezentului Acord şi ale Anexei sale:
Bucureşti - puncte intermediare - Atena, în ambele sensuri.
2. Întreprinderii desemnate de Guvernul Regatului Greciei, i se acorda dreptul de a exploata serviciile aeriene de mai jos, potrivit dispoziţiilor prezentului Acord şi ale Anexei sale:
Atena - puncte intermediare - Bucureşti, în ambele sensuri,
3. Întreprinderile desemnate pot sa omita aterizarea în unul sau mai multe puncte intermediare de pe itinerariul serviciilor convenite, cu condiţia ca în orice caz punctul de plecare al serviciului sa fie situat pe teritoriul Partii Contractante care a desemnat întreprinderea.
ART. 3
Zborurile neregulate executate de întreprinderile desemnate vor fi supuse unei autorizaţii speciale.
ART. 4
1. Deservirea la sol (HANDLING-SERVICING) a aeronavelor şi a pasagerilor întreprinderii desemnate a uneia din Pãrţile Contractante, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, va fi încredinţatã întreprinderii desemnate a celei de a doua pãrţi conractante şi va fi exercitatã de aceasta întreprindere.
2. Reprezentanta generalã şi agenţia fiecãreia din întreprinderile desemnate vor fi încredinţate, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, unor întreprinderi specializate având naţionalitatea celei de a doua Pãrţi.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016