Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 aprilie 2000  privind privilegiile si imunitatile acordate Comisiei pentru protectia mediului marin al Marii Negre*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 28 aprilie 2000 privind privilegiile si imunitatile acordate Comisiei pentru protectia mediului marin al Marii Negre*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 28 decembrie 2001
-----------
*) Traducere.

Având în vedere art. XVII paragraful 8 din Convenţia privind protecţia Marii Negre impotriva poluarii, semnatã la Bucureşti la 21 aprilie 1992 (denumita în continuare convenţie), care prevede ca reprezentanţii, reprezentanţii supleanţi, consilierii şi experţii pãrţilor contractante se vor bucura pe teritoriul respectivei pãrţi contractante de privilegii diplomatice şi de imunitãţi în conformitate cu dreptul internaţional,
având în vedere art. XVII paragraful 9 din convenţie, care prevede ca privilegiile şi imunitãţile oficialilor Secretariatului vor fi stabilite prin acord între pãrţile contractante,
având în vedere art. XVII paragraful 10 din convenţie, care prevede competenta legalã necesarã Comisiei pentru exercitarea funcţiilor sale,
având în vedere art. XVII paragraful 11 din convenţie, care prevede încheierea de cãtre Comisie a unui acord de sediu cu partea contractantã gazda,

statele pãrţi la convenţie au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentului acord:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind protecţia Marii Negre impotriva poluarii, semnatã la Bucureşti la 21 aprilie 1992;
b) parte contractantã înseamnã stat parte la convenţie;
c) Comisie înseamnã Comisia pentru protecţia mediului marin al Marii Negre, stabilitã în conformitate cu paragraful 1 al art. XVII din convenţie;
d) Secretariat înseamnã organismul permanent al Comisiei care va fi stabilit în conformitate cu paragraful 6 al art. XVII din convenţie;
e) guvern înseamnã guvernul partii contractante interesate;
f) parte contractantã gazda înseamnã, dupã caz, partea contractantã pe teritoriul cãreia se afla sediul central sau imobile ale Comisiei, unde are loc o intalnire a Comisiei sau a organului acesteia şi unde se gãseşte orice membru al personalului Secretariatului în perioada în care îşi exercita misiunea pentru Comisie;
g) reprezentanţi ai pãrţilor contractante înseamnã reprezentanţi, reprezentanţi supleanţi şi alţi membri ai delegaţiei trimişi de pãrţile contractante sa participe la intalnirile ţinute de Comisie sau de organul sau, inclusiv consilieri şi experţi ai delegatiilor;
h) director executiv înseamnã administratorul principal al Secretariatului;
i) oficialii Secretariatului înseamnã directorul executiv şi alţi oficiali numiţi de Comisie, care respecta regulamentul adoptat de Comisie;
j) personal de întreţinere înseamnã personalul auxiliar, administrativ şi tehnic, numit de directorul executiv, inclusiv cei care sunt recrutati pe plan local şi plãtiţi cu ora şi care se supun regulamentelor privind personalul, adoptate de Comisie;
k) sediul Comisiei înseamnã clãdiri, pãrţi de clãdiri şi terenul aferent, indiferent de forma de proprietate, folosite de Comisie, permanent sau temporar, pentru a-şi îndeplini funcţiile.
ART. 2
Interpretare
Acest acord va fi interpretat avându-se în vedere obiectivul sau fundamental, acela de a-i permite Comisiei sa îşi îndeplineascã responsabilitãţile şi sa îşi realizeze eficient scopurile şi funcţiile.
ART. 3
Personalitate juridicã
Comisia va avea personalitate juridicã. Comisia va avea capacitatea:
a) de a contracta;
b) de a achizitiona şi de a dispune de bunuri mobile şi imobile;
c) de a sta în justiţie.
ART. 4
Imunitate în fata procedurilor legale
1. În limitele activitãţilor sale Comisia se va bucura de imunitate fata de orice forma de proceduri legale, cu excepţia urmãtoarelor:
a) acţiunea civilã a unei terţe pãrţi pentru daune survenite în urma unui accident cauzat de un vehicul aparţinând sau folosit în interesul Comisiei, când aceste daune nu pot fi acoperite din asigurare;
b) acţiunea civilã legatã de moartea sau vãtãmarea corporalã cauzatã de o acţiune ori o omisiune a Comisiei sau a personalului acesteia.
2. Fãrã a se incalca prevederile paragrafului 1 al acestui articol, proprietatea şi bunurile Comisiei, indiferent unde se afla şi indiferent de cine sunt deţinute, vor fi imune de la perchezitie, rechiziţie, confiscare, expropriere sau orice alta forma de imixtiune de natura executivã, administrativã, judiciarã ori legislativã.
ART. 5
Sediul
Sediul Comisiei este inviolabil.
Guvernul partii contractante gazda va asigura nivelul de securitate adecvat, conform statutului Comisiei ca organizaţie interguvernamentalã, impotriva oricãrei intruziuni sau pagube şi pentru a preveni orice tulburare a liniştii în vecinãtatea ori în sediul Comisiei.
Sediului Comisiei îi vor fi furnizate serviciile publice necesare, inclusiv electricitate, apa, canalizare, gaz, posta, telefon, fax, telex, modem, posta electronica, colectare a apelor de scurgere, colectare de deşeuri şi protecţie impotriva incendiilor, care sunt asigurate în condiţii nu mai puţin favorabile decât cele acordate de guvernul partii contractante gazda altor agenţii specializate ale Naţiunilor Unite.
ART. 6
Fonduri şi valute
În limitele funcţiilor sale, fãrã a fi restrictionata de controale financiare, regulamente sau moratorii de orice fel, altele decât cele exercitate de pãrţile contractante împreunã, Comisia:
a) poate deţine fonduri, aur sau valuta de orice fel şi poate opera conturi în orice valuta;
b) îşi poate transfera liber fondurile, aurul sau valuta dintr-o ţara în alta sau în interiorul partii contractante gazda şi converti orice valuta detinuta în orice alta valuta.
ART. 7
Inviolabilitatea arhivelor
Arhivele Comisiei vor fi inviolabile oriunde se afla şi indiferent de deţinãtor. Prin termenul arhive se înţelege toate registrele, corespondenta, documentele, manuscrisele, fotografiile, filmele şi înregistrãrile aparţinând sau deţinute de Comisie ori de alte persoane fizice sau juridice desemnate de Comisie în acest scop.
ART. 8
Scutirea de taxe vamale şi de accize
1. Comisia, bunurile sale, veniturile sau alte proprietãţi vor fi scutite:
a) de orice forma de impozitare directa, incluzând taxele pe venit; totuşi, Comisia nu va pretinde scutiri de taxe care nu constituie altceva decât plata pentru servicii de utilitate publica;
b) de taxe vamale şi restrictii cu privire la importul sau exportul de bunuri destinate folosinţei oficiale a Comisiei şi publicaţiilor acesteia, cu excepţia sumelor percepute pentru anumite servicii ce pot fi impuse Comisiei datoritã unor astfel de importuri sau exporturi; se înţelege însã ca articolele importate cu aceste scutiri nu vor fi vândute în ţara în care sunt importate decât în condiţii stabilite de comun acord cu guvernul interesat.
În sensul acestui articol, termenul obligaţii financiare înseamnã taxe vamale, impozite şi alte asemenea cheltuieli care sunt stabilite sau pot fi stabilite în conformitate cu regulamentele pãrţilor contractante respective.
2. Ca regula generalã Comisia nu va solicita scutire de la plata accizelor şi a taxelor ca T.V.A. pentru vânzãrile de servicii sau de proprietãţi mobile ori imobile ce fac parte din preţul ce trebuie plãtit. Cu toate acestea, când Comisia face o achiziţie importanta pentru folosinta oficialã a serviciilor sau proprietãţii pentru care asemenea obligaţii financiare şi taxe au fost incluse ori pot fi incluse, guvernul partii contractante interesate va lua, de fiecare data când este posibil, mãsurile administrative adecvate pentru remiterea sau returnarea valorii datoriei ori taxei.
ART. 9
Comunicaţii şi publicaţii
1. Pentru comunicaţiile sale oficiale Comisia se va bucura, pe teritoriile tuturor pãrţilor contractante interesate, de un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat de guvern celorlalte agenţii specializate ale Naţiunilor Unite în probleme legate de prioritati, tarife şi taxe pentru corespondenta, telegrafie, telegrame, radiograme, telexuri, telefoane şi alte mijloace de comunicaţie, precum şi tarife pentru informare prin mass-media.
2. Nici o cenzura nu va fi aplicatã de pãrţile contractante interesate corespondentei oficiale şi altor mijloace de comunicaţie oficiale ale Comisiei.
ART. 10
Contacte cu guvernul
Directorul executiv este autorizat sa contacteze guvernele direct pentru probleme referitoare la activitãţile şi administrarea curenta a Secretariatului. Cu toate acestea, în probleme esenţiale partenerul de discuţii cu guvernele va fi Comisia, prin preşedintele sau.
ART. 11
Reprezentanţii pãrţilor contractante şi preşedintele Comisiei
1. În timpul exercitãrii funcţiilor lor şi în timpul cãlãtoriilor la şi de la locul intalnirilor reprezentanţii pãrţilor contractante şi preşedintele Comisiei se vor bucura de privilegiile şi de imunitãţile prevãzute în paragraful 8 al art. XVII din convenţie. Aceasta prevedere nu este aplicabilã între un reprezentant şi autoritãţile pãrţilor contractante al cãror cetãţean sau rezident permanent este acest reprezentant.
2. Privilegiile şi imunitãţile acordate persoanelor menţionate în paragraful 1 al prezentului articol au scopul de a asigura exercitarea libera a funcţiilor acestora în legatura cu Comisia şi nu sunt pentru beneficiul lor personal. În consecinta, este de datoria unei pãrţi contractante sa retragã imunitatea reprezentanţilor sãi sau a cetãţeanului sau având calitatea de preşedinte al Comisiei, dacã în opinia partii contractante imunitatea ar impiedica cursul justiţiei şi atunci când poate fi retrasã fãrã a prejudicia scopului pentru care imunitatea este acordatã.
ART. 12
Oficialii Secretariatului
1. Oficialii Secretariatului vor avea imunitate fata de procedurile legale în privinta cuvintelor rostite sau scrise şi a tuturor actelor elaborate de ei în timpul exercitãrii funcţiilor lor oficiale sau cu privire la corespondenta oficialã şi la documentele aferente.
2. Oficialii Secretariatului, cu excepţia celor care sunt cetãţeni ai partii contractante gazda şi rezidenţi permanenţi pe teritoriul respectivei pãrţi contractante, se vor bucura pe teritoriul partii contractante respective de urmãtoarele privilegii şi imunitãţi:
a) scutire de la impozitarea salariilor şi indemnizaţiilor ce le sunt plãtite de Comisie, în aceleaşi condiţii de care beneficiazã oficialii de rang comparabil ai Naţiunilor Unite pe teritoriul partii contractante respective, în conformitate cu Convenţia asupra privilegiilor şi imunitãţilor Naţiunilor Unite (1946);
b) scutire pentru ei, pentru sotii lor şi pentru cei aflaţi în întreţinerea lor, cu varsta sub 18 ani, de restricţiile privind imigrarea, înregistrarea strãinilor, de toate obligaţiile individuale, de toate serviciile publice de orice fel şi de obligaţiile militare cum sunt cele legate de rechiziţii, contribuţii militare şi ordine de incartiruire pe teritoriul pãrţilor contractante;
c) privilegii referitoare la facilitãţi de schimb valutar, asa cum sunt acordate oficialilor de rang comparabil ai Naţiunilor Unite pe teritoriul partii contractante respective, în conformitate cu Convenţia asupra privilegiilor şi imunitãţilor Naţiunilor Unite (1946);
d) împreunã cu sotii şi cei aflaţi în întreţinerea lor vor beneficia de aceleaşi facilitãţi de repatriere în cazul unor crize internaţionale, care sunt acordate oficialilor de rang comparabil ai Naţiunilor Unite pe teritoriul partii contractante respective, în conformitate cu Convenţia asupra privilegiilor şi imunitãţilor Naţiunilor Unite (1946);
e) dreptul de a importa fãrã taxe vamale mobila şi alte bunuri de uz personal în momentul primei preluãri a postului situat pe teritoriul partii contractante gazda, asa cum este prevãzut în Convenţia asupra privilegiilor şi imunitãţilor Naţiunilor Unite (1946) cu privire la oficialii Naţiunilor Unite.
Dacã la terminarea funcţiilor lor oficialii Secretariatului exporta mobila şi bunurile la care se referã acest paragraf, ei vor fi scutiţi de orice taxe vamale, cu excepţia plãţilor pentru servicii, care pot fi solicitate pentru un asemenea export.
3. Privilegiile şi imunitãţile sunt acordate oficialilor numai în interesul Comisiei şi nu pentru beneficiul lor personal. Comisia va avea dreptul şi îndatorirea sa ridice imunitatea oficialilor Secretariatului, inclusiv a directorului executiv, în orice situaţie în care, în opinia sa, imunitatea ar impiedica cursul justiţiei şi poate fi retrasã.
4. Referitor la oficialii Secretariatului, cu excepţia celor care sunt cetãţeni ai partii contractante gazda şi rezidenţi strãini permanenţi pe teritoriul sau, guvernul partii contractante gazda va emite, când este posibil, cãrţi de identitate în conformitate cu statutul lor. Aceste cãrţi de identitate vor fi folosite în loc de permise pentru rezidenţã.
ART. 13
Personalul de întreţinere al Secretariatului
1. Personalul de întreţinere al Secretariatului nu poate fi obligat sa dea informaţii privind probleme referitoare la exercitarea funcţiilor sale sau sa furnizeze corespondenta oficialã ori documente referitoare la aceasta.
2. Personalul de întreţinere al Secretariatului, cu excepţia persoanelor care sunt cetãţeni ai partii contractante sau strãini rezidenţi permanenţi pe teritoriul partii contractante interesate:
a) referitor la serviciile prestate pentru Secretariat, va fi scutit de toate obligaţiile privind permisele de munca impuse de legi şi reglementãri ale pãrţilor contractante interesate privind angajarea forţei de munca strãine;
b) va fi scutit de impozite şi taxe pe salariile pe care le primeşte pentru serviciile sale;
c) va fi scutit de toate serviciile personale, de orice fel de obligaţii publice sau obligaţii militare cum sunt cele legate de rechiziţii, contribuţii militare şi ordine de incartiruire pe teritoriul pãrţilor contractante interesate.
3. Referitor la personalul de întreţinere al Secretariatului, cu excepţia cetãţenilor partii contractante gazda sau a strãinilor rezidenţi permanenţi pe teritoriul sau, guvernul partii contractante gazda va emite, când este posibil, cãrţi de identitate în conformitate cu statutul lui. Aceste cãrţi de identitate vor fi folosite în locul permiselor pentru rezidenţã.
4. Directorul executiv va avea dreptul şi datoria sa ridice imunitatea unui membru al personalului de întreţinere, prevãzut la paragraful 1 al acestui articol, în orice situaţie în care, în opinia acestuia, imunitatea ar impiedica cursul justiţiei şi poate fi retrasã.
ART. 14
Securitate socialã
Prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 se vor aplica oficialilor Secretariatului în probleme legate de securitatea socialã.
ART. 15
Cooperare
Comisia va coopera în permanenta cu autoritãţile competente ale respectivelor pãrţi contractante pentru a facilita buna aplicare a justiţiei, pentru a asigura respectarea regulamentelor poliţiei şi pentru a preveni apariţia abuzurilor legate de privilegiile şi imunitãţile menţionate la art. 12 şi 13.
ART. 16
Notificarea intalnirilor
Directorul executiv va transmite anual respectivei pãrţi contractante gazda o lista cuprinzând toţi oficialii şi personalul de întreţinere ai Secretariatului. Din partea Comisiei directorul executiv va informa guvernul partii contractante gazda când un oficial al Secretariatului preia sau renunţa la îndatoririle sale. În fiecare caz directorul executiv va indica dacã respectivul individ este sau nu cetãţean al partii contractante gazda sau rezident permanent pe teritoriul partii contractante gazda.
ART. 17
Depozitar
Depozitarul acestui acord va fi Guvernul României.
ART. 18
Amendamente
Fiecare parte contractantã poate propune oricând un amendament la acest acord. Aceste propuneri vor fi notificate depozitarului, care va informa celelalte pãrţi contractante pe cai diplomatice. Pentru adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la acest acord se va aplica procedura instituitã prin art. XXI paragraful 2 din convenţie.
ART. 19
Soluţionarea diferendelor
Orice diferend care poate rezulta din interpretarea şi aplicarea acestui acord va fi soluţionat prin negociere între pãrţile contractante.
ART. 20
Rezerve
Nici o rezerva nu poate fi facuta la acest acord.
ART. 21
Intrarea în vigoare şi încetarea
Acest acord va intra în vigoare în ziua urmãtoare celei în care depozitarul primeşte notificãri scrise, pe cai diplomatice, de la 4 dintre pãrţile contractante privind ratificarea acestui acord în conformitate cu procedurile naţionale şi va fi valabil atât timp cat convenţia este în vigoare.
Semnat la Istanbul la 28 aprilie 2000, în limba engleza, într-un singur exemplar care va rãmâne la depozitar. Depozitarul va transmite copii certificate pãrţilor contractante.

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Emil Marinov

Pentru Guvernul Georgiei,
Zl Lomtaze

Pentru Guvernul României,
Liliana Mara

Pentru Guvernul Federaţiei Ruse,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Okan Ucer

Pentru Guvernul Ucrainei,
Oleexandr Motsyk

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016