Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 noiembrie 2002  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 noiembrie 2002 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internationale

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 15 iulie 2003
Guvernul României şi Guvernul Republicii San Marino, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa contribuie la dezvoltarea comerţului şi a relaţiilor economice dintre ţãrile lor,
hotãrâte sa promoveze colaborarea în transportul rutier în cadrul economiei de piata,
preocupate de protecţia mediului şi a populaţiei, de folosirea raţionalã a energiei, de siguranta rutiera şi de îmbunãtãţirea condiţiilor de munca ale soferilor,
luând în considerare rezoluţiile şi principiile adoptate în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Conferintei Europene a Ministrilor Transporturilor (CEMT), ale conferinţelor paneuropene şi prevederile acordurilor dintre Uniunea Europeanã şi pãrţile contractante,
recunoscând avantajele şi interesul reciproc care decurg din încheierea unui acord în domeniul transporturilor rutiere,
au convenit urmãtoarele:

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Scop
1. Prevederile prezentului acord se aplica transportului rutier internaţional de persoane şi mãrfuri între teritoriile statelor pãrţilor contractante şi în tranzit pe teritoriile lor, derulat de cãtre operatorii de transport. Prevederile se aplica, de asemenea, transportului de persoane sau mãrfuri între teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante şi o terta ţara, efectuat cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
2. Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care rezulta din alte angajamente internaţionale ale celor doua pãrţi şi nu contravine legislaţiei Uniunii Europene sau acordurilor dintre Uniunea Europeanã şi statele care nu sunt membre.
ART. 2
Definiţii
În sensul prezentului acord:
1. operator de transport înseamnã orice persoana fizica sau juridicã ori asociaţie sau grup de persoane fãrã personalitate juridicã sau orice organism oficial cu personalitate juridicã proprie ori fiind dependent de o autoritate având o astfel de personalitate şi care:
- realizeazã profit sau nu;
- este autorizata de autoritãţile competente sa efectueze transport rutier internaţional de persoane sau mãrfuri:
a) exercitând ocupaţia de operator angajat în activitatea de transport, conform prevederilor legislaţiei naţionale specifice, care reglementeazã accesul la profesiunea de operator de transport;
b) exercitând ocupaţia de operator în folos propriu angajat în activitatea de transport ca o activitate secundarã în ansamblul activitãţilor întreprinderii sau asociaţiei;
2. vehicul înseamnã un vehicul rutier:
- de sine statator sau într-o combinatie de vehicule;
- destinat transportului rutier de persoane sau de mãrfuri;
- aflat la dispoziţia operatorului de transport, ca proprietate a acestuia, sau în baza unui contract de închiriere ori de leasing;
3. înmatriculare înseamnã alocarea unui numãr de identificare pentru un vehicul de cãtre autoritatea competenta. În cazul unei combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru emiterea autorizaţiei sau exceptarea de autorizaţie, chiar dacã vehiculul tractat nu este înmatriculat cu acelaşi numãr sau este înmatriculat ori autorizat sa opereze în alta ţara;
4. transport înseamnã circulaţia unui vehicul, încãrcat sau fãrã incarcatura, chiar dacã vehiculul, remorca sau semiremorca este transportatã cu trenul ori cu vaporul pe o porţiune a cãlãtoriei;
5. cabotaj înseamnã operaţiunile de transport, pe teritoriul statului unei pãrţi contractante - ţara gazda - punctele de încãrcare şi descãrcare fiind situate pe acel teritoriu, efectuate de un operator de transport cu sediul pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante. Deplasarile fãrã incarcatura ale unui vehicul pe un teritoriu între doua operaţiuni de transport internaţional şi pe portiunile iniţiale sau finale ale unei operaţiuni de transport combinat nu sunt considerate cabotaj;
6. transport în folos propriu înseamnã transportul:
- în care vehiculul utilizat este în proprietatea operatorului sau a fost închiriat printr-un contract pe termen lung sau de leasing şi este condus de angajaţii întreprinderii unui membru al asociaţiei;
- care reprezintã o activitate auxiliara în contextul celorlalte activitãţi ale întreprinderii sau asociaţiei;
şi care este:
● fie al mãrfurilor care sunt în proprietatea întreprinderii sau a asociaţiei ori au fost vândute, cumpãrate, închiriate sau date spre închiriere, produse, extrase, prelucrate ori reparate de cãtre intreprinzator, scopul transportului fiind transportul mãrfurilor spre sau dinspre întreprindere ori deplasarea lor potrivit necesitãţilor proprii;
● fie al angajaţilor întreprinderii sau membrilor unei asociaţii nonprofit pentru care transportul este parte a activitãţilor sale sociale sau de binefacere;
7. transportul combinat înseamnã transportul mãrfurilor în cursul cãruia camionul, remorca, semiremorca, cutia mobila sau containerul de 20 de picioare ori mai lung, cu sau fãrã tractor, utilizeazã soseaua pentru porţiunea iniţialã ori finala a cãlãtoriei, care este cat mai scurta posibil, pentru cealaltã parte a cãlãtoriei, partea principala, utilizându-se calea feratã, calea navigabila interioarã sau maritima;
8. tranzit înseamnã acea parte a operaţiunii de transport derulata pe teritoriul statului unei pãrţi contractante fãrã imbarcarea sau debarcarea cãlãtorilor (pentru transportul de persoane) ori fãrã încãrcarea sau descãrcarea mãrfurilor (pentru transportul de mãrfuri);
9. teritoriul statului partii contractante înseamnã teritoriul României şi, respectiv, al Republicii San Marino;
10. ţara de resedinta înseamnã teritoriul statului unei pãrţi contractante unde îşi are sediul operatorul de transport şi unde este înmatriculat vehiculul;
11. ţara gazda înseamnã teritoriul statului unei pãrţi contractante pe care vehiculul opereazã, fãrã ca acesta sa fie înmatriculat şi fãrã ca operatorul de transport sa fie stabilit pe acest teritoriu;
12. autobuz şi autocar înseamnã vehiculele care sunt proiectate şi construite în scopul transportãrii a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul;
13. vehicul închiriat înseamnã un vehicul proiectat şi construit sa transporte persoane şi care este folosit pentru transportul cu plata în contul unei terţe pãrţi;
14. serviciu regulat pentru transportul de persoane înseamnã un serviciu în cursul cãruia se transporta persoane pe o ruta prestabilita, în conformitate cu un orar stabilit şi pentru care se aplica tarife prestabilite. Cãlãtorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire prestabilite, serviciul fiind accesibil oricui, în unele cazuri fiind necesarã totuşi o rezervare.
Termenul serviciu regulat defineste, de asemenea, un serviciu care îndeplineşte majoritatea criteriilor menţionate mai sus şi care opereazã ca atare.
În particular, este considerat serviciu regulat serviciul în cursul cãruia se transporta numai anumite categorii specifice de persoane, celelalte categorii de persoane fiind excluse. Acest serviciu este numit serviciu regulat special. Caracterul de serviciu regulat al unui astfel de serviciu nu este afectat de faptul ca transportul este organizat astfel încât sa fie adaptat diferitelor necesitaţi ale utilizatorilor;
15. serviciul-naveta înseamnã un serviciu în cadrul cãruia, prin repetate cãlãtorii dus şi întors, grupuri de persoane formate în prealabil sunt transportate dintr-un singur loc de plecare spre o singura destinaţie. Fiecare grup format din persoane care au efectuat cãlãtoria dus este transportat înapoi la locul de plecare cu o cursa ulterioara, cu acelaşi operator de transport. Locul de plecare şi de destinaţie înseamnã locul unde cãlãtoria începe şi, respectiv, locul unde aceasta se termina, incluzând în fiecare caz şi localitãţile invecinate aflate pe o raza de 50 km.
15.1. Prima cãlãtorie întors şi ultima cãlãtorie dus din seria de curse-naveta se efectueazã în gol.
15.2. Pe parcursul unei curse-naveta nici un cãlãtor nu poate fi imbarcat sau debarcat în timpul cãlãtoriei.
15.3. Clasificarea unei operaţiuni de transport ca serviciu-naveta nu va fi afectatã de faptul ca prin acordul autoritãţilor competente ale partii sau pãrţilor contractante implicate:
- cãlãtorii efectueazã cãlãtoria întors cu un alt grup;
- cãlãtorii, prin derogare de la prevederile pct. 15.2, sunt imbarcati sau debarcati pe parcursul cãlãtoriei;
- prima cãlãtorie dus şi ultima cãlãtorie întors ale unei serii de curse-naveta sunt, prin derogare de la prevederile pct. 15.1, efectuate în gol.
15.4. Un serviciu-naveta care asigura la destinaţie şi, dacã este necesar, pe parcursul cãlãtoriei, cazarea pentru cel puţin 80% din persoane şi, în caz de necesitate, se asigura sau nu masa pe parcursul cãlãtoriei, este denumit naveta cu cazare;
16. serviciu ocazional înseamnã un serviciu care nu corespunde nici definitiei serviciului regulat de transport persoane, nici definitiei serviciului-naveta. Frecventa sau numãrul serviciilor nu afecteazã clasificarea lor ca servicii ocazionale;
17. document de control înseamnã foaia de drum pentru autobuze şi autocare, conformã cu modelul stabilit de comisia mixtã prevãzutã la art. 14 şi, în cazul în care este prevãzut prin acest acord sau prin concluziile comisiei mixte, certificatul tehnic al vehiculului privind normele ecologice şi tehnice prevãzute în rezoluţiile CEMT.

CAP. II
Transportul de persoane

ART. 3
Servicii regulate şi alte servicii similare
1. Serviciile regulate şi serviciile-naveta efectuate cu autobuzul, autocarul sau cu vehicule închiriate sunt supuse unui sistem de autorizaţii eliberate de autoritatea competenta din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.
2. Cererea pentru autorizare trebuie adresatã autoritãţii competente din ţara de resedinta a operatorului de transport, în vederea aprobãrii. Dacã autoritatea respectiva aproba cererea, solicitarea respectiva este transmisã autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante.
Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 va decide asupra formei pe care trebuie sa o aibã cererea pentru autorizare şi asupra documentelor necesare ce o însoţesc.
3. Autorizaţiile sunt emise de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor contractante. Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 poate decide dacã autorizaţia eliberata de ţara de resedinta este valabilã şi pentru tranzit şi poate stabili condiţiile pentru aceasta liberalizare.
Decizia de a acorda sau nu o autorizaţie este luatã în decursul a 3 luni, cu excepţia unor situaţii speciale.
Autorizaţiile sunt valabile pentru o perioada de maximum 5 ani. Acestea stabilesc condiţiile de operare, inclusiv standardele ecologice şi de siguranta pe care vehiculele trebuie sa le îndeplineascã.
4. Schimbãrile condiţiilor de operare şi încetarea serviciului sunt hotãrâte în conformitate cu procedurile stabilite la paragrafele 2 şi 3.
În cazul în care nu mai exista cerere pentru serviciu, operatorul îl poate anula, notificând decizia sa cu 3 sãptãmâni înainte autoritãţilor competente care au emis autorizaţia.
ART. 4
Servicii ocazionale sau alte servicii similare
1. Serviciile-naveta efectuate cu autobuzul sau cu autocarul şi cu vehicule închiriate sunt supuse unui regim de autorizaţii eliberate de autoritatea competenta din ţara de plecare, de destinaţie sau de tranzit.
2. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, serviciile enumerate în continuare sunt exceptate de la orice sistem de autorizaţii pe teritoriul tarii gazda:
2.1. circuitul cu uşile închise, în care acelaşi vehicul este utilizat la transportul aceluiaşi grup de persoane pe tot parcursul cãlãtoriei, pe care îl readuce la locul de plecare;
2.2. servicii în care cursa dus se efectueazã cu persoane, iar cursa întors se efectueazã fãrã persoane;
2.3. servicii în care cursa dus se efectueazã fãrã persoane, iar cursa întors, cu persoane, cu condiţia ca persoanele:
a) sa constituie un grup format pe baza unui contract de transport aflat în vigoare înaintea sosirii acestuia pe teritoriul statului partii contractante de unde grupul este preluat şi transportat pe teritoriul tarii de resedinta;
b) au fost aduse în prealabil de acelaşi transportator pe teritoriul statului partii contractante de unde sunt preluate şi transportate pe teritoriul tarii de resedinta;
c) au fost invitate sa calatoreasca pe teritoriul tarii de resedinta, costul transportului fiind suportat de persoana care a fãcut invitaţia;
2.4. serviciile în folos propriu;
2.5. transportul cu vehicule închiriate;
2.6. serviciile-naveta cu cazare.
Un singur cãlãtor care cãlãtoreşte într-un vehicul închiriat este asimilat cu un grup de persoane.
3. Este interzisã imbarcarea persoanelor pe parcursul unui serviciu liberalizat, cu excepţia cazului în care a fost eliberata o autorizaţie specialã.
Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 poate extinde exceptarea de autorizaţie şi la alte categorii de servicii ocazionale, în particular a serviciilor în cursul cãrora cãlãtorii sunt imbarcati pe parcursul cãlãtoriei şi a altor servicii prevãzute la lit. c) a paragrafului 2.3. În astfel de cazuri, comisia mixtã stabileşte condiţiile pentru aceste liberalizari, ţinând cont, printre altele, şi de prevederile art. 11 paragraful 3.
4. Cererea pentru autorizaţie trebuie adresatã autoritãţii competente a tarii gazda.
Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 va stabili forma pe care trebuie sa o aibã cererea pentru autorizare şi documentele necesare pentru susţinerea acesteia.
Decizia de a acorda sau de a refuza o autorizaţie va fi luatã în decurs de o luna, excepţie fãcând cazurile speciale.
5. Serviciile ocazionale şi serviciile-naveta cu cazare, care sunt exceptate de autorizaţie şi care se desfãşoarã utilizându-se autobuze sau autocare, trebuie sa fie însoţite de un document de control. Condiţiile de utilizare şi conţinutul documentelor de control sunt stabilite de comisia mixtã prevãzutã la art. 14.
ART. 5
Prevederi comune serviciilor de transport de persoane
1. Autorizaţiile de transport sunt nominale şi nu se pot transmite altor operatori de transport.
2. Efectuarea serviciilor de cabotaj este interzisã. Excursiile locale organizate exclusiv pentru un grup de persoane adus în acea zona de acelaşi operator de transport nu sunt considerate servicii de cabotaj, cu condiţia ca acesta sa fie inclus în lista de cãlãtori.

CAP. III
Transportul de mãrfuri

ART. 6
Sistemul de autorizaţii
1. În baza sistemului autorizãrii prealabile, operatorii de transport stabiliţi pe teritoriul statului uneia dintre pãrţile contractante pot desfasura pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante urmãtoarele activitãţi:
a) transportul între teritoriile statelor celor doua pãrţi contractante;
b) transportul între teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante şi un punct de pe teritoriul unui stat terţ, cu condiţia ca teritoriul tarii de resedinta sa fie tranzitat pe parcursul cãlãtoriei. Aceasta restrictie nu se aplica cãlãtoriilor efectuate fãrã incarcatura;
c) transportul în tranzit.
2. Cabotajul este permis numai cu autorizarea specialã data de ţara gazda.
ART. 7
Scutirea de autorizaţii
1. Prin derogare de la prevederile art. 6, urmãtoarele categorii de transporturi sunt scutite de autorizaţii:
a) transportul cu vehicule a cãror masa totalã maxima autorizata, inclusiv remorcile, nu depãşeşte 6 tone sau a cãror sarcina utila admisibilã, inclusiv cea a remorcilor, nu depãşeşte 3,5 tone;
b) transportul vehiculelor avariate sau accidentate şi circulaţia vehiculelor de asistenta tehnica;
c) cursa fãrã incarcatura a unui vehicul de marfa care înlocuieşte un vehicul avariat într-o alta ţara şi, de asemenea, întoarcerea fãrã incarcatura a autovehiculului avariat care a fost reparat;
d) transportul animalelor vii în vehicule special construite sau transformate definitiv pentru astfel de transporturi şi recunoscute ca atare de cãtre autoritãţile competente ale tarii de resedinta;
e) transportul de medicamente şi aparatura medicalã de urgenta, în special ajutoare umanitare şi ajutoare în cazuri de dezastre naturale, având punctul de destinaţie pe teritoriul României sau al Republicii San Marino;
f) transportul lucrãrilor şi obiectelor de arta destinate expozitiilor şi targurilor sau în scopuri necomerciale;
g) transportul în scopuri necomerciale al bunurilor personale, accesoriilor şi animalelor pentru târguri şi sarbatori, manifestãri teatrale, muzicale, de film, sportive sau de circ, precum şi al celor destinate înregistrãrilor radio, productiilor de filme şi de emisiuni de televiziune;
h) transportul în folos propriu;
i) transporturile funerare;
j) transportul pe porţiunea rutiera iniţialã şi finala - internationala sau nationala - în transportul combinat de mãrfuri, cu condiţia:
- sa fie utilizata statia adecvatã cea mai apropiatã de punctul de încãrcare-descãrcare a mãrfurilor; sau
- ca portul maritim sau fluvial utilizat pentru încãrcare sau descãrcare sa fie situat în interiorul unei zone în jurul punctului de încãrcare-descãrcare a mãrfii, care urmeazã sa fie stabilitã de comisia mixtã prevãzutã la art. 14;
k) traficul direct;
l) transportul cu vehicule ce îndeplinesc anumite norme de poluare şi de siguranta circulaţiei, norme stabilite de comisia mixtã prevãzutã la art. 14;
m) traficul în tranzit.
2. Transportul mãrfurilor perisabile face obiectul unui contingent separat şi nelimitat de autorizaţii.
3. Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 poate completa lista categoriilor de transporturi exceptate de autorizaţii, stabilitã la paragraful 1, şi poate elimina contingentele şi pentru alte categorii de transporturi, altele decât cele specificate la paragraful 2.
4. Transportul efectelor de strãmutare este supus unui contingent liberalizat de autorizaţii, forma şi condiţiile de utilizare ale acestora fiind în concordanta cu rezoluţiile CEMT.
ART. 8
Autorizaţii şi condiţii de autorizare
1. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante schimba anual un numãr convenit de formulare de autorizaţii.
Autorizaţiile sunt eliberate operatorilor de transport rezidenţi de cãtre autoritatea competenta sau de cãtre un organism desemnat de aceasta autoritate.
2. Autorizaţiile sunt nominale şi nu sunt transmisibile unei terţe pãrţi.
3. O autorizaţie nu poate fi folositã de mai multe vehicule simultan. În cazul unor combinatii de vehicule, vehiculul-tractor este factorul determinant pentru eliberarea autorizaţiei sau pentru exceptare.
4. Comisia mixtã prevãzutã la art. 14 va stabili contingentul de autorizaţii (numãrul), categoria (pe cãlãtorie sau pe perioada de timp) şi tipul (cu sau fãrã plata, terta ţara etc.), precum şi orice alta condiţie pentru utilizarea autorizaţiilor. Aceasta se va face pe baza avantajului reciproc.

CAP. IV
Prevederi generale

ART. 9
Prevederi fiscale
1. Transporturile cu vehicule înmatriculate pe teritoriul statului unei pãrţi contractante, care opereazã temporar pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante în baza prevederilor prezentului acord, sunt scutite de la plata tuturor taxelor legate de proprietatea şi circulaţia vehicului, precum şi de toate taxele şi impozitele aplicate serviciilor de transport.
Scutirea sus-menţionatã nu se referã la taxele şi impozitele asupra combustibilului, la taxa pe valoarea adãugatã (T.V.A.) privind serviciile de transport şi la impozitele directe care intra sub incidenta acordurilor de evitare a dublei impuneri sau a legii fiscale naţionale, dupã caz.
2. Combustibilul conţinut în rezervoarele normale ale vehiculului, proiectate şi montate de constructor, destinat deplasarii vehiculului şi functionarii echipamentelor destinate transportului de mãrfuri perisabile, precum şi lubrifianţii şi piesele de schimb sunt scutite de taxele vamale pe teritoriul tarii gazda, cu condiţia ca operatorul de transport sa respecte reglementãrile legale în vigoare în domeniul vamal.
3. Transporturile prevãzute în prezentul acord fac obiectul plãţii tarifelor de trecere şi a tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere în ţara gazda. Pãrţile contractante pot decide, la propunerea comisiei mixte prevãzute la art. 14, dacã parcurgerea portiunilor iniţiale şi finale în transportul combinat se realizeazã fãrã plata tarifelor de utilizare a drumurilor şi/sau a tarifelor de trecere.
4. Toate plãţile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi efectuate în valuta liber convertibilã. În cazul existenţei sau încheierii unui acord de plati între pãrţile contractante, prevederile acestuia vor prevala.
5. Profiturile rezultate din operarea vehiculelor în trafic internaţional, precum şi bunurile mobile care au legatura cu exploatarea acestora sunt impozitate în statul în care este situata conducerea efectivã a întreprinderii de transport internaţional. În cazul în care între cele doua pãrţi contractante exista sau se va încheia o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, prevederile acesteia vor prevala.
ART. 10
Mase totale şi dimensiuni
1. Masa totalã maxima, sarcina pe osie şi dimensiunile vehiculelor nu trebuie sa depãşeascã valorile înscrise în documentele de înmatriculare sau limitele maxime admise în ţara gazda.
2. Utilizarea în ţara gazda a vehiculelor a cãror masa totalã maxima, sarcina pe osie, incarcatura sau dimensiuni depãşesc limitele maxime admise este permisã numai în baza unei autorizaţii speciale, acordatã în prealabil. Dacã aceasta autorizaţie limiteazã circulaţia vehiculului la un anumit traseu, transportul se va efectua urmandu-se numai acest traseu.
3. Autorizaţia specialã nu exclude autorizaţia prevãzutã la paragraful 1 al art. 6.
ART. 11
Echipamente şi caracteristici
1. Vehiculele ce transporta mãrfuri periculoase sau mãrfuri perisabile trebuie sa fie echipate în conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (ADR), precum şi ale Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi, adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970 (ATP).
2. Echipamentele destinate monitorizarii timpului de odihna şi conducere al echipajului, care sunt montate pe vehicul, trebuie sa fie în conformitate cu prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere internaţionale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970 (AETR).
3. Pãrţile contractante se angajeazã sa promoveze, în cadrul stabilit de acest acord, utilizarea vehiculelor care îndeplinesc standardele ecologice şi de siguranta. Pãrţile contractante, în relaţiile lor de transport, vor depune eforturi sa aplice standardele ecologice şi de siguranta în vigoare în Uniunea Europeanã, ţinând cont de data primei înmatriculãri a vehiculelor şi de planificarile convenite în cadrul acordurilor internaţionale şi al CEMT. În concordanta cu aceasta politica, comisia mixtã prevãzutã la art. 14 poate ca, atunci când decide asupra contingentelor şi viitoarei liberalizari, sa trateze preferenţial vehiculele ce întrunesc cele mai recente standarde ecologice şi de siguranta.
ART. 12
Controlul documentelor
Autorizaţiile, documentele de control şi alte acte cerute de prezentul acord, precum şi avizul de expediţie, scrisoarea de transport internaţional, certificatele de asigurare, certificatele de atestare şi toate celelalte documente cerute prin acordurile bilaterale sau multilaterale ori de legislatiile naţionale trebuie pãstrate la bordul vehiculelor şi prezentate la cererea organelor de control autorizate.
La cererea organelor de control autorizate, operatorul de transport în folos propriu trebuie sa facã dovada statutului sau.
ART. 13
Obligaţiile operatorilor de transport şi sancţiuni
1. Operatorii de transport ai unei pãrţi contractante au datoria sa respecte obligaţiile ce decurg din acordurile internaţionale multilaterale în vigoare pentru ambele pãrţi contractante, din prezentul acord, din alte acorduri bilaterale, precum şi din legislaţia nationala, în particular în ceea ce priveşte regulile şi restricţiile de trafic, înţelegerile vamale şi orice condiţii şi restrictii de autorizare, pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante.
2. Fãrã a aduce atingere prevederilor legale, autoritãţile competente ale tarii de resedinta pot ca, în cazul unor încãlcãri grave şi repetate comise pe teritoriul tarii gazda şi la cererea acesteia din urma, sa ia urmãtoarele mãsuri administrative:
- sa emita un avertisment;
- sa interzicã accesul pe teritoriul statului partii contractante unde încãlcarea (încãlcãrile) respectiva (respective) a (au) fost comisã (comise).
În particular, pentru cazuri grave, autoritatea competenta a tarii gazda poate interzice temporar accesul, pana la luarea unei decizii de cãtre autoritãţile din ţara de resedinta.
Pãrţile contractante se vor informa reciproc asupra deciziilor luate.
3. Prevederile acestui articol nu exclud sancţiunile legale care pot fi aplicate de tribunale sau de autoritãţile administrative ale tarii unde s-au produs încãlcãrile.
4. Operatorii de transport sunt obligaţi sa furnizeze orice informaţie necesarã autoritãţilor specifice în cazul în care se produce un accident grav. De asemenea, în cazul în care un operator de transport cauzeazã un accident grav, toate costurile aferente eliminãrii consecinţelor acestui accident vor fi suportate de cãtre operatorul de transport respectiv.
ART. 14
Colaborarea în cadrul comisiei mixte
1. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante vor întreprinde mãsurile necesare pentru implementarea prezentului acord şi, în acest scop, îşi vor transmite reciproc orice informaţie utila. De asemenea, autoritãţile competente se vor informa reciproc asupra oricãror schimbãri ce survin în legislaţia nationala, care afecteazã aplicarea prezentului acord.
Autoritãţile competente îşi vor acorda reciproc asistenta în scopul aplicãrii prezentului acord. Datele personale transmise în cadrul cooperãrii dintre cele doua pãrţi contractante vor fi protejate prin garantarea confidenţialitãţii şi nu pot fi folosite în nici un alt scop.
2. În scopul implementarii prevederilor paragrafului 1, va fi înfiinţatã o comisie mixtã care va include delegaţi ai autoritãţilor competente ale fiecãrei pãrţi contractante.
Comisia mixtã este responsabilã cu implementarea art. 3, 4, 7 şi 8 şi, în general, cu analizarea tuturor problemelor referitoare la relaţiile dintre pãrţile contractante în domeniul transporturilor rutiere, inclusiv a aspectelor vizând siguranta circulaţiei, protecţia mediului, drepturile angajaţilor, probleme tehnice, promovarea relaţiilor dintre firmele de transport şi a colaborãrii intermodale, precum şi a managementului situaţiilor de criza.
ART. 15
Autoritãţile competente
Autoritãţile competente care implementeaza prezentul acord sunt autoritãţile însãrcinate cu transportul, şi anume:
- pentru Guvernul României: Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
- pentru Guvernul Republicii San Marino: Secretariatul de Stat pentru Transporturi.
Pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc orice modificare referitoare la denumirea autoritãţii competente în cauza.
ART. 16
Rezolvarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
În cazul în care aceste autoritãţi competente nu ajung la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cai diplomatice.

CAP. V
Prevederi finale

ART. 17
Amendamente
Pãrţile contractante pot formula amendamente la prezentul acord.
Orice amendament la prezentul acord ce va fi convenit de pãrţile contractante va intra în vigoare respectându-se procedura menţionatã la art. 18.
ART. 18
Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea
1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data transmiterii ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc îndeplinirea procedurilor lor legale interne privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Prezentul acord este încheiat pe o perioada nedeterminatã. În cazul în care o parte contractantã îl denunta printr-o notificare scrisã, prezentul acord îşi va inceta valabilitatea la 90 de zile de la primirea notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã.
Drept care subsemnaţii, deplin împuterniciţi de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2002, în doua exemplare originale în limbile romana, italiala şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenta în interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Miron Tudor Mitrea

Pentru Guvernul Republicii San Marino,
Fausta Morganti

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016