Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 mai 1999  de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 mai 1999 de cooperare pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999
-------------
*) Traducere.

Guvernele semnatare ale acordului, denumite în continuare pãrţi,
în dorinta de a largi şi de a diversifica relaţiile de cooperare în cadrul Programului "Initiativa de cooperare în Sud-Estul Europei",
luând în considerare importanta legãturilor comerciale dintre pãrţi şi a celor cu alte state şi dorind sa contribuie la dezvoltarea armonioasã a acestor legãturi,
recunoscând interesul lor reciproc în ceea ce priveşte combaterea infracţiunilor transfrontaliere şi dezvoltarea unei mai strânse cooperãri regionale în aplicarea legislaţiei,
fiind convinse ca infracţiunile existente la frontierele pãrţilor reprezintã o ameninţare serioasã pentru suveranitatea acestora şi pentru comerţul legal, aceasta putând fi combatuta în mod eficient prin cooperarea dintre autoritãţile cu atribuţii legale specifice,
fiind de pãrere ca, pentru a realiza acest obiectiv, ar trebui sa existe un angajament de dezvoltare a cooperãrii în cel mai înalt grad între autoritãţile cu atribuţii legale specifice,
considerând ca infracţiunile transfrontaliere prejudiciazã interesele economice, fiscale şi comerciale ale respectivelor state,
având în vedere acordurile, înţelegerile sau tratatele existente privind asistenta reciprocã, precum şi alte acorduri internaţionale cu privire la aplicarea legii, deja acceptate de pãrţi,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentului acord:
a) sintagma autoritãţi cu atribuţii în aplicarea legii privind infractionalitatea transfrontaliera şi vamalã defineste autoritãţile naţionale competente, desemnate de pãrţi; aceasta desemnare va fi confirmatã la Secretariatul SECI şi poate fi modificatã printr-o notificare adresatã acestuia;
b) sintagma infractionalitate transfrontaliera defineste toate încãlcãrile sau tentativele de încãlcare a legislatiilor şi reglementãrilor naţionale, în scopul organizãrii, dirijarii, sprijinirii sau facilitãrii activitãţilor infractionale internaţionale;
c) sintagma legi vamale defineste legile şi reglementãrile aplicate de administraţiile vamale la importul, exportul şi tranzitul sau la circulaţia mãrfurilor, în corelatie cu drepturile, comisioanele şi cu alte taxe vamale sau cu mãsurile prohibitive, restricţiile şi cu alte controale similare referitoare la miscarea bunurilor aflate sub control, care traverseaza frontierele naţionale;
d) termenul informaţii defineste date sub orice forma, documente, evidente şi rapoarte ori copii legalizate sau autentificate de pe acestea;
e) termenul persoana defineste orice persoana fizica sau juridicã;
f) sintagma date personale defineste toate informaţiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila;
g) termenul bunuri defineste bunurile de orice fel şi documentele sau instrumentele juridice care menţioneazã dreptul la sau interesul pentru aceste bunuri;
h) sintagma mãsuri provizorii defineste:
(1) interzicerea temporarã a schimbãrii naturii bunurilor, a efectuãrii actelor de dispoziţie asupra bunurilor, a deplasarii sau transferului bunurilor; sau
(2) preluarea temporarã a custodiei sau a controlului asupra bunurilor, pe baza unei dispoziţii emise de un tribunal, o autoritate competenta sau prin alte mijloace juridice ori administrative;
i) sintagma pierderea unui drept defineste privarea de folosinta ori de posesia unor bunuri în baza unei dispoziţii a unui tribunal sau a unei autoritãţi competente şi include şi confiscarea în cazurile în care se poate aplica;
j) sintagma autoritatea solicitanta defineste autoritatea descrisã la art. 1 lit. a), care cere asistenta în conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 1;
k) sintagma autoritatea solicitatã defineste autoritatea descrisã la art. 1 lit. a), cãreia i se cere asistenta în conformitate cu prevederile art. 8 paragraful 1.
ART. 2
Domeniul de aplicare a acordului
1. Pãrţile, prin autoritãţile desemnate, îşi vor acorda asistenta reciprocã, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în ceea ce priveşte prevenirea, descoperirea, investigarea, aducerea în fata justiţiei şi sancţionarea infracţiunilor transfrontaliere.
2. Prezentul acord nu va fi interpretat ca putând sa prejudicieze sau sa afecteze aplicarea Tratatului Uniunii Europene, a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 şi a Convenţiei pentru aplicarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, a acordurilor internaţionale, acordurilor de asistenta reciprocã şi a altor acorduri internaţionale privind aplicarea legii, acceptate deja de pãrţi, sau a oricãrei asistente reciproce privind aplicarea unei legi, unui acord, unei înţelegeri sau a unui tratat în vigoare între oricare dintre pãrţile la acest acord sau care ar putea fi încheiat ulterior de acestea.
3. Fiecare parte va executa cererile de asistenta în sensul prezentului acord, în conformitate cu prevederile legale ale statului sau.
4. În scopul îmbunãtãţirii eficientei prevenirii, descoperirii, investigarii şi aducerii în fata justiţiei a infracţiunilor transfrontaliere, în calitate de membri activi ai OIPC-Interpol în probleme specifice activitãţii poliţiei şi ai Organizaţiei Mondiale a Vamilor în probleme vamale, statele participante la SECI vor face schimb de informaţii şi de analize în parteneriat cu autoritãţile lor cu atribuţii în aplicarea legii, cu Secretariatul General Interpol şi cu Organizaţia Mondialã a Vamilor.
ART. 3
Formele asistenţei speciale
1. La cerere sau din proprie initiativa, o parte va furniza asistenta unei alte pãrţi, sub forma de informaţii cu privire la infractionalitatea transfrontaliera.
2. La cerere, o parte va furniza asistenta sub forma de informaţii care pot sa asigure punerea în aplicare a legislaţiei şi a reglementãrilor naţionale de evaluare exactã a drepturilor vamale şi a taxelor impuse de pãrţi.
3. La cerere sau din proprie initiativa o parte poate oferi asistenta sub forma de informaţii, care includ, dar nu se limiteazã la:
a) metode şi tehnici de examinare a pasagerilor şi a mãrfurilor;
b) aplicarea cu succes a mijloacelor şi tehnicii de lupta impotriva fraudelor;
c) acţiuni ce ar putea fi folositoare în lupta impotriva fraudelor;
d) noi metode folosite în comiterea infracţiunilor.
Pãrţile vor coopera pentru:
a) facilitarea unei coordonari eficiente;
b) stabilirea şi menţinerea canalelor de comunicare pentru a facilita asigurarea şi schimbul rapid de informaţii;
c) asigurarea reciprocã, dupã caz, a oricãrui alt tip de asistenta tehnica, prin schimb de cunoştinţe profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
d) evaluarea şi testarea noilor echipamente sau proceduri;
e) orice alte probleme administrative generale care pot necesita din când în când acţiuni comune;
f) punerea în practica a metodelor de livrãri controlate, în conformitate cu legislaţia nationala a pãrţilor interesate.
5. La cerere, pãrţile se vor informa reciproc despre efectuarea legalã a importului pe teritoriul uneia dintre pãrţi al mãrfurilor exportate din teritoriul celeilalte pãrţi. Dacã se solicita, informaţiile vor cuprinde procedura vamalã aplicatã pentru vamuirea bunurilor.
6. La cerere, partea solicitatã va acorda, în mãsura în care este abilitata, în limita resurselor disponibile şi în conformitate cu legislaţia nationala, informaţii referitoare la:
a) persoane cunoscute sau suspectate de autoritatea solicitanta de a fi comis infracţiuni transfrontaliere, în special persoanele care intra în şi ies de pe teritoriul sau;
b) bunurile aflate în curs de transport sau depozitate, identificate de autoritatea solicitanta ca fãcând obiectul unei activitãţi de trafic clandestin cu destinaţia în teritoriul sau; şi
c) mijloacele de transport suspectate de a fi fost folosite la comiterea unor fraude pe teritoriul partii solicitante.
7. La cerere sau din proprie initiativa, pãrţile îşi vor furniza reciproc informaţiile cu privire la activitãţile ce pot conduce la apariţia infracţiunilor transfrontaliere. În cazuri care pot implica daune substanţiale asupra economiei, sãnãtãţii publice, securitãţii publice sau oricãror alte interese vitale ale celeilalte pãrţi, o parte va putea furniza aceste informaţii în mãsura posibilitãţilor, fãrã cerere specialã.
8. În conformitate cu legislaţia nationala, pãrţile îşi vor acorda asistenta prin punerea în practica a mãsurilor provizorii şi a procedurilor legale referitoare la bunuri, venituri şi/sau mijloace ale infracţiunilor transfrontaliere supuse acestor mãsuri provizorii.
9. Pãrţile pot, cu condiţia respectãrii legislaţiei naţionale:
a) sa dispunã de bunurile, de veniturile şi de mijloacele confiscate ca urmare a activitãţii de asistenta oferite prin prezentul acord, în ceea ce priveşte controlul bunurilor, veniturilor şi mijloacelor respective;
b) sa transfere bunurile, veniturile sau mijloacele confiscate ori veniturile rezultate în urma vânzãrii lor cãtre cealaltã parte, în condiţii stabilite de comun acord.
ART. 4
Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor personale
1. Informaţiilor obţinute potrivit prezentului acord li se va asigura de cãtre autoritatea solicitanta acelaşi grad de confidenţialitate cu cel care este acordat de legea statului sau aceluiaşi tip de informaţii la care acesta are acces.
2. Fãrã a prejudicia prevederile Convenţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automatizata a datelor (Consiliul Europei, ETS No. 108 Strasbourg, 28 ianuarie 1981), datele personale primite ca urmare a aplicãrii acestui acord vor fi protejate la un nivel care este cel puţin echivalent cu cel prevãzut de legea statului partii furnizoare.
3. Informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul acord vor fi folosite numai în scopurile menţionate în acesta. Atunci când autoritatea solicitanta cere folosirea unor astfel de informaţii pentru alte scopuri, inclusiv difuzarea lor cãtre un terţ, ea va trebui sa obţinã consimţãmântul scris al autoritãţii solicitate care a furnizat informaţia. Folosirea informaţiilor va fi realizatã în condiţiile stabilite de autoritatea solicitatã.
4. În cazul în care partea solicitatã nu indica altfel, prevederile paragrafului 3 nu vor impiedica folosirea informaţiilor în procedurile judiciare sau administrative instituite ca urmare a comiterii unei infracţiuni transfrontaliere. Pãrţile pot folosi drept probe în evidentele lor, în rapoarte şi în mãrturii, precum şi în procedurile judiciare informaţiile obţinute şi documentele consultate în conformitate cu prevederile prezentului acord. Autoritatea competenta care a furnizat informaţia va fi notificatã în scris înaintea folosirii acesteia.
ART. 5
Rãspunderea şi protecţia legalã pentru prelucrarea neautorizata sau incorectã a datelor
1. Fiecare parte va fi responsabilã, în conformitate cu legislaţia statului sau, pentru daunele provocate unei persoane ca rezultat al unei erori de drept sau de fapt în datele transmise Centrului SECI.
2. Numai statul partii pe teritoriul cãruia a avut loc evenimentul care a dat naştere la o dãuna poate constitui subiectul unei acţiuni de compensare intentate de partea lezata, care va solicita aceasta instanţei în jurisdicţia cãreia se afla, în conformitate cu legislaţia nationala a statului SECI implicat.
3. O parte nu poate invoca faptul ca o alta parte a transmis date inexacte în scopul de a evita rãspunderea care îi revine, în conformitate cu legislaţia sa nationala, cu privire la o parte lezata. Dacã aceste erori legale sau de fapt au avut loc ca rezultat al transmiterii eronate a unor date sau ca urmare a nerespectãrii obligaţiilor prevãzute în acest acord de cãtre una sau mai multe pãrţi ori ca rezultat al unei transmiteri neautorizate sau incorecte, cealaltã parte implicata va trebui sa plãteascã, la cerere, sumele plãtite drept compensaţie, dacã datele nu au fost utilizate de partea aparţinând statului pe al cãrui teritoriu a fost provocatã dãuna ca urmare a încãlcãrii acestui acord.
ART. 6
Dosare şi documente
1. Autoritatea solicitatã va furniza, la cerere, copii autentificate în mod corespunzãtor de pe dosarele, documentele şi alte materiale referitoare la infracţiunile transfrontaliere.
2. În cazul în care autoritatea solicitanta nu cere în mod expres originale sau copii autentificate, autoritatea solicitatã poate transmite informaţii computerizate sub orice forma. Autoritatea solicitatã va furniza, în acelaşi timp, toate informaţiile relevante pentru interpretarea sau folosirea informaţiilor computerizate.
3. Cu acordul autoritãţii solicitate, persoane oficiale desemnate de autoritatea solicitanta pot examina la sediul autoritãţii solicitate informaţiile relevante într-un caz de infracţiune transfrontaliera şi pot face copii de pe acestea sau pot extrage din ele informaţii.
ART. 7
Martori şi experţi
1. O persoana oficialã reprezentând autoritatea solicitatã poate fi autorizata sa compara, în limitele autorizãrii acordate, ca martor sau ca expert în proceduri juridice sau administrative iniţiate pe teritoriul statului partii solicitante, în probleme referitoare la prezentul acord, şi sa prezinte dosare, documente sau alte materiale ori copii de pe acestea. Solicitarea de a comparea trebuie sa specifice în ce problema şi în virtutea cãrui titlu sau a carei calitãţi compara persoana oficialã drept martor sau expert.
2. Partea solicitanta este datoare sa ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea securitãţii persoanelor oficiale pe durata şederii lor pe teritoriul statului sau, conform paragrafului 1. Cheltuielile zilnice şi de transport ale persoanelor oficiale vor fi suportate de partea solicitanta.
ART. 8
Comunicarea cererilor
1. Cererile se întocmesc, în conformitate cu prezentul acord, în scris, în limba engleza sau în alta limba acceptatã de autoritãţile partii solicitate, direct de cãtre autoritãţile desemnate. Informaţiile necesare pentru executarea cererilor se vor anexa la acestea. În situaţii urgente pot fi fãcute şi acceptate şi cereri verbale, dar ele vor fi confirmate în scris, în maximum 48 de ore. Fiecare parte va desemna un punct naţional unic de contact iniţial, care va transmite şi va primi cererile şi va difuza detaliile de contact prin Secretariatul Centrului SECI.
2. Cererile vor cuprinde urmãtoarele informaţii:
a) denumirea autoritãţilor desemnate şi numele persoanelor care fac cererea;
b) natura problemei sau a procedurilor, inclusiv legile, reglementãrile şi alte prevederi legale implicate;
c) o descriere sumarã a faptelor şi a infracţiunilor transfrontaliere comise;
d) tipul de asistenta avutã în vedere;
e) motivul cererii şi modul de utilizare a informatiei;
f) numele şi adresele persoanelor implicate, scrise în conformitate cu documentele lor de identitate nationala sau internationala, dacã sunt cunoscute.
ART. 9
Executarea cererilor
1. Autoritatea solicitatã va lua toate mãsurile posibile pentru a soluţiona cererea şi se va strãdui sa asigure orice mãsura necesarã în acest scop.
2. În cazul în care autoritatea solicitatã nu are competenta în rezolvarea cererii, ea va lua mãsuri pentru a obţine soluţionarea acesteia ca şi când ar acţiona pe cont propriu şi în conformitate cu legislaţia statului sau şi va aviza în acest sens autoritatea solicitanta.
3. Autoritatea solicitatã va efectua sau, dacã este posibil şi în conformitate cu legislaţia nationala, va permite autoritãţii solicitante sa efectueze inspecţii, verificãri, audieri sau mãsuri de investigare, inclusiv audierea experţilor, martorilor şi a persoanelor suspectate de a fi comis o infracţiune transfrontaliera, dacã acestea sunt necesare în vederea soluţionãrii cererii.
4. Pentru a facilita acţiuni concertate şi la cerere, autoritatea solicitanta va fi informatã în prealabil despre data şi locul oricãrei acţiuni ce se va întreprinde pentru soluţionarea unei cereri.
5. La cerere, autoritatea solicitatã va autoriza, dacã este posibil şi în conformitate cu legislaţia statului sau într-o mãsura cat mai mare, ca persoanele oficiale ale partii solicitante sa fie prezente pe teritoriul statului partii solicitate, pentru a asista la soluţionarea unei cereri.
6. Autoritatea solicitatã va respecta cererea de urmare a unei anumite proceduri, cu condiţia ca aceasta sa nu fie interzisã de legislaţia statului partii solicitate.
ART. 10
Cazuri de excepţie
1. În cazul în care autoritatea solicitatã considera ca acordarea asistenţei incalca suveranitatea, securitatea, ordinea publica a statului sau ori alt interes naţional important sau dacã incalca legislaţia şi reglementãrile naţionale, asistenta poate fi refuzatã sau retrasã ori poate fi acordatã în anumite condiţii.
2. Dacã autoritatea solicitanta nu va putea satisface o cerere similarã înaintatã de autoritatea solicitatã, ea va atrage atenţia asupra acestui fapt în cererea sa. Îndeplinirea cererii va fi lãsatã la latitudinea autoritãţii solicitate.
3. Autoritatea solicitatã poate amana acordarea de asistenta în cazul în care aceasta se interfereaza cu o investigatie, urmãrire sau procedura în curs. În acest caz autoritatea solicitatã se va consulta cu autoritatea solicitanta pentru a stabili dacã asistenta se poate acorda în termenii şi în condiţiile impuse de autoritatea solicitatã.
4. În cazul în care nu se poate da curs cererii, autoritatea solicitanta va fi anunţatã imediat, precizându-se motivele care au stat la baza amânãrii sau a refuzului cererii. Autoritãţii solicitante îi vor fi furnizate datele despre împrejurãrile care ar putea fi relevante pentru urmãrirea ulterioara a cazului.
ART. 11
Cheltuieli
1. Pãrţile vor renunţa, de regula, la toate pretenţiile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de punerea în aplicare a prezentului acord, exceptând cheltuielile pentru martori şi onorariile pentru experţi, precum şi cheltuielile pentru translatori şi interpreti, dacã aceştia nu sunt salariaţi guvernamentali.
2. Dacã pentru soluţionarea unei cereri apar cheltuieli substanţiale sau extraordinare, autoritãţile se vor consulta pentru stabilirea termenilor şi a condiţiilor în care se va rezolva cererea de asistenta, precum şi a modului în care vor fi suportate cheltuielile.
ART. 12
Implementarea acordului
1. Pentru aplicarea prezentului acord se constituie un comitet comun de cooperare, cu sediul la Bucureşti, format din reprezentanţi ai autoritãţilor desemnate de pãrţi, în care fiecare parte are un singur vot. Un reprezentant al OIPC - Interpol şi al Organizaţiei Mondiale a Vamilor va servi drept consilier permanent pe lângã Comitetul Comun de Cooperare. Comitetul Comun de Cooperare se va întruni cel puţin o data pe an într-un loc şi la o data stabilite de comun acord.
2. Inter alia, Comitetul Comun de Cooperare:
a) va asigura corecta aplicare a prezentului acord;
b) va examina toate problemele ce decurg din aplicarea lui;
c) va lua mãsurile necesare în vederea cooperãrii în conformitate cu domeniul de aplicare a prezentului acord;
d) va schimba puncte de vedere de interes comun privind cooperarea, inclusiv mãsurile viitoare şi resursele pentru acestea;
e) va recomanda soluţii pentru realizarea obiectivelor acordului.
3. Comitetul Comun de Cooperare, care este organul institutional suprem al Centrului SECI, va adopta prin consens propriul regulament interior.
4. Comitetul Comun de Cooperare se va consulta cu alte instituţii internaţionale, cum sunt: Comisia Economicã pentru Europa, Oficiul O.N.U. pentru Controlul Stupefiantelor şi Prevenirea Infractionalitatii, Organizaţia Mondialã a Vamilor, Interpol şi Europol, în scopul functionarii eficiente a acordului şi a Centrului SECI.
ART. 13
Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei - SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere (Centrul SECI)
1. Centrul SECI se va infiinta şi va avea sediul la Bucureşti, România.
2. Centrul SECI va funcţiona conform unei Carte de organizare şi funcţionare a Centrului SECI de combatere a infracţiunilor transfrontaliere, care urmeazã sa fie adoptatã de pãrţi cat mai curând posibil, ca parte integrantã a prezentului acord.
3. Activitatea Centrului SECI va fi coordonata de Comitetul Comun de Cooperare.
ART. 14
Aplicarea
Prezentul acord se va aplica pe teritoriul statului fiecãrei pãrţi.
ART. 15
Soluţionarea divergentelor
În cazul unei divergenţe între doua sau mai multe pãrţi sau între o parte şi Centrul SECI privind interpretarea sau aplicarea acestui acord, pãrţile interesate vor consulta şi, dacã este necesar, vor inainta divergenta spre soluţionare Comitetului Comun de Cooperare.
ART. 16
Intrarea în vigoare şi denunţarea
1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare datei la care trei pãrţi notifica depozitarului încheierea procedurilor naţionale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.
2. Pentru fiecare stat participant la SECI, care adera la prezentul acord dupã intrarea lui în vigoare, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare datei la care acel stat notifica depozitarului instrumentul sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
Pentru orice stat neparticipant la SECI hotãrârea de a permite aderarea la acest acord dupã intrarea lui în vigoare poate fi luatã numai prin consensul statelor participante la SECI. Pentru acele state acest acord va intra în vigoare în prima zi a lunii urmãtoare datei la care acel stat notifica depozitarului instrumentul sau de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. Guvernul României va îndeplini calitatea de depozitar al acestui acord. Depozitarul va informa pãrţile cu privire la notificarea despre care se face referire la paragrafele 1 şi 2, precum şi cu privire la data intrãrii în vigoare a acordului.
4. O parte se poate retrage din prezentul acord în orice moment, printr-o notificare scrisã, transmisã depozitarului. Retragerea va deveni efectivã la 3 luni dupã data notificãrii. Procedurile în curs la data retragerii vor fi finalizate în conformitate cu prevederile prezentului acord.
ART. 17
Amendamente
1. Amendamentele la acest acord pot fi propuse de oricare dintre pãrţi. Orice amendament propus va fi transmis depozitarului, care îl va comunica pãrţilor.
2. Pãrţile vor notifica depozitarului cat mai curând posibil acceptarea sau refuzul amendamentelor propuse la acest acord.
3. Amendamentele adoptate în conformitate cu paragraful 2, prin consens, vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 16.
4. În cazul în care depozitarul primeşte o obiectie sau un refuz la amendamentul recomandat, amendamentul respectiv va fi considerat ca neacceptat şi va fi nul.
Acest acord, întocmit într-un singur exemplar în limba engleza, va fi depus în original la Guvernul României, în calitate de depozitar, care va transmite o copie autentificatã fiecãrei pãrţi.
Drept care, subsemnaţii, fiind pe deplin autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 26 mai 1999.

Pentru Guvernul Republicii Albania,
Marko Bello,
ambasador extraordinar şi
plenipotenţiar la Bucureşti

Pentru Guvernul Bosniei-Hertegovina,
Recica Nudzeim,
adjunct al ministrului pentru
probleme civile şi comunicaţii

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Bojdihar Dimitrov Popov,
secretar-şef în Ministerul de Interne

Pentru Guvernul Republicii Elene,
Georgios Andreopoulos,
secretar general în Ministerul Justiţiei

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
Rudolf Joo,
secretar de stat adjunct
în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Fostei Republici
Iugoslave a Macedoniei,
Ulber Ljufi,
subsecretar în Ministerul de Interne

Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Victor Catan,
ministru de interne

Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Ramazan Uludag,
subsecretar în Subsecretariatul Vamal

Pentru Guvernul României,
Constantin Dudu Ionescu,
ministru de interne


CARTA
de organizare şi funcţionare a Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei - SECI pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere

1. Obiectivele Centrului SECI
1.1. Dezvoltarea relaţiilor de lucru interinstitutionale eficiente în cadrul Centrului SECI, între şi în interiorul statelor participante.
1.2. Pãrţile, prin intermediul ofiţerilor de legatura, vor coopera pentru a incerca sa identifice, sa previnã, sa investigheze şi sa combata infracţiunile transfrontaliere prin schimb de informaţii şi documente şi alte activitãţi corespunzãtoare, prevãzute în acord.
1.3. Asistenta pentru investigaţiile vamale şi penale privind criminalitatea transfrontaliera, în curs de desfãşurare.
1.4. Identificarea, studiul şi propunerile referitoare la probleme care influenţeazã calitatea cooperãrii în aplicarea legii în regiune.
1.5. Coordonarea legãturii cu OIPC - Interpol şi cu Organizaţia Mondialã a Vamilor, pentru minimizarea efortului şi maximizarea impactului diferitelor programe în curs de desfãşurare.

2. Activitatea participanţilor la Centrul SECI
2.1. Activitatea Centrului SECI va fi conformã cu termenii Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infractionalitatii transfrontaliere.
2.2. Centrul va utiliza procedurile standard şi sistemele tehnice ale OIPC - Interpol pentru transmiterea, stocarea, cãutarea, recuperarea şi analiza categoriilor convenite de informaţii legate de infracţiunile transfrontaliere.
2.3. Centrul SECI va organiza ad-hoc intalniri de lucru şi, atunci când este necesar şi în conformitate cu legislaţia nationala, va sprijini activitãţile operative în interiorul statelor participante, la cererea acestora.
2.4. În cazul aderãrii sau al retragerii ofiţerilor de legatura la/din Centrul SECI, pãrţile vor notifica în scris directorului Centrului SECI, care apoi va notifica acest lucru Comitetului Comun de Cooperare.

3. Observatorii permanenţi
3.1. Statutul unui observator permanent va fi aprobat de Comitetul Comun de Cooperare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016