Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 iulie 1993  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 iulie 1993 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 11 decembrie 2001

Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionatã, în scopul infiintarii de servicii aeriene între şi dincolo de teritoriile lor respective,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În scopul acestui acord, în afarã de cazul în care din context rezulta altfel:
a) termenul convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi include orice anexa adoptatã în baza art. 90 din acea convenţie şi orice amendament al anexelor la acea convenţie în baza art. 90 şi 94 din aceasta, în mãsura în care acele anexe şi amendamente au intrat în vigoare pentru sau au fost ratificate de ambele pãrţi contractante;
b) termenul autoritãţi aeronautice înseamnã, în cazul Guvernului României, Departamentul aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţii care pot fi exercitate în prezent de cãtre departamentul menţionat sau funcţii similare, iar în cazul Guvernului Statului Qatar, ministrul comunicaţiilor şi transporturilor şi orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţii care pot fi exercitate în prezent de cãtre ministrul menţionat sau funcţii similare;
c) termenul companie aerianã desemnatã înseamnã o companie aerianã care a fost desemnatã şi autorizata în conformitate cu art. 3;
d) termenul teritoriu, în ceea ce priveşte un stat, are înţelesul care i-a fost atribuit în art. 2 din convenţie;
e) termenii serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, companie aerianã şi escala necomercialã au intelesurile respective atribuite în art. 96 din convenţie;
f) termenul tarif înseamnã preţurile care urmeazã sa fie plãtite pentru transportul de pasageri şi marfa, precum şi condiţiile în baza cãrora acele preţuri se aplica, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru agenţie şi alte servicii auxiliare, dar excluzând remuneraţia şi condiţiile pentru transportul poştei.
ART. 2
Acordarea drepturilor
1. Fiecare parte contractantã acorda celeleilate pãrţi contractante urmãtoarele drepturi pentru serviciile sale aeriene internaţionale regulate:
a) dreptul de a survola teritoriul sau fãrã aterizare;
b) dreptul de a face escale necomerciale pe teritoriul sau.
2. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în acest acord, în scopul infiintarii de servicii aeriene regulate internaţionale pe rutele specificate în secţiunea corespunzãtoare a tabelului de ruta anexat la acest acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare serviciile convenite şi, respectiv, rutele specificate. Pe durata exploatãrii unui serviciu convenit pe o ruta specificatã companiile aeriene desemnate ale fiecãrei pãrţi contractante se vor bucura în plus fata de drepturile specificate în paragraful 1 al acestui articol de dreptul de a face escale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în punctele specificate pentru acea ruta în tabelul de ruta anexat la acest acord, în scopul luãrii la bord şi debarcarii de pasageri şi marfa, inclusiv posta, în combinatie sau separat.
3. Nici o prevedere a paragrafului 2 al acestui articol nu va fi consideratã în sensul de a conferi companiilor aeriene ale unei pãrţi contractante privilegiul de a lua la bord, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pasageri şi marfa, inclusiv posta, transportate în baza unui contract de închiriere sau contra plata şi cu destinaţia spre un alt punct de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Desemnarea companiilor aeriene
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze celeilalte pãrţi contractante una sau mai multe companii aeriene în scopul exploatãrii serviciilor convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri scrise între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.
2. La primirea acestei desemnari autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante va acorda fãrã întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 ale acestui articol, companiei aeriene astfel desemnate autorizaţia de exploatare corespunzãtoare.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate cere unei companii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa o convingã ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi reglementãrile aplicate în mod normal şi rezonabil de cãtre aceasta autoritate la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de exploatare la care s-a fãcut referire în paragraful 2 al acestui articol sau sa impunã acele condiţii pe care le poate considera ca fiind necesare în exercitarea de cãtre o companie aerianã desemnatã a drepturilor specificate în art. 2, în cazul în care partea contractantã menţionatã nu este convinsa ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care a desemnat compania aerianã sau cetãţenilor sãi.
5. În cazul în care o companie aerianã a fost astfel desemnatã şi autorizata, aceasta poate începe oricând sa exploateze serviciile convenite, cu condiţia ca un tarif, stabilit în conformitate cu prevederile art. 8, sa fie în vigoare pentru acele servicii.
6. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa înlocuiascã, printr-o notificare scrisã între autoritãţile aeronautice, o companie aerianã pe care a desemnat-o cu o alta companie aerianã. Compania aerianã nou-desemnatã va avea aceleaşi drepturi şi va fi supusã aceloraşi obligaţii ca şi compania aerianã pe care a înlocuit-o.
ART. 4
Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de exploatare
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce o autorizaţie de exploatare sau sa suspende temporar exercitarea drepturilor specificate în art. 2 de cãtre o companie aerianã desemnatã de cealaltã parte contractantã sau sa impunã acele condiţii pe care le poate considera ca fiind necesare în exercitarea acestor drepturi:
a) în orice caz în care nu este convinsa ca partea preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei companii aeriene aparţin partii contractante care desemneazã compania aerianã ori cetãţenilor acestei pãrţi contractante; sau
b) în cazul în care acea companie aerianã nu reuşeşte sa se conformeze legilor sau reglementãrilor partii contractante care acorda aceste drepturi; sau
c) în cazul în care prima parte contractantã considera ca compania aerianã nu reuşeşte în alte privinte sa se conformeze prevederilor prezentului acord.
2. În afarã de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor menţionate în paragraful 1 al acestui articol este vitala pentru a se evita noi abateri de la legi sau reglementãri, acest drept va fi exercitat numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã.
ART. 5
Exceptarea de la taxe vamale şi alte taxe
1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de cãtre companiile aeriene desemnate ale oricãreia dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi şi proviziile de bord (inclusiv alimentele, bãuturile, produsele din tutun şi alte produse destinate vânzãrii cãtre pasageri pe timpul zborului), aflate la bordul acestor aeronave, vor fi scutite de toate taxele vamale, taxe de inspecţie şi alte taxe similare la sosirea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca acest echipament şi aceste rezerve sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor sau utilizãrii pe acea parte a zborului efectuat deasupra acelui teritoriu.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi taxe, impozite şi alte sume de plata, cu excepţia taxelor corespunzãtoare serviciului prestat:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul unei pãrţi contractante, în limitele fixate de autoritãţile partii contractante menţionate şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor care pleacã, şi care sunt utilizate pe un serviciu aerian internaţional al celeilalte pãrţi contractante;
b) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul oricãreia dintre pãrţile contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor folosite pe servicii aeriene internaţionale de cãtre companiile aeriene desemnate ale celeilalte pãrţi contractante;
c) carburanţii şi lubrifianţii furnizati pe teritoriul unei pãrţi contractante unei aeronave care pleacã şi care aparţine unei companii aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante, folositã pe un serviciu aerian internaţional, chiar şi atunci când aceste rezerve urmeazã sa fie folosite pe acea parte a zborului efectuat deasupra teritoriului partii contractante unde au fost luate la bord;
d) materialul obişnuit de publicitate şi documentaţia companiei aeriene, purtând inscripţia companiei aeriene, care urmeazã sa fie distribuite în mod gratuit;
e) marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate de aeronavele companiei aeriene desemnate, folosite pe serviciile aeriene internaţionale.
Materialele la care s-a fãcut referire la lit. a), b) şi c) pot fi pãstrate, la cerere, sub supraveghere sau control vamal.
3. Echipamentul obişnuit de bord, precum şi materialele şi rezervele aflate la bordul aeronavelor oricãreia dintre pãrţile contractante pot fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu aprobarea autoritãţilor vamale ale acelui teritoriu. În acest caz ele pot fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana când vor fi reexportate sau se va dispune altfel asupra lor în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 6
Principiile care reglementeazã exploatarea serviciilor convenite
1. Companiile aeriene ale ambelor pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile în exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate între teritoriile lor respective.
2. În exploatarea serviciilor convenite compania aerianã desemnatã a unei pãrţi contractante va tine seama de interesele companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante, astfel încât sa nu afecteze în mod necuvenit serviciile pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Serviciile convenite, asigurate de companiile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante, vor fi în strânsã corelatie cu cerinţele publicului pentru transport pe rutele specificate şi vor avea ca obiectiv primordial asigurarea, la un coeficient de incarcatura rezonabil, a unei capacitãţi adecvate pentru a rãspunde cererilor curente şi raţional previzibile pentru transportul de pasageri şi marfa, inclusiv posta, cu originea pe sau cu destinaţia spre teritoriul partii contractante care a desemnat compania aerianã. Asigurarea capacitãţii de transport al pasagerilor şi mãrfii, inclusiv al poştei, atât al celei luate la bord, cat şi al celei descãrcate în puncte de pe rutele specificate pe teritoriile altor state decât cel care desemneazã compania aerianã, se va face în conformitate cu principiile generale potrivit cãrora capacitatea va fi adaptatã:
a) cerinţelor de trafic spre şi dinspre teritoriul partii contractante care a desemnat compania aerianã;
b) cerinţelor de trafic din cadrul regiunii traversate de serviciul convenit, dupã ce s-a ţinut seama şi de alte servicii înfiinţate de companii aeriene ale statelor care cuprind zona; şi
c) cerinţelor exploatãrii unei linii aeriene directe.
ART. 7
taxe de aeroport
Orice taxe care pot fi impuse sau permise sa fie impuse de cãtre o parte contractantã pentru folosirea aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aerianã de aeronavele celeilalte pãrţi contractante nu vor fi mai mari decât cele care ar fi plãtite pentru aeronavele sale naţionale utilizate pe servicii aeriene regulate internaţionale.
ART. 8
Tarife
1. Tarifele care urmeazã sa fie percepute de compania aerianã a unei pãrţi contractante pentru transportul spre sau dinspre teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi stabilite la niveluri rezonabile, ţinându-se seama de toţi factorii determinanţi, inclusiv de costul de exploatare, un profit rezonabil şi de tarifele celorlalte companii aeriene.
2. Tarifele la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol, dacã este posibil, vor fi convenite de companiile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante şi la acest acord, ori de câte ori este posibil, se va ajunge prin folosirea procedurilor organismelor şi organizaţiilor internaţionale corespunzãtoare.
3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante cu cel puţin patruzeci şi cinci (45) de zile înainte de data propusã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale aceasta perioada poate fi redusã sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
4. Aceasta aprobare poate fi data în mod expres. Dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu şi-a exprimat dezacordul în timp de treizeci (30) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare în conformitate cu paragraful 3 al acestui articol, aceste tarife vor fi considerate ca fiind aprobate. În cazul în care perioada pentru supunerea spre aprobare este redusã, dupã cum se prevede în paragraful 3, autoritãţile aeronautice pot conveni ca perioada în care orice dezacord trebuie sa fie notificat sa fie mai mica de treizeci (30) de zile.
5. Dacã un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol sau dacã în perioada aplicabilã în conformitate cu paragraful 4 al acestui articol o autoritate aeronautica notifica celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul sau privind un tarif convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante se vor strãdui sa stabileascã tariful de comun acord.
6. Dacã autoritãţile aeronautice nu pot conveni asupra oricãrui tarif supus aprobãrii lor în baza paragrafului 3 al acestui articol sau asupra stabilirii oricãrui tarif în baza paragrafului 5 al acestui articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 15.
7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile acestui articol va rãmâne în vigoare pana când se va stabili un nou tarif. Totuşi valabilitatea unui tarif nu va fi prelungitã în virtutea acestui paragraf pentru o perioada mai mare de douasprezece (12) luni de la data la care acesta ar fi expirat.
ART. 9
Furnizarea de date statistice
Autoritatea aeronautica a oricãreia dintre pãrţile contractante va determina propria companie aerianã desemnatã sa furnizeze autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, la cererea acesteia, date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil.
ART. 10
Transferul veniturilor
1. Fiecare parte contractantã va acorda companiei (companiilor) aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante dreptul de liber transfer al excedentului dintre încasãri şi cheltuieli realizat de compania aerianã pe teritoriul primei pãrţi contractante în legatura cu transportul de pasageri, posta şi marfa, în valuta liber convertibilã pe baza cursurilor preponderente de schimb valutar de pe piata pentru plãţile curente la data la care se face transferul.
2. Dacã o parte contractantã impune restrictii asupra transferului excedentului dintre încasãri şi cheltuieli realizat de compania (companiile) aerianã (aeriene) desemnatã (desemnate) a (ale) celeilalte pãrţi contractante, cea de-a doua va avea dreptul sa impunã restrictii reciproce asupra companiei (companiilor) aeriene desemnate a acelei pãrţi contractante.
ART. 11
Securitatea aviaţiei
1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza dreptului internaţional, pãrţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocã de a proteja securitatea aviaţiei civile impotriva actelor de intervenţie ilicitã face parte integrantã din acest acord. Fãrã a limita generalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, pãrţile contractante vor acţiona în special conform prevederilor Convenţiei cu privire la infracţiunile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, semnatã la Tokio la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor, semnatã la Haga la 16 decembrie 1970, şi ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate impotriva securitãţii aviaţiei civile, semnatã la Montreal la 23 septembrie 1971.
2. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, toatã asistenta necesarã pentru prevenirea actelor de capturare ilicitã a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate impotriva securitãţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aerianã, precum şi a oricãrei alte ameninţãri pentru securitatea aviaţiei civile.
3. În raporturile reciproce pãrţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile privind securitatea aviaţiei, stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, în mãsura în care aceste prevederi se aplica pãrţilor contractante; ele vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate de ele sau operatorilor de aeronave care îşi au sediul principal ori resedinta permanenta pe teritoriul lor, precum şi exploatantilor de aeroporturi situate pe teritoriul lor sa acţioneze în conformitate cu aceste prevederi referitoare la securitatea aviaţiei.
4. Fiecare parte contractantã este de acord ca aceşti operatori de aeronave trebuie sa respecte prevederile privind securitatea aviaţiei, la care s-a fãcut referire în paragraful 3 al acestui articol, pretinse de cealaltã parte contractantã la intrarea în, ieşirea din sau în timp ce se afla în limitele teritoriului acestei celeilalte pãrţi contractante. Fiecare parte contractantã va asigura ca pe teritoriul sau se aplica în mod efectiv mãsuri adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, mãrfurilor şi proviziilor de bord, înainte şi în timpul imbarcarii sau încãrcãrii. Fiecare parte contractantã va examina, de asemenea, în spirit favorabil, orice cerere care îi este adresatã de cãtre cealaltã parte contractantã pentru mãsuri speciale rezonabile de securitate, pentru a face fata unei ameninţãri deosebite.
5. În cazul apariţiei unui incident sau a unei ameninţãri de comitere a unui act de capturare ilicitã a aeronavelor civile sau a altor acte ilicite îndreptate impotriva securitãţii acestor aeronave, a pasagerilor şi echipajelor lor, a aeroporturilor sau instalaţiilor de navigaţie aerianã, pãrţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte mãsuri corespunzãtoare, cu scopul de a pune capãt, rapid şi în condiţii de securitate, unui astfel de incident sau ameninţãri cu un act ilicit.
6. Fiecare parte contractantã va lua mãsurile pe care le considera aplicabile, cu scopul de a asigura ca o aeronava supusã unui act de capturare ilicitã sau altui act de intervenţie ilicitã, care a aterizat pe teritoriul respectivului stat, este reţinutã la sol, în afarã de cazul în care decolarea sa este impusa de obligaţia primordialã de a proteja vietile omeneşti. Aceste mãsuri vor fi luate, în mãsura posibilului, pe baza de consultãri reciproce.
7. În cazul în care o parte contractantã se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor privind securitatea aviaţiei, cuprinse în acest articol, autoritatea aeronautica a oricãrei pãrţi contractante poate cere consultãri imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 12
Aplicarea legislaţiei naţionale
1. Legile şi reglementãrile unei pãrţi contractante cu privire la intrarea în sau ieşirea de pe teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor sau mãrfii transportate de aeronave, cum ar fi reglementãrile privitoare la intrare, ieşire, imigrare, paşapoarte, vama, valuta, sãnãtate şi carantina, vor fi respectate de cãtre sau în numele acestor pasageri, echipaje sau marfa la intrarea în sau ieşirea de pe ori pe perioada în care se afla în limitele teritoriului acelui stat.
2. De asemenea, se vor aplica legile şi reglemnetarile unei pãrţi contractante cu privire la intrarea în sau ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internationala sau la exploatarea şi navigaţia acestor aeronave ale celeilalte pãrţi contractante, în perioada în care se afla în limitele teritoriului sau.
3. Autoritãţile competente ale unei pãrţi contractante vor avea dreptul, fãrã întârzieri nejustificate, sa inspecteze aeronavele celeilalte pãrţi contractante la aterizare sau la plecare, precum şi certificatele şi documentele prevãzute de convenţie.
ART. 13
Activitãţi comerciale
Partea contractantã va permite companiei aeriene desemnate a celeilalte pãrţi contractante sa îşi aducã şi sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante tot personalul necesar pentru activitãţile comerciale, administrative, tehnice şi operationale privind serviciul aerian, în conformitate cu regulile şi reglementãrile de intrare, şedere şi angajare ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 14
Consultãri
1. Într-un spirit de strânsã colaborare autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta din când în când, pentru a se asigura ca prevederile acestui acord şi ale tabelului de ruta anexat se aplica şi se respecta în mod satisfãcãtor şi, când va fi necesar, pentru a aduce modificãri la acestea.
2. Orice parte contractantã poate cere consultãri în scris, care vor începe într-o perioada de şaizeci (60) de zile de la data primirii cererii, în afarã de cazul în care ambele pãrţi contractante convin sa prelungeascã aceasta perioada.
ART. 15
Soluţionarea diferendelor
1. Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acestui acord sau a anexei la acesta va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Dacã autoritãţile aeronautice menţionate nu reuşesc sa ajungã la un acord, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
2. În cazul în care pãrţile contractante nu reuşesc sa ajungã la o soluţionare prin negociere, ele pot conveni sa supunã diferendul pentru hotãrâre unei persoane sau unui organ; dacã ele nu convin astfel, diferendul va fi supus spre hotãrâre, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante, unui tribunal compus din trei (3) arbitri, câte unul urmând sa fie desemnat de fiecare parte contractantã, iar cel de-al treilea arbitru urmând sa fie numit de cei doi astfel desemnaţi. Oricare dintre pãrţile contractante va desemna câte un arbitru într-o perioada de şaizeci (60) de zile de la data primirii de cãtre fiecare parte contractantã de la cealaltã parte contractantã a unei notificãri, pe cale diplomaticã, prin care se cere arbitrarea diferendului de cãtre un astfel de tribunal, iar cel de-al treilea arbitru va fi numit într-o perioada ulterioara, de şaizeci (60) de zile. Dacã oricare dintre pãrţile contractante nu reuşeşte sa desemneze un arbitru în cadrul perioadei specificate sau dacã cel de-al treilea arbitru nu este numit în perioada specificatã, preşedintele Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale poate, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante, sa numeascã un arbitru sau arbitrii, dupã cum este necesar. În astfel de cazuri cel de-al treilea arbitru va fi un cetãţean al unui stat terţ şi va acţiona ca preşedinte al tribunalului arbitral.
3. Pãrţile contractante se vor conformã oricãrei hotãrâri date în baza paragrafului 2 al acestui articol.
4. Cheltuielile tribunalului arbitral vor fi suportate în mod egal de cãtre pãrţile contractante.
ART. 16
Amendamente
1. Dacã oricare dintre pãrţile contractante considera de dorit sa modifice orice prevedere a acestui acord, aceste modificãri, dacã sunt convenite între pãrţile contractante, şi, dacã este necesar, dupã consultare, în conformitate cu art. 14, vor intra în vigoare dupã ce vor fi confirmate printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
2. Dacã amendamentul se referã la alte prevederi ale acordului decât cele din tabelul de ruta anexat, amendamentul va fi aprobat de fiecare parte contractantã în conformitate cu procedurile sale constituţionale.
3. Dacã amendamentul se referã numai la prevederile din tabelul de ruta anexat, acesta va fi convenit între autoritãţile aeronautice ale ambelor pãrţi contractante.
ART. 17
Înregistrarea la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
Acest acord şi orice amendamente ulterioare la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Aplicarea convenţiei aeriene multilaterale
Dacã un acord multilateral general sau o convenţie privind transporturile aeriene intra în vigoare în ceea ce priveşte pãrţile contractante, prezentul acord va fi amendat astfel încât sa se conformeze cu prevederile unui astfel de acord sau convenţii.
ART. 19
Anexe
Anexa la acest acord va fi consideratã parte a acordului şi toate referirile la acesta vor include referirea la anexa, exceptând cazurile în care se prevede altfel în mod expres.
ART. 20
Încetarea
Oricare dintre pãrţile contractante poate în orice moment sa notifice celeilalte pãrţi contractante decizia de a inceta acest acord; aceasta notificare va fi comunicatã în mod simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În aceasta situaţie acordul va inceta la douasprezece (12) luni dupã data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea de încetare este retrasã, prin înţelegere, înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã la paisprezece (14) zile dupã primirea notificãrii de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 21
Intrarea în vigoare
Prezentul acord va fi aplicat provizoriu de la data semnãrii lui şi va intra în vigoare la data la care pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe cale diplomaticã, îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Drept care, subsemnaţii plenipotentiari, fiind autorizaţi în mod cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bucureşti la 26 iulie 1993, în limbile romana, arabã şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În cazul unei divergenţe de interpretare textul în limba engleza va prevala.


Pentru Guvernul României,
Paul Teodoru,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Statului Qatar,
Abdullah Saleh Al-Mi,
ministrul comunicaţiilor şi transporturilor

ANEXA 1

TABEL DE RUTA
Secţiunea A
1. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de cãtre compania aerianã desemnatã a României:
- puncte în România: puncte în România;
- puncte intermediare: orice puncte;
- puncte în Statul Qatar: puncte în Statul Qatar;
- puncte mai departe: orice puncte.
2. Guvernul Statului Qatar acorda companiei aeriene desemnate a Guvernului României dreptul de a exercita drepturi de trafic de libertatea a cincea în orice puncte intermediare şi mai departe între şi dincolo de teritoriile lor, cu excepţia celor între state proprietare ale companiei Gulf Air.
Secţiunea B
1. Rutele pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de cãtre compania aerianã desemnatã a Statului Qatar:
- puncte în Statul Qatar: puncte în Statul Qatar;
- puncte intermediare: orice puncte;
- puncte în România: puncte în România;
- puncte mai departe: orice puncte.
2. Guvernul României acorda companiei aeriene desemnate a Guvernului Statului Qatar dreptul de a exercita drepturi de trafic de libertatea a cincea în orice puncte intermediare şi mai departe între şi dincolo de teritoriile lor.──────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016