Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 ianuarie 1979  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind Statutul Comisiei mixte romano-iugoslave pentru Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 ianuarie 1979 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind Statutul Comisiei mixte romano-iugoslave pentru "Portile de Fier"

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 30 din 22 martie 1979
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,
având în vedere necesitatea modificãrii Statutului Comisiei mixte romano-iugoslave pentru "Porţile de Fier", semnat la 30 noiembrie 1963, determinata de realizarea şi exploatarea Sistemului suplimentar de apãrare la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" şi de realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II",
ţinînd seama de propunera Comisiei mixte romano-iugoslave pentru "Porţile de Fier", facuta în baza art. 25 din Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la Bucureşti la 19 februarie 1977,
au convenit asupra urmatorului Statut al Comisiei mixte romano-iugoslave pentru "Porţile de Fier":

ART. 1
1. Comisia mixtã romano-iugoslava pentru Porţile de Fier", înfiinţatã în conformitate cu art. 11 din Acordul privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" pe fluviul Dunarea, semnat la 30 noiembrie 1963, ca organ mixt al guvernului Republicii Socialiste România şi guvernului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, denumita în prezentul acord comisia mixtã, îşi continua activitatea sa potrivit competentelor largite stabilite în prezentul acord şi asigura:
a) realizarea unei colaborãri şi coordonari permanente pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" pe fluviul Dunarea, semnat la 30 noiembrie 1963, precum şi a convenţiilor şi protocoalelor de aplicare a acestui acord;
b) realizarea unei colaborãri şi coordonari permanente pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia privind extinderea colaborãrii în scopul utilizãrii potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la 10 septembrie 1976, a Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii semnat la 19 februarie 1977, precum şi a prevederilor altor documente pe care cele doua guverne le-ar putea încheia pentru aplicarea acestor acorduri;
c) urmãrirea executãrii prevederilor contractelor între beneficiari privind colaborarea în utilizarea potenţialului suplimentar al Dunãrii la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" şi privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II", încheiate la 19 februarie 1977, precum şi soluţionarea diferendelor pe care beneficiarii i le supun, în conformitate cu aceste contracte.
2. Atribuţiile comisiei mixte sînt prevãzute prin acordurile, convenţiile şi protocoalele menţionate la pct. 1 din prezentul articol, precum şi prin acest acord.
3. Comisia mixtã funcţioneazã în perioada executãrii Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" şi Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II", cît şi în perioada de exploatare a acestor doua sisteme, avînd componenta, organizarea şi modul de funcţionare stabilite potrivit prezentului acord.
ART. 2
1. Comisia mixtã este constituitã din doua grupe naţionale. Fiecare guvern desemneazã grupa sa nationala.
2. Fiecare grupa nationala a comisiei mixte este compusa din preşedintele grupei naţionale, locţiitorul acestuia şi şapte membri. Membrii grupelor naţionale au supleanţi.
3. Fiecare grupa nationala poate avea consilieri şi experţi.
ART. 3
1. Comisia mixtã, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, are urmãtoarele organe mixte:
a) Organul local operativ de coordonare pentru execuţia Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II";
b) Organul comun de coordonare;
c) Serviciul comun de dispecer energetic;
d) Serviciul comun de dispecer pentru navigaţie;
e) Comisia de soluţionare a diferendelor;
f) Comisia de urmãrire a comportãrii obiectului principal şi a locului de acumulare ale Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier";
g) Secţia juridicã;
h) Secretariatul comisiei mixte.
2. Comisia mixtã poate infiinta, în caz de necesitate, şi alte organe mixte cu caracter permanent sau temporar, stabilind, în cadrul competentei sale, organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestora.
3. Atribuţiile Comisiei de soluţionare a diferendelor şi ale Secretariatului comisiei mixte sînt cele prevãzute prin prezentul acord.
4. Comisia mixtã emite regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba regulamentele de organizare şi funcţionare ale organelor mixte.
5. Comisia mixtã supravegheazã modul de îndeplinire a atribuţiilor de cãtre organele sale mixte. Aceste organe mixte prezintã periodic comisiei mixte rapoarte privind activitatea lor.
6. Deasemenea membrilor organelor mixte ale comisiei mixte se notifica prin Secretariatul comisiei mixte.
ART. 4
1. Comisia mixtã lucreazã în sesiuni care au loc în funcţie de necesitaţi, cel puţin de doua ori pe an. Sesiunile se convoacã prin înţelegerea dintre preşedinţii grupelor naţionale, care stabilesc is ordinea de zi a sesiunilor. Sesiunile au loc alternativ pe teritoriul roman şi iugoslav, la Bucureşti şi la Belgrad, sau în alt loc stabilit de preşedinţii grupelor naţionale.
2. Lucrãrile fiecãrei sesiuni sînt conduse de preşedintele grupei naţionale a tarii pe teritoriul cãreia are loc sesiunea. La lucrãrile sesiunii participa membrii grupelor naţionale, precum şi consilierii şi experţii necesari din componenta grupelor naţionale. Comisia mixtã poate sa desemneze şi sa invite la sesiunile sale consilierii şi experţii necesari în afarã celor din componenta grupelor naţionale.
3. Comisia mixtã poate forma subcomisii şi grupe de lucru pentru studierea în comun a unor probleme importante şi pentru elaborarea propunerilor de hotãrâri corespunzãtoare.
4. Preşedinţii grupelor naţionale sau loctiitorii acestora se pot întruni, în caz de necesitate şi între sesiuni, pentru a se consulta asupra anumitor probleme şi pentru a lua mãsurile necesare. Preşedinţii pot conveni ca la aceste intilniri sa participe şi un numãr mai mic de membri ai grupelor naţionale.
5. Asupra lucrãrilor sesiunilor comisiei mixte şi ale întrunirilor preşedinţilor grupelor naţionale sau loctiitorilor acestora se întocmesc procese-verbale.
ART. 5
1. Comisia mixtã ia hotãrâri de comun acord între cele doua grupe naţionale, exprimat prin preşedinţii grupelor naţionale sau, în lipsa acestora, prin loctiitorii lor.
2. Hotãrârile comisiei mixte luate în limitele atribuţiilor ei sînt definitive.
3. În cazul în care comisia mixtã nu a reuşit sa rezolve o problema în cursul unei sesiuni, luarea hotãrîrii se va amina pentru sesiunea imediat urmãtoare, în mãsura în care una dintre grupele naţionale nu cere ca aceasta problema sa fie supusã spre rezolvare celor doua guverne.
4. În cazul în care una dintre grupele naţionale face rezerva asupra adoptãrii unei hotãrîri, aceasta hotãrâre va fi consideratã definitiva în momentul în care preşedintele grupei naţionale care a fãcut rezerva a comunicat ca îşi retrage rezerva.
5. Problemele care depãşesc competenta comisiei mixte vor fi supuse spre rezolvare celor doua guverne, împreunã cu eventualele propuneri ale comisiei mixte.
ART. 6
1. Comisia pentru soluţionarea diferendelor este competenta pentru soluţionarea urmãtoarelor diferende:
a) diferendele legate de interpretarea şi aplicarea prevederilor acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor privind Sistemul "Porţile de Fier", pe care i le încredinţeazã comisia mixtã spre soluţionare. Comisia mixtã, în cadrul atribuţiilor prevãzute prin art. 21 pct. 1 din Acordul din 30 noiembrie 1963, poate incredinta Comisiei pentru soluţionarea diferendelor rezolvarea acestor diferende cu caracter patrimonial despre care considera ca nu prezintã cazuri pentru care trebuie sa se foloseascã procedura prevãzutã în art. 21 pct. 2 din Acordul din 30 noiembrie 1963;
b) diferendele cu caracter patrimonial între beneficiari în legatura cu interpretarea şi aplicarea Contractului privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II" şi a Contractului privind utilizarea potenţialului hidroenergetic suplimentar al Dunãrii la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier", a cãror valoare nu depãşeşte 500.000 dolari S.U.A şi care comisia mixtã nu le soluţioneazã în termen de 6 luni.
2. Comisia de soluţionare a diferendelor este compusa din trei membri, din care cîte unul desemnat pentru fiecare diferend, de fiecare grupa nationala a comisiei mixte, dintre cetãţenii statului respectiv, al treilea fiind desemnat de cãtre comisia mixtã dintr-o lista de opt jurişti de inalta calificare, cîte patru de fiecare parte. Al treilea membru va fi desemnat pe o durata, de cîte un an, alternativ dintre cetãţenii fiecãrei pãrţi prevãzuţi în lista. Lista va fi întocmitã de comisia mixtã odatã cu înfiinţarea Comisiei de soluţionare a diferendelor.
3. Comisia de soluţionare a diferendelor rezolva diferendele prevãzute la pct. 1 lit. a) din prezentul articol, în baza prevederilor acordului, convenţiilor şi lipsa unor prevederi aplicabile cazului respectiv, dupã principiile generale de drept. Diferendele prevãzute la pct. 1 lit. b) din prezentul articol le rezolva Comisia pentru soluţionarea diferendelor în baza prevederilor Acordului privind extinderea colaborãrii în scopul utilizãrii potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, a Acordului privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, a Contractului privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II" şi a Contractului privind utilizarea potenţialului hidroenergetic suplimentar la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier". În lipsa unor prevederi aplicabile cazului respectiv, Comisia de soluţionare a diferendelor rezolva diferendul în baza principiilor generale de
drept.
4. Hotãrârile Comisiei de soluţionare a diferendelor se adopta cu majoritate de voturi şi sînt definitive şi executorii. Hotãrârile vor fi motivate.
5. Procedura Comisiei pentru soluţionarea diferendelor se stabileşte printr-un regulament aprobat de comisia mixtã.
ART. 7
1. Secretariatul comisiei mixte are urmãtoarele atribuţii:
a) pregãteşte materialele şi documentaţiile pentru sesiunile comisiei mixte;
b) tine evidenta lucrãrilor şi hotãrârilor comisiei mixte şi pãstreazã arhiva acesteia;
c) pregãteşte propuneri referitoare la ordinea de zi a sesiunilor comisiei mixte;
d) asigura deservirea administrativã a sesiunilor comisiei mixte;
e) asigura activitatea administrativã între sesiunile comisiei mixte;
f) întocmeşte proiecte de procese verbale ale comisiei mixte;
g) asigura legatura între grupele naţionale ale comisiei mixte;
h) asigura legatura permanenta a comisiei mixte cu organele sale şi informeazã pe preşedinţii grupelor naţionale asupra problemelor urgente care apar;
i) îndeplineşte alte sarcini date de comisia mixtã sau de cei doi presedinti ai grupelor naţionale.
2. Secretariatul comisiei mixte este compus din cîte un secretar desemnat de fiecare parte.
3. Sediul Secretariatului comisiei mixte va fi în Bucureşti şi la Belgrad.
ART. 8
Cheltuielile de organizare a sesiunilor comisiei mixte şi a şedinţelor organelor acesteia se suporta de cãtre partea pe teritoriul cãreia se ţin. Cheltuielile de transport, cazare şi întreţinere se suporta de fiecare parte pentru membrii, consilierii, experţii şi alt personal al grupei sale naţionale. Toate cheltuielile Secretariatului comisiei mixte şi ale aparatului sau se suporta de fiecare parte pentru sediul situat pe teritoriul sau.
ART. 9
Limbile oficiale ale comisiei mixte şi ale organelor acesteia sînt limba romana şi limba sirbo-croatã.
ART. 10
La data intrãrii în vigoare a prezentului acord înceteazã aplicarea Statutului Comisiei mixte romano-iugoslave pentru "Porţile de Fier", semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963.
ART. 11
Prezentul acord se încheie pe timp nelimitat. Acesta va fi supus aprobãrii, potrivit legislaţiei fiecãrei tari, şi va intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomaticã, asupra aprobãrii.
Încheiat la Belgrad la 26 ianuarie 1979, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba sirbo-croatã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Cocos

Pentru guvernul
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Milojko Veljovici
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016